Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Šedý zákal neboli katarakta je časté onemocnění oka, při kterém dochází ke zhoršení zraku zakalením, tedy sníženou průhledností oční čočky. Zakalení čočky brání průchodu paprsků světla na sítnici a způsobuje zastřené vidění.

Výskyt šedého zákalu úzce souvisí s vyšším věkem. Většinou postihuje osoby starší 65 let. Šedý zákal není nijak bolestivý. Na oku ho lze běžně pozorovat až v pokročilém stadiu onemocnění. Šedý zákal může postihnout buď jedno, nebo i obě oči.

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká Před operací šedého zákalu je nutné podstoupit vyšetření u očního lékaře, aby bylo možné stanovit optimální řešení. zdroj: istock photo

Příznaky šedého zákalu

Šedý zákal může buď jen částečně omezit průchod světla čočkou, nebo jej úplně blokovat. Zpočátku nemá toto onemocnění téměř žádný vliv na kvalitu vidění. Postupem času se intenzita zakalení ale zvyšuje, tím pádem se postiženému výrazně zhoršuje zrak a může až úplně oslepnout.

Pacienti popisují tuto poruchu vidění jako pohled přes mlhu, špinavé sklo či průhledný papír. Někteří vidí prstenec kolem světel, blýskající se světla aut nebo jsou oslňování lampami a sluncem. Nemocné oko vnímá barvy jako vybledlé, může se také projevit dvojité vidění.

Jaké jsou příznaky šedého zákalu?

 • Zamlžené vidění či rozostřené vidění – je způsobeno metabolickými změnami uvnitř lidské čočky. Světlo už neprojde čočkou pravidelně, ale rozptyluje se do různých směrů. Pacient vidí předměty, jako by se díval přes zamrzající okno nebo mléčné sklo.
 • Dvojité vidění (diplopie) – patří také mezi první symptomy šedého zákalu. Objekty, které postižený pozoruje, se jeví zdvojeně či ztrojeně.
 • Zvýšená senzitivita na silnější světlo – zhoršuje vidění a způsobuje nepříjemné oslňování např. při nočním řízení auta nebo při ostrém slunečním světle a může vést k nesnášenlivosti jasného osvětlení.
 • Zkreslení barev – dodává předmětům žlutavý nádech. Barvy přestávají být syté a mění svoji intenzitu a odstíny.
 • Snížení kontrastu – projevuje se kromě jiného zhoršenou schopností číst text.
 • Narůstající krátkozrakost – je spojená s potřebou často měnit dioptrické brýle za nové, silnější.

Šedý zákal: Příčiny vzniku

Přestože příčiny vzniku šedého zákalu nebyly zatím přesně stanoveny, existuje řada faktorů, které s jistotou ovlivňují jeho výskyt.

 • Věk: Přirozený proces stárnutí oční čočky je nejčastějším rizikovým faktorem šedého zákalu. U převážné většiny výskytů (asi 90 %) se jedná o tzv. senilní kataraktu.(1)
 • Některá systémová či metabolická onemocnění: Vznik šedého zákalu mohou uspíšit nemoci jako např. cukrovka, atopický ekzém, Downův syndrom, apod.
 • Onemocnění oka: Osoby trpící krátkozrakostí, zeleným zákalem (glaukom) či zánětlivými onemocněními oka (např. uveitida) mají také vyšší riziko vzniku šedého zákalu.
 • Zranění či úrazy oka: Zranění oka, infekce nebo operace očí mohou zvýšit riziko výskytu šedého zákalu.
 • Různá záření: Nadměrné sluneční světlo a ultrafialové záření zvyšuje riziko katarakty stejně jako rentgenové, radioaktivní či tepelné záření. Proto je vhodné se vyvarovat intenzivnímu slunečnímu záření i v mladém věku.
 • Léky: Např. užívání kortikosteroidů nebo dlouhodobé užívání některých očních kapek patří mezi potvrzené příčiny vzniku šedého zákalu.
 • Dědičnost: Dědičnost hraje roli nejen u vrozeného šedého zákalu, který postihuje děti již od narození, ale je potvrzen výskyt v rodinách po více generací.
 • Nezdravý životní styl: Rozvoj šedého zákalu dále ovlivňuje obezita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání drog a špatná životospráva.

Příčiny šedého zákalu u dětí

Dědičné poruchy struktury nebo tvaru oční čočky i jiné genetické faktory vedou ve výjimečných případech k vrozenému šedému zákalu (kongenitální katarakta). Výskyt této choroby u dětí může způsobit také infekční onemocnění během těhotenství, pití alkoholu a užívání omamných látek v těhotenství.

Druhy šedého zákalu

Šedý zákal může vzniknout na každé ze tří částí čočky. Podle místa zakalení se rozlišují následující druhy katarakty:

 • 1. Nukleární katarakta: Jaderný šedý zákal bývá obvykle oboustranný. Jedná se o nejběžnější formu šedého zákalu spojenou s přirozeným stárnutí.
 • 2. Kortikální katarakta: Zákal vzniká ve vnější části oční čočky – kortexu. Projevuje se nesnášenlivostí kontrastního osvětlení, např. oslňováním protijedoucími vozidly.
 • 3. Maturitní katarakta: Zákal vzniká v zadní části obalu, který obklopuje čočku a často postupuje rychle v řádu několika měsíců.

Léčba šedého zákalu

V současné době neexistuje žádný jiný způsob léčby šedého zákalu než operace. Ani žádné oční kapky, léky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo jiné přípravky nemohou kataraktu zlepšit.

Někteří se ptají, jak funguje na šedý zákal přírodní léčba. Věřte odborníkům: vyléčit šedý zákal bez chirurgického zákroku skutečně nelze, ani pomocí bylinek.

Operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu se provádí ambulantně po řádném předoperačním vyšetření operujícím lékařem. Během zákroku se odstraní z oka postižená čočka a nahradí se novou umělou čočkou. Samotná operace trvá přibližně 15 minut. Díky znecitlivění oka je celé ošetření naprosto bezbolestné. Rekonvalescence probíhá velmi rychle, většina pacientů již druhý den po operaci na oko vidí.

Operace šedého zákalu patří celosvětově k nejčastějším chirurgickým výkonům. V České republice ji podstoupí v současnosti ročně přibližně 120 tisíc pacientů. Řadí se tedy mezi zcela běžné a nanejvýš bezpečné operativní zákroky.(2)

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká Spokojený pacient po operaci šedého zákalu. Zdroj: archiv kliniky OCP Praha

Metody operace šedého zákalu

 • Operace šedého zákalu ultrazvukem – fakoemulzifikace – rozděluje a odstraňuje poškozenou čočku pomocí ultrazvukové sondy.
 • Laserová operace šedého zákalu – je nejmodernější, nejšetrnější a nejefektivnější metoda.
 • Operace šedého zákalu pomocí Aqualase – využívá k odstranění zkalené čočky pulsy teplého solného roztoku.

Kdy podstoupit operaci šedého zákalu?

Základním důvodem k operaci šedého zákalu je zhoršené vidění. Jen v situaci, kdy je zákal tak zanedbatelný, že jej pacient vůbec nepozná, není operace nutná. Pokud však šedý zákal ovlivňuje každodenní činnosti, jako je např. výkon povolání, čtení či řízení, je čas přistoupit k operaci.

Operace je pro oko šetrnější a rychlejší, pokud se pro ni rozhodnete co nejdříve. Neexistuje žádný důvod, proč zákrok odkládat a nechávat zákal tzv. uzrát. Špatný zrak pacienta pouze obtěžuje v jeho osobním i pracovním životě. Odstranění šedého zákalu lze podstoupit kdykoli bez ohledu na roční období.

Lékaři nedoporučují operaci katarakty pouze v případech, kdy nepředpokládají zlepšení vidění z jiného důvodu nebo celkový zdravotní stav pacienta, fyzický i psychický, není uspokojivý.

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká Před operací šedého zákalu musí proběhnout důkladné vyšetření obou očí a odborná konzultace s očním lékařem. Zdroj: archiv kliniky Neovize

Předoperační vyšetření před operací šedého zákalu

Před zákrokem absolvuje pacient podrobné vyšetření zraku, během kterého oční lékař zjistí aktuální stav očí, dioptrické vady, nitrooční tlak a vyšetří oční pozadí. Dále se provádí biometrické měření pro přesný výběr správné umělé čočky. Lékař vás informuje o různých typech čočky a vysvětlí vám, která umělá nitrooční čočka je pro vás ta nejvhodnější.

Samozřejmě během konzultace proberete detaily operace, zohledníte její výhody ale také rizika a dozvíte se, na co by si měl pacient po zákroku dávat pozor. Každé oko je před ošetřením vyšetřováno zvlášť. Předoperační vyšetření očí trvá přibližně 1 až 2 hodiny.

K předoperačnímu vyšetření si přineste:

 • vaše doklady (OP)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • brýle, které nosíte
 • přehled léků, které užíváte
 • případně doporučení od očního lékaře, které ale není nutné mít

Operace šedého zákalu: Průběh

Šedý zákal je možné operovat různými způsoby, mezi nejčastější patří klasická a laserová operace.

Operace šedého zákalu ultrazvukem – fakoemulzifikace

Operace šedého zákalu probíhá ambulantně, tedy bez hospitalizace, a při vědomí pacienta. V rámci přípravy na operaci nakape sestřička do operovaného oka speciální kapky pro rozkapání a místní znecitlivění. Oko je také ošetřeno operačním gelem, aby bylo během zákroku chráněno.

Lékař provede malý řez a pomocí ultrazvukové vlny (ultrazvukového fakoemulzifikátoru) rozbije na malé části a odsaje zkalenou oční čočku. Poté stejným otvorem vloží díky speciálnímu injektoru do oka stočenou novou umělou čočku, která se sama rozvine. Operační rána v rohovce je tak malá, že není třeba ji zašívat. Oko je pouze přelepeno sterilní náplastí a tím chráněno.

Laserová operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu laserem je nadstandardní, vysoce komfortní a maximálně bezpečná metoda. Řez je proveden speciálním laserem naprosto precizně, poškozená čočka je odstraněna a nahrazena novou nitrooční čočkou.

Laserová operace dokáže zároveň korigovat oční vady, např. astigmatismus. Doba hojení po zákroku se díky laseru zkracuje a minimalizují se i pooperační rizika.

Budete mít zájem:  Zánět Žil Na Noze Léčba?

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká Ukázka oka postiženého šedým zákalem. Pacient podstoupil operaci v 61 letech. Zdroj: archiv kliniky Lexum

Typy umělých nitroočních čoček

Při předoperačním vyšetření prodiskutujte s lékařem možnosti korekce očních vad použitím speciální čočky. Doplňující informace k výběru čoček při operaci šedého zákalu najdete také v našem rozhovoru s paní MUDr. Janou Mikšovskou.(3) K dispozici jsou:

 • Monofokální čočky – čili čočky s jedním ohniskem jsou hrazeny v rámci běžného zdravotního pojištění. Umožňují vidění bez brýlí na jednu vzdálenost. Pacienti zpravidla upřednostňují vidění na dálku, na blízko potřebují i nadále brýle.
 • Bifokální čočky – zlepšují vidění na blízko i do dálky.
 • Trifokální čočky – poskytují ostré vidění na blízko, na dálku i na střední vzdálenost, např. na počítač.
 • Asférické čočky – umožňují bezproblémové vidění i za zhoršených světelných podmínek např. večer, za šera nebo při mlze.

Rizika operace šedého zákalu

I přesto, že operace šedého zákalu je v současné době jednou z nejbezpečnějších a nejvíce úspěšných operací a pacienti se skutečně nemusí ničeho obávat, je nutné být vždy informován o možných komplikacích, mezi které patří:

Zvýšení nitroočního tlaku – odezní většinou během několika dnů až týdnů po operaci nebo po terapii lékařem.

Otok oka a tzv. zřasení rohovky – je zánětlivá reakce rohovky na operaci šedého zákalu, která ustoupí během krátké doby po operaci.

Dvojité vidění – po operaci šedého zákalu neboli diplopie je jednou z možných avšak velmi vzácných komplikací.

Akutní bakteriální endoftalmitida – je těžká komplikace, projevující se během několika hodin či dní po operaci výraznou bolestí, zhoršením až ztrátou vidění, zarudnutím oka a otokem spojivky. Při této komplikaci je nutné co nejrychleji vyhledat odborníka.

 1. Filtrace operační ránou – je důsledek uvolněných stehů rány nebo špatného zašití rány.
 2. Cystoidní makulární edém – je otok, který vzniká v centrální krajině sítnice za několik týdnů po operaci a může přetrvávat i několik měsíců.
 3. Odchlípení sítnice – je velmi vzácná pooperační komplikace, při které dojde k oddělení sítnice v zadní části oka.

Sekundární šedý zákal – čili zkalení zadního pouzdra čočky může být pozdní reakcí na operaci katarakty, ale může vzniknout i nezávisle na ni. Projevuje se zamlženým či zastřeným viděním. Odstranění druhotného šedého zákalu probíhá ambulantně pomocí laseru.

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká Operace šedého zákalu patří mezi nejúspěšnější operace vůbec. Zdroj: archiv oční kliniky Neovize

Operace šedého zákalu: rekonvalescence

Po operaci šedého zákalu zůstává pacient ještě několik hodin na klinice a pokud se cítí dobře, je poté propuštěn domů. Doporučujeme, abyste si zajistili doprovod či odvoz domů a nejlépe i pomoc během prvního dne, protože po ošetření budete mít oko překryté náplastí, můžete mít nepříjemné pocity či pociťovat tlak a váš zrak bude rozmazaný.

Během několika málo dní se tento stav ale zlepší. Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. však v tomto článku připomíná, že pokud začne oko po operaci silně bolet nebo zčervená či se dokonce zhorší vidění, neprodleně navštivte očního lékaře.(4)

Dle instrukcí vašeho operatéra se dostavte ve sjednaném termínu na kontrolu. Užívejte pravidelně oční protizánětlivé kapky, které vám lékař předepsal a dodržujte také další doporučení vašeho lékaře.

Po dohodě s ním můžete při potížích používat po operaci šedého zákalu umělé slzy, které jsou volně prodejné v lékárnách. Snažte se vyvarovat kontaktu s operovaným okem, nemněte ho, nesahejte si do něj.

Co se týká běžného režimu po operaci šedého zákalu, buďte v prvních dnech raději v klidu.

Konzumace alkoholu v malé míře po operaci šedého zákalu zakázána není, je třeba ale dbát na to, aby pacient souběžně neužíval léky na spaní či léky proti bolesti.

Při mytí hlavy po operaci šedého zákalu dejte pozor, aby se do oka nezanesla žádná nečistota a oko nebylo podrážděné. Mytí hlavy provádějte velmi opatrně nejlépe v záklonu nedráždivým šamponem.

Již několik dní po zákroku budete pozorovat zlepšení zraku, je ale možné, že oko bude ještě určitou dobu citlivé. K úplnému zhojení dojde přibližně během 2 měsíců, kdy by se u vás již neměla projevovat žádná zdravotní omezení po operaci šedého zákalu. Dále doporučujeme následující režim po operaci šedého zákalu:

 • Kancelářskou práci a běžnou fyzickou námahu lze vykonávat zhruba za 4 až 7 dnů.
 • Po dobu 2 týdnů nesportujte a nepoužívejte žádná líčidla.
 • Alespoň po dobu prvních 4 týdnů po operaci se vyvarujte pobytu ve výrazně prašném a infekčním prostředí, nekoupejte se ve veřejných bazénech a lázních.
 • Po dobu 5 až 6 týdnů se nevystavujte těžké fyzické námaze.

Operace šedého zákalu: Cena

Kolik stojí operace katarakty? Cena standardně zahrnuje předoperační vyšetření a základní operaci šedého zákalu s implantací monofokální nitrooční čočky. Operace šedého zákalu včetně základní nitrooční čočky je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Za příplatek má pacient možnost výběru ze speciálních očních čoček, které nehradí zdravotní pojišťovna. Laserová operace šedého zákalu není hrazena ze zdravotního pojištění. Samoplátci naleznou vždy cenu operace šedého zákalu v ceníku kliniky či nemocnice. Na detaily se vždy informujte na konzultaci před zákrokem.

REFERENCE:

1/ Národní zdravotnický informační portál. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. ŠEDÝ ZÁKAL (KATARAKTA). 2021. [Online]. Dostupné na: https://www.nzip.cz/clanek/394-sedy-zakal-katarakta, [31. 1. 2021]

2/ Eurostat. Statistics Explained. SURGICAL OPERATIONS AND PROCEDURES. 2020. [Online]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Surgical_operations_and_procedures_statistics, [30. 1. 2021]

3/ Lekari-Online.cz.MUDr. Jana Mikšovská. JAK VYBRAT SPRÁVNOU NITROOČNÍ ČOČKU? 2016. [Online]. Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/novinky/jak-vybrat-spravnou-nitroocni-cocku, [4. 2. 2021]

4/  Lekari-Online.cz. Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. FEBO. O ŠEDÉM ZÁKALU A NITROOČNÍCH ČOČKÁCH S DOC. JIŘÍM PAŠTOU, CSC., FEBO. 2014. [Online]. Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/novinky/o-sedem-zakalu-a-nitroocnich-cockach-s-doc-jirim-pastou-csc, [4. 2. 2021]

Kuchynka Pavel a kol. OČNÍ LÉKAŘSTVÍ. Grada Publishing a.s., 2016. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTI OBORU OFTALMOLOGIE ZA OBDOBÍ 2014–2015. 2016. [Online]. Dostupné na: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/NZIS_REPORT_c_K11_09_16_A030_oftalmologie.pdf, [31.1.2021].

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). CATARACTS. 2018. [Online]. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790. [31.01.2021]

Operace šedého zákalu

Šedý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení čiré lidské oční čočky. Toto zakalení brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a člověk si tak připadá, jako by viděl přes mlhu. Jedná se o časté oční onemocnění, které komplikuje život řadě lidí, přitom se dá jednoduše vyřešit.

Výskyt šedého zákalu stoupá s věkem a většinou postihuje osoby ve věku 60 až 75 let. Mezi zdaleka nejčastější příčinu vzniku šedého zákalu patří stárnutí oční čočky v důsledku změn v jejím složení a velikosti. Příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také citlivost na světlo.

Léčba šedého zákalu

Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.

Operace šedého zákalu včetně základní nitrooční čočky je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká „Operace je zcela bezbolestná a díky moderní medicíně a nejnovějším technologiím se v dnešní době jedná o jednu z nejbezpečnějších operací vůbec, při které se prakticky nevyžadují žádná zásadní omezení pacienta před a ani po operaci.“ vysvětluje MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Během operace oční chirurg vymění zkalenou oční čočku za čočku umělou. Provádí se ambulantně, samotný zákrok trvá pouhých patnáct minut a je zcela bezbolestný.

Operace by se neměla zbytečně odkládat

Pacient by měl operaci podstoupit ve chvíli, kdy jej šedý zákal omezuje v běžném životě. Důvodem je nejen kvalita života, ale i to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý (starší), tím bývá oční čočka více postižená, je tvrdší a hůř se odstraňuje. Operace je pak náročnější a může přinášet více rizik. 

Jak pacient po operaci uvidí

Po operaci je oko do druhého dne zakryté náplastí, po jejím sejmutí již druhý den na oko vidí. Většina pacientů je z nového vidění nadšená.

Budete mít zájem:  Léky Kontraindikované V Těhotenství?

Opět si mohou vychutnat jasný a barevný svět, který byl před operací jen zamlžený a šedivý.

Díky nové nitrooční čočce se zbaví závislosti na brýlích na jednu vzdálenost a pacienti s multifokální či trifokální nitrooční čočkou pak nepotřebují brýle vůbec. 

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Další zkušenosti pacientů si můžete přečíst v části „Naši spokojení pacienti“.

 

Operace šedého zákalu v Očním centru Praha

V Očním centru Praha se na operace šedého zákalu přímo specializujeme a máme s tímto onemocněním opravdu rozsáhlé zkušenosti. Úspěšně jsme provedli již více než 60.

000 těchto operací

, což svědčí o obrovské důvěře pacientů.

Pacienti oceňují nejen výborný výsledek operace, ale rovněž rodinné prostředí kliniky a profesionální a zároveň lidský přístup celého personálu ke každému pacientovi. 

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Na naší klinice pro operace šedého zákalu v současné chvíli využíváme nejmodernější operační technologie, které se používají na nejkvalitnějších světových klinikách a díky níž dokážeme zajistit ještě větší komfort a bezpečí pro pacienty:

 • Save vision system – přístroj nové generace, který monitoruje jednotlivé fáze operace šedého zákalu. Operace je pro pacienta šetrnější, struktury oka nejsou podrážděné jako při standardní technologii a hojení po operaci je rychlejší.
 • ZEPTO technologie – zcela nová operační technologie, která je bezpečnější a šetrnější pro oko. Poskytuje operatérovi rychlý, jemný a přesný výsledek a zároveň respektuje jedinečnost každého oka a přizpůsobuje se mu. 

Výběr nitroočních čoček

Během operace se lidská oční čočka nahrazuje umělou čočkou. Nitrooční čočka zůstává v oku na celý život, již se nevyměňuje, proto má pacient jen jedinečnou možnost výběru, jak se bude po operaci dívat na svět. V Očním centru Praha nabízíme kvalitní nitrooční čočky amerického výrobce Lenstec. 

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny monofokální čočky, které po operaci zlepší vidění na jednu vzdálenost dle volby pacienta – na blízko nebo na dálku a na opačnou vzdálenost pak bude muset nadále nosit brýle. 

V rámci prémiové léčby šedého zákalu si může pacient zvolit speciální oční čočky a brýle natrvalo odložit. Na výběr pacienti mají:

 • multifokální nitrooční čočky, díky kterým uvidí kvalitně na blízko i na dálku, a úplně se tak zbaví závislosti na brýlích
 • trifokální čočky, které oproti multifokálním navíc umožňují i kvalitní vidění na střední vzdálenost
 • asférické čočky, které poskytují kvalitnější vidění za šera
 • torické čočky, které pacienta zbaví astigmatismu

Předoperační vyšetření

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Ačkoliv vám šedý zákal diagnostikoval váš oční lékař, je nutné, abyste před samotnou operací podstoupili ještě komplexní vyšetření i u nás v Očním centru Praha. Podrobné vyšetření vašeho zraku je zárukou toho nejlepšího výsledku.

Předoperační vyšetření očí trvá přibližně 1,5 hodiny. V průběhu vyšetření budeme zjišťovat vaši anamnézu, aktuální stav očí, dioptrické vady, nitrooční tlak a zároveň vyšetření očí a očního pozadí v tzv. rozkapání.

Na závěr vyšetření vám lékař podrobně vysvětlí průběh operace a doporučí nejvhodnější řešení operace a typ nitrooční čočky. K vyšetření si přineste brýle, které nosíte a seznam léků, které užíváte. Doporučení od očního lékaře není potřeba.

 Po vyšetření nebudete schopni několik hodin řídit motorová vozidla.

Samotná operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu se není třeba obávat. Provádí se ambulantně, tzn. že na kliniku přijdete ráno v den operace a ve stejný den také z kliniky odejdete. Samotný zákrok trvá pouhých 15 minut a je zcela bezbolestný, neboť oko je znecitlivěno kapkami.

Oční víčka budou ve správné poloze přidržována speciálním fixátorem, který brání mrknutí – nemusíte tedy mít obavy, že mrkáním ohrozíte průběh operace.

Po celou dobu přípravy i při samotné operaci ošetřující personál udělá maximum, abyste se cítili bezpečně a příjemně.

Během operace je provede operatér malý řez (pouze 2,2 mm) a do oka vstříkne operační gel, který chrání jemné struktury oka před poškozením po celou dobu operace.

Pomocí speciálního přístroje – ultrazvukového fakoemulzifikátoru – zkalenou oční čočku rozdrtí a z oka odsaje. Po odstranění zkalené lidské čočky se zavádí čočka umělá. Díky opravdu malým rozměrům operační rány se oko velmi rychle, snadno a samo zacelí.

Po operaci má pacient oko do druhého dne zakryto sterilní náplastí. Po sejmutí náplasti již pacient na oko normálně vidí.

Případná operace druhého oka u nás na klinice probíhá obvykle do 14 dnů.

 Podívejte se s námi na operační sál
 

Kontrola po operaci

Po operaci se s vámi naše recepční domluví na termínu pooperační kontroly, na kterou je nutno se dostavit do tří dnů od zákroku. Kontrola buď probíhá u nás v Očním centru Praha nebo u vašeho očního lékaře.

Doporučení po operaci

 • dodržujte termíny kontrol
 • chraňte oko před úrazem
 • 1 týden se vyhýbejte pobytu v zakouřeném a silně prašném prostředí
 • do práce se můžete vrátit několik dnů po operaci (pracujete-li v infekčním prostředí, je vhodné nastoupit až po uplynutí doby 4 týdnů)
 • 14 dnů nepoužívejte líčidla
 • 4 týdny neprovádějte fyzicky náročnou práci
 • 4 týdny se vyhýbejte koupání ve veřejných bazénech, lázních a přírodních koupalištích
 • řízení vozidla se doporučuje až po operaci druhého oka
 • ke stabilizaci zraku dochází cca 4-6 týdnů po operaci, brýle je vhodné tedy nechat předepsat až po uplynuté této doby

Průvodce operací šedého zákalu ke stažení zdarma

Nechte si ZDARMA na váš e-mail zaslat návodného průvodce operací šedého zákalu od OCP:

Cena zákroku

Operace šedého zákalu je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Veškeré informace včetně možností výběru nitroočních čoček vám sdělí lékař na předoperačním vyšetření. Více najdete v kompletním ceníku.

Lokalita

Operaci šedéhé zákalu podstoupíte u nás v Očním centru Praha. Najdete nás v Praze 7 Holešovicích (ihned vedle Libeňského mostu), ulice Jankovcova 1569/2c, v přízemí moderní budovy Lighthouse Tower.

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Operace šedého zákalu

Šedý zákal zpravidla indikuje váš obvodní oční lékař, který vystaví doporučení k operaci. Objednání termínu zákroku lze domluvit přes něj, nebo telefonicky na informační lince oční kliniky Gemini. Pacient musí být na operaci zdravý. Překážkou je kašel, silné nachlazení, infekční onemocnění, apod.

Před odjezdem na kliniku se ujistěte, že máte s sebou občanský průkaz, kartičku pojišťovny a seznam léků, které užíváte. Zákrok je ambulantní – tedy bez hospitalizace. Doporučujeme si zajistit doprovod či odvoz, který vás po operaci přepraví domů. Prosíme dámy, aby v den operace nepoužívaly žádný make-up.

Po příchodu na kliniku se nejprve přihlásíte na recepci, kde si sestřičky zapíší vaše údaje. Předložíte průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny.

Následuje důkladné předoperační vyšetření, při kterém se dozvíte detaily o operaci i to, jakou metodou budete operováni či jaké nitrooční čočky jsou pro vás vhodné. Standardní operace šedého zákalu je plně hrazena pojišťovnou a je pro vás tedy zcela zdarma.

Nová nitrooční čočka od pojišťovny, za kterou nemusíte nic připlácet, umožňuje vidění na jednu vzdálenost, tedy na blízko, nebo do dálky.

Kromě těch vám naši lékaři nabídnou možnost zvolit si z dalších typů nitroočních čoček (uvedeny níže), které mají lepší vlastnosti nebo umožňují vidění na více vzdáleností. Ty jsou za příplatek dle našeho ceníku.

Na našem pracovišti ve Zlíně a v Praze si můžete vybrat i operaci šedého zákalu laserem.  Jako první v Evropě (již v únoru 2012) jsme začali operovat šedý zákal s využitím femtosekundového laseru VICTUS.

Od roku 2015 používáme nejpokročilejším laser na oční operace na světě – Ziemer Z8. Těmi provádíme některé kroky operace, které se při klasické metodě provádí mikrochirurgickými nástroji.

Ve srovnání s ultrazvukovou operací šedého zákalu je proto nová metoda šetrnější, bezpečnější a preciznější. 

Na klinice se zdržíte přibližně 3 až 4 hodiny. Po celou dobu vám bude k dispozici náš erudovaný personál. Po registraci na recepci vás čeká předoperační vyšetření, přístrojová měření a osobní konzultace s lékařem, který vám poradí s výběrem čočky. Vyřídíme spolu i potřebnou dokumentaci.

Poté se naše sestřičky postarají, aby byly vaše oči lokálně znecitlivěny speciálními kapkami. Příprava na sál probíhá také v doprovodu sestřičky, která pacientům pomáhá do operačního oděvu a ukládá je na operační lehátko.

Samotný zákrok je bezbolestný a trvá cca 15 – 25 minut, během kterých budete při vědomí a můžete během operace mluvit s personálem. Při operaci se stačí řídit pokyny chirurga a klidně ležet.

Na oční klinice Gemini provádíme operaci přes velmi úzký mikrořez, který se výborně hojí. Chirurg díky této skulině nejprve ultrazvukem odstraní zkalenou lidskou čočku a následně ji nahradí nitrooční čočkou umělou z vysoce kvalitního zdravotnického materiálu.

Pokud jste zvolili laserem asistovanou operaci, nebude ultrazvuk použit. Po zákroku vás sestřička zavede zpět do čekárny.

Budete mít zájem:  (Bio) brambory a jejich přínos pro naše tělo

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Než se pacient po operaci s doprovodem vydá domů, ještě chvíli stráví v čekárně. Sestřičky bezprostředně po zákroku oko zalepí, ne vždy je to však nutné. Obdržíte zdravotní zprávu a informace k pooperační péči, včetně očních kapek.

V prvních dnech po operaci bývá vidění horší než před ní, bývá i zamlžené nebo bolestivé. Někteří pacienti si mohou delší dobu zvykat na nový pohled na svět.

To se často stává při zvolení multifokálních čoček, kdy je nutno počkat, až dojde k úplné neuroadaptaci. Většinou je ale rekonvalescence a návrat zraku rychlý.

Do týdne od operace navštívíte vašeho očního lékaře kvůli pooperační kontrole.

Nezapomeňte dodržovat pooperační režim pro správné uzdravení:

 1. Měsíc po zákroku se vyvarujte prašného a infekčního prostředí, nechoďte do sauny nebo plavat.
 2. Kapejte si oční kapky dle pokynů, ale snažte se do očí nesahat a nemněte si je.
 3. Po dobu dvou týdnů nesportujte a nezvedejte těžké věci.

Při operaci šedého zákalu se mění zakalená čočka za umělou. Cena za levné čočky je vysoká

Šárka Skorkovská

Americké přísloví Jsme to, co jíme, lze s jistou mírou nadsázky pozměnit i takto: tak, jak se stravujeme, vidíme. Výživa je jedním z důležitých stavebních kamenů zraku. Vhodnou výživou můžeme nejen zlepšit svůj zrak, ale také předcházet očním chor…Téměř 25 let se věnuje oční chirurgii a má za sebou přes deset tisíc operací. Probereme i to, jak se co nejlépe starat o svůj zrak nejen v seniorském věku.S jarem přichází čas na zahrádkaření, výlety na kole a nastavování tváře prvním slunečním paprskům… Nezapomínejte chránit svůj zrak.Zelený zákal neboli glaukom sami nepoznáte. Postupné odumírání vláken zrakového nervu probíhá bez bolesti a zpočátku i bez zhoršeného vidění, proto o své nemoci až 50 % pacientů nic netuší. A právě v tom spočívá nebezpečí oční choroby. Odhalit záv…(24. února 2021, Redakce Ordinace.cz | přečteno: 23x) Zdravotní pojišťovny nabízejí v rámci preventivních a bonusových programů řadu benefitů, díky kterým si mohou sami pojištěnci zažádat o různé příspěvky. Jak díky těmto příspěvkům můžete zlepšit…[5 minut čtení] Polovina lidí se zeleným zákalem neboli glaukomem o své nemoci neví. Přitom jim hrozí až úplné oslepnutí. Jak si můžete ověřit, zda se vás tento problém netýká? Zelený zákal neboli glaukom sami u sebe nepoznáme. Postupné odumírání …Za nadměrným vypadáváním vlasů se může ukrývat celá řada příčin. Věděli jste, že mezi ně patří i špatně korigovaná dioptrická vada? Možná vás to překvapí, ale řešení tohoto zdánlivě nesouvisejícího problému lze najít v ordinaci očního lékaře… Prům…S předjařím a následně jarem přichází čas na zahrádkaření, výlety na kole a nastavování tváře prvním slunečním paprskům… Mnoho radostných činností souvisejících s tímto ročním obdobím ovšem může zároveň ohrožovat váš zrak. Zeptali jsme se odborník…Zdravotní pojišťovny nabízejí řadu benefitů v rámci preventivních a bonusových programů. Jak díky těmto příspěvkům můžete zlepšit zdraví svých očí, anebo zavčasu odhalit vážné onemocnění zraku? Poškození očního nervu může mít za následek velmi záv…Zdravotní pojišťovny nabízejí řadu benefitů v rámci preventivních a bonusových programů, díky kterým si mohou sami pojištěnci zažádat o různé příspěvky. V širokém spektru nabídek jsme se zaměřili na možnosti, jak díky těmto příspěvkům můžete zlepš…S jarem přichází čas na zahrádkaření, výlety na kole a nastavování tváře prvním slunečním paprskům… Mnoho radostných činností souvisejících s tímto ročním obdobím ovšem může zároveň ohrožovat váš zrak. Zeptali jsme se proto odborníků, na co si dát…

Oční vady a nemoci

Co je šedý zákal a jak vzniká?

Šedý zákal vzniká při zakalení čočky. To pak zhoršuje kvalitu a jasnost obrazu, který se promítá na sítnici. Zhoršení zraku pak způsobuje obtíže při čtení či řízení, a dokonce i při sledování výrazu obličeje jiných lidí. V časném stádiu není mnohdy šedý zákal zjevný a onemocnění se proto vyvíjí postupně. V konečné fázi se může vaše zrak zhoršit natolik, že je nutný chirurgický zákrok.

K šedému zákalu dochází při stárnutí bílkovin obsažených v čočce. Ty se postupně štěpí a žloutnou a snižují tak její schopnost přenášet světlo. S prvním stupněm šedého zákalu se lze vyrovnat nošením brýlí a jasnějším osvětlením. Tento typ onemocnění může postihnout jedno nebo obě oči. Šedý zákal v obou očích se nazývá bilaterální (tedy oboustranný).

Příznaky šedého zákalu

V raných stádií této nemoci se vůbec nemusíte příznaků všimnout. Jediným indikátorem je v této fázi lehký mlžný zákal na čočce. Poté se obvykle objevuje rozmazané vidění. Pokud nosíte brýle, může to ve vás vyvolat pocit, že je nemáte vyčištěné, a to i poté, co jste si je zrovna vyčistili. K dalším příznakům patří citlivost na světlo a dvojité vidění.

Sluneční svit nebo umělé světlo mohou lidem se šedým zákalem připadat příliš jasné a oslňující. Zhoršuje se i noční vidění. Lidé s šedým zákalem, kteří jsou citliví na světlo i ve dne, se v noci a obecně za tmy raději se vyhýbají řízení auta.

 K příznakům šedého zákalu patří:

 •  Rozmazané nebo zakalené vidění
 •  Méně jasné vidění
 •  Zhoršené vidění v noci
 •  Citlivost na světlo
 •  Potřeba jasnějšího osvětlení při čtení
 •  Časté změny vidění
 •  Zhoršené vnímání barev
 •  Dvojité vidění
 •  Obtížné rozpoznávání detailů, ať už při pohledu z dálky, nebo při čtení

Příčiny šedého zákalu

Šedý zákal má příčinu ve ztrátě průhlednosti oční čočky. Oční čočka je směsí vody a proteinů a v pozdějším věku se tyto proteiny štěpí a mění barvu na žlutou.

Šedý zákal se tedy sice častěji objevuje v pozdějším věku, nicméně může vzniknout kdykoli během života. Existují i případy, kdy se člověk s šedým zákalem narodí. V takovém případě mluvíme o vrozeném šedém zákalu. U mladších pacientů může být šedý zákal spojený s cukrovkou, užíváním některých léků nebo rozvojem souběžně s dalšími problémy se zrakem.

Jedním z nejběžnějších faktorů přispívajících ke vzniku šedého zákalu je věk, ale existují i další faktory, jako:

 •  Zranění oka nebo operace
 •  Nadměrné vystavení zdrojům UV záření včetně slunce
 •  Vystavení nebezpečným látkám nebo radiaci
 •  Některá onemocnění, návyky a léky, například:
 •  chronická onemocnění (včetně cukrovky či obezity)
 •  užívání steroidů
 •  kouření
 •  stres a vysoký krevní tlak
 •  genetické predispozice
 •  vysoký stupeň krátkozrakosti

Typy šedého zákalu

 •  Věkem podmíněný (nukleární nebo nukleární sklerotický) šedý zákal: Objevuje se a zhoršuje s věkem.
 •  Vrozený šedý zákal: Vzniká v důsledku nesprávného vývoje dítěte v děloze.
 •  Subkapsulární (sekundární) šedý zákal: Subkapsulární šedý zákal je způsoben jinými zdravotními obtížemi. K jeho vzniku může také někdy přispět vystavení jedovatým látkám, UV paprskům, radiaci a lékům na chronická onemocnění jako je cukrovka.
 •  Traumatický šedý zákal: Vzniká v důsledku zranění oka. Proto se také při kontaktu s UV paprsky nebo při práci s nebezpečnými stroji doporučuje nosit speciální ochranné brýle, aby nedošlo ke zranění oka.
 •  K dalším typům šedého zákalu patří kortikální a diabetický šedý zákal.

Šedé zákaly a jejich léčba

Jak se léčí šedý zákal?

Pokud máte výše popsané predispozice, určitě byste měli pravidelně chodit na kontrolu k očnímu lékaři. I prohlídka u optometristy dokáže pomoci k odhalení – optometrista nicméně v takových případech vždy doporučuje lidem návštěvu u oftalmologa.

Lékař může přistoupit v rámci řešení k operaci. Ta se obvykle provádí ambulantně pod lokální anestezií. Lékaři při ní vymění starou čočku za nový umělý implantát. Během jednoho zákroku se operuje jen jedno oko. Po krátkou dobu po operaci je nutné mít oko zakryté, aby bylo chráněné.

Přibližně tři až čtyři týdny po operaci také pacienti užívají předepsané léky. Běžně se zrak zlepší ihned po odstranění šedého zákalu. Po zotavení vidí většina pacientů dobře a jasně na dálku. Obvykle jsou ale potřeba nové brýle, především ty na čtení, protože počet dioptrií se po operaci často mění.

Na přeměření počtu dioptrií je vhodné zajít zhruba šest týdnů po operaci.

Bez ohledu na příznaky nebo jiná onemocnění doporučujeme chodit na pravidelné oční prohlídky alespoň jednou za dva roky. Pokud trpíte kromě šedého zákalu i jiným onemocněním, je dobré konzultovat stav s očním specialistou, který vám podá bližší informace o kladech i rizicích operativního zákroku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector