Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?

Mezi nejčastější konzumenty marihuany patří nejen v České republice především muži v plodném věku. Pozornost vědců se tak často zaměřuje na to, jak moc takzvané „kouření trávy“ ovlivňuje jejich reprodukční možnosti – od kvality spermií a jejich schopnosti oplodnit ženské vajíčko až po případný vliv na ženino těhotenství.

Konopí je jednou z nejstarších kulturních plodin, kterou lidstvo využívá přinejmenším 12 000 let. Vyvinula se na jihozápadních svazích Himaláje, odkud se rozšířila prakticky do celého světa. Marihuanu prokazatelně znali již naši dávní předkové, od pravěkých sběračů a lovců až po neolitické zemědělce. Zmiňuje se o ní dokonce Bible i staroindické védy.

„Marihuana se po tisíciletí široce používala pro své léčebné a ‚spirituální‘ účinky. V Evropě již Řekové, severské i jiné národy v historii používali konopí ke zmírnění bolesti při porodu, zranění či při bolestech zubů. Nebezpečnou drogu z ní udělala až hysterie v postmoderní době.

Teprve v posledních letech se konečně lékařské použití marihuany opět objevuje u nejrůznějších diagnóz. Ačkoliv její používání není zcela bez rizika, víme, že je její společenská škodlivost ve srovnání s alkoholem nesrovnatelně nižší,“ vysvětluje Kateřina Veselá, lékařka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

„Co se však týká lidského reprodukčního zdraví, objevují se důkazy o tom, že pro něj pravidelné užívání marihuany může mít závažné negativní důsledky,“ upřesňuje.

Pravidelné kouření marihuany zvyšuje riziko potratu až dvojnásobně

Znepokojivé výsledky přinesl loňský výzkum univerzity v Bostonu, který ukázal, že konzumenti marihuany mohou mít s reprodukcí závažné potíže. Do studie se zapojilo na 1 400 dvojic, které se rozhodly počít dítě.

Bylo přitom zjištěno, že muži, kteří si dopřávají konzumaci marihuany alespoň jednou týdně, vystavují své partnerky až dvakrát vyššímu riziku samovolného potratu. Hlavním důvodem těchto potratů byla pravděpodobně degenerace spermií v důsledku kouření konopí.

Poškozená spermie vajíčko sice dovede oplodnit, její vady ale zabrání správnému vývoji plodu a dojde k potratu.

Vědci z římské Univerzity Tor Vergata vydali koncem roku 2019 studii, která popisuje působení kanabinoidů, látek obsažených v rostlinách konopí, na lidský kanabinoidní systém, jenž má klíčový vliv na celou řadu životních funkcí včetně příjmu potravy či rozmnožování. Během výzkumu se zjistilo, že kanabinoidy hrají zásadní roli při vzniku nových spermií a každé narušení systému tvorby spermií vede k poruše mužské plodnosti.

„U pravidelných uživatelů marihuany může docházet k potratům. K početí často ale vůbec nedojde, neboť je snížena jak pohyblivost spermií, tak i jejich schopnost přežívání. Pravidelným kuřákům proto doporučujeme se proti početí chránit a snahu o dítě zahájit až po určité době abstinence,“ uzavírá Kateřina Veselá.

 • Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?
 • Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?
 • Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?
 • Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?
 • Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?
 • Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?

Užívání konopí (marihuany) během těhotenství škodí mozku dítěte (STUDIE)

 • Již během tří různých studií, které zkoumali důsledky užívání konopí na nenarozené krysy, potvrdily škodlivé vlivy prenatální aplikace marihuany

Léčebné konopí, jeho medicínské využití i postupná legalizace po celém světě (zejména v USA) je během posledních let na neustálém vzestupu.

Výsledkem rapidního rozmachu této mnohostranně využitelné byliny je však také prudký nárůst užívání konopí s vysokým obsahem kanabinoidů během těhotenství.

Čím dál více matek užívá konopí, obzvláště v Kalifornii…

Jedna z nedávných studií odhalila, že ve státě Kalifornie užívání konopí celkem 7 % těhotných matek.

22 % náctiletých matek v Kaliornii běžně užívá marihuanu. 69 % výdejen ve státě Colorado doporučuje konopí pro léčbu ranních nevolností během těhotenství.

 • Léčebné konopí ve valné většině případů nepředstavuje žádné riziko pro dospělé jedince, nicméně v případě nenarozených dětí je celá věc úplně jinde.
 • Předchozí studie již několikrát prokázaly, že novorozeňata vystavovaná vlivu konopí měla v 50 % případů nižší váhu během narození.
 • Nyní vychází na povrch výsledky hned tří studií, které poukazují na možné vážné narušení ve vývoji mozků novorozeňat vystavovaných vlivům konopí.
 • Studie byly poprvé prezentovány během každoroční oficiální konference „Society for Neuroscience“ v San Diegu.

„V posledních lidech se názor na konopí jako drogu změnil natolik, že došlo až k úplné relaxaci a nebojácnosti. Součástí celé věci je pochopitelně postupující legalizace, což je v pořádku,“ vysvětluje situaci vedoucí institutu pro závislosti a členka sboru univerzity Icahn School of Medicine, Yasmin Hurd.

„To, že konopí dospělým lidem neubližuje, ještě neznamená, že neškodí ani nenarozenému dítěti.“

Marihuana (konopí) v těhotenství – jaká jsou doporučení?

Poškození kognitivních schopností u novorozeňat

 1. Badatelé na univerzitě Washington během testů na myších následně předvedli, že novorozené myši matek, které byly průběžně vystavovány silnému konopí, měli po narození problémy s kognitivními schopnostmi.
 2. Jednoduše řečeno, malé myšky nebyly moc inteligentní.

 3. Testovací dávka, která byla těhotným myším podávána, by se v lidském měřítku rovnala jednomu jointu denně.
 4. Konkrétně byly výsledky inteligence těchto myší měřeny podle rychlosti naučení se dvou po sobě jdoucích úkolů.

 5. Nejdříve se myši musely naučit pronásledovat světelný paprsek, který je dovedl k páce.
 6. Posléze si myši měly zvyknou i na samotné aktivování páky, načež dostaly jídlo jako odměnu.

 7. Myši, které byly během období v lůně vystavovány vlivům konopných látek, se v pořádku a bez problémů naučili pronásledovat světelný paprsek.

Razantní rozdíl však vědci zpozorovali ve schopnosti naučení se aktivování páky, kde si myši vystavené konopí oproti „normálním“ myším vedly znatelně hůř.

Navíc, konopí vystavované myši dělaly mnohem častěji chyby i přesto, že se daný úkol již naučily. Například, i ty myši, které již uměly aktivovat páku, si ji často pletly s falešnou pákou.

„Hned od pohledu nám připadalo, že to těmto myším jaksi nedocvakává,“ popisuje průběh výzkumu jeden z badatelů a vedoucí studie, Ryan McLaughlin.

Ryan dále popisuje, jak očividné bylo, že u myší vystavovaných konopí nikdy nebyl očividný klasický „aha!“ moment, kdy si uvědomily něco na způsob „a jo, tak takhle to teda funguje.“

Během podobného výzkumu, tentokrát však vykonaného na univerzitě Auburn Alabama, bylo těhotným myším injekčním způsobem podávána bezpečně odměřená dávka kanabinoidů.

„Myši, které byly vystaveny látkám z konopí, si po narození v porovnání s obyčejnými myšmi vedli během testů paměti znatelně hůře.“ Priyanka Pinky, studentka univerzity Auburn, která výzkum vedla.

Navíc, mladé myši matek užívajících konopí měly znatelné abnormality v mozkové oblasti hippokampu.

Hippokampus je oblast mozku zodpovědná za zpracovávání paměti a schopnosti učení se novým věcem.

Specificky se u myší vystavovaných konopí vyskytovala špatná schopnost tvorby nových neuronů – tedy základ správného utváření nových vzpomínek.

Badatelé si zatím myslí, že za touto poruchou bude stát narušení správné produkce glutamátu.

Poškození mozku nenarozených děti – kyselina kynurenová

 • Třetí a poslední studie přistála od badatelů z univerzity Maryland.
 • Zde vědci napodruhé potvrdili narušení produkce glutamátu, načež byla pozorována znatelně zhoršená paměť a schopnost učení u myší, které byly během období v lůně vytaveny látkám z konopí.
 • Navíc si však vědci všimli nového vodítka, které by mohlo celý proces nadále objasnit – kyseliny kynurenové.
 • Pokud dojde k výskytu moc vysoké hladiny této kyseliny v mozku novorozeňat, následuje snížení hladiny glutamátu.
 • Právě tento mechanismus v případě novorozených myší matek vystavených konopí vědci zpozorovali.
 • „Myslíme si, že prenatální vystavování dítěte látkám z marihuany vede k přímému nárůstu kyseliny kynurenové v mozku plodu a následnému snížení hladin glutamátu,“ vysvětluje poznatky z výzkumu Sarah Beggiato, spoluautorka studie.

Hned po objasnění tohoto mechanismu se vědci začali poohlížet po možné látce, která by u novorozeňat byla schopna zvrátit narušení hladin glutamátu a vrátit vše do vybalancovaného stavu.

Závěr

I přesto, že výsledky výše zmíněných studií znějí velice přesvědčivě, a dokonce se některé z jejich nálezů navzájem kryjí, což dále přidává na jejich důvěryhodnosti, musíme pamatovat na to, že efekty drog na zvířata se ne vždy kryjí s jejich účinky na člověka.

„Obzvláště dnes, kdy je konopí považováno za naprosto neškodnou látku, je třeba tyto výsledky vytáhnout na povrch.

Je jasné, že užívání konopí během těhotenství má dalekosáhlé důsledky na chemické procesy těla matky i dítěte.

Výzkumy na zvířatech nejednou potvrdily poškození funkce mozku o novorozených. Dokážeme si představit, že tomu tak bude i u lidí. Matky by se všem drogám, včetně konopí, měly během těhotenství bezvýhradně vyhýbat.“ HurdMount Sinai

Zdroje: Young-Wolff, Kelly C. “Trends in Marijuana Use Among Pregnant Females in California, 2009-2016.” JAMA, American Medical Association, 26 Dec. 2017, jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2667052?redirect=true.

Jak je to s konopnými přípravky během těhotenství a kojení

Zatímco jen málokterou nastávající či novopečenou maminku by napadlo kouřit marihuanu, u přípravků obsahujících konopí můžeme váhat. Mohou je těhotné či kojící ženy používat, aniž by ublížily sobě nebo miminku? Britští odborníci nabádají k opatrnosti…

Studie provedená na Londýnské univerzitě ukázala, že produkty obsahující kanabidiol (známý také pod zkratkou CBD) by měly být během těhotenství a kojení spíše zapovězeny. A to i přesto, že řada lidí je naopak doporučuje jako netoxické řešení některých potíží spojených právě s graviditou.

Není konopí jako konopí

Marihuana, která se zneužívá jako droga, vděčí za své účinky tetrahydrokanabinolu, známějšímu pod zkratkou THC. Tuto látku však v běžně dostupných přípravcích z konopí (masti, oleje, čaje, kosmetika a mnoho dalších) samozřejmě nenajdete. Zato se v některých vyskytuje právě zmíněný CBD.

Kanabidiol je velmi slibnou látkou, co se účinků na lidské zdraví týče. Velmi pozitivních výsledků dosáhl například ve studiích zaměřených na kožní onemocnění, na léčbu nejrůznějších poškození mozku, hovoří se o něm v souvislosti s roztroušenou sklerózou, depresemi, cukrovkou, ale také se zkoumá jeho potenciál v léčbě některých typů rakoviny.

Budete mít zájem:  Eva Češková Schizofrenie A Její Léčba?

Pomoc s riziky?

Zároveň se však zkoumají i potenciální vedlejší účinky CBD. A právě na ně se zaměřili londýnští vědci. Z jejich výsledků vyplývá, že tak jako některé jiné rostlinné „léky“, respektive látky obsažené v bylinných přípravcích, nejsou vhodné pro těhotné a kojící, tak ani kanabidiol by se k těmto skupinám dostat neměl.

„Naše komise zrevidovala účinky CBD a došla k závěru, že konzumace produktů s obsahem této látky může mít negatovní dopad na zdraví.

Především těhotné a kojící ženy či lidé užívající dlouhodově léky by se měli mít na pozoru,“ je přesvědčen toxikolog Alan Boobis, který je předsedou britského nezávislého výboru Committee on Toxicity.

„Zatím nemáme o CBD a jeho účincích dostatek informací, abychom jej mohli těmto ženám doporučovat,“ říká profesor Boobis.

Konopí není samo

Ostatně seznam léčivek, jež nejsou během těhotenství doporučovány (či jsou s ohledem na dopad na dítě či graviditu zakázané), je poměrně dlouhý – a některé bylinky mohou vyvolat překvapení.

Mezi ty, jimž by se těhotné měly vyhýbat, mimo jiné patří šalvěj, kozlík, lékořice, majoránka, tymián, jalovec, mateřídouška, petržel, rozmarýn, skořice nebo zázvor. A některé další.

Vždy proto konzultujte bylinné čaje, doplňky stravy, koupele či masti se svým lékařem nebo lékárníkem. Ostatně v lékárně seženete například čajové směsi přímo určené pro těhotné, které by vám ani vašemu miminku neměly ublížit.

Foto: Shutterstock

Autorka: Nikola Strnadová

Marihuana v těhotenství je ještě nebezpečnější, než si vědci mysleli

 • Údajně největší výzkum v dějinách objevil spojitost mezi užíváním marihuany v těhotenství a zvýšeným rizikem rozvoje autismu u dítěte. 
 • Toto riziko se rozhodně nevyplatí ignorovat!
 • „Ženy v těhotenství užívající marihuanu se objevuje 1,5krát vyšší pravděpodobnost na porod dítěte trpícího autismem,“ vysvětluje autor výzkumu Darine El-Chaâr. 

Toto neuklidňující zjištění mohou ženy chápat jako výstrahu před expozicí THC, hlavní složky rekreační marihuany. Z důvodu překotného vývoje je mozek miminka výrazně ohrožen nebezpečnými látkami, a to po celé období gestace. 

Studie si vzala do hledáčku 2 200 kanadských žen, které užívali marihuanu pouze v těhotenství a bez kombinace s jinými drogami, jako jsou opiáty, alkohol či tabák.  

Během výzkumu se nezaznamenával typ ani množství užívaného konopí. Vědci dokonce nezohledňovali týdny těhotenství, kdy ke kontaktu s psychotropním kanabinoidem došlo. Za důležité se považovalo pouze prokázat asociaci s riziky, nikoli nalézt konkrétní příčiny. Právě proto došlo k eliminaci maximálního množství faktorů. 

Obliba marihuany roste nejen u těhotných žen 

Jak se marihuana dostává na pole legálních a sociálně přijatelných drog, lékaři se obávají, že budoucí maminky začnou na konopí pohlížet jako na prostředek úlevy od těhotenských komplikací a zpříjemnění života. Přitom výzkum o dlouhodobém vlivu látek obsažených v této květině na plod je v plenkách. 

Pokud si během očekávání potřebujete osladit život, sáhněte raději po cukru. Nejde sice o ideální řešení, ale alespoň o menší zlo. 

Nejčastěji ale ženy sahají po „trávě“ z obavy, že medikamenty typu léky proti nevolnosti, opioidy či antipsychotika ublíží dítěti v děloze. Navíc se do povědomí veřejnosti dostávají informace o léčivých vlastnostech konopí, například: 

 • Potlačení nevolnosti 
 • Úleva od zvracení 
 • Snížení stresu 
 • Zlepšení spánku 

Americký trh s marihuanou těží ze vzrůstajícího zájmu těhotných žen.

Národní institut pro boj se zneužíváním drog odhalil více než 450 tisíc uživatelek ve věkovém rozmezí 12 až 44 let, což přesahuje dvojnásobek od roku 2002.

Ani Česko nezaostává se svou pětinou obyvatel ve věku 15 až 34 let, kteří mají s jointem zkušenosti. A v celosvětovém měřítku k této droze přičichlo (u přivonění to bohužel nezůstalo) 3,8 procent populace. 

Zajímavostí je, že v USA mají těhotné ženy největší touhu po opojení ženy během prvních tří měsíců těhotenství. Zlepšení zdravotního stavu představuje méně častý motiv. 

Ke vší smůle v 1. trimestru je mozek plodu nejcitlivější čili nejvíce náchylný k poškození. Kanabinoidní receptory, na které se váže mimo jiné THC, vznikají v mozku již v pátém týdnu vývoje, jak zjistila studie na zvířatech. 

„Lze předpokládat, že expozice kanabinoidům konopí u mozku s funkčními kanabinoidními receptory způsobí určité účinky,“ domnívá se El-Chaâr. 

Marihuana v těhotenství za rouškou anonymity 

Pokud žena užívající marihuanu zjistí, že je těhotná, je namístě neprodleně konzultovat její další (ne)užívání s lékařem. 

Bohužel podle výzkumu se řada mladých žen k takovému kroku dvakrát nemá. Podle studie publikované v časopise JAMA pouze každá druhá žena, u které byla detekována přítomnost THC v organismu, před testem přiznala požívání marihuany. 

Americké sdružení porodníků a gynekologů (ACOG) uvádí, že prevalence užívání marihuany v těhotenství zjištěná dobrovolným dotazníkem dosahuje 2 až 5 procent, v závislosti na studii. Lze údaje považovat za důvěryhodné? 

Terapie není výmluva ke kouření marihuany v těhotenství 

Proti holdování THC se staví zákon i celá odborná komunita, a to nejen u těhotných žen. Bohužel kvůli riziku vyvolávání či zhoršování zdravotních komplikací nelze doporučit během těhotenství ani lékařské konopí. 

„Těhotné ženy nebo ženy uvažující o těhotenství by měly být vybízeny k tomu, aby přestaly používat konopí pro léčebné účely ve prospěch alternativních terapií, u nichž existují důkazy o bezpečnosti během gestace,“ radí ACOG. 

Proč se vyhnout marihuaně i při kojení? 

Podle ACOG je k dispozici nedostatek dat pro vyhodnocení účinků konopí na kojence krmené mateřským mlékem. Veškeré látky z této rostliny mohou proniknout skrze lidské mléko do organismu dítěte a potenciálně ovlivnit různé procesy nervové soustavy. THC se ukládá do tukových zásob matky, a miminku tak hrozí expozice neznámému množství psychoaktivní látky po dlouhou dobu.  

Navíc v některých konopných výrobcích, včetně CBD produktů využívaných čistě pro terapeutické účely, mohou přetrvat kontaminanty (pesticidy, bakterie, plísně, těžké kovy apod.). Znečišťující látky představují riziko pro matku i její dítě. 

 „Konopí se jednoznačně vyhněte nejen během těhotenství, ale i kojení,“ doporučuje Darine z Ottawa Hospital Research Institute v Kanadě. 

Použité zdroje: edition.cnn.com, drugfreeworld.org, canatura.com

Těhotenství & marihuana: komu máte věřit?

 • Američtí pediatři a porodníci říkají matkám, že nemají kouřit trávu, ale podle lékařské literatury soudě, jsou jiné věci, na něž by si mámy měly dávat pozor ještě předtím, než se budou zabývat svým užíváním marihuany.
 • Chris Roberts; původně publikováno na https://cannabisnow.com/pregnancy-marijuana-who-should-you-believe/
 • Američtí pediatři mají jaksi jednoduchou radu pro novorodičky a nastávající matky: Neužívejte marihuanu.

Americká akademie dětských lékařů na tento zvon zvonila v posledních letech už několikrát, a bez valného úspěchu. Podle dopisu, jenž loni zveřejnil prestižní vědecký časopis JAMA, se v Kalifornii mezi lety 2009 a 2016 zvýšilo procento matek, které konzumovaly konopí, ze 4,2 % na 7,1 %. Očekává se, že toto číslo ještě naroste, protože legalizace navozuje dojem, že konopí je v zásadě neškodné – což může být pravda.

Matky, které by na hormonální trampolíně chtěly užívat konopí pro úlevu od ranních nevolností, pro regulaci nálad, chuti k jídlu či spánku, by mohl odradit fakt, že metabolity konopí končí v mateřském mléce.

Výzkumná zpráva, kterou v srpnu 2018 otiskl vědecký časopis Pediatrics, tvrdí, že THC se může v mateřském mléce akumulovat na detekovatelnou úroveň dokonce ještě šest dní po posledním užití konopí – i když výzkumníci neříkají, jaké nebezpečí takové množství představuje pro dítě. Zdá se, že jsou proti užívání konopí, ale jen jisté míry.

„Ženy by zcela jistě měly být informovány, že užívat marihuanu v těhotenství není dobrý nápad. Pokud kojíte, radili bychom vám snížit dávky nebo úplně přestat,“ říká stanfordský profesor pediatrie Seth Ammerman, jenž byl spoluautorem výše zmiňované studie.

Zároveň ale, pokud kojící matka dál kouří trávu, „výhody kojení převyšují potenciální vystavení dítěte vlivům konopí,“ sdělil Ammerman.

Takhle rozporuplná rada – přestaňte kouřit trávu, ale pokud nepřestanete, dál kojte, protože přestat kojit je horší – je známkou toho, jak málo medicína ví o užívání konopí a těhotenství.

Dostupné studie téměř bez výjimky nenacházejí jasné spojení mezi užíváním konopí a negativními následky pro děti. Zvažte jen, že kdyby takové spojení existovalo, už byste o něm určitě slyšeli.

V jednom průzkumu dvanácti tisíc nastávajících matek se vědci domnívali, že můře existovat spojitost mezi „častým a pravidelným užíváním konopí v těhotenství“ s malým snížením porodní váhy.

Jiná studie zjistila, že „data z výzkumů na lidech neidentifikovala jakýkoliv dlouhodobý nebo déle trvající rozdíl mezi dětmi, které byly in utero vystaveny vlivu konopí, a těmi, které mu vystaveny nebyly.

Když se to neví jistě, lékaři horují za opatrnost. Jinými slovy je v očích pediatrů konopí vinno, dokud nebude prokázán opak.

I když Americká společnost porodníků a gynekologů souhlasí s pediatry, že nastávající a současné matky by měly být od užívání konopí odrazovány, poznamenává také, že „máme nedostatečná data k ověření účinků na kojence během laktace a kojení.“

Výzkumníci říkají, že důležitější pro vývoj nemluvňat než kouření či nekouření trávy jejich matkami pravděpodobně je, zda žijí ve stabilní domácnosti nebo s potřebnými socioekonomickými službami. Říkají ale, že znají dost negativních následků, aby od kouření marihuany odrazovali, a že důkazy pro to mohou být ještě zjištěny.

To je dobré místo, abychom odbočili ke zlatému valounu, jenž nejčastěji zmiňují zastánci konopí v debatách o těhotenství. Máme na mysli „Jamajskou studii,“ která zjistila, že děti matek – těžkých kuřaček konopí měly o něco lepší poporodní testy než děti nekuřaček.

Melanie Dreherová, která byla děkankou čtyř významných amerických zdravotnických fakult, se na začátku devadesátých let minulého století vydala na Jamajku, aby prozkoumala, jak se daří dětem, narozeným těžkým uživatelkám marihuany. Novorozenci matek-těžkých uživatelek měly ale o něco lepší skóre v Brazeltonově novorozenecké stupnici, jež u dětí měří bdělost, dráždivost, samoregulaci a další ukazatele vývoje.

Budete mít zájem:  Nepříjemné vzpomínky: cenou za lži a mlčení je nemoc

Následně byla práce Dreherové hojně citována – ale říkat tomu „ta“ Jamajská studie by nebylo správné. Další průzkum, publikovaný v roce 1991, sledoval po pět let vývoj 59 jamajských dětí – a zjistil, že mezi dětmi uživatelek a neuživatelek není rozdílu kromě dvou ukazatelů Brazeltonovy stupnice, kde děti kuřaček ukazovaly lepší výsledky.

Ani jedna ze studií netvrdila, že všechno zlepšilo konopí. Namísto toho výzkumníci zjistili, že výkon dětí byl svázán s “jistými aspekty domácího prostředí a pravidelností … školní docházky.“ Přinejmenším v některých případech vytvářely kuřačky trávy také lepší domácí prostředí.

Znamená to, že máte v těhotenství kouřit trávu? To vám nemůžeme doporučit. Jde o vaši osobní volbu. Ale při absenci dat a konsensu platí, že klíčové je, zda dítěti dáte dobrý domov, který je bude podporovat. Existují jistě důkazy, že pokud to dokážete a navíc si k tomu zakouříte, děláte to správně.

Související

A to vážně? Těhotné kouří marihuanu, prý jim pomáhá!

V souvislosti s těhotenstvím se často hovoří o vlivu kouření a alkoholu na těhotnou ženu a její plod, ale to nejsou jediné látky, které negativně působí a mohou vyvolat problémy během tohoto období. Nepříjemnosti může způsobit i užívání drog, dokonce těch měkkých.

A mladé ženy jim zejména na počátku těhotenství někdy neodolají. Většinou kvůli partě nebo zvykem s kamarády. Některé dokonce tvrdí, že jim marihuanu doporučili jejich kamarádky jako lék proti těhotenským nepříjemným stavům.

Pozor, nevěřte tomu, můžete si velmi ublížit, a nejen sobě!

Nebezpečné látky

Nový výzkum ukázal, že sloučeniny podobné jako ty, které obsahuje marihuana (odborně se nazývají endokanabinoidy) jsou schopny měnit geny a biologické signály. Tyto signály jsou nutné k tomu, aby se během těhotenství vytvořila normální placenta. Také mohou tyto látky přispět ke komplikacím v těhotenství jako je preeklampsie.

Výzkum přinesl nové důkazy o tom, že tyto látky narušují pohyb časných embryonálních buněk, které jsou důležité pro zdravé těhotenství, speciálně pro buňky, tvořící placentu. Abnormální funkce placenty je základem preeklampsie, velmi nebezpečného onemocnění – pro matku, ale i pro dítě.

Mění geny – zpomalují pohyb buněk Vědci z oddělení reprodukčních věd v Dětské nemocnici z Cincinnati analyzovali embrya myší, které byly ovlivněny změnami, způsobenými endokanabionoidmi. Realizovali podrobnou analýzu DNA, speciálně se zaměřili na geny, které jsou důležité pro zdravý vývoj embrya. V jedné skupině myších embryí na základě endokanabinoidných látek vymazali gen s názvem Cnr1.

Druhá skupina myší zase dostávala velké dávky THC – aktivní psychotropní látky v konopí.

U obou skupin zpozorovali negativní výsledky – snížení buněčného pohybu buněk, důležitých pro vývoj embrya a zpomalení samotného vývoje embrya.

Problémy, které způsobily endokanabinoidy látky se dotýkaly zejména uchycení plodu v děloze, tvorby zdravé placenty, která je mimořádně důležitá pro plod kvůli cirkulace a výměny živin a odpadu mezi matkou a dítětem.

Cesta zpět už neexistuje

A co přesně zjistili? Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že působení konopných produktů může nepříznivě ovlivnit časný embryonální vývoj, ” vysvětluje Sudhansu K. Dey. Negativa časného embryonálního vývoje a dopadů nebezpečné látky něj se již nedají zvrátit, ani ovlivnit v pozdějším těhotenství.

Vědci tvrdí, že endokanabinoidná signalizace hraje klíčovou v centrálním nervovém systému, a tak budou zapotřebí ještě další a podrobnější výzkumy, aby výzkumníci zjistili podrobněji fakta o vlivu marihuany a podobných produktů na těhotenství a plod.

Je předpoklad, že mohou ovlivnit i mozkové buňky plodu.

Scénář, kterým nechce projít žádná maminka

Kromě toho, navození podobných stavů u výzkumných myší pomůže vědcům rozsáhlejší a podrobněji studovat příčiny preeklampsie, nebezpečného onemocnění jako pro matku, tak i pro plod, o jehož příčinách a původu zatím není mnoho známo. Navzdory rokem výzkumu je toto onemocnění stále zahaleno rouškou tajemství.

Samozřejmě, preeklampsie se netýká jen žen, které mají zkušenosti s užíváním marihuany během těhotenství. Vyskytuje se zejména v druhé polovině těhotenství a je charakterizována vysokým krevním tlakem, bílkovinou v moči a otoky. Může se vyskytnout bolest hlavy, křeče, poruchy vidění, může poškodit životně důležité orgány a toto onemocnění se může končit až komatem, či dokonce smrtí maminky.

Poškodit může však i dítě. Bohužel, často se stává, že kvůli syndromu HELLP musí být ihned realizován císařský řez, jinak by mohla maminka utrpět vážné poškození a zemřít. No, ne vždy je v té době děťátko už natolik vyspělé, aby přežilo. Některé děti umírají hned při narození, jiné několik dní. Scénář, který by nechtěla přežít žádná maminka.

Zde je to, co potřebujete vědět o používání marihuany během těhotenství nebo laktace

Vzhledem k tomu, že marihuana (konopí) roste ze státního stavu a kulturního přijetí, důležité otázky o tom, kdo by měl konzumovat drogu, se stanou naléhavějšími. Nedávno hlavní lékařská organizace oznámila svůj postoj k užívání marihuany během těhotenství nebo během kojení : Není to dobrý nápad.

Americká akademie pediatrie (AAP) oficiálně doporučuje, aby se pediatři radili ženám, aby se během těhotenství a laktace zdržely marihuany. Jejich doporučení jsou založena na klinické zprávě která se zabývá malým, ale diskutabilním výzkumem, který naznačuje, že tato praxe by mohla potenciálně ovlivnit zdravý růst a vývoj plodu, dítěte nebo dítěte.

Takeaway je, že ženy by neměly užívat marihuanu během těhotenství, ‚uvádí spoluautor Seth Ammerman Ph.D, MD, klinický profesor na oddělení dětské medicíny, Stanfordská univerzita SELF říká: ‚Existují omezené důkazy, ale jaké jsou důkazy, že to může mít negativní dopad na rozvoj plodu a ještě dále v dětství a dětství.‘

AAP však doporučuje Dávkování marihuany během kojení Je stále nejasné, zda potenciální nebezpečí postačují k tomu, aby převažovaly nad přínosy kojení.

(19659005) Konzervativní postoj AAP odráží skutečnost, že americká vysoká škola (ACOG) ACOG doporučuje těhotným ženám vyhnout se marihuanu, protože mohou potenciálně ovlivnit vývoj neuronů – ne a v některých případech i kouř – a že ‚jistota o specifických účincích marihuany na těhotenství a vyvíjející se plod je někdy obtížná, protože ti, kteří ji užívají, často používají jiné drogy, včetně tabáku, alkoholu nebo nelegálních drog , ‚

Nejdůležitější psychoaktivní složkou kanabisu je THC (tetrahydrocannabinol), který se může dostat do placenty a mateřského mléka. [19659007] Podle zprávy AAP jsou ve skutečnosti‘ omezené údaje ‚ (19459005) 1989 ] 1987 studie opic rhesus důkaz že THC je v

‚Když tedy ženy užívají marihuanu během těhotenství nebo během kojení, je možné ovlivnit normální funkce a vývoj plodu nebo dítěte‘ Laura M. Borgelt Prof. Ph.D., profesor a zástupce děkana pro administraci a operace na Skaggs School of Pharmacy na University of Colorado a farmaceutických věd, říká SELF. azenta proniká a pokud to může ovlivnit plod, ještě není dobře pochopeno.

Existuje několik důvodů, proč expozice konopí může být komplikovanější než expozice jiným látkám během těhotenství a laktace. Na rozdíl od alkoholu, který je poměrně rychle a snadno metabolizován a odstraněn z těla, kanabinoidy v marihuanu (včetně THC) mohou zůstat v těle několik týdnů po použití MD, MPH, pediatr Dětská nemocnice Benioff UCSF tvrdí, že JEHO.

‚Psychoaktivní složky marihuany jsou uloženy v mateřské tukové tkáni, a tak se uvolňují z této tukové tkáně do mateřského krevního řečiště – a možná v […][uterine environment] nebo mateřském mléce – s variabilním vzorem, nepředvídatelným,‘ říká Dr , Flaherman. Tím je těžší předpovědět, jak dlouho bude THC v jakých množstvích, což také ztěžuje studium.

Výzkum o tom, jaká expozice konopí potenciálně způsobuje vývoj plodu, kojence nebo dítě, je omezená. Ale stále existují odborníci.

‚Existuje stále více důkazů, že expozice marihuany v průběhu těhotenství může vést k negativním důsledkům v oblastech, jako jsou problémy s pozorností, snížená kognitivní funkce a skóre IQ a snížený růst, který není možné pozorovat až do dětského věku Údaje z Národní studie prevence porodnictví publikované v Epidemiologie zkoumaly korelace mezi užíváním nelegálních drog v době koncepce – od počátku až po počáteční těhotenství – a vrozenými vadami u 10 241 dětí s těžkými vrozenými malformacemi (kontrolní skupina 4 967 dětí bez závažných vrozené vady) narozené v letech 1997 až 2003. Šetření zjistilo, že existuje možná souvislost mezi užíváním kanabisu v perikoncepčním období a zvýšeným rizikem pro dítě narozené anencephaly závažnou porodní vadou, v níž je dětské pohlaví součástí jejího mozku a lebky.

Ale je důležité umístit aktuální čísla do kontextu. Z 244 dětí, které se narodily s tímto vadou ve studii, se narodilo pouze 12 žen, které užívaly konopí v období vnímání.

(Pouze 5 procent respondentů uvedlo, že konzumují nelegální drogy během periconcepce.) Navíc výzkumníci nenalezli žádnou souvislost mezi užíváním konopí a ostatními 19 vrozenými vrozenými problémy.

‚Obecně platí, že konopí se nezdá být spojena s významnými vrozenými anomáliemi,‘ uzavírají.

Studie z roku 2017 zveřejněná v časopise Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine nenalezla žádnou vazbu mezi expozicí konopí in-utero a nepříznivými zdravotními výsledky jako dítě nebo pacient Z 1 877 předčasně narozených dětí zahrnutých do studie bylo 135 z nich infikováno kanabisem in utero. Jedním omezením této studie je však skutečnost, že neměří, jak často ženy konzumovaly konopí ( což znamená, že dítě je považováno za vystavené ženě, která užívala konopí pouze jednou).

Budete mít zájem:  Účinky Rakytníku Na Lidské Zdraví?

Vzhledem k tomu, že lék byl historicky obtížně studován, existují omezení ve stávajícím výzkumu. Je třeba vzít v úvahu velké rozdíly v dávkování, účinnosti, načasování a frekvenci užívání, které se přirozeně vyskytují mimo laboratorní prostředí.

Spolupráce s vlastními zprávami, říká Ammerma, není nejpřesnější metoda – zejména pokud jde o nelegální látky, protože lidé často uvádějí, jak často a kolik používají.

A ženy, které konzumují konopí, pravděpodobně užívají jiné látky, jako je alkohol a tabák, což je obtížné izolovat účinky konopí na tyto další látky, řekl Ammerman.

Zpráva AAP obsahuje meta-přehled z roku 2016, zveřejněný v dokumentu BMJ Open který zkoumal 24 studií a zjistil, že ‚děti narozené před narozením marihuany zaznamenávají pokles porodní hmotnosti […] a je pravděpodobné, že bude vyžadovat vstup do jednotky intenzivní péče pro novorozence. ‚Většina studií v tomto přehledu však nevylučuje, že ženy používají jiné látky (např. tabák nebo alkohol).

Další metaanalýza z roku 2016 uvedená ve zprávě AAP, publikovaná v Péče a gynekologie [19659026] shromáždila data z 31 studií, aby zhodnotila vztah mezi užíváním marihuany a nízkým počtem porodů, přijetím na neonatální jednotku intenzivní péče, Analýza spontánního potratu a předčasného porodu.

Výzkumníci zjistili, že užívání konopí během těhotenství bylo spojeno se zvýšeným rizikem nízké porodní hmotnosti a časné práce. Po úpravě za zmatené faktory (např.

Souběžné užívání tabáku) zjistili, že ‚užívání marihuany během těhotenství není nezávislým rizikovým faktorem pro nežádoucí neonatální následky‘.

A ačkoli víme, že THC se může dostat do těchto látek v mateřském mléce, není jasné, jaký to může mít dopad na dítě.

Podle AAP: ‚Omezená data ukazují, že THC se vylučuje do mateřského mléka a neexistuje žádný důkaz o bezpečnosti nebo poškození marihuany během laktace.‘ V podstatě víme, že kojení přenáší na dítě ale nevíme, jak strach bychom měli být s tím.

Nejdříve je nejasné, jak dlouho zůstane THC v mléce člověka. Nedávno zveřejněná studie zveřejněná v Pediatrics v srpnu ukázala, že THC bylo detekovatelné v mateřském mléce z 34 z 54 vzorků mateřského mléka od 50 matek konzumujících konopí až po šest dní po použití.

Je také nejisté, jak by mohlo působit vystavení THC (nebo jiným sloučeninám) na dítě. (A pokud jde o skutečnost, že jiné kanabinoidy přecházejí do mateřského mléka, moc nevíme.) Jak uvádí CDC ‚údaje o účincích expozice marihuany na kojence jsou omezeny kojením a ‚

Výzva spočívá v tom, že‘ většina matek, kteří jsou užíváni během kojení v těhotenství, [so] oddělují vzájemné účinky také obtížné ‚ Maya Bunik MD, MPH Pediatr a lékařský ředitel Detské zdravotní klinice v dětské nemocnici Colorado a dětský profesor na University of Colorado School of Medicine, říká SELF.

Například studie nalezená v Neurotoxikologie a teratologie nalezená v roce 1990 ‚Expozice marihuany prostřednictvím mateřského mléka během prvního měsíce po narození se zdála shodovat se snížením motorického vývoje dítěte ve věku jedna Rok i po použití jiných látek (tabák, alkohol a koks) byl kontrolován). Nicméně, tyto ženy také užívaly konopí na počátku těhotenství, takže účinky této léčby pouze během kojení nemohly být vyvozeny z této studie.

Potenciální neurodevelopmentální poruchy zahrnují problémy s učením, behaviorální kontrolou, výkonnými funkcemi, problémy s pozornostmi a mentálními problémy říká SELF. ‚Výzvou je, aby se tyto problémy objevily mnohem později v dětství než v novorozenci.‘

Například AAP uvádí longitudinální studii z roku 1995. V této studii, která začíná v roce 1978, vědci pozorovali děti 84 těhotných žen, které užívaly konopí během těhotenství.

Ukázali, že ‚expozice marihuany, nezávislá na tabáku a jiných lécích, má významné a všudypřítomné účinky, které se vyskytují u dětí od 4 let a přetrvávají do dospělosti‘ (19659041) Problémy s porozuměním řeči, pamětí a vizuálním / vnímavým Funkce ve věku 6 let, stejně jako problémy s pozorností, řešením problémů a analytickými dovednostmi ve věku od 13 do 16 let Studie je relativně malá a vykazuje korelaci, nikoliv příčinnou souvislost

Další [1945904] longitudinální studie 606 dětí ve věku nad 10 let, publikovaných v časopise Neurotoxikologie a teratologie v roce 2004, zjistilo, že marihuana v prvním trimestru byla vystavena nedostatkům v četbě a pravopisu a špatné výkonnosti učitelů, nicméně toto spojení se nespoléhá na neurologické vývojové problémy, takže Změna v prvním trimestru Expozice uany byla také silně spojena se známými symptomy úzkosti a deprese dítěte. Autoři uvedli, že ‚účinky užívání marihuany v prvním trimestru na výkon byly plně vysvětleny účinky prenatální marihuany na depresi a úzkost dítěte.‘ Nicméně není také jasné, zda expozice marihuany vedla k symptomům úzkosti a deprese nebo k tomu, že v obou situacích hrály jiné role.

Výsledky druhého trimestru marihuany byly znepokojující. Expozice během tohoto období s větší pravděpodobností ukázala slabost výkonu (rozpor mezi očekávanými výsledky založenými na zpravodajských testech a skutečnými výsledky testů výkonnosti) a nedostatky v porozumění čtení (založené na hodnotách testů výkonu) ve věku 10 let.

Opět existovaly určité omezení, včetně skutečnosti, že výzkumní pracovníci nebyli schopni kontrolovat řadu dalších faktorů, které by mohly hrát roli, včetně sociálních dovedností dítěte a podpory vzdělávání dostali od svých rodičů. Kromě toho všichni účastníci pocházeli ze vzorku s nízkými příjmy a zahrnovali pouze ty, kteří hledají prenatální péči, takže není jasné, do jaké míry by se tyto výsledky použily na jiné populace.

Co by měli matky vědět o marihuany? 19659048] ‚Nedávno nebylo možné studovat marihuanu ve zdravotnickém světě, ale kvůli státům jako je [Colorado]kde je nyní legalizována marihuana, začneme vytvářet obraz expozice,‘ Dr. Bunik také člen výkonného výboru AAP sekce o kojení, říká. ‚Potřebujeme další výzkum, abychom konečně určili dopad THC na děti během těhotenství a laktace a tento druh výzkumu potřebuje čas.‘

Zatím odborníci souhlasí s tím, že těhotné nebo kojící matky by měly určitě být špatné při absenci lepšího výzkumu, na straně opatrnosti při ochraně zdraví svého plodu nebo dítěte. Podle AAP – stejně jako CDC, ACOG a Akademie pro kojení (ABM) – vaše nejbezpečnější sázka se zdá být nepoužívat konopí vůbec během kojení.

Jak uvádí Borgelt: ‚Není žádné množství marihuany v bezpečí pro těhotné a kojící matky. Ve světle této skutečnosti, zdržet se od marihuany ‚je nepochybně nejobtížnější a nejpřiměřenější preventivní opatření, které může matka v této době užívat,‘ říká Dr. Flaherman. ‚Chceme si být jisti, že jak matka, tak vyvíjející se dítě jsou v bezpečí a mají nejlepší možný výsledek,‘ říká Ammerman.

Přestože se doporučuje abstinence, někteří odborníci, s nimiž jsme mluvili, věříme, že tomu tak není. V tomto okamžiku existuje dostatek jasných důkazů, že ženy, které konzumují konopí, by neměly kojit.

‚Pokud by matka užívala marihuanu a sestry, nejprve bych ji povzbudila, aby přestala užívat marihuanu a pokračovala v kojení. Flaherman.

‚Pokud by však nemohla přestat užívat marihuanu, nechtěla bych ji povzbudit, aby přestala kojit, protože přínosy kojení jsou dobře známy a rizika marihuany v mateřském mléce dosud nejsou známa, protože nejsou dobře známy . ‚

Ammerman zaujímá podobnou pozici. ‚Vzhledem k omezeným důkazům se zdá, že přínosy kojení převažují nad potenciálem negativních důsledků potenciální expozice,‘ říká. ABM souhlasí s náladou: ‚V této době, i když data nejsou dostatečně silná, aby doporučila kojení s marihuanou, vyžadujeme opatrnost.‘

Borgelt se také domnívá, že možné příznivé účinky kojení, i když používá marihuanu, převažují nad potenciálními negativními účinky nedělí. ‚Ale ne, pokud je marihuana používána nebo zneužívána chronicky,‘ zdůrazňuje.

Ne všichni spadají do tohoto tábora. Bunik nesouhlasí. ‚I když bychom rádi věřili, že kojení může překonat všechny negativní účinky, jako v THC, matka by neměla kojit, pokud se rozhodne užívat marihuanu,‘ říká. ‚Nemáme žádné důkazy, že kojení chrání kojence před neurodevelopmentálními poruchami, a musíme být zastánci pro děti, dokud nebudeme víc víc.‘

Zatímco zákonnost a zákon o oznamování o užívání návykových látek se liší od státu ke státu a budete je chtít předem prozkoumat z lékařského hlediska, úplná transparentnost je stále ideální.

‚Otevřená komunikace s poskytovateli zdravotní péče poskytuje těhotným ženám a jejich dětem nejlepší výsledky v oblasti zdraví,‘ říká Borgelt.

‚Je důležité, abyste mluvil se svým porodníkem a potom pediatrem o vašem užívání marihuany, protože jim pomáhá hodnotit problémy plodu nebo dítěte tím, že poskytuje úplné informace o expozici dítěte,‘ říká Dr , Flaherman Mluvit se svým lékařem o tom, jak užíváte konopí – a proč jej používáte – může také pomoci oběma vám přijít s tím nejlepším plánem na řešení těchto základních problémů. Například pokud užíváte konopí k potírání nepříjemných vedlejších účinků těhotenství, jako je ranní nemoc pak buďte upřímní s vaším poskytovatelem, abyste mohli pomoci najít bezpečnou alternativní léčbu. Flaherman

A pokud zvládnete svůj stres, nebojte se žádat o pomoc. ‚Těhotenství a mateřství jsou stresující časy,‘ říká dr. Wymore ‚a ženy by měly být povzbuzovány, aby našly zdravé, nefarmakologické způsoby, jak se vypořádat s tímto stresem, být v bezpečí a poskytovat pečovatelům.‘ Dr. Bunik dodává: ‚Nové matky mohou potřebovat pomoc, protože čas po narození je obvykle stresující doba života.‘

Podobné:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector