Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí

Velvyslanec Shimazaki uspořádal ve středu dne 5. prosince v pražském hotelu Hilton recepci k národnímu dni Japonska, která se již tradičně koná u příležitosti oslav narozenin Jeho veličenstva císaře (23. prosince).

Této velké události se zúčastnilo na 410 hostů z řad představitelů vlády České republiky, důležitých osobností Parlamentu České republiky i zástupců ministerstev, dále se zúčastnili vedoucí představitelé ekonomických a sociálních institucí, kulturní osobnosti, velvyslanci ostatních zemí a zástupci japonských podniků působících na území České republiky.

Na slavnostním zahájení recepce nejprve zazněly hymny Japonska a České republiky v podání japonské operní pěvkyně, která žije a působí v Praze. Po úvodním proslovu velvyslance Japonska následoval proslov předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Jaroslava Kubery.

Na letošní recepci byli hosté seznámeni s česko-japonskou spoluprací, s japonskými technologiemi i s japonskou kulturou. Tématu bilaterálních vztahů byla věnována výstava fotografií.

Část snímků zachycovala letošní návštěvu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka v Japonsku, během které se setkal s Jeho císařskou Výsostí korunním princem, vykonal zdvořilostní návštěvu u japonského předsedy vlády Šinzóa Abeho a také návštěvu u předsedy dolní komory japonského parlamentu Tadamoriho Óšimy. Dále byl k vidění dobový novinový rozhovor s T. G.

Masarykem, pořízený při jeho návštěvě Japonska přesně před sto lety. Výstava byla výstižnou ukázkou v posledních letech se prohlubujících vztahů mezi oběma zeměmi a jejich historického propojení.

Ve spolupráci s Japonskou komorou průmyslu a obchodu v České republice jsme dále uskutečnili prezentaci vyspělých japonských technologií a výrobků.

V předsálí byl vystaven televizor 4K od společnosti Panasonic, přední sklo pro automobil od společnosti AGC (Asahi Glass), vysoce funkční tenisová uniforma a raketa od společnosti Toray či průmyslová robotická paže od Mitsubishi Electric. Hosté si mohli také vychutnat čepované pivo pivovaru Asahi a v hotelové lobby byl umístěn automobil od firmy Toyota.

Kromě toho byla na místě k dispozici prezentace aerolinek JAL s informacemi o cestování v Japonsku a letáky představující činnost přibližně 250 japonských firem na území České republiky. Všechny expozice vzbudily u návštěvníků velkou pozornost.

Součástí ukázky japonské kultury a spolupráce na úrovni samospráv byly ikebana od Prague Sogetsu Study Group, propagační materiály o městě Kyoto, které je partnerským městem Prahy, propagační materiály a panenky Daruma z města Takasaki, partnerského města Plzně, propagační materiály a předměty spojené s lázeňskou kulturou města Kusacu, jež je partnerským městem Karlových Varů. Jako vždy si hosté mohli odnést také množství obecných propagačních materiálů o Japonsku a japonské kultuře včetně Informačního bulletinu, který připravuje naše velvyslanectví.

V sále byly pro hosty připraveny rozmanité delikatesy japonské kuchyně včetně suši i ochutnávka japonského nápoje sake. Prostřednictvím recepce jsme v příjemné atmosféře oslavili narozeniny Jeho Veličenstva císaře.

Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Velvyslanec Shimazaki při setkání s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Jaroslavem Kuberou Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Japonská operní pěvkyně Kinjo Yukiko zazpívala českou i japonskou státní hymnu Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Velvyslanec Shimazaki při úvodním projevu Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera při projevu Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Nabídka suši Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Návštěvníky oceňovaný pult s jídly z letos sklizené rýže, připravenými kuchařem velvyslance Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Představení 4K televizorů od společnosti Panasonic Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Předvedení automobilů firmy Toyota Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Ukázka automobilových skel vyrobených firmou AGC Spolupráce s japonskými stomatology je na spadnutí Ukázka průmyslového robota firmy Mitsubishi Ukázka vysoce funkční tenisové uniformy a rakety firmy Toray Japonské turistické informace od firmy JAL Pivní stánek pivovaru Asahi Květinová výzdoba (ikebana) školy Sógecu Ochutnávka sake přilákala mnoho návštěvníků Výstava fotografií předsedy Poslanecké sněmovny PČR Vondráčka při setkání s Jeho císařskou Výsostí korunním princem, a při zdvořilostní návštěvě předsedy vlády Abeho a předsedy dolní komory parlamentu Óšimy Článek a fotografie zachycující T. G. Masaryka během návštěvy Japonska v rámci jeho snah o osamostatnění Československa (duben 1918) Informační stánek představující japonská partnerská města českých měst – Kjóto, Takasaki a Kusacu

MŠMT ČR

Smluvní rámec pro rozvoj česko-japonské spolupráce ve výzkumu a vývoji představuje Dohoda mezi vládou Československé
socialistické republiky a vládou Japonského císařství o vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda byla sjednána formou
výměny diplomatických nót ze dne 13.

listopadu 1978, přičemž na české smluvní straně její implementaci zajišťuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a na japonské smluvní straně Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT).

Podpora společných česko-japonských výzkumných projektů probíhá v současné době na české straně na základě spolupráce
MŠMT s Akademií věd České republiky (AVČR), a to formou participace MŠMT na naplňování Memoranda o porozumění o
vědeckotechnické spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Japan
Society for the Promotion of Science (JSPS).

V souladu s Dohodou mezi MŠMT a AVČR o podpoře dvoustranné
česko-japonské vědecké spolupráce jsou v rámci naplňování výše uvedeného Memoranda o porozumění podporovány nejen
společné česko-japonské výzkumné projekty předkládané výzkumnými pracovišti AVČR, ale zároveň výzkumné projekty
předkládané dalšími veřejnými výzkumnými institucemi mimo AVČR, veřejnými vysokými školami, dalšími výzkumnými
subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), a malými a středními podniky definovanými podle článku 2.2. písm.
a) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Národní rámec podpory společných česko-japonských výzkumných projektů představuje na české straně program mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

Budete mít zájem:  Vitamíny Na Zpevnění Nehtů?

Veřejná
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II je pro společné česko-japonské výzkumné projekty
vyhlašována každoročně. Přijímány jsou návrhy společných výzkumných projektů ze všech vědních oblastí s dobou řešení
24 kalendářních měsíců.

Harmonogram průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II
naleznete na internetových stránkách http://www.msmt.cz.

V rámci česko-japonské spolupráce je povinností uchazeče přihlásit návrh společného výzkumného projektu na české
straně současně do výběrového řízení organizovaného odborem mezinárodní spolupráce AVČR s tím, že návrhy společných
výzkumných projektů předložené pouze do jednoho z výše uvedených výběrových řízení nejsou dále hodnoceny. Bližší
informace týkající se výběrového řízení organizovaného AVČR pro příjem návrhů společných výzkumných projektů
česko-japonské spolupráce naleznete na internetové adrese http://int.avcr.cz/dohody/#Japonsko.

 • Vedle předložení návrhu společného výzkumného projektu na české straně je nezbytné, aby byl návrh projektu předložen
  rovněž japonskou částí týmu jeho řešitelů v Japonsku do výběrového řízení organizovaného Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
 • Kontaktní osoby pro české řešitele:

Finální výběr návrhů společných výzkumných projektů, kterým je v České republice a Japonsku udělena podpora z
veřejných prostředků, je na základě výsledků odborného hodnocení, uskutečněného odděleně v obou z partnerských států,
proveden smíšenou česko-japonskou komisí. Schválené návrhy společných výzkumných projektů jsou následně zveřejněny
jako vítězné návrhy v rámci vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT
II.

Mária Krausová, DiS.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor financování mezinárodních programů výzkumu a vývoje
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 244
Fax: +420 234 811 713

E-mail: maria.krausova@msmtcz

Web: http://www.msmt.cz/ JUDr. Dan Dvořák
Kancelář AVČR
Odbor mezinárodní spolupráce
Akademie věd České republiky
Národní 3
117 20  Praha 1
Tel.: +420 221 403 417
Fax: +420 221 403 412

E-mail: ddvorak@kavcascz

Web: http://avcr.cz/

 1. Kontaktní údaje pro japonské řešitele:  
 2. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
  Research Cooperation Division I (North/South America, Oceania and Europe)
  6 Ichibancho, Chiyodaku
  Tokyo 102‐8471, Japan
  Tel.: +81 (0)3‐3263‐1983/1932
 3. E-mail: nikokukan@jspsgojp

Japonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)

Adresy internetových stránek, na nichž jsou k dispozici statistické údaje o zahraničním obchodu:

 •  Český statistický úřad
 •  Japonské Ministerstvo financí

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz Dovoz Obrat Saldo
tis. Kč poř. Index tis. Kč poř. Index tis. Kč poř. Index tis. Kč
2015 21 272 732 20. 100,1 56 327 402 16. 106,6 77 600 134 19. 104,7 -35 054 670
2016 22 768 493 21. 107,0 60 757 205 15. 107,9 83 525 698 20. 107,6 -37 988 712
2017 18 096 997 28. 79,5 67 124 547 15. 110,5 85 221 544 20. 102,0 -49 027 549
2018 19 845 113 26. 109,7 68 169 483 14. 101,6 88 014 596 19. 103,3 – 48 324 370
2019 22 619 810 23. 114,0 70 723 996 14. 103,7 93 343 806 19. 106,1 – 48 104 186

Zdroj: ČSÚ (databáze zahraničního obchodu ČR)

Japonsko je podle aktuálního obratu 19. nejdůležitějším zahraničně-obchodním partnerem ČR (23. nejdůležitějším vývozním a 14. nejdůležitějším dovozním  partnerem), přičemž objem vzájemného obchodu vykazuje dlouhodobě mírný růst.

Pro Japonsko je dle objemu exportu Česká republika na 39. místě, podle objemu dovozu na 51. místě. Obchodní bilance ČR s Japonskem je dlouhodobě pasivní. Mimo Evropu je Japonsko 4. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a 2.

 nejvýznamnějším exportním trhem v Asii.

Na objemu českého vývozu se nejvíce podílejí různá průmyslová zařízení, stroje a dopravní prostředky (čerpadla, motory, díly a příslušenství motorových vozidel, navigační přístroje), významným artiklem je průmyslové spotřební zboží (hračky, optické přístroje) a odpadní drahé kovy pro výrobu elektroniky.

Tradiční a rostoucí položkou jsou potraviny a nápoje a zejména krmivo pro domácí zvířata. Japonsko také patří k největším odběratelům Žateckého chmele, který se dováží z ČR již přes sto let.

V dovozu z Japonska jsou největší dovozní skupinou stroje a dopravní prostředky (kancelářské stroje, elektrická a telekomunikační zařízení, silniční vozidla a jejich části, stroje užívané v průmyslu) a dále průmyslové spotřební zboží (specializované přístroje). Významnými položkami jsou také kovové výrobky a výrobky z pryže.

Budete mít zájem:  Hellp syndrom – příznaky, příčiny a léčba

Vysoká hodnota japonských dovozů a relativně vysoký deficit vzájemného obchodu jsou zejména důsledkem japonských investičních aktivit v ČR. Japonské firmy pro své nové podniky v ČR často dováží japonské technologie, resp. existující japonské podniky v ČR uplatňují při výrobě vysoký podíl japonských komponentů.

Vysoké dovozy japonských subdodávek však většinou nezatěžují naši celkovou obchodní bilanci, protože převážná část finálních japonských výrobků vyráběných v ČR je určena k následnému exportu.

Japonsko je zároveň dlouhodobě na jednom z předních míst v přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou do ČR (2. největší zahraniční investor, pokud jde o celkovou hodnotu projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest v letech 1993 – 2019).

Kumulovaná hodnota japonských investic dosáhla ke konci roku 2019 hodnoty téměř 4 mld. USD. Celkem 266 japonských firem v současné době zaměstnává v ČR přes 50 tisíc zaměstnanců a počet japonských výrobních firem na území ČR je čtvrtý nejvyšší ze všech zemí EU.

Z uvedeného celkového počtu se 111 japonských společností v ČR zabývá výrobou a 10 firem výzkumem a vývojem.

Největší japonskou investicí v ČR je společný projekt automobilek Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroën. Kolínský závod TPCA na výrobu osobních automobilů, který byl oficiálně otevřen v r. 2005, je výší investice přes 1 mld.

EUR jedním z největších investičních projektů ve střední Evropě a ČR přináší kromě cca 3 000 přímých pracovních míst i dalších cca 7 000 pracovních míst v návazných službách a u subdodavatelů.

Podle aktuálních plánů převezme Toyota navíc počínaje rokem 2021 celý kolínský provoz pod svou správu.

Mezi další významné japonské investice patří společnosti Panasonic, Daikin, Denso, Toyoda Gosei, Hitachi, Mitsubishi Electric, JTEKT, KYB, Olympus či Shimano mající v ČR výrobu, dále také například Yamazaki Mazak, Rigaku nebo Konica Minolta, které v ČR umístily svá R&D zařízení.

Firma Asahi Group Holdings provedla v r. 2017 akvizici Plzeňského Prazdroje a dalších středo- a východoevropských značek (maďarský pivovar Dreher, rumunský Ursus, polská Kompania Piwowarska a slovenský Topvar) od společnosti SABMiller za celkem 7,3 miliardy eur (197,3 miliardy korun). Tato transakce je pro pivovar Asahi největší akvizicí v jeho dosavadní historii.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do Japonska

Hlavní položky vývozu z ČR do Japonska v roce 2019 tis. Kč                        
Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 6 180 511
Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 4 671 531
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 3 566 359
Přístroje optické foto kinem lékař chirurg apod 1 275 506
Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 776 759
Železo a ocel 747 460
Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo 718 395
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 711 149
Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod 407 531
Výbušniny výrobky pyrotechnické zápalky apod 399 583
Komoditní struktura dovozu z Japonska do ČR

Hlavní položky dovozu do ČR z Japonska v roce 2019  tis. Kč                        
Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 18 659 799
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 18 549 932
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 13 571 049
Přístroje optické foto kinem lékař chirurg apod 6 051 004
Plasty a výrobky z nich 2 144 330
Výrobky ze železa nebo oceli 1 863 656
Kaučuk a výrobky z něj 1 366 976
Železo a ocel 1 090 167
Výrobky chemické různé 931 595
Výrobky fotografické a kinematografické 771 008

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby (v mil. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019
Druh služeb příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje
Doprava 812 2 152 794 2 323 713 2 514 798 2 585 747 2 695
Cestovní ruch 1 705 7 1 584 7 1 655 7 1 640 6 1 720 7
Technické a poradenské podnikatelské služby 149 3 356 154 2 132 258 2 052 333 2 010 208 1 751
Pojišťovací služby 36 98 43 106 39 119 50 112 71 120
Autorské a jiné odměny a licenční poplatky 117 3 698 91 2 371 97 2 329 96 2 221 109 2 382
Telekomunikační a informační služby 94  70 108 85 41 287 100 168 130 97
CELKEM 2 965 9 412 2 812 7 094 2 963 7 371 3 133 7 195 3 152 7 116

Zdroj: Česká národní banka

Struktura exportu a importu služeb

Ze souhrnné statistiky je zřejmé, že tradičně největší položkou, která přispívá k příjmové části bilance služeb ČR s Japonskem, je cestovní ruch. Tato položka dlouhodobě tvoří nadpoloviční většinu celkových příjmů.

Budete mít zájem:  Plná Moc Lékař Dítě?

Druhou velkou položkou je doprava, následují technické a poradenské služby včetně výzkumu a vývoje, autorské a licenční poplatky a telekomunikační služby.

Největší výdajovou položkou jsou taktéž dlouhodobě autorské a licenční poplatky.

Drtivá většina služeb je nabízena nebo poptávána na území ČR, jen malá část na území Japonska.ZÚ Tokio v minulých letech zaznamenával poptávky z oblasti služeb jen zřídka.

Nejčastěji jsou poptávky orientované na vývoj nových technologií, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, zpracování odpadů, alternativních a obnovitelných zdrojů energie atd.

Poptávající firmy někdy nabízejí i spoluúčast na dokončení vývoje výrobků (např. v oblasti softwaru).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejvíce zastoupeným oborem z hlediska zřizování poboček českých firem v Japonsku je bezkonkurenčně oblast informačních technologií. K firmám, majícím zde své přímé zastoupení, patří:

 • Avast
 • Moravia IT
 • Flowmon Networks
 • BellaDati
 • Zoner Software
 • INSTAR ITS
 • LOGIS
 • Memsource
 • YSoft

Dále mají v Japonsku své přímé zastoupení například firmy z oblasti nanotechnologií (Elmarco), domácenského a dekorativního skla (Preciosa) nebo výroby šperků (Moshna).

Český vývoz do Japonska

K významným českým exportérům do Japonska patří firmy (firma – činnost):

 • Tchecomalt Group – slad
 • Bohemia Hop – chmel
 • Obchodní sladovny Prostějov – slad
 • Nová Huť Export – stavební a instalatérský materiál
 • Nikom – ferovanad, sypké stavební hmoty, žáruvzdorné materiály
 • IVAX – farmaceutické látky
 • ČKD Blansko – hydroenergetika
 • Meopta – průmyslová optika
 • Tescan -elektronové mikroskopy
 • Moser – sklo
 • Preciosa – sklo
 • Jablonex – bižuterie
 • Austin Detonator – roznětky pro detonační nálože
 • ŽĎAS – tvářecí stroje
 • TON – sedací nábytek
 • Linet – vybavení nemocnic
 • Elmarco – stroje na výrobu nanovláken
 • Mavel – turbíny pro malé vodní elektrárny
 • Cink – turbíny pro malé vodní elektrárny

Vývoz českého zboží do Japonska je přitom často zajišťován japonskými dovozními firmami:

 • Mitsubishi Corporation – chmel a slad
 • E.A.T. Japan Ltd. – chmel a slad
 • Kanematsu KGK Corporation – obráběcí stroje
 • Japan Small Hydro – turbíny pro malé vodní elektrárny
 • Optopia – optické přístroje
 • FLE – vojenský materiál
 • Kobe Bussan – potraviny
 • Asahi Breweries – pivo Plzeňský Prazdroj
 • Ikon Europubs – pivo Budějovický Budvar
 • Pštros – piva a vína od lokálních českých producentů
 • Union Liquors Co. – Becherovka
 • P&M – sklo, dřevěné hračky, pivo, víno

Český dovoz z Japonska

Hlavními dovozci zboží z Japonska jsou obchodní pobočky významných japonských výrobců registrované v ČR (firma – činnost):

 • Bridgestone CR – pneumatiky
 • Canon CZ – kopírky
 • Honda Česká republika – automobily
 • Konica Minolta Photo Imaging Czech – technika na zpracování fotomateriálu
 • Konica Minolta Business Solutions Czech – faxy, kopírky a fototechnika
 • Olympus – fototechnika
 • C&S – lékařské přístroje a fototechnika
 • Panasonic CR – kancelářská technika
 • Sony Czech – elektronika
 • Toyota Motor Czech – automobily

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Výměnou nót mezi velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 25. 3. 1994) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 88.048/94-MPO ze dne 21. 4. 1994) byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese České republiky do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a bývalým Československem a měly účinnost ke dni jeho zániku.

Ekonomické vztahy mezi ČR a Japonskem se realizují na základě následujících smluv:

   •     Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu, Praha, 11.10.1977, vyhl. č. 46/1979 Sb..

   •     Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení. Smlouva byla podepsána v Praze dne 21. února 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2009. Aktualizována 1. 2. 2017.

   •     Dohoda mezi ČR a Japonskem o prodeji 40 milionů tun emisních jednotek, podepsáno v Praze dne 30. března 2009 (ČR využila získané prostředky v rámci programu Zelená úsporám). Následně v letech 2009–2012 na základě Dohod mezi vládou ČR a společností Mitsui & Co. japonská strana nakoupila dalších 50 miliónů tun emisních jednotek (Assigned Amount Unit – AAU).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Japonsko je vyspělou zemí a není tudíž příjemcem rozvojové spolupráce z ČR. Obě země příležitostně spolupracují na některých rozvojových projektech ve třetích zemích, jako tomu bylo například v Gruzii.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tokiu (Japonsko) ke dni 1. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector