Při léčbě homeopatiky musíte dodržet důležitá pravidla

Homeopatie léčí člověka jako celek. Ať už ke mně přijdete s jakýmkoli problémem, do léčby se zahrnují všechny  fyzické i psychické symtomy. Mysl a tělo spolu harmonicky spolupracují ve zdraví i v nemoci.

Je několik důležitých věcí, které si musíte uvědomit, než se začnete homeopatií léčit:

Homeopatie léčí jiným způsobem než klasické medicína. V homeopatii se nemocnému podává taková látka, která působí ve stejném směru jako je celkový způsob obranné reakce organismu. Homeopatie tedy aktivuje vlastní léčební síly našeho těla. Podrobněji jsem o tom napsala v článku TAJEMSTVÍ CUKROVÉ KULIČKY.

Homeopatiky se nemůžete předávkovat, ale můžete spustit čistící proces těla, který nebudete umět sami dotáhnout do zdárného konce.

Aby vám homeopatie fungovala, je třeba dodržet několik základních pravidel. Proč tomu tak je, jsem blíže popsala v HOMEOPATICKÉM MANUÁLU.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HOMEOPATICKÉ SAMOLÉČBY

1. Léčba chronických nemocí patří do rukou homeopata.                                                                                                      2. V jednom čase se podává jedno homeopatikum.3. Jako dávka stačí i 1 kulička.

U akutních potíží doporučuji 3 kuličky v jedné dávce.4. Intenzita symptomů určuje intenzitu dávkování. Při akutní nemoci podáváme několik dávek po sobě.    Chronické problémy vyžadují individuální dávkování.5. Účinek homeopatika nastává už po jedné kuličce.6.

Dlouhodobé podávání jednoho homeopatika odporuje pravidlům homeopatie.

7. Neuváženým podáváním homeopatik můžete spustit psychické problémy.

Při léčbě homeopatiky musíte dodržet důležitá pravidla

Homeopatika se nevybírají jako klasické léky, jako lék „na něco.“

Homeopatika se vybírají na základěprojevů nemoci. V klidu se zamyslete nad tím, co se u nemocného změnilo a jak se jeho potíže projevují.

Je neklidný? Je mu zima? Má skelné oči? Má velkou žízeň?

Vždy vyberte nejpodobnější lék, který pokrývá nejvíce symptomů postiženého.

Homeopatie je léčebná metoda vyvinutá německým lékařem Samuelem Hahnemannem   (1755-1843).

Je založena na tzv. zákonu podobnosti „similia similibus curantur“, což znamená, ať podobné léčí podobné       (v řečtině homoios=stejný, pathos=utrpení, nemoc). V tom spočívá základní rozdíl mezi homeopatií a medicínou tradiční, alopatií.

Klasická léčba zpravidla potlačuje symptomy nemoci, což nevede k vyléčení pacienta. Prostřednictvím symptomů nás tělo upozoňuje na to, že něco není v pořádku. Pokud symptomy nemoci potlačíme, problém se objeví po čase jinde a s mnohem větší intenzitou. Naproti tomu homeopatickou léčbou se odstraní příčina problému a tím dojde k úplnému vyléčení.

Homeopatie se snaží léčit holisticky, tj. bere v úvahu celého jedince. Je založena na zásadě, že fyzické tělo a psychika člověka jsou natolik úzce propojeny, že není možné léčit jedno bez znalosti druhého. Při homeopatické léčbě se vždy léčí pacient jako celek.

Cílem homeopata je vybrat správné symptomy, které ho dovedou k vyléčení pacienta. Symptomy nám ukazují odchylku od zdraví. Ke každému člověku přistupuji individuálně a vybírám pro něho ten správný homeopatický lék. Pomocí homeopatik se postupně harmonizuje celé tělo.

Homeopatické léky se připravují z různých výchozích látek – z minerálů, rostlin, živočichů (např. ze včel), nebo z živočišných produktů (z hadích jedů, psího či delfíního mléka, atd.

), ale také z chemických látek, které se osvědčily v tradiční medicíně (např. kortison). Jsou používány ve velmi vysokých ředěních, tudíž jsou bez jakékoliv toxicity a nevzniká na ně závislost.

I to je v dnešní „přechemizované“ době jedno z velkých pozitiv homeopatie.

Homeopatie je velmi účinná v léčbě jak akutních, tak chronických onemocnění.

ORGANISMUS JE VYBAVEN KOMPLEXNÍM OBRANNÝM MECHANISMEM, KTERÝ SE NEUSTÁLE VYROVNÁVÁ SE STRESY VŠEHO DRUHU, ANIŽ BYCHOM SI TOHO BYLI VĚDOMI.

ORGANISMUS SE SNAŽÍ UDRŽET V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ROVNOVÁZE, KTERÉ JE V DANÝ OKAMŽIK SCHOPEN.                             

Při léčbě homeopatiky musíte dodržet důležitá pravidla

NejČastější druhy homeopatické léčby

Nejrozšířenější je tzv. lékařská homeopatie, kterou k nám zavedla francouzská firma Boiron. Tato homeopatie používá v jednom čase více homeopatických léků, což odporuje základnímu homeopatickému pravidlu.

Na léčbu akutních stavů má dobře popsané léky, ale vždy si vyberte pouze jedno homeopatikum. Nikdy neužívejte více homeopatik najednou. Pokud se změní symptomy nemoci, vyberte jiný homeopatický lék, který pokrývá nové symptomy.

                                                                                 

Dalším typem homeopatické léčby je konstituční homeopatie. Konstituční homeopatie vychází z představy, že každý člověk zapadá do obrazu určitého homeopatického léku, takový lék se nazývá konstituční a po jeho podání se vyléčí všechny nemoci.

Klasická homeopatie vychází z předpokladu, že na zdraví člověka nemá vliv pouze stav jeho fyzického těla, ale i mentální a emoční rovina. Aby došlo k vyléčení je třeba respektovat všechny tyto roviny při sestavení léčby. Během léčby se postupně odstraňují vrstvy nemoci, až do úplného vyléčení nemocného.

Postklasická homeopatie sestavuje léčbu v závislosti vývoje patologie na čase. Podáváním léků se postupně pokrývají určité úseky našeho života, odléčují se nemoci a prodělaná traumata, která jsme si během života nastřádali.

Dalším typem je homeopatická léčba pomocí měření EAV. Jedná se o diagnostickou metodu, která měří elektrický potenciál v akupunkturních bodech těla. Metoda vychází z poznatku, že každý orgán se promítá do určitého bodu na povrchu těla.

Pomocí přístroje se odhalí rušivá ložiska v organismu. Přístrojem se změří současný stav, tato metoda nebere v úvahu vývoj patologie. Vyšetření pomocí EAV pomůže najít oslabené části těla. Není možné pomocí EAV najít vhodné homeopatikum.

Tato metoda nerespektuje odstranění příčiny nemoci.

Při léčbě homeopatiky musíte dodržet důležitá pravidla

Pokud důvěřujete homeopatickým lékům a čeká vás léčba homeopatiky, je dobré znát pár pravidel jejich užívání. Jinak zbytečně vyhodíte peníze za léky a očekávaný efekt se nedostaví, protože si zbytečně sami snížíte účinnost působení léků.

Takže na co myslet především při užívání homeopatik? Pro jejich užívání platí pět základních pravidel. Tady jsou:

Seriál: TAJEMSTVÍ HOMEOPATIE aneb léčba, která budí emoce

Při léčbě homeopatiky musíte dodržet důležitá pravidla

1/ Nejíst, nepít

Samozřejmě to neznamená držet hladovku po dobu léčby, ale platí pravidlo, že homeopatika se užívají buď půl hodiny před jídlem (a pitím!) nebo půl hodiny po něm. Nikdy ne zároveň s jídlem. To proto, aby byla jistota, že látky, které jídlo obsahuje, negativně neovlivní účinek léku.

2/ Změňte pastu na zuby

Vyčistit si zuby a poté spolykat homeopatický lék je marná snaha o léčbu. Zuby je nutné si čistit nejpozději půl hodiny před užitím léku, nebo až půl hodiny poté, aby látky obsažené v zubní pastě neovlivnily účinnost. V případě mentolových zubních past je dokonce lepší interval prodloužit na ještě delší (viz dále u bodu 3).

Vůbec nejvhodnější však je podle Edity Krchové, mluvčí firmy Boiron, která je u nás největším distributorem homeopatických léků, koupit si na dobu léčby jinou zubní pastu. Pak nemusíte myslet na dodržování odstupu a neovlivňujete účinek léčby. Zubní pasta se prodává v lékárnách, je označená jako vhodná při léčbě homeopatiky a poradí vám každý lékárník.    

3/ Pozor na mentol a kafr!

„Mentol výrazně snižuje účinek homeopatik, proto pozor na žvýkačky, bonbóny a právě na zubní pasty, které často obsahují mentol, stejně tak ústní vody,“ říká lékař Tomáš Karhan.

Pokud už se mentolových bonbónů či žvýkaček nechcete vzdát na dobu léčby úplně, měli byste je oželet nejméně hodinu před užitím homeopatického léku a hodinu poté.

Totéž platí samozřejmě i u mátového čaje, ale pozor je třeba dát i na silná koření či masti s obsahem kafru, nebo na různé voňavé aromatické silice, které si dáváme do aromalampy a vdechujeme je.

I to může mít negativní vliv na léky.

4/ Pryč s kofeinem

Stejný důvod, stejná pravidla: také kofein snižuje účinek homeopatik, takže jak pro pití kávy, tak pro zobání pastilek, které obsahují kofein, platí, že když už je nechcete vynechat zcela, zapomeňte na ně alespoň hodinu před a hodinu poté, co si homeopatické léky budete brát.

5/ Zapomeňte na kov

Další důležité pravidlo je: ať už homeopatické léky budete podávat jakkoliv (bližší pravidla v některém z dalších dílů seriálu o homeopatii), tak je nikdy nenechte přijít do styku s kovem. To znamená: nerozmíchávejte je běžnou lžičkou a nepodávejte je na obyčejné lžičce, ale vždy jen plastové. I kov totiž snižuje účinek homeopatik.

Budete mít zájem:  Druhy čajů a jejich účinky na zdraví

BOIRON CZ, s.r.o

Nenašli jste zde odpověď na váš dotaz? Zeptejte se nás pomocí internetového formuláře, rádi vám odpovíme.

Kdo může užívat homeopatické léky?

Homeopatické léky mohou užívat všechny věkové kategorie, včetně novorozenců, malých dětí, těhotných a kojících žen, seniorů a osob podstupujících zároveň jinou léčbu. Homeopatické léky nejsou chemicky toxické, nemají žádné kontraindikace či interakce s jinými léky, ani dosud známé nežádoucí účinky. Homeopaticky je možné léčit také zvířata.

Mohou homeopatické léky užívat těhotné a kojící ženy?

Ano. Homeopatické léky nejsou chemicky toxické, nemají žádné kontraindikace či interakce s jinými léky, ani dosud známé nežádoucí účinky v souvislosti s množstvím podaného léku.

Těhotné ženy se tedy mohou léčit homeopaticky bez jakéhokoliv známého rizika pro ně samotné či pro jejich dítě. Homeopatické léky lze v případě potřeby podávat také kojencům.

Přesto se těhotným a kojícím ženám v případě onemocnění vždy doporučuje konzultovat své potíže s lékařem nebo lékárníkem.

Mohou být homeopaticky léčena zvířata?

Homeopatické léky se používají k léčbě domácích, chovných, ale i divokých zvířat již více než 150 let. Výhod homeopatické léčby přitom využívá stále více chovatelů, ať už se jedná o majitele malých domácích zvířat (domácích mazlíčků) nebo o profesionální velkochovatele. Homeopatickými léky lze léčit zvířata účinně a bez toxických vlivů či rizika návyku.

Jaká onemocnění se dají léčit homeopaticky?

Homeopatie nabízí řešení u většiny běžných onemocnění od rýmy, nachlazení, kašle, chřipky, bolesti v krku, až po žaludeční potíže nebo nevolnost při cestování.

V rukou lékaře homeopata je vhodná také pro léčbu chronických nebo často se opakujících onemocnění, jako jsou alergie, ekzémy, astma, poruchy spánku, migrény nebo psychické potíže.

Velmi vhodná je pro léčbu dětí nebo těhotných a kojících žen.

Homeopatii je možné používat jako doplňkovou léčbu při úrazech, při operacích nebo u porodu, samozřejmě po odpovídajícím odborném ošetření. Lze ji využít také pro lepší snášení očkování, léčby antibiotiky nebo léčby závažných onemocnění, např. chemoterapie a radioterapie.

Používají se homeopatické přípravky u chronických nebo stále se opakujících onemocnění?

Ano. U onemocnění chronického charakteru homeopatická léčba snižuje počet recidiv a omezuje jejich intenzitu záchvatů. Léčba chronických onemocnění však vždy patří do rukou zkušeného lékaře homeopata.

Mohou homeopatické léky sloužit jako prevence?

Ano. Vhodnou homeopatickou léčbou lze omezit výskyt některých typických zimních onemocnění, jako jsou chřipky, nachlazení atd., nebo naopak letních patologií např. sezónních alergií.

Dovedou homeopatické přípravky léčit rakovinu?

Ne. Žádná homeopatická léčba rakovinného bujení neexistuje, bez ohledu na to, o jaké onkologické onemocnění se jedná. Homeopatická léčba však pomáhá pacientům potlačit některé nežádoucí účinky chemoterapie či radioterapie a může být vhodnou doplňkovou léčbou ke klasické terapii.

Může se člověk pomocí homeopatie léčit sám?

Ano, u některých onemocnění je možné, aby se homeopatické léky používaly pro domácí samoléčbu.

Zejména pokud se jedná o nezávažná akutní onemocnění přechodného charakteru, u kterých je samoléčba doplněná odbornou radou lékárníka běžná.

Je však třeba mít na paměti, že v případě jakýchkoliv neobvyklých reakcí či přetrvávajících příznaků je nutné poradit se s lékařem, který stanoví přesnou diagnózu a určí správnou léčbu.

Musí být homeopat lékař?

V České republice bohužel dosud chybí legislativa, která by přesně upravovala problematiku homeopatie u lékařů a nelékařských profesí. Legislativní podmínky se v tomto ohledu liší také v zahraničí. Zatímco např.

ve Francii smí homeopatické přípravky předepisovat pouze lékař (případně u volně prodejných léků je mohou doporučovat lékárníci nebo jiní zdravotničtí odborníci), v Německu nebo Velké Británii existuje mnoho homeopatů nelékařů, kteří však museli získat odpovídající vzdělání a léčit mohou pouze za přesně stanovených podmínek.

Lékař homeopat je odborník, který své medicínské znalosti dále rozšířil studiem homeopatie. Při léčbě bude vždy volit takový způsob léčby, který bude v danou chvíli pro daného pacienta nejvhodnější, ať už půjde o homeopatii nebo jinou terapii. Za svou volbu je plně zodpovědný.

Dobrý homeopat nelékař má za sebou několikaleté studium homeopatie obsahující mnoho poznatků z medicíny a přesně zná hranice, ve kterých se může pohybovat. Nikdy nenutí pacienta, aby přestal navštěvovat svého ošetřujícího lékaře nebo aby bez konzultace s ním jakkoliv pozměňoval svou dosavadní léčbu. Činnost homeopata a ošetřujícího lékaře se může vhodně doplňovat.

Vzhledem k tomu, že v České republice dosud chybí zodpovědné kontrolní orgány a akreditované vzdělávací instituce, které by stanovovaly podmínky pro homeopaty nelékaře, je třeba, aby se pacient před započetím léčby vždy pokusil získat maximum informací o daném homeopatovi a o garantech jeho vzdělání a v každém případě zůstal také v péči svého ošetřujícího lékaře.  

Jak probíhá návštěva u homeopata?

První návštěva u homeopata je zpravidla delší než běžná návštěva u lékaře (výjimkou není ani hodinová či delší konzultace). Homeopat se bude ptát na potíže, které vás trápí, na váš celkový fyzický i psychický stav, prodělané nemoci či rodinné a profesní zázemí.

Budou ho zajímat také pro laika nezvyklé detaily a okolnosti zlepšení či zhoršení příznaků, bude hledat různé souvislosti.

V případě, že jde o lékaře homeopata, vyšetří vás samozřejmě také klasickým způsobem, zejména když jde o akutní potíže, případně vám doporučí specializované nebo laboratorní vyšetření.

V některých případech vám může lékař homeopat doporučit homeopatický lék velmi rychle, na základě jasných příznaků (např. běžné nachlazení, prořezávání zubů u malých dětí apod.). Může jít o jeden nebo více léků nebo o komplexní léčbu homeopatickými i klasickými léky. Jindy trvá výběr konkrétního postupu déle, zejména u komplikovaných nebo chronických onemocnění.

Další kontroly a konzultace u homeopata jsou zpravidla kratší.

Vzhledem k tomu, že homeopatickou léčbu zdravotní pojišťovny lékařům neproplácejí, ve většině případů je třeba počítat s přímou úhradou za ošetření. S cenou vás homeopat samozřejmě musí seznámit předem.  

Proč se u homeopata platí?

Homeopatická léčba není v České republice hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lékaři takovou péči nedostávají proplacenou od pojišťoven, proto je třeba za konzultace platit, podobně jako při koupi léku, který nehradí pojišťovna.

Každý homeopat má vlastní ceník služeb, se kterým by měl pacienta předem seznámit. Mnoho lékařů také doporučuje homeopatické přípravky jako doplněk v rámci běžné klasické praxe.

Kde najdu kontakt na lékaře homeopata v mém regionu?

Kompletní seznam homeopatů v České republice bohužel v tuto chvíli neexistuje. Seznam lékařů homeopatů, kteří absolvovali kurzy mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH (a souhlasili se zveřejněním svého kontaktu) nejdete v Seznamu lékařů homeopatů.

Podle čeho se vybírá homeopatický lék?

Některé homeopatické léky v osvědčených indikacích při běžných nezávažných onemocněních lze vybrat velmi jednoduše na základě obecných příznaků (např. při rýmě, viróze, drobných úrazech nebo růstu zubů u malých dětí). Nejrychlejší volbou v tomto případě bývají často polykomponentní homeopatika.

Při komplikovanějších nebo opakovaných potížích se vybírá lék na základě celkového zdravotního stavu pacienta a velmi komplexního souboru příznaků, které zpravidla vyžadují posouzení lékařem homeopatem.

Jak vypadají homeopatické léky?

Homeopatické léky mohou být monokomponentní (jednosložkové) nebo polykomponentní (vícesložkové). Monokomponenty jsou nejčastěji k dispozici v lékové formě malých kulatých granulí (jednu dávku tvoří zpravidla 5 granulí), ve speciálních tubách.

Polykomponenty jsou většinou tablety, které se nechávají zvolna rozpustit v ústech. Setkat se však můžete také s lékovou formou sirupu (Sedalia) nebo malými globulemi v dózách (Oscillococcinum; užívá se jednorázově celý obsah dózy).

Méně často se vyskytují kapky, čípky, masti, oční kapky a další lékové formy.

Proč mají homeopatické léky latinské názvy?

V případě monokomponentů označuje název homeopatika látku, ze které byl lék vyroben. Jednotlivé látky jsou označeny mezinárodním vědeckým názvem, který je většinou latinský. Pod tímto názvem lékaři identifikují daný lék všude po světě. U polykomponentů je název obchodní značkou stejně jako u klasických léků.

Proč mají homeopatické přípravky několik různých ředění?

Stupeň ředění každého homeopatika ovlivňuje způsob jeho použití. V některých případech (ač to není pravidlem) může mít nízké ředění (např. 5 CH) dokonce opačné účinky než ředění vysoké (např. 30 CH). Výběr správného ředění je proto důležitý a je vždy vhodné poradit se o něm s odborníkem homeopatem.

Podle čeho vybírat u homeopatických léků stupeň ředění?

Budete mít zájem:  Bylinková koupel – super pro relax, odpočinek i zdraví

V České republice jsou k dostání monokomponentní homeopatika společnosti BOIRON v ředěních 5, 9, 15, 30 a 200 CH. Výběr ředění je vždy vhodné nechat na odborníka homeopata.

Obecně však platí, že nižší ředění jsou používána zejména u akutních onemocnění s lokálními nebo i celkovými příznaky, vyšší ředění se pak používají u nervových nebo psychických příznaků a u chronických onemocnění. Existují však samozřejmě výjimky.

Zabírají homeopatické léky rychle?

Ano. U akutních onemocnění homeopatie působí velmi rychle, zejména když můžeme homeopatické léky podávat již od prvních příznaků. U projevů souvisejících s chronickým onemocněním (astma, migréna, alergie, revmatismus apod.) léčba trvá samozřejmě déle, někdy i několik měsíců.

Mohou se homeopatické léky kombinovat s klasickými léky nebo vitamíny?

Homeopatické léky lze bez obav kombinovat s klasickými léky nebo vitamíny. Odborník vám může doporučit samostatnou homeopatickou léčbu nebo homeopatika jako doplněk klasické léčby, vždy s ohledem na to, co potřebujete.

Mohou homeopatika ovlivnit účinek hormonální antikoncepce?

Ne. Na antikoncepční účinek hormonálních preparátů homeopatické léky nemají žádný vliv.

Jak užívat homeopatické přípravky?

 • Dodržujte vždy doporučení vašeho lékaře homeopata či lékárníka.
 • V případě polykomponentních homeopatik (tablety, sirupy) se můžete o správném dávkování informovat na Veřejně přístupné odborné informační službě společnosti BOIRON.
 • U monokomponentů (granule v tubách) představuje jedna dávka obvykle 5 granulí, granule se nechávají zvolna rozpustit v ústech, nejlépe pod jazykem.

Obecně se nedoporučuje užívat homeopatický lék bezprostředně před jídlem nebo těsně po něm. Je vhodné, aby v okamžiku užití nebyly v ústech přítomny silně aromatické látky, jako je káva, mentol nebo tabák.  

Kolik kuliček je jedna dávka u přípravku Oscillococcinum?

U přípravku Oscillococcinum se (na rozdíl od monokomponentů) užívá jako jedna dávka vždy celý obsah jedné tubičky (dózy). Obvyklé dávkování přípravku je: Děti a dospělí: Preventivně užívat 1 dózu týdně. Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.

Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

Jak podávat homeopatický lék kojenci?

U kojenců a malých dětí je možné homeopatikum rozpustit v malém množství vody. Je třeba vždy dodržovat pokyny odborníka, obecně však lze rozpustit 10 granulí nebo potřebný počet tablet v 1 dcl kojenecké vody a podávat dítěti po lžičkách v doporučených intervalech (1 dávka = 1 lžička). Každý den se připravuje stejným způsobem nový roztok.

Jak zacházet s tubou s homeopatickým léčivým přípravkem?

Monokomponentní homeopatika jsou k dostání ve speciálních tubách se zabudovaným dávkovačem granulí, který zaručuje praktické a hygienické podání léku.

Při léčbě homeopatiky musíte dodržet důležitá pravidla

 1. Obraťte tubu dávkovačem (uzávěrem) dolů.
 2. Otáčejte uzávěrem, dokud do něj nevypadne potřebný počet granulí.
 3. Sejměte uzávěr a vsypte granule přímo do úst.

Mohu se homeopatických granulí dotýkat rukou?

Z hygienických důvodů je vhodnější omezit kontakt homeopatických granulí s rukou, stejně jako to platí pro jakékoli jiné léky.

Homeopatika společnosti BOIRON jsou vyráběna pomocí speciálního patentovaného způsobu trojité impregnace, díky kterému dochází ke stejnoměrnému nasycení celého objemu granulí účinnou látkou.

Pokud se tedy granulí dotkneme rukou, nehrozí riziko snížení jejich účinku. Z hygienických důvodů je však vhodné používat speciální dávkovač, který je součástí tuby, a granule z víčka vsypat přímo do úst.

Proč u monokomponentních homeopatik (homeopatických granulí v tubách) není žádná informace o dávkování či indikacích?

Většina monokomponentních homeopatik může být předepsána při několika odlišných onemocněních, v dávkování lišícím se podle charakteru nemoci, ale také podle konkrétního zdravotního stavu pacienta. Proto není možné uvést jednu přesnou indikaci a konkrétní dávkování u každého léku. S výběrem vhodného léku a volbou správného dávkování vám poradí odborník, lékař homeopat nebo lékárník.

Proč u polykomponentních homeopatik nejsou v příbalovém letáku uvedeny informace o indikacích?

Polykomponentní homeopatika jsou určena zejména pro akutní léčbu běžných a nezávažných onemocnění a díky svému složení pokrývají širokou paletu potíží objevujících se při dané nemoci. Jsou k dostání bez lékařského předpisu a pacienti je velmi často používají pro samoléčbu.

Všechny homeopatické přípravky v ČR momentálně podléhají zjednodušenému způsobu registrace, v rámci kterého informace o indikacích nejsou posuzovány.

Pacienti se proto o správných indikacích vždy musí informovat u lékaře, lékárníka, případně na Veřejně přístupné odborné informační službě o léčivých přípravcích společnosti BOIRON, kterou má povinnost provozovat každý z výrobců léků.

Kde mohu koupit homeopatické léky?

Homeopatické léky jsou k dostání ve všech lékárnách v České republice. V případě, že některá lékárna nemá požadovaný přípravek skladem, může ho pro vás objednat. Tento přípravek si pak v lékárně můžete vyzvednout zpravidla do 24 hodin, maximálně do 2 dnů.

Jsou homeopatické léky propláceny zdravotními pojišťovnami?

Homeopatické léky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pacient je tedy musí platit sám. Některé zdravotní pojišťovny však mohou nabízet proplácení homeopatických přípravků v rámci vlastních nadstandardních nebo preventivních programů. V takovém případě je třeba informovat se přímo u pojišťovny.

Kolik cukru obsahují homeopatika?

Granule a globule (Oscillococcinum) se vyrábějí ze sacharózy a laktózy. Při obecném dávkování 5 granulí 4x denně (tedy celkem 20 granulí) tyto 4 dávky dohromady obsahují 1 gram cukru, což je přibližně jedna pětina kostky cukru.

Jednorázová dávka globulí (1 dóza přípravku Oscillococcinum) obsahuje 1 gram cukru, tedy opět jednu pětinu kostky cukru. Cukr je také obsažen také v některých homeopatických přípravcích ve formě tablet či sirupu.

Tato informace je uvedena v příbalové informaci přípravku.

Mají homeopatika omezenou dobu použitelnosti?

Stejně jako ostatní léčiva mají i homeopatické léky omezenou dobu použitelnosti. Konec doby použitelnosti (expirace) je vždy vyznačen na obalu léku (u tub s granulemi pod zkratkou EXP.).

7 základních pravidel jak užívat homeopatika. Znáte je?

“Jak mám správně užívat homeopatika?” je jedna z častých otázek, kterou v poradně dostávám. Homeopatika se uchovávají, užívají a dávkují zcela jinak než klasické léky. Pokud má být vaše homeopatická léčba účinná, doporučuji řídit se několika jednoduchými, ale důležitými pravidly jak užívat homeopatika.

Vezměme si modelový případ, když užijete homeopatika stejně tak, jako jste zvyklí brát klasické léky:

 • Koupíte homeopatika v lékárně a tubu dáte do kapsy či kabelky blízko mobilu.
 • Doma homeopatika postavíte na poličku vedle mikrovlnné trouby nebo televizi.
 • Druhý den ráno si vysypete kuličku do ruky.
 • Vložíte ji hned po jídle do úst.
 • Zapijete ji čajem, kávou nebo ji užijete v průběhu jídla.

Pokud budete homeopatika užívat tímto způsobem, děláte bohužel vše špatně. Proč? Protože tímto způsobem účinek homeopatického léku s velkou pravděpodobností antidotujete.

Tedy jak užívat homeopatika správně?

Správné užívání homeopatik je jednou z podstatných částí efektivní homeopatické léčby. Při tvoření níže uvedených pravidel jsem vycházel z poznatků kolegů a vlastní homeopatické praxe, ve které svým klientům na konci homeopatického pohovoru vysvětluji, jak homeopatika správně brát.

Zde je 7 základních pravidel, jak užívat homeopatika:

Pravidlo 1: Homeopatika je nutné správně přenášet, uchovávat a zacházet s nimi

První okolnost, která může zmařit léčbu je nevhodné přenášení a skladování homeopatik. Při dodržení níže uvedených rad vám homeopatika vydrží po dlouhou dobu.

 • Homeopatika neskladujte a nedávejte do těsné blízkosti mikrovlnné trouby, televizorů, mobilů, Wi-Fi zařízení a podobně.
 • Tuby s homeopatiky nevystavujte slunečnímu svitu, vlhku, teplým místům.
 • Místa se silnými vůněmi a pachy mohou homeopatika také antidotovat – viz pravidlo číslo 4.

„Tip: Při přenášení homeopatik je mějte co nejdále od mobilu. Ideální místo na skladování homeopatik je například polička ve skříni či šatníku, kde je sucho a tma.“

Zajímavost: Dochovaná a vhodně skladovaná homeopatika, která vyrobil před dvěma stoletími zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann prý spolehlivě fungují ještě dnes.

Pravidlo 2: Homeopatik se před vložením do úst ničím nedotýkejte

Kuličku či granuli vyklopte z tuby do víčka a z víčka ji rovnou vložte do úst pod jazyk a nechte pomalu rozplynout. Proč? Pokud se dotknete homeopatické kuličky rukama, můžete znehodnotit její účinek díky například agresivnímu potu, různým krémům na zvlčení pokožky a podobně, čímž opět může dojít k antidotování léčby.

„Tip: Pokud vám kulička při manipulaci spadne například na zem, zahoďte ji a použijte novou.“

V případě tub s homeopatiky společnosti Boiron, která jsou v lékárnách běžně k dostání je zhruba 80 kuliček, takže ztráta jedné kuličky prakticky nic neznamená a máte jistotu, že jste homeopatikum vzali správně.

Pravidlo 3: Před a po braní homeopatik nic jiného neberte do úst

Všeobecně se doporučuje 10 – 20 minut před a po braní homeopatika nejíst, nepít, nekouřit, nečistit si zuby pastou obsahující mentol.

Budete mít zájem:  Kam se hrabeme se smažákem. Skotové milují smaženou tyčinku Mars

Proč toto doporučení? Klasické léky mají speciální povrch upravený tak, aby k jejich rozpuštění došlo až v žaludku nebo dále v trávicím traktu.

Naopak homeopatika předávají tělu informace okamžitě při styku s tělem, a pokud je vložíte do úst, kde bude jakékoliv „nežádoucí prostředí“, můžete homeopatikum antidotovat.

„Tip: Ideální je vzít si homeopatika ihned po probuzení.“

Nebo také kdykoliv během dne mezi jídly, pitím a večer mezi posledním jídlem a ústní hygienou – opět s dodržením 10 – 20 minutového odstupu před a po užitím homeopatik.

Pravidlo 4: Při homeopatické léčbě se vyhněte používání určitých jídel, krémů a kouření

Homeopatická literatura uvádí několik nejčastějších látek, které mohou antidotovat homeopatickou léčbu, takže se jim v maximální míře vyhněte:

 • Kafr, Tea Tree olej, mentol – v jakékoliv podobě včetně mastí a jiných kosmetických přípravků.
 • Káva, obzvlášť pokud pijete několik káv denně.
 • Silné kouření může také antidotovat homeopatika.

Poznámka: Na trhu je také k dostání několik homeopaticky kompatibilních zubních past bez mentolu a dalších látek, jejichž užívání se doporučuje během homeopatické léčby – samozřejmě i zde platí dodržení pravidla odstupu od vzetí homeopatika 10 – 20 minut. Jedná se napříkla o tyto značky: Curaprox Enzycal Zero, Herbadent Homeo, Elmex zubní pasta bez mentolu nebo President Bio.

Pravidlo 5: Kojencům homeopatika zásadně rozpusťte v kojenecké vodě

Při podávání homeopatik kojencům musíte dodržet ještě jedno pravidlo navíc. Nesmíte totiž dopustit, aby kojenec náhodou homeopatickou kuličku vdechl. Postup jak podávat homeopatika kojencům je následující:

 • Homeopatikum (kuličku, granuli) rozpusťte na čisté plastové lžičce v malém množství kojenecké vody (ne v jiné tekutině či jídle)
 • Nakapejte kojenci pár kapek tekutiny do pusy.
 • Poté mu nedávejte pít alespoň několik minut, ideální je i zde dodržet pravidlo číslo 3.

Pravidlo 6: Neberte více druhů homeopatik najednou nebo souběžně

Často mi lidé volají do homeopatické poradny a chtějí rychlou radu na akutní zdravotní problém. První věc, na kterou se ptám, je, zda již nepodstupují konstituční homeopatickou léčbu u jiného homeopata. Pokud ano, doporučím jim, aby se obrátili na svého homeopata.

„Tip: Pokud jste na konstituční homeopatické léčbě, souběžné braní homeopatik na akutní problémy vždy dopředu konzultujte s vaším homeopatem.“

Reakce po kombinaci několika homeopatických léků užívaných v jednom časovém úseku bývá pro doporučení dalšího postupu léčby dosti nečitelná a někdy může přerušit již probíhající konstituční léčbu. Léčba několika homeopatiky zároveň je určena pouze pro vážné nemoci a musí být vedena zkušeným homeopatem.

Pravidlo 7: Jedna dávka = 1 kulička

Ano, skutečně stačí vzít pouze 1 kuličku, a pokud dodržíte všechna ostatní pravidla, není vůbec nutné jich zároveň brát více (přestože vám někdy v lékárnách doporučí brát zároveň 3-5 kuliček).

V homeopatii platí „méně znamená více“. Homeopatikum totiž předává tělu informace, ne fyzický obsah látek, jak je tomu u klasických léků.

Potřebnou informaci předá tělu stejně tak 1 kulička homeopatika jako 5 kuliček podaných v jednu chvíli – tedy v jedné samostatné dávce.

Důvod doporučování užívání například 5 kuliček homeopatika najednou může teoreticky pramenit z obavy, že některá kulikčka v balení není impregnována léčebnou substancí. Pokud používáte homeopatika od společnosti Boiron, která jsou v u nás v lékárnách nejdostupnější, tato provděpodnost je velmi malá díky trojité impregnaci během výrobního procesu homeopatik.

V případě, že si objednáte homeopatika ze zahraničí, například u Remedia homeopathy factory nebo Helios homeopathy a objednáte si lahvičku s 10 g globulí, zjistíte, že kuličky jsou podstatně menší o velikosti cca 1 mm.

v tomto případě si jako jednorázové užití homeopatika vezměte 2-3 kuličky.

To platí i pro homeopatikum OSCILLOCOCCINUM které se prodává ve formě těchto mini-kuliček a nemusíte užívat celou dózu naráz, jak je uvedeno v návodu – ale nic tím ani nepokazíte.

„Tip: 1 kulička homeopatika funguje stejně jako 5 kuliček, více kuliček podaných v jedné dávce nemá žádný vliv ne efekt léčby.“

Jiná věc je opakované podávání homeopatik, ale i v tomto případě stačí brát 1 kuličku několikrát denně nebo týdně tak, jak vám to doporučí váš homeopat.

A jak dlouho užívat homeopatika?

Všeobeně platí, že se homeopatika mají užívat tak dlouho, dokud nenastene podstatné zlepšení nebo zhoršení léčených symptomů. Pokud se zdravotní problémy podstatně zlepší nebo vymizí úplně, přestaňte homeopatika dále užívat.

Při zhoršení zdravotních problémů se poraďte s vaším homeopatem, který dokáže rozpoznat, zda jde o zhoršení dočasné a léčba postupuje správným směrem nebo jde o zhoršení, které naznačuje něco jiného a postup léčby bude potřeba upravit.

Shrnutí:

 • Je zřejmé, že existuje několik okolností, které mohou zmařit homeopatickou léčbu. Při dodržení několika výše uvedených rad, které je snadné uvést do praxe se těmto negativním okolnostem můžete vyhnout.
 • Podstatné, co si musíte uvědomit je, že se homeopatika berou a uchovávají úplně jinak než klasické léky. Podobným tématem se zabývá například společnost Boiron v článku Jak užívat homeopatické léčivé přípravky.
 • Při správném užití homeopatika fungují souběžně s většinou klasických léků.
 • Naštěstí, podle mých zkušeností s klienty a zkušeností dalších homeopatů, funguje homeopatická léčba souběžně s většinou klasických léků i při běžném životním stylu (sem tam cigareta, káva, pivo a alkohol) – obvzláště při užívání homeopatik v nízkých potencí (CH 5-15) jednou či dvakrát denně po delší dobu. Samozřejmě čím více negativních okolností během homeopatické léčby omezíte, tím lepších výsledků dosáhnete.

Diskuze pod tímto článkem:

V diskuzi pod tímto článkem se vyjadřuji k tomu, jak homeopatika správně užívat a k homeopatii jako takové. Nemohu bohužel z časových a dalších důvodů doporučovat konkrétní homeopatika na dotazované zdravotní problémy.

Nebylo by to ostatně ani profesionální, protože k nalezení léku na chronické problémy je potřeba nejdříve 1-2 hodinová homeopatická konzultace, kde je nutné probrat množství detailů a poté následuje i několikahodinové hledání toho nejideálnějšího homeopatika, které jediné nastartuje léčebný proces.

V homeopatii se hledají léky jak na základě nemoci, tak hlavně na základě individualit léčené osoby. Děkuji za pochopení a trpělivost.

O autorovi:

Homeopatický Manuál©

je sestaven tak, aby i laikovi v oboru homeopatie umožnil snadno, rychle a se značnou mírou úspěšnosti najít účinný přípravek na celou řadu onemocnění a potíží. Postačí zvolit příslušné heslo a poté vybrat z uvedených popisů ten, který nejlépe odpovídá aktuálním příznakům. Homeopatikum, které uvedené potíže léčí, je uvedeno vpravo od popisu.

Zvláštnosti homeopatického předepsání

Pro nalezení účinného homeopatika není příliš důležité, o jakou klinickou diagnózu se jedná. Mnohem důležitější je zjištění specifických příznaků onemocnění.

Vzhledem k tomu, že se onemocnění projevuje u každého člověka jinak, je i homeopatické předepsání vždy individuální. Například při léčbě angíny bude u jednoho nemocného účinkovat Lachesis, u druhého Mercurius solubilis a u dalšího přípravek úplně jiný.

A na druhou stranu, jeden a týž člověk může být z angíny vyléčen jednou přípravkem Belladonna, zatímco příště může potřebovat např. Ferrum phosphoricum.

Právě z toho důvodu je dobré mít po ruce homeopatickou lékárničku s těmi nejdůležitějšími přípravky a návody na jejich použití, což umožní zahájit léčbu v okamžiku, kdy tato potřeba nastala. (Tomuto požadavku odpovídají léčebné soupravy HomSet®).

Poznámka k porovnávání popisů s pacientovými symptomy:

Pacient zpravidla nemá všechny uvedené příznaky, má obvykle jen některé z nich. Neměl by však mít žádné výrazné potíže, které se v daném popisu nevyskytují. Váháte-li mezi dvěma či více možnostmi, dopřejte si čas na rozmyšlenou, nespěchejte. V úvahu přichází i podávání 2-3 homeopatik současně. Zde využijete s výhodou homeopaticky aktivní roztok.

Rychlost účinku homeopatik

Při léčbě akutních potíží by se měla zřetelná úleva dostavit během 30-60 minut, nejpozději do 2-3 hodin od prvního podání homeopatika. Jestliže se do té doby stav pacienta výrazně nezlepší, je třeba případ znovu zvážit a případně použít přípravek jiný, jehož popis na postiženého „lépe sedí“. V odůvodněných případech se obraťte na lékaře homeopata.

Při léčbě chronických onemocnění by se zlepšení mělo dostavit nejpozději do 2-4 týdnů po zahájení léčby. K úplnému vymizení příznaků je někdy třeba podávat přípravek až 10% z celkové doby trvání potíží.

Homeopatie je naprosto bezpečná, bez vedlejších účinků.

Homeopatické přípravky nemají žádné nepříznivé vedlejší účinky a nelze se jimi „předávkovat“, neboť neobsahují účinné látky, nýbrž léčivé informace navázané na globulích nebo jiných nosičích, například vodě či směsi alkoholu s vodou. Pouze při léčbě astmatu je zapotřebí jisté opatrnosti. Zde se řiďte přesně pokyny uvedenými v oddělení Astma bronchiale v Homeopatickém Manuálu.

Zpět na titulní stranu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector