Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

19. března 2021

Premium Tiší bolesti, naslouchají a čas od času pomohou stmelit rozvrácené rodiny. Stěžejní úlohu mají…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

19. března 2021

Premium Když se na podzim podruhé zavřela divadla, ocitla se coby herečka bez práce. Sarah Haváčová se…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

aktualizováno  18. března 2021

Španělský parlament ve čtvrtek definitivně schválil zákon o eutanazii. Pro bylo 202 poslanců z 350,…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

18. března 2021

Ačkoli účinek antiparazitického léku Ivermektinu na léčbu koronaviru je podle českých odborníků…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

16. března 2021

Nezletilí, kteří zemřeli v Česku s covidem, jsou celkem čtyři. Kromě dvou dětí do 15 let, o kterých…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

16. března 2021

I čeští lékaři v rámci velké mezinárodní studie přesně sledovali průběh srdeční činnosti…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

16. března 2021

Premium Věř a víra tvá tě uzdraví? Určitě tu zkušenost máte. Třeba když k lékaři jdete už s očekáváním, že…

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

14. března 2021

České zdravotnictví nyní řeší palčivý nedostatek sester. Problémy, které pandemie zvýraznila, jsou…

Témata: Afrika, Antigenní testy, dětství, diagnóza, Dolní Sasko, Finanční rádce, Hubnutí, Krajská hygienická stanice, Maršov, nákaza, Německo, Nizozemsko, Plastické operace, respirátor, Roční soutěž: Štíhlá a fit , Sdělení – jobDNES.cz, Seriály, sex, vztah, žárovka, ALLIANCE HEALTHCARE, Cambridge Analytica, Eduard VII., Fakultní nemocnice u sv. Anny, Hana Roháčová, Jiří Pražák, Leicester City, Magazín DNES, Městská nemocnice Ostrava, Milena Johnová, Nemocnice Znojmo, Slovník, Štěpán Svačina, Zdeněk Svěrák, Zdislava z Lemberka

Konference

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se vedení společnosti Všeobecný lékař s.r.o. rozhodlo po konzultaci s hygieniky konferenci v původním termínu nepořádat. 
5. lékařská konference společnosti Všeobecný lékař se tímto přesouvá na rok 2021, přesný termín bude včas oznámen. 

5. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

Rádi bychom Vás pozvali na naši 5. lékařskou konferenci, která se letos koná ve dnech 16. – 17.  října 2020.

 • Pozvánku i s celým programem naleznete níže, kontakt pro přihlášení na konferenci: [email protected]
 • KONFERENCE 2020 – POZVÁNKA + PROGRAM – ZDE
 • Ohlédnutí za naší 4. lékařskou konferencí:
 • 4. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Janovská
Datum: 15.-16. listopadu 2019

 1. Místo: Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6
 2. Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021
 3. Ohlédnutí za 4. konferencí společnosti Všeobecný lékař

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2019 se konala již 4. konference společnosti Všeobecný lékař s.r.o. v pražském Hotelu Krystal. Konferenci jako již tradičně zahájili prim. MUDr. Olga Janovská spolu s Ing. Tomášem Janovským.

Na konferenci se zaregistrovalo více než 160 lékařů a zdravotních sester. Přednášky se konaly ve dvou sálech současně (lékařský a sesterský program zvlášť).

Sesterská část v malém sále byla zaměřena na práci zdravotní sestry v ordinaci všeobecného praktického lékaře (VPL) – z témat uvádíme např.

 hojení ran v ordinaci VPL, domácí péče, práce zdravotní sestry při pracovně lékařské péči, aromaterapie a další.

Veřejnou část lékařského programu konference zahájila přednáškou „Jak správně ordinovat rehabilitaci v ordinaci praktického lékaře“ prim. MUDr. Miluše Jurášková z Rehabilitačního oddělení FN Brno. V úvodu seznámila přítomné s příklady nejčastějších vertebrogenních obtíží pacientů.

Zdůraznila nezbytnost začít s léčebnou rehabilitací již v akutním stádiu nemoci a upozornila, že rehabilitace by neměla být jedinou metodou, ale jako součást komplexního přístupu VPL a fyzioterapeuta.

Mimo jiné hovořila o tom, jak vybrat vhodnou metodu fyzikální terapie, správnou lokalizaci léčby a stručně popsala kontraindikace použití jednotlivých fyzikálních metod. Zdůraznila, že i když jsou potíže z velkého procenta funkční, lze je rehabilitací upravit.

Také zmínila, že VPL by měl při odesílání pacienta k rehabilitaci znát možnosti vybavení cílového rehabilitačního pracoviště a vždy na žádance uvádět diagnózu, pro kterou chce rehabilitaci ordinovat, a cíl, jehož chce dosáhnout.

Následující přednášku týkající se „Jaterních testů v ordinaci praktického lékaře“ přednesl doc. Bohumil Seifert, Ph.D. z Ústavu všeobecného lékařství 1.LF UK Praha.

Uvedl, že hepatologie zaznamenala v posledních letech obrovský pokrok, zejména v prevenci a léčbě virových hepatitid, nicméně počet úmrtí na onemocnění jater roste. Doc.

Seifert nastavil obecný přístup lékaře k hodnocení biochemických vyšetření z hlediska možné etiologie nejčastějších jaterních onemocnění a také upozornil přítomné na početnou skupinu pacientů s NAFLD (nealkoholické ztučnění jater), kteří si zasluhují velkou pozornost vzhledem k doprovodnému zvýšenému kardiometabolickému riziku. Zdůraznil, že zvýšení jaterních testů není v žádném případě indikací k nasazení jakéhokoli preparátu ze skupiny tzv. hepatoprotektiv, ale k vyšetření etiologie tohoto zvýšení a následné kauzální léčbě. Na závěr připojil několik velmi zajímavých kazuistik.

Odpolední blok zahájila doc. Iva Holmerová, PhDr. z Gerontologického centra v Praze s velmi aktuálním tématem Role praktického lékaře v péči o pacienty s demencí.

Ve své přednášce se zabývala problematikou demence, jejími nejčastějšími příčinami, tedy zejména Alzheimerovou nemocí, a představila moderní přístupy k této problematice nejen z pohledu medicíny. Lidí s různými formami demence přibývá a praktičtí lékaři jsou první, kteří mohou odhalit počínající příznaky choroby u svých pacientů.

Někdy má okolí i lékař tendence u mladších seniorů přisuzovat občasnou zmatenost stresu, u starších zase věku. Ve své přednášce uvedla doc. Holmerová celou řadu praktických nenápadných příznaků, s nimiž přicházejí nejčastěji příbuzní pacientů do ordinace VPL.

Stručně představila základní testy pomáhající lékaři při diagnostice demence, dále uvedla indikace jednotlivých kognitiv a také upozornila přítomné na nejčastější nežádoucí účinky při užívání těchto léků. Na závěr přednášky proběhla v sále velmi zajímavá diskuze o tom, jak může VPL zlepšit kvalitu života lidí s demencí i jejich rodin.

Co s bolavou hlavou?“ v rámci diferenciální diagnostiky bolestí hlavy velmi poutavou formou představil MUDr. Karel Brabec z Neurologické kliniky FN KV Praha.

Ve své přednášce zdůraznil jako nejdůležitější včas rozpoznat závažnou život ohrožující bolest hlavy, mezi které patří například náhlá a velmi silná bolest hlavy, kterou pacient doposud nezažil, silná bolest hlavy provázená horečkou nebo meningeálním drážděním či nově vzniklé bolesti u pacienta nad 50 let nebo u pacientů s nádorovou anamnézou. Velká pozornost byla věnována aktuálnímu pohledu na migrénu, samozřejmě nebyla opomenuta ani profylaxe a akutní léčba bolestí hlavy. MUDr. Brabec se věnoval i tenzním bolestem hlavy a bolestem hlavy v souvislosti s vysazením farmakologicky účinné látky nebo naopak bolestí vyvolanou nadužíváním léčiv.

Na závěr prvního dne konference vystoupil divadelní a filmový herec Jaroslav Dušek se svým pohledem “z druhé strany” na psychosomatický přístup v ordinaci VPL.

Své vystoupení s názvem „Aby lékař pacienty nelekal…“ začal úvodem do několika kontroverzních témat a spolehlivě „probudil“ všechny přítomné. Sám sebe označil za příznivce alternativního způsobu života a z něho plynoucí životní pohodu.

Vyjádřil přesvědčení, že člověk by měl v sobě ovládat sebeozdravný proces. Jeho vystoupení zapojilo téměř všechny účastníky do veřejné diskuze, kterou pan Dušek s přehledem moderoval.

Druhý den odborného programu odstartoval, také již tradičně, MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce, tentokrát krátkou exkurzí mezi „Exantémová infekční onemocnění“. Seznámil posluchače s epidemiologií, diagnostikou, léčbou a možnými komplikacemi nejčastějších infekčních exantémových onemocnění.

Upozornil přítomné především na zvýšený výskyt spalniček, které patří k jedněm z nejnakažlivějších infekčních onemocnění. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost, konjunktivitid, později následuje sytě červená až fialová vyrážka.

Vzhledem k tomu, že spalničky jsou označovány za dětskou nemoc, bývá onemocnění dospělých odhaleno později a může způsobit vážné komplikace. MUDr. Trojánek také upozornil na zvyšující se riziko importovaných nákaz a tedy nutnost cíleně pátrat po cestovatelské anamnéze. Celou prezentaci doprovázela velmi názorná fotodokumentace z klinické praxe.

Na závěr MUDr. Trojánek uvedl také v rámci diferenciální diagnostiky několik příkladů nejčastějších infekcí kůže.

Velmi edukativně se spoustou praktických pomůcek pojala přednášku Chronické žilní onemocnění MUDr. Júlia Černohorská z Dermal Centre Mělník. V úvodu vysvětlila patofyziologii chronického žilního onemocnění a zdůraznila, že léčba žilní insuficience spočívá nejen v medikaci léků, ale hlavně v prevenci, režimových opatření a kompresivní terapii.

Smyslem léčby je prevence vzniku a fixace žilní hypertenze. Seznámila přítomné s nejrůznějšími pomůckami kompresní terapie. Podrobně vysvětlila složitý proces léčby chronické rány a zdůraznila, že základním předpokladem pro úspěšnou léčbu chronické rány je správně porozumět procesům, které v ní probíhají, a vhodně reagovat na změny v průběhu hojení.

Posluchače také seznámila se změnami v preskripci od 1.12.2019.

Odpolední program zahájila MUDr. Irena Pechanová z Ambulance léčby bolesti Nemocnice Na Bulovce s přednáškou na téma „Racionální léčba bolesti“, kterou zaměřila na terapii chronické bolesti a léčbu bolesti u nádorových onemocnění.

Budete mít zájem:  Sedm tipů, jak zatočit s chronickou bolestí

Uvedla nejčastější používané preparáty a také velmi prakticky upozornila přítomné u každého léku na aktuálně výši doplatku u pacienta. Vyzdvihla význam edukace pacienta, pravidelný monitoring bolesti a přítomnosti nežádoucích účinků léků. Zmínila i význam aplikačního podání léků u pacientů s poruchou polykání.

Na závěr uvedla vhodné kombinace léčiv a doplnila také několik užitečných rad pro minimalizaci nežádoucích účinků dlouhodobé opiátové léčby.

S velkým zájmem posluchačů se setkal i poslední přednášející – kardiolog MUDr. Andrej Bajo s tématem Fibrilace síní a arytmologické minimum.

Fibrilace srdečních síní je jednou z nejběžnějších poruch srdečního rytmu, častěji se vyskytuje u starších lidí, u pacientů s vysokým krevním tlakem, nemocemi srdce, ledvin, ale také s diabetem či obezitou. MUDr.

Bajo kladl důraz především na monitoraci EKG v ordinaci VPL u asymptomatických pacientů, protože řada pacientů o své nemoci vůbec neví a k lékařům se dostává až s akutní komplikací choroby, tedy s cévní mozkovou příhodou nebo srdečním selháním.

Zmínil pět hlavních cílů v léčbě fibrilace síní (kontrola srdečního rytmu, úprava životního stylu a snižování kardiovaskulárních rizik, antitrombotická léčba, úprava srdeční frekvence a zlepšení symptomů) a uvedl základní preparáty používané při kontrole rytmu a kontrole srdeční frekvence. Podrobně se věnoval prevenci tromboembolických příhod včetně nežádoucích účinků antikoagulační léčby.

Na závěr konference promluvila jednatelka společnosti Všeobecný lékař prim. MUDr. Olga Janovská a vyjádřila shodný názor všech účastníků, tj. že odborný program jako již tradičně splnil očekávání: přinést VPL nejen nové informace teoretické, ale zároveň i skloubit teoretické znalosti s praxí VPL napříč spektrem různých odborností.

Poděkování patří nejen přednášejícím, ale i všem přítomným účastníkům, kteří svými podnětnými příspěvky v diskuzích obohatili zmíněná témata. Za rok se těšíme na shledání na již 5. lékařské konferenci společnosti Všeobecný lékař, tentokrát znovu v Praze v termínu 16.-17.října 2020.

MUDr. Ladislava Buková

Novinky

Novinky v ordinacích praktických lékařů: zásadní změny pro rok 2021

Péče o pacienty v době pandemie covid bylo tématem webináře s doc. Vladimírem Koblížkem, jehož záznam lze zhlédnout na na webu pneumoblog.cz zde

Pod záštitou České aerosolové společnosti vznikl překlad Souborného stanoviska Gesellschaft für Aerosolforschun (GAeF – Association for Aerosol Research) k porozumění významu aerosolů při šíření infekce SARS-CoV-2. Text velmi uceleným způsobem shrnuje dosavadní poznatky zejména o účinných opatřeních proti šíření covidu-19. 

Celý soubor zde ke stažení ve formátu .pdf

Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění Covid-19 připravil v únoru 2021 tým specialistů Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Michal Kopecký, Ivan Vařeka a Vladimír Koblížek.

Dokument je ke stažení zde ve formátu pdf.

 • Registration is now open for COVID-19: State of the art – DRAGON IMI project.
 • Event details
 • Title: COVID-19: State of the art – DRAGON IMI project
 • Date: 29 April, 2021

Všeobecný Informační přehled o onemocnění COVID-19 vydaly v těchto dnech společně organizace European Lung Foundation a European Respiratory Society. 

Vznikla jeho třináctistránková česká verze. Obsahuje několik informací specifických pro osoby s onemocněním plic, většina informací se však týká každého. 

Lidé potíže podceňují a bojí se jít k lékařům

Téměř 250 pacientů si loni přišlo vyšetřit své plíce, aby vyvrátili podezření na smrtelnou plicní nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Dvanáct z nich lékaři odeslali k dalším vyšetřením, protože se u nich podezření potvrdila.

Vzácnou nemoc, při které lidé nemohou dýchat a mají pocit, jako by se topili, si lékaři připomínají u příležitosti Dne vzácných onemocnění, který letos připadá na 28. února. Bez včasného záchytu a léčby pacienti s IPF do několika let umírají.

Potíže s dýcháním by proto neměli podceňovat ani při současné koronavirové pandemii. I půlroční odklad vyšetření může být fatální.

V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravu s obsahem léčivé látky „ivermectinum“ (dále jen ivermectin) na klinický průběh pacientů s onemocněním covid-19 formulují Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR společné mezioborové stanovisko.

The ERS Satellites is taking place on 2 March 2021 and will present the latest clinical updates and scientific findings in asthma, COPD, ILD and chronic cough, all delivered by topic experts. The event will be live-streamed, making it accessible worldwide. Your members can access this event by registering as an online delegate, free of charge.

Jsme si vědomi obrovského tlaku na celé české zdravotnictví v této době, přesto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“. Její téma je vysoce aktuální – psychologické dopady pandemie způsobené novým koronavirem na pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Výsledkem této studie by neměly být pouze informace o míře zátěže pracovníků, ale měla by mít i praktické výstupy.

Hospitalizační léčba COVID-19 je tématem nového pozičního dokumentu, který vydala Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP v únoru 2021.

ke stažení zde ve formátu .docx

Inhalační léky jsou k dispozici v různých inhalačních systémech, které mají specifické charakteristiky a odlišnou inhalační techniku.

Vznikl proto nový web www.mujinhalator.cz, kde si lze najít svůj konkrétné inhalační systém a zkontrolovat, že postupujete správně. Na webu lze zhlédnout edukační videonávody k jednotlivým typům inhalátorů, které jsou na tuzemském trhu dostupné.

„Velká část pacientů neumí správně inhalovat,“ upozorňuje ambulantní pneumolog MUDr. Viktor Kašák, člen ČPFS ČLS JEP.

Sedm nových zaktualizovaných doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu vydala v těchto dnech Sekce pro Intersticiální plicní procesy (IPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP:

Od 5. 2. 2021 je na webu ČPFS dostupný nový poziční dokument o diagnostice a nově i o léčbě nemocných s post-COVID (vytvořený skupinou pod vedením primáře Milana Sovy) – ke stažení zde ve formátu .docx.

Pouze pacienti, kteří budou v péči ambulantních pneumologů i čtvrtý měsíc po prodělání COVID onemocnění budou označeni jako post-COVID a budou dispenzarizováni. Samotná dispenzarizace bude určena vyhláškou (asi od března či dubna 2021) a bude se týkat pouze nemocných s více než 12 týdnů trvajícími obtížemi či známkami postižení funkce či struktury plic trvajícími po více než 12 týdnů. 

Tématem webináře vysílaného 26. ledna z Hradce Králové byla následná péče o pacienty s COVID-19. Imunologický přehled jednotlivých fází onemocnění připravil prof. František Kopřiva.

Pohled pneumologa na pacienty, kteří již prodělali COVID bylo téma, kterému se věnoval doc. Vladimír Koblížek. Aktuální informace a odpovědi na řadu otázek týkajících se vakcinace přehledně shrnul prof. Roman Prymula.

Současná úskalí reálné praxe v ordinaci praktického lékaře nastínil MUDr. Norbert Král. 

The abstract and clinical case submission deadlines for this year’s European Respiratory Society International Congress (4-8 September 2021, Barcelona, Spain) have been extended. The new deadline is on 17 February at 23:59 CET.

Submit abstracts to present your research at the largest respiratory meeting of its kind, or share your interesting clinical cases to be a part of the extensive educational offerings at congress. 

Pandemie koronaviru stvořila zbrusu novou kategorii nemocných – tzv. postcovidových. Jsou to lidé, kteří po prodělání nemoci stále bojují s jejími následky, jsou dušní, unavení, nemají čich a chuť, nemohou spát a stále je bolí hlava, nesoustředí se.

Právě tito lidé, jimž zdravotní trápení s covidem neskončilo, se nově dostanou do péče plicních lékařů. Stejně jako ti, kteří leželi kvůli těžšímu průběhu koronaviru v nemocnici.

Schválení vyhlášky, která novinku legislativně upravuje a spuštění speciálního registru, kam budou pneumologové péči o své pacienty zaznamenávat, je podle předsedkyně českých plicních lékařů prof. Martiny Vašákové na spadnutí. Bude nejpozději v únoru.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor ČPFS musel po zralé úvaze navýšit o minimální nezbytnou částku členské příspěvky pro všechny členy naší odborné společnosti (OS). Více zde.

Hlavním důvodem je nutnost zachování dosavadního širokého spektra činností: např. trvající partnerské kooperace s ERS, profesionálního přístupu k vytváření nových kódů, aktivní participace na korekci úhrad léků a zdravotních pomůcek, vydávání časopisu, či podpora vzdělání a výzkumu všech a zejména aktivních členů OS.

EABIP and the Organizing Committee of the 6th European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology – ECBIP 2021 (Athens, Greece) have decided to postpone the event for 15-17 October 2021.  

Budete mít zájem:  Torze Žaludku Pes Příznaky?

The Scientific Program will run simultaneously three tracks of interdisciplinary sessions with affiliate research and clinical disciplines, such as ICU specialists, radiologists, thoracic surgeons, pediatricians, informatics experts. Special attention will be addressed to discuss the optimal educational for an Interventional Pulmonology curriculum.

On behalf of GAA- Interasma, President Prof. Louis – Philippe Boulet, we kindly invite you to participate in the one-hour monthly educational webinars from September to June each year.

Webinars

Výzva pro všechny zájemce o předatestační kurz oboru Pneumologie a ftizeologie, aby se nahlásili na Lékařské fakultě UK v Plzni (http://www.lfp.cuni.cz).

Předatestační kurz začíná v pondělí 22. 2. 2021 a trvá dva týdny. Poslední datum pro přihlášení (elektronické) je již za necelý měsíc, do 11. 2. 2021.

Současně výzváme zájemce k přihlášení se na letošní atestační zkoušku, která v jarním termínu proběhne v termínech 31. 5. – 2. 6. 2021 na LF UK v Plzni. 

2nd European NTM & Bronchiectasis Workshop, held in Milan, Italy, from July 1st to July 3rd, 2021.

Following the path opened by its first edition in 2019, this second workshop will give the opportunity to go deeper in the discussion and analysis of the different diagnostic techniques, the role of new drugs and the optimal management of these two important diseases providing a common evidence-based knowledge background to be developed further by participants in their daily practice.

Výbor ČPFS vyzývá svoje členy, aby se s tím, že pečují o Covid+ pacienty aktivně hlásili ve svých vakcinačních místech. 

V případě, že to lokálně nepůjde, prosíme ozvěte se, budeme se snažit to vyřešit. 

prof. M. Vašáková, doc. V. Koblížek, dr. I. Čierná Peterová

Informace z MZ ČR (8. 1. 2021) :

Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19 byly tématem webináře Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který se uskutečnil v úterý 5. ledna od 18.00.

Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO Virtual se uskuteční v termínu 20. až 22. ledna 2021 na internetovém portále WorldMedNet.cz.

Organizační výbor o virtuální formě 12. PragueONCO rozhodl vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji epidemiologické situace. Bude ve stejných časech, jako by tomu bylo u prezenční formy. Vysílané budou všechny plánované sekce včetně možnosti pokládání dotazů.

Termín uzavírky registrací je 14. ledna 2021 zde.

Výbor ČPFS ČLS JEP podporuje očkování proti infekci  SARS-CoV-2  dle odborného doporučení České vakcinologick&eacute  společnosti  (www.vakcinace.eu).  Nejvíce riziková část populace (starší osoby, polymorbidní lidé, imunosuprimovaní pacienti a  profesní skupiny v opakovaném kontaktu s nemocnými) by měla být vakcinována co možná nejdříve. 

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy [email protected]

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Při kontrole plateb členských příspěvků ČPFS bylo zjištěno, že cca 250 členů nemá tyto příspěvky za letošní rok (u někoho i za roky předešlé) uhrazeny.

Příčinou může být to, že Členská evidence ČLS JEP nerozesílala letos složenky tak, jak tomu bylo v letech předešlých, ale pomocí najaté IT firmy rozesílala podklady k platbám automaticky z adresy [email protected] v únoru a upomínky z téže adresy v září letošního roku s částkou za všechny Společnosti, jichž jste členy. Mohlo se stát, že některé servery, u nichž máte svůj e-mailový účet, posílají hromadné zprávy do spamu.

Protože jsme ověřili, že některým z Vás tyto e-maily vůbec nepřišly, dostanete v období od 2. do cca 4. prosince z téže adresy manuálně zpracovanou upomínku (pracovnicí členské evidence ČLS JEP), v níž bude celková dlužná částka, kterou je třeba uhradit na účet. 

Pro vakcínu k praktickému lékaři. Jak to bude fungovat, popisuje jejich šéf

Od března budou hrát důležitou roli v očkování proti covidu praktičtí lékaři.

„Absolutní spravedlnost v očkování zařídit nelze,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy předseda sdružení praktiků Petr Šonka.

Od prvního března klapne to, po čem dlouho volali. Tisíce praktických lékařů se naplno připojí k očkování proti covidu-19. Zájemci starší sedmdesáti let se nově mohou hlásit o vakcínu u doktora, na něhož jsou zvyklí.

Nemusí tak volit jen očkovací centra a stresovat se u registračního systému, který je pro mnohé nepřekonatelný problém. „Tvrdím od samého začátku, že očkování u praktiků má tradici.

Třeba loni jsme od poloviny září do konce října bez většího zájmu naočkovali 900 tisíc lidí proti chřipce, aniž by to znamenalo nějaké mimořádné situace v našich ordinacích,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Vaši kolegové se v některých krajích do očkování už částečně zapojili, ale jen prostřednictvím očkovacích center. Jak konkrétně se od března změní role praktiků?

Skutečně teď zapojení praktiků záleželo na ochotě krajských očkovacích koordinátorů a někdy i nějaké odvaze. Často to totiž znamenalo rozhodnutí, které nebylo úplně v souladu s centrálními pokyny. Teď má přijít systematické řešení. Může se zapojit každý praktik v každém kraji bez ohledu na to, co si o tom myslí jeho krajská reprezentace.

Třeba od hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který je spíš zastánce velkých očkovacích center, bylo argumentováno, že praktici se k tomu nepřidají, nebo nebudou dostatečně aktivní. Proto po nás chtěli seznamy lékařů, kteří se k očkování připojí. První takový seznam jsme ministerstvu předali v pondělí.

Tam bylo závazně 3000 praktických lékařů, denně se hlásí další, v tuto chvíli jich je kolem 3300. V Česku funguje okolo 5 tisíc praktiků. Myslím, že se zapojí drtivá většina z nich. Jsou zvyklí očkovat proti chřipce, žloutence. Těžko asi můžete pacientovi říct, že proti covidu očkovat nebudete, i když nemohu vyloučit výjimky.

Pokud jsou třeba v menší obci čtyři praktici, a třeba jeden očkovat nebude, platí domluva, že ti ostatní převezmou jeho pacienty. Myslím, že to poběží dobře.

Praktici budou zasahovat do registračního a rezervačního systému?

Každý lékař bude zapojený do Informačního systému infekčních nemocí, kde je třeba vykazovat naočkované pacienty. Každý z nás tam dostane přístup.

Bude vždy nutné naočkovaného pacienta do systému zanést, aby byla jasná evidence o tom, kdo byl očkován a jakým typem vakcíny.

Aby byli vpuštěni praktičtí lékaři do hry, musejí dát centrálnímu systému také vědět o pacientech, kteří se s praktikem na očkování domluvili. Jako lékař dodám informaci, že zájemce Peterka se bude očkovat u praktika Šonky.

Rozumím správně, že svého pacienta do systému zaregistrujete a nebude to tak složitý proces jako teď pro běžného zájemce staršího osmdesáti let?

Je to hra se slovíčky, jestli se tomu bude říkat registrace, nebo ne. Nemá to být složitý proces. Měl bych systému předat informaci a seznam pacientů, kteří se budou očkovat u mě.

Je to krok, který to malinko administrativně komplikuje, ale chápu, že v době, kdy vakcín ještě není dostatek, je to pro centrální řídící tým zásadní požadavek. Jde o to, aby s tím lékař neměl přílišnou administrativu. Řešení se nyní ladí.

Teď je třeba si je ozkoušet v nějakém pilotním provozu, abychom to mohli v březnu s klidným svědomím spustit.

Do března zbývá něco přes týden. Už to tedy někde zkoušíte?

Ne. Praktici mají od začátku přístup do ISINu, protože přes něj zároveň posíláte elektronické žádanky na laboratorní vyšetření. Ti, kteří očkovali, už mají přístup i do očkovacího modulu a vakcinované tam vykazují. Ale registraci, která má očkování předcházet, zatím dělali jen v těch očkovacích centrech, která si praktiky domluvila na očkování. Od března už to bude každý praktik dělat sám.

Když jsem praktik třeba někde na vesnici, co teď mohu pro očkování svých spádových pacientů udělat a bude možné si vakcínu přímo objednat?

Budete mít zájem:  Podvrtnutí A Natažení Krční Páteře Léčba?

Je to tak. Vydáme k tomu konkrétní manuál, jak mají praktici postupovat. Bude to podrobná a jasná kuchařka, což je naše role jako sdružení praktiků.

Každý lékař může už svým pacientům říkat, že začne prvního března očkovat, a to prioritně skupinu lidí osmdesát let plus. Ale i pacienti starší sedmdesáti let se budou očkovat u něj.

Pokud nechtějí očkovací centrum, mohou se obrátit na praktika a on zařídí vše, co je potřeba.

Jsme přesvědčení a naši pacienti nás v tom utvrzují tím, jak se na nás obracejí, že zrovna ve věkové skupině seniorů nad 70 let by měli praktici hrát klíčovou roli.

Pro mnoho z nich je špatně realizovatelná samotná rezervace v centrálním systému a také složité cestovat do očkovacích center. Někteří v tom mají i mentální problém.

Nechtějí jet do velkého města, zvlášť když jim poslední rok říkáme, že nemají moc vycházet a vyhledávat velká shromáždění lidí, aby se nenakazili. Nyní bychom po nich chtěli, ať jedou do centra, kterým denně projde až několik tisíc lidí denně.

Každý lékař má už teď připravený seznam svých pacientů, kteří se na něj spontánně obrátili. To nám na několik týdnů vystačí k naočkování zájemců. Do té doby bychom již také díky aktualizovanému systému měli vědět, kteří naši pacienti už jsou v systému zaregistrovaní nebo čekají na termín v očkovacím centru a my se můžeme zaměřit na ty ostatní.

Nepůjdou lidé po tom, na co jsou odmala zvyklí, nelze tedy očekávat úprk z center k praktikům?

Já to tvrdím od samého začátku. Očkování má u praktiků tradici v Česku. Je to tak v pořádku.

Vezměte si: My jsme třeba loni naočkovali od poloviny září do konce října téměř 900 tisíc lidí proti chřipce, aniž by to mělo nějakou velkou pozornost, aniž by to znamenalo nějaké mimořádné situace v našich ordinacích. Kapacita praktiků je velká, i když budou denně v ordinaci očkovat jen malé množství lidí. To je kouzlo naší síly.

Ale nemyslím si, že nastane nějaký houfný úprk. Přijde mi, že kombinovaný systém praktiků a očkovacích center dává smysl. Je také spousta lidí, kteří jsou mladší, mobilní a často pracují ve městě, kde ale nemají trvalé bydliště. Žijí tam, ale bez svého praktika.

Pro ně je zase nesmysl, aby cestovali třeba z Prahy někam do Šumperka. Naopak využijí služeb očkovacích center. Nemělo by to být přetahování o klienty. Jde o to, abychom dokázali plynule zpracovávat vakcíny, které budou proudit do republiky. Úplně bych se toho nebál. Systém by měl být průchodný.

Řada lidí zvolí variantu pro ně rychlejší. A jak to vypadá, bude jim umožněno rozhodnutí i změnit.

Budete ponoukat kolegy praktiky, aby se nyní zaměřovali na neregistrované starší pacienty?

Do systému se zaregistrovala opravdu jen část lidí starších padesáti let a ten zbytek, tedy okolo poloviny, v centrálním rezervačním systému není.

Mám ve své ordinaci oboustranně popsané dva listy A4 se jmény pacientů z této věkové skupiny, kteří chtějí být očkovaní u nás. Když si porovnám seznamy v centrálním systému a u nás, zbude mi poměrně úzká skupina.

Odhaduji to na 30 až 40 pacientů, kteří o sobě nikde nedali vědět vůbec. Ty je za mě povinností oslovit a zeptat se jich. Podobně to asi bude i v dalších ordinacích.

To ovšem neznamená, že dokud nebude naočkován poslední osmdesátník, že nemůžeme očkovat i lidi nad sedmdesát (nově se mohou registrovat od prvního března – pozn. red.). Ten proces je kontinuální.

Dohlédne někdo na to, aby lékaři příliš brzy neupřednostnili třeba nějaké své známé, neopakovaly se „papalášské excesy“?

V systému vidíte, koho lékař očkuje. Pokud by systematicky dlouhodobě očkoval jinou skupinu, než je určená, můžete mu říct, že mu práci nezaplatíte, nebo že mu nepustíte další vakcíny. Nemyslím si, že by v tom byl velký problém.

Na druhou stranu už tam bude určitá volnost. Naočkovat i teď lidi starší sedmdesáti mi dává hluboký smysl. Život je přece pestrý. Máte třeba manželský pár: Pánovi je 81, manželce 79. Jsou zvyklí všude jezdit spolu.

Zkuste jim vysvětlit, že pána naočkujete a paní třeba až za tři měsíce. Lidem věřím. Předpokládám, že se všichni v tom systému budou chovat korektně. Absolutní spravedlnost zřídit nelze.

Vzhledem k tomu, že má být vakcín dost, by měly dostat plynulost a rychlost očkování mírnou prioritu. Samozřejmě to neznamená, že teď začneme očkovat čtyřicátníky.

Je předem domluvené, že v určité chvíli dostanete stopku a vakcinace mladších lidí bude třeba jen na očkovacích centrech?

Takhle to domluvené není, neslyšel jsem o tom. Spíš jsem slyšel mluvit třeba jihočeského hejtmana Kubu, že chtějí držet očkovací centra třeba do května, června.

Naočkovat tam nejvíc lidí a pak vysokokapacitní centrum, které dává s vysokými náklady smysl jen při velkých objemech, nedržet. Rozhodně si nemyslím, že se praktici v nějaké chvíli vypnou.

Osobně doufám, že se dostaneme do situace, kdy tady bude tolik vakcín, že bude třeba zapojit třeba ambulantní specialisty. S nadsázkou se bude možné naočkovat na každém rohu.

Mluvíte o tom, že praktici zvládnou dát vakcínu až milionu lidí za měsíc. Máte odhad, kdy bude potřebný podíl české populace proočkovaný?

Je to záležitost více měsíců. Samozřejmě záleží na plynulosti dodávek, což neumím ovlivnit ani odhadnout. Vidím sice plán, jak mají vakcíny proudit do republiky. Ale je pravda, že žádný plán od začátku roku úplně neseděl.

Doufám, že se to otočí. Myslím, že na mladší věkové skupiny dojde až po prázdninách, ve druhé polovině roku. Věřím, že podstatné množství lidí bychom mohli mít naočkováno s koncem podzimu.

Ale berte to jako nekvalifikovaný odhad.

Co se týče typu vakcín, budete očkovat především AstraZenecu?

To nemůžu ovlivnit. Za nás můžu říct, že jsme schopní očkovat všemi typy vakcín, které jsou nyní dostupné.

Vypadá to, že by postupně měly k praktikům plynout všechny druhy s tím, že Pfizer se složitějším skladováním bude primárně vyhrazený pro očkovací centra, nicméně všechny ostatní typy mají dostávat praktici. Je možné, že u nás bude končit i ten Pfizer. Ale to není na papíře, spíš se o tom debatuje.

Když Seznam Zprávy v pátek zveřejnily informaci, že praktici se plně v březnu do očkování zapojí, řada diskutujících reagovala: Konečně to vládu napadlo. Proč kabinet tak dlouho odsouval vaše zapojení?

Neumím přesně odpovědět. Sám také říkám: Zaplaťpánbůh. Je to kombinace mnoha faktorů. Mrzí mě jakási nedůvěra vůči stávající síti zdravotnických zařízení a k systému, který v podstatě funguje.

Mám pocit – netýká se to jen očkování – že se v tom covidu chováme, jako by tady doteď nic nebylo. Mám na mysli vzniky očkovacích center a tak dále.

To jsme si možná mohli ušetřit, kdybychom si prošli kapacity a řekli si, kde stačí a kde ne.

Druhá objektivní věc: Jako první do republiky přišla vakcína, u níž se to původně nepředpokládalo. Původně měla být AstraZeneca, ale přišel na logistiku složitější Pfizer.

Tím, že se ze začátku očkoval nesystematicky kdekdo, vznikla potřeba systém hodně regulovat, aby nedocházelo k excesům. Proto také vznikl požadavek se u praktiků registrovat. S tím se na začátku nepočítalo.

Nyní se to ukazuje jako nepřekonatelná podmínka, kterou jsme museli akceptovat.

V krajích se ukázalo, že kde je vůle, tam je cesta. Viz Praha 7, kde asi dvanáct praktiků naočkovalo za týden 1200 seniorů úplně v klidu. Zlínský kraj by se dal jmenovat jako vzorový. (Tam praktici pomáhají od počátku – pozn. red.) Také už proběhlo v médiích, že praktická lékařka na Ostravsku sama naočkovala asi tisíc seniorů.

Byla tedy očkovací centra vůbec potřeba?

Kombinovaný systém smysl dává. Je otázka, jestli musela vzniknout všechna centra, ale nechci to hodnotit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector