Očkování předčasně narozených dětí – odborná společnost podpořila odložení

11. listopadu 2020

Bezmála 15 milionů dětí na celém světě se každý rok narodí předčasně. Jen v České republice je takových „předčasňátek“ až deset tisíc ročně.

Připomenout tento civilizační trend, poukázat na možnosti moderní medicíny a především upozornit na to, jak důležitý je pro dítě těsný kontakt s matkou a rodinné vazby vůbec, to jsou cíle Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá na 17. listopad. Od roku 2010 se oslavy tohoto dne konají také v České republice.

Jejich hlavním organizátorem je rodičovská organizace Nedoklubko, ale různé akce pro veřejnost při této příležitosti pořádá i Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Svátek předčasně narozených dětí si připomeneme i letos, navzdory koronavirové pandemii.

Očkování předčasně narozených dětí – odborná společnost podpořila odložení

„Cílem letošního Světového dne jsou především osvěta problematiky předčasného porodu i oboru neonatologie a výzkum příčin a prevence předčasného porodu,“ říká výkonná ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková. „Chceme poděkovat lékařům a sestrám v celé republice za jejich péči o předčasně narozená a nemocná miminka,“ dodává.

V minulých letech bývaly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí ve znamení společných setkání a veřejných propagačních akcí. „V tomto nelehkém roce chceme více než kdy jindy zvýšit povědomí o předčasném porodu a vyzdvihnout špičkovou českou neonatologickou péči – poděkovat zdravotníkům, kteří nepolevují ve své práci ani v době pandemie.

A podpořit rodiče, kteří mají situaci významně ztíženou epidemiologickou situací,“ zdůrazňuje Lucie Žáčková.

Připomínka svátku „miminek do dlaně“ je podle primáře Novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. o to důležitější, že v minulých dnech se hojně diskutovalo o nepřijatelném vyjádření exposlance Jaroslava Škárky.

Ten na sociální sítí předčasně narozené děti označil za zrůdy, kterých je potřeba se zbavit. „Tento nehorázný názor jak z osmdesátých let je výrazem absolutní neznalosti problematiky a urážkou nejen původně nedonošených dětí, ale i všech těch, kteří potřebují pomoc společnosti.

Tyto nepřijatelné výroky dehonestují práci týmů neonatologických oddělení i všech spolupracujících oborů, kteří se na vynikajících výsledcích podílejí.

Jsou velmi neuctivé i k rodičovské organizaci Nedoklubko a zvláště rodičům těchto dětí, kteří v mnoha případech dokázali svojí péči zázraky,“ ohrazuje se primář Kantor.

V Česku se ročně předčasně narodí zhruba 10 tisíc dětí. Exposlanec Jaroslav Škárka o nich prohlásil, že jde o nepotřebné jedince společnosti. Takové názory jsou podle předsedy České neonatologické společnosti Lumíra Kantora výsledkem nevzdělanosti. „I děti narozené ve 24. týdnu se dále vyvíjí naprosto normálním způsobem,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci budou letošní oslavy netradiční. Připraveny jsou informativní materiály do všech 12 perinatologických center intenzivní péče, 13 center intermediární péče a dalších 6 zapojených novorozeneckých oddělení.

Na celý měsíc je nachystáno několik aktivit v rámci kampaně Purpurový listopad s cílem šířit informace o nezralosti, příčinách předčasného porodu, rizikovém těhotenství a péči o předčasně narozená miminka. Bude představena a pokřtěna nová kniha Když přichází na svět miminka do dlaně, která je určena těhotným ženám s rizikem předčasného porodu.

Kniha obsahuje texty mnoha odborníků z celé republiky i příběhy rodin. Cílem knížky je zejména podpora rodičů, kterým z různých důvodů hrozí předčasné narození jejich dítěte.

Pro zviditelnění problematiky předčasného porodu se v předvečer svátku zbarví významné dominanty České republiky do purpurova. Letos zazáří alespoň jedna budova v každém městě s perinatologickým centrem.

Rozhledna Petřín a Tančící dům v Praze, hrad Špilberk v Brně, IGY centrum v Českých Budějovicích, hrad Hněvín v Mostě, zámek Větruše v Ústí nad Labem, divadlo v Plzni, OC Forum Nová Karolina v Ostravě, Muzeum v Karlových Varech, mnoho radnic a řada dalších významných budov se tak přidávají k takovým dominantám, jako jsou Eiffelova věž, Empire State Building, Opera v Sydney, Bratislavský hrad nebo například Niagarské vodopády. V Olomouci to pak bude Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

A proč je právě purpurová barvou předčasně narozených dětí? Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za zranění v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová barva je barva královská – barva králů a královen i všech nedonošených dětí.

Očkování předčasně narozených dětí – odborná společnost podpořila odložení

Očkování nedonošených dětí

Více o vakcíně Prevenar 13

Mýty o očkování, i přes veškerou snahu českou veřejnost informovat, neustále proudí mezi rodiči. Jak se zorientovat v množství rozdílných informací a komu věřit? 

Očkování předčasně narozených dětí – odborná společnost podpořila odložení

Zda o miminku mluvíme jako o donošeném, nebo nedonošeném, rozhoduje délka gestace (neboli těhotenství). Pokud se dítě narodí před ukončeným 37. týdnem, jedná se o nedonošence. Díky pokrokům v medicíně a odborné péči zdravotnického personálu mají dnes i velmi malé nedonošené děti šanci dohnat ve vývoji ty donošené.

Podle termínu narození se děti mohou dělit na

 • narozené v řádném termínu (po 37. týdnu gestačního věku),
 • předčasně narozené (v 32.–37. týdnu),
 • velmi předčasně narozené (v 28.– 2. týdnu),
 • extrémně předčasně narozené (v méně než 27. týdnu).

Imunita nedonošených dětí 

Nedonošené děti se řadí mezi jedince s oslabenou imunitou, jelikož se před narozením nestihly zcela vyvinout. Ovšem i ta nejmenší miminka časem doženou to, čemu se měla věnovat ještě před porodem. Je u nich však třeba dbát na zvýšenou péči, vakcinační podporu nevyjímaje. 

Očkování pomáhá chránit děti před vážnými chorobami jako je například dětská obrna, záškrt, spalničky nebo dávivý kašel a další nebezpečné nemoci. Povinná očkování lze doplnit o další. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje i očkování proti pneumokokům. Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 sérotypům pneumokoka.

V České republice pokrývá většinu typů pneumokoka, které způsobily invazivní pneumokokové onemocnění u dětí do pěti let před zavedením dobrovolného plošného očkování. Pneumokok může způsobit nejen bolestivé záněty středního ucha, ale i velmi závažná život ohrožující onemocnění, jako je například meningitida, zápal plic či sepse.

Vakcína Prevenar 13 je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Mýty, které brání zdraví
Jak se bránit mýtům, které mohou ovlivnit rozhodování? Hlavně pečlivým výběrem zdrojů, ze kterých čerpáte informace.

Zajímavé video o očkování vydalo i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zeptejte se dětského lékaře nebo specialisty, který pečlivě zná anamnézu nedonošeného dítěte již od porodu.

Jedině tak si budete jisti, že se rozhodujete podle věcných argumentů.

Doporučené vakcíny

Odborníci doporučují tyto vakcíny:

 • hexavakcína
 • MMR vakcína
 • vakcína proti pneumokokovým infekcím,
 • rotavirové vakcíny
 • vakcína proti onemocněním vyvolaným meningokoky skupiny B

Vyjádření odborníků

O očkování nedonošených dětí vyšlo v roce 2018 Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí [PDF], na kterém se podíleli odborníci z České neonatologické společnosti, Odborná společnost praktických dětských lékařů i Česká vakcinologická společnost. V tomto dokumentu je doporučeno nedonošené děti očkovat po stabilizaci jejich klinického stavu ve stejném věku jako u donošených dětí. 

U velmi předčasně narozených dětí a extrémně předčasně narozených dětí autoři textu doporučují k očkování přistoupit individuálně a zahájit pravidelné očkování až ve věku, kdy jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu. Vždy tomu však předchází konzultace několika specialistů a jejich naprostý souhlas.

Doporučené imunizační schéma pro očkování předčasně narozených dětí pneumokokovými vakcínami se skládá ze čtyř dávek po 0,5 ml.

Základní očkování u kojenců tvoří tři dávky s intervalem nejméně jeden měsíc mezi dávkami a s první dávkou podanou ve věku dvou měsíců. První dávka může být podána nejdříve ve věku šesti týdnů.

Čtvrtou (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.
 

Budete mít zájem:  Zubní Lékař Lukáš Hůlka?

Jak očkovat podle nové vyhlášky?

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 537/2006 se mění a od 1. ledna 2018 přináší určité změny nejen v pravidelném očkování dětí. Jelikož nám do poradny přichází mnoho dotazů na změnu vyhlášky a její reálný dopad, rozhodli jsme se shrnout aktuální situaci v očkování do deseti bodů.

1) Hexavakcína (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu b, dětské obrně, haemophilu influenzae b) se bude aplikovat ve schématu 2+1 namísto dosavadního 3+1.

Očkovat ve schématu 2+1 lze již nyní a mnozí rodiče tak činí. Schéma 2+1 je v souladu s příbalovými informacemi (pravidly pro aplikaci), lze ho tedy používat, i když není uvedeno ve vyhlášce.

Necháte-li naočkovat své dítě první dávkou hexavakcíny do konce roku 2017, pohlídejte si minimální dvouměsíční interval od první dávky, abyste splňovali podmínky pro schéma 2+1.

Třetí dávku vakcíny má dítě dostat nejdříve po šesti měsících od dávky druhé.

Nedonošené děti se však podle vyhlášky mají i nadále očkovat ve schématu 3+1. Samozřejmě je možné zažádat i o schéma 2+1. Nedonošené děti představují širokou skupinu s různými potřebami.

Není uvedeno, zda se toto pravidlo týká předčasně narozených, velmi předčasně narozených, či extrémně předčasně narozených. I pro nedonošené děti se za určitých pravidel dá použít schéma 2+1. Záleží tedy na rodičích, co zvolí; rodič je zákonným zástupcem a má tedy právo rozhodovat.

V případě neshody s pediatrem postačí podepsat negativní revers, resp. prohlášení rodičů a jejich rozhodnutí postupovat podle vlastního uvážení.

Odborné stanovisko k pravidelnému očkování předčasně narozených dětí ZDE.

Aktualizace 22.

prosince 2017: Podle doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování, které najdete ZDE, je možné očkovat hexavakcínou ve schématu 2+1 i děti narozené roku 2017, u kterých ještě očkování zahájeno nebylo, nebo bylo zahájeno tak, že je možné dokončit ho ve schématu 2+1.

Děti, které již byly očkovány třemi dávkami hexavakcíny, mohou být doočkovány čtvrtou dávkou až do věku 18 měsíců.

2) Očkování hexavakcínou se provádí od započatého devátého týdne věku dítěte

Zahájení očkování v 9. týdnu zůstává stejné. Je však potřeba zdůraznit, že 9. týden je nejnižší věkovou hranicí, kdy je možno začít očkovat. Je na rozhodnutí rodičů, zda tuto možnost využijí, nebo zvolí pozdější termín k zahájení očkování. Za zahájení očkování později než v 9. týdnu rodičům nic nehrozí, nic tím neporušují.

3) Očkování hexavakcínou ve schématu 2+1 má být dokončeno mezi 11. -13. měsícem věku dítěte

Horní hranice pro doočkování hexavalentní vakcíny se snižuje. Dosud bylo stanoveno dokončit očkování do 18. měsíce věku. Co nastane, když rodiče zvolí pozdější začátek a poslední dávka bude vycházet až po 13.

měsíci věku dítěte? Ač se termíny pro naočkování podle vyhlášky zkrátily,  i nadále platí, že rodič uděluje informovaný souhlas a pokud chce termín posunout, je to možné.

Stačí pediatrovi podepsat negativní revers o odkladu a naočkovat či doočkovat dítě podle vlastní volby a zdravotního stavu dítěte.

Nová vyhláška platná od 1. ledna 2018 se týká všech dětí. Pokud máte nyní očkování odloženo a nestihnete dítě doočkovat do 13. měsíce věku, v očkování pokračujte, podle již zvoleného plánu a podle potřeb dítěte.

4) První dávka MMR vakcíny (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) se bude aplikovat nejdříve první den 13. měsíce nejpozději do 18. měsíce věku dítěte

Stanovení dolní i horní hranice u MMR vakcíny je principiálně stejné jako u základního očkování (hexavakcínou). První den třináctého měsíce, tedy den po prvních narozeninách dítěte, znamená nejnižší věkovou hranici, od kdy lze dítě očkovat.

Je tedy na rozhodnutí rodičů, zda tuto možnost využijí, nebo zvolí pozdější termín k zahájení očkování v souladu se zdravotním stavem dítěte.Budou-li chtít rodiče naočkovat dítě později než v 18. měsíci, i to je možné. Postačí pediatrovi podepsat odklad.

Přestupek vzniklý nenaočkováním v termínu vymezeném vyhláškou skončí v den, kdy bude dítě naočkováno a neznamená pro rodiče zásadní ohrožení.

5) Mezi poslední (třetí) dávkou hexavakcíny a první dávkou MMR by měl být  dostatečný odstup

Podle příbalových letáků je sice možné aplikovat obě vakcíny současně, ale s ohledem na minimalizaci rizik spojených s vakcinací je vhodné MMR vakcínu očkovat s dostatečným odstupem od hexavakcíny. Na očkování MMR vakcínou je podle vyhlášky čas do 18. měsíce věku dítěte, ale samozřejmě můžete očkování odložit i na pozdější dobu.

6) Druhá dávka MMR vakcíny se bude aplikovat mezi pátým a šestým rokem věku dítěte

Aplikace druhé dávky MMR vakcíny byla posunuta na věk pozdější, má tak zajistit déletrvající ochranu proti těmto nemocem.Ve věku pěti až šesti let se také přeočkovává jedna dávka vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Pro očkování s minimalizací rizik lze opět doporučit aplikovat tyto vakcíny zvlášť a s dostatečným odstupem.

7) Odložení povinného očkování

Zcela nový je §11b, který umožňuje očkovat dítě ze zdravotních důvodů i později, než je vyhláškou stanoveno.

§11bProvedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte„Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.“

Tento paragraf je dobrou možností především pro pediatry, kteří dosud neměli jasný rámec pro odložení očkování ze zdravotního důvodu. Má-li vaše dítě zdravotní problémy, které brání podání očkovací látky, upozorněte na to svého pediatra, požádejte o jejich zapsání do zdravotní karty dítěte a očkování odložte. Je to legální jednání v nejlepším zájmu dítěte.

Pokud chcete očkování dítěte odložit a pediatr vám nechce vyjít vstříc, sepište negativní reverz s uvedením důvodů odkladu očkování, ať je patrné, že se jedná o zdravotní důvody, a odvolávejte se na §11b.

Pediatr je chráněný a rodiče, pokud by své jednání museli vysvětlovat Orgánu sociálně-právní ochraně dětí, („sociálce“) či Krajské hygienické stanici, mohou poukazovat na tento paragraf a upozornit, že jde o odklad ze zdravotních důvodů.

8) Pokuty za nedodržování povinnosti očkovat

Vyhláška, která udává schémata a termíny povinného očkování, je podzákonná norma. Není-li dítě naočkováno podle vyhlášky, rodiče se dopouštějí pouze přestupku.

 Ten skončí ve chvíli, kdy je dítě doočkováno nebo se přestupek promlčí – 1 rok od jeho spáchání, v případě očkování tedy 12 měsíců od uplynutí nejzazší lhůty toho konkrétního očkování dané vyhláškou.

Možnost zahájení přestupkového řízení a udělení pokuty je možné, ale nepravděpodobné.

Zásadní informací pro rodiče je, že pokud zvolí jiné časové rozložení, jiné vakcíny než uvedené ve vyhlášce, nehrozí jim žádné zásadní přímé sankce. Individuální přístup sice není státem podporován, ale rodiče se jím nedopouštějí trestného činu.

9) Úhrada vakcín při odložení očkování

Vakcíny, které se povinně očkují, jsou hrazeny ze státního rozpočtu, lékaři tyto vakcíny odebírají od distributora a neplatí za ně! Pediatr pouze vykazuje podání vakcíny zdravotní pojišťovně a ta ji následně uhradí distributorovi. Platba tak probíhá mezi zdravotní pojišťovnou a distributorem. Aplikaci vakcíny lékařům bezpodmínečně proplácí zdravotní pojišťovna, a to ve všech případech povinného očkování.

Budete mít zájem:  Bulimie a jak bojovat s přejídáním – vážná porucha příjmu potravy
Pravidla úhrad vakcín ZDE.

Pokud by vám pediatr při žádosti odložit očkování na dobu spadající mimo termín daný vyhláškou oznámil, že v takovém případě si vakcínu budete muset uhradit, stůjte si za svým rozhodnutím, POVINNÉ VAKCÍNY se proplácí VŽDY bez vazby na vyhláškou stanovené termíny.V případě nemožnosti dohody se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, vaši zdravotní pojišťovnu, zřizovatele zdravotních služeb nebo Rozalio.

V případě, že toto očkování přesto uhradíte, vyžádejte si jak doklad o zaplacení, tak i výpis ze zdravotní pojišťovny, a s těmito doklady se obraťte na zřizovatele, zdravotní pojišťovnu nebo Rozalio.

Stanovisko MZ k úhradám pravidelného očkování zdravotními pojišťovnami ZDE.Problematiku hrazení povinných vakcín jsme zmapovali ZDE.

10) Vydání potvrzení o řádném očkování pro přihlášku do mateřské školy

Vyskytují se případy, kdy pediatr odmítá potvrdit řádné očkování, pokud bylo očkování odloženo. Podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pro mateřskou školu potřebujete potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Dítě tedy musí být do doby přijetí resp.

nástupu do předškolního zařízení očkováno hexavalentní vakcínou, resp. proti 6 nemocem obsažených v hexavakcíně, ve schématu 2+1 a jednou dávkou MMR vakcíny přičemž na době naočkování absolutně nezáleží.

 Nebude-li vám chtít pediatr potvrzení vydat, můžete jako řádný doklad použít i očkovací průkaz dítěte.

Nová vyhláška podporuje stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které již dříve určilo, že pro přijetí do mateřských škol se za řádné očkování považuje i očkování jednou dávkou MMR vakcíny a v případě očkování hexavakcínou postačuje schéma 2+1. Stanovisko ZDE.

Znění vyhlášky č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů naleznete ZDE.Vyhlášku s vyznačenými změnami platnou od 1. ledna 2018 najdete ZDE.

Klaudiánova nemocnice

 • Informace o očkování chronických pacientů (23.3.2021)Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu, který tito pacienti obdrží od lékařů specializovaných pracovišť a ambulantních specialistů, v jejichž péči se nachází. Prosíme pacienty, aby vyčkali, budou kontaktováni přímo pracovníky nemocnice a unikátní kód jim bude sdělen!!!
 • ORL ambulance se stěhují (23.3.2021)Klaudiánova nemocnice přestěhovala ambulance oddělení ušní, nosní, krční (ORL) z polikliniky Modrá hvězda do areálu nemocnice. Využity byly volné prostory v budově nové interny (na mapě značena jako budova G), kde původně sídlila lékárna. Ta se koncem roku přestěhovala do nových prostor ve spojovací chodbě. ORL ambulance budou poprvé v nových prostorách ordinovat ve středu 24. března.
 • Oční oddělení má novou primářku (15.3.2021)Téměř čtyřicet let byl primářem mladoboleslavského očního oddělení MUDr. Zděnek Mazal. Ten se rozhodl v prosinci své působení ve funkci ukončit. Nahradila ho lékařka očního oddělení Anna Hartmannová. Ujala se tak primariátu očního oddělení jako čtvrtá pořadí, a to i přesto, že toto oddělení vzniklo už v roce 1938.Více se o nové primářce dočtete níže v rozhovoru.
 • Revitalizace a modernizace pavilonu č.4 pokračuje i přes pandemii (10.3.2021)Deset měsíců se intenzivně pracuje na poslední etapě revitalizace a modernizace pavilonu č. 4. Stavební práce nezastavila ani pandemie koronaviru. Jako první byly dokončeny ambulance rehabilitačního oddělení, následovalo lůžkové zmíněného oddělení, které ale v tuto chvíli slouží jako covidové oddělení. Stavba nadále pokračuje v dalších patrech: téměř před dokončením je budoucí hematologický stacionář, dvě patra budoucího oddělení následné péče čekají ještě měsíce intenzivních prací.
 • Informace o termínech 2. dávky Astra Zeneca (10.3.2021)Reservační systém Reservatic opět mylně rozeslal další sms některým klientům informaci o novém termínu očkování 2. dávkou vakcíny Astra Zeneca. Nadále platí, že tato druhá dávka bude podána za tři měsíce od první. Tento centrální systém bohužel nemůžeme ovlivnit. Na odstranění chyby v systému se pracuje.7Pro ostatní vakcíny platí následující rozestup mezi první a druhou dávkou: Moderna – 28 dní, Pfizer (Comirnaty) – 21 dní.
 • Firma Aramark podpořila zaměstnance nemocnice (4.3.2021)Firma Aramark CZ, dodavatel zaměstnanecké stravy do Škoda Auto, podpořila výrazně zaměstnance nemocnice. Ve čtvrtek 4. března převzali předseda představenstva Ladislav Řípa a místopředseda představenstva Daniel Marek od zástupců Aramarku 335 kg ovoce pro personál nemocnice! „Chtěl bych za tento krok firmě Aramark velmi poděkovat, opravdu si vážíme toho, že v této nelehké době myslí na naše zdravotníky. Jejich práce je právě nyní obzvláště náročná a potřebná, a každé gesto, kterým tuto práci oceníme, jim dodá energii. Díky za naši nemocnici i za naše město,“ řekl Marek.
 • Vyhlášení stavu hromadného postižení osob (3.3.2021)Vzhledem k akutní situaci vyhlásilo představenstvo krajské nemocnice v Mladé Boleslavi a krizový štáb v Benešově stav hromadného postižen osob. Situace se zhoršuje ve všech okresech kraje, a krajský krizový štáb bude na svém zítřejším zasedání zvažovat vyhlášení stavu hromadného postižení osob pro celé území kraje.Situace v lůžkových zařízeních Středočeského kraje se podobně jako v ostatních částech ČR zhoršuje. K dnešnímu ránu je s onemocněním covid 19 hospitalizováno 768 pacientů, z toho 156 ve vážném stavu. Akutní situace je v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi a v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově, které již vyčerpaly své kapacity a k dnešnímu dni vyhlásily stav hromadného postižení osob.
 • Informace o provozu diabetologické ambulance (25.2.2021)Diabetologická ambulance Klaudiánovy nemocnice zajišťuje péči o pacienty s diabetem mellitem 1. a 2. typu. Přijímáme pacienty nově diagnostikované nebo přebíráme do péče od praktických lékařů pro neuspokojivou kompenzaci. Zajišťujeme péči o pacientky s gestačním diabetem mellitem. Jednou týdně provozujeme podiatrickou ambulanci, která je zaměřena na péči o pacienty s diabetem a syndromem diabetické nohy, včetně preventivních vyšetření, hojení ran. Pacienti se mohou objednávat na telefonu 326 742 825.
 • Volné termíny pro 80+ (18.2.2021)Klaudiánova nemocnice pokračuje v očkování proti onemocnění covid-19. Nadále se mohou registrovat lidé starší 80 let. Volné termíny jsou vypsané i na následující týden. Očkovat se bude v pondělí 22., v úterý 23. a ve středu 24. února od 7 do 15:30. Zájemci o očkování musí provést registraci na https://reservatic.com/ockovani! Pokud se objednaný člověk nemůže na potvrzený očkovací termín dostavit, je nutné včasné odhlášení, aby mohl být termín nabídnut dalším zájemcům!
 • Informace o očkovací látce Astra Zeneca (12.2.2021)Klaudiánova nemocnice bude v pondělí 15., úterý 16. a ve středu 17. února pokračovat v očkování proti onemocnění covid-19 věkovou skupinu 80+. Na každý tento den bude připraveno 300 dávek očkovací látky firmy Astra Zeneca. Jedná se dvoudávkovou vakcínu, kdy je druhá dávka aplikovaná po 12 týdnech od první dávky, což doporučuje Česká vakcinologická společnost (celé stanovisko si můžete přečíst v příloze této zprávy). Jedná se o očkovací látku, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Pro ostatní vakcíny platí následující rozestup mezi první a druhou dávkou: Moderna – 28 dní, Pfizer (Comirnaty) – 21 dní.
 • Prádelna má novou pračku (10.2.2021)Nemocniční prádelna se dočkala nové pračky. Stávající parní stroj již byl v havarijním stavu. „S obměnou pracích strojů jsme začali v roce 2018, kdy jsme nakoupili první dva, v roce 2020 jeden a letos měníme poslední. Stroje byly nakoupeny v roce 1997 a obměna byla po 21-23 letech provozu,“ říká vedoucí prádelny Jaroslav Hofman.V prádelně Klaudiánovy nemocnice jsou dnes instalované prokládací prací stroje o kapacitě 16 kg, 33 kg, 44 kg a 70 kg (dva kusy) prádla. Dále na čisté straně provozu jsou tři bubnové sušiče o kapacitě 55 kg prádla, jeden jednoválcový žehlící stroj na rovné prádlo se skladačem a čtyři hydraulické lisy na žehlení tvarovaného prádla.
 • Uvolnění nových termínů na očkování (9.2.2021)Klaudiánova nemocnice bude ve čtvrtek 11. a pátek 12. února opět očkovat proti onemocnění covid-19 věkovou skupinu 80+. Na tyto dva dny bude uvolněno celkem 240 objednacích okének. Očkování bude probíhat v mladoboleslavském Domě kultury od 7 do 14 hodin. Další termíny budou následovat hned následující týden: v pondělí 15., úterý 16. a ve středu 17. února. Na každý tento den bude připraveno 300 dávek očkovací látky. Očkovat se bude od 7 do 15:30 hodin. K očkování je třeba se registrovat https://reservatic.com/ockovani! Pokud se objednaný člověk nemůže na potvrzený očkovací termín dostavit, je nutné odhlášení, aby mohl být termín nabídnut dalším zájemcům!
 • Vrchní ARO: Covidu jsme se báli, včas jsme se ale připravili (25.1.2021)Oxana Kažmírová pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Klaudiánovy nemocnice více než deset let. Začínala jako sestra u lůžka, dnes je vrchní sestrou. Už od střední zdravotnické školy si přála pracovat v intenzivní péči. Práce na ARO je tak pro ni splněným snem. Vrchní sestrou se stala v době, kdy celým světem začala otřásat pandemie covidu. Loňský rok tak prověřil připravenost tohoto oddělení, které poskytuje péči o pacienta na nejvyšší úrovni.
 • Endokrinologická ambulance: cílem je zajistit komplexní péči pro pacienty (19.1.2021)Lékaři interního oddělení se neustále vzdělávají nejen ve svých oborech. Například MUDr. Mojmír Koščál nedávno dokončil atestaci z endokrinologie – tedy oboru, který v Mladé Boleslavi potřebuje nutně posílit. Tím ale tento lékař interního oddělení nekončí – nyní se připravuje na atestaci z osteologie.Více prozradil v rozhovoru.
 • Statistika: nemocnice v roce 2020 (15.1.2021)Klaudiánova nemocnice hospitalizovala v roce 2020 celkem 19.098 pacientů (v roce 2019 to bylo 21.986) a 468 v oddělení následné péče (o 2 pacienty méně, než v roce předešlém). Ambulantně bylo ošetřeno 362.771 lidí (v roce 2019 – 356.854). V mladoboleslavské nemocnici se také hojně operovalo: provedeno bylo 10.084 (v roce 2019 – 12.276) operačních výkonů (ORL – 754, GPO – 1215, chirurgie – 1.816, ortopedie – 2.307, urologie – 994, oční – 2.998 z toho 1561 katarakt). V porodnici se narodilo 1322 dětí (1312 porodů z toho bylo 307 císařských řezů).
 • Bruslaři věnovali 200 tisíc na boj s covidem (15.1.2021)Hokejový klub BK Mladá Boleslav se v rámci svého hesla „Jeden tým, jeden cíl“ spojil s fanoušky a v rámci boje za dobrou věc věnoval oddělení ARO Klaudiánově nemocnice rovných 200.000 korun! Celý tento charitativní projekt započali Bruslaři na začátku prosince loňského roku prostřednictvím charitativní aukce hokejových artefaktů, které byly jakkoliv spjaté s historií klubu. Fanoušci a sběratelé tímto způsobem pomohli nastřádat 43.677 korun. K této částce přidali své příspěvky hráči a realizační tým BK Mladá Boleslav, manažeři i zaměstnanci klubu. Více než stotisícovou částkou přispěl na tento projekt také majitel klubu Mgr. Jan Plachý, MBA.
 • Klientů záchytky bylo v roce 2020 opět více (12.1.2021)V roce 2020 bylo na záchytné stanici při Klaudiánově nemocnici umístěno celkem 495 klientů– to je o 60 lidí více než v předešlém roce. Z celkového počtu klientů se jednalo o 419 mužů a 76 žen. Lidí s českou státní příslušností bylo 351 (287 mužů a 64 žen). Cizinců bylo v roce 2020 146 (134 mužů a 12 žen). 170 klientů z celkového počtu má trvalý pobyt v Mladé Boleslavi nebo v tomto městě bydlí na ubytovně. 164 lidí využilo mladoboleslavské záchytky již po několikáté. 55 lidí přiznalo, že žije trvale na ulici. Zajímavé také je, že 235 klientů uvedlo, že jejich posledním zaměstnavatelem byla nebo je nějaká pracovní agentura. Tyto údaje, stejně jako informace o skutečném bydlišti, ale záleží na tom, zda jsou klienti ochotni nebo schopni své údaje pracovníkům záchytky sdělit.
 • Středočeský kraj je na očkování zdravotníků i veřejnosti připraven (8.1.2021)Středočeský kraj má již připravenou vlastní očkovací strategii, která mu napomůže co nejrychleji zajistit proočkování jak zdravotnického personálu, tak i obyvatel kraje. „Tento očkovací manuál jsme zpracovali v souladu se státní strategií tak, abychom zajistili proočkování potřebných skupin zdravotníků a následně i obyvatel kraje co nejrychleji. Cílem je usnadnit obyvatelům kraje cestu za vakcínou, a tím i urychlit návrat do normálního života,“ říká hejtmanka Petra Pecková (STAN).
 • Dětským centrem budou znít i tóny kytary (4.1.2021)Ředitel středočeských policistů přivezl dětem z Dětského centra Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi dárek, který postrádaly – kytaru. Ne každý chlapec nebo holčička má to štěstí být, žít a vyrůstat ve své rodině, se svými rodiči, a tak někteří, aniž by mohli cokoliv ovlivnit, se v důsledku nepříjemných okolností právě ze strany svých rodičů, ocitli v Dětském centru Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.
 • Prvním miminkem je chlapeček Marcel (1.1.2021)Klaudiánova nemocnice přivítala prvního občánka roku 2021 ve 2:15 hodin. Chlapeček Marcel (2900 g, 46 cm) se narodil mamince s trvalým pobytem na Slovensku. Od nemocnice dostala maminka dárkový poukaz na nákup v nemocniční lékárně. Prvním miminkem města Mladá Boleslav, tedy s trvalým pobytem v tomto městě, a zároveň prvním pojištěncem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je chlapeček Jakub (2970 g, 49 cm), který se narodil v 8:49. S maminkou pojede domů do příměstské části Čejetice. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda darovala mamince dárkové předměty a pro miminko tradiční zlatý řetízek. Kvůli zákazu návštěv v nemocnici dárky předaly sestřičky z oddělení.
 • Neakutní operace jsou dočasně pozastavené (31.12.2020)Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pozastavuje Klaudiánova nemocnice plánované neakutní operace. Pacienty, kterých se toto rozhodnutí týká, kontaktovali pracovníci nemocnice, aby je informovali o dalším postupu. Akutní péče a kompletní péče o onkologické pacienty, včetně operací, bude nadále v Klaudiánově nemocnici zajištěna v plném rozsahu. Důvodem je průběžné preventivní navyšování kapacity lůžek akutní péče (včetně kapacit intenzivní péče) pro pacienty s nemocí COVID-19..
 • Nedoklubko nezapomnělo na předčasně narozené děti (22.12.2020)Sdružení Nedoklubko, které podporuje rodiny předčasně narozených dětí, dorazilo na oddělení neonatologie Klaudiánovy nemocnice. „Díky skvělým lidem jsem mohla odevzdat dárkové balíčky pro maminky a jejich miminka, které budou své první Vánoce trávit v nemocnici. Součástí balíčku byla vánoční koule od Ornex, setík čepička a košilka od Edity Karasové a chrastítko od Katky Tondrové (Pure love),“ vyjmenovala mladoboleslavská zástupkyně sdružení Martina Jurčová.
 • Dobrovolníci rozdali dárky pacientům (22.12.2020)Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice letos poprvé pořádalo akci „Plníme vánoční přání – hledáme Ježíšky“. Veřejnost se tak mohla poprvé zapojit a společně s dobrovolníky udělat radost pacientům na oddělení následné péče v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti. Cílem bylo udělat radost lidem, kteří nemohou být o Vánocích se svými rodinami.
 • Oční oddělení využívá nový moderní přístroj (21.12.2020)Na očním oddělení Klaudiánovy nemocnice slouží od začátku prosince nový přístroj-optická koherenční tomografie s angiografií. Tento přístroj je nabitý špičkovými technologiemi a slouží převážně k vyšetřování sítnice, očního nervu a zčásti také předního segmentu oka. Provádí několik způsobů velmi detailního zobrazení, které lékařům poskytnou důležité údaje o vnitřních strukturách oka. Ty jsou potřeba pro správné rozhodnutí o nejlepší péči pro pacienta. Novinkou je u tohoto nového přístroje možnost zobrazení aktivního cévního řečiště oka. Nemocnice za tento přístroj zaplatila více než 2 miliony korun.
 • Ani letos policisté nezapomněli na naše Dětské centrum (17.12.2020)Policisté z Prahy venkov – Východ za podpory kolegů ze Zásahové jednotky Středočeského kraje vybrali mezi sebou finanční částku 50.000 korun, kterou v pondělí 14. prosince darovali opuštěným dětem Dětského centra Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Za dětmi nepřijeli s prázdnou! Již pátým rokem s sebou přivezli spoustu vánočních dárečků, které rozzářily jejich oči a vyčarovaly úsměv na tváři.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector