Zbraní k osobní ochraně je více druhů, pepřové spreje však stále vedou

V prvním díle seriálu o sebeobranných prostředcích se podíváme hlavně na obranné spreje.

Zbraní k osobní ochraně je více druhů, pepřové spreje však stále vedou V první řadě je třeba upozornit, že sebelepší sebeobranný prostředek je k ničemu, pokud ho nemáte ve  správném okamžiku po ruce. Mnoho obětí trestných činů mělo určitě doma v šuplíku pepřový sprej, nebo paralyzér. Ale kdo se s tím má pořád tahat, že? A nemusí jít jen o loupežné přepadení, časté jsou i útoky agresivních psů. Prostě, je méně důležité, jaký máte sebeobranný prostředek, hlavní je stále ho nosit.

Na tuto otázku není úplně snadná odpověď. Záleží, jestli pro muže, nebo pro ženu, v jaké kondici a zdravotním stavu. Dále hraje roli, jak moc si při sebeobraně věříte.

Myslím ale, že pořekadlo „kdo uteče vyhraje“ platí v tomto případě beze zbytku. Sebeobranný prostředek vám může pomoci útočníka překvapit, či paralyzovat a útěk bude jednodušší.

Nezapomeňte, že útočník má ale obvykle výhodu momentu překvapení.

 • pepřový sprej (slzotvorný prostředek)
 • elektrický paralyzér
 • teleskopický obušek
 • plynovou pistoli
 • nůž
 • střelnou zbraň
 • některé další, méně rozšířené prostředky

Pepřový sprej je nejoblíbenější, nejdostupnější a poměrně spolehlivý prostředek pro sebeobranu. Z těchto a některých dalších důvodů je vhodný pro většinu populace. Pepřový sprej je složen obvykle z výtažku „kayenského“ pepře (například oblíbený Pepřový sprej KO – JET), slzný sprej používá slzný plyn (ten už se na trhu moc nevyskytuje, protože působí jak na útočníka, tak na obránce). Oba prostředky působí na sliznice, způsobují dušnost a pálení očí, slzení a další požadované efekty. Zároveň při obvyklém použití nehrozí trvalé následky.

 • podle trysky – střela (JET) dosáhne nejdále, mlha (FOG) má širší záběr a pěna (FOAM) je něco mezi
 • podle objemu – od miniaturního spreje do dámské kabelky po velký pro obranu domácnosti
 • s jednorázovou či vícenásobnou pojistkou
 • s osvětlovací diodou – například Obranný pepřový sprej ESP Tornado je velice šikovný, protože nadzdvihnutím pojistky dojde k rozsvícení výkonné LED diody – útočník tak je navíc ještě oslněn světlem (tento sprej také můžete používat jako svítilnu a mít tak další důvod, proč ho nenechávat doma v šuplíku)
 • speciální – pepřový sprej ve tvaru psacího pera – je nenápadný a malý

Podle objemu nádobky a typu trysky dosáhnete s pepřákem dva až čtyři metry. Nejméně dostříknou malé spreje typu mlha, nejdále velké spreje JET (tryska). Pozor na vítr! Pokud fouká silně proti vám, můžete postříkat sami sebe, namísto útočníka.

Pokud jde o výdrž stříkání, tak je to v řádu několika sekund, opět záleží na velikosti nádobky a na tom, jestli budete stříkat v jednom kuse, nebo přerušovaně (doporučujeme). Malinkaté pepřáky do kabelky vypotřebujete za 2 až 3 sekundy. Pokud jde o expirační dobu, je uvedena na nádobce a bývá to několik let od data výroby.

Na vlastní sliznice jsme si vyzkoušeli například pepřový sprej Stoper. Tady vidíte některá naše videa:

Možná už jste ale slyšeli, že na někoho sprej nefungoval, protože byl opilý, zfetovaný, nebo prostě nefungoval a nikdo neví proč. Nejčastější příčinou je nedostatečné zasažení sliznic.

Pokud člověk ví jak na to, dokáže účinky pepřového spreje do jisté míry oslabit. Stačí zavřít oči a nenadechnout se pepřové látky. Pokud se do očí netrefíme vůbec, a útočník se nenadechne pepře, může být efekt minimální.

Pak je výhodou, pokud máte větší sprej, který můžete použít opakovaně. Malý sprej do kabelky už může být prázdný.

Spoustě útoků lze předejít používáním zdravého rozumu.

Choďte osvětlenými ulicemi, raději si zajděte přes místa, kde se stále pohybují lidé a hlavně, dívejte se kolem sebe (ne do mobilu), vyhodnocujte riziková místa a osoby a mějte plán, abyste byli o krok napřed.

Osobní bezpečnost a obrana

 • Produkty
 • Popis kategorie
 • Rady a tipy
 • Srovnávání

Osobní bezpečnost a osobní obrana je obor týkající se způsobu obrany při napadení útočníkem na veřejném i neveřejném prostoru. Zejména osobní obrana se týká každého z nás. Případů kdy dochází k napadení, ať už útočníkem za účelem získání majetkového prospěchu nebo například volně pobíhajícím psem, stále přibývá.

Osobní bezpečnost a osobní obrana je obor týkající se způsobu obrany při napadení útočníkem na veřejném i neveřejném prostoru. Zejména osobní obrana se týká každého z nás. Případů kdy dochází k napadení, ať už útočníkem za účelem získání majetkového prospěchu nebo například volně pobíhajícím psem, stále přibývá.

Správná reakce na útok a vhodná obrana ve většině případů útočníka velmi rychle odradí od dalšího počínání. Většina útočníků totiž nepočítá s velkým odporem oběti. Při takovéto osobní obraně je však nutné brát v potaz zákonné meze dané přiměřenou obrannou. Při jejím překročení dochází i ze strany oběti k trestnému činu.

Pojmy v osobní bezpečnosti

Obranný slzný sprej – nejčastěji používaná pomůcka k obraně před útočníkem. Sprej je plněn slznou látkou vyvolávající štípání očí a zhoršení orientace. Většinou není příliš účinný na podnapilé osoby a bojová plemena psů. Při neodborné manipulaci nezpůsobí takové nepříjemnosti jako pepřový sprej.

Obranný pepřový sprej – velmi účinná pomůcka k osobní obraně. Účinkuje velmi rychle a silně, zasažené osobě způsobí silné pálení sliznic, pokožky a dušnost. Při zasažení útočníka jej do jednotek vteřin plně zpacifikuje. Působí i na podnapilé osoby a bojové psi. Obranné spreje nejsou zákonem kvalifikovány jako zbraně.

Osobní alarm – elektronická akustická sirénka určena k přichycení na tašku nebo do kapsy. Při vytažení poutka začne hlasitě houkat a upozorní okolí na nestandardní situaci. Lze si tak přivolat pomoc při zdravotních potížích nebo zajistit svědky a odradit útočníka. Vhodné pro starší osoby, jež nejsou schopny použít obranný sprej.

Přenosné minialarmy – jednoduché alarmy určené na cesty nebo pro základní hlídání majetku před odcizením. Využívají hlasité sirény a momentu překvapení. Jejich pořízení je levné a instalace jednoduchá. Dokáží hlídat pohyb, otřesy, otevření dveří nebo okna či manipulaci s věcmi.

Nutná sebeobrana – je čin, jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na svou osobu nebo na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Je nutné dát pozor v případě, kdy nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Krajní nouze – je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící sobě nebo zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Pozor, nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Bezpečnostní pomůcky – jednoduché pomůcky zamezující nebo ztěžující páchání trestné činnosti na osobním majetku. Jedná se například o skryté taštičky na doklady a peníze. UV pomůcky a holografické značky pro označení majetku za účelem jeho snadné identifikace v případě odcizení nebo záměny.

Se zbraní do zahraničí?

Podrobnosti Vložil: Jiří Šimek Zveřejněno: 14. červen 2013

Obsah

Raději ji nechte doma.

Nastává doba dovolených a s ní i častější cestování za hranice.

Pro mnoho Čechů, kteří jsou zvyklí pravidelně nosit zbraň, vyvstává otázka: Co s ní? A nemusí jít jen o zbraně střelné – v některých zemích strážci zákona a pořádku s nelibostí hledí třeba na nůž nebo obušek.

Pokusme se stručně zmapovat problematiku cestování se zbraněmi a jinými prostředky osobní ochrany do některých evropských zemí, které se mohou stát cílem letní turistiky.

Nejrestriktivnější podmínky při cestovaní do zahraničí platí pochopitelně pro palné zbraně. V rámci Evropské unie je první podmínkou vlastnictví Evropského zbrojního pasu.

Ten je slovy zákona o zbraních „veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití.“

O Evropský zbrojní pas může požádat každá fyzická osoba, která má pobyt na území ČR a je oprávněným držitelem zbraně (kterékoliv kategorie – Evropský zbrojní pas se vydává i na zbraně kategorie D).

Podmínka být oprávněným držitelem dle litery zákona neznamená, že by žadatel musel být i vlastníkem zbraně. Do Evropského zbrojního průkazu by mělo být možné zapsat i zbraň zapůjčenou (resp.

slovy zákona přenechanou), pokud jsou splněny příslušné zákonné podmínky.

Budete mít zájem:  Alergie Na Pyl V Únoru?

To je u zbraní kategorie B (natož A) málo častý a poměrně komplikovaný proces, který zde není prostor popisovat, ale u zbraní kategorie C a zejména D je taková situace bezproblémovější – pro kategorii C stačí vlastnictví zbrojního průkazu (mimo ZP skupiny D) a pro zbraně kategorie D věk nad 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Pokud tedy např. vyjíždíte za hranice s vypůjčenými replikami historických palných zbraní, je velmi vhodné mít s sebou předem vyřízený Evropský zbrojní pas, kde máte tyto zbraně zapsané, a ideálně i písemnou smlouvu o výpůjčce.

Určitě se informujte

Evropský zbrojní pas ale v žádném případě neopravňuje svého držitele dělat vše, co je oprávněn se zbraní dělat v České republice. Pro každé cestování s palnou zbraní za hranice je zapotřebí povolení k cestě od každého státu, do kterého nebo přes který držitel cestuje. Výjimka – a tedy i jediný způsob cestování bez nesmírného nákladu byrokracie – platí jen pro lovce a sportovce.

Kromě Evropského zbrojního pasu je v takovém případě nutné na požádání doložit účel cesty, ideálně prostřednictvím pozvání nějaké místní sportovní nebo lovecké organizace.

Každý stát EU si však může vymínit, že převoz některých typů zbraní je zakázán (tady se občas aplikuje oblíbená hysterie proti „civilním“ variantám vojenských plně automatických zbraní nebo proti „zlým“ rážím) nebo podléhá povolení i pro lovecké a sportovní účely.

Informovat se předem na zastupitelském úřadě tedy rozhodně neškodí, zejména proto, že se tato nařízení mohou poměrně rychle měnit.

Německo: Pozor i na nože

Německo není vyhlášené zrovna liberálním přístupem ke zbraním a to se odráží i na problematice vnášení zbraní a jiných podobných předmětů na jeho území.

První kritickou kategorií jsou zakázané zbraně, z nichž řada je v českých luzích a hájích volně prodejná od 18 let a leckomu by vůbec nepřišlo na mysl, že se překročením hranic s dotyčným předmětem v kufru auta může uvrhnout do vážných problémů.

Takovýmito zakázanými předměty jsou pružinové obušky, boxery (i nože nebo jakékoliv jiné předměty, které mají rukojeť tvarovanou jako boxer), nunčaky (dokonce i měkčené pro nácvik bojových umění!), nože typu „motýlek“, tlačné dýky a vrhací hvězdice. Tyto předměty musíte v každém případě nechat doma.

Co je oprávněný zájem?

Povolené je držení jednoručně otevíratelných nožů, nožů s pevnou čepelí nad 12 cm a předmětů, které jsou klasifikovány jako zbraně – to jsou bajonety, dýky, šavle, meče, ale i teleskopické (nepružinové) obušky.

Tyto předměty však musí být transportovány v uzamčené (nikoliv pouze uzavřené) schráně a jejich nošení a použití je dovolené pouze na vlastním pozemku (pozor, auto ani campingový karavan nejsou pozemek!) nebo v souvislosti s filmovou či divadelní produkcí (např.

vystoupení skupin historického šermu) nebo jiným oprávněným zájmem.

Co je takovým oprávněným zájmem, je definované pouze dosti vágně jako užití v souvislosti s výkonem povolání, s dodržováním tradic, se sportem nebo pokud slouží všeobecně uznávanému účelu. Interpretace je vždy záležitostí kontrolujících policistů a zkušenosti říkají, že může být na různých místech velmi rozdílná.

Camping je kupříkladu obvykle německými úřady uváděn jako příklad všeobecně uznávaného účelu – nožem nad 12 cm délky ostří si tedy snad smíte přiříznout prut na opékání špekáčků, ale než si pak sednete k ohni s kytarou, tak ho musíte uložit opět do uzamčené schrány, protože jeho bezprostřední potřeba pro „všeobecně uznávaný účel“ pominula.

Zvláštní kapitolou jsou elektrické paralyzéry a obranné spreje. Ty je možné volně držet i nosit, ale pouze za podmínky, že jsou zvlášť certifikovány německými úřady.

Certifikované paralyzéry jsou pouze čtyři, dva z nich produkuje česká společnost Euro Security Products (Power Max a Power 200).

Certifikaci obranných sprejů obvykle naleznete na jejich etiketě – vzhledem k tomu, že jejich cena nebývá závratná, je nejbezpečnější sprej koupit až po překročení hranic.

Rakousko a Švýcarsko: Volnější režim

Obě zbylé německojazyčné země, Rakousko a Švýcarsko, jsou ve srovnání s Německem výrazně liberálnější. Ve Švýcarsku nepodléhají omezením jakékoliv nože s pevnou čepelí, otevírací nože bez automatického mechanismu, nesymetrické dýky, meče a pepřové spreje. Zakázané jsou pružinové obušky, vrhací hvězdice, boxery a praky s opěrkou.

U nožů s automatickým otvíracím mechanismem (vystřelovací a vyhazovací) je rozhodující délka – s celkovou délkou pod 12 cm a délkou ostří pod 5 cm jsou dovolené, jinak jsou zakázané. Oboustranně broušené dýky pod 30 cm délky jsou rovněž zakázané. Nad 30 cm, nebo pokud mají nesouměrné ostří, už nepředstavují problém.

Pro všechny povolené zbraně a zbraním podobné předměty stejně jako pro pracovní nástroje (kladivo, sekera, šroubovák) a sportovní náčiní (baseballová pálka), kterých může být využito k útoku na člověka, platí, že pokud je má někdo u sebe, měl by být schopen hodnověrně doložit jejich účel. Tedy pokud s sebou chcete v karavanu na obranu vozit baseballovou pálku, tak k ní přidejte i rukavici a míček. Vtipnou kuriozitou je, že oficiální materiály výslovně uvádějí, že mezi nebezpečné předměty se nezapočítává švýcarský armádní otvírací nůž.

V Rakousku je situace podobná, jen možná ještě liberálnější. Zakázané jsou pružinové obušky a boxery. U teleskopických obušků platí, že dovolené jsou jen ty, které mají zvláštní rakouskou certifikaci (těch je ale málo a prodávají se většinou jen v Rakousku).

Podle zákona o zbraních se u chladných zbraní rozlišují nože, které jsou „pracovním nástrojem“ (zavírací nože, lovecké a kuchyňské nože) a nože, které se považují za zbraň (bodáky, dýky, vystřelovací a vyhazovací nože, tzv. motýlky).

Nože-zbraně smí držet a nosit pouze osoba starší 18 let, která nemá držení zbraní zakázané. „Pracovní nástroje“ smí držet a nosit kdokoliv.

Velká Británie: Tabu je i pepřový sprej

Anglie je vyhlášená svým velmi restriktivním vztahem ke zbraním.

Zakázán je dovoz boxerů, tlačných dýk, vyhazovacích a vystřelovacích nožů, obušků (včetně teleskopických), zbraní k provozování bojových umění (hvězdice, kusari apod.

), foukaček (krom veterinárních) a mečů se zahnutou čepelí delší než 50 cm. Pepřové a další sebeobranné spreje se počítají do kategorie „střelných zbraní“ a jsou zakázané také.

Povolené jsou normální nože, dýky, bajonety a meče s rovnou čepelí, historické chladné zbraně a jejich repliky, a dokonce i vrhací nože. Povolení dovozu a držení ale v žádném případě neznamená povolení tyto zbraně nosit.

Tady přichází ke slovu pro nás nejméně pochopitelná část britské legislativy, která ale nejčastěji vede k vážným problémům.

Pokud vás policie přistihne na veřejnosti s jakýmkoliv předmětem, který by podle jejího názoru mohl sloužit k útoku na člověka (může to být dovolená zbraň, kapesní nůž, ale třeba i šroubovák, řetěz od kola nebo bez jakékoliv nadsázky i noha od židle), je vaší povinností prokázat legitimnost toho, že tento předmět máte u sebe a že se ho nechystáte použít „útočně“.

Pokud vaše vysvětlení strážce pořádku neuspokojí, hrozí vám pokuta až 5 000 liber, až čtyři roky vězení, nebo obojí. A pochopitelně vyhoštění.

Shrnuto a podtrženo: Do Anglie si s sebou vezměte maximálně malý kapesní zavírací nůž s čepelí do tří palců (7,62 cm), protože jeho nošení je obecně považováno za oprávněné pro každodenní činnosti – ale i to s největší opatrností. Cokoliv jiného znamená výrazné riziko problémů.

Nizozemí a Belgie: paintball jen na zahrádce

V Belgii i v Nizozemí jsou obecně zakázané vyhazovací a vystřelovací nože, tzv. motýlky, vrhací nože a hvězdice. V Nizozemí jsou nad to výslovně zakázána stiletta, zavírací nože s celkovou délkou přes 28 cm nebo s ostřím broušeným po obou stranách.

Pepřové spreje patří v Nizozemí ke zbraním 2. kategorie, tj. takovým, které mohou používat pouze státní ozbrojené složky. Obušky (teleskopické i neteleskopické), meče, šavle, ale třeba i paintballové zbraně je možné mít pouze na svém pozemku, jejich nošení ve stavu umožňujícím použití na veřejnosti je nelegální.

Slovensko a Polsko: chladné zbraně bez obav

Na závěr nějaké dobré zprávy. Pokud se vydáte na Slovensko nebo do Polska, nemusíte si s omezením (chladných) zbraní dělat příliš starostí. Jakékoliv chladné zbraně jsou v Polsku považovány za „nebezpečné předměty“ a může být vyloučeno jejich nošení na veřejných shromážděních a podobných událostech, jinak ale jejich držení a nošení dnes již regulováno není.

Právní úprava na Slovensku je velmi podobná jako v ČR. Zákon o přestupcích sice stanoví, že přestupku se dopouští ten, kdo „nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šabl“, ale to se prakticky týká pouze ostentativního veřejného nošení. Jinak je (skryté) nošení nožů, obušků a obranných sprejů bez sebemenších problémů.

Budete mít zájem:  Jak přežít tři měsíce bez kuchyně

Přesto je na místě zopakovat varování, které zaznělo již na začátku článku – vzdor jazykové, kulturní a historické blízkosti Slovenska tam není možné (ani s Evropským zbrojním pasem) odcestovat se střelnou zbraní, kterou člověk v Česku legálně nosí k ochraně zdraví, života a majetku. Byli (a možná ještě jsou) tací, kteří to v dobré víře dělali, ale rozhodně nelze takovýto postup doporučit, protože může skončit velmi vážnými problémy.

ThDr. Petr Jan Vinš – člen LEX o.s.

Článek vyšel v čísle 7/2013 a publikujeme jej s laskavým svolením šéfredaktora časopisu ZBRANĚ & NÁBOJE.

Pepřové spreje

Už jste se někdy zakously do pálivé čili papričky? V tom případě dobře víte, jak je obtížné zbavit se ostré chuti. Ona pálivá bolest může být až nesnesitelná, bez ohledu na to, jaké množství vody vypijete, palčivost se prostě nedá zastavit.

A nyní si představte tuto palčivou bolest po celém obličeji, v očích, nosu a krku. Přesně toto dokáží pepřové spreje. Jejich historie spadá do roku 1973, kdy byly pepřové spreje používány v čínském trestním řízení jako způsob, jak utlumit násilné nebo agresivní jednání.

Již tehdy se rovněž používali pro klasické odrazení útočníka.

Pepřový sprej je vyroben z extraktu čili papriček a plní se do aerosolové nádoby tak, aby byl sprej možno snadno a rychle použít.

Vzhledem k tomu, že je pepřový sprej malých rozměrů, vejde se tak do každé kabelky a je snadno použitelný, stal se oblíbenou variantou při osobní ochraně.

Pokud útočníkovi stříknete pepřový sprej do očí, ucítí silné pálení na kůži, v očích, ústech, hrdlu a na plicích. Účinek je okamžitý a ohromující, takže by Vám měl zaručit dostatek času na útěk před útočníkem.

Velice důležitým faktorem při použití pepřového spreje je ten, že nezanechává žádné trvalé následky. Při použití je bolest velmi intenzivní, ale po několika hodinách by jeho účinky měly zcela odeznít.

Proto je pepřový sprej oproti například paralyzérům bezpečnější variantou sebeobrany (paralyzéry mohou v určitých případech vést k trvalým zdravotním potížím až ke smrti).

Jsou ale pepřové spreje opravdu neškodné? Jak přesně tělo reaguje na zásah pepřovým sprejem a existuje způsob, jak na zásah sprejem reagovat? A pokud je pepřový sprej inzerován jako zdraví neškodlivý, tak proč se na toto téma stále tolik diskutuje?

Co je pepřový sprej a jak ho použít

Účinná látka použitá v pepřovém spreji, je kapsaicin (OC), přírodní olej vyskytující se v mnoha druzích pálivých paprik (jako jsou čili papričky a jiné druhy). Kapsaicin způsobuje onen palčivý pocit při jedení pálivých paprik. Je bez chuti, barvy či zápachu, ale pouze jeden miligram čistého kapsaicinu má takovou sílu, že může způsobit puchýře na kůži.

Pepřový sprej se obvykle uvolňuje z aerosolové nádobky, kde se OC smíchá s roztokem na olejové nebo vodní bázi. Aby bylo možné obsah vystříknout, celá nádoba je pod vysokým tlakem. Nádoba s aerosolem umožňuje stříkat na větší vzdálenost a s větším rozptylem než u jiných typů. Existují tři základní typy pepřových sprejů:

Stream – Úzký proud pepřového spreje. Vyznačuje se vysokým dosahem a konkrétním cílením. Může být však obtížné trefit cíl.Mist – Mlžný opar jemné kapaliny, který zasáhne větší plochu a tím usnadňuje zasáhnout cíl.

Fog – Je podobný předchozímu typu, ale má ještě o něco širší rozsah.

Většina pepřových sprejů je přibližně 11 centimetrů vysokých a 4 centimetry širokých, s tlačítkem pro uvolnění obsahu a bezpečnostní pojistkou. Provedení je malé, aby bylo možné pepřový sprej nosit v kapse či kabelce. Použít lze od 1 do 60 výstřiků.

Na trhu najdete také pepřové spreje, které mají vzhled rtěnky, avšak jeho účinky jsou přesto ohromující.

Účinky pepřového spreje

Kapsaicin obsažený v čili papričkách reaguje s nervovým zakončením ve sliznici Vašeho těla, která jsou citlivá na teplo a chlad. To vysvětluje, proč při kousnutí do pálivé papriky máte pocit, že Vaše ústa hoří.

Míra palčivosti papriček se určuje v jednotkách tepla Scoville (SHU). Celková úroveň palčivosti je přímo úměrná obsahu kapsaicinu. Typické pepřové spreje mají mezi 500 000 až 5 000 000 SHU. Pro srovnání papričky jalapeño mají přibližně 8 000 SHU a habanero 360 000 SHU.

Účinky pepřového spreje se liší v závislosti na použitém množství, síle pepřového spreje a na zasaženém místě. Pokud je přesně zasažena tvář, mohou být účinky intenzivní a trvat poměrně dlouho.

Pokud se pepřový sprej stříká přímo do obličeje, účinek by se měl dostavit okamžitě – pálení v očích, ústech, nosu, možná dokonce v krku a na kůži.

Pokud se zasažený nesnaží zbavit účinků pepřového spreje (umýt zasažené místo vodou/mýdlovou vodou), může tento pocit trvat 45 – 60 minut.

Jeho oči budou podrážděné a pravděpodobně oteklé, což způsobí dočasné oslepnutí, které může trvat 15 – 30 minut. Obtíže s dýcháním mohou trvat 3 – 15 minut.

Potencionálně negativní účinky pepřového spreje

Pepřový sprej je biologicky odbouratelný (nezanechává stopy na oblečení). Pocit pálení obvykle zcela zmizí během 4 – 6 hodin. Většina lidí, kteří byli zasaženi pepřovým sprejem, nemají dlouhodobé zdravotní problémy.

V některých případech však mohou nastat závažné komplikace.

Například pokud je člověk alergický na některou ze složek v pepřovém spreji, má astma nebo vážné srdeční problémy, pak mohou být účinky pepřového spreje závažné a v některých případech mohou vést až ke smrti.

Dokonce bylo po zásahu pepřovým sprejem evidováno množství úmrtí. Ačkoli použití pepřového spreje nebylo nikdy identifikováno jako jediná příčina úmrtí v těchto případech, několikrát bylo uvedeno jako přispívající faktor.

Ošetření po zásahu pepřovým sprejem

Co dělat, když jste zasaženi pepřovým sprejem? Jak jsme si již říkali, pepřový sprej obsahuje olej a olej se těžko smyje pouze vodou (je to téměř nemožné). Je to tím, že voda se skládá z polárních molekul a mazivo naopak z nepolárních molekul. Molekuly jsou přitahovány pouze stejným typem, nikoliv opačným.

Opláchnutí vodou může poskytnout okamžitou úlevu, avšak neodstraní olej nebo neposkytne trvalou úlevu. Pokud jste zasaženi pepřovým sprejem, existuje několik věcí, které můžete udělat:

Nedotýkejte se zasažené oblasti rukami. Pepřový sprej je na olejové bázi a rukami jej snadno můžete šířit na další části.Rychle mrkejte očima. Může to přispět k vyčištění částí pepřového spreje z očí.Umyjte zasaženou kůži čistícím roztokem z vody a mýdla. Následně opláchněte čistou vodou.

K opláchnutí citlivých částí, jako jsou například oči, použijte dětské mýdlo a následně opět opláchněte čistou vodou.

Zdravotní pracovníci jsou většinou vybaveni formou ubrousků, které jsou určeny k léčení účinků pepřového spreje. Pokud se chystáte pořídit si pepřový sprej, je dobré si zároveň koupit ubrousky, které jsou navrženy k vyčištění kůže při zasažení pepřovým sprejem. Tyto ubrousky mohou být v případě nehody neocenitelným pomocníkem.

Druhy pepřových sprejů a jejich použití | SEVO.cz

 1. Úvod
 2. Blog
 3. Sebeobrana
 4. Druhy pepřových sprejů a jejich použití

SebeobranaKomentáře (0)

Pepřový sprej je jednoduchý volně prodejný obranný prostředek, který vám může pomoci odvrátit napadení osobou či zvířetem. Uvažujete o jeho pořízení? Existuje více druhů pepřových sprejů. Pojďme si je přiblížit.

Pepřové spreje dle účinné látky

I když kvůli názvu „pepřový sprej“ si někteří myslí, že účinnou látkou je vždy pepř, není tomu tak. Obranné spreje dělíme do dvou skupin dle použité účinné látky. Jsou jimi:

 • chlorbenzalmalodinitril (CS): Účinná látka je chemického původu. Při aplikaci působí především na oční sliznici, ale také na nos a ústa. Zasažená osoba slzí a pociťuje silné pálení očí. Hlavní výhodou sprejů s CS je jejich dostupnost a nízká cena. Nevýhodou je, že účinek spreje se dostaví až po několika sekundách a není tak silný jako u pepřového spreje s OC. Pro základní obranu civilisty je však vyhovující.
 • oleoresincapsicum (OC): Je z výtažků pálivých chilli papriček. Účinná látky je tedy přírodního původu. Při aplikaci spreje dosáhnete větších účinků než s obrannými spreji obsahujícími CS. Kromě silného slzení se projevuje pálením zasažené pokožky, dráždivým kašlem a dušností. Účinek se dostaví ihned po aplikaci spreje.
Budete mít zájem:  Zhodnocení Bezpečnosti Daného Kosmetického Přípravku Ve Vztahu Ke Zdraví Fyzických Osob?

Kromě účinných látek jsou některé pepřové spreje obohacené barvivem, které může být viditelné či rozpoznatelné pod UV světlem. Díky tomuto barvivu lze později identifikovat pachatele. Spíše než civilní lidé využívají pepřových sprejů s barvivy policisté.

Pepřové spreje dle způsobu aplikace

Pepřové spreje se liší nejen použitou účinnou látkou, ale i způsobem, jakým se aplikuje. Podle tohoto kritéria rozlišujeme čtyři druhy pepřových sprejů:

 • aerosolová mlha (FOG): Jde o nejznámější druh pepřového spreje. Funguje na stejném principu jako deodoranty ve spreji. Pokud si pořídíte tento sprej, naučte se ho správně požívat. Zacílíte-li ho proti útočníkovi přímo, vlivem větru či průvanu zasáhne i vás. Obranný sprej v podobě aerosolové mlhy je určen k aplikaci do prostoru za vás, a to v okamžiku, kdy tento prostor opouštíte. Hrozí-li vám, že zůstanete „uvězněni“ v malé místnosti, raději ho nepoužívejte.
 • tekutá střela (JET): Pepřový sprej vystřikuje úzký paprsek účinné látky do různé vzdálenosti (dle výrobku). Zasáhnete-li útočníka do očí, zcela jistě ho ochromíte. Nevýhodou této aplikace je nutnost trefit se, což pokud vás útočník překvapí, nemusí být snadné.
 • pěnové spreje: Sprej vypouští úzký proud pěny. Hodí se i do malých prostor, protože nehrozí, že by se ho bránící se osoba nadýchala.
 • gelové spreje: Pepřový gel je moderním přípravkem, který má své výhody, především v tom, že díky své konzistenci snadněji přilne a je obtížnější ho setřít. Hodí se i do menších místností, protože nezamořuje okolí.

Ať už si vyberete jakýkoliv druh pepřového spreje, můžete volit z různých velikostí. Pro běžné použití jsou určené malé spreje, jejichž velikost vám umožní je mít neustále u sebe, např. v kapse, kabelce atd.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

Štítky

 • pepřový sprej
 • pepřák
 • sebeobrana
 • napadení
 • obrana
 • nebezpečí

Čím dál víc lidí si pořizuje zbraně. Reagují na bezpečnostní situaci ve světě

Neochrání mě zákon, ochráním se sám. Takto začíná v Jihomoravském kraji smýšlet čím dál víc lidí. Zájem o plynové zbraně, pepřové spreje, pistole i pušky posledních několik měsíců roste.

Vláda se však naopak chystá přitvrdit zákon o střelných zbraních i střelivu. Zkrátit chtějí délku platnosti zbrojních průkazů i posílit pravomoci policie při jejich zadržení.

V Jihomoravském kraji má přitom průkaz přes jedenatřicet tisíc lidí, mezi ně se nepočítá policie ani armáda.

Osobní zbraň si pořizují lidé v kraji pro zábavu i kvůli obraně. V České republice je totiž několik kategorií jejího držení, mezi nimi také k ochraně života, zdraví nebo majetku. „Mě zbraně zajímaly už dlouhou dobu.

Primární záměr bylo pořídit si pistoli na rekreační střílení, jako koníček. Zároveň ji ale chci mít jako prostředek pro osobní ochranu.

Člověk si nemůže být jistý nikdy a nikde, navíc policie nemusí vždy stihnout pomoci,“ upozornil student Matěj Novák.

 • kdo má průkaz2015 (první pololetí)- Počet držitelů: 31 284 (108 cizinci, 28 930 muži, 2354 ženy)- Legálně držené zbraně: 87 878- Počet zaniklých průkazů: 1842014 (první pololetí)- Počet držitelů: 31 424 (cizinci 110, muži 29 094, ženy 2330)- Legálně držené zbraně: 85 417- Počet zaniklých průkazů: 2812013 (první pololetí)- Počet držitelů: 33 682 (cizinci 104, muži 31 133, ženy 2549)- Legálně držené zbraně: 83 638- Počet zaniklých průkazů: 335
 • Zdroj: Policie ČR

Ten si dobře uvědomuje, jaká práva a povinnosti při držení zbraně má. „Zbraň mohu nosit nabitou, ale nesmí být viditelná. Nesmím ji ale nosit na veřejné akce, což je podle mě problém, protože právě po cestě tam nebo domů je největší pravděpodobnost, že potkám někoho, kdo by mě mohl ohrozit. Ale zákon je zákon,“ podotkl Novák.

V Jihomoravském kraji má v současné době zbrojní průkaz přes jedenatřicet tisíc lidí, počet legálně držených zbraní však policisté evidují téměř osmaosmdesát tisíc.

„Ty nelegální zase tak často neobjevujeme, hlavně díky amnestiím, které čas od času policie pořádá. Mění se ale struktura těch odevzdaných.

V posledních letech k nám lidé nosí menší a jednodušší pistole,“ vysvětlil policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Žadatelé o průkaz se mohou na zkoušku připravovat v jakékoliv střelnici v kraji, získají jej však jen ve třech střelnicích v Brně.

„U nás se v návaznosti na celkovou bezpečnostní situaci v České republice mírně zvýšil zájem o pořízení zbraně k osobní ochraně.

Zatím ale stále převládají zájemci o sportovní a zájmovou střelbu, kteří u nás tvoří asi šedesát procent klientů,“ řekl majitel brněnské střelnice B & H Magnum Jan Hynšt.

Podle zaměstnanců střelnice Trigger měla jejich firma ještě loni tři přezkoušení zájemců o zbrojní průkaz týdně, teď už je jich za stejné období devět.

Větší zájem o osobní ochranu zaznamenali také někteří prodejci. „Lidé víc kupují různé plynové zbraně, pepřové spreje, ale také teleskopické obušky či menší pistole, flobertky,“ vyjmenoval Lukáš Szucs, který prodává zbraně a střelivo v brněnském obchodě Aviko.

Právě zmíněná flobertka, tedy malý revolver s náboji s okrajovým zápalem, patří mezi volně prodejné zbraně, koupit si ji může kdokoliv starší osmnácti let i bez zbrojního průkazu. Ovšem jen pro rekreační střelbu, nikoliv k osobní obraně.

Zbraně a střelivo se dělí podle zákona do několika kategorií. V současné době si může zbrojní průkaz pořídit člověk starší osmnácti let ke sportovním či loveckým účelům. Ti, kteří ji potřebují k výkonu povolání nebo k osobní obraně, skládají zkoušky až v jednadvaceti letech. Pokud jsou úspěšní, průkaz jim zůstane platný deset let. Vláda chce ale tuto dobu zkrátit na pět let.

V Jihomoravském kraji o průkaz přišlo v roce 2013 skoro tisíc lidí, loni necelých osm set. „Většině z nich skončí platnost a už si ji neobnoví. Část zbraní ale také zabavujeme, a to třeba kvůli zdravotnímu stavu nebo ztrátě spolehlivosti,“ dodal Nečesánek.

Pepřový sprej

Obranný pepřový sprej, často nazývaný Kasr, používají různé bezpečnostní složky po celém světě a je jedním z nejrozšířenějších prostředků pro osobní ochranu, při jehož použití nedochází k dlouhodobým následkům a není ohrožen život útočníka. Obranný pepřový sprej je malá tlaková nádobka, kterou můžete nosit vždy při sobě.

Pepřový sprej je nesmrtící chemická zbraň, která má protivníka dočasně paralyzovat pomocí bolesti očí a dýchacích cest, případně i dočasné slepoty. Pepřový sprej se užívá se například v osobní sebeobraně (i proti zvířatům). Pepřový sprej je často používán k potlačení demonstrací.

Na protivníka se stříká pomocí aerosolového rozprašovače, jako pěna nebo jako gel. Jeho hlavní aktivní látkou je kapsaicin získávaný z paprik, například z čili papriček, podle kterých sprej získal název — říká se jim také kajenský pepř.

Kapsaicin je smíchán s vodou pomocí emulgátoru, nejčastěji propylenglykolu.

Pepřový sprej – účinek

Přesně zasažený útočník – osoba či zvíře, proti kterému je použit obranný pepřový sprej, cítí silnou palčivou bolest v očích a na sliznicích, i při mírném nadechnutí látky má pocit „vyraženého dechu“. Jeho akceschopnost je na několik minut (max. cca 30) významně omezena.

Námi dodávaný obranný pepřový sprej se skládá z malé tlakové lahvičky naplněné účinnou látkou a osazené hlavicí se směrovou tryskou. Obranný pepřový sprej může být zároveň vybaven svítilnou s vysoce svítivou LED diodou, což ještě zvyšuje jeho účinek.

Obranný pepřový sprej – základní druhy

V současné době nejpoužívanější obranný pepřový sprej typu OC se prodává ve dvou základních druzích, které se liší charakterem vystříknutého paprsku.

 • Typ „Mlha“ – výhodou „Mlhy“ je širší záběr bez nutnosti přesného míření, díky většímu rozptylu. Hlavní nevýhodou je nebezpečí, že obranný sprej může zasáhnou i uživatele nebo nezúčastněné osoby při použití za větru nebo v uzavřených prostorách.
 •  Typ „ Tekutá střela“ odstraňuje předchozí nedostatky, které má obranný pepřový sprej typu „Mlhy“. Riziko zasažení uživatele je podstatně menší díky charakteru vystříknutého paprsku. Obranný pepřový sprej typu ,,Tekutá střela“ vystřikuje úzký dlouhý paprsek, který je méně náchylný k poryvům větru a lze jej v krajním případě použít i v uzavřených prostorách.   

Obranný pepřový sprej – zákony

Nabízený produkt – obranný pepřový sprej je volně prodejný proti předložení průkazu totožnosti a dosažení věku 18 let. Provedením objednávky prohlašujete, že jste tuto podmínku splnili

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector