Očkování, školky, ministerstvo a soudní ochrana Velkého kulového

Je skutečností, že v roce 2017 začne platit nový zákon, který činí pro děti povinným i poslední rok předškolní docházky. Tedy poslední rok dítěte v mateřské školce.

Situace, která vznikne, již jednoznačně prozrazuje, o co jde ve skutečnosti takzvaným autoritám ochrany veřejného zdraví. Nu, posuďte sami. (Aktuálně.

cz: Čtyřleté dítě bez očkování do školky nesmí, pětileté bude muset. Nikomu to nepřijde divné).

Moc brzo, nebo raději moc pozdě?

Je neoddiskutovatelnou skutečností, že některá očkování vůbec nejdou ku zdravotnímu prospěchu malých očkovaných dětí v tom věku, kdy je do nich naši odborníci nechávají napíchat. Pouze příkladem třeba očkování proti zarděnkám a žloutence typu B.

Jejich provádění opravdu nepatří do dětského věku. Samotný očkovanec z nich nemá jako malé dítě nejen žádný užitek, ale dokonce tomu může být i právě naopak.

(Tak například ochranný efekt příliš brzy provedeného očkování nezřídka úspěšně stihne vyprchat do doby, kdy ochrana proti onemocnění může být opravdu potřebná apod.)

Kdybychom taková očkování malých dětí ale rozumně odložili až do pozdějšího věku, odpadly by z velmi logických důvodů početné indikace jejich provedení.

(Tak například, pokud by se očkování proti zarděnkám rozumně provádělo až u žen v předfertilním věku, nebude důvod očkovat všechny chlapce a dokonce ani 50 až 75 % dívek, které mezitím zarděnky přirozeně jako holčičky prodělají.

Obhajitelná potřeba očkování proti zarděnkám by objektivně klesla na pouhých 10 až 20 %.)

Někdo však očkování užitečná pro očkovance v raném věku a užitečná až v jeho pozdějším věku z oficiálně neznámých důvodů spojil do polyvalentních vakcín. Většinu polyvalentních vakcín tak dnes spojuje jedna nemilá věc.

Když ji píchnete do dítěte, bude to pro některé její součásti buď nevysvětlitelně brzo, nebo nevysvětlitelně pozdě. Tohle by se dost špatně obhajovalo i před úplnými laiky.

Proto vznikla potřeba najít nějaký argument, který by tuto zjevnou logickou díru nějak „vykryl“ a umožnil očkovat především v co nejširším rozsahu, pokud možno úplně všechny děti proti úplně všemu.

Kolektivní imunita

Jako vhodný k tomuto účelu se poté všeobecně na světě rozšířil tzv. argument potřeby vytvoření kolektivní imunity. Mnozí vědci poukazují na to, že tento jev dosud nebyl exaktně vědecky prokázaný.

Jedná se o teoretickou úvahovou konstrukci – logický model. Kolektivní imunita však určitě dává smysl a mohla by fungovat za určitých předpokladů, které ale musí být nejprve naplněny.

A to právě u mnoha vakcín nejsou, nebo o tom vlastně nic moc nevíme.

Již několikrát jsem v tomto ohledu uváděl, jak celý vědecký svět nedávno překvapily výzkumy acelulárních vakcín proti černému kašli.

Tyto vakcíny sice chrání očkované proti těžším formám průběhu černého kašle a proti jeho nebezpečným komplikacím, ale jen krátkodobě, a především poté ale nebrání kolonizaci a samotnému šíření bakterie (bordetella pertussis) mezi očkovanými.

Tyto vakcíny prakticky kolektivní imunitu v populaci vůbec nevytváří, přestože určitým způsobem fungují. (PubMed.gov: Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model)

Kolektivní imunita je převážně lobbistický argument, který obhajuje očkování malých zdravých děti a jejich vystavování zdravotně rizikovému výkonu nikoliv pro jejich vlastní zdravotní prospěch.

Údajně proto, aby se nemoci nemohly šířit a v populaci přestaly kolovat nebezpečné patogeny. To by mělo chránit osoby, které samy očkováním chráněny být nemohou.

(Počet takových osob v populaci, kvůli kterým se u nás očkují statisíce dětí, je však neznámý asi jako UFO.)

Kolektivní imunita v MŠ nesmí být prolomena!

Přestože pojem kolektivní imunita v epidemiologii velkých a dostatečně izolovaných populací skutečně existuje, kolektivní imunitu v nějakém běžném kolektivu (integrovaném mezi dalšími kolektivy jedné populace) nikdy nikdo, kdo byl skutečně odborníkem, ve světové literatuře nerozlišoval a nepopsal.

Úředníci však museli z nouze s něčím přijít.

Přestože jste nikdy nemohli slyšet o kolektivní imunitě v Poslanecké sněmovně, o kolektivní imunitě ve Škodě Mladá Boleslav ani o kolektivní imunitě na dětských dopravních hřištích, o kolektivní imunitě v mateřských školkách se široce hovoří.

Hovoří se o ní jako o klíčové společenské hodnotě, která je naprosto zásadní a nejede přes ni vlak. Kolektivní imunita v mateřských školkách nesmí být prolomena přijímáním neočkovaných dětí!

Ještě donedávna se tímto argumentem jako zásadním dušovali snad všichni odborníci, úředníci na MZ ČR, politici i vláda. Ve smyslu znění základních lidských práv a svobod označovali dosažení takového stavu v mateřských školkách za zcela nezbytné pro ochranu veřejného zdraví v demokratické společnosti.

Tato argumentace se skutečně objevila v oficiálních dokumentech – ve vyjádřeních pro Ústavní soud ČR a pro Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Pro připomenutí si dovoluji ukázat tři citace z Vyjádření Vlády ČR vůči Ústavnímu soudu ČR z července roku 2014.

 Týkalo se právě vylučování neočkovaných dětí z mateřských školek.

Jen při dostatečné proočkovanosti je totiž možné navodit tzv. kolektivní imunitu, tedy formu imunity, ke které dochází, když je významné množství osob v populaci či skupině (např. mateřské škole) očkováno proti konkrétním infekčním onemocněním.

Při navození kolektivní imunity daný patogen v populaci necirkuluje a v důsledku toho není pak chráněn jen očkovaný jedinec, ale i ti jedinci, kteří očkováni nejsou z důvodu trvalé kontraindikace (cca 5 % populace), nebo ti, u nichž se nevytvořila dostatečná imunita po očkování.

Zachování kolektivní imunity je tedy podstatné pro zamezení šíření onemocnění v populaci a jednoznačně převažuje nad individuálními základními právy jednotlivce.

Pokud bude prolomena kolektivní imunita, děti, které ze zákonem předvídaných důvodů očkovány nebyly, nebo se u nich nevytvořila dostatečná imunita po očkování, chráněny nebudou, což se může postupně negativně projevit nejen v šíření infekčních onemocnění v populaci, ale i nákladech na léčbu osob, které bylo možné ochránit prevencí.

Budete mít zájem:  DTest: Co všechno najdete v instantní kávě?

Defenestrace politických škůdců kolektivní imunity

A najednou zde máme zákon, který nechá pustit do všech mateřských školek v ČR úplně všechny neočkované děti. Respektive pustí je tam všechny na poslední předškolní rok.

V každém případě se neočkované děti ve školkách budou pohybovat, cumlat a dumlat se všemi ostatními menšími dětmi. Nebudou tam ve skleněné vitríně. Prolomení kolektivní imunity ve školkách ale najednou všechny politiky a úředníky nějak přestává zajímat.

Původně nejsilnější a v podstatě vlastně i jediný odborný argument se vytrácí, až úplně mizí…

Zajímalo by mne, co s tím udělají takové ultra-očko-matky? Některé se až dosud nechávaly veřejně slyšet, že by neočkované děti ze školek vyhazovaly třeba i oknem, za ty jejich děsivě nezodpovědné rodiče! Přijdou snad očkovací „ultras“ nyní stávkovat před parlament nebo MZ ČR a přijdou vyhodit oknem škůdce, kteří prolomení kolektivní imunity v mateřských školkách připustili?

Babo, raď!

Protože kolektivní imunita v MŠ byl dosud v podstatě jediný široce a důrazně používaný argument pro nepřijímání neočkovaných dětí do kolektivů (viz výše), zajímalo mne, s čím novým naši úředníci a političtí lobbisté přijdou.

Měl jsem dokonce i svůj soukromý „tip“ na novou verzi našeho očkovacího Kocourkova. Ale to, co přišlo, to mi opravdu vyrazilo dech. Dva nové argumenty nám veřejně představil sám pan poslanec David Kasal.

V jeho odpovědi uvedené v médiích se dočteme:

Podle poslance Davida Kasala (ANO) z pracovní komise pro očkování to byl trochu ústupek školskému zákonu a neočkovaným dětem, které jsou teď omezovány, když do školky nemohou. „A pětileté děti jsou přeci jen odolnější než čtyřleté a mladší,“ vysvětluje Kasal.

Skvělé, pane Kasale!

Poprvé v historii české obhajoby očkování se dozvídáme nová a dosud utajovaná fakta. Zjišťujeme, že pětileté neočkované děti v dětských kolektivech našim ochráncům veřejného zdraví už vlastně nevadí, protože jsme (kdy?) zjistili, že právě pětileté děti jsou o něco odolnější než děti čtyřleté.

Výborně! Ještě odolnější než pětileté děti budou zajisté děti šestileté a děti ještě starší. To znamená, že by už konečně mohly neočkované děti na všech školách společně s ostatními dětmi na školy v přírodě, na dětské tábory, na ozdravné pobyty i na letní sportovní soustředění.

Mýlím se snad, pane Kasale? Nebo nám ta odolnost dětí po pátém roku věku zase nějak klesne?

Kasání se nad právem

Ale to ještě opravdu není ta největší legrace. Uvědomte si prosím, že pan Kasal nás informuje o tom, že to byl „…trochu ústupek školskému zákonu a neočkovaným dětem.“ Prosím?! Takže naši politici a úřednická lobby na MZ ČR se rozhodli „trochu ustoupit“.

Já bych si dovolil trochu připomenout, že tady máme trochu něco jako je nějaký antidiskriminační zákon. Podle tohoto zákona opravdu není legální někoho jenom tak trochu diskriminovat.

(Očkované děti do školky mohou od tří let a mohou tak získat tříleté předškolní vzdělání, ale neočkované děti mohou do školky až od pěti let a mohou tak získat pouze vzdělání jednoleté.)

Naši pachatelé poté dále pozapomněli, že tam, kde je pro účel ochrany veřejného zdraví objektivně nezbytně nutné omezit dětem základní lidská práva, tam se to udělat opravdu musí. Ale tam, kde to objektivně nezbytné není, tam se to udělat v žádném případě nesmí.

Tak zní celou dobu základní lidsko-právní předpisy mezinárodního, unijního i našeho ústavního práva. Dosud nikdy jsem neslyšel, že z těchto přednostních a nadřazených právních předpisů lze udělat „…trochu ústupek školskému zákonu.

“ Kdyby tohle řekl někdo z Ministerstva zemědělství ČR, byl bych přesvědčen, že si dělá kozy…

Co na to Česká vakcinologická společnost?

To, že se jedná o skutečně nechutnou záležitost, potvrzuje dokonce i postoj jindy nekompromisně agilní České vakcinologické společnosti. Její vědecký sekretář, prof.  Roman Chlíbek, od tohohle dal sám rozumně ruce pryč. (Otázkou zůstává, jak se v této věci skrytě angažují jednotlivci z ČVS v zákulisí na MZ ČR – zejména v Národní imunizační komisi.)

„My se snažíme o to, aby byl počet rodičů odmítajících očkování co nejmenší, a neřešíme absurdity v zákonech,“ říká prof. Chlíbek (iHned.cz: Čtyřleté děti bez očkování do školky nesmí, pětileté budou muset. Jsou prý odolnější).

A co s tím uděláte vy?

Milí lidé a milí rodiče, milí občané ČR, myslím, že už snad úplně každý musí vidět, jakou roli mají a hrají MZ ČR a naši politici ve vztahu k celému očkování a vynucování spotřeby vakcín. V této zemi nemáme ve skutečnosti žádná práva, dokonce ani ta základní.

Očkovací lobby si udělá, co chce, a použije právě takové argumenty, jaké se jí zrovna hodí. Jaké se zrovna nehodí – takové ihned zahodí. V této zemi představují naše práva a práva našich dětí jenom Velké kulové.

Jak ale říká pan Marek Eben, je to pořád více než Malé kulové.

Naši ministerští úředníci a politici pracují ve prospěch výrobců léčiv na úkor nás, našich dětí, základních práv a veřejného zájmu. Pokud vám k tomuto závěru ještě nestačí uvedené reálie, poté se podívejte třeba na novou zprávu Nadačního fondu proti korupci. Je opravdu výstižná.

Očkování, školky, ministerstvo a soudní ochrana Velkého kulového

Ministerstvo poslalo ředitelům plán očkování školských pracovníků. Registrace mají začít od soboty

Výběr pracovníků s přednostním právem na vakcínu budou mít na starosti ředitelé. Nejpozději ve čtvrtek obdrží školy unikátní kódy, kterými se při registraci bude ověřovat profese.

Žáci se do lavic vrátí nejdříve 3. března. Ministerstvo školství chce dát čas školám na přípravu

Budete mít zájem:  Nová léčba křečových žil: uzavřou se lepidlem

Číst článek

Očkování bude dobrovolné, přihlašovat se k němu budou zájemci sami. Další fáze očkování zaměstnanců škol by se podle úřadu mohla spustit zhruba za tři týdny.

V první etapě očkování zaměstnanců škol od 27. února mají mít podle ministerstva nárok na vakcínu lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden.

Dále pak i učitelé a nepedagogové, kterých by se v březnu mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních škol.

Ostatní pracovníci škol sice budou mít stále přednost před dalšími zájemci o očkování, ale budou muset počkat na další etapu. Ministerstvo očekává, že by mohla následovat po dvou až třech týdnech.

„Konkrétní termín záleží nejen na dostatku dávek, ale také na zájmu první skupiny zaměstnanců, který bude vyhodnocen po prvním týdnu po spuštění registrace,“ informoval úřad.

Školy dnes od @msmtcr obdržely detailní informace k přednostnímu očkování svých pedagogických a nepedagogických pracovníků. Centrální řídící tým COVID-19 nastavuje systém tak, aby registrace, která je v materiálu podrobně popsána, mohla začít už v sobotu 27. února.

— Robert Plaga (@RobertPlaga) February 24, 2021

Ředitelé vybraným pracovníkům předají unikátní kódy, podle kterých se při registraci ověří příslušnost k profesi. Kódy školy dostanou do datových schránek nejpozději ve čtvrtek, uvedlo ministerstvo.

Otazníky kolem testování ve školách: Neprůhledné firmy v tendru na dodavatele, pochybnosti ve výběru testů

Číst článek

Registrace na webu pak bude na samotných zaměstnancích. Ačkoli je očkování dobrovolné, úřad jim ho důrazně doporučil kvůli potřebě ochrany učitelů před covidem-19 i s ohledem na společenské postavení a vliv pedagogů ve společnosti.

Ministerstvo v materiálu také varovalo před pokusy o zneužití unikátního kódu pro zaměstnance škol.

Upozornilo, že zájemci o vakcínu budou muset na očkovacím místě předložit i potvrzení od zaměstnavatele o své práci ve škole. Formulář potvrzení rovněž úřad poslal do škol.

V případě problémů s přihlášením do registračního systému se budou moct učitelé obrátit na linku 1121 nebo e-mail [email protected]. Návody na registraci k očkování naleznou také na webech, které připravila ministerstva zdravotnictví a školství. Ředitelé, kteří si nebudou vědět rady ohledně prioritizace zaměstnanců, budou moct ministerstvo školství kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Vakcína AstraZeneca

Zaměstnancům škol by se měla podávat vakcína AstraZeneca, kterou kvůli nejasnostem o její účinnosti odmítají někteří senioři. Součástí balíku zaslaného do škol je proto i prezentace vakcinologa Romana Chlíbka s informacemi k této vakcíně. Její účinnost v prevenci onemocnění je podle Chlíbka 81,3 procenta.

Vakcinolog: Druhá dávka AstraZenecy se má podat až po 12 týdnech. Seniory ochrání před úmrtím

Číst článek

 • Ministerstvo k očkování zaměstnanců škol připravilo rovněž propagační plakáty inspirované zřejmě německou kampaní na podporu očkování.
 • Na plakátech jsou fotografie předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého či výherců soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, kteří si drží vyhrnutý rukáv.
 • Obrázky doprovázejí hesla „Nechám se očkovat, protože mě mí žáci potřebují… a proto si vyhrnu rukáv“ nebo „Vidím světlo na konci tunelu nejen pro školy… a proto si vyhrnu rukáv“.

Ven z okresu jen s potvrzením. Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob

Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Události kolem pandemie v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Nová opatření od 1. 3. přehledně: 

 • Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
 • Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob.
 • Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
 • Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
 • V zastavěných obcích bude platit povinnost nosit všude ochrannnou roušku bez ohledu na vzdálenost další osoby.
 • Ochrana dýchacích cest je podle nařízení ministerstva od 1. března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.

23:31

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné.

Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. O víkendu už budou podle Havlíčka fungovat informační telefonické linky, které budou firmám v otázkách testování radit. Řekl to dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Neočkované děti nesmí do školky

Článek byl publikován dne 30. 7. 2010 na www.zdn.cz a naleznete jej zde.
Děti Gabriely a Viléma Čechových z Kroměřížska nemohou chodit do školky. Nechtějí je tam pustit hygienici, protože nejsou očkované. Kvůli stejnému problému museli Čechovi zaplatit na pokutách osm tisíc korun. Soud ale nyní rozhodl, že jejich trestání nebylo oprávněné.

Budete mít zájem:  Droždí (kvasnice) a jeho účinky na zdraví i na akné – uvidíte, co všechno dokáže

„Řada rodičů běžně komentuje očkování tím, že děcka mají pár dní horečku. My jsme nechtěli malé tělíčko našich narozených dětí vystavovat takové zátěži,“ vysvětluje matka čtyř dětí.

Pro odmítnutí povinné vakcíny se Čechovi rozhodli před několika lety. Hygienická stanice za to v roce 2008 každému z rodičů dala pokutu tři tisíce, tisícovku navíc musel každý zaplatit jako náhradu řízení. Po dvou letech se jim ale podařilo vysoudit peníze zpět.

Nejvyšší správní soud (NSS) totiž minulý týden rozhodl, že stát nesmí dle současné právní úpravy za porušení povinnosti očkování trestat.

Stanovuje ji totiž vyhláška ministerstva zdravotnictví a to podle soudců nestačí. Aby mohl stát za odmítnutí vakcíny potrestat, musí pravidla podrobně stanovit přímo zákonem.

Čechovým se tak podařilo dosáhnout po dlouholeté diskusi o očkování prvního vážnějšího zvratu.

O tom, zda má stát vakcinaci nařizovat, nebo ji nechat na dobrovolném posouzení rodičů, se přou lékaři, rodiče i různá občanská sdružení. Odmítnutí očkování často hrálo roli i ve chvílích, kdy stát odebíral matkám jejich děti. Jako jeden z argumentů to sociálním úředníkům posloužilo před několika lety při odebrání holčičky, které chtěla matka dát jméno Půlnoční bouře.

Samotný spor o tom, zda očkování nařizovat, nebo ne, rozsudek NSS neřeší. Měl by ale do budoucna zabránit, aby stát trestal rodiče neprávem, a přinutit ministerstvo, aby pravidla nastavilo správně. Co teď úřad udělá, zatím neví. Budou to řešit jeho právníci.

„Vidíme problém hlavně v tom, že nebyli pokutováni jen rodiče, kteří své děti zanedbávají.

Ale zbytečně i ti, kteří chtěli očkování ze zdravotních důvodů dítěte třeba jen odložit,“ říká David Zahumenský z Ligy lidských práv, která Čechovým bezplatně pomáhala připravit argumentaci, se kterou by u soudů uspěli.

„Rozhodnutí NSS by mělo vést k celospolečenské diskusi o tom, jak vyvážit zájem na zajištění ochrany veřejného zdraví a zájem na respektování svobodné volby rodičů,“ říká Zahumenský.

Ročně se kvůli pochybnostem o očkování obrátí na Ligu desítky rodičů. Případ Čechových se nyní vrací Městskému soudu v Praze, který loni zamítl jejich žalobu proti ministerstvu. Pro další rozhodování je ale teď vázán názorem NSS.

Další rodiče, kteří už dříve zaplatili kvůli odmítnutí vakcíny pokutu, ale své peníze zpět asi nevysoudí. Uplynula totiž většina lhůt. Nějakou šanci by dle právníků mohli mít snad jen ti, jejichž případ je starý nejvíce rok nebo už leží u soudu.

Pravidla očkování by se však mohla už brzy alespoň trochu uvolnit. Exministryně zdravotnictví Dana Jurásková chtěla před svým odchodem z úřadu vyhovět námitkám pediatrů proti očkování na tuberkulózu. Dětem se totiž vpichuje jen pár dní po narození a může přinést vážné potíže.

Ministerstvo proto pracuje na tom, aby se proti tuberkulóze očkovalo jen dobrovolně.

děti, lékař, matka, očkování, zdravotnictví

Do Bajkalu ponořili obří dalekohled, i díky Čechům bude lovit posly z vesmíru

Fotografie z archivu Příbramského deníku Jaroslav Krupka

Jeden z největších podvodních vesmírných dalekohledů na světě vypustili v sobotu 13. března ruští vědci. Dalekohled byl ponořen stovky metrů pod hladinu Bajkalského jezera, odkud bude nahlížet hluboko do vesmíru. Na projektu spolupracovali také čeští a slovenští vědci.

Mise teleskopu Baikal-GVD odstartovala | Foto: Profimedia

Zdá se vám, že potápět vesmírný dalekohled, určený k pozorování vzdálených koutů a tajů vesmíru, do jezerních hlubin je hloupost? Není tomu tak. Hlubinný podvodní dalekohled, který byl budován od roku 2015, je totiž navržen k pozorování takzvaných neutrin, nejmenších dosud známých vesmírných částic o mimořádně nízké hmotnosti, vznikajících při jaderných reakcích.

Tyto částice mají nulový elektrický náboj, proto téměř vůbec nereagují s okolním prostředím a je velmi obtížné je zaznamenat. Z vesmíru je vysílá k Zemi každou vteřinu například Slunce, v jehož hlubokém nitru dochází k atomovému rozpadu.

Jen zlomek neutrin se však při průchodu planetou dostane tak blízko k atomu, aby to vyvolalo postřehnutelnou reakci. Účinným prostředkem k jejich detekci by měla být právě voda, a to je důvod, proč se největší sladkovodní jezero na světě – Bajkalské jezero – stalo dějištěm zmíněného vědeckého projektu.

Přečíst článek ›

Dalekohled nazvaný Bajkal-GVD byl ponořen do hloubky 750 až 1300 metrů asi čtyři kilometry od břehu. S odvoláním na informace tiskové agentury AFP o tom informoval Science Alert.

 • Plovoucí observatoř se skládá z kulových skleněných a nerezových modulů připojených k dlouhým kabelům a opatrně spuštěných vysekaným obdélníkovým otvorem v ledu do mrazivých bajkalských vod. 
 • „Přímo pod našima nohama se nachází neutrinový dalekohled měřící půl kilometru krychlového,“ sdělil v sobotu po spuštění dalekohledu tiskové agentuře AFP Dmitrij Naumov z mezinárodního výzkumného centra Spojený ústav jaderných výzkumů, když stál na zamrzlém povrchu jezera.
 • Zdroj: Youtube

Bajkalské jezero konkuruje Antarktidě

Bajkalský dalekohled je podle ruských vědců největším detektorem neutrin na severní polokouli a jako takový bude konkurovat obří neutrinové observatoři Ice Cube, uložené pro změnu pod antarktickým ledem na americké výzkumné stanici na jižním pólu. Bajkalské jezero by mělo být se svou hloubkou a rozlohou pro umístění plovoucí observatoře ideální. 

Přečíst článek ›

„Bajkal je samozřejmě jediné jezero na světě, které je dost hluboké na to, abyste do něj mohli ponořit neutrinový dalekohled. Ale kromě hloubky je důležitá i sladká voda a její čistota,“ řek AFP Bair Šojbonov ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů.

Celý projekt je podle AFP výsledkem rozsáhlé mezinárodní spolupráce vědců z Česka, z Německa, Polska, Ruska a ze Slovenska.

včera 05:00

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector