Melanom – vaše znaménko je nebezpečné, když se liší od ostatních

CO jsou mateřská znaménka? Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na sobě neměl ani jedno mateřské znaménko. Mateřské znaménko je útvar na kůži, který vzniká díky přítomnosti pigmentových buněk, obsahujících melanin.

Může mít různou velikost a tvar a může se měnit v čase. S některými se již narodíte, některá vzniknou v průběhu života.

Ať už vás vaše znaménko provází od narození nebo se objeví jako následek vystavování kůže slunečnímu záření, vždy je dobré mít jej pod kontrolou.

JAK vypadá zdravé mateřské znaménko? Mateřská znaménka podle stádia jejich vývoje dělíme na 3 stupně:

1. stupeň – junkční névy: Pigmentové buňky se nacházejí v horních vrstvách kůže. Znaménko je ploché, zcela v úrovni kůže, má různé odstíny hnědé barvy a je pravidelně zabarvené. Tento typ znaménka má obvykle průměr menší než 1 cm a objevuje se již od narození nebo dospívání. 2.

stupeň

– smíšené névy: Névové buňky pronikají do hlubších vrstev kůže a znaménko se začíná od středu vyklenovat. Obvykle má hnědou barvu, ale může mít i barvu shodnou s barvou kůže. Jeho velikost se pohybuje od 5 mm do 1 cm. 3. stupeň – intradermální névy: Vývoj těchto znamének je již dokončený. Jsou vystouplá nad povrch kůže a mají rozměr od 5 mm do 2 cm.

Jejich barva je symetrická v různých odstínech hnědé barvy nebo v barvě kůže.

Každý z uvedených typů znamének se může postupně rozvinout ve zhoubný melanom. Zdravé mateřské znaménko má symetrický okrouhlý nebo oválný tvar, je stejnoměrně zbarvené, je elastické, nikdy spontánně nekrvácí ani nesvědí. 

KDY je potřeba mít se na pozoru? Odpověď je jednoduchá – kdykoliv znaménko začne měnit svou velikost, tvar nebo barvu, začne být nestejnoměrné, jeho okraje nepravidelné nebo začne svědit. Ve všech těchto případech je riziko, že se znaménko přeměnilo ve zhoubný melanom, vysoké, a tak je vhodné jej nechat vyšetřit dermatologem a případně jej preventivně odstranit.

Chci se objednat

CO je melanom? Melanom je zhoubný kožní nádor, který vzniká nekontrolovaným růstem melanocytů – buněk, tvořících pigment. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny, protože při jeho pozdním odhalení obvykle již metastázoval do uzlin, vnitřních orgánů a kůže. Jeho včasná diagnostika a odstranění je tedy naprostým základem úspěšné léčby.

Detailní snímky různých podob melanomu

Melanom – vaše znaménko je nebezpečné, když se liší od ostatních Melanom – vaše znaménko je nebezpečné, když se liší od ostatních Melanom – vaše znaménko je nebezpečné, když se liší od ostatních

Melanom nejčastěji vzniká ve středním věku 30 – 50 let. Nejvíce postihuje muže bělochy. Počet onemocnění maligním melanomem se každých deset let zvýší na dvojnásobek. V ČR připadá na 100 000 obyvatel 12-14 nově hlášených melanomů.

ČÍM je melanom způsoben? Na vzniku melanomu se nejvíce podílí nezdravé UV záření, především jeho UVB složka. Největším rizikem je opakované spálení kůže, obzvláště v dětském věku.

Dalšími faktory jsou genetická predispozice – výskyt melanomu v rodině, větší počet pigmentových névů (více než 100) a výskyt atypických névů, světlý fototyp kůže, poruchy obranyschopnosti nebo dřívější výskyt melanomu.

JAKÁ je nejúčinnější prevence vzniku melanomu? Nejúčinnější prevencí vzniku zhoubného melanomu je ochrana pokožky před slunečním zářením. To znamená zcela se vyhnout cílenému opalování a při pobytu na slunci používat ochranný oděv, sluneční brýle a krém s vysokým ochranným faktorem.

Tato pravidla platí obzvláště, pokud máte vyšší riziko vzniku rakoviny kůže díky rodinné anamnéze, nebo máte světlou pokožku, která se rychle spálí. Zcela nevhodné je vystavovat slunečnímu záření malé děti do jednoho roku a starší děti bez ochranných prvků. Doporučujeme všem používat krém s ochranným faktorem 50+ bez ohledu na fototyp.

Kromě prevence melanomu jeho používáním výrazně zpomalíte stárnutí kůže a vznik vrásek.

Druhou neméně důležitou součástí účinné prevence je pravidelná kontrola znamének. Jak jsme již zmínili, včasné odhalení melanomu a jeho odstranění výrazně zvyšuje šanci na přežití této zákeřné formy rakoviny. 

JAK poznáte melanom? 70 % melanomů vzniká obvykle na dosud zdravé kůži, zbývajících 30 % na podkladě již existujícího mateřského znaménka. Aby byla prevence opravdu účinná, je potřeba kůži a znaménka pravidelně kontrolovat.

Vzhledem k tomu, že své tělo znáte nejlépe, jste tím nejpovolanějším, kdo může posuzovat, zda se vaše znaménka mění v čase. Pokaždé, když odhalíte jakoukoliv změnu, je vhodné bez prodlení navštívit dermatologa.

Pokud vás znaménko svědí, krvácí nebo se v jeho okolí vytváří zánět, je veliká pravděpodobnost, že se již jedná o pokročilé stádium maligního melanomu a jeho odstranění se nesmí odkládat.

Jednoduchá metoda, kterou můžete použít při kontrole svých znamének a kůže je ABCDE test. Tento test vám poslouží jako rychlý indikátor rizika zhoubného melanomu v situaci, kdy se vaše znaménko začalo měnit v čase. Pokud vykazuje více než dva znaky z níže uvedených, okamžitě vyhledejte svého dermatologa.

A – Asymmetry – Asymetrie: znaménko má nepravidelný tvar. B – Borders – Okraje: ohraničení znaménka není ostré, je rozpité nebo má nepravidelné výběžky.

C – Colour – Barva: znaménko je tmavě hnědé až černé, má různé odstíny barev. D – Diameter – Průměr: znaménko je větší než 6 mm.

E – Evolution – Vývoj: znaménko v čase mění svou velikost, barvu nebo tloušťku.

Melanom pod nehtem Maligní melanom se nemusí vyskytovat jen na kůži, ale i pod nehtem. Agrolentiginózní melanom je velmi vzácná forma melanomu, kterou pacienti díky nevědomosti často podcení.  Vypadá jako podnehtová modřina, která ale neodrůstá spolu s nehtem. Pokud takový útvar pod svým nehtem pozorujete, je nutné jej urychleně odstranit a histologicky vyšetřit.

JAKÉ jsou metody vyšetření znamének? Odhalili jste na svém těle podezřelé znaménko, chystáte se na jeho vyšetření k lékaři a nevíte, co vás čeká? Dermatologové pro rozlišení zdravých znamének od melanomu používají různé pomocné neinvazivní vyšetřovací metody. Zde je jejich přehled:

 • Pouhé oko nebo lupa – zastaralá metoda s nejmenší přesností. Na druhou stranu je třeba přiznat, že zkušený dermatolog má znaménka „v oku“ a dokáže na první pohled říci, zda je znaménko podezřelé. 
 • Ruční dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének osvětlenou 10x – 20x zvětšující lupou. Dnes se jedná o nejrozšířenější metodu, se kterou se u dermatologů setkáte.
 • Digitální dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase.
 • Digitální dermatoskop pro celoplošné robotické skenování těla FotoFinder – kontrola celého těla včetně na první pohled zdravé kůže, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase. My tuto metodu díky její přesnosti a výhodám považujeme za metodu budoucnosti a jsme moc rádi, že ji jako jediní v Libereckém kraji můžeme svým klientům nabízet.

Melanom – vaše znaménko je nebezpečné, když se liší od ostatních

JAKÉ jsou výhody celoplošného skenování těla dermatoskopem FotoFinder? Celoplošné robotické skenování těla je a nejúčinnější metodou vyšetření znamének a kůže. Od ostatních vyšetřovacích metod se liší celou řadou výhod:

 • Rychlost vyšetření – jen za 3 minuty je pomocí robotického snímače naskenováno celé tělo.
 • Nepřehlédne žádné změny na kůži – přístroj skenuje nejen znaménka, ale celé tělo, tedy i na první pohled zdravou kůži.
 • Porovnání změn v čase – ukládá zvětšené snímky pro možnost porovnání změn při dalším vyšetření.
 • Možnost sdílení fotodokumentace – pokud změníte lékařské zařízení, snímky vašich znamének je možné předat spolu s vaší kartou. Nepřijdete tedy o historii změn svých znamének.
 • Vyšetření není zdravotně závadné – můžete jej podstoupit vícekrát během roku.

Melanom – vaše znaménko je nebezpečné, když se liší od ostatních

Je pro vás vyšetření znamének vhodné? Ano, je! Vyšetření znamének celoplošným skenováním těla je vhodné pro každého, pro koho je důležitá prevence rakoviny kůže. Je vhodné i pro děti, které dokáží pár minut stát v klidu. Nejvíce doporučováno je těm, kdo mají více než 20 znamének.

Sledování tak velkého počtu znamének a jejich změn je pro dermatologa, používajícího jiné dostupné metody, složitější z hlediska času, který stráví jejich vyšetřováním, ale i z hlediska účinnosti.

Může dojít k přehlédnutí, a pokud chybí zvětšený uložený snímek, je složitější přesně vyhodnotit změny, ke kterým v čase došlo.

JAK vyšetření digitálním dermatoskopem probíhá? Při celotělovém robotickém skenování klient pouze ve spodním prádle stojí na značkách a postupně se otáčí. Během této doby citlivá HD kamera přístroje fotí všechna znaménka a kůži.

V počítači jsou jednotlivé snímky následně 20x – 70x zvětšeny a porovnány se snímky z předchozího vyšetření. Vyšetření provádí pouze proškolený zdravotnický personál pod vedením lékaře dermatologa.

Ten následně vyhodnocuje nález a doporučuje daší postup.

CO následuje po vyšetření? Po vyšetření robotickým digitálním dermatoskopem se všechny snímky ukládají pro porovnání v budoucnosti. Pokud je během vyšetření diagnostikováno rizikové znaménko, lékař doporučí jeho častější sledování nebo jeho odstranění a odeslání na histologii.

JAK často je vhodné vyšetření znamének podstoupit? Preventivní vyšetření znamének a kůže by každý měl podstoupit 1 x ročně. Pokud vám lékař při vyšetření našel rizikové znaménko, individuálně vám doporučí častější kontrolu.

Je preventnivní vyšetření znamének hrazeno zdravotními pojišťovnami? Preventivní vyšetření znamének hradí zdravotní pojišťovna, pokud má zdravotnické zařízení provádějící vyšetření takovou smlouvu s klientovou zdravotní pojišťovnou, která zahrnuje i preventivní kontrolu. Vždy je potřeba informovat se u svého dermatologa. Pro tyto kontroly se nejčastěji používá ruční dermatoskop.

Na moderní vyšetření digitálním robotickým dermatoskopem většina zdravotních pojišťoven v České republice přispívá v rámci svých programů preventivní péče. Pravidla pro příspěvky se každý rok mění. Informace o příspěvcích na rok 2020 najdete zde.

Vyšetření znamének digitálním robotickým dermatoskopem FotoFinder 2 200 Kč

Chci se objednat Ceník DAROVAT POUKAZ

Video: Jaké jsou výhody vyšetření na digitálním dermatoskopu?

Melanom je nejagresivnější kožní nádor. Jak ho poznáte?

 • Melanom je způsobený nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk, které se nazývají melanocyty.
 • Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže a patří k nejvážnějším onkologickým onemocněním.
 • Nejohroženějším orgánem je kůže, melanom však může postihnout také oko, ucho, ústní dutinu, střeva nebo třeba genitál.
 • Jedním z méně častých typů melanomu je nádor pod nehtem, který může zpočátku působit jako bradavice, modřina nebo mozol.
 • Pokud zpozorujete jakékoliv změny na vašem mateřském znaménku (ve velikosti, tvaru či barvě), důležité je ihned vyhledat kožního lékaře.
 • Melanom se může rozvinout z mateřského znaménka, které má člověk na kůži mnoho let.
 • Základem léčby melanomu je chirurgické odstranění zhoubného nádoru s dostatečným lemem přiléhající kůže.
Budete mít zájem:  Kde se bere chřipková epidemie?

Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže a představuje jedno z nejvážnějších onkologických onemocnění.

Nejvíce ohroženým orgánem lidského těla je kůže, tento nádor však může postihnout také oko, ucho, ústní dutinu, střeva nebo genitál. Zpočátku může být velmi nenápadný, a pacienti ho proto často odhalí až ve chvíli, kdy je příliš pozdě.

Rakovina kůže je velmi časté nádorové onemocnění, které se často vyskytuje u starších pacientů, ale nevyhýbá se ani mladším lidem a dětem. Na kůži vzniká velké množství různých nádorů, často jsou ovšem nezhoubné.

Může se jednat o bazaliom, který poškozuje hlavně místo svého vzniku, nebo spinaliom, který již může vytvářet i vzdálenější ložiska. Nejnebezpečnější formou je však maligní melanom.

Zhoubný kožní nádor se ve většině případů zpočátku projevuje pouze nenápadnou skvrnkou, později ale může prorůstat hlouběji a zakládat metastázy v jiných orgánech.

Nejčastěji se jedná o dceřiná ložiska v kůži, lymfatických uzlinách, ale také v mozku, střevech a v plících.

Pokud je však maligní melanom odhalen v raném stádiu, pacienti mají poměrně vysokou šanci na úspěšnou léčbu.

Druhy melanomu

Lékaři rozlišují čtyři základní histologické typy maligního melanomu:

POVRCHOVĚ SE ŠÍŘÍCÍ MALIGNÍ MELANOM – Tento typ tvoří zhruba 65‒70 % kožních melanomů a nejčastěji se vyskytuje na trupu mužů či na bérci žen.

V počáteční fázi, kde může setrvat měsíce až roky, se chová jako carcinoma in situ, roste jen povrchově a nemá tendenci metastazovat. Později začne pronikat také do hlubších vrstev kůže.

Vzniká při vystavení pokožky slunci a bývá plochý nebo mírně vyvýšený, často však větší než 6 mm.

NODULÁRNÍ MELANOM – Pro nodulární melanom je charakteristický patrný hrbol vyvýšený nad okolní pokožku, který se rychle šíří a prorůstá do hlubší struktury kůže. Představuje zhruba 15‒30 % kožních melanomů a nejčastěji postihuje nohy a trup u obou pohlaví. Může být bez pigmentu a snadno ulceruje a krvácí.

LENTIGO MALIGNA MELANOM – Tento druh melanomu postihuje především starší pacienty a vyskytuje se na hlavě, krku a pažích. Lentigo maligna nemá sklon k metastazování. Léze jsou větší (1‒3 mm) a mají tmavohnědou až černou barvu. V tomto stádiu může melanom zůstat až 15 let, poté však dojde ke vzniku lentigo maligna melanomu, který vytváří vyvýšený modročerný hrbolek.

AKTOLENTIGINÓZNÍ MELANOM – Jedná se o nejméně častý subtyp melanomu u bílé populace. Vzniká především na periferních partiích lidského těla, například na ploskách či dlaních.

Může se však objevit i melanom pod nehtem (subunguální melanom). Zpočátku obvykle působí jako bradavice, modřina nebo mozol, lidé si ho proto často nevšimnou.

Tato forma je poměrně vzácná, přesto však není radno ji podceňovat.

Příčiny vzniku melanomu

Melanom kůže je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk, které se nazývají melanocyty. Na jeho vzniku se podílí ultrafialové záření, a to především složka UVB. Jelikož v současné době stále více lidí cestuje za sluncem, počet případů rakoviny kůže neustále přibývá.

Maligní melanom postihuje především bílou populaci. Ohroženi jsou hlavně pacienti se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih, dále také ti, kteří se v průběhu dětství a dospívání opakovaně spálili na slunci. Pozor si samozřejmě musí dát i pacienti, kteří již melanomem jednou onemocněli. Mezi rizikové faktory dále patří:

 • Zvýšený počet atypických kožních útvarů (névů)
 • Přítomnost měnící se pigmentové skvrny
 • Výskyt melanomu v rodině
 • Imunosuprese
 • Užívání solária

Maligní melanom je zodpovědný až za 73 % úmrtí na kožní nádory. Délka přežití je celosvětově vyšší v rozvinutých zemích, kde díky lepší osvětě obyvatel dochází ke včasnější diagnóze a léčbě.

Do 39 let je výskyt častější u žen, více mužů tímto onemocněním trpí od 40 let.

V České republice onemocní zhruba 1600 lidí ročně, více než tři stovky pacientů v důsledku této nemoci každý rok zemřou.

Jak poznat melanom?

Kožní melanom může zpočátku vypadat pouze jako nenápadná skvrna, která se na pokožce objevila náhle a od okolní kůže se liší svým zbarvením. V ostatních případech se ale může rozvinout z mateřského znaménka, které se na kůži vyskytuje již mnoho let.

Člověk zná svou kůži nejlépe, a proto by si všichni měli pravidelně kontrolovat svá mateřská znaménka a další skvrny na kůži. Pro včasné rozpoznání rakoviny kůže slouží tzv. ABCDE test, který vám pomůže včas odhalit příznaky melanomu:

 • A = Asymetrie (Asymmetry) – Normální znaménka jsou symetrická, proto si dejte pozor, pokud je vaše znaménko nepravidelné a jedna jeho polovina neodpovídá druhé.
 • B = Ohraničení (Border) – Znaménko nemá jasné ohraničení, okraje jsou kostrbaté a rozpité.
 • C = Barevnost (Colour) – Normální znaménka mají pouze jeden odstín. Pozor na více barev, tmavnutí nebo nerovnoměrné probarvení.
 • D = Průměr (Diameter) – Znaménko by nemělo být větší než velikost gumy na tužce.
 • E = Vývoj (Evolution) – Podezřelé jsou změny jako zvětšování, zmenšování, vystoupnutí, svědění, ztvrdnutí či krvácení znaménka.

Pokud jsou metastázami zasaženy také další orgány, toto nádorové onemocnění se může projevit poruchami těchto orgánů, únavou organismu a hubnutím.

Diagnostika melanomu

Pokud na své kůži zpozorujete podezřelé znaménko nebo jakékoliv náhlé změny, ihned vyhledejte kožního lékaře. Ten provede klinické vyšetření a dále může zvolit také některou z pomocných metod. Přítomnost nádoru jednoznačně potvrdí biopsie, což je vyšetření odebrané tkáně. K další diagnostice se využívá například rentgen, sonografie nebo CT mozku.

Léčba melanomu

Pokud se potvrdí podezření, že se opravdu jedná o maligní melanom, základem léčby je chirurgické odstranění zhoubného nádoru s dostatečným lemem přiléhající kůže.

Když se postižené místo vyřízne, lékař může zhodnotit rozsah poškození tkáně a rozhodnout o následujícím postupu. Čím je nádor tlustší, tím se prognóza zhoršuje.

Nejúčinnější je jeho odstranění před tím, než dosáhne Breslowovy tloušťky (více než 1 mm).

Pacienti, u kterých byl nádor odhalen v časném stádiu, nemusí podstoupit žádnou další léčbu. Stačí, když dále chodí na pravidelná vyšetření. Jindy se doporučuje také chirurgické odstranění spádové mízní uzliny nebo dalších uzlin v okolí nádoru.

Následovat může také adjuvantní imunoterapie, kdy je pacientům podáván interferon alfa. Tato látka je tvořena buňkami imunitního systému, slouží k podpoře vlastní obranyschopnosti a zničení nádorových buněk v organismu. Lékař může případně doporučit také chemoterapii. Pokud je onemocnění odhaleno včas, pacienti mají velkou naději na uzdravení.

Prevence

Až 80 % melanomů má svůj původ v nadměrném vystavování kůže škodlivému UV záření. Hlavním způsobem prevence je tedy ochrana pokožky před slunečními paprsky. Nejdůležitější je vyvarovat se přímého působení slunečního záření mezi 11. a 14. hodinou. Také byste měli používat ochranné přípravky s UVA a UVB filtry.

Při každém delším pobytu na slunci je dobré myslet také na vhodnou pokrývku hlavy a kvalitní brýle. Existuje také speciální oblečení s UV filtrem, ve kterém se můžete i koupat. Abyste melanom odhalili včas, důležité je provádět pravidelné samovyšetření pokožky. Je také dobré nechat si svá znaménka jednou ročně zkontrolovat u zkušeného dermatologa.

Stan proti melanomu

V České republice se každoročně koná akce s názvem Stan proti melanomu, jejímž cílem je upozornit na výskyt rakoviny kůže. Lidé si zde mohou nechat bezplatně vyšetřit pigmentová znaménka týmem specialistů a dozvědět se více o této problematice. Akce se pravidelně koná v Praze, Brně a Ostravě.

Proč kontrolovat mateřská znaménka?

Prevence mateřských znamének je často podceňována, přičemž k nejzhoubnějším rakovinovým onemocněním patří právě nádor kůže (maligní melanom). Včasná návštěva lékaře přitom hraje zásadní roli – pokud je rakovina kůže odhalena v raném stadiu, je možné vyléčit ji chirurgickým odstraněním, v rozvinutém stadiu onemocnění je již léčba velice obtížná.

Maligní melanom je zhoubný nádor kůže, který patří mezi nejzhoubnější nádory vůbec.

V počátečním stadiu se šíří v kůži horizontálně – znaménko se zvětšuje, v pozdějším stadiu roste vertikálně – do výšky, kdy může krvácet.

Velké nebezpečí melanomu spočívá v časném metastazování do jiných orgánů, jako je mozek a kosti, proto je v pozdějších stadiích terapeuticky velice špatně ovlivnitelný.

Výskyt melanomů v naší republice stoupá a čím dál tím častěji jsou onemocněním zasaženi mladí lidé. Nejvíce ohroženi jsou lidé s velice světlou pletí a lidé, kteří se v průběhu života hodně vystavovali slunci, zejména v dětství (s častým spálením pokožky), a dále lidé, v jejichž rodině se onemocnění rakovinou kůže již vyskytlo.

Melanom je ovšem pouze jedním z kožních nádorů. Mezi další patří basaliomy, nádory, které se projevují nejčastěji jako nehojící se eroze v obličeji nebo jako růžová papule, mohou však vypadat také jako ploché ložisko a nachází se kdekoliv na těle.

Basaliom sice nevytváří metastázy, ale zvětšuje se a deformuje postiženou oblast. Časté jsou také solární keratózy, drsné plošky nejčastěji na hlavě a v obličeji u starších mužů, které – pokud nejsou léčeny – vedou ke vzniku dalšího nádoru, tzv.

 spinaliomu.

Budete mít zájem:  Stoupání v Brdech opředená pověstmi

A přitom je to tak jednoduché. Až 90 procent rakoviny kůže, která je zjištěna včas, je možné vyléčit  chirurgickým odstraněním. Vyšetření dermatologem, které trvá 15–20 minut, Vám může zachránit život.

Na co si dát pozor?

Každý člověk by měl zpozornět, jakmile objeví na svém těle nové mateřské znaménko, zvláště pokud se rychle zvětšuje nebo je tmavé. U znamének, která máme již léta, jsou podezřelá ta, která se liší od ostatních. Varovným příznakem je také, když znaménko začne měnit velikost, tvar či barvu, popřípadě začne svědit. 

Zejména po letních měsících je důležité věnovat se prevenci a všimnout si změn na povrchu kůže. Preventivní vyšetření našeho největšího orgánu – kůže – dokáže včas odhalit změny a odchylky od zdravého stavu a zabránit tak nepříjemným zdravotním komplikacím v budoucnu.

Jak probíhá vyšetření dermatologem?

Preventivní vyšetření kůže by měl podstoupit každý člověk jedenkrát za 1–2 roky (dle kožního fototypu).

Při kontrolním vyšetření v CMC lékařka s pacienty nejdříve provede pohovor, rozbor rodinné i osobní anamnézy a určení fototypu kůže, a poté pečlivě vyšetří projevy na kůži.

Pro dermatologické vyšetření je v Canadian Medical Care k dispozici kvalitní dermatoskop, který umožňuje posoudit kožní struktury v detailnějším rozlišení i v hlubších partiích kůže.

Dermatoskopický obraz pigmentového znaménka pomáhá lékaři v diagnostice a rozhodnutí o dalším postupu. Chirurgické zákroky provádíme na novém zákrokovém sálku v CMC na Praze 6.

V případě zachycení znaménka s atypickými rysy, melanomu, basaliomu nebo spinaliomu je nutno projev odstranit a vyšetřit patologem. Všechna znaménka jsou histologicky vyšetřena v jedné z nejlepších histopatologických laboratoří v republice. V případě záchytu maligního melanomu je nutná spolupráce s dalšími specialisty, jako je plastický chirurg, v pozdějších stadiích melanomu onkolog.

Pacient s melanomem i basaliomem zůstává v péči dermatologa po zbytek života.

Rakovina kůže

      Statistika říká, že rakovina kůže se celosvětově vyskytuje stále častěji a častěji.

To platí dvojnásob o zemích bohatých na slunce, například o Austrálii, kde vědci pozorují již několik let nápadný nárůst počtu pacientů s rakovinou kůže – a to u lidí, jejichž předci se přistěhovali z Anglie, nikoli u původního obyvatelstva.

Není pochyb o tom, že existuje souvislost mezi rakovinou kůže a UV-zářením. Ve slunečných oblastech se slabou ochrannou ozonovou vrstvou je přírůstek rakoviny nejvyšší.

      Celkové poškození životního prostředí a kult slunce přispívá k tomu, že i v našich zeměpisných šířkách je rakovina kůže na postupu. Rozlišujeme několik různých typů kožních karcinomů, které se svou nebezpečností velmi liší – nejzákeřnější je „černá rakovina kůže“, maligní melanom.

      Karcinomy kůže jsou vůbec nejčastějšími zhoubnými nádory člověka, ale jsou obvykle léčitelné.

      Pokožka neodpouští – ten, kdo ji  extrémně dlouho vystavoval slunci, nebo si dokonce přivodil sluneční popáleniny, je velice ohrožen vznikem rakoviny, neboť nejdůležitějším faktorem pro vznik některých rakovinných nádorů kůže je UV-záření.

Svůj význam mají i  dědičné předpoklady – citlivost někteých lidí k UV záření je mimořádně vysoká (viz uvedený australský příklad: většina přistěhovalců byli Irové). To se týká zejména lidí keltského typu s málo pigmentovanou kůží, se světlými nebo zrzavými vlasy a modrýma až modrozelenýma očima.

Vyjádřeno v typu pokožky by to byly typy I a II. UV-záření kůži postupně poškozuje – postihuje i geny kožních buněk.       Způsobené změny jsou většinou opraveny kontrolními mechanismy, které v buňkách existují.

Ale neopravené změny v genech se hromadí, až postupně dojde k rakovinové přeměně buňky, která již nepodléhá regulačním mechanismům, začne se nekontrolovaně dělit a dá vznik nádoru.

Kožní karcinomy vznikají z různých druhů kožních buněk:  

1. Spinocelulární karcinom:       Spinaliom vychází z dlaždicových buněk sliznic nebo kůže (spina = hrot: buňky obsahují jehličkovité útvary). Spinaliom je v oblasti sliznic a přechodů do kůže nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem.

V obličeji je nejčastěji zastoupen jako nádor spodního rtu a jeho příčina spočívá v téměř kolmém úhlu dopadu slunečních paprsků („sluneční balkón“).

Vedle UV-záření se na vzniku nádoru spodního rtu mohou podílet i jiné faktory – například dehet (dýmka, cigarety) a také RTG záření i jiná termická poškození (karcinom foukačů skla)  nebo mechanická poškození – tesaři nebo krejčí, kteří si v ústech přidržují mezi zuby hřebíky nebo jehly.

Vyskytuje se i spinaliom penisu. Příčinami vzniku jsou zde dlouhodobé chronické zánětlivé procesy, např. infekce lidskými papilomaviry. Za kofaktor je pokládáno zúžení předkožky (fimóza), při kterém je znesnadněno mytí a usnadněn vznik zánětu.

      Pravděpodobnost onemocnění muže po obřízce je prokazatelně nižší než muže bez obřízky. Asi polovina spinocelulárních karcinomů sliznic metastazuje dříve, než byla diagnostikována (např. karcinomy jazyka): to je činí velmi nebezpečnými. Ale kožní spinaliomy metastazují jen zřídkakdy, a jsou-li včas chirurgicky odstraněny, je prognóza výborná.

2. Bazocelulární karcinom:       Bazaliom je nejčastějším typem nádoru kůže vůbec. Jeho výskyt je zhruba 10x vyšší než výskyt spinaliomu.

Bazaliom vzniká z hlouběji uložených buněk kůže (bazální buňky) a vlasových folikulů.

Zvláštností tohoto nádoru je, že sice zničí velkou okolní plochu kůže, proniká do okolních orgánů a ničí jejich tkáně, ale jen málokdy metastazuje do vzdálenějších míst. To ho řadí mezi méně nebezpečné a dobře léčitelné.

3.Maligní melanom (melanoblastom):      Maligní melanom vzniká z pigmentovaných oblastí: z kůže, očí, sliznic nebo mozku (buňky tvořící pigment = melanocyty). Nejnebezpečnější melanomy vycházejí z normálních kožních melanocytů.

Asi 40-50% jich vzniká z pigmentovaných névů , asi 10% melanomů se vyskytují opakovaně v rodině z geneticky podmíněných dysplastických névů. („Névus“ je místní pigmentovaná změna kůže  s nepravidelnými okraji – mateřská znaménka, „oheň“ apod.

„Syndrom dysplastických névů“ značí přítomnost mnohočetných névů a melanomů u dvou nebo více rodinných příslušníků prvního stupně.).

      Vzhledem k existenci genetické predispozice  by se měli příbuzní prvního stupně pacienta s melanomem dávat previdelně preventivně vyšetřit dermatologem. Před pubertou se vyskytuje maligní melanom pouze zřídka kdy. Mezi 30. a 70.

rokem života je křivka výskytu melanomu podstatně strmější. S přibývajícím věkem je tedy i riziko onemocnění melanomem podstatně vyšší.

V poslední době se zvyšuje počet nemocných i mezi mladými lidmi, v nepochybné souvislosti s velkou expozicí slunečnímu záření na mořských plážích, na horách apod.  

      Pro úplnost je třeba zmínit i dvě vzácně se vyskytující formy kožní rakoviny:       Pagetova choroba prsní bradavky je vzácný typ karcinomu, který začíná jako jednostranný zánět kůže prsní bradavky (vzniká z buněk vývodů mléčné žlázy).

      Kaposiho sarkom je zhoubné onemocnění, které vychází ze středních vrstev kůže. Pokud zasahuje lymfatickou tkáň (lymfadenopatická forma), má tendenci agresivně se šířit do různých vnitřních orgánů. Dříve byl vzácný, nyní často provází AIDS.

Spinaliom:      Spinaliomy se nejčastěji vyskytují v oblastech těla často vystavené slunci – obličej, ruce a předloktí. V oblasti obličeje se nejčastěji vyskytují jako karcinomy rtu, především spodního rtu. V oblastech sliznic a jejich přechodech do kůže patří k typickým místům výskytu penis, pochva, řitní otvor nebo jazyk. Spinaliom se zpočátku vyvíjí naprosto nenápadně.

      Často jde pouze o málo vypouklé plochy barvy kůže, žluto-hnědé nebo červené. Někdy se mění na kožní vřed, někdy roste jako útvar s bradavčitým povrchem. Někdy leží podstatná část nádoru pod úrovní okolní kůže.  

Bazaliom:       Často bývá na obličeji (80%), jen asi 5% bazaliomů bývá na trupu nebo na končetinách.  Klinický vzhled je mimořádně variabliní.

Bazaliomy mohou vyhlížet jako malé, tuhé, téměř průsvitné uzlíky, jako strupem kryté vředy, jako útvary připomínající jizvu.

Za typický obraz se považuje kožní ložisko, které se pomalu zvětšuje a po několika měsících se vytvoří lesklý, perlovitý lem s vystupujícími rozšířeným cévami (teleangiektázie) na povrchu, v jehož středu je prohlubenina nebo vřed.  

Maligní melanom:      Melanomy jsou hnědé až šedo-černě zbarvené nádory různé velikosti a formy. Ve spíše výjimečných případech mohou být i nepigmentové, a tedy okem téměř nerozeznatelné od okolí. Je několik typů maligních melanomů, které se typicky vyskytují i na různých částech těla.

 Maligní melanomy typu lentigo maligna se objevují na obličeji nebo na jiných místech vystavených slunečnímu záření. Nejprve se vytvoří méně nebezpečný „předstupeň“, pigmentovaný névus (lentigo maligna). Po různě dlouhé době se asi jedna třetina těchto névů přemění na progresivně maligní ložisko, které prorůstá do hlubších vrstev kůže.

       Povrchově se šířící melanom odpovídá za asi dvě třetiny všech melanomů. Objevuje se nejčastěji u žen na bércích, u mužů na trupu. 

      Konečně nodulární melanom (asi 10-15%), který – pokud se nevytvoří vřed – nevyvolává potíže, se může objevit kdekoli na těle. Pacient obvykle vyhledá lékaře ne proto, že by nádor rostl do plochy, ale protože se stále více zvyšuje. 

Následky

      Možné následky jsou závislé na druhu nádoru a kvalitě jeho odstranění. Bazaliom není tak nebezpečný, protože netvoří často metatstázy. Může ovšem prorůstat do hloubky a poškodit struktury těla jako jsou kosti a orgány.

      U maligního melanomu a u spinaliomu je pro další průběh rozhodující, zda již zasáhl krevní cévy a lymfatické tkáně a vytvořil metastázy i v jiných orgánech. Ale smrtelné mohou v zásadě být všechny tři druhy karcinomů kůže.

      Jistá diagnóza je možná teprve po odebrání kousku tkáně podezřelého kožního útvaru a jejím histologickým vyšetřením. Plocha a hloubka průniku do kůže jsou prognosticky rozhodujícími faktory především u maligního melanomu a spinaliomu.

Melanom tvoří velice rychle metastázy, proto je jeho včasné rozpoznání  velmi důležité.       Při hodnocení melanomů se používá takzvané ABCD-pravidlo:

 • A = symetrický nebo nesymetrický
 • B = ohraničení: ostré nebo neostré
 • C = barva: různorodé zbarvení (např. hnědé s červenými, bílými nebo modrými pruhy) nebo velmi tmavá
 • D = průměr
Budete mít zájem:  Léky Na Posunutí Menstruace?

Léčba

      U všech tří základních druhů rakoviny je v zásadě léčba velice podobná: zasažená část kůže je odstraněna chirurgicky. Okraj okolní kůže se znovu histologicky vyšetří. Pokud již v kůži nejsou žádné nádorové buňky,  byl nádor úplně odstraněn. To je velice dobrý předpoklad pro další léčbu.

      U maligního melanomu jsou po chirurgickém odstranění hlavního ložiska prováděna i  další léčebná opatření, jejichž cílem je povzbuzení protinádorové imunity. Nejčastěji jsou používány některé látky, tvořené bílými krvinkami, které ostatní bílé krvinky aktivují (tzv.

interleukin 2, interferony). Léčba má ovšem i vedlejší účinky jako je horečka, bolesti hlavy a bolesti kloubů a svalů. Protože význam imunity je u melanomu zřejmý, v posledních letech se výzkum snaží o přípravu očkovací látky proti melanomu. Očkování by mělo zvýšit úspěšnost léčby.

      Naleznete-li na svém těle viditelné změny kůže – „jaterní skvrny“ se buď nově tvoří nebo naopak velice rychle rostou, mění svou barvu a formu nebo krvácí – vyhledejte pokud možno co nejrychleji lékaře-dermatologa.

Lékař pigmentové skvrny vyšetří a případně – při podezření na nádorové bujení – zajistí odbornou protinádorovou léčbu.

      Omezení příliš dlouhých pobytů na prudkém slunci je nejdůležitější prevencí vůbec. Když už se člověk opaluje, měl by užívat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem (alespoň 15), aby nevznikly sluneční popáleniny.

Protože rozvoji kožní rakoviny je možné zabránit odstraněním „přednádorových“ (prekancerózních) kožních změn, je důležitou součástí prevence i včasné rozpoznání nemoci.       Příčinou vzniku některých kožních nádorů může být také infekce lidskými papilomaviry.

Některé typy těchto virů způsobují vznik kožních bradavic, z kterých později vzniká rakovinný nádor (např. rakovina penisu, dělohy, možná i hrtanu a jazyka). Papilomaviry jsou přenášeny pohlavním stykem, ale mimo jiné i předměty denního použití, například ručníkem.

Proto je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, a při pohlavním styku s partnerem, kterého dobře neznáme, se vždy chránit použitím kondomu.

      V dětství jsem měl často sluneční spáleniny. Jsem nyný vhodným kandidátem rakoviny kůže?       Kůže neomlouvá – tento výrok je bohužel pravdivý.

Když jste svoji kůži v dětství často vystavoval UV-záření a jeho poškozujícím vlivům, nemusíte se sice přímo obávat rakoviny, ale přesto byste měl být opatrný.

Rozumné by bylo každoroční vyšetření kůže (zejména pokud jsou na ní pigmentované skvrny) kožním lékařem, a samozřejmě také omezení dalšího nadměrného slunění.

      Jak často se mám dát vyšetřovat lékařem, aby posoudil, zda jsou kožní změny nebezpečné?       Normálně stačí jednou za rok.

Lékař má ve svých záznamech popis, velikost a rozmístění pigmentových změn na vaší kůži, takže může výsledky každý následující rok porovnávat.

Ale v případě, že máte blízkého příbuzného s rakovinou kůže, měl byste se domluvit s lékařem a  kontrolu provádět raději dvakrát ročně.

6 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

1ivana kinclová20. 8. 2012 21:25:31

Dobrý den,poslední měsíc sleduji na zádech svědění. Myslela jsem si , že jsem poštípaná, ale nyní jsme si všimla, že uprostřed jsou dvě znaménka. Pořád to vypadá jako kousnutí komára či něčeho podobného ,ale nemizí to a nepřestává svědit. Je možné, že je to nádor? 1 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

3Radomír25. 4. 2013 12:02:34

Na noze se mi obcas obevi znamenko zarudle az fialove barvy a asi tak za ctyri dny zmizi 5 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

5Dáša12. 10. 2016 18:18:06

Také mne svědí jedno místo na zádech a více než 2 měsíce.Nejen svědí, ale i jako-by pobrňuje,ovšem na tom místě je kůže čistá?Co s tím,zkoušela jsem kde co bez úspěchu.

Prosím poradˇte

Jak poznáte, že je mateřské znaménko nebo piha nebezpečné?

Statistiky sice hovoří o tom, že 95 % kožních útvarů je nezhoubných, přesto není dobré toto riziko podceňovat. Zhoubný nádor kůže tzv. melanom patří mezi velmi nebezpečné typy nádoru, jelikož je schopen poměrně časně metastazovat. Nicméně pokud je zachycen včas, pravděpodobnost vyléčení je téměř stoprocentní.

Nejohroženější skupinou jsou lidé, kteří mají na své pokožce velké množství znamének (50-90 jich zvyšuje riziko maligního melanomu až dvojnásobně).

Na toto závažné onemocnění nejčastěji umírají muži kolem 50 let, kteří podceňují prevenci. Jedno až dvě spálení na slunci zvyšují nebezpečí vzniku melanomu u žen 1,5krát a u mužů 2,8krát.

Tři a více spálení na slunci během života zvyšují riziko vzniku u žen 2,3krát a u mužů 7,6krát.

Velkou vinu za nárůst melanomů odborníci přičítají vysokému množství škodlivého UV záření, kterého se na zemský povrch (už i ve střední Evropě) dostává asi o 20 až 30 procent víc než před 40 lety. 

Nezhoubné nádory

Rostou v místě vzniku, stlačují okolní tkáně, ale nevrůstají do nich a neničí je, nemetastazují. Jsou velmi časté, vyskytují se v různém množství u všech lidí. V průběhu let se pomalu zvětšují, ale nejsou nebezpečné. Samy se nezahojí, je nutné je řešit.

Odstraňují se hlavně chirurgicky, vyříznutím nebo abrazí (seškrábnutím, obroušením), mohou být zmrazeny, někdy je vhodné využít laser nebo elektrokauter (přístroj s elektrickým nožíkem, kuličkou určený k tepelnému ničení tkání, vypalování). V místě, kde byly nádory odstraněny, již nerostou, mohou se však objevit jinde na kůži. 

Hemangiom

Hemangiom je příznačný pro dětský věk. Jde o nezhoubný cévní nádor, který se liší zabarvením (povrchové jsou světle červené, v hloubce uložené tmavočervené až modročerné). Kapilární hemangiomy vznikají v prvních týdnech života a vyznačují se rychlým růstem. V dalších letech dochází k regresivním změnám, na povrchu se objevují bělavé vkleslé pruhy a ložiska.

U 90 % dětí dochází do sedmi let věku téměř k úplné regresi (ústupu onemocnění), proto se doporučuje vyčkat spontánní regrese a zbylé ložisko řešit chirurgicky nebo laserem. Velké kavernózní hemangiomy (obsahující dutiny) spontánně neregredují a vyžadují chirurgické řešení.

Histiocytomy

Pro mladší věkové skupiny jsou typické nezhoubné nádory (tužší kožní, různě zbarvený nádorek), naopak v druhé polovině života se objevují seboroické veruky (tzv. stařecké bradavice). Nazývají se histiocyomy.

Zhoubné nádory

Zhoubné nádory rostou velmi rychle, agresivně, metastazují (pronikají) do okolních tkání a ničí je. Naruší stěny cév a šíří se organismem cévní a mízní cestou do lymfatických uzlin a vnitřních orgánů. V konečném důsledku mohou vést až ke smrti. 

Bazocelulární karcinom – basaliom

Postihuje obvykle starší lidi, vyskytuje se na obličeji, hlavě, horních partiích trupu. U jednoho člověka může být basaliomů více, mohou se objevit znovu v jizvě po odstranění původního ložiska.

Basaliom ve své první fázi vypadá poměrně nenápadně a připomíná malý uzlík, hrbol nebo ostře ohraničené ložisko červenohnědé barvy.

Rozlišujeme tedy několik typů – nehojící se vřed, který mokvá a hnisá, lesklý hrbolek nebo červené ložisko se šupinami. Prakticky nemetastazuje.

Je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem v populaci. Roste velmi pomalu, místně je velmi invazivní (pronikající). Pokud se včas neléčí, dochází k destrukci okolních tkání, což je pro pacienty náročné i psychicky, když si uvědomíme jeho umístění na krku nebo na hlavě. Pohlaví nehraje roli, v počtech výskytu jsou postiženi stejně ženy jako muži.

Spinocelulární karcinom – spinaliom

Objevuje se na různých částech těla, většinou právě v kůži u starších lidí. Vzniká ve zdravé kůži, nebo v kožním terénu sekundárně změněném (např. v jizvách, vředech, oblastech píštělí). Začíná jako tuhý, postupně se zvětšující uzel barvy kůže nebo načervenalé barvy. Často postihuje hřeby rukou, předloktí, obličej a šíji.

Je velmi agresivní v místě výskytu, může i metastazovat. Je mnohem méně častý oproti bazaliomu, riziková jsou místa na kůži, která jsou dlouhodobě vystavená slunci. 

Maligní melanom

Nádor z pigmentových buněk je nejvzácnější, ale zároveň nejnebezpečnější. Jeho výskyt se v posledních letech zvyšuje. Častější je u starších pacientů, ale objevuje se stále častěji u mladších věkových skupin. Může se vyskytnout kdekoli na těle, nejčastěji jsou to plochy, které se opalují nárazově.

Metastazuje do kůže, lymfatických uzlin i do vnitřních orgánů.

Vzhledem k tomu, že je velmi jasně patrný na první pohled (je barevný, uložený na kůži), může být zachycen v raném stadiu, tedy s vysokou nadějí na úspěšnou léčbu.

Chirurgické odstranění může potom znamenat úplné vyléčení. Bohužel i v dnešní době přicházejí pacienti s melanomy pokročilými, které brzy metastazují, léčba je svízelná a často neúspěšná. 

Melanom je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk – melanocytů. „Tyto buňky se normálně vyskytují ve velkém množství v kůži a oku, ale mohou být roztroušeny i v dalších orgánech napři.

V močovém měchýři, trávicím strojí, v plicích. V těchto orgánech je však výskyt melanomu nízký,“ uvádí MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1.

LF UK.

 

Jak poznat, že je znaménko nebezpečné?

Pigmentové skvrny a mateřská znaménka je dobré pozorovat: jestli se nezvětšují, nemění barvu, neobjevují se na nich nějaké útvary (růžové skvrnky, vyvýšené plošky a bouličky, hrubá šupinatá ložiska, krvácející útvary apod.). Pokud zaznamenáte jakoukoli změnu, je nutné okamžitě navštívit odborníka. V anglicky mluvících zemích se sebevyšetření dělá podle této abecedy, užitečné je si tato písmena vrýt do paměti: 

 • A – asymetrie = projev na kůži má nepravidelný tvar, kterým se liší od ostatních pigmentových projevů kůže  B – border = okraje jsou nepravidelné, rozplývající se hranice  C – color = nepravidelné zbarvení, převažují různé odstíny hnědé i červné barvy, některé části mohou být často i růžové, červené, šedomodré i bílé  D – diameter = rozměr projevu přesahuje 6 mm  E – evolving = průběžné změny (velikosti, okrajů, tvaru, povrchu, subjektivních pocitů, charakteru růstu) 

Autor: Jana Nová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector