Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Nápad

Byla jsem zvědavá. Zajímalo mě, jak se stane, že zkusíte homeopatii. Vždyť všude vědci tvrdí, jak tam není molekula. Sice jiní vědci už ví, že lze prokázat rozdíl mezi kuličkou cukru a homeopatikem, ale to se nehodí šířit.

Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Nelibost vůči homeopatii

Všude na vás útočí věta: „To nemůže fungovat, není tam molekula.“ Copak když vám předepíší například magnety, tak je tam snad nějaká molekula? Kdysi taky neuměli prokázat magnetické pole a přesto existovalo.

Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Dávat pozornost odpůrcům nebudu

Nepíši tento článek, abych dávala pozornost a energii těm, kdo mají snad v popisu práce očerňovat homeopatii. Je to zbytečně vynaložený čas a páchat dobro nemám v plánu. Byla bych pak jako oni a rozdmýchávala oheň, který nic neřeší a nikomu nepomůže.

Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Inspirovat k homeopatii

Miluji homeopatii. Baví mě a naplňuje lidi inspirovat. Není to totéž jako přesvědčovat. Ukázat cestu není stejné jako někoho nutit danou cestou jít. Prostě je na jedné z cest nápis homeopatie a je na každém, který směr si každý zvolí. Někdo projde bez povšimnutí. Někdo jde dál a později se vrátí zpět a vydá se tou cestou s nápisem homeopatie.

Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Svět Homeopatie

Autor: Lucie Nestrašilová

Před několika málo dny se na mě usmálo štěstí v podobě příjemného setkání se známou specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D.. O čem jsme si spolu povídaly?

Jaká byla Vaše cesta k výživovému poradenství?

Studovala jsem farmacii a v průběhu let jsem přišla na to, že léky jsou sice účinné, ale že často mají i silné nežádoucí účinky a jejich použití není vždy potřeba. Pochopila jsem, že zásadnější než „hašení požáru“ je nemocem předcházet, aby vůbec nevznikaly. Začala jsem se tedy více zajímat o téma prevence.

Myslím si, že současná moderní medicína klade extrémní důraz na léčení špičkovými přístroji, nadužívání vyšetření i farmakoterapie. Naprosto však zapomněla na primární prevenci, která má skutečná pozitiva – jako je pohyb, zdravá strava, náš životní styl.

Tyto možnosti mi však připadají nejdůležitější a nestojí v podstatě nic.

Vaše jméno je primárně spojováno s projektem „Zdravý talíř“. Co Vás vedlo k jeho vytvoření?

Vývoj výživových doporučení sleduji více než 20 let, a to celosvětově.

Dlouhodobě vnímám, že jednotlivé státy připravují nejrůznější výživová doporučení, i to, že v průběhu let zpravidla dochází k jejich aktualizaci na základě měnícího se zdravotního stavu a tím i potřeb obyvatelstva.

Jako obrovský problém vnímám, že české odborné společnosti tuto práci nedělají a stále jen propagují desítky let starou výživovou pyramidu.

Právě absence zdravých výživových doporučení u nás mě vedla k vytvoření české verze nejaktuálnějších doporučení, jednoduché pomůcky v podobě „Zdravého talíře“.

Pomocí Zdravého talíře se každý může zdravě stravovat i bez počítání jakýchkoliv kalorií nebo porcí, bez držení jakýchkoliv omezujících a stresujících diet.

Talíř je velmi přehledný, jednoduchý, tolerantní a snadno použitelný naprosto pro každého.

Jsem přesvědčena o tom, že se obecná výživová doporučení nemají zakládat na chemickém složení potravin. V rozkládání potravin do mikro součástí se lidé ztrácejí. Navíc se informace o tom, jaká skladba živin a mikroživin je nejvhodnější, neustále mění (třeba jednou máme omezovat cholesterol a pak zase lepek) a lidé v tom mají zmatek.

Znalost chemického složení potravin je důležitá především pro odborníky. Ale k tomu, abychom si namazali chleba, ho znát nepotřebujeme. Stačí nám, když se budeme řídit tím základním, tj. že zůstaneme u celých potravin, tak jak je doporučuje Zdravý talíř. Při sestavování jídel z kvalitních přirozených potravin není možné jíst nezdravě.

Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Jak to všechno začalo?

Když jsem se vrátila po desetiletém pobytu v zahraničí zpět do ČR, byla jsem zděšena, že za tu dobu výživa u nás příliš nepokročila. Nejdříve jsem proto přednášela americká výživová doporučení My plate a Healthy eating plate a poté se rozhodla vytvořit vlastní doporučení. Zdravý talíř propaguji asi tři roky a krátce po jeho zveřejnění podobný talíř připravila i Dr.

Hrnčířová z 3. Lékařské fakulty, který je nyní k nalezení na webu Ministerstva zemědělství jako Zdravý talíř pro náctileté. Zásadním sdělením všech aktuálních výživových doporučení v podobě talíře je, že základ stravy není v sacharidech, ale v zelenině a ovoci.

S paní doktorkou jsem se sešla a výživově se shodujeme, nyní jen čekáme až model talíře přeberou i naše odborné společnosti.

Jaká je cesta „Zdravého talíře“ k lidem?

Zdravý talíř (jeho grafické zpracování a informace o něm) předávám na svých vystoupeních a vlastně už se šíří sám. Lze si ho stáhnout na mém webu www.margit.cz.

Některé školy jej používají k výuce žáků, třeba i cestou prezentací na interaktivních tabulích nebo pomocí něj vedou praktické semináře, na kterých si děti sestavují anebo kreslí svůj vlastní Zdravý talíř.

Doporučení už převzalo i několik výukových programů, knih a brožurek.

Zaujal mě také Váš projekt Skutečně zdravá škola. Mohla byste ho představit našim čtenářům?

Je to občanská iniciativa, kterou založil Bohuslav Sedláček, učitel, otec tří dětí. Skutečně zdravá škola usiluje především o zlepšení stravování ve školních jídelnách, které jede podle zastaralých pravidel a dětem umožňuje jíst nezdravě a nevede je ke správným stravovacím návykům.

Když jsme pátrali, co s tím lze udělat, bylo nám řečeno, že záleží jen na osvícenosti ředitele školy nebo na tom, co si rodiče prosadí. Tak jsme to uchopili sami a vznesli jsme toto téma do veřejného prostoru, podařilo se nám ho dostat do médií.

Na základě naší iniciativy se nám ozvala spousta lidí, kteří měli stejnou zkušenost a také jim vadil stav školních jídelen jejich děti.

Poté jsme oslovili ministerstva a zodpovědné organizace, jako je třeba Společnost pro výživu, u těch jsme se setkali ale spíše jen s kritikou našich snah.

Díky různým donátorům mimo oblast potravinářského průmyslu, kteří si všimli našich snah, jsme se postupně profesionalizovali. Nyní Skutečně zdravá škola prosazuje změny dlouhodobě a má i svůj vlastní program zlepšení stravování na školách.

Tlačíme na změnu spotřebního koše, snažíme se o změnu výživové pyramidy tak, aby se státní výživová doporučení změnila směrem ke Zdravému talíři. Tímto směrem jdou i doporučení ostatních zemí. Součástí programu je také zákaz nezdravých jídel ve školních automatech.

Tady už jsme zaznamenali úspěch v podobě vyhlášky, která nezdravé potraviny opravdu od září tohoto roku zakazuje v automatech prodávat.

Jaké jsou Vaše konkrétní kroky ke změně výživy na školách?

Skutečně zdravá škola má svůj pilotní program ke zlepšení stravování ve školách v mezích aktuální legislativy.

Ten obsahuje know-how o tom, jak zlepšít školní jídelnu, její postupy, receptury, ale i jak děti více vzdělávat o jídle a nabídnout jim zdravé prostředí.

Tento program momentálně testujeme na 15 školách po celé zemi a od příštího školního roku do něj bude moci vstoupit kterákoliv škola.

Zatím jsme v testovací fázi a ve školách nás zajímá, jak vypadá jídelna, jak komunikují kuchařky s dětmi i s rodiči, jak a zda se školy propojují s místními dodavateli surovin, atp.

Zaměřujeme se i na to, jak pedagogové vyučují výživu. Pro úspěšnou změnu stravování ve školách je zcela zásadní, aby změna probíhala komplexně.

Chceme vše zlepšovat ve spolupráci se školou a na základě v zahraničí ověřených a funkčních modelů.

Dokud si děti budou moci ve školách koupit chipsy nebo sladké tyčinky, tak je sebelepší oběd nezaujme, protože budou najezené. V Británii je tento program realizován od roku 2005 a je provozován na 5.000 školách. Dokonce se zvažuje, že by program pokračoval i v restauracích.

Jak vypadá výuka o výživě ve školách dnes? Jsou stanovena nějaká pravidla?

Budete mít zájem:  Reflexní terapie umí ulevit při artritidě

Prakticky žádná pravidla stanovena nejsou. Výživy se děti mohou dotýkat v některých předmětech od prvouky až po biologii a chemii, nicméně do osnov pevně zakotvena není a je na každé škole, zda se jí bude chtít věnovat.

Přitom se dítě musí naučit chápat, proč je a není nějaká potravina pro něj dobrá, aby si ke zdravému jídlu vytvořilo vztah. Ve škole se to ale většinou vůbec nedozví, a to často ani ve školní jídelně, ani ve školní lavici.

V jaké fázi se nachází program Skutečně zdravá škola?

Letos v únoru jsme vyhlásili zkušební program. Obratem se nám přihlásilo více než 50 škol! To nás mile překvapilo. Do pilotního projektu jsme museli vybrat pouze 15 z nich. V projektu máme dnes zahrnuty jak mateřské, tak základní, ale i střední školy.

To je běh na dlouhou trať…

Ano, a na hodně frontách. Chceme, aby se změnil jak legislativní rámec, tak vůbec přemýšlení škol o výživě. Chceme, aby se zdravé stravování stalo něčím, o čem si děti odnášejí informace stejně jako třeba o vyjmenovaných slovech. A je to boj.

Usilujeme o takovou změnu legislativy, která poškodí průmyslové výrobce, kteří mají momentálně ve školních jídelnách jistá a výhodná odbytiště. A za ta léta v systému umějí chodit a mají v něm tak silné kontakty, že prosadit jim něco navzdory je opravdu náročné. Ale věřím, že jsme debatu rozhýbali a že to půjde, ne letos, ale do pár let určitě.

Jaký je vývoj odstranění automatů ze škol?

Aktuálně byla schválena vyhláška, která omezuje prodej nezdravých potravin ve školních automatech. V platnost vejde s novým školním rokem v září 2015. Zatím nejsou zveřejněny prováděcí předpisy, a tedy není přesně definováno, co je a není považováno za nezdravou potravinu. Není tedy úplně vyhráno, ale je to rozhodně na nejlepší cestě.

Mezi našimi čtenáři je spousta mladých lidí, kteří hledají cesty, jak vést zdravý životní styl. Nejen proto mě zaujal Váš interaktivní projekt Zdravá kuchyň. Můžete nám ho představit?

Mnoho, nejen mladých, lidí řeší zdravou výživu čím dál víc, ale neví, jak k ní přistoupit. Obrací se na mě s prosbou o radu, jak začít. Proto vznikla „Zdravá kuchyň“. Jedná se o praktického průvodce, který každému pomůže s nákupem správných potravin pro každodenní vaření.

Do Zdravé kuchyně jsem dala samé dobré a zdravé věci, navíc s přihlédnutím na případnou dietu, ale i peněženku. Základ vychází z mé vlastní kuchyně.

Osvědčila se i dětská verze v podobě obrázku, který je interaktivní a zábavnou cestou dětem vysvětlí, co vše do zdravé kuchyně patří a proč by tyto dobroty měly jíst.

Ve svých článcích se často zmiňujete o bezobalovém obchodu. V čem vidíte jeho výhody?

Jednoznačnou výhodu vnímám v jeho jednoduchosti, klíčové je i ekologické hledisko. Když začnete kupovat kvalitní potraviny ve větším množství, vyjde Vás nákup výhodněji a především jste tak blíže k pěstitelům, jedná se o příjemnější způsob nakupování. O kvalitě surovin nemluvě.

Naše čtenáře bude jistě zajímat Váš vztah k homeopatii…

Před mnoha lety jsem se shodou okolností dostala do ordinace MUDr. Jonáše, který mi po pár dnech nabídl pozici výživového poradce. Při předávání výživových doporučení jsem se od pana doktora postupně stále více dostávala i k homeopatii, kterou jsem ještě v průběhu studia na Farmaceutické fakultě UK stihla vystudovat v rámci kurzu firmy Boiron.

Homeopatií neléčím klienty, ale roky ji používáme doma a díky ní i dalším přirozeným terapiím se nám daří naprosto se vyhýbat jakýmkoliv klasickým lékům. Děti, které jsou nyní 10, 16 a 18 let staré takto nepotřebovaly žádná antibiotika, antipyretika ani další klasické léky.

Homeopatie je podle mě ideální při řešení život neohrožujících, běžných, ale přitom často se vyskytujících zdravotních potíží. U běžných potíží není nutné zbytečně předepisovat léky, když si můžeme vystačit s úpravou stravy, pitím čajů, masážemi, aromaoleji nebo podáním homeopatik, popř.

kombinací všeho uvedeného. Použitím homeopatické léčby minimalizuji, či zcela vylučuji nežádoucí účinky klasických léků. Přebírám zodpovědnost za zdraví své a našich dětí do vlastních rukou a současně setřím peníze zdravotních pojišťoven a čas lékařů pro pacienty, kteří jej skutečně potřebují.

Závěrem bych Vás ráda požádala o praktický recept pro naše čtenáře…

Dobrou zkušenost mám z ovesnými kašemi, které není nutné vařit. Snadno si je připraví i samy děti. Jsou skvělou zdravou snídaní nebo svačinou do práce či do školy.

Stačí když nasypete ingredience do sklenice, protřepete a máte hotovo.

Takovéto kompletní kaše nám dodávají všechny důležité živiny od bílkovin, přes omega 3 mastné kyseliny až po probiotika a takto jsou dokonalým, dlouze sytícím jídlem.

Základní recept na nevařenou ovesnou kaši

Ovesné vločky nasypeme do zavařovací sklenice. Spolu s nimi mléko, jogurt, chia semínka a sušené ovoce, med či cukr. Ve sklenici necháme ještě trochu místa na ovoce, které přidáme v dalším kroku.

Sklenici zašroubujeme a protřepeme. Protřepanou sklenici odšroubujeme a přidáme oblíbené ovoce. Sklenici necháme v lednici přes noc, kde do sebe vločky nasáknou mléko a změknou. Takto připravené kaše vydrží v lednici až 3 dny.

Záleží na zralosti ovoce.

Tipy:

  • Ovesná kaše s jablky a skořicí
  • 4 lžíce ovesných vloček 4 lžíce mléka (nebo vody) 6 lžic jogurtu 1 a půl lžičky chia semínek Půl lžičky mleté skořice 1 lžíce rozinek
  • 4 lžíce neslazeného jablečného pyré
  • Ovesná kaše s meruňkami a zázvorem
  1. 4 lžíce ovesných vloček 4 lžíce mléka (nebo vody) 6 lžic jogurtu 1 a půl lžičky chia semínek 1 lžíce rozinek nebo nasekaných datlí 3 nakrájené sušené meruňky
  2. 1 lžička kandovaného zázvoru

Děkuji Vám za rozhovor…

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Chat s odborníkem: Dětský lékař a homeopat Tomáš Karhan radí, co s dětskými nemocemi a psychikou

Těhotenství a dětský věk je ideální čas, kdy začít s homeopatií. Nemusíte tělu dodávat žádnou chemii a rizika vedlejších účinků jsou minimální. Kde všude může ve světě nastávajících a stávajících matek homeopatie pomoct? Využijte příležitosti a zeptejte se Tomáše Karhana na to, co vás zajímá nebo trápí. Otázky můžete prostřednictvím formuláře posílat už nyní.

?

Dobrý den, synovi byla na ORL zjištěna bakteriální infekce v dutinách – stafylokok, léčeno ATB. Po krátké době má opět zelený hustý hlen zasychající v nosu a trpí na časté krvácení z nosu. Je možné toto řešit homeopatiky? Děkuji (Ivana)

Půjde nejspíš o recidivu zánětu vedlejších dutin nosních. Je -li k tomu teplota vyšší CRP, je ATB indikováno.Pro chlapece je tu vhodné to výše zmiňované konstituční homeopatické vyšetření k přeladění organismu a posílení celkové obranyschopnosti. Děti pak méně stonají a pokud ano, tak rychle, krátce a málo.

Spolu s tím se často zlepšuje i sebevědomí, pacient je pak svobodnější, má dobrou sebedůvěru. Někdo to potřebuje více, někdo méně. Dobrou aktuální pomocí může být používání plastové konvičky,s použitím odměrky se vytvoří solný nálev k proplachování nosu a dutin. Děti ccao d 5 let to většinou snášejí dobře, někdy lépe než dospělí.

Krásně to vyčistíprostor i od starých zapaldých sražených hlenů. Loučím se s Vámi všemi, kteří jste kladli vesměs zajimavé a dobré otázky. Homeopatie je jemná metoda, která pomáhá bez vedlejších účinků v řadě akutních i chronických problémů.

Budete mít zájem:  Krásné a pevné tělo? Díky těmhle metodám jej můžete mít. Začněte už dnes!

Je potřeba přiměřenosti, jak jsem psal výše ( neléčit akutní strepotokokové angíny s horečkoubez ATB a další bsakteriální nemoci, nesnažit se podomácku „zmáknout“ laryngitidu- nikdo neví, co to udělá v dalším průběhu noci apod. Vedle toho je řada indikací,které normální běžná medicína spíše neřeší- jako jsou třeba růstové bolesti končetin.

Tam je homeopatický lék Calcarea phosphorica 9 CH cucaný 2x denně 5 kuliček v 90 procentech případů zásadně úlevný. Hodně takových tipů je v již zmíněné knížce Homeopatie a děti z nakladatelství Grada. Mám hezkou řádků odezev na léčebné výsledky, jichž maminky dosáhly. Mějte se hezky MUDr. Tomáš Karhan
www.homeoklinika.cz

?

Dobrý den, pane doktore, ráda bych se Vás zeptala na Váš názor na očkování a ve kterém věku je vhodné. Mám osmi týdenní miminko a ráda bych očkování odložila na věk okolo čtyř měsíců, lépe půl roku. Nerada bych ji ale vystavila nějakému riziku z případných chorob, jako je černý kašel, který se zase začal hojněji vyskytovat. Děkuji a přeji příjemný den. (Lucie K.)

Myslím, že počátek očkování ve 4.měsíci lze dohodnout s Vaším pediatrem, je to ještě zcela v limitu termínů povinného očkování.

?

Váš dotaz (Miloslava Ševčíková)

?

?

Dobry den,rada bych se zeptala, co byste mi doporucil pro moji dvoumesicni dceru, kterou trapi koliky? Je kojena i dokrmovana UM, kapicky nezabiraji a ona se neustale krouti, krece ji budi i ze spanku, nemuze ani sama usnout, casto ublinkava a proste to neni spokojene napapane miminko.

Nekdy mi prijde jakoby ji to spatne travilo, zvednu ji po hodine, dvou a ona si znovu nekolikrat rihne a ublinkne. Je mi ji lito, protoze uz nevim, jak ji pomoci. Jinak je zdrava, pribyva i presto dobre, MUDr nam jen radi at to vydrzime, ale ja bych ji radeji ulevila uz ted. Predem dekuji.

(Karolina)

MLuvíme o tzv. kojeneckých kolikách , které po řadě týdnů odeznějí. Pediatr na to ordinuje příslušné léky,v homepatii je určité množství léků, které podáváme. Například u dětí, které se s bolestí kroutí do klubíčka, se doporučuje Colocynthis 9 CH, rozpiusti 5 kuliček v 1 dcl vody a podávat několikrát 2-3 krát v čase obtíží po lžičce do pusinky. Tento lék je bez receptu, volně v lékárnách.

Jiným takovým lékem je Magnesia carbonica 9 CH či Cuprum 9 CH, Nux vomica 9 CH a další. Píšu o nich v knížce Homeopatie a děti, vydalaGrada, lze objednat u dobrého knihkupce do týdne přivezou. Na druhé straně právěkojenecké koliky jsou obecně obtížnějším léčebným oříškem. Přidáváme masáže ve směru hodinových ručiček. Rektální rourku moc nepoužíváme, zhoršilo by se pak vyloučování stolice.

?

Dobry den moji dceri je 6 let a trpi na jare a na podzim bolestmi bricha. Trva to asi 3 az 4 tydny. Vysetreni ultrazvukem nic neprokazalo. Kdyz byla mensi tak mela na jare a na podzim bolesti nohou, nejdrive lytek, pak kolen a stehen.

Teoreticky postupuje ta bolest „nahoru“. Vim, ze je to behem obdobi rustu mozne, ale bolesti bricha jsou preci uz jenom horsi. Miva to nekdy pred jidlem, nekdy po jidle, behem dne, zridka v noci. Stolice je pravidelna. Dekuji za odpoved.

(Jana G.)

Je -li dítě vyšetřeno pediatricky, můýe následovat konstiuční homeopatické vyšetření. Nastřelovat léky od boku by nebylo seriózní. Růstové bolesti se bříška netýkají,bude tam nějaký širší skrytý problém.

?

Dobrý den, je možné začít nyní na podzim s některým homeopatikem jako prevencí? A jaké dávkování pro dospělého a pro dítě? (Milka)

V pozdním podzimu a smogovém období podáváme Oscillococccinum 1 tubu cucat 1x týdně. Já tak činím v mé rodině obvykle v prosinci, lednu či únoru podle vývoje epidemiologické situace. Rýmnám toi povchopitelně nezabrání, ale proti přicházející chřipce ano.

?

dobrý den, prosím můžete mi poradit homeopatikum pro děti na psychiku.

Rozvádíme se s manželem a i když se snažím vše vysvětlovat a aby byly děti co nejvíc v pohodě začínám pozorovat u dcery 9 let špatně usíná a má výkyvy nálad (pohoda zuřivost( a syn 6let taky výkyvy pohoda a nebo plačtivost tluče do mě i do sestry. Vím , že to homeopatie celé nevyřeší, ale jde mi o to je dát aspon trochu do pohody předem velmi děkuji (jana h.)

I tady je vhodná konzultace, takot na dálku nelze v obtížné situaci nastřelit správný lék. K tomu je v homeoapti potřebavíce informací- opěrných bodů pro stanovení dopbrého léku. je to jako správný klíč do známku, nikoli paklíč.

?

Dobrý den,pane doktore, jaké homeopatikum na zklidnění mysli je vhodné pro jinak vcelku klidného, introvertního 6tiletého kluka, který žárlí na svou mladší sestru, i když je mu věnovaná stejná pozornost jako jí? Děkuji a pěkný den! (Linda)

Zkuste Lachesis 15 CH, cucat 1x denně 5 granulí. Kdyby se nic nezlepšilo, poradit se s odborníkem.

?

dobry den chtela jsem se zeptat zdali nebudou nejake pozdejsi nasledky jestli na vse se dnes berou homeopatika …. je horecky roustou zuby je nevrle nenavyknou si uz od narozeni deti jak se jim to dava , dekuji (linda)

Pokud je lék správně zvolen a indikace je pro homeopatii správná, následky nejsou.

Pokud by se třeba streptokoková angina léčila bez užití antibiotik, stejně jako další zánětlivá vnitřní onemocnění bakteriálního původu, neboylo by to správně. Bohužel se s to stává.

Následkem nesprávného postupu by tady mohla být třeba časem projevená revnatická chlopenní vada na srdíčku.
Při správném a zodpovědném indikování a znalosti lékařské problematiky a kontroly by chyba nastat neměla.

?

Vnuk má od narození atopický ekzém nyní je mu 1 rok a 4 měsíce jaké by jste mě doporučil homeopata na zmizení ekzému a jaké dávkování děkuji (zdena)

Už jsem zmiňoal výše, to je případ pro zkušeného lékaře homeopata, nelze dát kuličky na ekzém jen tak. Příčinyjsou vnitřní, venku je jen projekce.

?

Dobrý den, pane doktore, mám měsíční dcerku. Kojení je bez problémů, mléka je dost, ona dobře saje, zároveň nevyžaduje kojení co půl hodiny, takže může mléko dobře strávit. Přesto ale občas blinká. Asi to nijak nevadí, ale řekla bych, že jí to není příjemné, má asi náběh na reflux. Dá se to ovlivnit i nějak jinak než tím, že má hlavu ve zvýšené poloze? (Nikita)

Je -li to jen nezralost svěrače v pyloru, lze zkusit homeopatický lék Robinia pseudo-acacica 9CH. rozpiusti každý den nocou dávku do 1 dcl vody a podat na lžičku 2x denně tak, aby lék přišel do kontaktu se sliznicí v ústech. Užívat nejméně 2-3 týdny,horní hranice není omezena, dle potřeby.

?

Dobrý den, v dubnu jsme se přestěhovali a osmiletému synovi se už během příprav objevily alergie. Myslíte si, že stěhování a nejistota (změna školy, noví přátelé, je hodně citlivý) mohla alergie odstartovat? V novém místě se mu velmi líbí, našel si kamarády. Od začátku se do nového domu těšil… Co byste mi nyní doporučil? (Michaela)

Budete mít zájem:  Zmírněte potíže při Bechtěrevově chorobě: 5 zlatých pravidel

Návštěvu zkušeného lékaře homeopata. Jsou děti, které mají homeoaptickou vlastnost, že nesnáší zásdadní změny, i když navenek normálně fungují.Na začátek můžete zkusit homeoaptický lék Natrum muriaticum 15 CH 1x denně cucat 5 kuliček nejméně 3 týdny.Pak případně na homeopatické vyšetření.

?

Dobrý den, mám dotaz. Šestiletá vnučka jí jen minimum druhů potravin. Nemá vůbec pestrý jídelníček a kromě jí vybraných potravin (suchý chleba, čočka, ryby, palačinky suché, suchá rýže, apod.) nic ani neochutná. Nedá se něčím ovlivnit její přesvědčení, že ostatní ji nechutná? Bojím se časem anorexie. Děkuji Hlavsová (Hkavsová)

na anorexii je to dosti brzy. Je to možná otázka určitého vzdoru a snahyřídít situaci alespoň přes jídlo ze strany dítěte. I to je případ pro homeopata.

?

Co pomuze sedmiletemu chlapci. ktery prozil dlouhodobe (2 roky) trauma. Byl odebran z rodiny a presto ze se zjistilo ze nepravem, vracen byl az po dvou letech po vysetreni sociolozkou. V nahradni rodine byl tyran, nemel dostatek stravy, byl casto po delsi dobu zavren o samote.

Vratil se naprosto jiny chlapec, ktery zapomel mluvit cesky, zapommel cist i pocitat, coz umel jiz v peti letech. Byl stastny ze je zpatky doma, ale choval se velice agresivne. Po peti mesicich doma se zklidnuje. Mohla by odpoved byt otistena prosim, nezijeme v Cechach.

Dekuji za pomoc (Marta)

Ano, mnohé lze po takovém traumatu pomocíhomeoaptické konstituční léčby zlepšit.

?

Je možné u dcery 9 let zastavit homeopatickou léčbou alergii, před rokem se jí rozvinula a navíc křížená. Děkuji za odpověď. (Pavlína Tichá)

Při správné homeoaptiké léčbě lze i zde přispět k minimalizaci obtíží. Lze podávatněkolikléků ke zmírnění obtíží, důležitá je ale léčba celková, konstituční.

?

Dobrý den. Mám 10 letého vnuka, který prodělal v předškolním věku epileptický záchvat a od té doby užívá ráno a večer Orfiril.Bývá rychleji unavený a zdá se, že má i kratší pozornost.Byla by pro něho vhodná i nějaká homeopatika? Rádi bychom případně navštivili i nějakou homeopat.poradnu. Děkuji Miloslava Ševčíková. (Miloslava Ševčíková)

Maslím, že je to rozumný názor. lze takto podpořit základní neurologickou léčbu a přispět k minimalizaci dalších obtíží.

?

Syn chodí do třetí třídy a občas ho trápí noční můry. Měl k tomu sklony už jako malý, čas od času se to vrací, nyní mají novou učitelku a mnohem více učení než vloni. Lze použít homeopatickou léčbu? Děkuji (Michaela, Kladno)

Lze. Opět případ pro zkušeného lékaře homeopata.

?

Dobrý den, pane doktore, chtěla jsem poprosit o radu z homeopatie.

Dceři (8 let) byl při běžném očním vyšetření naměřen nitrooční tlak 25, existuje nějaký homeopatický prostředek, který by pomohl tuto hodnotu snížit? Dcera je navíc kardiak po 2 operacích.

Kapky, které by přicházely v úvahu mají spoustu vedlejších účinků……Dceru čekají v listopadu ještě další podrobnější vyšetření.Děkuji za případnou pomoc. (VeBur)

Pomoci by možná mohl lékař, který se zabývá metodou EAV ( elektroakupunktura dle Volla)trola. . Proměřuje aku dráhy a vyrovnává dysproporce pomocí zařazení homeopatických léků do okruhu, tím se vyrovnává deficit a současně určí lék pro pacienta. Následuje kontrolní měření,l zdaje postup efektivní.

?

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné používat i homeopatika na léčbu kojeneckého ekzému pro 5 měsíčního kloučka, popř. jaká by byla pomoc.Jaký krém doporučujete? Po Biodermě má problémy. Děkuji. Marie (Marie)

Léčba kojeneckého ekzému je v homeopatii celostní, odpověď je blízká odpovědi výše. Nefunguje podat homeopatický lék na vzhled ekzému, to nefunguje.

?

Syn 7-let trpi strachem z vysek. Ma problem vystoupit po schodech na rozhlednu, vstoupit na eskalator, atd. Extremne se boji i tmy a samoty i pres den. Nepovazovali jsme to za neresitelny problem, dokud se nevratil s placem ze skoly, ze se mu deti na skolnim vylete vysmali. Co delat? Jak mu pomoci? (Della)

To je případ pro lékaře konstitučního homeopata. strachů je více a je potřeba provést homeopatický rozbor osobnosti pacienta z více známek a určit lék na míru pro chlapce.

Co radí dětský praktik a homeopat Tomáš Karhan? • VIDEO: Adam Balažovič

Helena Singerová

[4 minuty čtení] Dítěti není ještě ani deset let a již se potí. Je to v pořádku, nebo je to předzvěstí nějaké závažné nemoci? Mohou děti používat deodorant? Puberta zdá se ještě v nedohlednu. Děvčeti nebo chlapci je čerstvých osm let a z jejich po…[3 minuty čtení] Strach z onemocnění, izolace nebo nejistoty. Současné období prožíváme každý jinak a někteří z nás se bohužel musejí vyrovnat i se ztrátou blízkého. Lékařka a farmaceutka poradí, jak šetrně pečovat o psychiku, a to i pomocí homeop…[5 minut čtení] Zavřít školy, nebo je nechat otevřené? Těžká otázka, a ještě těžší je rozhodnutí. Co si myslí o klasické výuce ve školách v čase pandemie přední německý virolog Christian Drosten? Zatímco v České republice se žáci nejnižších ročník…[3 minuty čtení] „Jsem fanouškem konvenční medicíny,“ říká zkušená porodní asistentka. Dobré zkušenosti má ale i s homeopatií. Porod provázejí obavy, bolesti i radost. Jaká homeopatika je vhodné mít po ruce? První zkušenost s homeopatiky, které mn…[4 minuty čtení] Kašel a rýma jsou v posledních dnech stále častěji skloňované v souvislosti s aktuální pandemií koronaviru. My od ní na chvilku odhlédneme a podíváme se na běžné sezónní virózy. Kašel, rýma, viróza budí v dnešní době větší obavy n…[2 minuty čtení] Roupi jsou velmi častým dětským onemocněním, které posléze dokáže potrápit celou rodinu. V minulých letech případů tohoto onemocnění přibylo. Naštěstí se dá léčit hned několika způsoby. Neklidný spánek způsobený svěděním v oblasti…[4 minuty čtení] ROZHOVOR – Žijeme v 21. století. Západní medicína je na velmi dobré úrovni. Jaký má tedy homeopatie význam v ordinacích lékařů? „Řadu potíží lze homeopaticky řešit i lépe než klasickou metodou, v jiných případech je pro pacienta š…[3 minuty čtení] Otevřená okna, rozestupy, roušky. Zatímco rodiče a děti v České republice zatím nový školní rok vyhlížejí, v některých německých státech již začal. Jaká jsou opatření proti šíření viru a COVID-19 u sousedů a jaké přinášejí výsledk…[2 minuty čtení] Jsou nevzhledné, bolavé a není jednoduché se jich zbavit. Vyzkoušet můžete oleje, tekutý dusík nebo i bylinky. Případně pomůže laser nebo skalpel chirurga. Pomoc nabízí i homeopatie. Možná ji máte na nose, ačkoliv nejste čarodějni…Ačkoliv mužská prsa se standardně nevyvíjí tak, jako je tomu u žen, i všichni muži se rodí s určitým (malým) množstvím prsní tkáně. A protože růst prsou souvisí také s hormony, ve chvíli, kdy se v mužském těle sníží hladina testosteronu (nebo naop…[2 minuty čtení] Homeopatie je vyhledávaná zejména rodiči. Co je k tomu vede? A klepou si pediatři na čelo, nebo jsou alternativní léčbě spíše nakloněni? Hledá se pediatr, zn. homeopat. Je jedno, v jakém kraji České republiky žijete, poptávka po p…[4 minuty čtení] V homeopatii se prozatím smí říkat „homeopatický lék“ a lékař, který ji předepisuje, je zatím „lékařem“. To se možná s připravovanou novelou zákona o zdravotních službách změní. Jaká je situace nyní, kdo vlastně smí v současnosti …

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector