Syndrom malé sukně: vážná nemoc začíná zvětšením břicha

 • Jsem nemocí ohrožena?
 • Role věku 
 • Nejčastěji se onemocnění objevuje
  ve věkové skupině pacientek mezi 55- 75 lety věku, výjimkou ale nejsou ani
  mladší pacientky.
 • Role
  dědičnosti

Rodinná anamnéza, tj. výskyt
onemocnění mezi blízkými příbuznými i osobní anamnéza, konkrétně výskyt
rakoviny prsu u ženy jsou varovnými signály.

Zhruba 15% žen s rakovinou
vaječníků jsou nositelkami mutace v genu BRCA-1 nebo BRCA- 2 spojenými
právě se vznikem nádorů prsu.

Do rizikové skupiny dále spadají
také kuřačky a ženy požívající
dlouhodobě větší množství alkoholu.

Jak se mohu chránit?

Prevence, která by významně
snížila riziko onemocnění, neexistuje. Riziko vzniku rakovinného bujení
vaječníků snižuje dlouhodobé užívání
perorální antikoncepce
, částečně lze ochrannou funkci připsat i těhotenství
(nižší počet ovulačních cyklů = klesající riziko vzniku rakoviny vaječníků) a
kojení.

U pacientek s prokázanou
mutací v genech BRCA je doporučeno odstranění vaječníků a vejcovodů po ukončení reprodukčních plánů.

Společným doporučením pro všechny
ženy spadající do skupin s vyšším rizikem výskytu jsou pravidelné preventivní prohlídky u
gynekologa
, stejně jako zvýšená
pozornost věnovaná svému tělu
a jím vysílaným signálům.

Jak se léčí? Co čeká pacientku s diagnostikovaným nádorem
vaječníku?

Rakovina vaječníků je léčena operativně a následnou
chemoterapií. Léčebné postupy v posledních letech prošly zásadním vývojem
a jsou často kombinovány s biologickou
léčbou.

Operativní léčba

Cílem operace je odstranit všechna nádorová ložiska z těla. Jedná se u
pokročilých stádií o náročný a dlouhý výkon, který vyžaduje odstranění
gynekologických vnitřních orgánů, výstelky malé pánve (peritonea), až u
poloviny žen odstranění části střeva, až u třetiny žen pak další výkony,
zahrnující odstranění sleziny, části jater, bránice, atd.

Chemoterapie

Buňky nádorů vaječníků jsou k chemoterapii velmi
citlivé a dobře na ni reagují. Pozitivem je systémové působení, díky němuž jsou
zničeny buňky ve vzdálených lokalizací i malá ložiska, která dosud nejsou vidět
okem ani zobrazovacími metodami. Nejčastěji jsou podávána cytostatika se
sloučeninami platiny (karboplatina, cis­platina) v kombinaci s taxany.

Z moderních, cílených metod je pacientkám podávána paralelně,
či po chemoterapii, cílená léčba.

Biologická léčba: Využívá
molekuly specifické pro nádorové buňky, či pochody na povrchu i uvnitř
nádorových buněk. Tím je schopna zaměřit se selektivně právě na ně. Na tomto
principu funguje např. monoklonální protilátka bevacizumab, přidávaná k chemoterapii,
která tlumí tvorbu nových cév v nádorové tkáni.

Imunoterapie: Používá se v kombinaci s klasickými
léčebnými postupy jako doplněk léčby. Cílem je ovlivnit imunitní systém
pacientky.

současné době jsou nové preparáty v různých stádiích
klinického vývoje, například DPX-Survivac či TPIV 200. Slibné výsledky přinesly
studie fáze II s českým přípravkem DCVAC/OvCa, který byl vyvinutý týmem českých
vědců.

Léčba byla doposud podána dvěma
stovkám pacientek v několika klinických studiích.

Co dělat, mám-li pochybnosti?

Pochybnosti by měla přinést zejména rychlá změna zdravotního
stavu, jako je nechutenství, hubnutí, zvětšování objemu břicha, které může být
naopak provázené rychlým zvětšováním hmotnosti. V případě
pochybností by se pacientka měla obrátit na ošetřujícího gynekologa.

Pokud je
gynekologem vysloveno podezření na zhoubný gynekologický nádor, pacientka by
měla být odeslána na jedno z Onkogynekologických center v ČR. Seznam
je dostupný na stránkách Onkogynekologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti  www.onkogynekologie.com
 

Přibrala jste na břiše? Na vině nemusí být jídlo, ale vážná nemoc

Autor: istock.com

Hned v úvodu trochu děsivá statistika: rakovina vaječníků je sedmou nejčastější rakovinou a osmou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen na světě. Diagnózu si každý rok vyslechne více než 900 žen v Česku. 600 z nich na následky onemocnění zemře.

Nemoc je zákeřná hlavně tím, že se v počátku nijak neprojevuje.

Teprve když nádor naroste do takových rozměrů, že tlačí na okolní orgány, objevují se břišní bolesti a citelné zvětšení objemu břicha, zvané syndrom malé sukně.

Mezi další příznaky patří nadýmání, zácpa nebo problémy s příjmem potravy, časté močení. Pokud na sobě tyto příznaky pozorujete, neváhejte se co nejdříve obrátit na svého gynekologa. 

 • Vše o dalších příznacích rakoviny vaječníků čtěte zde.

Co všechno byste o nemoci měli vědět? 

Rakovina vaječníků je zhoubné onemocnění, které se stejně jako některé další typy nádorů dlouho výrazně neprojevuje. Prvotním příznakem, který popisuje shodně většina žen, je zvětšování objemu břicha, takzvaný syndrom malé sukně. Nejčastěji se onemocnění objevuje ve věkové skupině pacientek mezi 55–75 lety věku, výjimkou ale nejsou ani mladší pacientky.

Nebezpečí rakoviny vaječníků spočívá také v tom, že většina příznaků je snadno zaměnitelná za méně vážné zdravotní potíže. Proto neváhejte navštívit svého lékaře, když trpíte zvětšeným objemem a bolestmi břicha, nechutenstvím, nadýmáním, pálením žáhy a nevolností. Nezřídka se dostavuje také časté močení a zácpa a menstruační problémy.

Je rakovina vaječníků dědičná?

Dědičnost hraje velkou roli. Nedědí se však samotný nádor, ale zvýšená pravděpodobnost onemocnění. Může za ni genová mutace BRCA1 a BRCA2, kterou trpí každý osmistý Čech – ženy i muži.

Ženy s touto mutací mají až třicetkrát vyšší riziko vzniku rakoviny vaječníků, ale také desetkrát vyšší riziko, že onemocní rakovinou prsu.

Jestliže máte v rodině ženy, které těmito nádory onemocněly, promluvte si se svým lékařem o možnosti genetického testování.

Prevence neexistuje, ale u žen s potvrzenou genovou mutací BRCA1 nebo BRCA2 jsou možné preventivní operace, které riziko významně minimalizují. Jedná se o odstranění vaječníků a vejcovodů, případně také dělohy.

Těhotenství a kojení znamená menší počet proběhlých ovulačních cyklů, čímž klesá pravděpodobnost vzniku nádoru vaječníků. Dále se téměř o polovinu snižuje riziko užíváním hormonální antikoncepce, ale pouze za předpokladu, že se užívá pět a více let.

Jak se nemoc léčí? 

Rakovina vaječníků je léčena operativně a pomocí chemoterapie. Léčebné postupy v posledních letech prošly zásadním vývojem a jsou často kombinovány s biologickou léčbou. Průlom v léčbě jsou takzvané PARP inhibitory, které zabraňují velmi častému návratu onemocnění a mohou být podávány pacientkám s rakovinou vaječníků s genovou mutací BRCA1 nebo BRCA2.

Pokud je gynekologem vysloveno podezření na zhoubný gynekologický nádor, pacientka by měla být odeslána na jedno z onkogynekologických center. Seznam je dostupný na stránkách www.onkogyn.cz

Ženy, které onemocněly zhoubným gynekologickým nádorem, podporuje Pacientská organizace VERONICA www.pacientska-organizace.cz. Na jejich webových stránkách si můžete přečíst příběhy žen, které onemocněly, a získat objektivní informace o prevenci a léčbě od předních lékařů.

  Autor: Alžběta Javorková

  Rakovina vaječníků: Onkogynekolog vysvětlil, v čem je zákeřná!

  Rakovina vaječníků se velmi špatně rozpozná. Jaké příznaky mohou znamenat toto onemocnění?

  Zákeřnost této choroby skutečně spočívá právě v tom, že zpočátku nezpůsobuje žádné obtíže. Ženy většinou přivedou k lékaři až příznaky vyvolané velkými rozměry nádoru nebo tvorbou ascitu, tedy tekutiny v dutině břišní.

  To pak způsobuje útlak břišních orgánů, nejčastěji střev. Většina pacientek popisuje zvětšování objemu břicha, které způsobuje takzvaný syndrom malé sukně.

  Dalšími příznaky jsou nechutenství, nevolnosti, úbytek váhy nebo bolesti v oblasti břicha a podbřišku.

  Zákeřnost rakoviny vaječníků spočívá právě v tom, že zpočátku nezpůsobuje žádné obtíže.

  Autor: Profimedia.cz

  Což jsou některé příznaky, které bychom často nepovažovaly za nijak vážné…

  Je důležité, aby ženy žádný z těchto problémů nepovažovaly za banalitu a pokud se objeví, vyhledaly lékaře. Včasné stanovení diagnózy a časné zahájení léčby jsou zásadní pro prognózu u každé pacientky. I u rakoviny vaječníků platí, že v časném stádiu lze onemocnění vyléčit. Je tedy potřeba naslouchat signálům vlastního těla.

  U onemocnění rakovinou vaječníků hraje roli stejná genetická porucha, kvůli které si nechala herečka Angelina Jolie odstranit prsa. Je to tedy dědičná choroba? Co přesně ji způsobuje?

  U většiny pacientek příčinu neznáme. Víme, že mezi ochranné faktory, které riziko celoživotně snižují, patří těhotenství, kojení nebo užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko ale není snížené tak výrazně, abychom mohli doporučit užívání antikoncepce v populaci jen z tohoto důvodu.

  Genetika má ale velký význam a stále se zvyšuje podíl žen, u kterých jsme schopni nalézt změnu genetického kódu, která onemocnění způsobila.

  Až u jedné třetiny pacientek s karcinomem vaječníků pak onemocnění vzniká na základě vrozené dispozice, která se v rodině přenáší z generace na generaci. Nejčastěji jde o mutace genů BRCA1 a BRCA2.

  Nositelé těchto mutací mají celoživotně až 50% riziko vzniku rakoviny vaječníků a ještě vyšší riziko karcinomu prsu.

  Jak jsme na tom v tomto směru v Česku?

  V České republice nese tuto genetickou dispozici každý 750. člověk. Je proto důležité, aby na tyto mutace byla testována každá žena s karcinomem vaječníků. Pokud se mutace potvrdí, měl by genetik nabídnout testaci všem ohroženým příbuzným.

  Budete mít zájem:  Lékaři objevili další spouštěč chronického zánětu u revmatoidní artritidy

  Z dat, která máme k dispozici, vyplývá, že bohužel v České republice asi polovina pacientek s nově zachycenou rakovinou vaječníku v současnosti stále testovaná není.

  Když se tedy mutace BRCA1 nebo BRCA2 potvrdí u příbuzných pacientky, znamená to, že mají mnohem vyšší riziko, že onemocní rakovinou vaječníku a rakovinou prsu.

  Naštěstí jim máme co nabídnout. Rodiny, ve kterých se taková mutace přenáší, jsou pečlivě sledované.

  Po ukončení reprodukčních plánů jsou ženám s mutací nabídnuty preventivní operace, které spočívají v odstranění vaječníků, vejcovodů, dělohy a prsů.

  I když se jedná o velké zásahy do integrity ženského těla, a jejich provedení musí každá žena zvážit sama, riziko rozvoje nádoru se tak sníží na minimum.

  Jak se léčí rakovina vaječníků? 

  Téměř u každé pacientky s rakovinou vaječníku je to kombinace operace a chemoterapie. Od roku 2018 máme k dispozici pro pacientky s mutací BRCA1 / BRCA2 novou léčbu, která prognózu výrazně zlepšuje.

  Jedná se o zástupce takzvané biologické léčby ze skupiny PARP inhibitorů.

  Zatím je tato léčba k dispozici pro pacientky, u nichž se onemocnění opakuje, ale věříme, že bude brzy hrazená i pro nosičky mutace v BRCA genu, které mají nový záchyt onemocnění.

  „Všechny děti do škol a povolit festivaly,“ radí šéf Motola. A přirovnal koronavirus k chřipce Blesk TV

  Rakovina vaječníků je zákeřná. Desatero nejdůležitějších informací

  Co je rakovina vaječníků?

  Rakovina vaječníků je sedmou nejčastější rakovinou a osmou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen na světě. Diagnózu si každý rok vyslechne více než 900 žen v ČR. 600 z nich na následky onemocnění zemře.

  Jaké jsou prvotní příznaky?

  Jde o zhoubné onemocnění, které se stejně jako některé další typy nádorů dlouho výrazně neprojevuje. Nádor vznikající v prostoru břišní dutiny má prostor růst poměrně dlouhou dobu, než začne svým objemem fyzicky tlačit na okolní tkáně a orgány. Prvotním příznakem, který popisuje shodně většina žen, je zvětšování objemu břicha, takzvaný syndrom malé sukně.

  Jaké další signály bych neměla podcenit?

  Nebezpečí rakoviny vaječníků spočívá také v tom, že většina příznaků je snadno zaměnitelná za méně vážné zdravotní potíže. Proto neváhejte navštívit svého lékaře, když trpíte zvětšeným objemem a bolestmi břicha, nechutenstvím, nadýmáním, pálení žáhy a nevolností. Nezřídka se dostavuje také časté močení a zácpa a menstruační problémy.

  Je rakovina vaječníků dědičná?

  Dědičnost hraje velkou roli. Nedědí se však samotný nádor, ale zvýšená pravděpodobnost onemocnění. Může za ni genová mutace BRCA1 a BRCA2, kterou trpí každý osmistý Čech – ženy i muži.

  Ženy s touto mutací mají až třicetkrát vyšší riziko vzniku rakoviny vaječníků, ale také desetkrát vyšší riziko, že onemocní rakovinou prsu.

  Jestliže máte v rodině ženy, které těmito nádory onemocněly, promluvte si se svým lékařem o možnosti genetického testování.

  • V jakém věku se nejčastěji onemocnění projevuje?
  • Nejčastěji se onemocnění objevuje ve věkové skupině pacientek mezi 55–75 lety věku, výjimkou ale nejsou ani mladší pacientky.
  • Jaká je prevence?

  I přes pokročilost moderní medicíny zatím neexistuje prevence, která by snížila riziko onemocnění. Avšak u žen s potvrzenou genovou mutací BRCA1 nebo BRCA2 jsou možné preventivní operace, které riziko významně minimalizují. Jedná se o odstranění vaječníků a vejcovodů, případně také dělohy.

  Má na riziko onemocnění vliv, jestli má žena děti?

  Těhotenství a kojení znamená menší počet proběhlých ovulačních cyklů, čímž klesá pravděpodobnost vzniku nádoru vaječníků. Dále se téměř o polovinu snižuje riziko užíváním hormonální antikoncepce, ale pouze za předpokladu, že se užívá pět a více let.

  Jaká je léčba?

  Rakovina vaječníků je léčena operativně a pomocí chemoterapie. Léčebné postupy v posledních letech prošly zásadním vývojem a jsou často kombinovány s biologickou léčbou. Průlom v léčbě jsou takzvané PARP inhibitory, které zabraňují velmi častému návratu onemocnění a mohou být podávány pacientkám s rakovinou vaječníků s genovou mutací BRCA1 nebo BRCA2.

  Kde se rakovina vaječníků léčí?

  Pokud je gynekologem vysloveno podezření na zhoubný gynekologický nádor, pacientka by měla být odeslána na jedno z Onkogynekologických center v ČR. Seznam je dostupný na onkogyn.cz.

  Kde hledat podporu, když onemocním?

  Ženy, které onemocněly zhoubným gynekologickým nádorem, podporuje Pacientská organizace VERONICA. Na jejích webových stránkách si můžete přečíst příběhy žen, které onemocněly, a získat objektivní informace o prevenci a léčbě od předních lékařů.

  Zvětšené prsa qigong metoda

  Je zaměřen na tukové buňky kolem hrudníku, čímž se sníží muž prsa rychle a bezpečně. Už jste vždycky škádlil za to, že člověk.Ženy s diagnostikovaným nádorem prsu hledají různé metody, jak s touto nemocí bojovat, Tai-chi a qi-gong Zvětšené mízní uzliny v tříslu a riziko rakoviny.

  Rakovina prsu a rakovina ledvin, její léčba a prevence. Jak rakovina vzniká a jak se dá včas odhalit. Poradna lékaře. Novinky z oblasti onkologie a zdravého.Chtěli byste vědět jak zpevnit vaši pleť a jak se zbavit ochablé pleti rychle a přirozeně s pomocí domácích zdrojů? Chcete vědět, které ingredience.

  Privucite bradu na prsa uz udah, Ove dvije tehnike su se kasnije razvile u Qigong. Metoda taoista zahtjeva obrnuto kretanje abdomena od prirodnog.Díky této metodě masáže si mléčné žlázy udržují tvar a pevnost. Masáž poprsí se •zpevnění, mírné zvětšení a tvarování Vašich prsou •řeší problém s bolestmi .15.

  září 2016 Používáme metody TČM, v případě potřeby mají naši pacienti k dispozici pomoc psychoterapeutky i fyzioterapeutky. Zdravotní a léčebný Qi Gong i akupunktura pomáhají regulovat a Rakovinu prsu mají často ženy, které o někoho pečovaly Syndrom malé sukně: vážná nemoc začíná zvětšením břicha .6.

  srpen 2011 Proto je zde možnost zvětšení prsou, které dokáže ženám s malými prsy navrátit zdravé sebevědomí. Jaké metody zvětšení prsou jsou .Zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů patří už řadu let k nejžádanějším zákrokům plastické chirurgie. Moderní alternativa „lipografting.

  Dobrý den, na CT břicha mi zjistili zvětšené játra,e řekli že je CT v pořádku? Menstruace začíná týden špinění, otekla.

  Možné nežádoucí účinky zahrnují citlivé prsa, Tzv. fotobiomodulácia je nejnovější metoda stimulace růstu 7 potravin na léčbu zvětšené.16. prosinec 2009 Asi nejznámější metodou je pravidelné užívání pilulek. Jedná se o doplňky stravy složené především z přírodních látek a extraktů z bylin.Trvalá na řasy.

  Trvalá na řasy napomáhá zvýraznit přirozenou linii řas a tím i celého oka. Oči jsou výraznější, opticky zvětšené, řasy krásně.Preizkusite starodavne kitajske vaje QiGong za hrbtenico in Zelo učinkovita metoda za vzpostavitev Brado spustite na prsa in nato začnite.Velmi je zajímají zvětšené je speciální laboratorní metoda Patří ke zhoubným nádorům.

  Karcinomy nejčastěji postihují plíce.Postup bývá obvykle bylinná léčba v kombinaci s akupunkturou, případně cvičením Qi Gong. když má žena v rámci PMS pnutí v prsou, může za to (akupunkturní) dráha jater, které je před menstruací Tudíž nám hrozí trhání nosní mandle, která je zvětšená a brání snadnému dýchání. Jde to pomoci vasi metody resit.

  Qi Gong: 7 Minutes for Health Jak protáhnout PRSA / HRUDNÍK Metoda Ludmily Mojžíšové pro uvolnění hýždí a pánevního.Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.Moj vodič kroz vitalnost donosi najnovije trendove iz područja zdravlja, prehrane i ljepote kroz zanimljive članke i video.

  Je to nejspolehlivější metoda, Tak holky!! po dvouměsiční kůře zvětšení jsem v konečné fázi i já prsa se mě hlavně zpevnily.

  Co hormony podporují růst prsů u žen v přípravcích

  Zvětšené prsa. Endokrinologie Vyšetření prsu je základní a nejjednodušší metoda k prevenci nádorů prsu. Mezi ostatními diagnostickými metodami.Metoda 3. Módní triky. 1. Vyberte si správné kalhoty. Vybírejte si kalhoty do zvonu, nebo noste ¾ kalhoty s vysokými podpatky. Správné kalhoty dokážou.

  Qi-Gong/Chi Kung; Psychosomatika; O m vystrč prsa a zastrč břicho. že její metoda nebyla pouze alternativní.Tato metoda pomůže zabránit metastázím, že gynekolog by měl vaše prsa jednou ročně vyšetřit v rámci pravidelné prohlídky.Povislá prsa; Ženy akné; Akné který je schopen poradit správné zvětšené póry léčba na vás.

  Tato metoda přispívá k růstu kolagenu a pleť.Nejprve mi v říjnu roku 2009 lékaři vymodelovali z břišního svalu základ prsa. rakovinu prsu i zvětšené Metoda hlubokého nádechu.Po porodu, kojení a razantním zhubnutí zůstala prsa paní Kateřiny (27) prázdná, ochablá a posetá striemi. Navíc ji trápilo, že měla každé ňadro jinak.

  Premenstruační syndrom, napětí a bolesti prsou Hormonální regulace po rakovině prsu Zvětšená prostata či rakovina prostaty.Přírodní léčba zvětšené prostaty Chlapy priznejte se ze se vam libi umela prsa!!! Metoda pozvolného omezování kouření.

  Dobrý den, dlouhodobě uvažuji o zvětšení prsou a zaujala me metoda Metacrill, ale zatím jsem se doslechla jen samá negativa(kromě studia Bomton,Praha:).

  Budete mít zájem:  Chcete si pochutnat na kvalitních těstovinách? Vydejte se do Modré zahrady

  Zvětšení prsou S

  Nejde jen o prsa; Prevence. Zvětšené uzliny se však také mohou objevit při Samovyšetření je dobrá metoda v dvouletém období mezi dvěma.

  Tolik by se namítnout, že v zájmu zvýšení prsu doma, tělesná cvičení pro zvýšení prsu doma bez zvětšení prsou ve vakuové bubnové výhody a nevýhody Benefiční cvičení Tai-chi a Qigong pro Alianci žen s rakovinou prsu o.p.s. Akce se koná za Zvýšení prsu – 6 kroků k sen Pro zvýšení prsu a non-chirurgické metody.

  S přibývající obezitou mezi muži, ale i hormonální nerovnováhou neustále přibývá mužů, které trápí neúměrně zvětšené poprsí.Zvětšená prsa u dítěte a Toto mi přijde jako blbá metoda pokus že tyto zvětšené prsíčka vlivem hormonů má až 50% holčiček okolo.Gynekomastie Jako gynekomastii označujeme zvětšení prsu u muže.

  Rozlišujeme gynekomastii pravou a nepravou.Pravou gynekomastií nazýváme zvětšení mléčné.Při nádoru prsu si v podpaží můžete nahmatat zvětšené žen do 35 let a jako doplňková metoda u žen starších při nejasném nálezu.Můžete odhadnout velikost šálku zvětšené prs právě nyní naši kalkulačku Prsa rozšíření která metoda zvětšení prsou.

  Můžu si nechat preventivně odstranit prsa a dělohu bez zvětšené a tuhé podpažní uzliny jako primární vyšetřovací metoda.Čínská cvičení tai-chi qigong jsou staletími vyzkoušené cesty ke Metoda hlubokého nádechu při //www.karcher.cz/cz/ostre-sledovana-prsa.html.Lymfatické uzliny v podpaží – čistí a chrání okolní tkáně Imunologie.

  Kod njega su vežbale glumice Ketrin Hepburn i Vivien Li, kompozitor Džordž Geršvin i pijanistkinja Eli Nej – Portal u administraciji nedeljnog magazina Nedeljnik.Dornova metoda PLUS Homeopatická poradna cystické mastopatopatie a zvětšené uzliny v prsou jež procházejí přes.

  Što je akupunktura, kako ona djeluje, kakav stav zauzima službena medicina zapada, samo su neka od brojnih pitanja na koja ćemo pokušati pronaći odgovor.Jak se zbavit mužských prsou. Mužská prsa jsou výsledkem přebytečného tuku, nebo žláz v oblasti prsou. Lékařský termín pro zvětšené mléčné žlázy.

  Při zvětšení vlastním tukem jsou tedy prsa na pohmat a že se v průběhu času se takto zvětšené poprsí Tato metoda není vhodná pro zvětšení.Samovyšetření je dobrá metoda v dvouletém období mezi dvěma Prsa se v Česku vyšetřují pomocí Zvětšené uzliny se však také mohou objevit.

  Příroda k vám v horních partiích příliš štědrá nebyla, ale vy to tak nehodláte nechat a plánujete zvětšení? A už víte, jestli to budou.Metoda Mojžíšové utrogestan 4xdenně,prednison a anopiryn.Motá se mi hlava,chce se mi spát a někdy je mi špatně a mám trošku zvětšené.

  TIP: Když má větší prsa, vyšetři ji nejenom vsedě / vestoje, ale i v leže na boku, změní se jí tak rozložení prsní tkáně a bude se ti líp hmatat.Prsa „Jsem zastáncem „O zvětšené zadečky české ženy nestoj Liposukce – metoda odstranění podkožního tuku pomocí kanyly.

  O rostoucím nádoru vaječníku žena vůbec nemusí vědět. Věda jde naštěstí dopředu, říká primář brněnské onkologie Josef Chovanec

  středa, 11. července 2018, 16:41

  Jen v Česku touto nemocí každoročně onemocní zhruba tisícovka žen, zároveň jich bohužel sedm stovek umírá. Zlidovělý název syndrom malé sukně přitom nenapovídá o pravé podstatě této zákeřné nemoci. Řeč je o rakovině vaječníku.

  Toto onemocnění nejvíce postihuje ženy po menopauze a jeho největší zrádností je, že žena většinou o bujícím nádoru ani neví.

  O příčinách, prevenci, léčbě i naději v podobě výzkumu jsme vyzpovídali primáře oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu Josefa Chovance.

  Nádory vaječníků tvoří zhruba  4% všech nádorů u žen. Jaká je aktuální situace v České republice a jak se případně změnila v poslední dekádě?

  Nádory vaječníku jsou velmi různorodou skupinou onemocnění, u dospělých žen jde nejčastěji o karcinomy a blíží se spíše 5 % mezi všemi nádory žen.

  Poslední známé údaje z České republiky udávají 1023 nových případů na 100 000 žen. Pro srovnání, v roce 2003 to bylo 1260 nových případů.

  Spíše než jako pokles bych to ale z dlouhodobého pohledu okomentoval jako oscilaci kolem hodnoty incidence 1000.

  Co se ale skutečně mění, jsou parametry přežívání a interval do progrese onemocnění. Díky novým terapeutickým možnostem pacientky s tímto onemocněním přežívají déle.

  MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., se narodil v roce 1959 v Olomouci. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od 80. let se věnuje porodnictví a gynekologii.

  Na sklonku tisíciletí rozšířil svoje zaměření na gynekologickou onkologii. V roce 2011 získal z onkogynekologie doktorát. Je autorem řady vědeckých publikací a členem několika českých i zahraničních vědeckých komisí.

  Primářem oddělení gynekologické onkologie při MOÚ je od roku 2009.

  Jaké jsou hlavní příznaky, které by si měla žena hlídat?

  Příznaky časných stádií onemocnění bohužel buď zcela chybějí, nebo jsou spíše diskrétní. Jedná se o neurčité bolesti podbřišku, pocit nadýmání, změny ve frekvenci vyprazdňování stolice atp.

  Pro pokročilá stádia je pak typické zvětšování břicha na vrub samotnému nádoru, ale také v souvislosti s tvorbou tekutiny, která se tvoří v dutině břišní.

  Obojí vede ke zvětšení obvodu pasu, což žena nejlépe pozná tak, že jí najednou nesedí na oblečení. 

  Příznak souvisí nejenom s růstem vlastního nádoru, především ale s rostoucím objemem volné tekutiny v dutině břišní, která vzniká v reakci na zhoubné bujení. Tato volná tekutina může narůstat i ve dnech, takže sukně, která byla v pondělí pohodlně nositelná, v pátek nejde zapnout. Obecně se jedná o pozdní příznak související s šířením onemocnění v pánvi a v dutině břišní.

  A ano, tento termín popisuje vjem pacientky se zhoubným onemocněním vaječníku, která v různém časovém intervalu zjišťuje, že jí nepadne oblečení, přesněji sukně, kterou ještě nedávno pohodlně nosila. K tomuto zjištění nemusí docházet v řádu měsíců, ale i dnů, čili nelze nad tím jednoznačně mávnout rukou a myslet si, že je to v souvislosti s tloustnutím.

  Existují nějaké rizikové faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku nádoru vaječníku? 

  Základní je dědičnost, cca 10 % nádorů vaječníku je geneticky vázaných. Ostatní označujeme jako náhodné a žádné významné rizikové faktory nejsou známy. Hodně diskutovaným tématem je ale samotný vznik onemocnění, zde přichází do úvahy negativní vliv nepřetržitých ovulací.

  V dávné historii, době lovců a sběračů byl cyklus žen dlouhodobě blokovaný vlivem častých těhotenství a dlouhodobých kojení. Až s agrární revolucí a plánováním reprodukce se objevuje menstruační cyklus jako takový.

  Předpokládá se, že opakované ovulace „zraňují“ povrchový epitel vaječníku a ten je pak náchylný k působení dalších rizikových faktorů. Mezi často uváděné rizikové faktory patří bezdětnost, časný začátek menstruačního cyklu (před 12.

  rokem), pozdní menopauza (po 50. roce života), obezita, kouření….

  Přes pokroky medicíny je většina případů odhalena až v pokročilém stádiu – proč je tomu tak? Měly by se ženy nějak více chránit, nebo zajímat o své zdraví?

  U karcinomu vaječníku je sledována nejvyšší mortalita ze všech gynekologických nádorů. Důvodem je především pozdní detekce onemocnění. Časná stádia onemocnění jsou zachycena spíše náhodně, v 75 % případů je onemocnění diagnostikováno až v tzv. III. stádiu ze 4 možných, kdy už je rozšířené po dutině břišní.

  V současné době neexistuje univerzálně použitelný ukazatel, který by se vyskytoval pouze v séru pacientek s karcinomem vaječníku a u zdravých pacientek ne.

  Stejně tak vaginální ultrazvukové vyšetření, zejména u obézních postmenopauzálních pacientek, nemá 100% výtěžnost. I při pravidelných gynekologických ročních prohlídkách může dojít ke vzniku nádoru v tzv.

  diagnostickém okně, tedy mezi dvěma konsekutivními prohlídkami.

  Jak se může tedy žena sama lépe chránit?

  Vzhledem k tomu, že onemocnění nemá žádné jasné časné příznaky, nezbývá než především důsledně docházet na pravidelné roční gynekologické prohlídky ke specialistovi, který rutinně používá vaginální ultrazvukové vyšetření.

  I při neurčitých změnách vnímání pocitů z břišní dutiny a pánve je dobré objednat se na vyšetření i mimo stanovaný interval. Zcela jistě ale doporučujeme vyšetření tehdy, pokud se objeví zvětšení břicha, nepravidelné krvácení, nevolnosti, zvracení, tlak v pánvi a podobně.

  Máte v oboru nějakou novinku v oblasti screeningu- můžete rizikovou skupinu žen nějak více hlídat, podobně jako je to u rakoviny děložního čípku?

  Rizikovou skupinou jsou v případě karcinomu vaječníku ženy s geneticky vázaným onemocněním. Těch je mezi 10 a 15 % a jedinou možností, jak onemocnění zachytit časněji je dnes zkrácení intervalu mezi preventivními prohlídkami. Obvykle tyto pacientky zveme po 6 měsících.

  Budete mít zájem:  Potize Se Stitnou Zlazou Priznaky?

  Nejvýrazněji ale snižují pravděpodobnost výskytu onemocnění preventivní chirurgické výkony, proto u nosiček mutací genů BRCA 1 a BRCA 2 doporučujeme preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů. Doporučený věk pro tento výkon je mezi 35. – 40. rokem věku..

  Jak spolu vlastně souvisí nádory vaječníků s dědičností?

  Dědičně vázané nádory odlišuje od náhodných nádorů především nižší věk v době stanovení diagnózy (obvykle o 10-15 let dříve), bývají dobře citlivé na standardní léčbu a pacientky s dědičnou formou nádoru vaječníku mají lepší celkové přežití i pro pokročilé stádium nemoci.

  Kromě vyšší frekvence pravidelných gynekologických prohlídek včetně vaginálního ultrazvukového vyšetření doporučujeme od 35. roku odstranění vaječníků a vejcovodů, čímž se riziko vzniku dědičně vázaného onemocnění redukuje o 97%.

  Pravidelné gynekologické prohlídky včetně vaginálního ultrazvuku mají zásadní význam, avšak neuchrání před vznikem onemocnění mezi dvěma kontrolami. Toto onemocnění se může vyvíjet roky na úrovni buněčných změn, jakmile ale dojde ke vzniku nádoru, jeho růst a šíření po dutině břišní může už být u některých agresivních forem otázkou týdnů.

  Jinými slovy onemocnění dlouho probíhá skrytě, bezpříznakově a jeho zachytitelné projevy už obvykle souvisejí s jeho rozšířením po dutině břišní, proto má oprávněně špatnou pověst tichého zabijáka.

  Kam by se ženy, které pociťují některé z Vámi popsaných příznaků, měly ideálně obrátit? Máte třeba i nějakou telefonickou linku nebo info-portál?

  Vzhledem k tomu, že se jedná o vzácné onemocnění, které má specifické diagnostické a léčebné postupy, preferujeme nejlépe telefonickou konzultaci pacientky nebo jejího ošetřujícího gynekologa s lékařem v konziliární onkogynekologické ambulanci.

  Telefonická konzultace vyžaduje především široké klinické zkušenosti s tímto onemocněním, tak aby rozhovor vedl k rozklíčování potíží a minimalizovalo se riziko bagatelizace a následního prodlení ve stanovení diagnózy.

  Existuje nějaký posun v léčbě tohoto zákeřného typu zhoubného onemocnění? Biologická léčba, imunoterapie… Přinesly do postupů v léčbě rakoviny vaječníků nějaký pokrok?

  Standardní léčebný protokol se opírá o radikální operační výkon a navazující podání chemoterapie. Rozsah operačního výkonu se odvíjí od rozsahu onemocnění a zdravotního stavu pacientky. Důležitá je zkušenost operatéra s prováděním těchto výkonů, proto by měly být koncentrovány na centra komplexní onkologické péče, resp. akreditovaná pracoviště garantující odbornost zaměstnanců.

  V případě, že i při maximální snaze není nádorová hmota odstranitelná, je v současné době již standardní podávat tzv. chemobioterapii. Přesně se jedná o preparát Avastin, který obsahuje látku bevacizumab. Ta brání nádoru zakládat si cévy a zprostředkovaně tak znemožňuje jeho růst.

  Další novou léčebnou možností je preparát olaparib, který se používá v léčbě pacientek s recidivou dědičného karcinomu vaječníku s mutací v genu BRCA 1,2.

  Další možností se do budoucna může stát imunoterapie, která využívá tzv. dendritických buněk. Tento přístup k léčbě onkologických onemocnění probíhá v rámci klinických studií. Čeští vědci vyvinuli přípravek DCVAC/OvCa, jehož princip spočívá v separaci jednoho typu bílých krvinek: dendritických buněk pacientky.

  Dendritické buňky se laboratorně „naučí“ rozpoznávat znaky buněk karcinomu vaječníku. Formou podkožních injekcí se tyto naučené bílé krvinky vracejí pacientkám zpět do imunitního systému, kde způsobí řízenou imunitní odpověď proti nádorovým buňkám.

  Slibným očekáváním od tohoto postupu je prodloužení intervalu do dalšího vzplanutí nemoci, resp. navození trvalé remise. Popsaná očekávání jsou právě výzkumným záměrem uvedených klinických studií. Podle průběžných výsledků publikovaných na začátku června použití přípravku DCVAC snižuje riziko zhoršení nemoci či úmrtí o téměř 60 %.

  Do jakých zařízení může žena v Brně zajít na vyšetření? Hradí léčbu pojišťovna?

  Preventivní prohlídky jsou plně v kompetenci gynekologa, v případě, že shledá podezření na abnormální nález, domlouvá konziliární vyšetření v onkogynekologické ambulanci. Preventivní gynekologická prohlídka v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) je součástí balíčku preventivních vyšetření nabízených široké veřejnosti.

  Vyžádaná vyšetření v onkogynekologické ambulanci probíhají po objednání buď samotnou pacientkou, nebo na doporučení registrujícího gynekologa.

  Výhodou MOÚ v léčbě solidních nádorů je, že sdružuje léčebné a terapeutické složky v jednom zařízení a obvykle se pacient potkává se „svým“ léčebným týmem, který ho jeho nemocí a léčbou provází. Další možnosti komplexní onkologické péče nabízejí specializované ambulance Fakultní nemocnice Brno.

  Samotná léčba nádoru vaječníků, pokud se týká člověka pojištěného u smluvní zdravotní pojišťovny (je jich dohromady 7) je plně hrazena onou pojišťovnou. 

  Záludné příznaky rakoviny vaječníků, o kterých musíte vědět

  Jestliže se necítíte ve své kůži, řešte to raději včas. Pokud na sobě pociťujete některý z následujících příznaků, co nejdříve navštivte lékaře. Mohlo by se totiž jednat o rakovinu vaječníků. Lepší je jít ke gynekologovi zbytečně než pozdě.

  I v případě rakoviny vaječníků totiž platí, že nejlepší prevencí jsou pravidelné gynekologické prohlídky.

  Prevence je dokonce nutností, stejně jako u rakoviny děložního čípku, protože v počátečních stadiích onemocnění nemusí žena pociťovat žádné příznaky.

  Dědičnost hraje velkou roli

  V případě rakoviny vaječníků se nedědí samotný nádor, ale zvýšená pravděpodobnost onemocnění. Může za ni mutace v genech BRCA1 a BRCA2, kterou trpí každý osmistý Čech – ženy i muži.

  Ženy s touto mutací mají dokonce až třicetkrát vyšší riziko vzniku rakoviny vaječníků a také desetkrát vyšší riziko, že onemocní rakovinou prsu.

  Jestliže tedy máte v rodině ženy, které těmito nádory onemocněly, promluvte si se svým lékařem o možnosti genetického testování.

  Často bývá odhalena moc pozdě

  Rakovina vaječníků sice nepatří mezi nejčastější formy rakoviny, má ale nejvyšší úmrtnost ze všech gynekologických nádorů. Ročně je diagnostikována zhruba u čtvrt milionu žen na světě. Podle amerického serveru cancer.

  org zjistí v USA diagnózu rakoviny vaječníků přibližně 22 440 žen. V tom roce na ni zemře zhruba 14 080 žen, což je velmi vysoké číslo.

  U nás si tuto diagnózu každý rok vyslechne přibližně 900 žen a 600 jich na následky onemocnění zemře. 

  Na vině je bohužel velmi opožděné zachycení problému, u přibližně 70 % žen je nemoc diagnostikována až ve III. nebo dokonce IV. stadiu. Z toho důvodu je důležité, aby lidé věděli, jak se tato nemoc může projevovat.

  Podle výzkumu přední britské dobročinné organizace Target Ovarian Cancer si většina žen symptomy rakoviny vaječníků vůbec neuvědomuje. Z tisíce žen, které se zúčastnily výzkumu, vědělo pouhé 1 % z nich, že častější močení je ve skutečnosti jedním z možných symptomů rakoviny vaječníků. Vzhledem k tomu, že vám tato informace může zachránit život, vyplatí se to vědět.

  Proč má žena potřebu chodit častěji na toaletu?

  „Častější nebo urgentnější potřeba močit se projevuje kvůli tomu, že může nádor tlačit na okolní orgány v břišní dutině včetně močového měchýře. Podobnou situaci zažívají i těhotné ženy, jejichž močové měchýře zase utlačuje plod, a proto je trápí častější močení,“ vysvětluje Katherine Pinder, tisková mluvčí organizace Target Ovarian Cancer.

  Častější močení nemusí hned signalizovat rakovinu

  Neděste se ale, jestliže nadměrným močením trpíte. Existuje samozřejmě spousta dalších důvodů, proč tomu tak je.

  Možná pijete víc vody nebo třeba méně jíte a víc pijete, jste nastydlá, případně se může jednat o jinou diagnózu, například cukrovku.

  Snažte se nepodléhat panice, protože existuje velmi malá šance, že vás postihla rakovina vaječníků. Každopádně návštěvu lékaře pro jistotu neodkládejte, tím rozhodně nic nezkazíte.

  Syndrom malé sukně

  Nádor vznikající v prostoru břišní dutiny má prostor růst poměrně dlouhou dobu, než začne svým objemem fyzicky tlačit na okolní tkáně a orgány. Takže dalším prvotním příznakem, který popisuje shodně většina žen, je zvětšování objemu břicha, takzvaný syndrom malé sukně.

  Jaké jsou další možné symptomy rakoviny vaječníků?

  Jedná se především o tyto tři klíčové:

  • trvalé nadýmání (není to klasické nadýmání, které se objeví a pak zase zmizí)
  • pocit rychlého zasycení nebo ztráta chuti k jídlu
  • bolesti v oblasti pánve nebo spodního břicha, podbřišku

  Nezřídka se objevuje také pálení žáhy, zácpa nebo poruchy menstruačního cyklu.

  Pokud se u vás objeví jeden nebo více těchto příznaků, kterými jste nikdy předtím netrpěla, a nezdá se, že by se jejich intenzita snižovala, s návštěvou gynekologa neotálejte. Včasná diagnóza velmi zvyšuje vaši šanci na uzdravení. Mějte ale na paměti, že se opravdu hned nemusí jednat o rakovinu vaječníků. To vám ovšem musí potvrdit lékař.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector