Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

O zdraví 29. 9. 2020 | Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklameIng. Lucie Harvánková

Obezita je celosvětový problém. V České republice se jedná o milion mužů a žen. S narůstající hmotností roste i riziko dalších nemocí. Je běžné, že obézní jedinec trpí diabetem 2. typu a i závažnými srdečními potížemi. Účinnou léčbou jsou bariatrické operace (operace žaludku), která jsou vhodné při BMI 40 a vyšším. Diabetici ji běžně podstupují již při hodnotách BMI nad 35 a v poslední době i od BMI nad 30.

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklameLéčba obezity – zdroj: depositphotos.com

Snížení hmotnosti přinese zlepšení:

 • zvýšené hladiny cholesterolu
 • vysokého krevního tlaku
 • vyřešení metabolického syndromu
 • bércových vředů
 • spánkové apnoe
 • stresové močové inkontinence

„Je důležité si uvědomit, že bariatrie je vlastně nejsilnější léčebnou metodou cukrovky 2. typu, a proto bychom její potenciál měli využívat více. Sám se snažím pacienty, u kterých cukrovka není dobře kompenzována, přesvědčit, že operační léčba je pro ně dobrou možností, jak předejít dlouhodobým komplikacím.

Navíc snížení hmotnosti ovlivňuje pozitivně i řadu dalších přidružených onemocnění včetně vysokého krevního tlaku a poruchy metabolizmu lipidů.

Mám řadu pacientů, u kterých mi trvalo poměrně dlouho, než s operací souhlasili.

Dnes sami uznávají, že tak dobrý výsledek ani nečekali a že se jim žije po operaci mnohem snadněji“, pokračuje prof. Haluzík.

Diabetikům pomůže nejvíce bypass nebo tubulizace

Lepší kontrole (tzv. kompenzaci) cukrovky pomůže jakékoli snížení hmotnosti.

 • Společným znakem moderních operací je, že se provádějí laparoskopicky a vyžadují pouze několikadenní pobyt v nemocnici.

„Doporučení pro chirurgickou léčbu cukrovky, vzešlá z II.

Diabetes Surgery Summitu v roce 2016, hovoří o čtyřech operacích, u kterých je efekt prokázán srovnávacími studiemi s léčbou konservativní, z nich jsou nejčastěji užívané žaludeční bypass a tubulizace žaludku.

Další operace, například žaludeční plikace, zatím takové porovnání nemají, a tedy zatím nejsou oficiálně uznány jako standart,“ vysvětluje MUDr. Martin Hrubý, předseda sekce bariatrické a metabolické chirurgie České obezitologické společnosti.

Jaké jsou typy operací?

Volba typu bariatrické operace závisí na konkrétních problémech a stavu pacienta. Obecně se dají zákroky rozdělit na restrikční – to jsou operace, při kterých se zmenšuje kapacita žaludku, a na malabsorpční – tedy takové, u kterých se zmenšuje prostor pro vstřebávání potravy v trávicím ústrojí. Některé operace kombinují oba přístupy.

 • Mezi nejčastější bariatrické zákroky patří rukávovitá resekce žaludku – tubulizace (53 % ze všech výkonů) a gastrický bypass (35 % všech výkonů). Asi mediálně nejznámější bandáž žaludku se již používá zcela výjimečně pro statisticky nejhorší výsledky (3 % všech výkonů). 
Typ operace Podstata operace Cíl
Rukávovitá resekce žaludku (tubulizace žaludku) zmenšení žaludku o 70–85 % formou podélného přeříznutí a odstranění části žaludku zmenšit kapacitu žaludku + snížit pocit hladu (odstranění části buněk vytvářejících tzv. hormon hladu)
Gastrický bypass rozdělení žaludku na menší (horní) část, která zůstává funkční, a na větší (dolní) část, která se při operaci vyřazuje „z provozu“ stejně jako část tenkého střeva zmenšit kapacitu žaludku + antidiabetický efekt (zmenšit plochu pro vstřebávání potravy) + změny hladin střevních hormonů
Plikace žaludku zanoření části žaludku dovnitř a podélné zašití zmenšit kapacitu žaludku
Bandáž žaludku přiškrcení horní části žaludku pomocí silikonového kroužku zmenšit kapacitu žaludku

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

Mohlo by vás také zajímat: Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame Další článek

Chirurgická léčba

Bariatrické chirurgické zákroky jsou velmi účinnou formou léčby vyšších stupňů obezity. Uvažuje se o nich v případě selhání předchozí konzervativní léčby obezity a také v případě přidružených metabolických komplikací (především diabetes mellitus 2. typu), na něž má bariatrický zákrok prokazatelně pozitivní účinek.

O indikaci bariatrického výkonu u pacienta rozhoduje tým odborníků zahrnující lékaře – obezitologa, chirurga, anesteziologa, a dále nutričního terapeuta a klinického psychologa.

V předoperačním přípravném období se vybírá vhodný typ zákroku, pacientovi jsou představeny pozitivní aspekty, ale i rizika bariatrického výkonu, je edukován o specifickém pooperačním režimu zahrnujícím speciální jídelní režim a také pravidelné kontroly.

Pacient dále navštěvuje klinického psychologa, který hodnotí jeho připravenost na zákrok a zároveň schopnost dlouhodobé pooperační spolupráce.

Typy bariatrických výkonů

Bariatrické výkony lze rozdělit na dva základní typy – restrikční a malabsorpční. V tabulce jsou uvedeny v současnosti nejčastěji prováděné chirurgické zákroky a jejich rozdělení.

Adjustabilní žaludeční bandáž

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

Tento výkon vyžaduje maximální spolupráci pacienta, co se týče výběru potravin a dodržování velikosti porcí. Je tedy vhodný pro pacienty, kteří mají spíše hlad než chuť, mají dostatek sebekontroly pro dodržení jídelního režimu a nekonzumují velké množství ovoce a zeleniny. Bandáž nachází uplatnění u pacientek, u kterých je nutné snížení hmotnosti před plánovaným otěhotněním, jelikož je to výkon vratný.

Tubulizace žaludku (sleeve gastrektomie)

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

Tento výkon omezuje pocit hladu také tím, že je odstraněna ta část žaludku, kde je buňkami produkován hormon ghrelin. Tento hormon mimo jiné zvyšuje chuť k jídlu, a podílí se tak na regulaci tělesné hmotnosti.

Tubulizace žaludku je výkon nevratný, časem se dá pozměnit na výkon kombinovaný (biliopankreatickou diverzi nebo gastrický bypass). K této změně se může přistoupit v případě, že se hmotnostní úbytky zastaví. Tento typ zákroku je vhodný pro pacienty, kteří mají spíše hlad než chuť a kteří mají rádi ovoce a zeleninu, jelikož dietní režim není tak striktní jako u žaludeční bandáže.

Plikace

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

Biliopankreatická diverze se zachovanou duodenální pasáží

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

Vznikají tedy dvě kličky střeva – jedna, kterou putuje strava ze zmenšeného žaludku, a druhá, do které jsou vylučovány trávicí šťávy ze slinivky a žlučníku. Tyto kličky se po určité vzdálenosti spojí, trávicí šťávy se smísí s obsahem z potravy a teprve tehdy se vstřebá nejvíce látek. Jelikož je tato „společná“ část střeva značně kratší než obvykle, celkově se vstřebá méně živin.

Tento typ výkonu je vhodný pro pacienty, které často trápí „chuť“ a u kterých je třeba výraznější redukce hmotnosti. Výhodou je relativní tolerance k občasným výkyvům ve stravovacím režimu. Nutné je však pravidelně sledovat množství vitaminů, minerálů a dalších látek v těle, jelikož z důvodu omezeného vstřebávání hrozí jejich nedostatek.

Gastrický bypass

Plikace zmenší kapacitu žaludku, ale tělo neoklame

Výkon je podobný BPD s duodenální výhybkou – žaludek je zde zmenšen na poměrně malý objem a napojen na kličku tenkého střeva, která vede potravu. Ze zbývající části žaludku (která zůstává na svém místě a neodstraňuje se) pak vede druhá klička, kterou putují trávicí šťávy ze žlučníku a slinivky. Zhruba po 1,5 m délky se kličky spojí, potrava se promísí s trávicími šťávami a rozběhne se proces vstřebávání látek. Na rozdíl od BPD se zachovalou duodenální pasáží je zde menší žaludek, ale společná (spojená) klička střeva je delší – potrava se tedy může vstřebávat v delším úseku tenkého střeva. U gastrického bypassu tedy převažuje omezení potravy nad omezením vstřebávání látek.

Budete mít zájem:  Léčba Ischemické Choroby Dolních Končetin?

Gastrický bypass je stejně jako BPD vhodný pro pacienty, kteří často podléhají „chuti“ k jídlu. Je to výkon nevratný a je nutné pečlivě sledovat hodnoty vitaminů, minerálů a dalších látek v těle.

Režim po bariatrickém zákroku

Stejně jako jiné chirurgické zákroky představují i bariatrické výkony (i prováděné laparoskopicky) určitý zásah do organismu.

Proto je nutné pooperačně dodržovat relativně klidový režim a také speciální stravovací režim. Zatímco chůze je možná již několik dní po operaci, jiné pohybové aktivity jsou přinejmenším v prvních šesti týdnech nevhodné.

Stejně tak návrat do pracovního procesu by měl proběhnout nejdříve po 5–6 týdnech po zákroku.

Všechny zmíněné bariatrické výkony vyžadují speciální stravovací režim, který je nutno dodržovat celoživotně.

Odlišné je stravování v prvních týdnech po operaci, kdy se organismus musí na prodělaný zákrok adaptovat.

Stravovací režim je v těchto prvních týdnech (avšak stejně tak i následně) velmi individuální, vždy je nutno řídit se tolerancí jednotlivých potravin a těm problémovým se vyhýbat.

Obecně se po operaci postupuje následovně:

1. den po operaci: pouze tekutiny

 • po doušcích (voda, neslazený čaj).

Dle tolerance se další dny postupně přechází do dalších fází:

1. fáze (2.–3. týden): tekutá strava

 • čisté masové vývary, neslazený čaj, jablečná šťáva, později možno jogurtové nápoje, kefíry (dle tolerance).

2. fáze (3.–4. týden): kašovitá strava

 • jídlo se ředí nízkotučným mlékem, vývarem, šťávou,
  • zdroj sacharidů: řídká bramborová kaše, máčené piškoty, mixované ovoce bez slupek a zrníček (banán, jablko bez slupky), jablečná šťáva, rozmixovaná vařená zelenina, brambory,
  • zdroj bílkovin: jogurtové nápoje, kefíry mixované s ovocem, nízkotučné jogurty, tvaroh, pudink z nízkotučného mléka bez cukru.

3. fáze (5. týden a dále): polotuhá a mletá strava

 • postupně různé stupně hrubosti – od nejjemnější konzistence po nejhrubší – strava musí být upravena tak, aby mohla být rozmačkána vidličkou,
  • zdroj sacharidů: mačkané brambory, vařená zelenina, konzervované neslazené ovoce a zelenina, ovocné pyré, ovoce bez zrníček a slupek – důkladně rozkousané (banány, jablka atd.),
  • zdroj bílkovin: libové a měkké rybí maso, drůbeží maso, vepřové maso, vajíčka, nízkotučný čerstvý sýr (cottage apod.), jogurt, tvaroh, pudink.

4. fáze: Pokud je tolerována polotuhá strava, lze postupně přejít na běžnou tuhou stravu (maso, ryby, šunka, sýry, vajíčka, pečivo, přílohy, zelenina, ovoce)

Obecné zásady stravování je nutno dodržovat jak první týdny po operaci, tak dále celoživotně:

 • Jíst pravidelně nejméně 5–6krát denně.
 • Konzumovat malé porce o objemu max. 150 g (ml).
 • Oddělovat konzumaci tekutin a jídla – mezi příjmem jídla a pití by měla být pauza alespoň 30 minut, později je možno ji snížit na 15 minut.
 • Stravu před polknutím důkladně rozkousat a rozmělnit, jíst pomalu, po malých soustech.
 • Pít po malých doušcích.
 • Zelenina a ovoce se slupkou či zrníčky (rajčata, paprika, hroznové víno, citrusy apod.) často nejsou dobře tolerovány a nejsou ke konzumaci příliš vhodné; slupku je však možno odstranit.
 • Vhodné technologické úpravy jsou vaření, dušení.
Typ výkonu Princip Varianty výkonu
Restrikční Zmenšuje objem žaludku, čímž omezí množství přijaté stravy Adjustabilní žaludeční bandáž Tubulizace žaludku (sleeve gastrektomie)Plikace velkého zakřivení žaludku
Malabsorpční Zmenšuje část trávicího traktu schopného vstřebávat živiny Omezuje vstřebávání nutrientů ze stravy Biliopankreatická diverze Biliopankreatická diverze se zachováním duodenální pasáže („duodenal switch“)
Kombinovaný Kombinuje prvky restrikce a malabsorpce Gastrický bypass (Roux-Y)

Obezita není jen důsledek přejídání. Je zakuklená ve střevech, říká chirurg

„Žaludek a střeva musí do mozkových center regulujících jedení, hlad a apetit vysílat jiné signály. Jinak se pacient jen těžko vyléčí,“ říká chirurg.

Zabýváte se bariatrií, tedy chirurgickou léčbou obezity. Co přesně vaše práce obnáší?Operujeme pacienty tak, aby jejich žaludek měl menší kapacitu a tělo vstřebávalo méně živin.

Tím pádem lidé nepřijímají tolik energie z jídla, ale ze zásob různě po těle. Většinou se operuje žaludek nebo tenké střevo, a to laparoskopicky, tedy ne velkou otevřenou operací.

Změní se tím signalizace z orgánů trávicí soustavy do mozku.

Co vás k práci s těžce obézními pacienty přivedlo?Věnoval jsem se laparoskopickým operacím, takže jsem narazil i na další možnosti jejího využití – právě v bariatrii.

Lze tak léčit obezitu a přidružená onemocnění, jako je cukrovka druhého typu, vysoký krevní tlak či metabolický syndrom. Toto mě zajímalo.

Po prvních zkušenostech jsem poznal, že pacienti jsou s výsledky nesmírně spokojení, nadšení.

Bariatrie je obor, který má kořeny v polovině minulého století. S jakými zákroky se začínalo?Zpočátku se prováděly operace na tenkém střevě.

Jeho kus se odstranil, takže se do těla nemohlo vstřebat tolik živin. Projevovalo se to na úbytku váhy extrémně obézních pacientů nebo i na četných přidružených onemocněních.

Pro nežádoucí vedlejší účinky a komplikace se resekce a bypassy tenkého střeva už neprovádějí.

 • Je mu 60 let. Pochází ze slovenské Bratislavy, ale po rozpadu Československa se přestěhoval s rodinou do manželčina rodného Brna. 
 • Pracoval v Úrazové nemocnici Brno, na soukromé klinice a od roku 2009 operuje pacienty v Nemocnici Břeclav. 
 • Laparoskopickým operacím se věnuje od roku 1992, o jedenáct let později se začal specializovat na bariatrické operace pacientů s klinicky závažnou obezitou.

Dnes je více typů bariatrických operací?Éru úspěšné bariatrie zahájil před padesáti lety nový zákrok, bypass žaludku, při kterém se vyřadí z funkce větší část žaludku, dvanácterník a část tenkého střeva. Později se rozšířily operace omezené jenom na žaludek, jejichž podstatou je zmenšení žaludku.

Budete mít zájem:  Bolestivá artróza už hrozí i třicátníkům. Pokud nechcete umělý kloub, cvičte!

Ty v našich podmínkách vždy dominovaly. Zprvu to byly bandáže žaludku. Pak se rozšířily tubulizace žaludku – část žaludku se odstraní a zůstane jen taková trubicovitá část s menší kapacitou.

V Česku se ještě provádí zmenšování kapacity žaludku plikací, při které se stěna žaludku zanoří a žaludek se přešije tak, aby byl menší.

Která z operací je teď nejvíce v kurzu?Ve světě i u nás teď dominuje tubulizace žaludku. Operace je dostatečně účinná v krátkém horizontu několika let, asi pěti. Po ní nehrozí v takové míře vznik žaludečních vředů. Na druhou stranu žaludeční bypass je v některých případech nenahraditelný. Má větší metabolický účinek třeba na cukrovku. Neexistuje jedna ideální operace pro každého.

Jak je to v břeclavské nemocnici?Když jsem v roce 2009 přišel, dělali jsme zejména tubulizace žaludku, v menší míře bandáže. Posledních sedm let jsme bandáž žaludku prakticky neprováděli. Většina pacientů podstoupí gastrický bypass nebo tubulizaci a menší část plikaci žaludku, to sešití, „srulování“ žaludku.

Může si pacient sám zvolit, který typ operace si vybere?Ano, přihlížíme i k preferencím pacienta, ale současně se snažíme laikům vysvětlit specifika různých operací tak, aby byl výběr konkrétní operace prostě dobrý.

Aby respektoval dietologický, psychologický a zdravotní profil každého pacienta. Pokud to z medicínského hlediska jde, tak vyhovíme.

Protože nemůžeme u nikoho stoprocentně zajistit, že bude efekt dlouhodobě stoprocentně nejlepší možný.

Jak to? Operace k vyléčení obezity nestačí?Rozhodně ne. Díky operaci dostanou pacienti impulz a zhubnutí jim dodá optimismus. Efekt rychlé redukce váhy však netrvá věčně.

Musí dodržovat dietologická opatření a taky se více hýbat. Člověk si zpočátku na novou trávicí soustavu musí zvykat, to trvá několik měsíců, třeba i půl roku.

Současně si musí natrvalo zafixovat nové, správné stravovací a režimové návyky, podstatně změnit svůj životní styl.

Dodržujete vy sám tato doporučení?Připouštím, že plně chápu vysvětlování pacientů, proč jim nejde dodržet dietu. Sám bych ji nedodržel. Pro mě je dost těžko představitelné, že bych ukončil jídlo, i když mám hlad.

Že bych měl jíst pomalu a v kolektivu začít s jídlem jako první, skončit jako poslední a sníst nejméně. Soucítím s nimi, pochybuji, že bych v sobě našel tolik vůle, abych se donutil shodit desítky kilogramů. Proto věřím, že změna signalizace z trávicího traktu do mozku je v léčbě obezity tak důležitá.

V experimentech i „hloupé“ myši po gastrickém bypassu příznivě změní svoje stravovací návyky.

Je fér, že to přiznáváte. A co pohyb?Při pracovním vytížení, dojíždění do práce, povinnostech doma a na zahradě na ten sport nezbývá tolik času, kolik bych si přál. Když jsem ještě pracoval v Brně, jezdil jsem denně do Úrazovky na kole. Teď z Brna do Břeclavi to moc nejde. Pravidelný sport je všelék, žádná medicína ho nenahradí.

Je pravidlem, že se lidé po zákroku úplně vyléčí?Samozřejmě hraje roli více faktorů, třeba životní styl, spolupráce, motivace a vůle pacienta, typ operace i genetika. Účinek každé operace časem slábne a některé operace mohou časem selhat, třeba vlákno, kterým sešijeme stěny žaludku, se může žaludečními kyselinami rozleptat.

Ztrácí po operaci lidé chuť na sladké a tučné jídlo?Měli by. Signalizace, kterou žaludek a trávicí trakt vysílá do mozku, se po operaci změní. Ale ne vždy jde ukočírovat touhu na sladké a chutné jídlo, na „rychlou odměnu“.

Kdysi se prováděly i kuriózní operace jako zdrátování čelisti nebo destička do jazyka, které neměly vliv na apetit. V současné bariatrii signalizaci do center hladu mění přeoperovaný žaludek a střevo, které tolik potravy nepojmou a nezpracují.

My pacienta sice pravidelně kontrolujeme, ale nevíme, jestli si v kavárně nedá šlehačku a jestli a jak často si neodepře zákusek nebo do jaké míry dodržuje pohybový režim.

Jsou situace, kdy u pacienta operaci provést nelze?Jistě, většinou tehdy, kdy by operace byla větším rizikem než samotná obezita.

Kdo častěji chodí na operace? Muži, nebo ženy?Častěji k nám chodí ženy. Ta motivace je u nich i kosmetická, protože každá žena dbá o svůj vzhled v průměru více než muž.

V USA však jedna studie zjistila, že obezita u ženy vede k ekonomickému handicapu. Může spíš přijít o zaměstnání nebo o manžela. My bychom byli ale raději, kdyby chodilo více mužů, kterým se tuk ukládá do nitrobřišních orgánů.

To je nebezpečnější, než když se ukládá do podkoží, jako u žen.

Jak jsou na tom Češi s obezitou statisticky?Jsme na tom špatně, ale statistika není důležitá pro mě, ta by měla zajímat politiky a management ve zdravotnictví. I kdybychom byli na tom nejlepším místě, tak je nutné obezitu řešit. Hlavně to vidíme na vzestupu obezity u dětí, které mají už jiný režim, než mívaly dříve.

Narážíte na zábavu u televize a telefonu namísto běhání po venku?Pamatuji si jeden výzkum s obézními dětmi na léčebných pobytech na táborech. Byly rozdělené do tří skupin, každá měla jiné omezení a zkoumalo se, ve které dosáhnou největšího poklesu váhy.

Jedněm se nařídil pohyb a speciální cvičení, další skupinka byla držená na dietě a třetím se zakázaly telefony, tablety, počítače a podobná technika.

Nejúspěšnější byly ty děti, které neměly pasivní zábavu u monitoru, takže svůj volný čas vyplnily aktivním pohybem, vlastní iniciativou.

Takže příčinou obezity není přejídání.Prapříčinu obezity nikdo nezná. Výzkumy popisují, že vzestup a výskyt obezity souvisejí s častější jízdou autem, s nástupem mobilů nebo dálkových ovládání na televizi.

Jiné výzkumy říkají, že souvisí s pitím balených vod, požíváním průmyslově zpracovaných potravin. Ale je to celý balík souvislostí. Počítá se tam i stres, hlučnost prostředí, nedostatek spánku, práce na směny. Statistiky toho prokazují hodně.

Ale co je u konkrétního pacienta to klíčové, to my nevíme.

Takže i když máme vyšší příjem energie než výdej, nemusíme ztloustnout?Kolikrát mám pacienty, kteří dokážou držet takovou dietu, kterou bych já sám neudržel a třeba ani někdo štíhlý. A přesto nezhubnou. Jejich metabolismus je tak úsporný, že si ukládá do zásob i při nízkém energetickém příjmu.

Budete mít zájem:  Klouby a jejich poruchy

My měříme jako příjem to, co člověk spolkne, a výdej energie můžeme změřit například krokoměrem, kolik toho ujde. Ale nikdo neměří, co s požitým jídlem ten trávicí trakt udělá. Ve střevech máme bakterie, které o mnohém rozhodují. Někdo má takové střevní osídlení, které dokáže rozložit i vlákninu. Ta je pro jiné nestravitelná, pouze pročistí střeva.

Odpověď na otázku, proč někdo tloustne, je zakuklená někde v těch střevech.

Je možné, že obézní lidé mají jiné bakterie ve střevech než ti štíhlí?Ano. U štíhlých je mikrobiom, tedy střevní osídlení, tak pestré jako smíšený les.

Ale u obézních nebo u diabetiků je to spíš jako „smrková monokultura“. Na myších se prokazuje, že když štíhlým dáte bakterie z těch obézních, tak ony přiberou.

Je možné, že se v budoucnu bude obezita léčit transplantací stolice, změnou mikrobiomu.

Je ještě nějaká teorie o příčinách obezity?Je a poměrně složitá, ale pro odůvodnění operační léčby důležitá, protože snímá z otylých stigma, že si za nemoc můžou sami. Obezita podle novějších názorů není důsledkem přejídání a pasivity, ale jedním z projevů nějaké primární metabolické poruchy – schopnosti těla udržovat přirozenou rovnováhu.

Jak časté je, že někdo po operaci zemře?Mortalita se uvádí průměrně jedno promile, jeden z tisíce. To riziko je srovnatelné s běžnou operací žlučníku. Za celou mou kariéru nám v horizontu třiceti dní po provedené operaci nezemřel nikdo z počtu asi 1 600 bariatrických operací. Dvě úmrtí jsem však zažil.

Jednou se jednalo o pozdní indikaci, kdy mladý pacient byl metabolicky tak nemocný, že nezvládl narkózu a došlo k poruše činnosti srdce.

V druhém případě se jednalo o psychicky nemocného, špatně spolupracujícího pacienta, který nezhubl před operací, a proto jsme kvůli srůstům a velkým játrům operaci ukončili a on do měsíce zemřel doma na embolii plic.

V Hodoníně operují pomocí moderního laparoskopu

Nechat si zašít žaludek? I tak se dá zhubnout, není to ale pro každého

Ke zhubnutí je třeba radikální změna jídelníčku. A to i v případě, že vám pomáhají invazivní zákroky

Pokud potřebujete shodit deset kilo do plavek, nejsou tyhle metody nic pro vás. Pro lidi, které těžká obezita ohrožuje na zdraví, můžou být ale různé způsoby zmenšení žaludku jedinou šancí.

Nepředstavujte si to ovšem jako procházku růžovým sadem a hubnutí zcela bez vlastního přičinění. Bariatrické operace jsou určené pro pacienty s těžkou obezitou (BMI 40 a víc), na které žádná jiná léčba nezabrala a nejsou schopni se „uhlídat“.

Jde o zákroky na doporučení odborných lékařů, a protože mnohdy jde již opravdu o život pacienta, mohou být zákroky hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Zákroky jsou sice vysoce bezpečné, přesto ale s sebou nesou nejrůznější omezení a nepohodlí. A pokud se nenaučíte jíst jinak, časem budete mít kila zpátky.

Bariatrické výkony lze rozdělit na ty, při nichž se zmenší kapacita žaludku, a tím i možnost příjmu většího množství potravy najednou, a takové, které vyřadí určitou část zažívacího traktu (například tenkého střeva) z procesu trávení. V České republice se mnohem častěji provádí první typ operace. I těch je ale více druhů:

Gastrická bandáž žaludku je nejznámější a nejpoužívanější metoda. Sníží kapacitu žaludku jeho zaškrcením do tvaru přesýpacích hodin, takže vznikne menší, horní část a spodní, větší.

Malou část žaludku celkem rychle naplní i malé množství jídla, pacient má pocit sytosti a netouží po dalším. Malé množství potravy pak přes otvůrek v místě zaškrcení pokračuje dále do trávicího traktu.

Bandáž lze kdykoli odstranit.

Hubnutí vyžaduje disciplínu. Když totiž překročíte určitou hranici tloušťky, je cesta zpět opravdu těžká

„Výhodou u gastrické bandáže žaludku je fakt, že jde o vratný zákrok a také to, že lze regulovat sílu zaškrcení žaludku a tím i pacientův příjem potravy,“ vysvětluje MUDr. Aleš Bařinka z Nemocnice Mělník.

Plikace žaludku je operační metoda, při které se žaludek uvolní od okolí, část jeho stěny se zahrne dovnitř a zašije. Tím se samozřejmě zmenší i prostor, do kterého je množné ládovat potravu.

Sleeve gastrektomiefunguje na podobném principu jako plikace. Podstatná část žaludku se chirurgicky odstraní, takže vznikne útvar podobný rukávu u košile (sleeve).

Výsledkem tohoto rozsáhlého výkonu není jen mechanické zmenšení žaludku; ovlivňuje i hladiny některých s obezitou spojených hormonů, které se právě v odstraněných částech tvoří. To omezuje pocit hladu.

Obě tyto metody jsou ovšem nevratné, což vyvolává u mnoha lidí obavy.

BIB systém neboli intergastrický balon je narozdíl od předchozích typů zákroků neinvazivní, nechirurgická metoda. Měkký, roztažitelný balonek se pomocí zaváděcí trubice ústy vpraví do žaludku, a poté naplní solným roztokem, obsahujícím barvivo. Naplněný balonek volně plave v žaludku, čímž ho částečně zaplňuje a dodává tak pacientovi pocit sytosti.

Těm, kteří nemají žádnou sebekázeň, musejí někdy zachraňovat doslova život operace, které omezí velikost vytahaného žaludku

Nejde ovšem o trvalé řešení: balonek se umisťuje do žaludku na půl roku, do té doby by měl pacient zvládnout správné stravovací návyky, zvyknout si na menší množství jídla a zhubnout, co to dá.

Po šesti měsících je třeba balonek vyjmout, žaludeční kyseliny už totiž mohly narušit jeho stěny a zvyšuje se riziko protržení.

Pokud by se tak náhodou stalo dříve, pacient to pozná podle zabarvení moči a měl by okamžitě kontaktovat lékaře.

Nepředstavujte si, že si po kterémkoli z popsaných zákroků dáte guláš se šesti. Pacienti musejí dodržovat zvláštní stravovací pravidla: první týdny po zákroku přijímají jen tekutou, později mixovanou stravu.

I po přechodu na normální jídlo je nutné jíst často a po malých dávkách, hodně žvýkat a omezit pití před stolováním a během něj. Je také třeba myslet na to, že pružnost žaludku je opravdu obdivuhodná. Pokud si pacient dopřává, s trochou snahy ho dokáže opět vytáhnout a projíst se k původní váze.

Pacienti po zákrocích musejí vždy dlouhodobě docházet na pravidelné kontroly k odbornému lékaři.

Šli byste do toho? Nebo to už máte dokonce za sebou? Jaké to bylo?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector