Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět?

Podstatou sklerotizace je aplikace sklerotizační látky do křečové žíly. Uvnitř žíly vznikne mikrozánět,  stěny žíly se slepí a následně přemění ve vazivový pruh. U malých žil je průběh téměř  nezřetelný, u větších žil bývá  přechodné zvětšení ošetřené žíly provázené jejím zatuhnutím a mírnou bolestivostí.

Vlastní sklerotizaci křečových žil lze opakovat a je možno pokračovat v ošetřování dalších úseků křečových žil. Průměrný počet sezení je 2 – 4 s odstupem 4 – 6 týdnů. Úbytek  křečových  žil po sklerotizaci je až 80 %. Výkon nevyžaduje pracovní neschopnost ani výrazná omezení.

Jak sklerotizace probíhá

Do rozšířené žíly je tenkou jehlou vpuštěn roztok, jehož koncentrace odpovídá velikosti žíly. Podmínkou úspěšné sklerotizace  křečových žil je navazující stažení ošetřené končetiny speciální punčochou.

 Dobu nošení elastických punčoch  určí lékař. Čím déle a důsledněji jsou punčochy nošeny po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt.  Životní a sportovní aktivity nejsou po zákroku výrazně omezeny.

Po sklerotizaci křečových žil

Bezprostředně po zákroku je důležité 30 – 60 minut nepřetržitě chodit. V prvních 3 dnech je vhodné se vyhnout  výkonostnímu sportu, doskokům a dopadům na dolní končetiny, není vhodné ani dlouhé stání na místě. V následujících dnech  dodržovat přiměřený pohybový režim (chůze). Minimálně 24 hodin po sklerotizaci neužívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět? Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět? Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět?

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět? Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět?

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět? Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět?

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět? Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět?

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Skleroterapie (sklerotizace) varixů (křečových žil) – jak probíhá? Co je důležité vědět?

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Sklerotizace křečových žil před a po zákroku

Skleroterapie je zákrok vhodný pro střední velikost žil (velikost 3-8 mm). Pokud má žíla širší průměr, je spíše doporučena operace. Sklerotizace pak může být prováděn jako doplňkový postup k doléčení zbylých křečových žil.

Infiltráty – bolestivé, někdy i trochu začervenalé zatvrdliny pouze v průběhu sklerotizované žíly. Mohou vzniknout v místě větších varixů a zejména pak u pacientů, kteří nedostatečně dodržují předepsaný léčebný režim.

Léčba spočívá v důsledném nošení kompresivní punčochy a místní aplikaci mastí či gelů s obsahem heparinu.Flebitida: – zánět povrchních žil – Jedná se o rozsáhlejší zánětlivé postižení povrchních žil. Projevuje se bolestivostí a zarudnutím povrchních žil. Někdy má pacient i zvýšenou teplotu.

Léčí se důslednou elastickou bandáží, mastmi a gely s obsahem heparinu, popř. venotoniky a antibiotiky.Hyperpigmentace – mavě hnědavé zabarvení kůže v místě sklerotizované žíly. Obvykle po čase sama vymizí. Částečně lze léčit bělícími krémy nebo depigmentačními laserem.

Alergické reakce – místní (na náplast, dezinfekční prostředek, punčochu) a celkové (kopřivka nebo jiná celková alergická reakce).

 • Punčocha II.kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku v ambulanci •První 3 dny po zákroku je nutné mít punčochu trvale, tzn. 24 hodin denně. Nelze ji sundat ani při sprchování. I krátký okamžik, kdy se ošetřená končetina ocitne bez komprese (bez tlaku punčochy), může nejen zmařit léčebný zákrok, ale také způsobit následné komplikace ve formě zánětů.
 • Po 3 dnech od zákroku si vleže sundejte punčochu, odstraňte náplasti, popř. tampony a znovu si nasaďte punčochu. Po odstranění mohou být v místech vpichů drobné modřinky, zatvrdlinky, které je vhodné ošetřit krémem nebo gelem obsahují heparin.
 • Po dobu dalších 2 týdnů po zákroku není vhodné sezení či stání bez nasazené punčochy (např. není možné stát ve sprše). Je možné sprchovat se vsedě ve vaně, ale punčochu je nutné odložit až ve chvíli, kdy je noha ve vodorovné poloze a po osprchování a osušení ve vaně navléci suchou (noha musí zůstat po celou dobu ve vodorovné poloze). Pokud punčochu odložíte na noc, bude nutné ji nasadit i v případě, že v noci jdete na toaletu. Z tohoto důvodu někteří pacienti upřednostňují nošení punčochy i přes noc.

zpět Zavolejte nám

606 048 188244 471 386

Napište nám

Dodržujeme doporučená hygienická opatření pro zdravotnická zařízení v rámci současné epidemiologické situace.

ODSTRANĚNÍ KŘEČOVÝCH ŽIL (sklerotizace, skleroterapie křečových žil)

Skleroterapie spočívá v aplikaci látky, která naruší žilní výstelku, takže při současně použité kompresi se žíla „slepí“ a zaniká. U velkých varixů nevhodných ke „klasické sklerotizaci“ je variantou řešení u nás prováděná „skleroterapie pěnou“ nebo cévní chirurgický zákrok.

Skleroterapie se provádí ambulantně, bez pracovní neschopnosti a dalších zvláštních omezení. Před zákrokem vždy provádíme dopplerovské vyšetření žil – vyšetření klientovi neúčtujeme, považujeme je za součást zákroku. Před zákrokem je nejvhodnější zhodnocení žilního systému duplexní ultrasonografií k posouzení optimální léčby.

Klasická sklerotizace

Používá se pro metličkové a malé křečové žíly: aplikace Aethoxysclerolu do varixu insulinovou jehlou – poškození a zánik varixu.

Skleroterapie pěnou

Skleroterapie pěnou se provádí u kmenové a velké varikosity. Aplikace pěny z Aethoxysclerolu a sterilního vzduchu do varixu vedoucí k poškození a následně zániku varixu.

Důležitá jsou následná opatření po obou formách sklerotizace: 4 dny nepřetržitá komprese s užitím elastických obinadel, nebo lépe kompresivních punčoch a poté 14 dnů vždy přes den!

Častým dotazem u pacientů zvažují zákrok který vede k odstranění křečových žil je, zda tyto žíly nebudou organismu chybět. Tyto žíly po odstranění nechybí, protože hlavní odtok krve z končetin zajišťuje hluboký žilní systém.

Tyto zákroky jsou prováděny na žilách povrchových, které jsou onemocněním změněny tak, že celkovou funkci žilního systému zhoršují. Tím způsobují subjektivní potíže, jako jsou například otoky nohou.

Při nedostatečné léčbě varixů hrozí rovněž rozšíření tohoto postižení na další, zatím dobře fungující žíly.

Skleroterapie: co je dobré vědět Ceník úkonů ambulance

FLEBEKTOMIE

Chirurgické odstranění varixu v místním znecitlivění z drobných řezů. Ambulantní zákrok na úrovni sklerotizace, vhodný k řešení větších varixů, které se po sklerotizaci znovu „otevřely“.

Oproti klasické operaci křečových žil, při které je celá postižená žíla z těla vytržena, při této metodě chirurg odstraní pouze poškozené části žíly.

Metoda je vhodná k odstranění drobných žilek mimo hlavní kmen.

KLASICKÁ OPERACE VARIXŮ

Jedná se o radikální odstranění kmenové povrchové žíly postižené takzvanou varikosní přeměnou která je zdrojem vzniku dalších křečových žil.

Operace spočívá ve vytažení nemocné žíly kotvičkou na konci drátu který se žilou protáhne.

Výhoda tohoto zákroku spočívá v důkladnosti odstranění křečové žíly, nevýhoda v poměrně velkém poškození okolních tkání a tím i velkém riziku komplikací a dlouhé rekonvalescenci po zákroku.

ALTERNATIVNÍ OPERAČNÍ ZÁKROKY (LASER, RFITT)

Zákrok je prováděn v místním znecitlivění nebo v krátké celkové narkóze. Poté, co je na kůži vyznačena žíla, která bude ošetřena, je napíchnuta jehlou ve výši kolenního kloubu resp. kotníku (jako je tomu při odběru krve).

Tento vpich je jediným vstupním místem, takže po zákroku nezůstanou žádné jizvy. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny.

Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení venózního krevního toku křečovou žilou. Injekční stříkačkou je v okolí žíly aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný a chrání okolní tkáň před přehřátím.

Na rozdíl od běžné operace žil radiofrekvenční metoda minimalizuje pooperační nepohodu – není nutné užívat léky na bolest – a má vynikající kosmetický efekt.

Laserové a radiofrekvenční výkony na křečových žilách nejsou hrazen zdravotními pojišťovnami.

Sklerotizace varixů – doporučení při léčbě

Sklerotizace je jednou z metod odstraňování křečových žil (varixů). Při sklerotizaci se do křečové žíly malými vpichy aplikuje speciální roztok, který naruší žilní stěnu, způsobí její slepení a postupným prorůstáním vaziva dojde k uzávěru průsvitu žíly.

 Ihned po skončení výkonu se na končetinu aplikuje kompresní bandáž, obvykle punčocha II. k. t.. Obecně platí – čím delší a důslednější je zevní komprese po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt. Zdravotní i kosmetický úspěch sklerotizační léčby je plně závislý na následné kompresní léčbě.

Pokud pacient nedodrží doporučený způsob komprese, nebude mít léčba očekávaný efekt !!!

Zásady kompresní léčby po sklerotizaci:

 • Stehenní punčocha II.kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku v ambulanci (je nutné ji přinést sebou).
 • První 3 dny po zákroku je nutné mít punčochu trvale, tzn. 24 hodin denně. Nelze ji sundat ani při sprchování.  I krátký okamžik, kdy se ošetřená končetina ocitne bez komprese (bez tlaku punčochy), může nejen zmařit léčebný zákrok, ale také způsobit následné komplikace ve formě zánětů. 
 • Po 3 dnech od zákroku si vleže sundejte punčochu, odstraňte náplasti, popř. tampony a znovu si nasaďte punčochu. Po odstranění mohou být v místech vpichů drobné modřinky, zatvrdlinky, které je vhodné ošetřit krémem nebo gelem obsahují Heparin. Pokud by se objevily neobvyklé příznaky, ihned kontaktujte ošetřujícího lékaře.
 • Dále  minimálně po dobu 2 týdnů od zákroku není možné ani krátkodobé sezení či stání bez nasazené punčochy (např. není možné stát ve sprše, vstávat v noci na WC apod.). Doporučuje se sprchovat s punčochou a teprve po osušení vleže na posteli ji vyměnit za suchou. Je možné sprchovat se vsedě ve vaně, ale punčochu je nutné odložit až ve chvíli, kdy je noha ve vodorovné poloze a po osprchování a osušení ve vaně navléci suchou (noha musí zůstat po celou dobu ve vodorovné poloze). Pokud punčochu odložíte na noc, bude nutné ji nasadit i v případě, že v noci jdete na WC. Z tohoto důvodu někteří pacienti upřednostňují nošení punčochy i přes noc.
 • Následující kompresní léčba se řídí pravidly pro léčbu žilní insuficience. Závisí na nálezu a rozsahu zákroku. Obvykle je upřesněna lékařem při kontrole.
 • Vzhledem k nutnosti nošení punčochy po dobu několika týdnů provádíme sklerotizace jen v období od září do dubna.
 • Výkon nevyžaduje pracovní neschopnost, ani žádná jiná omezení.

Další doporučení a pokyny pro úspěšnou sklerotizaci:

Bezprostředně po zákroku (po odchodu z ambulance) musíte ještě minimálně 30 – 60 minut nepřetržitě chodit než nasednete do auta nebo jiného dopravního prostředku.

V prvních 3 dnech se vyhněte výkonostnímu sportu, doskokům a dopadům na dolní končetiny, není vhodné ani dlouhé stání na místě. V následujících dnech je vhodné dodržovat přiměřený pohybový režim (chůze).

Minimálně 24 hodin po sklerotizaci neužívejte léky, které mohou ovlivnit srážlivost krve.

Možné komplikace:

Infiltráty: Jedná se o bolestivé, někdy i trochu začervenalé zatvrdliny pouze v průběhu sklerotizované žíly. Mohou vzniknout v místě větších varixů a zejména pak u pacientů, kteří nedostatečně dodržují předepsaný léčebný režim.Léčba spočívá v důsledném nošení kompresivní punčochy a místní aplikaci mastí či gelů s obsahem heparinu.

Flebitida: Jedná se o rozsáhlejší zánětlivé postižení povrchních žil. Projevuje se bolestivostí a zarudnutím povrchních žil, které je většího rozsahu a šíří se do jejich okolí. Někdy má pacient i zvýšenou teplotu. Léčí se  důslednou elastickou bandáží, mastmi a gely s obsahem heparinu, popř. venotoniky a antibiotiky.

Flebotrombóza: Jde o zánětlivé postižení hlubokých (vnitřních) žil. Projevuje se především masívním otokem (zvětšením obvodu) končetiny, spontánní i pohmatovou bolestivostí lýtka a stehna, zvýšenou teplotou a zvýšením tepové frekvence. Při léčbě je nutná hospitalizace.

Hyperpigmentace: Tmavě hnědavé zabarvení kůže v místě sklerotizované žíly. Obvykle po čase sama vymizí. Částečně lze léčit bělícími krémy, laserem..

Alergické reakce: Místní (na náplast, dezinfekční prostředek, punčochu) a celkové (kopřivka nebo jiná celková alergická reakce).

Budete mít zájem:  Léky Na Vysoký Tlak Při Kojení?

Jiné komplikace: Přechodné neurologické symptomy  (např. poruchy zraku) a migréna.

Sklerotizace křečových žil

K výhodám sklerotizace patří:

 • časová nenáročnost
 • minimální zátěž
 • bez nutnosti hospitalizace či pracovní neschopnosti
 • možnost opakování

Sklerotizace samotná neřeší příčinu křečových žil. Nejčastěji se jí používá k ošetření kosmeticky obtěžujících metliček a retikulárních křečových žil.

Co je sklerotizace křečových žil?

Podstatou sklerotizace je aplikace sklerotizační látky (Aethoxysklerol) do křečové žíly. Uvnitř žíly vznikne sterilní zánět, stěny žíly se slepí a následně se přemění ve vazivový pruh. U malých žil je průběh téměř nezřetelný, u větších žil bývá přechodné zvětšení ošetřené žíly provázené jejím zatuhnutím a mírnou bolestivostí.

Vlastní sklerotizaci křečových žil lze opakovat a je možno pokračovat v ošetřování dalších úseků křečových žil. Průměrný počet sezení je 2 – 4 s odstupem 4 – 6 týdnů. Výkon nevyžaduje pracovní neschopnost ani výrazná omezení.

Typy

 • kapalinová – určena k sanaci mikrovarixů, tedy žil o velikosti od 1–3 mm
 • pěnová – retikulární varixy, větší varixy

Zakladatelem moderní pěnové skleroterapie Tessari. Dnes se využívá systému DSS (double syringe systém). Dvě stříkačky, které jsou spojeny. Pěna se vytváří přes trysku.

Průběh sklerotizace

Do rozšířené žíly je tenkou jehlou vpuštěn roztok(či pěna), jehož koncentrace odpovídá velikosti žíly. Podmínkou úspěšné sklerotizace křečových žil je navazující stažení ošetřené končetiny

kompresní punčochou( II. třída). Dobu nošení elastických punčoch určí lékař. Čím déle a důsledněji jsou punčochy nošeny po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt.

Po sklerotizaci křečových žil

Bezprostředně po zákroku je důležité 30 – 60 minut nepřetržitě chodit. V prvních 3 dnech je vhodné se vyhnout zátěžovému sportu, není vhodné ani dlouhé stání na místě. V následujících dnech dodržovat přiměřený pohybový režim (chůze). Minimálně 24 hodin po sklerotizaci neužívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Zásady po sklerotizaci křečových žil

Dobu nošení elastických punčoch určí lékař, obecně čím větší žíla, tím delší doba nošení kompresních punčoch.

 • Punčocha II.kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku v ambulanci
 • První 2 dny po zákroku je nutné mít punčochu trvale, tzn. 24 hodin denně.
 • Po 2 dnech od zákroku si vleže sundejte punčochu, odstraňte náplasti, popř. tampony a znovu si nasaďte punčochu. Po odstranění mohou být v místech vpichů drobné modřinky, zatvrdlinky, které je vhodné ošetřit krémem nebo gelem obsahují heparin.
 • Po dobu dalších 2 týdnů po zákroku není vhodné sezení či stání bez nasazené punčochy

Kontraindikace sklerotizace varixů

 • Známá alergie na lauromakrogol 400 nebo na jinou látku obsaženou v Aethoxysklerolu
 • Akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)
 • Imobilita
 • Těžká choroba ischemická (stupeň III a IV dle Fontaina)
 • Trombembolická onemocnění
 • U pacientů s vysokým rizikem trombózy (např. pacienti se známou dědičnou trombofilií nebo pacienti s rizikovými faktory, jako jsou užívání hormonální antikoncepce nebo náhradní hormonální terapie, obezita, kouření nebo déletrvající období imobility).

Komplikace sklerotizace

Mohou vzniknout v místě větších varixů a zejména pak u pacientů, kteří nedostatečně dodržují předepsaný léčebný režim.

Infiltráty: bolestivé, někdy i trochu začervenalé zatvrdliny pouze v průběhu sklerotizované žíly.

Léčba spočívá v důsledném nošení kompresivní punčochy a místní aplikaci mastí či gelů s obsahem heparinu,antibiotika Flebitida: zánět sklerotizující žily – léčí se důslednou elastickou bandáží, mastmi a gely s obsahem heparinu, popř. venotoniky a antibiotiky.

Hyperpigmentace: tmavě hnědavé zabarvení kůže v místě sklerotizované žíly. Částečně lze léčit bělícími krémy nebo depigmentačními laserem. Alergické reakce: místní (na náplast, dezinfekční prostředek, punčochu) a celkové (kopřivka nebo jiná celková alergická reakce).

Laserové ošetření křečových žilek

Pomocí transdermálního tzv. „cévního“ laseru

Laserové odstranění drobných žilek na nohou je vhodné k ošetření izolovaných drobných rozšířených žilek mikrovarixů tzv.“metliček“ nebo následně k doléčení po ostatních metodách.

K ošetření jemných rozšířených žilek na nohou je používán vysoce účinný speciální cévní laser NdYAG, který patří do kategorie tzv. tvrdých (hard) laserů. Uvnitř cévy dojde k přeměně světelné energie na teplo, céva se zataví a stáhne.

Rozšířená žilka přestane být funkční, postupně se rozpadá a následně je vstřebána. Vhodné k ošetření jsou žilky do průměru 2 mm.

Laserová operace křečových žil (varixů) v Praze, Brně a Ostravě

 • Nabízíme všechna nejmodernější dostupná řešení umožňující specializaci na moderní léčbu křečových žil ve všech stádiích
 • Citlivé, rychlé a efektivní řešení
 • Minimální nebo žádné zatížení a rekonvalescence
 • Zákroky jsou garantovány uznávanými odborníky u nás i v zahraničí, cévním chirurgem doc. MUDr. Peterem Balážem, Ph.D., FEBS, MHA a angiologem MUDr. Silvii Adámkovou

Varixy, širokou veřejností známé jako křečové žíly, vznikají často díky rodinné dispozici, ale k jejich rozvoji přispívá i způsob života a práce. Jedná se o projev žilní nedostatečnosti postihujícím nejvíce povrchový žilní systém dolních končetin. Vliv mají nejen po stránce estetické, ale i zdravotní.

Křečové žíly dolních končetin rozdělujeme podle velkosti: 

Metličkovité žilky (pavoučkovité varixy) – jedná se o drobné červené žilky o průměru pod 1 mmRetikulární varixy rozšířené modré žilky o průměru 2-3 mmKmenové varixy velké rozšířené žíly, které již vystupují nad kožní povrch a dosahují průměru až několik desítek milimetrů. 

Hlavním příznakem, udávaných většinou nemocných ve stádiu kmenových varixů jsou křeče v nohách a výrazná žilní kresba. Na křečové žíly trpí každá třetí žena a každý čtvrtý muž.

I když v počátečním stádiu křečové žíly nemusí klienta kromě estetického hlediska nijak omezovat, progrese onemocnění může v konečném stádiu způsobovat závažné zdravotní komplikace včetně trombózy žil, vzniku bércových vředů a plicní embolii.

zobrazit více

Na Klinice YES VISAGE nabízíme všechny v současnosti dostupné nejmodernější ambulantní i operační metody a techniky, které nám tak umožňují se specializovat na moderní léčbu křečových žil ve všech stádiích – od nepatrných metličkových a retikulárnich varixů až po rozvinutá onemocnění se silnými a vinutými kmenovými křečovými žilami. Aktuálně Klinika YES VISAGE poskytuje také jedinečnou novinku v ČR – metodu VenaSeal, která využívá těsnicího mechanismu v podobě žilního lepidla.

Zastaralá operační řešení tzv. strippingem (u starších klinik, na pojišťovnu a u státních zařízení) jsou velmi invazivní, bolestivá, vyžadují dlouhý pobyt v nemocnici, dlouhou dobu zotavení. Jsou také provázena krvácením a vznikem jizev.

Proto je velmi důležité zvolit s rozmyslem kliniku a specialistu, který umí řešit tuto problematiku komplexně, má bohaté teoretické a praktické zkušenosti s nejmodernějšími metodami a technologiemi, které jsou šetrné a nevyžadují náročnou rekonvalescenci.

Naši specialisté dosahují dlouhodobých kvalitních výsledků a poskytují péči v celém rozsahu možností léčby.

 Objednejte si osobní a nezávaznou konzultaci obsahující klinické a ultrasonografické vyšetření, na základě kterého, umí naši specialisté Klinik YES VISAGE v Praze, Brně Ostravě nebo Bratislavě doporučit nejvhodnější postup léčby zaručující citlivé a rychlé řešení s minimalizovaným zatížením a rekonvalescencí.  Drtivá většina zákroků je prováděna pouze ambulantně, kdy po zákroku se lze ihned vrátit k běžným aktivitám.

V léčbě kmenových varixů nabízíme našim klientům nejmodernější miniinvazivní metody. Ve srovnávacích studiích bylo prokázáno, že klienti, kteří podstoupili tyto miniinvazivní procedury, se vrátili k normálním aktivitám významně rychleji, než pacienti, kteří podstoupili klasickou žilní operaci v nemocnici. 

V léčbě metličkovitých a retikulárních varixů nabízíme našim klientům:

 • Sklerotizaci roztokem (a)
 • Sklerotizaci pěnou (a)
 • Laseroterapii (b)

K léčbě kmenových varixů:

 • Radiofrekvenční odstranění (c)
 • Laserové odstranění (d)
 • Metoda Clarivein (e)
 • Miniflebektomii (f)
 • Metodu VenaSeal (g)

zobrazit více

(a) Sklerotizace je metoda, při které se do rozšířených povrchních žilek pomocí tenké injekční jehly vstřikuje roztok sklerotizační látky Aetoxysklerolu způsobující její zničení. Díky roztoku obsahujícím anestetikum je aplikace nebolestivá. Po zákroku se lze ihned vrátit k běžným aktivitám.

(b) Laseroterapie je metoda fototermolýzy, při které se destrukce rozšířené žilky o průměru do 1.5 mm provádí aplikací laserového paprsku pomocí diodového laseru.

Zákrok se provádí́ v ambulantním režimu. Není zde nutná komprese punčochami. Tento zákrok lze kombinovat se sklerotizací nebo jako doplňkový výkon po ošetření kmenových křečových žil.

Po zákroku se lze ihned vrátit k běžným aktivitám.

(c) Odstranění křečových žil radiofrekvenčním vláknem. Endovenózní zákrok radiofrekvenčním vláknem je v současnosti nejmodernější a velice populární minimálně invazivní způsob léčby kmenových varixů. Do křečové žíly se z vpichu zavádí optické radiofrekvenční vlákno.

Celá poškozená žíla se postupně zataví a poté se samovolně vstřebá. Takovýto zákrok je nejen účinný, ale hlavně velmi šetrný. Odstraňuje pouze poškozené úseky žil a nevznikají zde nevzhledné jizvy. Zákrok je bezbolestný, prováděn pouze v lokálním znecitlivění a není zde nutná ani hospitalizace.

Po zákroku se lze ihned vrátit k běžným aktivitám.

(d) Laserové odstranění. Jedná se podobně jako u radiofrekvenční metody o endovenózni zákrok, kdy je do žíly zavedeno malým vpichem vlákno diodového laseru. Po aplikaci laserové energie je žíla postupně uzavřena a tělo ji vstřebá. Po zákroku se lze ihned vrátit k běžným aktivitám.

(e) Metoda CLARIVEIN, patří také mezi nejmodernější a odborně se označuje jako mechanochemická ablace (MOCA).

Po lokálním znecitlivení místa vpichu se pod ultrazvukovou kontrolou žíla zevnitř mechanicky naruší a pomocí sklerotizační látky stáhne a zanikne.

Výkon je bezbolestný, během tohoto výkonu není potřeba tumescenční ani celkové anestezie. Po zákroku se lze ihned vrátit k běžným aktivitám.

(f) Miniflebektomie (chirurgické odstranění žil) je metoda odstranění bočních křečových žil z malých řezů pomocí speciálního instrumentária. Flebektomie se používá, pokud jsou varixy natolik objemné, že je nelze ošetřit skleroterapii nebo se nedá očekávat jejich vymizení po radiofrekvenčním, laserovým nebo maechanochemickém odstranění.

(g) Metoda VenaSeal je jednoduchá, rychlá a efektivní metoda, která využívá těsnicího mechanismu v podobě žilního lepidla. Během léčby tak nevznikají nové kosmetické problémy.

Riziko infekce je v případě této metody také zcela minimální. Léčba křečových žil metodou VenaSeal vás nevyřadí z běžného života.

Operace trvá pouhých 20 minut a ihned po jejím skončení se můžete vrátit ke svým každodenním aktivitám.

Jak vznikají křečové žíly

Křečové žíly jsou civilizačním onemocněním. Žíly dolních končetin, na rozdíl od tepen, obsahují ve svém průběhu chlopně, které zároveň s činností svalů umožňují návrat krve zpět směrem k srdci, proti působící gravitaci.

Pokud dojde k oslabení žilní stěny a jejímu roztažení, žilní chlopně přestanou dovírat a krev začíná v dolních končetinách stagnovat. Žíly se tak začínají ještě více roztahovat, stávají se vinutými a vznikají až kmenové varixy.

Projevy křečových žil

Kromě estetického hlediska bývají průvodním jevem i křeče nohou – odtud lidový název křečové žíly. Mezi další příznaky patří bolesti nohou, svalová slabost, pocity mravenčení. Při zanedbání péče však může dojít i ke komplikacím jako je např.

zánět povrchového žilního systému, v krajních případech pak rozvoj kožních změn až bércového vředu.

Důsledkem městnající krve může být vznik krevní sraženiny (trombózy), která i když výjimečně může způsobit plicní embolii (krevní sraženina se z postižené žíly uvolní a doputuje krevním oběhem až do plic).

Kliniky YES VISAGE v Praze, Brně Ostravě nebo Bratislavě disponují nejširší a komplexní nabídkou zákroků. Konkrétní alternativy zákroku, cenový plán a dokonalou ucelenou představu o výsledném efektu s vámi probere individuálně na míru dle vašich požadavků a možností náš profesionální tým specialistů a lékařů na osobní nezávazné konzultaci.

Objednat nezávaznou konzultaci

Budete mít zájem:  Vysoký Tlak A Jeho Léčba?

Křečové žíly – varixy

Křečové žíly vznikají méněcenností žilní stěny, kdy se na ní tvoří výdutě, které jsou viditelné pod kůži. Důvod k odstranění varixů je nejen estetický, ale i zdravotní.Chirurgie přináší několik postupů k jejich odstranění.

Křečové žíly (varixy) dolních končetin patří mezi civilizační nemoci a vyskytují se přibližně u 15-30 % mužů, 25-60 % žen má viditelné varikózní žíly. Výrazné křečové žíly celkem postihují 15 % populace ve věku 30-70 let.

Udávaný výskyt se liší podle věkových skupin, pohlaví, pracovního zařazení apod. Poměr žen a mužů s těmito problémy je 2: 1.

Ženy však pětkrát častěji vyhledávají léčbu a zákroky než muži a kromě dosáhnutí perfektního léčebného efektu je pro ně důležitý i bezchybný kosmetický efekt

Proč přistoupit k léčbě křečových žil?

Neléčené křečové žíly vedou ke vzniku trombů s rizikem embolizace a také ke vzniku bércových vředů, onemocnění lymfatického systému, chronické žilní nedostatečnosti,. Medicína dokáže tyto patologické žíly léčit a tím předcházet rizikům, které tato choroba přináší.

Mezi příznaky ,kterými se projevuje porucha žilní hemodynamiky na dolních končetinách ,patří bolesti,snadná únavnost,křeče,otoky a pocit těžkých dolních končetin.

Tyto příznaky se zhoršují během dne,rychleji dochází k jejich projevům při déletrvajcím stání nebo sezení.Progrese potíží je v letních měsících a u žen v období menses.

Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit obtíže rezultující z ischemické choroby dolních končetin,vertebrogenní etiologii a známky akutní flebotrombózy

Diagnostika:

V běžné praxi je primární aspexe,která dává orientační přehled o rozsahu a stupni varikózních změn Funkční testy jsou v dnešní době v klinickém použití na ústupu.

Základním a rozhodujícím vyšetřením je dnes duplexní ultrasonografie,která dává přesné informace o lokalizaci a průchodnosti žil a zejména o funkci žilních chlopní a perforátorů,tedy o typu ,lokalizaci a rozsahu refluxu.

Před samotným výkonem je nutné interní předoperační vyšetření.

Předoperační příprava

Před operaci je pacientovi oholená celá operovaná končetina a oblast třísla.Poté operatér na stojícím nemocném nesmývatelnou tužkou označí varixy.

Možnosti léčby křečových žil

Existuje několik variant, jak při odstranění křečových žil postupovat. Jedná se o:

 • krosektomie a striping
 • radiofrekvenční endovaskulární ablace
 • metoda CHIVA
 • skleroterapie

Operace není indikována

 • při akutní hluboké žilní trombóze,
 • při ICHS dolních končetin III-IV.stupně
 • v graviditě
 • při zánětlivém onemocnění kůže a podkoží dolních končetin
 • při celkové kontraindikaci k operaci

Krosektomie a striping

Pacient je na operačním stole uložen v poloze na zádech.Řez v třísle je mediálně od hmatné pulzace femorální tepny.Preparujeme ústí safény do v. femoralis ,podvazujeme jednotlivé přítoky do vena safena magna(VSM) a VSM v jejím horním úseku přerušujeme.

Pahýl ošetřujeme tak ,aby endotel nebyl v kontaktu s okolí tkání a nemohl tak nastat proces neovaskularizace.

Řezem nad vnitřním kotníkem preparujeme dolní část kmene VSM, zavádíme lanko,které v ideálním případě prochází až do rány v třísle a postiženou VSM celou odstraňujeme.

Léčba radiofrekvenční ablaci

Tento výkon se na našem pracovišti provádí přístrojem Celon ProCurve-flexibilní bipolární koagulační elektroda..Jsme teprvé čtvrté pracoviště v České republice, které tuto metodu může nabídnout.

Bipolární koagulační elektroda je výrobkem pro jednorázové použití a musí být po použití odstraněná jako infekční materiál.

Není hrazená z prostředků VZP, proto klient ,který se rozhodne pro tento typ operace musí uhradit 9500 Kč .

Proud s vysokou frekvencí vede mezi oběma elektrodami na špičce bipolární koagulační elektrody a zahřívá tkáň v okolí elektrody.

Základem metody je zavedení katetru z vpichu u vnitřního kotníku do vena safena magna (VSM) až do třísla ,kde je VSM přerušena, vždy provádíme crossectomii.

Výkon na VSM je hotov za 2-3- minuty.Sondou pohybujeme rychlosti cca 1 cm za 1 sec.. Přitom nevznikají žádné modřiny, protože oproti klasické operační technice se kmen pouze uzavře, neodstraňuje se. Ostatní křečové žíly, které jsou mimo hlavní kmen se odstraňují pomoci speciálních háčků,. Někdy je ještě nutné s pomocí incize dokončení likvidace žilních uzlů, kde nelze tuto technikou použít

Tato operace je vysoce šetrná z hlediska kosmetiky a je prováděna prakticky jen z vpichů do žil. Proto zpravidla nejsou vidět větší rány. Rána v třísle je šitá pokračujícím intradermálním vstřebatelným stehem. Pacient pro nepřítomnost hematomů nemá také žádné zatvrdliny.

A co je oproti tradičním metodám pro pacienta rozhodující, může být brzo propuštěn domů a zařazen do pracovního procesu! Přitom nosí jen jeden týden elastickou kompresi nebo elastickou punčochu, kterou musí při klasické metodě nosit alespoň měsíc.

Kosmetický výsledek je nesrovnatelně lepší než u klasické operace a návratnost varixů po této operaci je kolem 3 procent oproti klasické metodě, kde je návratnost až desetiprocentní..

Jste vhodným kandidátem pro minioperaci CHIVA?

Pokud hledáte jemnou miniinvazivní cestu k odstranění křečových žil, jste fyzicky zdraví a psychicky stabilní, patrně budete vhodným kandidátem pro tento zákrok. Vhodnost ovšem definitivně určí až lékař po vyšetření.

Miniinvazivní operace CHIVA

Je velmi efektivním postupem, jak se varixů zbavit. Oproti klasické operace křečových žil, při které je celá postižená žíla u těla vytrhnutá, při metodě CHIVA chirurg odstraní pouze poškozené části žíly.

Metoda CHIVA je vhodná k odstranění drobných žilek mimo hlavní kmen. Pro volbu CHIVA metody není ani tak rozhodující věk, jako spíše váš zdravotní stav. Její nespornou výhodou je, že se může provádět ambulantně.

Postup operace

Operací lze odstranit křečové žíly všech velikostí. V přesně stanovených místech bude proveden malý řez či vpich, velký asi 1-3 mm, kterým jsou křečové žíly podvázány, zkráceny a některé odstraněny.

Operace bývá doplněna sklerotizací . Cílem metody je odstranit veškeré křečové žíly, které jsou nadbytečné a po operaci nebudou chybět. Řezy či vpichy nebývá většinou nutno šít, dostačující je náplasťový steh.

Před operací

Při první konzultaci lékař zhodnotí váš zdravotní stav a klinicky vyšetří cévní systém dolních končetin – tedy tepen, hlubokých a povrchových žil. Pravděpodobně budete také muset podstoupit vyšetření duplexním ultrazvukem. Na základě těchto vyšetření lékař navrhne postup léčby. Je možné, že bude použito několik technik odstranění varixů

Anestezie

Protože miniinvazivní operace CHIVA je velmi šetrná, provádí se zcela běžně odstranění křečových žil v místní anestezii znecitlivující látkou, eventuálně vám mohou být podána sedativa.

V průběhu operace budete bdít, ale budete uvolnění a nebudete cítit bolest. Můžete pociťovat minimální bolest, kterou lze mírnit chlazením povrchu kůže. V některých případech může na vyžádání chirurg zvolit analgosedaci (řízený spánek).

V tom případě je potřeba několik hodin po operaci dospat v nemocnici.

Po operaci

Po zákroku budete moci odejít domů po skončení operace. Bude vám doporučeno minimálně 14 dní po zákroku, ale raději déle nosit bandáže či kompresivní punčochy. Prvních 4-6 týdnů je nutné se vyhnout sportovním činnostem, jako je lyžování, veslování, tanec. Běžná cvičení lze provádět asi 2-3 týdny po operaci.

Veškeré podrobnosti vám sdělí lékař, opatření jsou vždy vysoce individuální a závislá na rozsahu výkonu. Vpichy nebo ranky se po zákroku obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají přibližně 2-6 týdnů. Mírné snížení citlivosti v místě vpichu vymizí během krátké doby. Po řezu či vpichu vám může zůstat drobná jizvička, která rychle zbledne, ale nikdy zcela nezmizí.

Vstřebávání modřin můžete urychlit mastí s obsahem heparinu, kterou vám doporučí lékař.

Výsledky odstranění křečových žil miniinvazivní operací CHIVA

Metoda je vysoce účinná, nicméně existuje možnost, že se varixy znovu objeví. Zda k tomu dojde, závisí především na geneticky určené kvalitě cévní stěny. Ale i když dojde k recidivě, většinou již nedosahuje rozsahu původního nálezu..

Sklerotizace

Sklerotizace je postup, který je doporučován, pokud trpíte mikrovarixy, tedy menšími červenými či promodralými žilkami o průměru 1- 4 mm. Léčba spočívá v injekční aplikaci speciální látky přímo do žilky tenkou jehličkou. Žilka je zevnitř chemicky zničena a následně ji tělo samo vstřebá.

Sklerotizace bývá využívána jako doplňkový postup během operačního zákroku nebo i po něm. Pokud se u klienta objevuje izolované postižení, bývá provedena pouze sklerotizace s následným doporučením nošení elastických zdravotních punčoch II. kompresní třídy po dobu, která je určena individuálně dle rozsahu.

Sklerotizace je také postup, který je doporučován jako prevence dalšího rozšiřování varixů.

Jste vhodným kandidátem pro sklerotizaci?

Pokud vaše varixy nejsou vhodné k operaci, pak můžete být vhodným kandidátem pro tento postup. Pokud jsou však vaše varixy k operaci vhodné, není žádoucí podstoupit sklerotizaci, při níž hrozí velmi často recidiva. V tomto případě sklerotizace nepřinese ani požadovaný kosmetický efekt. Je tedy nutno otevřeně prodiskutovat s lékařem, která z technik je pro vás vhodná.

Před zákrokem

Před zákrokem je nutno povšimnout si tmavší kresby v místě drobných žilek. Její příčinou je pigmentace z patologických žilek.

Je třeba počítat s tím, že tato kresba se na přechodnou dobu po sklerotizaci zvýrazní, ale následně se ztratí. Vždy je tento proces závislý na individuální schopnosti hojení.

Je třeba předem uvážit, že někdy mohou tyto pigmentace přetrvat dlouhodobě a někdy nevymizí nikdy.

Po zákroku

Aby sklerotizace přinesla efekt, je nutno končetiny bandážovat elastickými obinadly, kompresivní punčochou či speciálními návleky. Komprese zabraňuje zpětnému toku krve do sklerotizované žilky a brání tím jejímu opětovnému vyklenutí.

Doba komprese je vždy individuální, závisí na rozsahu zákroku a velikosti ošetřených žilek. Minimální doba komprese je 3-6 týdnů. Sklerotizaci je třeba podstoupit opakovaně 2-4 krát v rozmezí 2-6 týdnů.

Drobné hematomy (modřiny) se vstřebávají po dobu 2- 4 týdnů.

Jak předejít problému

Cílem prevence varixů je omezení negativního působení zvýšeného žilního tlaku. To je možné dosáhnout:

 • prevencí dlouhého stání, sedění; pokud se mu nedá vyhnout, je třeba procvičovat chodidla a pohybovat dolními končetinami (přešlapování na místě, zvedání na špičky)
 • vhodným nadzdvihováním končetiny nad úroveň srdce (cca 15 cm) při každé vhodné příležitosti (přes den položit nohy na stoličku či stůl, v noci podkládat dolní končetiny) o opatřeními v životosprávě, které zlepšují vyprazdňování
  • redukcí tělesné hmotnosti
  • dodržováním přiměřené pohybové aktivity
  • sprchováním nohou studenou vodou (sprcha by se měla aplikovat od špiček nohou nejprve z venkovní, potom na vnitřní straně, každá noha by se mělo sprchovat 15 vteřin alespoň dvakrát denně)
 • vyhýbáním se teplému prostředí (příliš teplé koupele, sauna, opalování)
 • nenošením těsné obuvi, stahujících ponožek či jiného oblečení omezujícího krevní oběh
 • nošením kompresivních punčoch (kompresivní terapie je základem léčby i dnes)
 • péčí o pokožku a předcházením úrazů

zpět na úvodní stránku oddělení

Metody léčby křečových žil

Laser, Radiofrekvence, ClariVein, Lepidlo na žíly, Skleroterapie, Kompresivní terapie…a další

Obecně křečové žíly

Budete mít zájem:  Kyselina Močová Přírodní Léčba?

Křečové žíly patří k nejčastějším civilizačním onemocněním současné populace. Vyskytují se u více než 20% dospělých v České republice.

Jejich výskyt a závažnost postižení pacientů významně vzrůstá s přibývajícím věkem.  Onemocnění je způsobeno vrozenou méněcenností žilní stěny, která vede k vakovitému rozšíření podkožních žil – tzv.

křečové žíly nebo odborně varixy. Postižení je často dědičné.

Počátečním stádiem mohou být jemné červenofialové kožní a podkožní žilky, takzvané metličky. Mohou se vyskytovat samostatně, mnohdy však předznamenávají počínající závažnější problém. Tím jsou postupně se zvětšující křečové žíly, nastupující otoky, bolesti, pocity těžkých, unavených nohou, noční křeče, kožní ekzémy, tmavnutí kůže.

Onemocnění může dojít až do stadia nevratných chronických změn na dolních končetinách, bývají přítomny obtížně zhojitelné bércové vředy a je ovlivněno celkové zdraví a kvalita života pacientů.

Žilní nedostatečnost, křečové žíly, varixy je onemocněním provázející pacienty léta. Mnohdy prodělají řadu výkonů a operací, které nevedou k jejich spokojenosti.

Rozšířená je i obava z jejich opětovné tvorby a postupného zhoršování obtíží.

Praktické informace: Pokud máte některý z těchto projevů, trápí vás těžké nohy, otoky, viditelné křečové žíly nebo pokud máte strach z možné dědičnosti varixů po  rodičích, objednejte se k cévnímu vyšetření.

Vyšetření

Klíčem pro dlouhodobě úspěšnou léčbu křečových žil a s nimi spojených obtíží je přesná diagnostika problému. Včasnou léčbou můžeme předejít vážným následkům jako je zánět, krevní sraženiny nebo bércový vřed.

Základem je vstupní vyšetření, jehož součástí je precizní ultrasonografie žil (ultrazvuk) a jejich funkčního stavu. Díky tomu je možné přesně identifikovat problematická místa a naplánovat způsob ošetření.

Ultrazvukovým vyšetřením žil lze většinou najít rozšířené místo velké povrchové žíly, které způsobuje rozšíření podkožních žil a městnání krve pod ním. Nemocní většinou tento stav vnímají jako pocit plnosti, horkosti nebo bolest (křeč).

Rozšířené výstupy povrchových žil jsou buď v tříslech nebo v podkolení (malá a velká žíla saféna). U každého pacienta je vždy po vyšetření stanoven individuální plán, s výběrem vhodných metod léčby, případně jejich kombinace. Současně se je informován o časové náročnosti předpokládaného výkonu, případných omezeních.

Cílem léčby je maximálně šetrné odstranění křečových žil s co nejlepším kosmetickým a zároveň funkčním výsledkem a minimálními komplikacemi.

Praktické informace k vyšetření: Během rozhovoru zjistíme vaše obtíže, vývoj onemocnění, prodělané předchozí  operace, celkový stav a jiné případná onemocnění. Důležité je odhadnout pracovní  a sportovní zátěž, rizikové faktory tvorby křečových žil, váš denní režim.

Vlastní vyšetření je zaměřeno na rozsah a místa projevů křečových žil na nohách. V závěrečném rozhovoru je popsán stav a příčina problémů a navrženy vhodné individuálně přizpůsobené metody řešení a vysvětlen jejich princip a přínos.

Také je většinou možné stanovit plán a termíny léčby, pacient se dozví i poměrně přesný odhad ceny u výkonů, které nejsou hrazeny plně zdravotního pojištění.

Metody léčby křečových žil

V léčbě křečových žil používáme moderní prověřené metody, které patří ke světové špičce. Z operačních metod jsou to operace pomocí nitrožilního laseru (takzvaná EVLA – endovenozní laserová ablace)  a radiofrekvenčního vlákna (RFA Venefit), také máme k dispozici metodu ClariVein a i lepidlo na žíly VenaSeal a VariClose. 

Operace je u nás  bez výrazných operačních ran, bez použití stehů, často bez rány v třísle. To nám umožňuje kontrola ultrazvukem po celou dobu výkonu, což významně zvyšuje preciznost zákroku.

Eliminovány jsou bolesti, poruchy hojení ran, jizvy. Není nutná hospitalizace, většina výkonů probíhá ambulantně, bez nutnosti celkové narkózy. To umožňuje speciální tzv.

tumescentní anestezie- napuštění podkoží lokálním anestetikem pomocí speciální pumpy.

Průběh operace

Vlastní zákrok má nejčastěji dvě fáze. Nejprve používáme laserové nebo radiofrekvenční vlákno (event.. ClariVein sondu), kterým destruujeme hlavní žilní kmen zevnitř termokoagulací.

Optické vlákno zavádíme pod kontrolou ultrazvuku ze vpichu v oblasti kolene. Následuje koagulace nefunkčního úseku žíly (destrukce teplem nebo chemicky) bez nutnosti klasického chirurgického přístupu operační ranou.

Žíla se smrští a tělo ji vstřebá.

V druhé fázi se nejčastěji další viditelné žíly se odstraní jen z bodových řezů – miniflebectomie. Metoda minimalizuje chirurgický zásah na několik vpichů. Tím se omezí operační krvácení a tvorba podlitin a je umožněn ambulantní výkon.

Na konci výkonu je natažena kompresní punčocha, pacient je kontrolován na lůžku a po 30ti minutách po výkonu odchází s doprovodem domů.

Metody léčby podrobněji

Sklerotizace

Endovenozní laser (EVLA) a radiofrekvence (RFA)

 Uzávěru (ablace) žíly je dosaženo přímou aplikací tepla na žilní stěnu. Uzavřená žíla je poté postupně vstřebána.

Tyto metody jsou nejvhodnější k řešení nedostatečnosti velkých žil, větších varixů.Největší výhodou těchto metod je jejich šetrnost, přesnost provedení  pacientovi „na míru“.

Je možné je provést zcela ambulantně. Vlastní výkon je prováděn pouze z malého vpichu, kompletně pod sonografickou kontrolou, čímž je zajištěna přesnost. Pacienti popisují výrazně menší  bolestivost a diskomfort než po klasických operacích, k běžným denním činnostem se vracejí prakticky ihned.

Operace pomocí ClariVein sondy

ClariVein metoda umožnuje destrukci žíly kombinací mechanického poškození a chemické sklerotizační látky. Její hlavní výhodou je fakt, že se obejde i bez aplikace lokální anestesie a tím je komfortnější než metody tepelné ablace typu laser nebo RFA, při zachování srovnatelné účinnosti. Vhodná je pouze pro některé typy postižení žil a její cena je o cca 30% vyšší než u ostatních metod.

Lepení žil žilním lepidlem VariClose nebo VenaSeal

Jedná se o nejmodernější a nejšetrnější metodu léčby křečových žil. Je téměř bez nutnosti i jen lokální anestesie a umožnuje okamžitou plnou zátěž. Také není ve vetšině případů nutné nosit kompresní punčochy.

Nefunkční žíla je uzavřena pomocí malého množství kyanoakrylátového lepidla, které kontrolovaně uvolníme ze zaváděcího katetru. Kyanoakryláty se desítky let používají v jiných oborech medicíny. Zkušenosti a výsledky jsou celosvětově 4-leté a úspěšnost uzávěru ošetřených žil je vynikající.

Zatím nevýhodou je vysoká cena materiálu o proti ostatním metodám. Také je nutné vědět, že v uzavřené žíle zůstává trvale tenký proužek lepidla.

Miniflebectomie

Principem ambulantní flebektomie je vytažení křečových žil z nepatrných cca 2 – 3 mm velkých ran, případně vpichů silnou jehlou.

Provádí se v lokání anestesii jako samostatný výkon na izolovaných křečových žilách, často také doplňuje výkon na velkých žilách laserem nebo radiofrekvencí. Skrze malé vpichy jsou zavedeny různé typy háčků  a žíly jsou po zachycení a vytažení z rány jemně uvolněny.

Kosmetický efekt bývá výborný, šetrná technika a tumescence okolí zabraňuje tvorbě větších hematomů. Viditelné křečové žíly se tím odstraní. 

Praktické informace k výkonu:

Před výkonem je možná lehká snídaně, dostatek tekutin. S sebou kompresní punčochy II.kompresní třídy, stehenní. Také volné kalhoty a obuv, vzhledem k pooperační bandáži, punčoše.

Předoperační vyšetření nebývá nutné, důležité je ale zjištění lékových alergií, zejména na lokální anestetika. Pokud pacient běžně snáší např. stomatologické ošetření, nebývá problém s lokální anestesií.

Operaci provádíme v příjemném prostředí operačních sálů. Po příchodu jste v sálovém komplexu seznámeni s operačním výkonem, fixem jsou označeny viditelné křečové žíly. Pak je v lokální anestezii provedena operace trvající cca jednu hodinu. Hned po operaci můžete chodit, pracovní neschopnost nebývá nutná.

Kompresní punčochu je nutné nosit týden s odložení pouze na sprchu vlažnou vodou, dále dle stavu jeden až dva týdny pouze během dne.

U běžného typu postižení a většině zákroků je důležité se vyvarovat náročných sportovních aktivit, zvedání velké zátěže. Běžný denní režim je  obvykle možný. Vždy je snaha se o detailech domluvit individuálně.

Po operaci se dostavíte na kontrolu dle domluvy, většinou je kontrola v prvních 14-ti dnech, poté dle stavu a vývoje, dále je pacient v péči svého angiologa v místě bydliště. Při jakýchkoliv nejasnostech či komplikacích spojených s operací event. novotvorbě křečových žil je konzultace a kontrola co nejdříve.

Klasická otevřená operace

V určitých případech, zvláště pokud pacienti již prodělali v minulosti i opakované operace křečových žil, není použití moderních metod možné. Po individuálním zhodnocení příčiny stavu, většinou nově vytvořených křečových žil, je naplánován výkon.

I tak lze část zákroků uskutečnit bez celkové narkózy, s přesností díky ultrazvukové navigaci. Nevyhneme se tu operačním ranám, ale i tak jsme schopni provést šetrný zákrok s malým omezením v pooperačním období.

 • Pacienti s výjimečně složitým nálezem, případně jinou závažnou cévní problematikou, poruchami prokrvení končetin, mohou být po vyšetření doporučeni na specializované oddělení cévní chirurgie.
 • Nejčastější otázky:
 • Jaké jsou možné komplikace operačních zákroků?

Mezi nejčastější komplikace operačních zákroků patří výskyt modřin, z ostatní komplikace jsou vzácné. Může dojít k parestesiím(3%) a termickému poškození kůže (0.46%). Vznik hluboké žilní trombózy je popisován v 0.27%. kožní pigmentace (2%).

První týden, vzácně i o několik dní déle může být přítomen pocit tahu, tlaku nebo napětí na stehně, v místě průběhu ošetřené hlavní žíly, která ztratí pružnost. Nečastěji 6-10.den po výkonu.

Je to způsobeno jejím uzávěrem a postupným hojením a vstřebáváním.

Jedná se o běžný jev, bez klinické závažnosti, na který stačí lokálně chladit, užít mírných analgetik typu Paralen, Ibuprofen a podobně, v běžné dávce.

Každá metoda tedy může mít i při správném provedení své možné komplikace. Považujeme za důležité aby pacient o nich předem věděl, ale současně je informován o způsobech prevence jejich vzniku a řešení.

Nebude mi odstraněná žíla chybět?

Žilní systém je velmi naddimenzován, navíc ošetřujeme pouze žíly nefunkční, které působí již obtíže a zatěžují zdravé žíly, které musí převzít jejich funkci. Chybět tedy nebude, naopak zdravým žilám se uleví.

Bude případný operační výkon trvalý, neobjeví se mi žíly znovu?

Na základě vyšetření nalezneme aktuální problém, který přesnou operací vyřešíme. Nelze zcela zabránit další tvorbě křečových žil na jiných doposud zdravých žilách, případně druhé končetině. Důležité je  vzniklé projevy řešit co nejšetrněji, vzhledem k možným další zákroků v průběhu desetiletí.

Co mohu udělat v prevenci, jak zabránit další tvorbě?

V lékárnách je možné koupit řadu zaručených potravinových doplňků a mazání. Z naší zkušenosti i z řady klinických studií je patrné, že jejich efekt je velmi hraniční až žádný, spíše má pacient pocit, že pro své žíly něco udělal.

 1. Nejdůležitější se jeví pravidelný pohyb a prevence nadváhy, zejména pokud je výrazná statická zátěž – stání, sezení v zaměstnání.
 2. V případě velké zátěže je vhodné preventivně nosit kompresní punčochy.
 3. Stran dalších rizik jako jsou dědičnost, ženské pohlaví, určitá dispozice…zde jsou důležité pravidelná kontrolní vyšetření a včasné řešení vzniklých projevů.
 4. Klíčová slova
 5. Křečové žíly – varixy – dolní končetiny – nohy – metličky – teleangiektazie – perforátory -moderní léčba křečových žil – moderní léčba varixů – mini invazivní léčba – flebektomie – CHIVA – radiofrekvenční ablace – RFA –Endovenozní laserová ablace – EVLA – skleroterapie – sklerotizace – pěnová sklerotizace – ambulantní flebektomie – ambulantní léčba varixů – kompresivní terapie – Vein lite – Venefit – laser – ultrasonografie
 6. Žilní insuficience – žilní nedostatečnost – bércový vřed

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector