Správný řez aneb Když artritidu pomáhá léčit chirurg

Stále nové možnosti nabízejí nanotechnologie, o nichž se říká, že jsou oborem novým. Málokdo ovšem ví, že vlastně nejde o úplnou novinku. Procesy na bázi nanotechnologie se využívaly již před desítkami, stovkami let. Jen nikdo vlastně netušil, že jde o nanotechnologie.

Úžasným příkladem jsou drahé kovy, respektive nanočástice zlata. Výjimečného, i když velmi pravděpodobně nevědomého vizionářství dosáhli lékaři ve 12. století. Bohatým nemocným klientům ordinovali speciální lék na všechno – tzv. Aurum Potabile, pitné zlato.

Aurum Potabile se dostalo do Evropy v době křížových výprav díky znalostem nabytým křižáky od muslimských učenců, kteří zase čerpali ze znalostí antického světa. Jednalo se o roztok koloidního zlata, tj. roztok s částicemi velikosti nanometrů, a tudíž lze tvrdit, že již středověk aplikoval pokročilé nanotechnologie.

Zlato využívané pro léčebné účely ovšem zažilo svoji premiéru zřejmě již několik tisíc let před naším letopočtem v Číně, Egyptě a Indii, ale doklady a bádání o nejstarším použití se dle různých pramenů liší. Jisté je, že léčebné preparáty na bázi drobných částeček zlata byly známy v mnoha starověkých kulturách.

Zlatem se léčily tehdy nebezpečné a komplikované nemoci jako neštovice, spalničky či kožní vředy, sloužilo také v protetice či zubním lékařství. Dnešní doba pokročila, a tak můžeme zlato využívat i pro jiné lékařské výzkumy.

Významné místo mají nanočástice zlata při léčbě revmatoidní artritidy, pokroky výzkum zaznamenal i ve zkoumání potenciálních antirakovinných vlastností zlata i v diagnostických metodách.

Náhodný objev Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění projevující se hlavně zánětem a bolestí kloubů. Klouby jsou postupně poškozovány, tato choroba může ovšem postihnout i další tělesné orgány. Snižuje nejen kvalitu života, ale také jeho délku. Zlato zpomaluje postup nemoci a také jsou známé jeho antibakteriální účinky.

Při revmatoidní artritidě se většinou k léčbě zlatem přistupuje až ve chvíli, kdy předchozí medikace nebyla účinná, protože tato metoda není vhodná pro každého pacienta. Záleží na vyhodnocení množství různých faktorů, než lékař doporučí tento styl léčby nasadit.

A jak se na vhodnost využití nanočástic zlata pro tuto léčbu vlastně přišlo? Nešlo o žádný soustředěný vědecký výzkum, svůj podíl sehrála náhoda, ostatně jako u mnoha význačných objevů minulých století. Německý lékař Robert Koch zkoumal v 19. století účinky solí zlata na bakterie, které způsobují tuberkulózu.

Jeho pacient měl ovšem kromě tuberkulózy také revmatoidní artritidu, jež se rovněž výrazně zlepšila. Bohužel příčiny revmatoidní artritidy (kromě konstatování, že se jedná o autoimunitní onemocnění) a důvod, proč ji zlato a jiné léky léčí, není doposud objeven.

Aktuální metoda je zdokonalována nejen medicínskými společnostmi, ale také na univerzitních pracovištích. Výzkum účinků zlata na klouby provádějí třeba vědci na univerzitě v dánském Aarhusu. Kromě léčby revmatoidní artritidy našli jeho uplatnění i při pomoci nemocným osteoartritidou.

Podle vědců z univerzity ve Washingtonu pomáhá zlato udržet nemoc pod kontrolou, některým pacientům zmírňuje bolesti kloubů, ztuhlost způsobenou otoky a poškození kostí, snižuje také pravděpodobnost následných deformací a zdravotního postižení.

Úporný boj s rakovinou Problémem současného výzkumu a následné léčby rakoviny je fakt, že ji lze jen velmi obtížně cílit přesně pouze na napadené buňky. Je velmi těžké získat efektivní lék, který bude ničit jen a pouze tumor.

Jedním z dosavadních způsobů, jak dosáhnout zničení nakažených buněk, je nastavení vysokých dávek v naději, že se jich dostatečné množství dostane ke svému cíli. Bohužel, tyto léky neumějí rozlišovat mezi zdravou a napadenou buňkou, takže zničí všechno, na co jsou nasměrovány.

Snaha o vyvinutí preparátu, který by ničil pouze zhoubné buňky, je v současné době jednou z hlavních aktivit předních výzkumníků a vědců.

Mezi nejpokročilejší příklady patří technologie, která využívá inherentní biokompatibility zlata (to znamená, že je zlato vůči běžným tkáním člověka intaktní, neaktivní) a jeho unikátních vlastností, takže je schopná zasáhnout pouze tumor.

Tato technologie využívající nanočástice zlata právě prochází testovací fází a klinickými testy. Nanočástice zlata a jejich využití při léčbě rakoviny jsou hlavním tématem několika probíhajících výzkumů v Evropě i ve světě. Kromě léčby rakoviny jsou nanočástice zlata využívány i v dalších oblastech medicíny a farmacie.

Diagnostická kouzla Dalším velmi aktuálním tématem, v němž by se nanočástice zlata mohly výrazně zapsat do historie, je boj s virem HIV, a potažmo tedy i nemocí AIDS. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO), mezi jejíž členy patří více než 190 států světa, dosahuje aktuální míra nakažení virem HIV pandemických rozměrů.

Nikdy nebudeme znát přesné číslo, ale jde údajně o cca 33 milionů lidí nakažených virem HIV. Alarmující čísla úmrtí jsou způsobena i tím, že velká část těchto lidí se nemá šanci dostat k účinné léčbě a včasné diagnostice. Jedna z amerických firem, která se zabývá právě diagnostikou, se zaměřuje na oblasti, kde je péče nedostačující.

Její diagnostické metody jsou založeny na jedinečných vlastnostech koloidních nanočástic zlata, které umožňují měřit tzv. CD4 pozitivní bílé krvinky. Tyto bílé krvinky fungují jako řídicí jednotky celého imunitního systému, a právě proto se na ně virus zaměřuje a ničí je.

Díky správnému měření množství CD4 pozitivních bílých krvinek v organismu je možné zjistit, nejen zda je jedinec nakažen, ale také v jaké fázi nákazy se nachází, a tedy tomu vhodně přizpůsobit léčbu. Kromě těchto zjevných přínosů jsou koloidní nanočástice zlata velmi odolné.

Dají se dlouhodobě skladovat a jsou schopny dobře fungovat i v africkém klimatu, dají se rovněž snadno přenášet, takže je možné testy provádět i na odlehlých místech, mimo nemocnice či kliniky. Přínos nanočástic zlata ve zdravotnické diagnostice lze pozorovat také u dalších onemocnění. Čím dříve je daná choroba odhalena, tím vyšší je šance na vyléčení.

Také se tím zvyšuje šance, že na léčbu budou místo chirurgického zákroku stačit medikamenty, což ve výsledku znamená i výrazné snížení nákladů na celkovou léčbu pacienta. Testy s využitím nanočástic zlata jsou rychlé a vysoce kvalitní. Kromě chorob lze pomocí nanočástic zlata diagnostikovat i těhotenství a další faktory ovlivňující zdravotní stav jedince.

Sady na domácí těhotenský test obsahují tyto částice, které jsou vázané na specifickou sekvenci DNA, a dokáží proto citlivě prokázat přítomnost hormonů indikujících graviditu. Dalším příkladem je společný výzkum několika komerčních společností, které vytvořily speciální testovací metodu odhalující patogeny v jídle díky nanočásticím zlata.

Během dvaceti minut tento test potvrdí, či vyvrátí výskyt bakterií salmonely. Lze takto najít například i kampylobakter, termofilní podmíněně patogenní bakterii, která způsobuje střevní infekce podobné salmonelóze. Medicínské testování patří mezi rychle se rozvíjející a rostoucí oblasti, v nichž hraje „zlatá“ nanotechnologie významnou roli.

Kromě zdravotnických a farmaceutických firem a vědeckých pracovišť se tímto tématem zabývají i průmyslové podniky, takže můžeme očekávat výrazný rozvoj v následujících letech i v jiných technických oborech. A to nejen v oblasti výzkumu zlata, ale i dalších drahých kovů, především stříbra, platiny a paladia, které jsou neméně významné.

Martin Bouša

Křoupání prsty vám způsobí artritidu aneb největší mýty o kloubech

V lidském těle je 230 až 360 kloubů. Na jejich definitivním počtu se neshodují ani odborníci, protože se jednak v průběhu života mění počet kostí a navíc se udávaný počet liší podle toho, které kostní spojení považuje ten který zdroj za kloub.

Budete mít zájem:  Jak Srovnat Krční Páteř?

Jisté ovšem je, že klouby může postihnout víc než dvě stě onemocnění.

Mýtus: Bolesti kloubů se nedá předejít

Je sice pravda, že s genetickými předpoklady k artritidě, artróze a dalším onemocnění kloubů nic neuděláte, ale bolesti kloubů můžete účinně předejít. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který se na bolesti kloubů podílí, je nadváha.

Například podle Franminghamské studie mají ženy s BMI (body mass index) 25 a vyšším mnohem větší pravděpodobnost, že budou trpět bolestí kolenních kloubů. Přitom však stačí, když žena s průměrnou výškou zhubne o šest kilogramů a riziko bolesti kolen se zmenší o polovinu.

Alarmující je, že obezita podněcuje bolesti kloubů a rozvoj artritidy dokonce i u dětí.

Studie, kterou provedli Stovitz, Pardee, Vasquez a jejíž závěry byly zveřejněny v Acta Paediatrica v roce 2008, sledovala 135 dětí a dospívajících v průměrném věku 12,3 roku.

Šedesát jedna procent dětí s nadváhou si stěžovalo minimálně jednou měsíčně na bolest kloubů. Nejčastější byly stížnosti na bolest zad, následované bolestí kolen a kyčlí.

Mýtus: ‚Prokřupávání‘ kloubů vede k artritidě

‚Prokřupáváte‘ si klouby? Pak jste nejspíš slyšeli varování, že si tím zaděláváte na budoucí artritidu.

Není pochyb o tom, že je to zlozvyk (podle odborníků nejčastěji lidé křupají klouby na prstech rukou), ale nikdy žádný výzkum nedokázal spojitost mezi touto aktivitou a budoucím rozvojem artritidy.

Podstatou křupnutí je napnutí kloubního pouzdra, které vede k uvolnění dusíku ze synoviální tekutiny v kloubech. Možnou souvislostí mezi ‚prokřupáváním‘ kloubů a vznikem artritidy se zabývala například studie zveřejněná v roce 2002 v Osteopath Accoc. Během ní bylo spolehlivě prokázáno, že tento zlozvyk k artritidě ani artróze skutečně nevede.

Mýtus: Cvičení bolest kloubů jen zhorší

Mezi časté výmluvy lidí s bolavými a nemocnými klouby patří přesvědčení, že s artritidou, artrózou a dalšími kloubními onemocněními se nemá cvičit, protože pohyb bolesti jen zhorší.

Podle studie, kterou provedl U.S. Department of Health and HUman Services´ Physical Activity, nemocné od cvičení odrazuje bolest kloubů, svalů, únava a otoky kloubů, ale nedostatek pohybu vede ke ztrátě hybnosti kloubů, ztuhnutí a svalové slabosti.

Tyto problémy pak samozřejmě dál zhoršují bolesti a zvyšují únavu při pohybu. Odborníci proto mluví o cvičení a pohybu vůbec jako o nejlepší léčbě bolestí kloubů, artrózy a artritidy. Podle jejich doporučení by lidé s těmito problémy měli cvičit minimálně dvě a půl hodiny týdně.

Doporučení Artritis Foundation zase hovoří o tom, že by měl člověk začínat s cvičením pozvolna a zaměřit se především na cviky, které protahují tělo a zvyšují jeho ohebnost. Postupem času je vhodné zařadit do cvičebního programu posilování či jízdu na kole.

Blahodárný vliv cvičení na bolesti kloubů dokazuje i výzkum ze Stanford University, který byl loni zveřejněn v Arthritis Research & Therapy. Podle něj lidé, kteří pravidelně cvičí, mají průměrně o čtvrtinu nižší pravděpodobnost, že budou ve starším věku trpět bolestí kloubů a svalů než jejich pohybově neaktivní vrstevníci.

Mýtus: Bolí vás klouby, tak máte artritidu

Především je potřeba podotknout, že artritida a artróza jsou dvě rozdílná onemocnění, ale lidé mezi nimi obvykle nerozlišují a používají jednotné označení pro obě. Lékaři v současné době znají více než sto druhů artritidy a artrózy (osteoartróza, revmatická artritida, dna…).

I když jejich průvodním a typickým jevem je nepříjemná bolest kloubů, zdaleka ne všechny bolesti kloubů musí být zapříčiněny právě artrózou nebo artritidou. Příčinou může být poškození měkkých tkání, bursitida, probíhající infekce, či řada dalších důvodů.

Mýtus: Artritida je onemocněním starých lidí

Utěšujete se tím, že vás artritida nemůže potkat, protože jste ještě mladý? Potom jste podlehli dalšímu z běžných mýtů.

Podle údajů Arthritis Foundation se šedesát procent nemocných artritidou nachází ve věkovém pásmu od patnácti do čtyřiašedesáti let. Magazín Pediatrics upozornil, že se počet dětí a dospívajících trpících artritidou zvýšil za posledních deset let o třetinu.

Odborníci jsou přesvědčeni, že hlavním viníkem je přibývající nadváha a obezita mezi dětmi.

Problémy se štítnou žlázou: tělo dokáže varovat včas, stačí naslouchat

Nejčastější nemocí štítné žlázy je její snížená, tedy nedostatečná funkce – hypotyreóza, kterou často doprovázejí deprese. S těmi ale většinou skončíte u psychiatra.

Je-li ovšem prozíravý a všimne si zároveň příznaků potíží se štítnou žlázou, pošle vás za endokrinologem.

A pokud ten diagnostikuje chorobu štítné žlázy a pomocí léků se ji podaří zlepšit, obvykle ustoupí nebo úplně zmizí i depresivní stavy.

Ale to zdaleka není jediná nemoc, která může komplikovat správnou diagnózu potíží se štítnou žlázou. Také u stavů nezvladatelné únavy nemusí jít o únavový syndrom, i těžká únava může být totiž projevem hypotyreózy. A podobné je to s psychózami. Řadu žen, jež mají potíže se štítnou žlázou a třeba o tom ani nevědí, trápí po porodu laktační psychóza.

Ta může v krajním případě skončit i sebevraždou. Také u ní pomáhá, když se podaří odhalit poruchu štítné žlázy před porodem a včas se léčí. Existuje rovněž souvislost mezi problémy se štítnou žlázou a kožními, trávicími i dalšími autoimunitními nemocemi (artritidou, Crohnovou chorobou, vitiligem apod.). I ty může někdy zlepšit léčba štítné žlázy.

Na pozoru by měly být hlavně ženy

Štítná žláza patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí, což znamená, že své produkty vylučuje do krevního oběhu a ty se pak dostávají k potřebným orgánům. Jejím úkolem je vychytávat z krve jód a využívat ho k tvorbě hormonů (tyroxinu a trijodthyroninu), které regulují spotřebu energie de facto v celém těle.

Ovlivňuje hlavně rychlost látkové výměny a spotřebu kyslíku, ale třeba také náš růst, vývoj a další pochody. Ženy postihuje hypotyreóza až osmkrát častěji než muže, riziková jsou zejména období hormonálních změn – dospívání, těhotenství, období po porodu nebo v klimakteriu. Navíc bývá i dědičná, a to hlavně v ženské linii.

Proč nemocných přibývá?

Kdysi vyvolával potíže se štítnou žlázou hlavně nedostatek jódu v půdě, typický pro určité oblasti. Lékařům se podařilo eliminovat tyto potíže díky plošnému obohacování soli o jód, bohužel dnes se tento problém znovu vrací.

Na trhu je hodně soli s nedostatkem nebo absencí jódu. Navíc kardiologové doporučují lidem, aby omezili konzumaci soli, protože zvyšuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku.

Proto by si lidé, kteří omezili solení opravdu radikálně, měli nechat zkontrolovat množství jódu v organismu a stav štítné žlázy.

Přečíst článek ›

Současnou situaci komplikuje i to, že při vzniku problémů s tímto orgánem hrají dnes zásadnější roli autoimunní poruchy. Na ty má vliv náš nezdravý způsob života, včetně špatně kompenzovaných stresů.

O tom, že nejde o problém zanedbatelný, svědčí čísla. Z 620 000 nemocných jich téměř 140 000 přibylo za posledních deset let.

Odborníci navíc upozorňují, že dalších několik desítek tisíc pacientů o své chorobě ještě neví.

Budete mít zájem:  Kojeneckou vodu pijí i dospělí. V čem se liší od jiných balených vod?

Vyšetření hladiny jódu

Na pravidelná vyšetření hladiny jódu a stavu štítné žlázy byste měli chodit zvláště v případě, že vaše rodiče nebo prarodiče nemoc trápila. Ale zajímat by se o něj měly i ženy, které by chtěly přijít do jiného stavu. Nedostatek jódu nebo špatná funkce štítné žlázy a s ní související autoimunní problémy jim totiž můžou bránit v otěhotnění nebo těhotenství dokážou výrazně zkomplikovat.

Ženě hrozí třikrát vyšší riziko potratu v prvním trimestru těhotenství. Ale také předčasný porod, narození dítěte s nízkou porodní váhou, těhotenská cukrovka, případně porod císařským řezem.

Lékaři proto uvažují o tom, že by se vyšetření štítné žlázy mělo stát součástí screeningu, tedy testů a vyšetření, které ženy absolvují v prvním trimestru těhotenství.

Během těhotenství se autoimunitní proces obvykle zklidňuje, ale hned po porodu se hypotyreóza a všechny její příznaky znovu rozvíjejí. Mohou také poznamenat vývoj budoucího dítěte, a to jak duševní, tak i tělesný.

Operace nově i laparoskopicky

Tam, kde na štítnou žlázu nepomohou léky, bývá nutná operace. Po té klasické zbude pacientovi na krku jizva. Nedávno však specialisté z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Brně využili laparoskopická zařízení, s jejichž pomocí vytvořili v ústech za spodním rtem tři vstupy do prostoru, kde je umístěná štítná žláza i příštítná tělíska, a operovali je z tohoto místa.

Přečíst článek ›

Operace trvá déle než běžný zákrok a je technicky náročnější, bývá také výrazně dražší a nehodí se pro každého pacienta. Třeba pro osoby se slabším srdcem, nemocnými plícemi a chorobami hrtanu, pro něž představuje riziko příliš velké zátěže. Jizva sice po ní zbude, ale v ústech, takže není vidět.

Jak poznáte, že málo pracuje?

Pacienti s hypotyreózou (snížená funkce štítné žlázy) si mohou stěžovat na únavu, ospalost, svalovou slabost a pocit, jako kdyby fungovali se zataženou ruční brzdou. Trápí je také suchá kůže a hrubé, prořídlé vlasy, které se navíc snadno lámou a vypadávají. Rychleji přibývají na váze a mají horší schopnost shazovat nadbytečná kila.

Vyskytuje se u nich sklon ke špatným náladám a k depresím či úzkostným stavům, ale také horší paměť. Častěji je trápí zácpy způsobené menší pohyblivostí střev. Charakteristická je také zpomalená tepová frekvence, zimomřivost a horší snášení chladu. Ženy mohou mít nepravidelnou menstruaci a potíže s otěhotněním. Všechny uvedené příznaky se mohou objevovat v různých kombinacích a intenzitě.

Když funguje přehnaně?

Opakem hypotyreózy je hypertyreóza, tedy nadměrná aktivita štítné žlázy, která se obvykle zvětší. Co všechno může nemocného člověka trápit? Nadbytečná energie, což se často projevuje větším sklonem k neklidu, ke stresu nebo nervozitě, postižený člověk bývá také úzkostný, špatně se soustředí, bývá častěji podrážděný a třesou se mu ruce.

Přečíst článek ›

Kvůli zrychlené činnosti střev častěji trpí průjmy. A má sklon k hubnutí i přes zvýšenou chuť k jídlu.

Často ho sužují nadměrné pocení, návaly horka, někdy i silné bušení srdce, občas se mu rozběhne pulz rychlostí až 100 tepů za minutu v klidu. Má sklon k vypouleným, lesknoucím se očím.

Rychleji mu rovněž rostou chlupy, víc vypadávají vlasy, které se snáz třepí a lámou. Horší kvalitu mají i jeho nehty, kůži mívá tenkou.

Záněty štítné žlázy

Jedná se o autoimunitní onemocnění, která se vyskytují stále častěji zejména u dětí a žen v těhotenství a v přechodu. Jsou vyvolané neadekvátní obrannou reakcí, nikoli nedostatkem jódu. Mohou být akutní a chronické a vznikají zejména vlivem různých škodlivých faktorů v našem okolí (viry) i vlivem genetiky.

Správný vývoj dítěte – poradna, diagnózy

 • Zde je poradna o tématu: Správný vývoj dítěte. Naleznete zde odpovědi doktorů, dotazy lidí a další info
 • Každá maminka, které není lhostejné zdraví a vývoj jejího dítěte, se dříve nebo později začne zabývat otázkou vhodné výživy pro dítě. Ale kde najít…Více info
  V dnešní uspěchané době máme tendenci podceňovat mnohé životně důležité potřeby lidského těla. Patří mezi ně nejen zdravá a vyvážená strava, ale i dodržování…Více info
  Často se sami sebe ptáte, co děláte špatně ve výchově svého dítěte, že potomek neustále zlobí, nevydrží dlouho u jedné činnosti, pořád někde pobíhá…Více info
  Otázky správného vývoje dětské řeči jistě trápí každou starostlivou matku. Zejména v konfrontaci s ostatními dětmi se matky často ptají, jestli je vývoj řeči…Více info
  Mlezivo (kolostrum) je tekutina předcházející mateřskému mléku, která je první stravou miminka. Poskytuje mu všechny potřebné živiny a… Více info
  V prvních měsících života je duševní i sociální vývoj dítěte neoddělitelně spjat s vývojem motorickým, pohybovým. Právě proto se pro označení této vývojové oblasti u dětí raného věku používá termínVíce info
  Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.Více info
  Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.Více info
  Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.Více info
  Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.Více info
  Máte podezření, že vaše dítě špatně vidí? Stává se například, že při kreslení hodně natáčí hlavu na jednu stranu a dívá se… Více info
  Pokud vaše dítě začalo navštěvovat mateřskou školu, také asi řešíte jeho čím dál častější nemocnost. Rýma, kašel, zánět středního ucha, zánět průdušek – to…Více info
  Čím dříve před termínem se dítě narodí, tím více je zatíženo problémy s adaptací na vnější prostředí. Cílem léčby předčasného…Více info
  U dětí se syndromem Prader-Willi je vývoj řeči často problematický a opožděný. Rodiče však nemusí jen nečinně čekat na pokroky,…Více info
  Lenka (43) se s příznaky roztroušené sklerózy (RS) poprvé setkala v roce 2002, ve svých sedmadvaceti letech, po porodu prvního dítěte. Více info
  Mimovolné úniky moče v dětském věku patří k nejčastěji řešeným, dlouhodobým obtížím. Každé dítě je v časném věku fyziologicky… Více info
  Do zdravého životního stylu patří již z podstaty věci také strava. Jak se ale v doporučeních, která se od sebe mnohdy diametrálně…Více info
  Základem léčby revmatoidní artritidy je bezesporu rehabilitace a pravidelné užívání léků. V případě závažného postižení kloubů…Více info
  Dítě potřebuje k dobrému vývoji dostatek růstového hormonu a zdravé růstové ploténky. Dojde-li k poranění takové ploténky, může…Více info
  Užívání antikoncepce může být spojeno s určitými zdravotními riziky. Gynekolog, který mladé dívce léky poprvé předepisuje, si…Více info
  Jednoduchým a stále více rozšířeným způsobem léčení všech stadií chronické žilní nedostatečnosti je nošení kompresivních punčoch….Více info
  Jaro a léto jsou nejlepším obdobím na velké čištění a držení půstu jen s tekutinami v délce od 1 do 10 dní, dokonce i delší. Můžete si naplánovat jeden den půstu za týden nebo 3 dny za měsíc.Více info
  Budete mít zájem:  Deprese v těhotenství způsobuje stárnutí mozku dítěte
  Pití vody ve správný čas zvyšuje její účinnost pro organismus.Více info
  Období nepříjemných štípanců opět začíná. Po odpuzovačích hmyzu sáhne většina rodičů, než se s potomky vydá na výlet do přírody….Více info
  Chcete se věnovat sportu, ale stále nevíte, který by byl pro vás tím nejvhodnějším? Podle stavby svého těla to můžete alespoň…Více info
  Úporný kašel, lapání po dechu, sípání – typické příznaky chronického onemocnění plic, které dříve postihovalo především… Více info
  Oznámil vám lékař, že trpíte poruchou srdečního rytmu? Zachovejte klid, nadměrné obavy mohou vést ke stresu a ke zhoršení vašeho…Více info
  Akutní laryngitida (zánět hrtanu) je infekční onemocnění, kdy virus vyvolává otok hlasivek a přilehlých částí dýchacích cest. Otok… Více info
  Lékařská genetika patří v současné době k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím oborům medicíny. MUDr. Vladimír Gregor, primář… Více info
  Odhaduje se, že v Česku žije přibližně 85 – 90 % osob trpících celiakií, u kterých tato nemoc nebyla doposud diagnostikována. Této… Více info
  Mame 11 leteho syna,ktery mel tezky otres mozku(pred 4 roky)Nyni ma obcas silne bolesti hlavy,ktere nezvladne jinak nez spankem.Vsechna vysetreni… Více info
  Dcera má 11 let a poměrně často si stěžuje na bolesti hlavy. Tekutiny jsou v rozmezí 1,5-2 litry, obtíže mívá v různý čas a nejsou v… Více info
  Máte doma novorozence a bojíte se náhlé smrti kojence? Úmrtnost, která přichází náhle a nikdy se nenajde příčina je u nás zaznamenána u cca dvaceti dětí za rok. Příčina není známá, je zde jen několik rad jak postupovat, aby se…Více info
  Pokud nejsou léky určené k přechovávání v lednici, neměly by tam být, protože jim v lednici škodí zvýšená vlhkost, podobně jako v koupelně, kde by také léky neměly být. Léky nesmějí být ani na slunci, horko jim škodí, ale lépe je přechodně v horkých dnech dát do lednice i léky doporučené ke skladování v běžných teplotách.Více info
  Většina seniorů trpí nedostatkem pohybu, jednostrannou zátěží a dehydratací. Jejich zdraví by prospělo, kdyby se pravidelně věnovali cvičení a kondici. Podle olomouckého fyzioterapeuta Zdeňka Bartla je důležité, aby se sami přinutili k pohybu, který jim prospěje.Více info
  Vyšetření prsou u žen nemusí probíhat pouze při pravidelných gynekologických prohlídkách. Je dobré, aby se žena uměla vyšetřit i sama doma. MUDr. Renata Kalajová z Perfect Clinic radí, jak nejlépe na to:Více info
 • Dobrý den. Mám 10,5 měsíčního syna, který se opožďuje v motorickém vývoji. V 8 měsících byl prohlídnut neurologem a prý je vpořádku, jen líný. Začala jsem s ním cvičit Vojtu. Skutečně se do 14 dnů rozhýbal – začal se přetáčet z bříška na záda, točit se na bříšku dokola a couvat. Začal být občas na bříšku… Dle popisu se opravdu asi jedná o normální vývoj a syn potřebuje cílenější motivaci, což není snadné…. Více info
  Dobrý den, nejsem si jistá zda máme vyhledat RHB péči, když můj syn 9,5 měsíce(korigovaný věk 8,5,měsíce)se zvládá otáčet na všechny strany, již měsíc plazí, staví se na čtyři, několikrát si už sedl, ale problém vidím v tom, že se staví se na špičky a několikrát se u nábytku postavil a ještě neleze a… Dobrý den paní Terezo! Chápu Vaši obavu ohledně správného vývoje. Nicméně, to jsme si rozdělili my… Více info
  Dobrý den chtěl jsem se zeptat je mi 25 a prijde mi že mě snad puberta potkala jen na "půl" V porovnání s jinými muži mi prijde divné to že ochlupení na hrudi nemám žádné,vousy mi taky téměř nerostou a což bych bral jako vyhodu ale přirození nejni zrovna taky rekordman..nějakých 12 cm a z toho… Dobrý den, mohly by pomoci. Ale tato léčba by byla indikována pouze v případě nedostatku testosteronu,… Více info
  Prosím o radu . Mému synovi je 17 měsíců a stále nechodí . Začal lest tak v 8 měsících a lest po kolinkach ,tak v 12 měsících . Dávám si hrozně za vinu ,že jestli za to nemůžu já . Když byl úplně malý cc měsíc starý ,tak ho bolelo bříško. V zavinovačce jsem sním silou houpal zestrany nahoru a podobně… Dobrý den, pokud jste dítětem netřásl (jako chrastítkem), netloukl ho a jen jste ho houpal a nedělal… Více info
  Dobrý den,měla bych takový dotaz.Moje kamarádka má 16 měsíční dítě.Občas ho hlídám a je mi dost divné,že ještě nechodí,ani nemá zájem o chození,lézt začal až v roce,vůbec nemluví,jen vydává zvuky nebo křičí/huláká.Písničky zpívat nebo obrázky v knížce ho nezajímají nereaguje ani na živé zvíře /kotě,a… Dobrý den, každé dítě je individualista a vývoj u něho probíhá odlišně, také je faktem, že dítě Vaší… Více info
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda může špatná funkce štítné žlázy mít vliv na řeč a mentální vývoj dítěte? Mám syna 2,5 roku. Stále nemluví řekne asi 5 slov, když mu chci něco vysvětlit, tak to absolutně nepochopí. Od jedné známé jsem dostala tip, že by na to mohla mít vliv štítná žláza a růstové… Dobrý den, štítná žláza má velký vliv na vývoj mozku a normální funkce a to v době jeho vývoje, uvnitř… Více info
  Dobrý den, měla bych dotaz na zdraví vývoj dítěte. Moje neteř, dnes 14 měsíců byla od narození ‚hodná‘. Vůbec neplakala, nebudila se v noci na jídlo. Když jí bylo 6 měsíců nevítala nikoho úsměvem. Zasmála se jen minimálně a to při polechtání. Mysleli jsme, že je apatická. Když byla na bříšku… Dobrý den, popis chování vaší neteře by měl být alarmující pro každého pediatra. Jednak nevím, jakým… Více info
  Dobrý den, Chci se zeptat. Dcera 5 měsíců, narozena 37+4 spontánně, zdravá, 2 500g 47 cm. Pouze od narození při emocích třes a trošku dráždivost. První očkování Hexu jsme absolvovali před dvěma týdny. Třes se zhoršil, takže nám to opět pozastavili. Dcery psychomotorika je spíše o měsíc a půl napřed…. Dobrý den, popsané ‚odchylky‘ jsou nespecifické a samy o sobě neukazují na nějaké konkrétní onemocnění…. Více info
  Dobrý den, mám 3,5 měsíční holčičku.Dcera je vývojové v pořádku.Diagnoze mc nerozumin,tak bych Vas chtela poprosit o vysvetleni.V diagnóze od dětského neurologa má napsano v DG.souhrn: Levostranná predilekce Ibi, odeznívájici centr. hypertonický syndrom na akrech končetin, osová hypotonie, lehký funkční… Paní Izabelo, Vaše holčička natáčí hlavičku na levou stranu, která je více živější, svalová aktivita… Více info
  Dobrý den, zajímal by mě váš názor ohledně mého syna. Předložím vám pár faktů, jestli neexistuje souvislost. Narozen r. 2013, 50 cm, 3,65 kg, po porodu v pořádku. Do 12 hodin zjištěna infekce. Dvoje antibiotika přes 14 dní. Opožděn psychomotorický vývoj. Makrocefalie, zánět eustachovy trubice, velké… Dobrý den, bohužel moje zhodnocení zdravotního stavu Vašeho syna je jen velmi obecné,opravdu to jinak… Více info
 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector