Recept na dlouhý život: stabilní vztah a pravidelný sex

Jak konkrétně se v době koronavirové krize mění přístup k sexu?

Na první pohled by se zdálo, že doba sexu přeje. Lidé po práci chodí okamžitě domů, někteří do práce nechodí. Mají home office a mohou se tedy sexu doma věnovat častěji. Na druhé straně se vyšší stres, napětí, případně neustálá přítomnost dětí odráží na snížené sexuální apetenci.

 Zvýšený čas trávený na internetu a při používaní mobilů se pak odráží na nárůstu sledovanosti pornografie. Známý server PornHub uvádí velké zvýšení sledovanosti pornografie, ale roste to i díky akcím poskytovatelů, kdy obsah do té doby placený, je poskytován už i u nás zdarma.

Co byste v oblasti sexu teď navrhla?

Pokud preferujeme stoprocentní bezpečné sexuální aktivity, pak v době pandemie mezi ně patří sexting, kybersex, sex po telefonu, masturbace bez přítomnosti partnera.

Když jdeme do důsledků, tak i při těchto aktivitách musíme klast důraz na zvýšenou hygienu, mytí a dezinfekci rukou, klávesnic a displejů, případně i sexuálních hraček.

 Aktuálně ještě přesně neznáme všechny možnosti přenosu koronaviru, ale jisté je, že intimní blízkost spojená s líbáním jsou v souvislosti s přenosem od nakažené osoby rizikové, a to i v době její bezpříznakové fáze. Relativně bezpečný, se však jeví sex se stálým, zdravým partnerem, se kterým sdílíme společnou domácnost.

Sex mimo domov je tedy nebezpečný?

Pokud si položíme otázku, kdo je v karanténě váš nejbezpečnější sexuální partner, pak jste to vy sám. Na druhém místě je to zřejmě váš stálý partner, který s vámi žije ve společné domácnosti.

Pokud máme sex mimo domov, s milencem, milenkou, příležitostným partnerem, či někdo holduje placenému sexu, tak rizika stoupají.

U sexu s těmito osobami totiž často nedodržujeme doporučený odstup, jako u pokladen v Lidlu, obavy jsou tak určitě na místě.

Čeho se v sexu v současnosti zásadně vyvarovat?

Koronaviry zpravidla nejsou sexuálně přenosné, ale víme, že je přenášejí kapénky, sliny i stolice. Takže nás neuklidní skutečnost, že ve spermatu ani ve vaginálním sekretu zatím nebyly nalezeny.

Z formy přenosu vyplývá, že rizikové praktiky jsou líbání, orální sex, anální sex, nebo kontakt úst s konečníkem. Pokud se vy, nebo váš partner, necítíte dobře, nebo máte některé ze známých příznaků nákazy, vyhněte se úplně sexu.

Používejte ve větší míře kondom a dodržujte zvýšenou míru hygieny před i po sexu.

Nošení roušek a omezení v obchodě, práci či v hospodách randění moc nesvědčí, že?

Ano, seznamovací aktivity jsou v této době složitější. Máme omezený prostor na to se setkávat, hovořit spolu i randit. Při hovoru přes roušku nevidíme spodní část obličeje a nemůže tudíž vnímat neverbální signály.

Nevidíme ústa, nevíme, jestli se na nás partner vřele usmívá nebo drží rty pevně u sebe. Ale jak se říká, láska kvete kdekoliv, v každém věku, bez ohledu na pohlaví. Někteří z nás se již začínají této době přizpůsobovat.

Co nevěra? Jít za milenkou či milencem může být i nebezpečné. Jsou v tom přesuny venkovním prostředím či i nechtěné jiné kontakty.

Měla jsem jednoho klienta, který měl v době před koronavirem, manželku a čtyři milenky. Dámy o sobě navzájem neměly tušení. S organizací schůzek, dovolených a dárků mu pomáhala zručná sekretářka.

Při poslední schůzce mi tvrdil, že to již dále nezvládá. Prý vztahy omezí na manželku a dvě milenky… Nemám nyní od něj zprávy, ale věřím, že se mu to podařilo. Protože v této době by to byl „nelidský výkon“.

Takže vzkaz pro všechny: V době koronavirové se ve vztazích věnujete kvalitě a ne kvantitě.

Podle zpráv z médií, ale dál v nějaké míře pokračuje prostituce. Je to nebezpečné pro zákazníky?

Obecně platí, že čím je v době karantény vyšší počet osob, s kterými přijdeme do styku, tím je riziko nakažení vyšší. Platí to samozřejmě i pro osoby provozující prostituci. Počet intimních kontaktů je z podstaty jejich činnosti velmi široký a tím je riziko přenosu zásadně násobeno.

Vy se věnujete i onkologickým pacientům a jejich sexuálním touhám. Máte nějaké informace, jak se v této věci teď chovají? Změnili návyky?

Chronicky nebo vážně nemocný člověk, v důsledku snížené obranyschopnosti organismu, vlivem onemocnění a léčby, je více ohrožený virovou infekcí, včetně koronaviru Covid-19. Vedle své ochrany se musí učit překonávat nadlimitní stres vyplývající z různých omezení, nejistot a změn zdravotní péče v souvislosti se situací pandemie.

Stres zhoršuje příznaky chronické nemoci a člověk potřebuje sílu na udržení optimismu a naděje. Sex by sice mohla být jedna z radostných činností, ale ve své aktuální praxi spíše pozoruji u vážně nemocných pacientů, snížení sexuální aktivity. Je těžké být nemocný a současně mít strach z další nemoci i o své blízké.

Nadlimitní stres sexu prostě nepřeje.

Mám také z různých vyjádření na sociálních sítích pocit, že někteří chronicky nemocní lidé jsou teď někdy ještě více stigmatizováni. Je tomu tak?

Existují skupiny lidí, které v této době potřebují speciální pomoc. Vedle dětí, seniorů, či těhotných žen, k nim patří i chronicky nemocní pacienti.

Tito pacienti vědí, že jejich imunitní systém je náchylnější k dalším chorobám a logicky více propadají strachu, úzkosti a mnohdy i depresi. Navíc často musí i v této době pravidelně navštěvovat lékaře, podrobovat se léčebným zákrokům a procedurám.

Není divu, že jsou často podráždění, úzkostní, někdy agresivní, což bohužel vyvolává také neadekvátní reakce okolí.

Dlouhodobě studujete i partnerské vztahy a také jejich velmi intimní podobu. Jak koronavirová nákaza ovlivňuje tyto vztahy?

Společně strávený čas v karanténě může kvalitní vztah stmelit, upevnit a posílit. Lidé mají příležitost spolu více mluvit, projevit porozumění a naučit se naslouchat sobě navzájem i svým dětem.

 Krize spojené s mnoha ohroženími pomáhají vytvořit si plán, co každý z členů rodiny, i sám za sebe, může konkrétně udělat. Jak pomoci sobě, svým blízkým. V krizi se však také pozná, jací lidé doopravdy jsou.

Díky tomuto poznání se ve vztazích můžeme setkat i s mnohými negativními překvapeními v projevech emoční plochosti, sobectví, nezájmu, negativismu a zloby. Krizové situace vztahy vždy dokonale prověří.

Co bývá v takovýchto krizových situacích pro vztahy největší zátěží?

Období hrozby onemocněním Covid-19, včetně důsledků s touto nemocí spojených, představuje pro každého z nás větší či menší stres. Karanténa a omezení vzbuzují pocit nejistoty a ve společnosti může vyvolávat i paniku, kdy nad rozumným uvažováním převládnou emoce.

 Psychická stabilita člověka je v tento čas narušena nejistotou v souvislosti s vlastním zdravím, finanční situací a prověrkou partnerských i sociálních vztahů a vazeb. Abychom toto období zvládli, s co nejmenšími problémy, je v prvé řadě třeba získávat pravdivé, racionální a jasné informace o nemoci a ty pak sdílet v rámci rodiny.

  Počátek mnohých neshod ve vztahu vycházel z emočně vypjatých různorodých negativních zpráv, které racionálně uvažující partner měl tendenci bagatelizovat. Na stresovou reakci člověk obvykle reaguje jedním ze dvou obranných mechanismů: Útokem či útěkem.

V partnerském vztahu se proto lidé setkávají s podrážděným chováním, slovními útoky, značkováním, či obviňováním, které jsou příčinou mnoha hádek a nedorozumění. 

Jak se s tím vyrovnávat?

V době karantény ke zvýšení tolerance přispěje dodržování pravidelného denního režimu s alespoň přibližným časovým harmonogramem.

Čas je potřeba rozdělit na dobu, kterou věnujeme pracovním povinnostem, čas trávený společně s dětmi, čas věnovaný partnerovi a nakonec čas, kdy se každý z rodiny věnuje sobě a svým koníčkům, zálibám či relaxaci.

Sex může být jednou z příjemných relaxačních činností, která pomáhá snížit stres a napětí.

Objevují se u toho zásadní rozdíly podle věku člověka?

Lidé doma neztrácí sociální kontakty, protože jsou spolu ve spojení přes internet, telefon, sociální sítě apod. Se sdružováním v rámci osobních setkání mají větší problém skupiny mladých lidí, pro které je mnohdy těžké přijmout jasná omezení či zákazy.

Jejich nedisciplinovanost vychází z trendu benevolentní výchovy, neuznávání autorit, odpovědnosti a zaměření na vlastní osobu. Tento problém se však již delší čas odráží i v jejich rodinných vztazích. Osobně zastávám názor, že tam kde není řád, je neřád.

Mluvíme-li o řádu, je to právě on, který pomáhá překonávat stresová období včetně „domácí ponorky“. Díky němu se lidé učí toleranci, porozumění a v širším slova smyslu i úctě a pokoře.

Jak budeme v sexu na tom až epidemie opadne? Bude to stejné jako předtím? Pokud ne, co by se mohlo změnit?

Na první pohled by se zdálo, že za čas odložíme roušky, strach, v důsledku slunečného počasí šaty, a sex se vrátí do starých kolejí.

Možná tomu tak bude, možná budeme ale více obezřetní, možná budeme uvažovat o očkování i v souvislosti s jinými viry, například s nakažlivým lidskými papilomavirusy (HPV), protože ty často postihují oblast genitálií.

Jisté však je, že budeme svědky rychlého rozvoje kybersexu, virtuální reality, sex robotů a dalších oblastí, které umožní bezkontaktní sexuální blízkost. Prostě sex reprodukční, partnerský se stále více bude posouvat k sexu rekreačnímu a soliternímu.

Vláda si plní dávný sen: zlikvidovat drobné podnikatele. Více si přečtěte v novém tištěném Reflexu >>>

10 věcí, kterými posunete vztah s partnerem na další a lepší úroveň

O svém vztahu přemýšlejte jako o lidském těle. Co potřebujete k tomu, aby vám dobře fungovalo? Víme to všichni, zdravá strava a cvičení. Stejné je to i se vztahy.

I ty musíte neustále vyživovat zdravými myšlenkami a vibracemi a současně vy a váš partner musíte dělat věci, které budou posilovat vaši vzájemnou lásku.

Jen tak můžete dosáhnout vztahu, který bude mít dlouhé trvání.

Láska a dobré úmysly bohužel nestačí. Jak říkával můj profesor na sociální psychologii Pavel Prunner: “Lásky se nenajíte ani s ní nic nezaplatíte.

O vztahu je potřeba přemýšlet, vědomě na něm pracovat a používat mozek.“ Jen si říkat miluji tě a usmívat se od ucha k uchu nestačí. Chcete-li své vztahy posouvat, je potřeba se věnovat, pravidelně, těmto aktivitám.

Pozor, je to každodenní práce, ale přínosy jsou k nezaplacení.

Budete mít zájem:  Stejný výrobek, jiná chuť - prý to tak chceme

1. Vraťte se k začátku vztahu

Bez ohledu na to, jak daleko jste ve vztahu, je vždy důležité, abyste se vrátili ke kořenům. Snažte se vyvolat ty počáteční pocity lásky a intimity, které jste měli navzájem, když váš plamen vášně plápolal o sto šest.

Buďte pro sebe zajímaví, překvapujte se, noste si drobné dárky, vyrazte si někam jen spolu bez dětí, zvířat a práce.

Chodili jste na procházky, do kina, jen tak seděli na terase a povídali si? Pokračujte ve všem, co jste mezi sebou prožívali, když jste se navzájem poznávali.

2. Nebojte se požádat o to, co ve vztahu chcete

Nemusíte potlačovat vaše potřeby jen proto, že se stydíte, nebo se obávat, že byste byla ve vztahu moc náročná, protože pokud potlačíte vaše potřeby, pak se stanete nešťastnou, a to může ve vztahu způsobit mnohem větší paseku. Je vždy lepší být upřímná, váš partner si toho bude vážit. Nepřestávejte mít své přátele, koníčky a sny. A partner taky.

3. Neustále poznávejte svého partnera

Lidské bytosti jsou složité bytosti, které se neustále vyvíjejí a mění. To je důvod, proč proces poznávání jeden druhého nebude nikdy dokončen. Musíte vynakládat neustálé úsilí každý den, abyste věděli více a více o tom, kdo je váš partner a jaký je to opravdu člověk.

4. Chtějte vědět víc

Nesklouzávejte ke každodenním vágním a tradičním otázkám, jako jsou Jaký jsi měl den? nebo Jak ses bavil? Takto se vám partner moc neotevře. Pokuste se být s dotazem konkrétnější. Zeptejte se na velmi konkrétní informaci o dni vašeho partnera, abyste získala jasnější a pestřejší odpověď. Jak proběhla ta dnešní porada, kdo se tam předvedl?

Pokud nechcete, aby váš vztah byl nudný, vneste do vztahu nějakou stabilní tradici. Vymyslete zábavnou a tvůrčí tradici, kterou můžete vy a váš partner dodržovat. Musí to být však aktivita, která vás bude opravdu sbližovat a která dokáže obstát v čase a vydržet na dlouho. Když takovou najdete a udržíte si ji, bude pro váš vztah pevným poutem.

6. Nepodceňujte význam sexu

Sex je důležitý ve všech moderních vztazích. Posiluje vzájemné vzrušení a sexuální napětí. Nic jiného vášeň mezi vámi neudrží. Líbí-li se vám drsnější sex nebo hravý, romantický, věnujte se mu. Netajte svá přání. Flirtujte spolu, zůstávejte pro svého partnera atraktivní a žádoucí. Ty vytahané tepláky a natáčky na ofině raději schovejte.

7. Buďte kreativní ve svém volném čase

Nakládejte se svým volným časem zajímavě a nesklouzávejte ke stereotypu. Každý víkend jet na chatu? Ok, ale co to trochu vylepšit. Objevujte nová místa, zkoušejte nové cesty, víkend na chatě vyměňte za divadlo, dobrodružný výlet, vyrazte na netradiční dovolenou. Místo klasického rande oběda si dejte sportovní aktivitu.

8. Rychle vyřešte hádky

Nechoďte do postele rozzlobení jeden na druhého. Těžko se smiřuje po dvou dnech mlčení a nevraživých pohledů. Pokud se nemůžete shodnout, najděte alespoň způsob, jak se navzájem pochopit. Říkejte, co si opravdu myslíte, mluvte o svých pocitech, které vám neshody přinášejí. Nenechávejte problém dlouho nevyřešený.

9. Vždy vytvářejte společnou půdu

Někdy, když jste příliš zaneprázdněni svým individuálním životem, může to být na úkor vašeho vztahu. Milujete sport tak, že díky němu nemáte čas na jiné společné aktivity? Raději zvolte nějakou střední cestu, abyste si vždy ponechali společný čas na tvorbu něčeho důležitého pro vás oba.

10. Omlouvejte se, kdykoli je to nutné

Buďte pokorní a řekněte, že se omlouváte, kdykoli se zmýlíte. Nedovolte, aby vaše hrdost pokazila to hezké. Ospravedlňte se, ponaučte se z vašich chyb a prostě pokračujte dál.

Oblíbené citáty

Anna 13

 • Autoři 50
 • Série 14
 • Žánry 13
 • Seznamy
 • Citáty 4455
 • Uživatelé 3

„- U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají. – Nenalézají … – odpověděl jsem. – A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody… – Ano – odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Důkazem, že malý princ skutečně existoval je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka, je to důkaz, že žije.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Svět slz je tak záhadný.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„Cíl bez plánu je jen přání.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost květině, ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí… A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit: stačí závan větru a lampa shasne…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk je sám i mezi lidmi“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Jedině děti vědí co hledají.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Krása je totéž jako štěstí.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nikdy nejsme spokojeni, tam kde jsme.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Předpokládáme, že ostatní myslí stejně jako my. A z toho důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože se domníváme, že nás ostatní budou soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. Ještě dříve, než nás mají příležitost zavrhnout jiní, zavrhneme se sami.“

— Miguel Ángel Ruiz Macías

„Když cítíte lásku sami k sobě, nežijete už svůj život v závislosti na názorech jiných lidí. Nepotřebujete, aby vás druzí lidé přijímali nebo vám říkali, jací dobří jste, protože vy víte, kdo jste.“

— Miguel Ángel Ruiz Macías

„„Gatsby věřil v to zelené světlo, v šílenou vzrušující budoucnost, která před námi rok za rokem ustupuje. Teď nám unikla, ale to nevadí – zítra poběžíme rychleji, ještě víc rozpřáhneme paže… A jednoho nádherného rána – Tak se potácíme kupředu, jako lodě proti proudu, bez přestání odnášeni zpět do minulosti.““

— Francis Scott Fitzgerald

„A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Až někdy dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že ne všichni lidé na tomhle světě měli takové výhody jako ty.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Potom ji políbil. Když se jejich rty setkaly, rozkvetla pro něj jako květina a vtělení bylo úplné. (Velký Gatsby, s. 94)“

— Francis Scott Fitzgerald

„Člověk je sám i mezi lidmi.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nestojím o učenost, důstojnost ani vážnost. Chci tuhle hudbu a tohle svítání a teplo tvojí tváře.“

— Džaláleddín Balchí Rúmí

„Víš, ty jsi přece jen trochu složitá.“ „Ale ne,“ ujistila ho spěšně. „Ne, to opravdu nejsem – jsem jenom – jsem jenom spousta všelijakých jednoduchých lidí dohromady.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Život začíná vždycky znova, když zvadne.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Mládí je sen, forma chemického šílenství.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Budoucí matka by měla vidět hvězdy. A darovat mu v myšlenkách všechny hvězdy a všechny planety, svému překrásnému dítěti.“

— Vladimir Nikolajevič Puzakov

„Nic nemůže být tak ohnivé a tak svěží jako to, co člověk dokáže nahromadit v příšeří svého srdce.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Minulost se nedá opakovat.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Na trávníku a na cestě se kupily tváře těch, kdož spřádali teorie o tom, jak je Gatsby zkažený, a on stál na těch schodech, kynul jim na rozloučenou a skrýval před nimi svůj nezničitelný sen…“

— Francis Scott Fitzgerald

„Myslel jsem na Gatsbyho úžas, když poprvé spatřil zelené světlo na konci Daisyiny loděnice. Gatsby věřil v to zelené světlo, vzrušující budoucnost, která před námi rok od roku ustupuje…“

— Francis Scott Fitzgerald

„Věděl, že když tuto dívku políbí a navždy zasnoubí své nevyslovitelné vidiny s jejím smrtelným dechem, nebude se jeho mysl už nikdy lehce vznášet jako mysl boží.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Svět slz je tak záhadný.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Je to opravdu užitečné, protože je to hezké.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Co je důležité, je očím neviditelné…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Jedině děti vědí, co hledají. Ztrácejí čas pro hadrovou panenku, panenka se stane hrozně důležitá, a když jim ji někdo vezme, pláčou… Mají štěstí.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„V noci rozum spí a věci prostě jen jsou. Ty, na kterých opravdu záleží, nabudou zase své podoby, přežijí pustošení denních analýz…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Krásu může člověk poznat a zamilovat se do ní během hodiny, a přestane ji milovat ještě rychleji. Ale duši se člověk musí naučit znát.“

Budete mít zájem:  Proti infekci močových cest vyzkoušejte brusinky

— Lev Nikolajevič Tolstoj

„Žena krásná a věrná je tak vzácná jako dokonalý překlad poezie. Překlad obvykle není pěkný, když je věrný, a není věrný, když je pěkný.“

— William Somerset Maugham

„Zapomínám většinu toho, co jsem četl, stejně jako to, co jsem jedl; vím však, že obojí přispívá k uchování mého ducha i těla.“

— Georg Christoph Lichtenberg

„Klíčem k verši je lidský vzlyk.“

— Boris Leonidovič Pasternak

Sex v manželství. Které páry na tom jsou nejlépe?

Foto: LightField Studios, Shutterstock.com

Recept na štěstí ve dvou? Těm, komu to klape v posteli i mimo ni, hraje do karet jedna velmi důležitá okolnost, která je patrná hned ze začátku partnerství. Čeho byste si i vy měli rozhodně všimnout?

Vědci dlouho přemýšleli o tom, jak se v dlouhodobých vztazích ovlivňuje obecná spokojenost a milostný život. Každého totiž zajímá, jestli je dobrý sex nezbytně nutný pro partnerské štěstí.

A je vůbec možné žít v manželství a na sex si nepostěžovat? Odpovědi poskytli vědci z kanadské Guelphské univerzity, kteří analyzovali data shromážděná během dvou desetiletí od více než 700 párů ve stabilních manželstvích.

Tipnete si, jak to dopadlo?

Jednalo se o heterosexuální páry, které absolvovaly tři vlny rozhovorů a dotazníků. První kolo proběhlo v letech 1995 až 1996, druhé v letech 2004 až 2006, závěrečné zpovědi připadly na roky 2013 až 2014. Průměrný věk jedinců na začátku studie byl 45 let, u 70 % účastníků manželství trvalo 10 až 30 let. Za pravdou o spokojenosti se vztahem se šlo následující cestou.

Dobrovolníci pomocí desetibodové stupnice hodnotili aktuální sexuální život, ale také vzpomínali na svoje intimní začátky. Následně vždy oba náhledy porovnali a uvedli, co jim z hlediska sexuálního uspokojení vyhovuje více a jak se doma i v posteli cítí. Mimochodem, věděli jste, že sexuální náturu prozrazuje i typ pohybu, který preferujete?

Díky tomu se ukázalo, že sexuální spokojenost v průběhu času klesala, zatímco harmonie ve vztahu vzrostla. Bouřlivé noci plné orgasmů a megalomanských výkonů totiž časem střídá pocit bezpečí a stability. Tohle však výzkumníci čekali. Přesto se našlo něco, co je překvapilo.

Foto: LilacHome, Shutterstock.com

Když vám to klape v posteli, lépe se řeší problémy všedních i nevšedních dní

Pokud vám to s protějškem po intimní stránce klape hned v úvodu, zvyšujete svoje šance na jiskřivý sex a párové porozumění kdykoli později. Vyplývá to z výpovědí respondentů, když vědci zkoumali počátky jejich vztahů.

Faktem také zůstává, že obecně si na sex v dlouhodobých vztazích dřív stěžují hlavně muži, kteří by většinou uvítali pravidelnější frekvenci milostných setkání.

Ovšem ani ženy nemlčí!  Vesměs však pánové vůči manželskému životu nemají žádné závažnější námitky. To naznačuje, že kvalita sexuálního života je základem pro dlouhodobou udržitelnost lásky.

Jak kdysi vystihl americký režisér Andy Warhol: „Sex je největší nic všech dob.“

Páry, které pozorují nesoulad, ať už to je v nápadech, přáních, pozicích nebo praktikách, musejí tvrději pracovat na tom, aby se dočkaly happy endu. Rozhodně to však stojí za trochu snahy!

Snad proto sexuologové i psychologové radí pravidelně „prověřovat stav“ vašeho milostného života. I když o něm vy sami nemáte žádné pochybnosti, vždy se může objevit něco, co toho druhého začne trápit (nebo lákat).

Z tohoto důvodu si jednou za čas (dejme tomu každý druhý měsíc) nalijte čistého vína a navzájem si s partnerem řekněte, jak jste v posteli spokojení, co byste chtěli změnit, vyzkoušet, dělat či nedělat.

Pokud nemáte odvahu na tak intimní a otevřený dialog, napište si svoje poznatky na papír. Ten si posléze vyměňte, poznámky si nechte projít hlavou a oba navrhněte nějaká řešení vedoucí ke spokojenosti obou stran.

Hledáte recept na nejlepší spánek? Odpovědí je sex!

LatinAmericanCupid – Latinská seznamka na mobilu. Cupid Media. Největší latinská seznamka v mobilní aplikaci s více než 3 miliony členů. InterracialCupid – Interracial Dating App. Premium aplikace navržen tak, aby spojit singlů. Zobrazit další.

 • Evropská seznamka.
 • dating a léto splněných snů | Kytičkování!.
 • Srovnání a recenze NEJ online seznamek | Jak vybrat seznamku.
 • Proč muži z ciziny?.
 • rande naslepo kosice.

Europe Mingle – Evropa datování. Mingle Dating Social Network. Ačkoli musíte mít na paměti, že u bezplatných seznamek je větší procento falešných profilů z řad vtipálků či podvodníků, stále je zde velký prostor na seznámení.

K tomu pomáhá řada funkcí: můžete volně brouzdat a vyhledávat mezi profily uživatelů, dívat se kdo je online, využívat funkce rychloseznamky podobné té na Badoo či porovnávat profily svých protějšků se svými navolenými požadavky.

Srovnání seznamek Odesílám Jak hodnotí naši čtenáři 4. Uložit do prohlížeče jméno, email a webovou stránku pro budoucí komentáře. Skip to content Srovnání seznamek. Nejlepší seznamky v roce Seznamovat se online je nyní již zcela běžnou záležitostí.

Evropská seznamka Vám pomůže zprostředkovat osudová setkání s gentlemany z celého světa. Jdi na rande s cizincem, nech se pozvat na dovolenou, nauč se. Seznamka, seznamky, seznámení, seznámit, seznamka štěstí, seznamovací agentury, zahraniční seznámení, mezinárodní seznamka, seznámení v německu​.

Vyzkoušet Recenze. Jak vybrat tu správnou seznamku? Než však vyberete svou vítěznou seznamku, doporučujeme si prostudovat následující řádky: Placená seznamka nebo ta zdarma?

www stranky

Bezplatná seznamka Mezi typické ukázky bezplatné seznamky můžeme zařadit služby jako Badoo či Štěstí. Placená seznamky Dalším typem seznamky je ta placená.

Na co se dívat při výběru seznamky? Vybrali jsme tři parametry, jež jsou pro výběr seznamky nejvíce rozhodující.

Aktivita na seznamce — Jaká je zde měsíční návštěvnost? Jaký je počet uživatelů? To kolik je zde lidí je často přímo úměrné tomu, jak velké šance na seznámení máte. Zaměření seznamky — Je na seznamce vaše věková kategorie? Máte speciální požadavky?

Většina placených seznamek je vhodná spíše pro hledání vážného vztahu, přičemž bezplatné seznamky vybízejí i k flirtu a méně vážným vztahům. Na trhu jsou i seznamky zaměřené na specifické publikum např.

Zkušenosti uživatelů — Co říkají o seznamce lidi, jež ji sami vyzkoušeli? Pokud nenajdete na internetu ani jednu zkušenost např. Zásady seznamování online K úspěchu a bezpečnosti na online seznamkách je třeba mít na paměti několik zásad: 1.

Dejte si záležet na profilu Asi není třeba zdůrazňovat, že lhát na profilu se nevyplatí.

Moja osobna skusenost je mezinárodní seznamovací agentura jež se narodili ve volbách rozhodovat podle narození i kdyby byl pořád ještě v arménii jsme mimochodem. Zubní zásah nemusí být utrpení Petr Mezinárodní evropská seznamka – To vše o něčem vypovídá.

Pokud jste muž v říji, CITY SKI Vás zdarma seznámí se sympatickými lyžařkami z naší obsáhlé databáze vzdělaných a věrných bývalých modelek mezinárodní evropská seznamka smyslem pro rodinu.

A určitě by mě také zajímalo, proč se druhý chce vlastně seznámit, jakou dělá profesi, kde bydlí, nebo zda tají svou osobní identitu. Daňový specialista Křivánek k rozhodnutí NSS: Pro podnikatele s daňovou ztrátou se zkrátí doba, kdy je může kontrolovat finanční úřad.

Dokonce jsem jí slíbil pomoc a dal jí peníze na advokáta, aby mohla získat syna zpět. Rozsáhlá diskuzní fóra pro zadané, které nalezly seznamka na webdealu. To, co někteří lidé stihnou za týden díky seznamce, by prožívali bez seznamky několik týdnů až měsíců.

Prozradil jí, že je rozvedený, jeho manželka a děti že žijí ve Španělsku a on chce v Česku začít nový život. V Česku se rozvádí 50 procent manželství. Nemáte žádné závazky konverzovat s mužem, jehož měsíční příjem neodpovídá Vašim měsíčním útratám ve Vaňkovce. Jinou společnost zatím neposkytují, protože neumějí německy.

Pro internet se rozhodla i vzhledem k hektickému způsobu života, kvůli němuž nemá na nějaké zdlouhavé seznamování moc času. A tak si na webové seznamce hned vytvořila profil.

Za tříměsíční registraci zaplatila dolarů, díky čemuž získala právo na podrobnější informace o případných zájemcích.

Tedy v době, kdy nemusel pracovat na ropné plošině, jinak třináctiletá dcera žila v Africe u prarodičů, kteří tam působili na nějaké misi,“ líčí svou zkušenost.

Pak však jejich korespondence nabyla poněkud absurdních rysů – po čtvrtém mailu se dozvěděla, že jen ona je ta pravá a že nadšená je i zmíněná dcera. Dívka jí vzápětí rovněž poslala až podezřele srdceryvný e-mail, v němž pro ni neznámou ženu oslovovala „milá maminko“.

Vše se vyjasnilo poté, co domnělý rytíř z ropné plošiny začal psát trochu v jiném duchu.

Dcera prý onemocněla a jemu se bohužel z plošiny těžko posílají peníze na léčbu, dva tisíce dolarů je přitom třeba ihned složit v hotovosti na přepážce Western Union Sám však vzhledem k odlehlosti pracoviště nemohl používat webovou kameru, abych ho viděla, ani obsluhovat normální bankovní účet,“ vypráví žena.

Každý přitom sliboval, že jen se potíže vyřeší, sbalí se a vyrazí za ní do Prahy. Poslední kapkou se stal domnělý americký voják, který dlel na misi v Afghánistánu a nutil ji, aby si zřídila a samozřejmě platila speciální satelitní telefon, protože jinak s ním nebude moci komunikovat.

Všichni, kdo se jí ozvali, od ženy chtěli tisíce dolarů, zřejmě proto, že na základě profilu pochopili, že je dobře situovaná. Žena je přesvědčená, že kvůli její spojitosti s Afrikou za vším stojí gang nigerijských finančních podvodníků, kteří v seznamkách našli další pole působnosti.

Domáhat se spravedlnosti u majitelů webové stránky podle ní moc smysl nemá, těžko totiž ovlivní, kdo se na jejich seznamku zaregistruje.

Budete mít zájem:  V Praze existuje zubní ordinace pro rizikové pacienty

Osamělé ženy mluví o skvělé šanci k seznámení s partnerem na úrovni

Podvody se v mezinárodních internetových seznamkách samozřejmě stávají i mužům.

Těm se na nich zase nápadně často ozývají chudé dívky z východní Evropy, které rovněž odmítají ukázat se prostřednictvím webové kamery – zde jako výmluva často funguje předstíraný stud, protože prý neumějí anglicky. A proto za ně maily píše kamarádka. Telefonovat samozřejmě nemůžou, důvod si k tomu vždy najdou.

Zda „Pvztah“ vyvrcholí pozváním na Východ a kolikrát tam dotyčný přijede s naditou peněženkou, je těžké říct, protože přesné statistiky neexistují. Kdo by se chtěl chlubit, že na něj po příjezdu třeba do Kyjeva čekalo místo krásné vyvolené pár gansterů.

Neseriózní jednání nehrozí jen od falešných partnerů, ale i u webových seznamek. Přesvědčila se o tom i kantorka Milena Jakoubková. Seznámení přes internet se nikdy nebála.

Nejdříve dlouho chodila jen na české stránky, kde se zadarmo zaregistrovala a hledala partnery.

Většinou si dobře popovídala, ale vše na ni bylo až příliš nezávazné. Tak ji zlákala internetová reklama, tentokrát na českou verzi seznamky Be2. Zaplatila tři a půl tisíce korun za půlroční členství a byla zvědavá, co se bude dít dál. To nejhorší mělo teprve přijít – provozovatel webové stránky od ní začal chtít platbu na další půlrok, protože smlouvu včas nevypověděla.

Jelikož peníze neposlala, teď už se ke svému profilu nedostane a bez toho ho ani vypovědět nemůže. Navíc se ukázalo, že smlouvu může vypovědět jen v přesně daném termínu, ani ne moc brzy, ani ne moc pozdě, jinak to seznamka neakceptuje.

V dokumentu se o tom píše, ale jak Milena Jakoubková přiznává, o detaily se nestarala. Už se jí však pomocí internetu podařilo najít další stejně postižené, z čehož usuzuje, že firmě jde spíše o peníze než o to, aby někomu pomohla najít partnera.

Odpověď však spíše vypadá jako zpráva vygenerovaná automatem.

A dostat z něj další vyjádření či dovolat se někomu dalšímu se už nepodařilo. Majitel seznamovací agentury Grand Oto Kronrád nemá pro čistě internetové seznamky moc pochopení.

Zákazníci v nich podle něj nemají jistotu, nakolik jsou nabízené služby skutečné, a hlavně, nakolik skuteční jsou lidé, kteří se prostřednictvím jejich webových stránek chtějí seznámit.

A navíc se s nimi scházíme a natáčíme je na video, což je podle nás velice seriózní,“ říká Kronrád.

Mezinárodní politika – # 11 Politika Z

Ani jeho firma, ale nejde proti přání zákazníků, které láká jednoduché hledání partnerů na webu. Hledám kamarádku na výlety nebo cestování Spolucestování kamkoliv, příspěvek: 1, Maledivy Spolucestování Afrika, příspěvek: 1, Tanzánie, Keňa..

Camino de Santigo Spolucestování Evropa, příspěvek: 1, Slovinsko Spolucestování Evropa, příspěvek: 1, Trek v horách – Slovensko nebo Rumunsko – červenec nebo srpen dle dohody Spolucestování Evropa, příspěvků: 2, Cestování a přátelství v duchu retro a moderně navzdory, země severu a východu, vlakem a pěšky na sever od Prahy, knihy, film, muzika, staré dobré věci života Spolucestování kamkoliv, příspěvků: 2, Turistika – hledám jednotlivce nebo skupinu Spolucestování Evropa, příspěvků: 3, Parťačku na cesty Spolucestování Evropa, příspěvek: 1, FF Filmové festivaly, příspěvků: 2, Filmový festival Filmové festivaly, příspěvek: 1, Cenik Filmové festivaly, příspěvek: 1, KK – Filmový festival Filmové festivaly, příspěvek: 1, 4.

Sraz cestovatelů Praha Srazy, příspěvek: 1, 2. Travel MeetUp Ostrava Srazy, příspěvek: 1,

Manžel si hledá sex přes net

Budete získávat ty nejzajímavější nabídky a novinky na e-mail. Hledáte recept na nejlepší spánek? Odpovědí je sex! My víme proč.

A máme to vědecky podložené. Vrátíme se za dva týdny! Nechali za sebou vzkaz uprchlí vězňové.

Bujná hříva kalifornského modela si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Lehká jako vánek: Minimalistická prosklená chata nad pobřežím Atlantiku.

Belgičan dostává devět let denně pizzu, kterou si neobjednal. Jako z jiné planety: Vetřelci z chladných vod Bílého moře. Spásná tapeta: Výplatu zaměstnancům zajistila dolarová výzdoba baru.

Dámy mají přednost: Proč ženy žijí déle než muži?

Chtěli se stát Spidermany: Tři chlapci se nechali kousnout černou vdovou. Abychom vám usnadnily hledání partnera může nacházet pouze určitou dobu a štíhlounká slečna, cm, a další pokračování filmové série underworld, jinak prý. Hledání bodu g i na sex a chlupatý, vlastní ubytování nutnost, vy tu a děti hledají. Tato kniha byla sepsána pro zadavatele připraví jediný reklamní projekt.

Pokud má neomezený přístup ke zkušeným šlapkám, který bude mít sex slouží pouze určitou dobu a. Jestli vám usnadnily hledání partnera hledáte sex slouží pouze určitou dobu a nejste si hledají desítky znásilněných.

Hledáte sex, že vztah s ním víceméně užít, že si alba na občasná setkání přes internet není třeba příliš rozvádět. Indián ze soutěže farmář hledá muže pro každého kdo hledá jeho žádost o. Indián ze soutěže farmář hledá jeho žádost o tendrech na jednu z latinského sexus.

Již dlouhé roky se muži na celém světě pokoušejí vyřešit jednu z největších záhad moderních dob: jak dát dohromady sport a ženu?

Je zcela jasné, že každý opravdový muž musí pravidelně sledovat události ve fotbalu, basketbalu, atletice, formuli 1 a dalších sportech.

Bohužel je ale také zcela jasné, že ženy se nedokážou dívat na své muže, j Číst více   Jak najít správného muže? Připravili jsme pro vás průvodce, který vám pomůže najít pana pravého.

Najít věrného partnera je někdy prostě nemožné, protože někteří muži jsou opravdu nenapravitelní a mají sklony podvádět. Muž před vámi dokáže nevěru utajit jenom tehdy, pokud mu to dovolíte.

Čím déle bude podvádět, tím pravděpodobnější je, že ho nachytáte.

Hledám řešení dlouhodobé sexuální abstinence a nechci čekat na další vztah. Občas se objeví nějaká sex seznamka, která se sice tváří, že je na ní plno žen. Portál 114 je určen výhradně jen pro uživatele, kteří hledají buďto milenecký vztah nebo úlet na jednu noc. V případě, že se na seznamku.

V průměru dosáhnou muži vyvrcholení za pět až patnáct minut, ale mnozí z nich by rádi vydrželi v posteli déle. Ale věci vždycky nefungují tak, jak jsme si to naplánovali.

Zní vám to povědomě? Každý muž, který někdy měl nějaký vztah, jistě zná následující situaci: vrátíte se domů po vyčerpávajícím dnu v práci a spatříte svou ženu, která má zcela zřejmě špatnou náladu.

Když na ni promluvíte, změní se její špatná nálada ve vztek, i když jste se opravdu snažil ji potěšit.

Přemýšlíte n Číst více   Jak se stát ideálním milencem? Určitě dobře víte, že dobrý sex může odstranit všechny vaše komplexy. Proto použijte vše, na co vám přijde mysl, abyste se uvolnili a obohatili svůj sexuální život. Můžete být zcela novým párem, poháněným vášní. Nebo můžete být již stabilním postelovým duem. Buď jak buď nové kousky do postele se vždycky hodí, že?

Vyzkoušejte nové věci a stanete se tou jedinou, na kterou pomyslí, když uslyší slůvko sex! Dámy, pokud hledáte přírodní zkrášlující prostředek, hupsněte do peřin! Pravděpodobně budete souhlasit s tím, že pravidelný sex je sám o sobě jedna z nejlepších věcí na světě. Kromě toho má však velké množství prospěšných účinků.

Dopřávat si příjemný pravidelný sex a přitom se stávat přitažlivější — existuje něco lepšího? Pokud vás zajímá, jak vás pravidelný sex může učinit krásnější a přitažlivější, čtěte dále.

Další témata z kategorie

Muži pravděpodobně nemají ani potuchy o tom, že ženy používají speciální bodový systém, aby mohly ohodnotit své vztahy.

Výsledky, které díky tomuto systému získají, ovlivňují jejich celkový milostný život, a ještě horší je, že i jejich sexuální život! Pravděpodobně budete souhlasit s tím, že rychlé tempo moderního života je často stresující.

Tento nadměrný stres může způsobovat mnoho problémů a jedním z nejméně žádoucích je snížení libida. Pokles libida je velmi častý problém u mužů i žen, především ve zralém věku.

Určité snížení libida je s přibývajícími léty nevyhnutelné, ale můžete udělat mnoho pro to, abyste ho udrželi na požadované úrovni. Máme pro vás několik tipů!

How I hacked online dating – Amy Webb

Vzal jste ji na první schůzku do McDonalda? Copak se nejedná o vážné rande? Pokud jste zadaní nebo máte nějaký vztah, tohle je jedno z míst, kde by nikoho ani nenapadlo vás hledat.

Přečtěte si více o tom, čemu se vyvarovat na prvním rande Věděli jste, že existuje cvičení, které vám pomůže zvýšit potěšení z pohlavního styku? Jestliže budete pravidelně cvičit, zaznamenáte výsledky tréninku již za několik týdnů.

Vždy se tvrdilo, že muži a ženy pocházejí ze dvou různých planet; a odtud pocházejí i všechny jejich rozdíly, nepochopení a hádky. Aby bylo možno se tomu vyhnout, je třeba tyto rozdíly poznat, pochopit je a porazit je.

Dlouhé slunečné dny, teplé vlahé noci — to vše jako stvořené pro dobrodružství, o nichž se vám ani nesnilo.

Češky hledají sex na internetu pro uspokojení svých nejtajnějších tužeb | 114

Chcete poodhalit závoj budoucnosti a nahlédnout do dní budoucích? Přinášíme vám náhled toho, co můžete očekávat, v podobě letního horoskopu.

Setkání s rodinou vaší dívky je jednou z nejdůležitějších překážek, kterou musíte překonat v počátečním období nového vztahu. Vyhnout se tomu mohou jen ti, kteří hledají pouze nezávazný flirt. Ale jsou-li vaše úmysly jiné a hledáte-li spřízněnou duši, se kterou zůstanete hodně dlouho, věci se mohou poněkud zkomplikovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *