V Praze existuje zubní ordinace pro rizikové pacienty

Důležitý prvek je samotná diagnostika vašich potíží a indikace druhu terapie. Zde hraje významnou roli anamnéza, moderní technologie a odborné zkušenosti.

Používáme vysoce moderní diagnostické a terapeutické prostředky (např. digitální zpracování RTG vyšetření na počítači, který umožňuje detailní rozbor situace ve vašich ústech).

Dále je samozřejmostí využití našich zkušeností při řešení Vašich problémů.

Viz též Objednávání.pdf, ANAMNÉZA

Odstranění zubního kamene (OZK)

Masa zubního kamene (vzniká usazením minerálů v měkkém zubním povlaku) je nebezpečná hlavně svým drsným povrchem, na kterém ulpívá větší množství bakterií než na hladkém povrchu zubu. Nejčastější výskyt je v blízkosti vývodů slinných žláz do úst (ale většinou je všude tam, kam se na dostatečnou dobu nedostane zubní kartáček při každodenním čištění).

Jeho odstranění provádíme ručně, tj. tzv. kyretáží nebo strojově, tzn.ultrazvukem.

Tento preventivně terapeutický výkon je dobře snášen a jeho efekt je patrný již za několik dnů (odstraněním příčiny odstraníme také následky, hlavně krvácení dásní, zápach z úst, zpevnění zubů, dobrý pocit v ústech…). Tento výkon je nutné provést důsledně (v ústech je 32 zubů), aby výsledný efekt byl komplexní.

Viz též HYGIENA, PARODONTOLOGIE

Instruktáž hygieny

Samotné OZK sice odstraní příčinu, ale bez kvalitní domácí hygieny se problémy rychle vrátí. Provádíme motivaci a základní instruktáže ústní hygieny jak pro dospělé, tak pro děti.

Viz též HYGIENA, PARODONTOLOGIE

Pečetění fissur

Tento zásah má význam u dětí a dospívajících do18 let. Principem je zalití rýh na žvýkací ploše zubu (sklovina zde je tenká a není po prořezání dospělého zubu ještě úplně zralá). Tím zabráníme eventuálnímu vlivu bakterií a vzniku zubního kazu. Je to proces neinvazivní (nevrtá se), používá se materiál kompozitní (bílá plomba). Výrazně snižuje riziko vzniku kazu na žvýkací ploše zubu u dětí.

Preventivní výplň

Pokud již došlo ke vzniku malého kazu na žvýkací ploše, vyčistí se a zaplombuje. Zároveň se provede pečetění fissur ve zbývajících žlábcích na žvýkací ploše zubu.

Je to proces invazivní (vrtá se, ale jen v nezbytně nutném rozsahu), používá se materiál kompozitní (bílá plomba).Výkon řeší jak již vzniklý malý kaz, tak jeho další šíření.

Uvedené dva výkony (pečetění fissur, preventivní výplň) pojišťovna nehradí!

Preventivní výplň fakticky již patří do následujícího oboru, konzervační (záchovné) stomatologie, obdobně jako tunelová preparace. Při tunelové preparaci pronikáme k nepřístupnému (a prakticky neviditelnému) ložisku kazu co nejmenším kanálkem ve zdravé tkáni. Po vyčištění ložiska plníme defekt vhodným kompozitem.

Výkony záchovné stomatologie

Zubní kaz je infekční onemocnění, způsobované mikroorganismy, běžně žijícími ve Vašich ústech. Vždy je nejprve nutno dokonale odstranit infikovanou tkáň.

Odstraněním kazu, resp. narušené dřeně („nervu“) vzniká v zubu prostor, který je nutné vyplnit dlouhotrvající stabilní zubní výplní – plombou. Po důsledném odstranění kazu a infikovaných hmot. je důležitý výběr materiálu, který k zaplombování použijeme.

Amalgam

Výsledná slitina kovu vzniklá smícháním směsi kovových (převážně stříbrných) pilin a rtuti. Amalgam je i v současnosti u některých indikací nenahraditelný a kvalitou stability zatím nepřekonaný. To ovšem platí pouze pro nejkvalitnější typ, který je zárukou co nejkvalitnější plomby – dozovaný amalgam. Nevýhoda amalgamu je neestetičnost.

Bílá výplň (plomba)

Je estetickou alternativou amalgamu. S postupujícím vývojem jejich kvalita neustále roste a v současnosti jejich stabilita dosahuje téměř stability amalgamu.

Materiály jsou přesně připraveny výrobcem v tubách či v kapslích a tuhnou obvykle po ozáření speciálním světlem. Podobně jako u amalgámu existuje i materiál míchaný ručně v poměru podle odhadu. I zde je výsledek méně dokonalý esteticky a méně trvanlivý.

Rovněž zde doporučujeme použít materiál co nejkvalitnější, event. i v kombinacích různých materiálů (tzv. sendvič).

Výplň kořenového systému

Provádíme vyčištění infekcí postiženého kořenového systému zubu a jeho hermetické zaplnění vhodným materiálem tak, aby Váš organismus nebyl zatěžován vlivem bakterií odtud útočících.

Po mechanickém vyčištění a chemické desinfekci tento systém vyplňujeme některým z řady materiálů, které ztuhnou a obvykle působí mírně desinfekčně. definitivní řešení (plombu, dostavbu s čepem apod.

) podle druhu materiálu řešíme buď ihned po zaplnění, nebo odkládáme do další návštěvy.

Ošetřování dětí

Provádíme preventivní prohlídky, plombování, řešení dalších možných zubních problémů, doporučujeme ortodontickou terapii atd.

Pro hladkou spolupráci je nutné nastavit atmosféru vzájemné důvěry a respektu. To docílíme maximálně možnou upřímností a pravdomluvností. I když dítě nespolupracuje, tak je důležité, aby odcházelo z ordinace s pocitem, že se mu nedělalo nic, čemu by nerozumělo. Efektem tohoto přístupu je, že v další návštěvě již většinou spolupracuje lépe. Velmi důležitý je odpovědný přístup rodičů.

Choďte pravidelně na prohlídky, předejdete mnoha problémům. Snažte se doma dítě připravit na ošetření, volte upřímná a pokud možno co nejcitlivější slova při vysvětlování co je možné u zubaře zažít.

Viz též DÍTĚ V ORDINACI, SOUHLAS U NEZLETILÝCH

Protetická stomatologie

Nabízíme individuální řešení, kdy doporučujeme mnohé kombinace materiálů a samotné provedení práce. Individuálně s Vámi probereme možnosti terapie, vybereme typ náhrady a vysvětlíme možná rizika.

Nejčastěji provádíme zhotovování fasetovaných korunek a můstků, metalokeramické korunky a můstky, kompozitní korunky, kořenové čepy, dostavby amalgamem či kompozitem a stále častěji celokeramické práce. Rovněž nabízíme řadu typů snímacích náhrad (protéz) a tzv. adhesivní můstky, nahrazující ztracené zuby jen s minimálním broušením pilířových zubů, lepené kompozity.

Viz též FIXNÍ ZUBNÍ NÁHRADY, STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

Chirurgie

Provádíme základní výkony jako je extrakce zubu, hemiextrakce (částečné extrakce, kdy ošetřitelné a proteticky použitelné kořeny jsou zachovány, nevhodné kořeny jsou od zbytku zubu odděleny a extrahovány), jednoduché předprotetické úpravy (odstranění kostních hran), jednoduchou slizniční chirurgii, jednoduché parodontologické operace. Jsme schopni řešit kompletně veškerou dentoalveolární traumatologii (úrazy).

Viz též EXTRAKCE ZUBU, INFORMOVANÝ SOUHLAS CHIRURGIE

Parodontologie

Provádíme diagnostiku, odstranění zubního kamene, instruktáž hygieny a jednoduché parodentologické operace, které umožňují efektivněji vyčištění hlubších struktur v okolí postiženého zubu.Dlahujeme různými typy dlah.

Viz též PARADENTOLOGIE, HYGIENA

Budete mít zájem:  Aplikace Zdraví Iphone 5?

Bělení zubů

Pokud jsou zuby tmavé, je možné jejich odstín zesvětlit. Nabízíme systémy domácího bělení, kdy se týden až 10 dnů používá na několik hodin (nejčastěji v noci) přípravek s obsahem peroxidu vodíku. Bělení není hrazeno ze zdravotního pojištění, jedná se ošetření za přímou úhradu. Jako doplněk nabízíme i aplikaci dentální bižuterie (tzv.

kamínky nalepené na zubech). Bělící systémy fungují na stejném principu jako u kadeřníka odbarvení vlasů. Jsou zde i určitá omezení. Pokud jsou přední zuby opatřeny výplněmi, vybělí se zub, ale ne plomba. Pokud máte citlivé krčky nebo zuby před bělením, mohou se potíže zhoršit. Pokud máte nedostatečnou hygienu, je bělení zbytečné.

Jen pro zajímavost – Hollywoodské zuby herců bývají mnohdy sněhobílé ne díky bělení, ale díky celokeramickým korunkám.

Čeští zubaři se zdráhají odkládat zákroky kvůli covidu. Mohlo by to mít fatální následky, říká Zdařil

WHO jako největší hrozbu nákazy zmiňuje vrtání, kdy se voda z chlazení vrtačky mísí se slinami pacienta a aerosoly se pak dostávají do ovzduší. Vy se nebojíte, že se můžete nakazit?

Tady je třeba důrazně připomenout, že covid-19 není zdaleka jedinou infekční hrozbou nákazy v naší ordinaci. Naopak.

Zubař se musí dokonce ze zákona chovat tak, jako kdyby předpokládal, že každý jeho pacient má infekční žloutenku, otevřenou tuberkulózu nebo virus HIV. A podle toho sebe i pacienty chránit.

K této formě ochrany pak schválil sněm České stomatologické komory kvůli koronaviru a jiným plošným epidemiím ještě aktualizovaná, doplňující závazná doporučení k dalším opatřením, kterých je celá řada.

O jaká opatření se například jedná?

Primárně je to třeba selekce pacienta před ošetřením formou dotazníku a měření teploty. Pokud zubař pracuje s pacientem, který je covid-19 pozitivní nebo může být považován za rizikového, měl by mít obličej chráněný nejen ochranným obličejovým štítem, ale také si chránit oči brýlemi.

Je také povinen používat účinný respirátor a další pomůcky jako plášť a pokrývku hlavy. Pak jsou tu opatření pro pacienty, týkající se způsobu čekání na zákrok, objednávání pacientů atd. Jestliže všechna doporučení zubař dodržuje, což by měl, je riziko přenosu nákazy snížené na minimum.

Riziko ale přesto existuje. Je vůbec možné se naprosto dokonale ochránit, když vrtáte zub člověku, o kterém víte, že je covid pozitivní? A aerosoly z jeho úst se rozšiřují do ovzduší kolem vás?

V tomto případě se doporučuje, aby zubař spíše zub odstranil, než vrtal. Ale i v jiných případech je to vždy otázka zhodnocení míry rizika.

Každý zubař by měl být, a také je, natolik svéprávný a odpovědný, aby zhodnotil rizikovost konkrétního zákroku z hlediska přenosu nákazy u jednotlivých pacientů. Je to jeho individuální rozhodnutí, o to jde.

My jen nesouhlasíme s tím, a to je podstata mé kritiky doporučení WHO, aby se přijímaly nějaké plošné zákazy u určitých takzvaně odložitelných zákroků jako celek. Třeba odkládání preventivních prohlídek je čirý nesmysl.

Proč?

Protože jestliže dnes existuje zubařský zákrok, který je z hlediska přenosu koronaviru vůbec nejméně rizikový, pak je to právě preventivní prohlídka. Tam je to riziko opravdu minimální a přitom může kontrola odhalit řadu potíží s možnými fatálními následky.

Není proto jediný důvod k tomu, abychom preventivní prohlídky rušili. O tom, že náš dosavadní způsob prevence proti covidu v zubařských ordinacích je dostatečně účinný, svědčí i mezinárodní ohlas.

Systém preventivních opatření, který platí v Česku na základě závazného doporučení sněmu ČSK, převzaly i některé další evropské země, například Portugalsko.

Leckdo ale může zubaře obviňovat z toho, že se omezení takzvané odložitelné péče brání kvůli tomu, aby nepřišli o peníze…

Pokud bychom měli fungovat pouze jako pohotovost a ošetřovali jen pacienty, trpící nesnesitelnými bolestmi zubů, pak by to bylo pro ordinace, které zároveň zaměstnávají řadu lidí a splácejí vybavení, pochopitelně likvidační.

Tedy za předpokladu, že by nám jako u jiných oborů nepomohl stát. Na druhou stranu si myslím, že i z prosté logiky vyplývá, že omezení zubařské péče kvůli covidu zatím není nutné. Nenacházíme se v jinak nestandardních podmínkám oproti těm, na které jsme provozně připraveni.

Důkazem je už zmíněný fakt, že až na jedno již zmiňované podezření zatím není evidován žádný přenos nákazy koronavirem v zubařské ordinaci. Z toho vyplývá, že se zubaři chovají opravdu velmi odpovědně.

Větší riziko přenosu koronaviru dnes určitě hrozí v nějakém nočním baru, domácnosti nebo v nákupním středisku než v zubařské ordinaci.

Pro pacienty

!!! KORONAVIRUS !!!

Provozní opatření Stomatologické kliniky FN Plzeň v souvislosti s COVID19 infekcí

V návaznosi na aktuální opatření vlády ČR (kompletní opatření vlády ČR k přečtení zde https://www.vlada.cz)

obnovujeme provoz odborných ambulancí Stomatologické kliniky.

K tomu stanovuje od 19.5.2020 vedení Stomatologické kliniky FN Plzeň tato opatření: 

 1. Pro objednání k ošetření / vyšetření využijte telefonické kontakty na příslušná oddělení stomatologické kliniky. (kontakty zde)
 2. V pracovní době (7-15 hodin) je pro informace k dispozici pracovník v kartotéce kliniky na telefonním čísle 377104726.
 3. Každý pacient přicházející k objednanému ošetření nebo vyšetření musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
 4. Při potřebě akutního ošetření s pozitivitou COVID 19 nebo klinickými příznaky infekce dýchacích cest nebo jinými příznaky infekce hlaste předem telefonicky. Budete objednáni ve zvláštním režimu.  
 5. S ohledem na žádoucí minimalizaci pohybu všech osob nechoďte na ošetření / vyšetření s doprovodem (s výjimkou dětí a osob vyžadujících asistenci).
 6. Po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení dodržujte předepsaná hygienická a protiepidemická opatření (zakrytí úst a nosu, dodržování vzdálenosti atd.), k sejmutí roušky budete vyzvání ošetřujícím personálem až v ordinaci.
 7. Dentální hygiena do odvolání není v provozu.
 8. Návštěvy na lůžkovém oddělení nejsou povolené
 9. Sledujte aktuální informace na webu FN Plzeň  
Budete mít zájem:  Hemeroidy A Jejich Příznaky?

V Plzni dne 19.5.2020 13,00 hodin

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky

FN Plzeň

Toto opatření nahrazuje předcházející opatření platné od 18.3.2020

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA.

Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči.

Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

Zubní pohotovost pro Plzeň zajišťuje EUC Klinika Plzeň s.r.o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

Zde zubní pohotovosti v Plzeňském kraji

Veškerá akutní zubní ošetření včetně úrazů zubů spadají do působnosti praktických zubních lékařů zubní pohotovosti.

 • Síť stomatochirurgických pracovišť
 • Pokud Váš praktický zubní lékař doporučuje stomatochirurgické ošetření, pro akutní stomatochirurgická ošetření byla VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami ustanovena „Síť stomatochirurgických pracovišť“, která jsou určena pro zajištění akutní stomatochirurgické péče odesílané z ordinací PZL a na tuto péči mají nasmlouvaný příslušný zvýhodňovací kód 00968 a jsou povinné poskytnout akutní stomatochirurgickou péči na základě doporučení PZL.
 • Seznam stomatochirurgických pracovišť je uveřejněn zde:
 • Kompletní informace na serveru VZP „Zdravotnická zařízení a specializovaná centra“
 • Přehled všech pracovišť v ČR s nasmlouvanou stomatochirurgickou péčí
 • která jsou povinná bez objednání ošetřit pacienty s akutním stomatochirurgickým problémem.
 • Pro Plzeňský kraj jsou to tato zařízení:
 Kraj Zdravotnické zařízení PSČ Místo Ulice Telefon
Plzeň MUDr. Boris Vlk 344 01 Domažlice Dukelská   96 379 72 49 85
Plzeň MUDr. Milan Petrisko – Zubní   ordinace 360 01 Karlovy   Vary Zahradní 13 353226171, 602810969
Plzeň MIRADENT Med s.r.o. 360 05 Karlovy   Vary Železniční 887/1 351120351, 353566405
Plzeň MUDr. Ivan Svoboda 342 01 Sušice Smetanova   645 376 52 24 75
Plzeň MUDr. Rudolf Jakl 301 00 Plzeň Karlovarská 490/24 377 53 65 43
Plzeň MUDr. Robert Houba 312 00 Plzeň Železničářská   59 377 26 66 30
Plzeň MUDr. Pavel Vlnař 326 00 Plzeň Slovanská 1362/160 377 31 04 75
Plzeň MUDr. Ivan Martin 356 01 Sokolov K. H. Borovského 1561 352 60 26 60

 Objednání k vyšetření na stomatologické klinice

Otázka: Co potřebuje pacient k vyšetření u Vás na klinice?

Odpověď: Posoudit zda je nutné vyšetření u jiného specialisty musí vždy příslušný praktický zubní lékař u kterého je každý pacient registrován.

Ten musí v případě že požaduje specializované vyšetření , pacienta vybavit žádankou s uvedením důvodu odeslání k odbornému vyšetření, doplnit anamnestické údaje o proběhlých vyšetření , RTG a o proběhlé léčbě (všechny výsledky a rtg snímky  poslat s pacientem).

Nemusí se jednat vždy o kliniku, existují ambulantní specialisté např. parodontologové, stomatochirurgové. Pro vyšetření na příslušném oddělení stomatologické kliniky (nutné mít vše viz výše) se můžete objednat telefonicky.

Poradna pro ortognátní chirurgii po předchozím objednání

Pokyny zde: Poradna pro ortognátní chirurgii 

Ordinační doby ambulancí a oddělení Stomatologické kliniky FN Plzeň :

 1. Chirurgická ambulance            Oddělení parodontologie
 2. Konzervační oddělení              Oddělení dětské stomatologie
 3. Protetické oddělení                 Ortodontické oddělení
 4. Oddělení ÚČOCH – ústní čelistní a obličejová chirurgie   
 5. Informované souhlasy pro pacienty

FAQ – Na co se ptáte

Při příchodu začněte u kartotéky

Zubní ordinace MyDent

Celá nabídka služeb

Ordinační hodiny

 • Po:8:00 – 19:00
 • Út:8:00 – 17:00
 • St:8:00 – 19:00
 • Čt:8:00 – 18:00
 • Pá:8:00 – 14:00

100%

Kvalita

4679

Pacientů za rok

26

Pracujících rukou

13

Let zkušeností

18291

Šťastných úsměvů

Vedoucí zubní lékařka

Praxe a vzdělání

02/ 2012 – doposud – založení vlastní stomatologické praxe my DENT cz, s.r.o., Praha 6 10/ 2011 – doposud – externí asistent praktické výuky studentů na Oddělení záchovné stomatologie na 1. LF UK v Praze 09/ 2008 – 05/2014 – soukromá stomatologická klinika, Praha

Vzdělání:

09/ 2010 – osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař 2008 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie 2003 – Lehigh University, Bethlehem, PA, USA 08/ 2000 – 07/ 2001 – Edward Schreyer High School, Beausejour, MB, Canada

Jazyky:

anglický jazyk – tlumočení a překlady odborných textů francouzský jazyk

Zástupkyně vedoucího lékaře

Praxe a vzdělání

08/ 2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6

Vzdělání:

10/2019 – doposud – absolvování programu pro získání osvědčení Praktický zubní lékař od ČSK2019 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie

Jazyky:

anglický jazyk

Zubní lékařka

Praxe a vzdělání

10/2019 – doposud – absolvování programu pro získání osvědčení Praktický zubní lékař od ČSK06/ 2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o.

, Praha 606/ 2017 – 05/2019 – soukromá stomatologická ordinace, Praha07/2017 – odborná stáž na odd.

stomatochirurgie v ÚVN, Praha2015 – 2016  školitelka dentální hygieny v neziskové organizaci Nechci kazy, Praha

Vzdělání:

 • 2017 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie2008 – 2012 – Gymnázium Arabská, Praha
 • Jazyky:
 • anglický jazykpolský jazyk
 • ruský jazyk

Nadřazená stránka nebyla nalezena.

Stanovisko České stomatologické komory a EU k používání amalgámu

Je ošetření amalgámem pro pacienta bezpečné? Norsko zakázalo od 1. ledna 2008 užívání dentálního amalgámu, kromě výjimečných případů. Švédsko chystá podobný zákaz od 1. dubna 2008 a Dánsko chce výrazně omezit užívání amalgámu pravděpodobně do konce tohoto roku. V článku si můžete přečíst stanovsko České stomatologické komory a stanovisko komise EU.

Největším rizikem pro zdraví pacienta a životní prostředí je amalgámová výplň z nedózovaného amalgámu hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Budete mít zájem:  Češi a Poláci mají rádi stejné obchody i jídla

Archaickou přípravou s nepřesně odměřovaným množstvím rtuti a amalgámových pilin přímo v ordinaci vzniká nekvalitní výplňový materiál.

Zdravotní pojišťovny platí za tento výkon pouhých 170 Kč, což pokrývá pouze 6 minut práce zubního lékaře a průměrných nákladů ordinace.

Důsledkem je nedostatek času na provedení výplně, což v kombinaci se zastaralým materiálem vede k nedostatečně kvalitnímu provedení výplně, vysoké pravděpodobnosti vzniku dalších kazů a nízké trvanlivosti výplně.

Odstraňování starých amalgámových výplní znamená opět značnou zátěž pro zdraví pacienta a vzniklý odpad může ohrozit životní prostředí.

Východiskem je použití nadstandardního, tedy kapslovaného, dózovaného amalgámu, který minimalizuje manipulaci se rtutí, garantuje výrobcem přesně nastavený optimální poměr prášku a kovu pro vznik kvalitní slitiny.

Alternativou mohou být také další estetické alternativní výplňové materiály (tzv. bílé plomby).

ČSK vyzývá pacienty, aby se u svých zubních lékařů informovali na různé možnosti ošetření zubního kazu a na výhody a rizika vhodných výplňových materiálů. Na základě těchto informací má pacient právo se svobodně rozhodnout pro jeden z nabízených postupů.Mgr. Zina Sladkovská

 • tisková tajemnice ČSK
 • Originální článek naleznete na webových stránkách České stomatologické komory zde:    

Stanovisko komise Evropské unie k problematice bezpečnosti užívání amalgámu

V rámci Evropské unie řeší problematiku bezpečnosti užívání amalgámu kromě zubních lékařů dva významné mezinárodní vědecké výbory při Evropské komisi (SCHER a SCENIHR).

Scientific Committee on Health and Enviromental Risk (SCHER) se zabývá problematikou ohrožení životního prostředí a nepřímými zdravotními účinky rtuti z dentálního amalgámu. Dne 29. 11.

2007 předložil k veřejné diskusi svoje závěry, kde kromě jiného konstatoval, že zubní lékaři 27 států EU (EU-27) produkují ročně odpad cca 109 tun rtuti, kremací zemřelých s amalgámovými výplněmi se uvolní cca 14 tun rtuťových výparů. A dále:

 1. * Zatížení vodních organismů rtutí z odpadu zubních ordinací při použití separátorů amalgámu je nízké.
 2. * Riziko kontaminace půdy anorganickou rtutí z amalgámu je nezávažné.
 3. * Expozice lidí výparům rtuti z dentálního amalgámu je zanedbatelným zdravotním rizikem.
 4. * Neurotoxicita a nefrotoxicita rtuti se projevuje při přijímání vyšších dávek hlavně organické formy rtuti, která je obsažena například v rybách.

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risk (SCENIHR) se věnoval bezpečnosti dentálního amalgámu pro pacienty a uživatele a 21. 11. 2007 zveřejnil k diskusi svoje závěry:

 • * Tento vědecký výbor složený z nezávislých odborníků uznal amalgám jako funkční zubní výplňový materiál volby.
 • * U amalgámu byly shledány některé lokální vedlejší účinky, ale nebylo prokázáno riziko vzniku systémových onemocnění ve vazbě na používání amalgámu.
 • * Expozice relativně vyšším hladinám rtuti vzniká u jedinců, u kterých je nutné odstraňovat stávající amalgám, a u personálu zubní ordinace – tomuto riziku lze předcházet správným pracovním postupem a hygienou práce.
 • * Ani alternativní výplňové materiály nejsou bez rizika.
 • Stanoviska mezinárodních profesních organizací
 • Problematice užívání dentálního amalgámu se věnují také mezinárodní profesní organizace.
 • Council of European Dentists (CED) přijal k dentálnímu amalgámu rezoluci v květnu 2007:
 • * Amalgám zůstává v řadě indikací nejlepším výplňovým materiálem, je snadno zpracovatelný, trvanlivý a ekonomicky výhodný.
 • * Zubní ordinace by měly používat účinné separátory amalgámu z odpadních vod.

* Omezení užívání amalgámu by mohlo poškodit finanční stabilitu zdravotních systémů a u jednotlivých pacientů může omezit přístup k zubní péči. Je lépe zaměřit se na prevenci orálního zdraví a tím snižovat potřebu ošetření.

Také na půdě Světové federace zubních lékařů (FDI) je používání amalgámu žhavým tématem. Na posledním jednání sněmu FDI v Dubaji, 26. 10. 2007, byla přijata hned tři prohlášení, která se této problematiky týkají:

* Prvním je Rukověť zacházení se rtutí (Mercury Hygiene Guidance), které definuje způsoby a pravidla zacházení se rtutí v zubní ordinaci tak, aby byla minimalizována rizika související s její toxicitou.

* Dalším je prohlášení FDI o místních vedlejších účincích amalgámových výplní (Possible Local Effects of Amalgam Restorations), které upozorňuje na některé nevýhody a místní reakce způsobené výplněmi z amalgámu. U většiny pacientů je ale amalgám bezpečným a dobrým výplňovým materiálem s dlouhou životností.

* Zásadní je zřejmě třetí prohlášení FDI o bezpečnosti amalgámu (Safety of Dental Amalgam).

Konstatuje, že zatím nebyly podány jasné důkazy o tom, že existuje souvislost mezi přítomností amalgámových výplní v ústech a mezi chronickými degenerativními nemocemi, onemocněním ledvin, autoimunitními chorobami, psychickými poruchami, komplikacemi v těhotenství nebo jakýmikoliv nespecifickými symptomy.

I alternativní neamalgámové výplňové materiály mají vedlejší účinky. Je vhodné pokračovat ve výzkumu na toto téma.

V návaznosti na prohlášení evropských a světových profesních a odborných autorit se nabízí otázka – jsou restriktivní opatření Norska, Dánska a Švédska ve věci užívání dentálního amalgámu motivována opravdu jen ekologickými aspekty?

Komentář autora: Je otázkou, zdali členové komise EU a další organizace více než zájmy ochrany zdraví jednotivců nehájí zájmy EU jako instituce samotné.

 Obzvláště podezřelá je totiž součást stanoviska komise EU, ve kterém uvádí, že: „Omezení užívání amalgámu by mohlo poškodit finanční stabilitu zdravotních systémů…“ Skoro se tak nabízí podezření, že komise nadřazuje kolektivní stabilitu svých zdravotních systémů a své mocenské zájmy nad zdravotní rizika způsobená aplikací sloučenin rtuti jednotlivcům. Všichni zúčastnění se shodují na tom, že amalgám obsahuje prvky a sloučeniny kovů toxické pro organismus, které se v různě velké míře mohou do organismu uvolňovat. Oficiálně se tvrdí, že je to ale malé množství, které tolik nevadí. Zajímavé… Přesné příčiny mnohých chronických a tzv. psychosomatických onemocnění ani dnes ve 21.století jednoznačně nelze prokázat. Existuje-li podezření, že se na jejich vzniku může podílet amalgámová slitina, je namístě její používání omezit. Jak je možné tvrdit, že zubní ordinace musí být vybaveny odlučovači amalgámu, protože by jinak docházelo ke znečišťování životního prostředí toxickými látkami z amalgámu, který se lidem odstraňuje z úst a přitom jednohlasně oznámit, že další aplikace amalgámu do lidských úst je považována za bezpečnou?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector