Život s artritidou: bolest kloubů pod kontrolou

 • Jedná se o onemocnění imunitního systému, jehož cílovými strukturami jsou jednotlivé součásti kloubů, hlavně kloubní výstelka.  Tento proces ve většině případů klouby nezvratně poškozuje s následným výrazným funkčním postižením a chronickou bolestí.

Toto onemocnění člověka postupně omezuje v pohybu a brání mu vykonávat běžné každodenní aktivity a žít samostatný a nezávislý život. Přestože pro revmatoidní artritidu je nejtypičtější onemocnění kloubů, může nemoc postihnout také kterýkoli jiný orgán v těle, například plíce, srdce nebo oči.

Z kloubů jsou nejčastěji postižena zápěstí a drobné klouby na rukou a na nohou.

Původní příčina, která u konkrétního člověka vyvolá rozvoj nemoci, není dosud známa. Víme toho však hodně o mechanismech, kterými nemoc poškozuje klouby a vyvolává typické obtíže pacientů s artritidou.  Po nějaké době probíhající zánět může vyústit až v destrukci kloubů.

Příznaky

 • prodromální (předchází vlastním projevům choroby)
 • hubnutí
 • únava
 • kloubní
 • – bolest drobných kloubů
 • – ranní ztuhlost
 • – omezení hybnosti
 • mimokloubní
 • – oční příznaky(záněty)
 • – plicní
 • – anemie

Vyšetřovací metody

Pro správnou diagnostiku a léčbu revmatoidní artritidy jsou nejdůležitější následující vyšetření: odběr a vyšetření krve, rentgenové vyšetření a punkce (postiženého) kloubu.

 • Odběr a vyšetření krve – při odběru krve se odebírá pouze obvyklé malé množství. Z několika mililitrů je možno získat mnoho cenných informací o průběhu a aktivitě choroby. Důležité je především vyšetření revmatoidního faktoru a anti-CCP protilátek. To jsou autoprotilátky, vyskytující se u téměř všech pacientů s revmatoidní artritidou. Z krve je rovněž možno určit stupeň zánětlivé aktivity, charakterizované zvýšenou koncentrací CRP  (C-reaktivní protein) a hodnotou FW (sedimentace erytrocytů).
 • Rentgenové vyšetření – rentgenové snímky se pořizují pravidelně v průběhu nemoci. Pro lékaře je důležitá možnost srovnat rentgenové snímky z různých časových období a určit tak, zda a jak rychle postupuje zánětlivý proces poškozující klouby.
 • Punkce kloubu – některé postižené klouby jsou zvětšené a bolestivé nejen kvůli otoku okolních tkání, ale také kvůli vyššímu množství nitrokloubní tekutiny, která je vylučována do kloubní dutiny. V takových případech se často provádí kloubní punkce – nabodnutí kloubu dlouhou jehlou a nasátí zmnožené nitrokloubní tekutiny. Punkce se provádí u větších kloubů, jako je koleno, kyčel nebo zápěstí. Z aspirované tekutiny je možné zjistit pravděpodobnou příčinu zánětu, a současně applikovat protizánětlivý lék (převážně glukokortikoidy).

Možnosti léčby

Nejvýznamnější místo v léčbě revmatoidní artritidy zastávají léky. Kromě nich však máme k dispozici také postupy rehabilitace, fyzikální léčby, revmatochirurgie a protetiky. Svou roli hraje rovněž lázeňská léčba (viz sekci Lázně).

 • Farmakoterapie – farmakoterapie neboli podávání léků má v léčbě revmatoidní artritidy zásadní význam. V současné době jsou k dispozici tři základní skupiny léků – nesteroidní antirevmatika, dále léky modifikující nemoc a kortikoidy. Do postupů farmakoterapie patří také takzvaná biologická léčba. V takzvané biologické léčbě se užívají látky vyráběné genetickým inženýrstvím, které se blízce podobají přirozeným molekulám produkovaným v organismu. Tyto látky mají schopnost zastavit v určitém místě sled kroků, které vedou ke spuštění reakce imunitního systému a udržování chronického zánětu. Biologická léčba zásadně mění kvalitu života pacientů a vrací je zpět do normálního pracovního a společenského života. Není určena pro všechny pacienty, ale jen pro ty, kteří splňují kritéria pro zahájení biologické léčby.
 • Rehabilitace a fyzikální léčba – pravidelná a správně prováděná cvičení spolu s postupy fyzikální léčby mají v léčbě revmatoidní artritidy nezastupitelný význam. Jejich úkolem je udržet dostatečný rozsah pohybu v postižených kloubech, zabránit ochabnutí svalů a ztuhnutí kloubu.
 • Revmatochirurgie a protetika – v pokročilých stadiích revmatoidní artritidy lze chirurgicky odstranit zničené klouby a nahradit je umělými implantáty (takzvanými endoprotézami). Implantát, který obnovuje funkci zničeného kloubu, je možné použít jako náhradu u kloubů kyčelních, kolenních, ramenních, loketních, zápěstních i prstových. Chirurgická léčba pacienta také zbaví bolestí v postiženém kloubu.

Lázně

Lázeňská léčba revmatoidní artritidy je vhodná především pro ty pacienty, u nichž nemoc není příliš aktivní. Při některých formách lázeňské léčby může totiž dojít i k oživení zánětu, zejména jsou-li používány příliš teplé procedury.

O vhodnosti lázeňské léčby může rozhodnout pouze lékař-revmatolog, který také nese odpovědnost za to, že pobyt v lázních nezhorší průběh nemoci. Obecně je lázeňský pobyt možné předepsat pacientům od II.

stupně choroby s funkčním postižením typu b.

Aktuální poznámky

Na doporučení lékaře většinou pacient absolvuje pobyt v průměrném rozsahu jeden měsíc až jeden a půl měsíce. Lázeňský pobyt by měl přinášet zintenzivnění celkové léčby. Prospěšná je možnost celodenního rozvržení léčby a často i příznivé působení příjemného lázeňského prostředí. Při vzniku aktuálních problémů bývá navíc k dispozici odborná lékařská pomoc.

Základním požadavkem léčby  RA je včasné stanovení diagnosy. Čím dřívebude  diagnosa stanovena, tím jsou  výsledky léčby  lepší a choroba se může dostat pod kontrolu. Proto se zavádí nová diagnosa – suspektní artralgie( podezřelé  bolesti kloubů).

Pokud tedy má někdo bolesti hlavně ručních kloubů, které jsou lokalizací  typické pro RA a positivní RF a nebo anti-CCP, případně i oba faktory, má do budoucna větší pravděpodobnost  vzniku  RA. Takoví pacienti vyžadují časté sledování a pokud se  RA skutečně manifestuje  i  umožní včasné zahájení  léčby.

Záleží  hlavně  na  praktických lékařích, aby u pacientů s bolestmi ručních kloubů provedli laboratorní  vyšetřenía  v případě positivity RF a anti-CCP odeslali  možného pacienta na revmatologické  vyšetření.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org

 MUDr. Vladimír Kutal

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé (autoimunitní) onemocnění postihující pohybový aparát, zasáhnout však může i mimokloubní orgány, jako jsou oči, srdce, nebo plíce.

V České republice jí trpí přibližně 91 tisíc pacientů, převážně žen. V posledních letech došlo k ohromnému posunu v léčebných možnostech – pacienti mají dostupnější a komfortnější léčbu.

Díky včasnému zahájení biologické terapie mohou žít plnohodnotný život a pracovat déle.

Revmatoidní artritida snižuje funkční schopnosti i kvalitu života pacienta a průměrně zkracuje život nemocných o 5–10 let. Objevuje se nejčastěji mezi 40. a 60.

rokem života, výjimkou však nejsou ani mladí pacienti, u nichž může onemocnění během několika let způsobit invaliditu.

Typickým příznakem je ranní ztuhlost kloubů a jak nemoc postupuje, dostavují se jejich otoky, bolestivost a následně i změna tvaru a struktury. V pokročilé fázi dochází k úplné ztuhlosti, pacient už obvykle nemůže chodit ani zvládat běžné denní činnosti.

Velmi závažné pro kvalitu života je postižení drobných kloubů ruky, které znemožňuje sebeobsluhu pacienta (oblékání, hygienu, psaní apod.). Včasné zahájení léčby však může vývoj nemoci výrazně zpomalit, zcela vyléčit revmatoidní artritidu zatím nelze.

Léčba je komfortnější a dostupnější

V revmatologii došlo k ohromnému posunu v léčbě: v 90. letech byly uvedeny na trh první chorobu modifikující léky (tzv. DMARD), nyní je již k dispozici biologických léků několik. Tyto léky jsou výrazně účinnější, i když nejsou vhodné pro všechny nemocné. Při včasném a správném podání lze dosáhnout zásadního potlačení aktivity onemocnění.

Moderní léčiva byla dříve dostupná pouze nejvíce postiženým pacientům. Od 1. února 2019 se k účinné biologické léčbě dostanou i pacienti spadající do „střední závažnosti nemoci“. Na novou léčbu tak dosáhnou další tisíce pacientů.

„Revmatologie si zaslouží velkou pozornost, léčebné možnosti se změnily k nepoznání. Věříme, že další převratné objevy budou následovat,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Kratší pobyty v nemocnicích šetří státní kasu

Přínosy včasného zahájení biologické terapie u pacientů s revmatoidní artritidou pozorujeme například v poklesu pracovní neschopnosti, konkrétně z 22 na 10 dní.

  Zároveň dochází ke zkrácení doby, kterou pacienti tráví v nemocnicích, a navzdory rostoucí prevalenci klesá počet pacientů, jež je nutné hospitalizovat.

V roce 2018 hospitalizaci vyžadovalo méně než 1 % nemocných

„Kratší pobyty pacientů v nemocnicích a nižší počet invalidních důchodů vygeneroval jen v období 2010 až 2017 významnou úsporu ve výši 399 milionů korun,” uvádí závěrem Jakub Dvořáček.

Nemoci kloubů a kostí: artróza, artritida, osteoporóza

10. 11. 2011 | Doba čtení 17 minut

Onemocnění kloubů a kostí se nejvíc objevuje s přibývajícími lety. Někdy jde o málo závažný problém, v jiných případech se jedná o vážnou nemoc, která člověku komplikuje život. Které choroby trápí naše klouby a kosti nejčastěji a jak je léčit?

Artróza

Souvisí s věkem a zvýšenou fyzickou zátěží. Toto nezánětlivé degenerativní onemocnění postihuje především velké klouby − kyčle a kolena.

Budete mít zájem:  Pylové zpravodajství (aktualizováno 26. 7.)

Hladká chrupavka, která kryje konce kostí na nosných kloubech a umožňuje bezproblémový pohyb, se postupně ztenčuje a zdrsňuje. Na těchto místech vznikají kostěné výrůstky, nebo se tam hromadí tekutina a postižená místa bolí.

Nejčastěji se artróza objeví na kloubech prstů rukou, na kyčlích a na kolenou. Obvykle se objeví zarudnutí, tuhnutí a bolesti, ale i citlivost na dotek a „vrzání“ při pohybu.

Problémy tohoto typu souvisí s postupnou opotřebovaností kloubů, vliv má i dědičnost. Hlavním rizikovým faktorem je obezita.

Nemoc se více objevuje u žen po menopauze, kdy ubývají hormony (estrogeny). Může jít i o důsledky zlomenin, zánětlivých onemocnění kloubů (artritida) a zatěžující druhy sportu.

Prášky, injekce, operace

injekce na zmírnění bolesti Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Po stanovení diagnózy vám lékař doporučí léčebné postupy a léky. Používají se tablety a čípky a injekce na zmírnění bolesti. Pokud jsou potíže hodně vážné, řešením je v některých případech náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu umělým.

Artritida

Autoimunitní zánět, který se může objevit v každém věku, výjimečně také u dětí. Na rozdíl od artrózy je revmatoidní artritida onemocněním celého organismu a postihuje tělo symetricky na obou stranách. Pokud jsou chorobou zasaženy ruce, jejich malé klouby se postupně deformují.

Příznaky revmatoidní artritidy mohou být zpočátku velmi obecné a neurčité, a tak se stává, že je správná diagnóza stanovena pozdě. Později se objeví zánět s otokem kloubu, ztuhnutí tkáně a bolestivost.

Nemoc obvykle zasáhne víc kloubů najednou na obou stranách těla − nejdříve drobné klouby rukou a zápěstí, poté často i ramenní a další klouby.

Pokud se zánět neléčí nebo probíhá delší dobu, může dojít k poškození chrupavek i kostí. Klouby se zdeformují, ztuhnou, ztratí pohyblivost, nemoc může vést až k trvalé invaliditě.

lehký pohyb je velmi důležitý Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Možnosti léčby

Pokud trpíte popsanými potížemi, neváhejte s návštěvou lékaře! Čím dříve začnete s léčením, tím bude účinnější. Lékař vám odebere krev, pošle vás na rentgen, ultrazvuk nebo další vyšetření, případně odebere trochu tekutiny z postiženého kloubu na rozbor.

Ordinují se nesteroidní antirevmatika (potlačují bolest a částečně zánět), chorobu modifikující léky (tlumí zánět a zpomalují postup nemoci) a kortikosteroidy (nejúčinnější léky, které však při dlouhodobém užívání mohou mít některé nežádoucí účinky, jako je osteoporóza, vysoký krevní tlak, přírůstek hmotnosti…).

U některých pacientů může být další možností operační zákrok, při němž lékař odstraní zanícenou tkáň či revmatoidní uzly, nebo náhrada poškozeného kloubu umělým.

V posledních letech se prosazuje tzv. biologická léčba. Tento moderní typ léčení využívá preparáty bílkovinné povahy, kterým se daří ovlivnit nebo dokonce odstranit zánět tím, že cíleně zasahují přímo a účinně do imunitních reakcí organismu.

Osteoporóza

Riziko vzniku tohoto onemocnění stoupá s přibývajícím věkem a úbytkem kostní hmoty. Osteoporóza, která se víc týká žen, především po padesátce, s sebou přináší velké riziko zlomenin.

Pokud kosti řídnou (tento proces začíná už po třicítce) rychleji, než je obvyklé, můžete si i po zdánlivě banálním pádu nebo jen při nečekaném sešlápnutí z chodníku zlomit ruku nebo nohu, ale dokonce i obratel.

Terapie 

Při podezření na osteoporózu vám lékař doporučí tzv. denzitometrické vyšetření, které pomocí speciálního typu rentgenového záření stanoví hustotu kostní hmoty a stupeň onemocnění.

rentgen Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud je to nutné, lékaři doporučují i doplňkový vápník ve formě tablet (podávají se obvykle během jídla), který zároveň podmiňuje správnou účinnost léků. Rychlost úbytku kostní hmoty a riziko zlomenin snižuje hormonální substituční terapie.

Co můžete udělat sami

Artróza

Rozhodně se snažte co nejrychleji zhubnout – každý kilogram navíc stav vašich kloubů zhoršuje.

Nezapomínejte na pohybovou aktivitu – ideálním cvičením je každodenní rychlá chůze alespoň po dobu 30 minut. Vyplatí se pořídit si kvalitní odpruženou obuv a používat speciální hůlky na nordic walking, které chůzi ulehčí a zároveň procvičí i horní polovinu těla.

Doporučuje se i jízda na kole, plavání a cvičení ve vodě.

Kdo má artrózu kyčlí nebo kolenou, měl by se vyhýbat dlouhému stání.

Bolesti zmírňují teplé obklady (termofor, zahřívací polštářky). V lékárně poradí s koupí vhodného krému nebo gelu.

Popřemýšlejte o některých úpravách v domácnosti, které mohou ulehčit život:

 • více polštářů na křeslech usnadní vstávání,
 • panoramatické zpětné autozrcátko zlepší výhled při špatném otáčení krkem,
 • do koupelny si pořiďte pákové baterie a kartáč na záda na dlouhém držadle.

Šikovnými pomocníky jsou také například podávací hůlka nebo pěnová podložka před klávesnicí počítače, o kterou se ruce opírají při práci.

rentgen rukou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vyzkoušet můžete i akupunkturu, která pomáhá zmírnit bolest kolenou a kyčlí, vhodné typy masáží a také byliny – například vrbovou kůru, listy břízy či tužebník jilmový, které obsahují salicyláty.

Artritida

 • Myslete na správné stravování, zvláště si dopřávejte dostatek zeleniny, mořských ryb (s omega-3 mastnými kyselinami), olivový olej, avokádo, sóju, pupalkový olej, slunečnicová semena.
 • Kávu si připravujte jen občas, raději si zvykněte na zelený čaj.
 • Pokud máte nadváhu, zhubněte – především tehdy, máte-li nemocí postiženy nosné klouby (kolena, kyčle).
 • Požádejte svého lékaře o vyšetření na riziko osteoporózy.

Noste pohodlnou obuv. Dostatečně odpočívejte, především v období vzplanutí nemoci.

Nezapomínejte, že klouby se musí hýbat, jinak ztuhnou a svaly kolem nich ochabnou. Ideálním cvičením je stejně jako v případě artrózy chůze ve kvalitní sportovní obuvi, plavání a cvičení ve vodě. Nevhodné jsou sporty s tvrdými nárazy a dopady (např. squash a další). V akutních fázích nemoci necvičte!

nordic walking Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pomáhá rehabilitace − vodoléčba, ultrazvuk nebo speciální neinvazivní světelná léčba laserem, na tlumení bolestí akupunktura.

Nekuřte a snažte se být v dobré psychické kondici.

Osteoporóza

Kvalita kostní hmoty závisí na dostatku vápníku, minerálů a vitaminů − především vitaminu D, který je důležitý pro vstřebávání vápníku.

V praxi to znamená zařazovat do svého jídelníčku mléko a mléčné výrobky (jogurty, tvrdé sýry), ryby (malé kostičky ze sardinek můžete přitom rozmačkat a sníst), myslet na dostatek zelené listové zeleniny a luštěnin.

Z minerálů je důležitý hořčík, který podporuje ukládání vápníku v kostech. Draslík, měď a zinek mají kromě kladných účinků na osteoporózu i význam pro prevenci a léčení dalších nemocí, jako jsou artróza, kardiovaskulární a další choroby.

Ženy před menopauzou by se měly poradit se svým gynekologem o vhodnosti hormonální substituční terapie, která pomáhá i při této nemoci. Nárůst kostní hmoty je měřitelný asi po roce a riziko nových zlomenin se snižuje přibližně po roce a půl léčení.

Snažte se pobývat aspoň půlhodinu denně na slunci.

Přestaňte kouřit (kouření snižuje vstřebávání vápníku) a omezte alkohol.

klouby se musí býbat Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hodně důležitý je pravidelný pohyb. Pokud člověk zdravě jí a od dětství má dostatek pohybu, má kostní hmotu správně hustou, při nečinnosti se stav kostí zhoršuje. Důležité jsou proto v každém věku pohyb a lehké cvičení.

K praktickým opatřením v domácnosti patří odstranění volných koberců z místností (prevence pádů), dostatečné osvětlení všech prostor, kde pobýváte, a pokud je to nutné, nestyďte se za nošení hole. 

Zásobárna vápníku: kostra 

Lidská kostra je velmi důmyslný „vynález“, přesto můžete být poněkud překvapeni zjištěním, že kosti představují pouhých 12 % naší hmotnosti. Musí být dostatečně pevné, aby udržely váhu těla, současně ale dostatečně lehké, abychom se mohli snadno pohybovat.

Hustota a síla kostí se mění s věkem: Od 30. roku kosti postupně řídnou, mění se jejich kvalita, ubývá kostní hmota a kost začíná stárnout.

Máme-li vápníku málo, na stavu našich kostí se to negativně podepíše. Také proto je důležité tělu vápník dodávat především vhodnými potravinami. „Kritická“ období pro stav našich kostí jsou tři: dospívání, menopauza a stáří.

Proč osteoporózou trpí častěji ženy?

Co se týče onemocnění osteoporózou, jsou ženy v nevýhodě – statisticky se jich totiž týká šestkrát častěji než mužů. Za snižující se hustotu či křehkost kostí, které se kvůli nedostatku vápníku snáze zlomí, může celá řada faktorů.

 • Na vznik osteoporózy má vliv úbytek pohlavních hormonů v menopauze i lehčí tělesná konstrukce.
 • Ženy se dožívají vyššího věku než muži, nezanedbatelnou roli – stejně jako u řady jiných chronických chorob – hraje i dědičnost.
Budete mít zájem:  Vlašské ořechy – super pro Váš mozek i zdraví

osteoporóza postihuje více ženy, navíc je částečně dědičná Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Podle statistik tak osteoporózou onemocní asi 33 % žen nad padesát let, aniž to ovšem většina z nich tuší. Pokud překročí sedmdesátku, je řídnutím kostí ohrožena téměř polovina z nich.

To ovšem neznamená, že muži onemocnět nemohou. Je jich sice méně, s vyšším věkem však přibývají počty nemocných i v mužské populaci.

Rizika v rodině

S dědičností toho mnoho nenaděláme − a osteoporóza je bohužel nemoc, na jejíž vznik mají vrozené předpoklady relativně velký vliv. Na druhé straně vývoji onemocnění můžeme účinně bránit jak prevencí, tak případnou léčbou a udržovat tak nemoc v přijatelných mezích a pod kontrolou.

Budoucí možné problémy s osteoporózou mohou signalizovat:

 • Zlomenina krčku stehenní kosti u někoho z blízkých příbuzných.
 • Zlomeniny, které vzniknou příliš snadno.
 • Snížení tělesné výšky o více než 3 cm.
 • Varovným znamením je i menopauza před 45. rokem života nebo prodělaná léčba některými medikamenty, například kortikoidy.

Všechny ženy, kterých se týká některý z uvedených problémů, by se měly zdržet vyšší konzumace alkoholu či kouření. A dozvědět se něco o prevenci, která opravdu funguje.

Prevence, prevence…

Pohyb a zdravý vyvážený jídelníček, v případě osteoporózy s dostatkem vápníku. Poněkud banální konstatování, ale opravdu se jím řídíme všichni?

zdravá strava Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Odborníci se shodují v tom, že velmi vhodným pohybem pro seniory je pravidelná chůze − na procházku svižnějším tempem si každý den vyjděte na 30 až 60 minut.

Velmi se doporučuje plavání nebo třeba lehčí práce na zahrádce.

Vedle pohybu si všímejte i jídelníčku. Konzumujte potraviny bohaté na vápník, hořčík a vitaminy D,C a K. V praxi to znamená jíst dostatek mléčných výrobků, sardinky, sóju, sýr tofu.

Méně vhodné jsou tavené sýry − při jejich výrobě se používají tavicí soli, které naopak mohou odvápňovat.

Ze zeleniny je velmi vhodná brokolice nebo kapusta. Nezapomínejte ani na mák, slunečnicová semínka a jádra lískových nebo para ořechů.

Léčba nové generace

Osteoporóza se týká mnoha seniorů. Může mít řadu podob, může způsobit hodně problémů, které se podepíšou jak na samotném zdraví, tak na kvalitě života jako takového. Dlouhodobé hospitalizace při zlomeninách, pocit, že se nemohu hýbat, jak bych chtěla a jsem někomu na obtíž…

Řadě potíží lze předejít: Osteoporózu lze dlouhodobě účinně léčit různými léky, jež se polykají jednou týdně či za měsíc. Tablety se však musí užívat ve vzpřímené poloze a nalačno, což pro starší méně mobilní seniory představuje nemalou zátěž. Léky mohou způsobovat i zažívací potíže, bolesti hlavy, zácpu nebo průjem. 

Novou možnost pro všechny pacienty s osteoporózou představuje nový preparát. Jde o lék s dlouhodobým účinkem, který se podává pouze 1x ročně. Na rozdíl od týdně či měsíčně podávaných tablet nedráždí zažívací ústrojí, protože jeho podávání je nitrožilní, formou infuze.  

Foto Shutterstock

Život naplno s artritidou? Vyvarujte se šesti základních chyb! – Biologická léčba

Žít kvalitně s revmatoidní artritidou většinou znamená, že se musíte hodně snažit. Jednak abyste nemoc zvládli, a také aby se vám dostalo potřebné péče. Většina lidí, které tato nemoc potkala, žije i navzdory svému osudu více než aktivně. Jak na to? Vyhněte se nejčastějším chybám!

První chyba: Nejít za revmatologem

Jste-li jako většina pacientů s revmatoidní artritidou, byl prvním doktorem, kterému jste se svěřili, váš praktický lékař. Ale specialista má mnohem větší zkušenosti v péči o pacienty s revmatickým onemocněním.

Ještě před dvaceti lety byla revmatoidní artritida často léčena jen léky, které ulevovaly bolesti, ale nemohly zastavit zánětlivý proces a další poškození chrupavky. Dnes je k dispozici řada účinných přípravků, které si umí poradit s obojím.

Je proto důležité setkat se s revmatologem, který má s těmito léky zkušenosti a ví, kdy je předepsat. Pokud jste u specialisty ještě nebyli, měl by vás praktický lékař k některému doporučit.

Druhá chyba: Rezignovat na pohyb

Pokud vás trápí bolesti kloubů a únava, není jednoduché vstát a jít něco dělat. Ale pravidelné cvičení je jednou z nejlepších věcí, které pro své zdraví můžete podniknout.

Přestože je klid a odpočinek také pro zvládnutí onemocnění důležitý, může nicnedělání zhoršit bolest, únavu a ztuhlost. I během vzplanutí je mírný pohyb prospěšný.

Pohyb pomáhá udržet pohyblivost a ohebnost kloubů, neměli byste ale cvičit se zátěží.

Třetí chyba: Nechodit na kontroly k lékaři

 • Jen odborník zjistí průběh onemocnění a jak dobře účinkuje léčba.
 • Odhalí případné nežádoucí účinky léků a pokud bude třeba, léčbu přizpůsobí průběhu nemoci.
 • Přestože si můžete myslet, že je zbytečné navštěvovat lékaře v období, kdy se cítíte dobře, je stále velmi důležité prohlídky nevynechávat.

Čtvrtá chyba: Neužívat předepsané léky

Léky proti bolesti a zánětu (nesteroidní antiflogistika) pomohou, aby se vašim kloubům dařilo lépe. Ale na druhé straně tyto přípravky nezastaví poškození chrupavky. To vyžaduje silnější antirevmatika (DMARD) nebo biologickou léčbu působící na imunitní reakce.

Pokud vám lékař předepíše antirevmatika nebo biologickou léčbu a vy se rozhodnete je neužívat, riskujete zbytečně závažné a nevratné postižení kloubů.

Máte-li aktivní revmatoidní artritidu a odborník vám tyto léky nepředepsal, zeptejte se, zda by pro vás tato léčba nebyla vhodná.

Pátá chyba: Vynechávat medikaci v období klidu

V etapách, kdy klouby nezlobí a vy nemáte žádné obtíže, můžete být v pokušení vynechávat léky. Jejich vysazení však může mít za následek nejen bolesti kloubů, ale i celkové zhoršení revmatoidní artritidy.

Léky proti zánětu a bolesti by měly být užívány pravidelně. Vynechání dávky může způsobit návrat obtíží a bývá daleko složitější tyto obtíže zklidnit. Je mnohem lepší udržet nemoc pod kontrolou, než jí dovolit, aby znovu vzplanula, a pak se ji snažit zkrotit.

Navíc u některých léků musí zůstat v krvi jejich účinná hladina, aby bylo dosaženo léčebného účinku. Pokud vynecháte dávku, může se stát, že hladina poklesne a tím pádem může dojít k obnově onemocnění.

Šestá chyba: Propadnout depresi

Život s revmatoidní artritidou je složitější. Průběh nemoci je bolestivý a nepředvídatelný a může způsobit, že se ze života vytratí všechno potěšení. To, že jste jednou za čas smutní, ale neznamená, že musíte nutně propadnout depresi.

Zkuste najít psychologa nebo psychiatra, který se zabývá léčbou lidí s chronickými onemocněními. Můžete se poradit, jak lépe zvládat své potíže. Nebo navštivte podpůrnou skupinu a setkejte se s dalšími pacienty, kteří s revmatoidní artritidou bojují.

Pokud vás i přesto dál trápí deprese, poraďte se s lékařem. Je schopen vám předepsat účinné léky (antidepresiva).

(hak)

Zdroj: www.webmd.com

Čtěte dále:

Líbí se vám článek? Počet hlasů: 0

Revmatoidní artritida začíná nenápadně. Bez včasné léčby ale hrozí invalidita

„Vše u mě začalo otokem pravého kolena, ke kterému se přidal o týden později i otok druhého. Lékař mi nejprve udělal punkci, u které mi vodu z kolena odsál. Druhý den ale bylo koleno nateklé znovu. Než mi lékaři diagnostikovali tzv. juvenilní revmatoidní artritidu, bylo punkcí skoro třicet,‘ začíná své vyprávění David. 

Přečíst článek ›

Ten byl do doby před propuknutím onemocnění velmi aktivní – hrál divadlo, tancoval, sportoval -, to se ale změnilo. Protože v Kolíně se žádný lékař dětské revmatoidní artritidě nevěnoval, byl David odeslán do Motola.

 Tam mu nasadili silné dávky kortikoidů, které pomohly ke zklidnění onemocnění. Přesto trvalo rok, než David mohl zase běžně fungovat, odložil berle a mohl chodit do školy.

Po propuknutí nemoci měl totiž často ráno klouby tak ztuhlé, že nebyl schopný ani do školy dojít.

‚Po zvládnutí prvního náporu nemoc 12 let spala. Zlom nastal, když jsem začal pracovat v manažerské pozici spojené s velkou časovou náročností a stresem.

Nejprve se objevily znovu ranní ztuhlost, bolesti kloubů (hlavně kyčlí) a páteře a já musel brát vysoké dávky kortikoidů a tlumit bolest. Takhle to už nešlo dál.

Změnil jsem revmatoložku a shodou okolností šlo o stejnou lékařku, která mě měla původně na starosti jako dětského pacienta. To byl rok 2017 a já měl již nevratně poškozené kyčle, u kterých se začaly klouby de facto rozpadat,‘ pokračuje David. 

Budete mít zájem:  Co najdete v konzervě s tuňákem? Tuňáka jen někdy

Počty:* V Česku je přibližně 91 tisíc lidí s revmatoidní artritidou.* Onemocnění častěji postihuje ženy než muže.

* Obvykle se objevuje mezi 40. a 60. rokem života.

Paní doktorka mu nasadila biologickou léčbu. ‚Termín si budu pamatovat snad do smrti, protože čtyři předchozí měsíce jsem nespal a i přes léky se bolestí budil skoro dvacetkrát za noc.

To mělo samozřejmě vliv na můj pracovní i soukromý život. Klidné noci, ústup bolesti a optimismus se mi vrátily už po týdnu.

Zmizely mi ranní ztuhlosti, bolesti kloubů, příšerná únava a měl jsem víc energie a chuť opět začít něco dělat,‘ vzpomíná David.

Přečíst článek ›

Ačkoli píchnout si poprvé lék do břicha byl pro Davida problém, dnes to označuje za minimální komplikace a říká, že naprosto převažují pozitiva. Berle se mu však podařilo trvale ‚odhodit‘ až po oboustranné výměně kyčelních kloubů, které již nešlo zachránit. 

‚To, že kvůli píchání léku nemusím navštěvovat lékaře, je pro mě možná důležitější než pro ostatní pacienty. Změna léčby a operace kyčlí mi totiž umožnily splnit si sen – cestu kolem světa. Ta trvala rok.

Do Čech jsem se vracel každé 3 měsíce kvůli kontrole a úpravě léčby. Cestování jsem nyní musel kvůli riziku koronaviru přerušit. Jakmile to ale situace dovolí, hodlám se k němu vrátit.

Vím, že i díky současné léčbě to bude možné,‘ uzavírá David. 

Co je revmatoidní artritida? 

* Revmatoidní artritida (RA) je chronickým zánětlivým (autoimunitním) onemocněním postihujícím pohybový aparát. Zasáhnout však může i mimokloubní orgány, jako jsou oči, srdce nebo plíce.

* Mezi časté projevy nemoci patří teplota, únava, ranní ztuhlost kloubů, otoky kloubů, bolestivost v okolí kloubů, záněty šlach, deformity a omezení hybnosti nemocného. Onemocnění zatím nelze zcela vyléčit.

* Nemoc mohou mít i děti, u nichž se diagnostikuje jako juvenilní idiopatická artritida (JIA). Onemocnění významně omezuje život pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na okolí. Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě.

* Díky včasnému zahájení biologické terapie klesá podle studie Inovace pro život doba, kterou pacienti tráví v nemocnicích, a rovněž počet těch, které je nutné hospitalizovat.

Tipy pro zdraví

Lidem s revmatoidní artritidou mohou pomoci fyzioterapeuti elektroléčbou, teplými nebo studenými obklady, cviky na udržení pohybových schopností nebo masážemi (ty ale nejsou vhodné při akutní fázi nemoci).

V případě, že vám nemoc zasahuje do denního života, můžete se obrátit na ergoterapeuta, který vám pomůže s výběrem kompenzačních pomůcek a poradí, jak kloubům co nejvíc ulevit.

Lidé s chronickými nemocemi se často necítí dobře ani po duševní stránce, proto je dobré zaměřit se i na duševní cvičení, jako je jóga, tai-či, dechová cvičení a také návštěva psychologa. Při dlouhodobých bolestech a problémech se zdravím se mohou rozvíjet i deprese.

Názor odborníka: revmatolog prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. (Revmatologický ústav)

Pro revmatoidní artritidu jsou typické klidové bolesti, zpravidla jsou klouby po ránu ztuhlé a plné sevření ruky v pěst může někdy trvat i několik hodin.

Ve většině případů se potíže rozvíjejí postupně v řádu týdnů až měsíců, artritida je zpravidla symetrická a postihuje větší počet kloubů. Někdy se mohou současně objevit i neurčité potíže, nejčastěji únava.

Ve vyšším riziku jsou pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou revmatoidní artritidy a velmi pravděpodobně také kuřáci.

Přečíst článek ›

V minulosti se tvrdilo, že přibližně polovina pacientů s revmatoidní artritidou bude během 10 let od začátku nemoci v invalidním důchodu. To dnes již díky moderním lékům není pravda.

Základem léčby jsou přípravky modifikující chorobu, tzv. DMARD, mezi které patří konvenční léky a cílené léky. Často se, zejména na počátku, podávají glukokortikoidy pro rychlý protizánětlivý účinek.

Biologické léky, případně cílené syntetické léky se podávají až po selhání konvenční léčby.

Recept: Zdravá pomazánka

Ingredience: 2 lžíce oleje, 1 cibule, 1 mrkev, ½ hrnku červené čočky, plechovka červených fazolí ve slaném nálevu, sůl, kari, kurkuma, stroužek česneku, chilli koření, bagetky

Postup: Nakrájejte nadrobno cibuli a mrkev na kostičky a poté osmahněte na oleji. Chvíli restujte, potom přidejte trochu kurkumy, rozmačkaný česnek, chilli koření a špetku kari.

Poté do hrnce přidejte propláchnutou čočku a zalijte vodou. Čočku povařte 15 minut, dokud nebude rozvařená na kaši, a poté ji osolte. Fazole z plechovky slijte a přidejte k čočce, následně vše rozmixujte.

Po vychladnutí namažte pomazánku na bagetku či jiné pečivo.

Bolest kloubů

Je zánět kloubů, většinou revmatického původu, objevuje se již v mladších věkových skupinách. Může být i komplikací zánětu měkkých tkání v okolí kloubu – např. po úrazech.

Příznaky Artritidy

Projevy zánětu kloubu – kloub je teplý, oteklý, zarudlý, bolí, je omezena jeho pohyblivost, bývá výpotek v kloubu. Může být postižen jeden kloub nebo více kloubů.

Návštěva lékaře při Artritidě

Při výrazných obtížích – tj. celkové příznaky zánětu, třesavky, zimnice, při výpotku v kloubu, při opakujících se zánětech, při výrazné lokální teplotě a bolestivosti.

Bolest kloubů – Artrózy

Je degenerativní onemocnění postihující klouby, vyskytující se častěji s postupujícím věkem, nejčastěji nad 50 let, ale může vzniknout již dříve – poúrazové stavy, vrozené vývojové vady. Není to přenosná nemoc.

Postihuje především velké nosné klouby dolních končetin (kolena, kyčle), ale také kotníky, drobné klouby nohou i rukou, páteř. Jde o poškození struktury kloubní chrupavky, která se ztenčuje, zhoršuje se pružnost, povrch se zdrsňuje, objevují se problémy při pohybu kloubu.

Chrupavka neplní svoji funkci, časem možnost vzniku mikrofraktur. Chrupavka nemá inervaci a proto artróza zpočátku nebolí. Bolesti začínají až při postižení okolních struktur.

Příčiny Artrózy

U mladších nejčastěji jako následek úrazu, vývojové vady, opakované záněty. U starších poškození věkem, u chronického přetěžování, některé pracovní profese, při nadváze, při špatném pohybovém stereotypu, opakované drobné úrazy.

Návštěva lékaře při Artróze

Při výrazné bolestivosti, při omezení pohybu v kloubu, při stavech „náhlého zablokování pohybu kloubu“, při zhoršování obtíží.

Léčba bolesti kloubů

Léky na předpis

Mezi farmakologické prostředky patří analgetika, nesteroidní antirevmatika, kortikoidy a chorobu modifikující léky (tzv. SYSADOA). Mezi analgetiky jde především o paracetamol, který využíváme při zahájení terapie.

Z nesteroidních antirevmatik je výhodné užití ibuprofenu, dále diklofenaku, tiaprofenové kyseliny, popř. dalších. Je třeba určité opatrnosti ve vztahu ke stavu trávící soustavy, proto lze alternativně použít bezpečnější preparáty, jako meloxikam a krátkodobě nimesulid.

Chorobu modifikující léky (SYSADOA) obsahují účinné látky, které jsou dostupné i ve volném prodeji.

Volně prodejné léky

Patří sem také analgetika, nesteroidní antirevmatika a látky skupiny SYSADOA obsahující chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a jejich různé kombinace. Pro zevní použití se používají masti, gely a krémy s obsahem protizánětlivých látek, látek zvyšujících prokrvení a zmírňujících bolest.

Přírodní a doplňková léčba

Chirurgické řešení by mělo být zváženo, pokud jsou bolesti i v klidu a v noci nebo trvá výrazné omezení pohybu pro kloubní deformace. Z chirurgických výkonů se provádí náhrada kloubu, znehybnění kloubu ve vhodném postavení nebo odstranění zánětem postižené kloubní membrány.

Rehabilitační léčba se zaměřuje na podporu svalové síly a funkčního rozsahu pohybu. Provádí nácvik užívání pomůcek usnadňujících sebeobsluhu, domácí práce, cestování v dopravních prostředcích atd. Je vždy individuální a řídí se konkrétním stavem a potřebami nemocného.

Fyzikální léčba se u revmatoidní artritidy využívá především k potlačení bolesti kloubů, vazů, svalů a potlačení zánětlivého procesu postižené oblasti.

Z elektroterapie se využívá galvanizace, iontoforéza, diadynamické proudy, interferenční proudy, vysokofrekvenční a pulzně modulované proudy, vířivé koupele, solfatanové, jodové, radonové a bylinné koupele, kryoterapie, infračervené paprsky atd.

Lázně pro léčbu pohybového aparátu. Seznamy lázní a rehabilitačních zařízení.

Související články a odkazy:

 • Moje lékárna pečuje o seniory
 • Informační leták pro seniory o problematice zdravého životního stylu (PDF soubor, 94 kB)
 • Informační leták o nebezpečí pádů ve stáří a bezpečí domova seniora (PDF soubor, 87 kB)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector