Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže

Zdroj: Yourpaf.com

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Slova mají ohromnou moc – vytváří naši realitu. Stačí jen trošku jinak namixovat slova a charakter výpovědi se může od základu změnit. V partnerském vztahu mohou mít tyto slovní nuance katastrofální dopad. Jaká čtyři slova vyškrtnout ze svého slovníčku, abyste rozchod či rozvod odsunuli do nedohledna?

1. „Měl/a bys…“

Pokud na partnera často voláte slovy „měl/a bys“, může si myslet, že se nad něj povyšujete. Intuitivně si to vyloží jako ponížení a zaškatulkuje si vás jako diktátora. Jako toho, kdo je vždycky „ten/ta lepší“.

Zvolte příště jemnější sadu slov. Třeba tuto: „Byl/a bych moc rád/a, kdybys…“ Cítíte ten rozdíl? Vyslovíte svá přání, aniž byste projevili despekt vůči rovnocennosti ve vztahu.

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže

2. „Ty…“

Do malé kuličky se scvrkne vaše polovička, pokud na ni vychrlíte věty začínající na „Ty…“. Mají totiž obviňující charakter. Výtky typu „ty mě nikdy neposloucháš“ se ve sluchovodu partnera ozývají spíše jako „za všechno můžeš ty!“. Není divu, že se může cítit zranitelně, labilně nebo bezmocně.

Načnete-li svůj požadavek slovy „mám pocit, že…“, můžete se k jádru věci dobrat klidnou rozmluvou. Ta je vždycky ta nejefektivnější, pokud jde o řešení vztahových záležitostí.

3. „Musíš…“

Tento rozkaz vyznívá podobně jako „měl bys“, jen klade větší důraz na vaše vědění. Ovšem nelichotivým způsobem.

Naznačujete tím, že jste ten nebo ta chytřejší a znalejší věci, takže by vás měl protějšek uposlechnout.

Vztahovačnější partner si tento apel může vyložit jako despekt vůči jeho způsobu přemýšlení a řešení problémů. Vzájemnému nedorozumění lze předejít slovy „moc bys mi pomohl, kdybys…“

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže

4. „Očekávám, že…“

Jak kdysi někdo moudrý řekl: „Mír začíná tam, kde končí očekávání.“

Každý z nás má jinou představu o životě, o tom, jak by se měl chovat, jak by měl jednat a přemýšlet o věcech. Jako individuality máme nárok na uchopení života do vlastních rukou. Reakce typu „čekala jsem, že to uděláš takto“ jsou tedy nesmyslná obvinění. Citlivější jedinci si je mohou vyložit dokonce jako připomínku vlastního selhání.

Shrnutí? Volte slova pečlivě, ať předejdete nedorozuměním, která by mohla váš vztah poškrábat. Ne každý partner dokáže přijmout omluvu za špatně volená slova nebo vůbec konflikt řešit. Může to být pro něj poslední kapka v poháru trpělivosti. A rozhodne se z bludného kruhu výčitek definitivně vymanit. 

Co naopak říkat, aby mezi vámi panoval mír? Čtěte:

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže

Mohlo by Vás zajímat:

Říkejte tato dvě slova a přestanete se s partnerem hádat, radí vztahový psycholog

Zdroj: Lifehack

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Výpověď pro nadbytečnost: Na co si dát pozor

Kvůli tíživé situaci začínají zaměstnavatelé propouštět. Bohužel k tomu někdy dochází v rozporu se zákoníkem práce a zaměstnanci tak přicházejí zkrátka. Dostali jste výpověď pro nadbytečnost? 

V poradně Aperia se nám opakují dotazy na nejasnosti ohledně ukončení pracovního poměru. Tak si v tom pojďme udělat jasno.

Pracovní poměr založený pracovní smlouvou a uzavřený na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jsou uvedené v § 52 zákoníku práce (262/2006 Sb.). Z nich připadá pro současnou situaci prakticky v úvahu pouze důvod uvedený v písm.

c) „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“.

Běžně se tomu říká výpověď pro nadbytečnost.

Kdy výpověď pro nadbytečnost platí?

Výpověď pro nadbytečnost je platná, když jsou splněny následující podmínky:

  • Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
  • Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost

Rozhodnutí o organizační změně nemusí zaměstnavatel vydávat písemně, ani ho jinak vyhlašovat nebo zveřejňovat. Dozvědět se o něm lze i ve výpovědi. Výpověď zaměstnavatel musí vyhotovit písemně, musí vám ji doručit a jasně v ní specifikovat důvod. Výpovědní doba je nejméně dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi vám.

Pokud zaměstnavatel již nyní pro vás nemá práci, odpovídající vaší pracovní smlouvě, jde o překážku na jeho straně. V tom případě vám musí vyplácet náhradu mzdy až do skončení pracovního poměru, nebo do odstranění této překážky. Po skončení pracovního poměru vám náleží odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku (podle délky trvání pracovního poměru).

POZOR: Někteří zaměstnavatelé se mohou snažit přimět své zaměstnance, aby podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru bez jakýchkoliv nároků. Znát dobře svá práva je základ.  

Je třeba zdůraznit, že dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní akt a lze jej uzavřít jen, když obě smluvní strany souhlasí. „Výpověď dohodou“ neexistuje.

Nic Vám nebrání uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, pokud podmínky, které zaměstnavatel nabízí, jsou prakticky stejné (nebo ideálně ještě lepší), jako v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti.

Tedy nabízené odstupné je součtem náhrady mzdy minimálně za výpovědní dobu a zákonného odstupného. 

Co v dohodě nesmí chybět?

Je nezbytné, aby v dohodě byly uvedeny dohodnuté podmínky a také fakt, že se jedná o skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. Jinak budou nároky na odstupné obtížně vymahatelné.

Budete mít zájem:  Kožní lékařka předepisovala léky za úplatky od farmaceutické firmy

Také by mohlo dojít k tomu, že by úřad práce vyhodnotil uzavření dohody, jako ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu a došlo by ke snížení případné podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného výdělku.

Pokud bude v dohodě řádně uvedeno, že je uzavřena z důvodu nadbytečnosti, ke snížení podpory nedojde.

Může nastat situace, kdy výpověď pro nadbytečnost bude podána neplatně, protože bude chybět některá z podmínek uvedených výše. V takovém případě je na Vás, abyste se proti takovému jednání ohradili. V první řadě je třeba zaměstnavateli oznámit (doporučujeme písemně), že jeho výpověď považujete za neplatnou a že trváte na dalším zaměstnávání. 

Jak se můžete bránit?

Pokud toto nebude stačit, můžete podat žalobu na neplatnost výpovědi k příslušnému soudu. V tomto kroku je již obvykle doporučováno obrátit se na odborníka (např. advokáta) se specializací na pracovní právo. Žalobu je nutno podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, tedy do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby.

Zaměstnavatel bude muset u soudu prokázat, že podmínky výpovědi pro nadbytečnost byly splněny. Pokud toto prokázat nesvede, soud rozhodne, že výpověď je neplatná.

Zaměstnavatel Vám tak bude muset doplatit náhradu mzdy a také Vás bude muset nadále zaměstnávat (pokud se s Vámi, tentokrát již platně, nedohodne na nějakém způsobu ukončení pracovního poměru).

TIP: Doporučujeme při jednání se zaměstnavatelem upozornit na to, že vláda schválila návrh programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Je možné, že se váš zaměstnavatel s touto možností neseznámil a mohlo by to pomoci vámi i jemu. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

A co když pracujete na DPČ?

Tato zvýšená ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru neplatí v případě, že práce probíhá na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), nebo dohody o provedení práce (DPP).

Tyto dohody lze vypovědět velmi jednoduše bez nějakého speciálního důvodu s 15-ti denní výpovědní dobou. Nárok na odstupné nevzniká.

Pokud jste tedy dosud pracovali pouze na základě dohody a zaměstnavatel se rozhodne snížit počet svých zaměstnanců, je  pravděpodobné, že zaměstnanci „na dohodu“ budou první na řadě.

Článek zpracovala poradkyně Aperia Kateřina Štěpánková s přispěním Halky Jaklové. 

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže

Poradna Aperio pro rodiče funguje ZDARMA. Jsme vděčni za každý příspěvek, který pomůže zachovat provoz poradny. Zodpovědět jeden dotaz stojí 200-500 Kč podle jeho složitosti. Prosíme, pomáhejte s námi rodičům získat zpět pevnou půdu pod nohama. 

Darujte zodpovězení dotazu v právní poradně přes darujme .cz.

Nemůžeme teď pomoci všem, kteří naši podporu potřebují. Pomozte nám to prosím změnit!

Na co dát pozor ve výpovědní lhůtě

Byznys

Za rozchody a výpovědi Facebook nemůže Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz

Ať už dáváte výpověď nebo jste ji dali, s výpovědní dobou souvisí řada nejasností. Některé z nich objasňuje Jana Kaplická z pracovního portálu Profesia.cz.

Mohu odejít dříve než ve výpovědní lhůtě? Co hrozí, když ji nedodržím?
Nedodržení výpovědní lhůty je v podstatě neomluvená absence. To je důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru, což sice může být cíl zaměstnance, ale zaměstnavatel nejspíš uvede tento důvod do zápočtového listu, který může vyžadovat nový zaměstnavatel.

Zápočtový list dále požaduje také Úřad práce, a pokud by následný nástup do nového zaměstnání z jakéhokoliv důvodu nevyšel a zaměstnanec nakonec skončil na úřadu práce, rozhodně by to zkomplikovalo nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dále může zaměstnavatel požadovat náhradu škody vzniklé neomluvenou absencí.

Musí však prokázat přímou souvislost mezi vzniklou škodou a zaměstnancem. Může požadovat i ušlý zisk. Dále může být krácená zbývající dovolená. Obecně se doporučuje pokusit se o dohodu, využít zbývající dovolenou nebo neplacené volno apod.

Zaměstnanec může mít uzavřeno více pracovních poměrů současně, kdy u původního zaměstnavatele dobíhá dovolená a u nového již uzavřel nový pracovní poměr.

Když dostanu nebo dám výpověď, jak mohu naložit s mojí nevybranou dovolenou? Proplatí mi ji? Nebo si ji musím vybrat?

Podle zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) § 217 určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Dovolenou tedy může (v zákoně je dokonce, že musí, i když praxe je často jiná) zaměstnavatel nařídit, pak zaměstnanec čerpat dovolenou musí, pokud tomu nebrání překážky uvedené v zákoně, jako je pracovní neschopnost, mateřská dovolená apod. Pokud chce zaměstnanec čerpat dovolenou sám, zaměstnavatel mu čerpání musí povolit. Jestliže zaměstnanec nevyčerpá dovolenou ke skončení pracovního poměru, pak se mu proplácí navíc k vyplacené mzdě za poslední odpracované období. Zjednodušeně řečeno: pokud zaměstnavatel dovolenou ve výpovědní lhůtě nařídí, zaměstnanec si ji vybrat musí, pokud nenařídí, zaměstnanec nepožádá a zaměstnavatel nepovolí, bude proplacena.

Co když ve výpovědní době onemocním? Prodlouží se mi nějak?

Ano, výpovědní lhůta se prodlužuje, ale záleží na tom, kdy a na jak dlouho zaměstnanec onemocní. Neprodlužuje se při výpovědi ze strany zaměstnance a nemusí se prodloužit ani při dohodě o ukončení pracovního poměru. Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď, záleží na konkrétní situaci.

Budete mít zájem:  Bechtěrevova nemoc ohrožuje i srdce

Autor: TZ

Sdílet na FB

Chybně podaná výpověď: Jak se může zaměstnanec bránit?

Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů a předepsanou formou. Chybně podaná výpověď se mu může pěkně prodražit. V případě, že ji zaměstnanec napadne soudně, je totiž zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy až do chvíle, kdy pracovní poměr řádně skončí. 

K platnosti rozvázání pracovního poměru nepostačuje výpověď telefonická nebo ústní, ale musí být dodržena písemná forma. V opačném případě se na výpověď nahlíží jako by nebyla vůbec podána – je nicotná.

Výpověď je také nutno doručit zaměstnanci do vlastních rukou. Novela zákoníku práce v tomto zaměstnavateli ulehčila situaci; od konce července se již nemusí pokoušet doručovat zaměstnanci do jeho bytu nebo kdekoliv může být zastižen, ale po neúspěšném pokusu o doručení na pracovišti může přistoupit k doručení poštou.

Dvouměsíční lhůta pro žalobu o neplatnost výpovědi

  • Existují další vady výpovědi, které mohou způsobit její neplatnost – může jít o neexistenci zákonného výpovědního důvodu, špatný popis skutkových okolností zakládajících výpovědní důvod, nesprávně popsaný důvod nebo nedodržení zákonem předepsaných postupů, například zaměstnavatel předběžně neupozornil zaměstnance na možnost výpovědi za soustavné méně závažné porušování povinností.

Pokud se chce zaměstnanec proti chybně podané výpovědi bránit, musí její platnost napadnout u soudu. Lhůta, kterou na to má, činí dva měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě vadné výpovědi skončit. Jestliže tuto lhůtu promešká, nastupuje fikce rozvázání pracovního poměru dohodou a výpovědi se již bránit nelze.

V prvním kroku zaměstnanec nejprve namítne neplatnost výpovědi svému zaměstnavateli s tím, že trvá na dalším zaměstnávání. Následně musí podat ve stanovené lhůtě žalobu u soudu. Nestihne-li první krok, je v souladu s judikaturou oznámení zaměstnavateli nahrazeno doručením stejnopisu žaloby.

Právo na náhradu mzdy

Až v případě, kdy soud vysloví neplatnost výpovědi, nahlíží se na pracovní poměr, jako by nikdy nebyl ukončen.

Zaměstnanci pak náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od okamžiku, kdy zaměstnavateli oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, až do chvíle, kdy je pracovní poměr ukončen řádně v souladu se zákonem, anebo mu zaměstnavatel začne znovu přidělovat práci.

Na návrh zaměstnavatele může soud po šesti měsících náhradu mzdy nebo platu přiměřeně snížit – to proto, aby byl zaměstnavatel chráněn před nutností vyplácet neúměrně vysoké náhrady, zejména tehdy, kdy již zaměstnanec pracuje jinde.

Prodloužení výpovědních lhůt při hromadném propouštění

Nedodrží-li zaměstnavatel zákonem předepsaný postup při hromadném propouštění, na platnost výpovědí to sice vliv nemá, může však dojít k prodloužení výpovědních dob propouštěných zaměstnanců.

K tomu dochází v případě, kdy zaměstnavatel nedoručí včas krajské pobočce Úřadu práce závěrečnou zprávu o hromadném propouštění.

Pracovní poměr dotčených zaměstnanců totiž neskončí dříve než 30 dní po doručení závěrečné zprávy příslušnému úřadu práce.

„Výpověď není neplatná, nesplnění povinností má pouze vliv na běh výpovědní doby.

Zaměstnavatel platí mzdu nebo náhradu mzdy (je-li zaměstnanec na překážkách a nekoná práci) do doby, než doběhne výpovědní doba,“ vysvětluje advokátka Petra Pavlištová z advokátní kanceláře Ladislav Drha.

„Pokud by zaměstnanec chtěl napadnout platnost výpovědi jako takové z jiných důvodů, musí zaměstnavateli oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání a podat žalobu na neplatnost výpovědi,“ uzavírá advokátka.

Autor: Veronika Hejná

Diskuze Rozchod s kolegou v práci

Je to jinak 14 dní po rozchodu, jemu je 25, mně 24.

Moc děkuju za všechny vaše příspěvky.

Velikost písma:

@Veronikaa13
píše:

Já jsem mu vždycky hned řekla, co mi vadí, dle mého názoru si nenechala
kálet na hlavu, ale on to pak stejně udělal zas. Hodně jsme se hádali, on
se pak omlouval, oba nás mrzelo a štvalo, že nám to neklape.

On se mi pak
přiznal, že má pocit, že ty jeho pařby jsou takovým druhem úniku, že
prostě je asi ještě nedospělej, nevybouřenej. Dali jsme si pauzu s tím,
že až si pořádně promyslí co chce, tak mi dá vědět. Vydržel to týden
a pak tak nějak jsme se shodli, že se na to vykašleme..

řekl, že
mě má rád, ale nemiluje a nedokáže mi dát, co chci. Že už mě nechce
trápit a že si to nezasloužím.
Brala jsem to hrozně špatně..

chvíli jsme si psali, ale další den jsem mu prostě striktně a dost
ošklivě řekla, že už se s ním bavit nebudu, že když si mě neváží a
neváží si mé povahy, nemůžeme být ani partneři ani kamarádi, že se
budu bavit jen s lidma, co si to zaslouží.

Věř mu, když to říká-jistě to myslí vážně. Nejlepší je
odstup-nekontaktovala bych ho. Před lety jsem si prožila něco podobného. Ale
právě: potkávali jsme se v práci, bylo to šílené, nemohla jsem to
citově ukončit, až jsem dala výpověď, a během 2m jsem byla dobrá. Nechci
Ti radit dávát hned výpověď, ale pokusit se o úplné odloučení, pokud
ho pořád milješ, tak to bude hodně těžké.

Přeji hodně sil .

Budete mít zájem:  Jaké Léky Užívat Při Covidu?

Smazala bych ho z FB a nekontaktovala. Už jednou vám to neklapalo.
Myslíš, že to tak nebude znovu?  

@Anonymní

Jak dát výpověď taktně a s grácií

„Není to tebou, je to mnou!“

Zažili jste spolu krásné časy. Ale začínáte mít pocit, že je potřeba jít o dům dál. Jak to říct a nikomu přitom nezlomit srdce? Jak se rozloučit a stále zůstat přáteli? Tyto rady jsou určeny všem, kdo mají v plánu opustit svého současného zaměstnavatele a chtějí to udělat ohleduplně a s grácií.

6 základních pravidel podávání výpovědi

Výpověď je něco jako rozchod. Chcete-li si zachovat dobré vztahy a hezké vzpomínky, musí se to udělat správně. Zapomeňte tedy na výpověď přes SMS.

Stejně tak tuhle bombu nemůžete někomu jen tak mimochodem oznámit mezi dveřmi. Také se nehodí emotivní výlevy typu „mám pocit, že se v našem vztahu dusím…“.

Pro řádné ukončení pracovní smlouvy zkrátka platí některá základní pravidla.

1. Oznámení výpovědi si dobře promyslete

Oznámit svůj odchod poštou, to je stejné jako beze slov sbalit své druhé polovičce všechny kufry a postavit je před dveře: je sice jasné, co tím chcete říct, ale není to příliš taktní.

Takže jestli to chcete udělat jaksepatří, domluvte si soukromou schůzku se svým přímým nadřízeným a udělejte si na ni dostatek času, abyste mohli všechno důkladně prodiskutovat. Poté vás budou samozřejmě čekat ještě rozhovory s vyšším vedením, případně s personálním oddělením.

Máte-li strach, jak to bude probíhat, zkuste si to s někým doma nanečisto „nacvičit“. Dodá vám to větší klid a sebevědomí, až pojedete „naostro“.

2. Vysvětlete své rozhodnutí, ale neomlouvejte se

Dát výpověď je vaše zákonné právo, není důvod, proč byste měli své rozhodnutí ospravedlňovat. Je nicméně vhodné zdvořile vysvětlit důvody odchodu. Není třeba zacházet do detailů, stačí nadřízenému jednoduše říct, jak toto rozhodnutí zapadá do vašich osobních či kariérních plánů. Asi ho svou volbou nepotěšíte, ale když mu dáte možnost ji pochopit, pročistí se vzduch.

3. Řekněte pravdu

Svět je malý. Váš/vaše ex se pravděpodobně dozví, když hned po rozchodu začnete chodit s jeho nejlepším přítelem / její nejlepší přítelkyní. To stejné platí i při změně práce – když začnete pracovat u konkurence, vaše bývalá firma to brzy zjistí. Omlouvat se za to nemusíte, ale měli byste to říct na rovinu.

4. Zbytečně nekritizujte

Měli jste směšný plat? Je váš vedoucí naprostý idiot? I když je lákavé si při odchodu vylévat srdíčko, zkuste se ovládnout. Kritika může být velmi nebezpečná a mohla by se vám vymstít.

Nezapomínejte, že budoucí zaměstnavatel možná kontaktuje toho bývalého s žádostí o doporučení. Jestli chcete nabídnout konstruktivní kritiku, která pomůže dané firmě leccos zlepšit, a jestli jsou připraveni to slyšet, pak jen do toho.

Ale pokud máte jiné důvody, raději se zkuste rozejít v přátelském duchu.

5. Dohodněte se na „formalitách“

Až to v práci řádně oznámíte, sejděte se s nadřízeným ještě jednou a domluvte se na podmínkách odchodu: kolik týdnů či měsíců má trvat výpovědní lhůta dle smlouvy, zda je možné odejít na dohodu, komu máte předat své projekty, jestli za sebe budete zaškolovat náhradu a podobně. Je v zájmu vás obou, aby poslední týdny spolupráce proběhly hladce. Ukažte, že dokážete tento proces zvládnout naprosto profesionálně.

6. Řekněte to kolegům

Tak a je to, výpověď je podána, teď už jen podělit se o tu novinu se všemi ostatními! Nebo ne? Opět zde platí, že byste se měli nejdřív poradit s nadřízeným.

Možná bude chtít s oznámením počkat na nějaký vhodný moment nebo to bude chtít říct všem vašim kolegům a ostatním pracovníkům osobně. Svým nejbližším spolupracovníkům se ale můžete svěřit a požádat je, aby si to zatím nechali pro sebe.

Možná by je totiž mrzelo, kdyby se o vašem odchodu dozvěděli ve stejný okamžik jako všichni ostatní.

A co bude dál, zůstaneme přátelé?

Pokud si plánujete dobré vztahy s kolegy udržet i do budoucna, musíte zůstat profesionální až do konce! Postarejte se o všechno, co je potřeba vyřídit, delegujte své projekty, důkladně zaškolte náhradu. Kolegové vám za to poděkují. Pro všechny to bude hodně znamenat, když se budete během výpovědní lhůty chovat zdvořile a ochotně, a budou na vás vzpomínat v dobrém.

A co je hlavní, pořádně se se všemi rozlučte. Použijte třeba starý dobrý skupinový e-mail… Ale také věnujte chvíli svého času a osobní rozloučení těm, kteří vám byli v práci nejbližší a kteří vám pomohli v cestě za vaší vysněnou kariérou. Dejte najevo svou vděčnost. A nezapomeňte jim dát svou novou e-mailovou adresu, abyste mohli zůstat v kontaktu!

Všechno krásné jednou končí a je jen na vás, jestli to bude konec veselý, nebo smutný. Máte jen jeden pokus, tak to nepokazte a udělejte dobrý poslední dojem!

  • Přeložila Barbora Stolínová
  • Foto: Welcome to the Jungle

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector