Tabák se běžně prodává i mladistvím

Chrudim – S krámky, které prodávají tabákové listy, jako by se v poslední době doslova roztrhl pytel. Jeden takový najdete i v Novoměstské ulici a o zákazníky tu prý rozhodně nouzi nemají.

Kilo neřezaných listů přitom stojí pět stovek, sto gramů 70 korun. Takové ceně nemůže konkurovat nikdo z běžných prodejců. Dovozce si může nasadit tak směšnou marži jen proto, že jeho obchodní artikl není zdaněn ani proclen.

Prodává se jednoduše jako aromatický doplněk interiéru, hnojivo, nebo prostředek proti škůdcům. Zvuk drtičky, na níž si v kumbálku vedle prodejního pultu starší muž „upravuje“ zakoupené listy, však svědčí o zcela jiném využití tabákových listů.

Většina zájemců ho jednoduše kouří.

Tabák se běžně prodává i mladistvím

Obchůdek nelze přehlédnout.  Foto: Chrudimské noviny

V chrudimském krámku se prodává nejen tabák. Stoleček v rohu je také plný hnojiv a postřiků, krabice za pultem zase obsahují pelyněk, jitrocel a další léčivky.

Narozdíl od té na zemi, v níž se zlatí tabák, jsou spíše plné.

Tabák přitom pochází nejčastěji z Bulharska, nebo až z dalekého Pákistánu, a koupit si ho mohou samozřejmě i mladiství, kterým jinak zákon v nákupu tabákových výrobků zabraňuje.

„Celními orgány byl v několika případech zjištěn prodej tabákového výrobku, deklarovaného jako tabákové listy. Výrobek je údajně, podle vyjádření prodejců, určen k dekoračním účelům, případně k aromatizaci vzduchu, případně k jiným účelům (hnojení, hubení škůdců a podobně).

 Tyto tabákové výrobky, které jsou prodávány konečným spotřebitelům volně ložené, tzv.

na váhu pod označením „tabákové listy“, jsou předmětem spotřební daně jako tabák ke kouření, přičemž spotřební daň ve výši 1635 korun za kilokram nebyla řádně přiznána a zaplacena, o čemž svědčí fakt, že tyto výrobky nejsou prodávány v jednotkovém balení a nejsou opatřeny povinnou tabákovou nálepkou.

Na této povinnosti nic nemění ani deklarovaný účel použití,“ varuje Celní správa České republiky. Prodávající tak může dostat pokutu až padesát milionů, kupující dokonce milion. Fronta v chrudimském krámku však dokazuje, že to místním nijak nevadí.

Tabák se běžně prodává i mladistvím

Tabák je nevalné kvality, lidem to ale stačí.  Foto: Chrudimské noviny

„Nakupuju tady proto, že je to mnohem levnější, než kupovat celé cigarety jinde. Pokuty se nebojím,“ říká muž s kilovou taškou v ruce, který chce pochopitelně zůstat v anonymitě. „Klidně si přijďte listy nadrtit později. Teď je tam pán, který si přístroj zamluvil asi na dvacet minut,“ informuje nás ochotná prodavačka.

„Distribuci tabákových listů v Pardubickém kraji monitorujeme už od dubna.

Informace o šetření u konkrétních subjektů však sdělit nemůžeme, neboť daňové řízení je neveřejné,“ říká tiskový mluvčí pardubických celníků Václav Kánský. V chrudimském krámku se přesto dveře netrhnou.

Lidé však kupují jindy vysokou daní zatíženou komoditu v předtuše, že tento chvilkový „ráj“ kuřáků nebude mít příliš dlouhého trvání.

red

Prodejci stále nemají problém prodat cigarety mladistvým. Riskují tvrdé sankce

Nešvar, kdy se mladiství dostávají bez větších problémů k cigaretám a dalším tabákovým výrobkům, rozhodně není na ústupu. Prodejci porušují zákon i v dalších věcech. 

Na základě celoročních kontrol České obchodní inspekce bylo odhaleno mimo jiné také pochybení týkající se samotného oznámení, že se osobám mladším 18 let cigarety ani tabák neprodává, které v mnoha případech chybělo. 

Psali jsme: Nápis, který oznamuje zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků nezletilým, nestačí. Obchodník jím nesplňuje požadavek tzv. protikuřáckého zákona. Nápis „Zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let“ nestačí

Česká obchodní inspekce se zaměřila na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o spotřebních daních. Součástí těchto kontrol bylo i prověřování dodržování dalších právních předpisů. ČOI v roce 2018 uskutečnila celkem 3050 kontrol. Porušení zákonů zjistila celkem při 1622 kontrolách, uvádí mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Využívat lidi mladší 18 let pro své kontroly mezi prodejci alkoholu a tabákových výrobků může inspekce už přes dva roky. Psali jsme o tom v článku I lidé pod 18 let už mohou být kontrola, ČOI začala využívat mladistvé figuranty. V minulém roce byly osoby mladší 18 let přizvány k 84 kontrolám.

 • prodejci na místech prodeje neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm,
 • prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let, 
 • prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nevyloučil prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, případně nebyl vybaven počítačovým systémem, který by jednoznačně ověřil věk spotřebitele, neboť prodejce je dle tohoto ustanovení povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let, 
 • prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku před prodejem těchto výrobků spotřebitele neinformoval o zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let, a to zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku, 
 • prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prodávaných prostřednictvím komunikace na dálku neoznámil do 5 dnů od obdržení potvrzení o registraci podle zákona o potravinách Ministerstvu zdravotnictví ČR údaje o systému ověřování věku a jeho fungování,
 • prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření nebo elektronických cigaret nezajistil, aby toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu.
 • prodávající spotřebiteli účtovali cenu nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce,
 • prodávající spotřebiteli účtovali cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce,
 • bylo zjištěno umožnění prodeje nebo skladování neznačených tabákových výrobků,
 • bylo zjištěno, že prodávající porušili svoji povinnost prodávat tabákové výrobky pouze v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou,
 • prodejce porušil zákaz poskytovat slevu z ceny cigaret pro konečného spotřebitele. 

Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna do 31. prosince 2018 pravomocně uložila 1442 pokut v celkové hodnotě 13 483 200 Kč. Počet a výše pokut se vztahují i k porušení jiných zákonů, než je zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, uzavírá Jiří Fröhlich.

Budete mít zájem:  Léčba Syndromu Benigních Fascikulací?

Prohlédněte si, jak se kuřácké podniky loučily s kouřením: 

Legální návykové látky jsou u nás stále příliš dostupné dětem i mladistvým, shodli se experti na konferenci Alkohol a tabák v ČR

Ve středu 27. listopadu 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019. Konference navázala na loňský ročník, kdy zazněla doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby se souběžně upravila pravidla cenové a daňové politiky, upravily podmínky pro reklamu a omezila dostupnost.

Na konferenci navazují dvě konzultace domácích i zahraničních expertů týkající se konkrétních opatření v oblasti alkoholu a tabákových výrobků.

Na letošní konferenci vystoupili zahraniční experti z WHO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Centra pro tabák v Heidelbergu i domácí odborníci.

Shodli se na nutnosti společného postupu, komunikace s veřejností a monitorování aktuálního vývoje v dané oblasti.

„Chceme apelovat především na zodpovědnost lidí při užívání legálních návykových látek. Cílem rozhodně není moralizování, ale upozornění na rizika, která užívání těchto látek s sebou může nést, zejména s ohledem na ochranu dětí a mladistvých.

Chceme věcně informovat jak o dlouhodobém vývoji, tak o aktuální situaci v oblasti alkoholu a tabákových výrobků,“ řekla Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku. „V rámci studie ESPAD z roku 2015 označilo celkem 89 procent šestnáctiletých alkoholické nápoje a tabákové výrobky jako velmi dostupné.

Považuji také za nepříznivý trend nárůstu užívání elektronických cigaret u dětí. I této oblasti se budeme prioritně věnovat,“ dodala.

Výsledky mnoha analýz poukazují na skutečnost, že Češi mají s pravidelným užíváním tabáku a alkoholu jak u dospělých, tak zejména u dětí v Evropské unii nadprůměrné zkušenosti.

Věk naší první zkušenosti s alkoholem je v průměru ve dvanácti letech věku.  Průměrný věk prvního kouření klasických cigaret je 13 let.

Česká republika na vývoj spotřeby alkoholických nápojů a tabákových výrobků reaguje zaváděním doporučených opatření.

„Alkohol v Česku představuje určitou tradici. Kultura pití je u nás dlouhá a alkohol je dostupný. Dokonce i studenti pravidelně do průzkumů uvádějí, že nemají problém si alkohol opatřit i bez občanky. Regulace je prakticky nulová.

Alkohol je ve srovnání s vyspělými zeměmi pořád i poměrně levný.

Naše země je navíc takovým alkoholovým turistickým rájem,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že se to ministerstvo ve spolupráci s odborníky snaží změnit a průběžně upozorňovat na rizika a škodlivost alkoholu i tabáku.

Mezi opatření s nejvyšším účinkem patří zvýšení ceny, omezení reklamy na alkohol, cílené preventivní programy, a to i na úrovni praktických lékařů a lékáren, nebo zvýšení represe při porušení zákazu konzumace za volantem.

Podle zprávy OECD jsou spotřební daně z alkoholu a tabáku v České republice nízké.

Národní protidrogová koordinátorka považuje cenotvorbu za jedno z nejefektivnějších opatření vedoucí ke snížení dostupnosti: „Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol dlouhodobě doporučuje také OECD i WHO jako jedno ze stabilních a ověřených opatření.

Zároveň nelze zůstávat pouze při něm, ale uchopit tuto problematiku komplexně, včetně posílení preventivních opatření a zajištění dostupnosti adiktologických služeb pro osoby se závislostním chováním,“ konstatovala Jarmila Vedralová.

Jedná-li se o společenské náklady, v případě tabáku se roční odhady společenských nákladů s ním spojených pohybují kolem 100 miliard korun, v případě alkoholu pak 59,1 miliardy korun. Jedná se o náklady, které zatěžují nejen české zdravotnictví, ale i celkově ekonomiku České republiky.

„Jako ministr zdravotnictví nemohu před škodami, které alkohol a tabák v oblasti veřejného zdraví působí, přivírat oči. Velmi podporujeme návrh zákona Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Návrh zahrnuje také zvýšení sazby spotřební daně u lihovin o 13 procent a u tabákových výrobků o 10 procent.

V současnosti je návrh projednáván v Parlamentu a věřím, že se jej podaří brzy schválit,“ kvitoval ministr zdravotnictví Vojtěch potřebu zdanění.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k úpravě pravidel pro regulaci reklamy na alkoholické nápoje, zejména s ohledem na dopad na děti a mladistvé. 

„Je důležité, aby reklama nevzbuzovala dojem, že alkohol má povzbuzující nebo uklidňující účinek a je prostředkem řešení osobních problémů. Reklama v současnosti vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní účinek. Tento typ reklamy má zásadní vliv na mladistvé, i kvůli tomu chceme reklamní sdělení regulovat,“ podotkl ministr zdravotnictví.

„Více než tabulky průměrné roční spotřeby alkoholu na obyvatele Česka, které mohou být ovlivněné nákupem levného alkoholu v České republice řidiči projíždějících kamionů, přeshraničními prodeji a turisty ze zahraničí, bije do očí stále narůstající počet osob umírajících každoročně na diagnózu alkoholické onemocnění jater,“ řekl František Trantina z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový koncept adiktologických ambulancí, který již schválila na svém jednání minulý týden Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Jedná se o specializovaná zdravotnická zařízení, která budou poskytovat komplexní péči o pacienta.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rámci dnešního zahájení konference Alkohol a tabák v ČR vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil především potřebu provázanosti s páteřními provozy, kterou si nová koncepce klade za cíl.

V roce 2018 zemřelo na alkoholické onemocnění jater 1 097 mužů a 422 žen. Pravidelně, od roku 1994, stoupá počet úmrtí na tuto diagnózu i přes nesporný pokrok v léčbě. V roce 1994 zemřelo na toto onemocnění 489 mužů a 106 žen, v roce 2003 už to bylo 758 mužů a 235 žen. Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu alkoholového onemocnění jater se odhadují minimálně na jednu miliardu korun ročně.

Děti nemají problém se dostat k cigaretám

Stále více mladých pod osmnáct let sahá po cigaretách. A na druhé straně také neklesá počet trafikantů a prodejců, kteří jsou ochotni tabákové výrobky mladým zákazníkům bez ostychu prodat. Ač je to zákonem zakázané.

Budete mít zájem:  DTest: Co všechno najdete v instantní kávě?

„Počet mladých kuřáků se celorepublikově dost zvyšuje, a to zejména za posledních deset až patnáct let. Také rapidně klesl věk, kdy mají děti své první zkušenosti s cigaretami. Dnes je to mezi jedenácti a dvanácti lety,“ upozornil na nelichotivý stav tiskový mluvčí Aliance Zákon 18 Jindřich Vaněk.

Aliance totiž při svém semináři v Českých Budějovicích chtěla upozornit starosty obcí a zástupce městských policií na tuto smutnou realitu a také na to, že mladiství mají velice snadnou cestu k tabákovým výrobkům.

Průzkum Alinace mezi prodejci tabákových výrobků v celém Jihočeském kraji ukázal, že více než sedmdesát procent prodejců porušilo zákon a dvěma mladým figurnatkám ciragety prodalo. Kontrolní nákupy se týkaly sto třiceti prodejců cigaret či tabáku.

„Zde na jihu Čech je situace úplně stejná jako například na severu či západě. Společnost je totiž ke kouřící mládeži tolerantní. Proto by zde měli zákonodárci vyvíjet daleko větší aktivitu s obcemi a městskými policiemi,“ říká k problematice poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvěřina, který Alianci spoluzakládal.

„Ale já mladým jako lékař rozumím, pro mladé lidi jsou rizika z kouření velice vzdálená. Proto je důležité začít s prevencí u těch dětí, protože ty mají před sebou celý život,“ podotkl Zvěřina s tím, že Aliance Zákon 18 si také dala za cíl do budoucna prosadit úpravu a zpřísnění současné legislativy a zamezování dostupnosti cigaret.

Ke kouření sahají čím dál mladší ročníky

Na osmnácté narozeniny si bude muset ještě pár let počkat, přesto si umí hravě sehnat cigarety.

Podobně jako Aliance Zákon 18, která si dává za cíl bojovat s kouřením u mladistvých a dodržováním věkového limitu 18 let pro prodej tabákových výrobků, udělal i Českobudějovický deník malý test v terénu. Zjišťovali jsme, jestli mladistvě vyhlížející dívce prodají krabičku cigaret.

Půl na půl

Ve čtvrtek zhruba půl hodinu po poledni jsme proto s žačkou deváté třídy z jedné z českobudějovických základních škol otestovali běžnou trafiku a jeden supermarket, kde prodávají cigarety.

„Já už kouřím,“ řekla hned v úvodu testu školačka s tím, že o její neřesti sice ví maminka, ale táta vůbec ne.

Přicházíme k první trafice před poliklinikou Jih, mladá slečna s klidem přistupuje k okýnku a požaduje po trafikantovi krabičku Startek. Neuplyne ani minuta a slečna se vrací k nám se Startkami v ruce. „Bylo to v pohodě, na nic se mě neptali,“ pokrčí ramena strká si peněženku do svého batohu.

O poznání líp vyšel z testu supermarket Billa na Mánesově ulici. Figurantka prochází mezi regály a míří k pokladnám.

„Neprodali,“ vychází školačka ze supermarketu s úsměvem na rtech. Ptáme se proč? „Paní prodavačka se mě zeptala na věk, takže nic,“ ihned dodala.

Pro deváťačku není dnes žádný problém sehnat cigarety, s řadou spolužáků už vědí, kam mají chodit, aby jim cigarety bez uzardění prodali. „Jo, to už víme. Například v jedné trafice jsou Vietnamci a ti se neptají vůbec, tam je to v pohodě,“ říká.

Podobný, ale daleko větší průzkum, si udělala Aliance Zákon 18. Ta zjistila, že ze sto třiceti prodejců porušilo zákon více než sedmdesát procent. Aliance proto bije na poplach a ukazuje obcím a městským policiím, jak mají bojovat proti prodejcům, kteří porušují zákony a prodávají cigarety nezletilým.

„Co se u nás týká tabákových výrobků, tak jsem právě čekal na školení,“ řekl ve čtvrtek strážník vltavotýnské městské police Martin Macháček, který se také zúčastnil semináře pořádaného Aliancí.

„My se jinak zaměřujeme na pití alkoholu u mladých, a to dost intenzivně. Ale samozřejmě, že v Týně máme také problematická místa, kde mladí kouří.

Z našich zkušeností můžeme říci, že zde začínají s kouřením už děti ze čtvrtých tříd,“ podotkl Macháček smutně.

Stop kouření!

Veselejší není situace ani mezi dospělými. Podle posledních odhadů kouří asi třetina Čechů. A to i přesto, že se kloní k modernímu trendu nastolit zdravý životní styl. Upozornit je na to chce Světový den bez tabáku, který připadá právě na nadcházející sobotu a neobejde se bez osvětových kampaní. Chybět nebude ani v Českých Budějovicích.

Nejen mladí, kteří by chtěli s kouřením přestat, mohou přijít už v pondělí od 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Tam bude totiž probíhat kampaň Světový den bez tabáku a odborníci zde poradí, jak například správně zahájit odvykací kúru, a kuřáci si zde mohou změřit závislost na nikotinu.

Mladiství v Česku seženou cigarety a alkohol bez potíží

1.7.2019

© PetraSolajova – Pixabay

Prodejci stále porušují zákaz nabídky a prodeje kuřiva a alkoholu mladistvým, zjistily kontroly České obchodní inspekce v roce 2018. Dlouhodobým problémem je prodej na internetu, na který dTest upozornil již před sedmi lety.

ČOI pravidelně prověřuje dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zakazuje prodej alkoholu, tabákových výrobků a dalšího kuřiva mladistvým. Zaměřuje se rovněž na dodržování zákonů o ochraně spotřebitele a o spotřebních daních.

V průběhu loňské roku inspektoři provedli 3050 kontrol. Porušení zákonů bylo zjištěno při 1622 kontrolách. Z toho ve 167 případech nebyl dodržen zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Častější byly prohřešky při obchodování s tabákovými výrobky, kuřáckými potřebami, bylinnými výrobky určenými ke kouření a elektronickými cigaretami (91 případů).

V kamenných prodejnách nebyl umístěn jasně viditelný text o zákazu prodeje osobám do 18 let napsaný v češtině černými písmeny o velikosti minimálně 2 cm na bílém pozadí, jak velí zákon.

Obchodníci prodávali mladistvým nebo neumístili kuřácké potřeby a kuřivo na místě odděleném od ostatního sortimentu. Provozovatelé e-shopů neinformovali řádným způsobem o věkovém omezení prodeje, nevyloučili prodej spotřebitelům do 18 let nebo nebyli vybaveni systémem k jednoznačnému ověření věku (či o jeho použití neinformovali úřady včas).

76 případů se týkalo prodeje alkoholu. Prodejci obcházejí i zákon o spotřebních daních či o ochraně spotřebitelů.

Účtovali ceny vyšší nebo nižší, než byly uvedeny na obalu cigaret, manipulovali s neoznačenými tabákovými výrobky, porušovali obaly s tabákovou nálepkou a prodávali kusovky, nabízeli slevy z ceny cigaret, neinformovali řádně o cenách nebo nevydávali řádný doklad o prodeji.

Za celý rok uložila Česká obchodní inspekce 1442 pokut v celkové hodnotě 13 483 200 Kč a zakázala prodej 5676 kusů výrobků za 323 433,90 Kč.

Zveřejněná zpráva ČOI znamená, že přetrvávají problémy, o kterých jsme opakovaně psali v letech 2012–2013 (www.dtest.cz/clanek-2099/nakup-alkoholu-na-internetu-ani-pro-deti-zadny-problem,  www.dtest.cz/clanek-2751/e-shopy-s-alkoholem-porusuji-zakon, www.dtest.cz/clanek-2766/deti-mohou-nakupovat-cigarety-na-internetu).

Budete mít zájem:  Nejlepší Léky Na Učení?

Zjistili jsme, že informace o věkovém omezení prodeje tabákových výrobků v průběhu nákupního procesu kolísají a málo obchodů nabízí osobní odběr, a hlavně vlastní rozvoz, přitom je to kromě elektronického ID jediná skutečná možnost kontroly věku kupujícího.

Deset z dvanácti internetových obchodů prodívajících alkohol, které jsme prověřili v únoru 2012, porušilo zákon, jelikož nijak nekontrolovalo věk zákazníků.

Ač jsme kontaktovali Policejní prezídium České republiky s podnětem k zahájení správního řízení pro podezření z porušení zákona na úseku ochrany před alkoholem a jinými návykovými látkami, policie věc vyhodnotila jako správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a postoupila dále na městské úřady či úřady městských částí, pouze jeden  se tím skutečně zabýval a udělil sankce.

Děti Cigarety a tabákové výrobky Potraviny Česká obchodní inspekce

Tabákové výrobky – Velkoobchod cigaret | GGT CZ, a.s.| Cigarety e-cigarety tabák

Změna Zákona č.65/2017 Sb. „Protikuřácký zákon“ Účinnost zákona je od 31. května 2017.

 • Zákaz kouření bude:
 • – ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • – v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • – na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • – v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • – ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • – ve škole a školském zařízení,
 • – v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • – v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • – ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • – ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • – Ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (s výjimkou dočasných staveb – např. letních zahrádek,… ), s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • – v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
 • – Zakazuje se používat elektronické cigarety kromě míst jako jsou vnitřní prostory stravovacích služeb ( prostory, kde je nabízeno jídlo, či nápoje ) a v prostorách zoologických zahrad, či v prostorách na které se zákaz nevztahuje.

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nelze se na něj zcela spoléhat. Plné znění novely zákona č. 65/2017 Sb., můžete nalézt například na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, či aktuální sbírce zákonů ČR.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat a připomenout, jaké nás čekají změny při prodeji tabákových výrobků v rámci novely Zákona o potravinách a tabákových výrobcích č.110/1997 Sb.

– Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret se „starým“ designem (bez varovných obrázků) mohou být prodávány nejdéle do 7. prosince 2016.

– Tabákové výrobky, a bylinné výrobky určené ke kouření (doutníky, cigarilos, tabáky dýmkové, tabáky do vodních dýmek) mohou být nabízeny k prodeji se „starým“ designem (bez varovných obrázků) nejdéle do 20. května 2017.

– Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret s mentholovou příchutí se smí prodávat do 20. 5. 2020.

– Od 7. 12. 2016, se smí prodávat tabáky s min. gramáží 30g

Další připravované legislativní změny:

– Od 1. 12. 2016 přeřazuje doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) ze základní sazby daně 21 % do snížené sazby daně 15 %.

– Od 1. 1. 2017 nastane opět změna v sazbě SPD na tabákové výrobky platná pro rok 2017, s přechodným obdobím na doprodej „starých“ cigaret s kolkem „S“ a to do 31. 3. 2017.

– Od 1. 1. 2017 se předpokládá, že vstoupí v platnost novela zákona o DPH, kterou dojde k úpravě prodeje dobíjecích kuponů telefonních operátorů. Dobíjecí kupony, vám budou prodávány za koncovou spotřebitelskou cenu s 0 % sazbou DPH. Za nákup těchto kuponů, vám bude naším velkoobchodem namísto dnešní marže poskytnuta sleva do faktury na vámi zakoupené zboží.

– Od 1.3.2017 bude spuštěn pro maloobchody a velkoobchody systém elektronické evidence tržeb ( EET ).V rámci příprav na tuto skutečnost nabízíme našim zákazníkům k zakoupení, či pronájmu terminály EET, které vám zajistí veškeré technické požadavky v rámci této novely. – více ZDE 

Upozorňujeme: Tyto výše uvedené texty mají pouze informativní charakter. Kompletní výklad zákonů k výše uváděné problematice najdete ve Sbírce zákonů ČR (např. na stránkách Ministerstva vnitra České Republiky – www.mvcr.cz)

Fáze EET ( Elektronické Evidence Tržeb ) pro Malo a Velkoobchody se blíží:

    1. fáze – Stravovací a ubytovací služby, již od 1. prosince 2016,

    2. fáze – Maloobchod a velkoobchod, již od 1. března 2017,

    3. fáze – Ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze), již od 1. března 2018,

    4. fáze – Vybraná řemesla, již od 1. června 2018

Jak řešit  případné problémy EET a s připojením k internetu?

Nabízíme Vám možnost plně se připravit na EET s námi

Vážení obchodní partneři, po roční přestávce se do našeho života opět vrací termín pro doprodej tabákových výrobků, který se v tomto roce specificky týká tří kategorií tabákových produktů. Rádi bychom Vás obecně seznámili se základními informacemi, které se Vás budou prakticky týkat.

Doprodej.pdf

Výkup.pdf

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector