Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?

Autoři knihy Já zhubnu – zdravě a natrvalo předkládají svým čtenářům dvanáctitýdenní program hubnutí bez hladovění, jehož cílem je navodit zásadní změny v nevhodném chování, myšlení a emocích a díky tomu změnit životní styl a dosáhnout žádoucích váhových úbytků.

Zkušený autorský tým v čele s Ivou Málkovou, přední českou odbornicí na obezitologii, srozumitelnou formou vysvětluje, jak změnit postupně a natrvalo nevhodné stravovací návyky a chování a dopracovat se ke zdravějšímu životnímu stylu, jídelníčku, pravidelnému pohybu, sebelásce a pevné vůli, aniž by se člověk ochudil o požitek z jídla a radosti ze života.

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Já zhubnu – zdravě a natrvalo

Program se oproti jiným metodám hubnutí nezamýšlí pouze nad tím, co jíst, ale jak převést teoretické vědomosti do praktického života, jak docílit splnění předsevzetí a upevnit si vůli. Neochuzuje o požitek z jídla, ale mění postupně a natrvalo nevhodné stravovací a pohybové návyky.

Tato změna by měla přivést hubnoucí nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života, který je lepší prožít jinak než jen „ve jménu hubnutí“. Zaměřuje se také na to, jak znovu nepřibrat a jak mít rád sám sebe. To vše je vysvětleno na názorných příkladech, díky nimž pochopíte, proč se vám dosud nepodařilo zhubnout a proč diety nefungují.

Navíc se naučíte, jak si sestavit zdravý jídelníček, který vám bude vyhovovat.

Kniha vychází z důvěrné znalosti českého prostředí a z kognitivně-behaviorální psychoterapie, která učí lidi pracovat s myšlením, emocemi a chováním a využívá se na zvládání jakýchkoli změn v našich návycích. Přinášíme vám ukázku z knihy:

„Obchod s hubnutím“ je dokonalý. Vyvolá zejména u žen problém nespokojenosti se svým tělem a současně nabízí v lákavé reklamě snadné řešení. Po různých dietách sahají bohužel i ženy s normální váhou, a pokud podléhají těmto nabídkám rok co rok, dostávají se paradoxně z normální váhy do pásma obezity. Zhubnou tři kila a přiberou pět, a tak to jde stále dokola.

Lidé nejčastěji hodnotí svoji postavu a své úspěchy s hubnutím váhou. Obezita je však něco mnohem více než jen nadbytečná kila. Obezitologové definují obezitu jako zvýšené množství tukové tkáně.

A co na to psychologové? Pokud by tato definice přesně vystihovala problematiku obezity, měla by být léčba obezity doménou lékařů a bohužel zatím tomu tak často je. Obezitu je však třeba pojímat z více hledisek.

Není to jen porucha týkající se nevhodného složení těla, ale je to též odlišnost myšlení a emocí obézních, kteří často v důsledku černobílého myšlení prožijí život „ve jménu hubnutí“. Obezita není problémem pouze žaludku, ale možná ještě více hlavy.

Život většiny obézních se skládá z období, kdy nasadí radikální nevhodnou dietu, a z období absolutní nekontroly a nadměrného příjmu potravy, ve kterém sbírají síly na zahájení další diety.

Proto je třeba i terapii pojímat komplexněji a neléčit pouze poruchu v těle, nevhodné stravovací a pohybové návyky, ale zaměřit se též na myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou. A cílem terapie by neměla být jen zhubnutá kila, úbytek tuku, zmenšení obvodu pasu, zlepšení fyziologických parametrů, ale především zvýšená kvalita života.

Váho a tukoměre, pověz mi

Lidé nejčastěji posuzují svoji úspěšnost podle zhubnutých kil. Zhubnutá kila by měla být vedlejším produktem změny životního stylu, ale to se těžko měří. Člověk chce být odměňován za své úsilí okamžitě a takovou odměnu mu dávají právě zhubnutá kila. Pozor na to, aby se váš život nezúžil jen na číslo, které ukáže váha.

Dnes je velký výběr vah, které se liší přesností, nosností (některé váhy váží do 120 či 130 kg, jiné do 150 kg), některé vám vaši hmotnost vytisknou či vám při nedodržování redukčního režimu zahrají pohřební píseň.

TIP: Jak se vážit správně

Řada vah a dalších přesnějších přístrojů (Bodystat, In body a další) dnes změří i složení těla a stanoví obsah tukové tkáně a dalších složek těla. Tato měření jsou důležitá především pro kontrolu, jestli se vám daří hubnout správně – tedy redukovat tukovou tkáň, a nikoli tkáň svalovou.

 • Přístroje pro měření složení těla fungují na základě tzv. bioelektrické impedance. Jednotlivé části těla – svaly, tuk a voda – mají různý elektrický odpor, tj. jsou různě vodivé. Tělem projde velice nízká intenzita proudu a ze speciálních rovnic se vypočte množství tuku v těle. Každý typ přístroje má trochu odlišné rovnice pro výpočet a výsledky se mohou značně lišit. Proto měření opakujte vždy na stejném přístroji.
 • Přesnost měření závisí také na umístění elektrod. Přesnější jsou vždy přístroje, které mají elektrody umístěné na rukou i na nohou, takže proud projde celým tělem a zhodnotí procento tuku přesněji.
 • Při měření obsahu tukové tkáně je třeba hlídat standardní podmínky, neboť měřené hodnoty jsou ovlivněny množstvím vody v organismu, provádějte proto měření vždy za co nejpodobnějších podmínek. U těchto měření není až tak zásadní sledovat absolutní čísla, spíše sledujte, jak se průběžně mění poměr tukové a svalové tkáně.

Čím je ovlivněno množství tukové tkáně?

Podíl tuku v organismu je určován pohlavím, věkem a etnickým původem populace. Množství tuku můžeme ovlivnit též neustálým hubnutím a přibíráním – tzv. jojo efektem – a pohybovou aktivitou.

A tak když vedle sebe postavíme dva lidi se stejnou hmotností, výškou a věkem, mohou mít odlišné množství tuku, a tudíž i odlišná zdravotní rizika. Člověk, který má za sebou v průběhu života desítky pokusů o hubnutí a velké váhové výkyvy, bude mít vyšší procento tuku v těle než člověk, který se nikdy hubnout nepokoušel.

Člověk, který se aktivně hýbe a má více svalové hmoty, bude mít při stejné váze nižší procento tuku než člověk nepohyblivý. A tak často lidé, kteří začnou správně hubnout a pravidelně se aktivně hýbou, mají menší váhové úbytky než ti, kteří drží pouhou dietu. Aktivním pohybem přibývá svalové hmoty a ubývá tuku.

Svaly jsou těžší než tuk, proto je výhodné občas zkontrolovat i množství tuku a neřídit se pouze váhou.

A jaké jsou normy?

Normální obsah tukové tkáně v těle představuje u mužů 10–25 %, u žen je fyziologicky dán vyšší podíl tuku, a sice 18–30 %. U obézních mužů přesahuje tuk 25 % a u žen 30 % tělesné váhy. S věkem podíl tuku v těle stoupá, u žen nad 50 let je tolerovatelné množství tuku do 35 %.

Centimetře, pověz mi

Vezměte si centimetr a změřte obvod pasu, který je výborným ukazatelem posouzení zdravotních rizik.

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Jablko, nebo hruška?

Z hlediska zdravotních rizik je důležitější než počet kilogramů navíc to, jak máte tuk po těle rozložen. Podle rozložení tuku rozlišujeme dva typy obezity.

Je-li tuk nahromaděn převážně na hýždích a stehnech, tvar těla připomíná hrušku, a proto se tento typ obezity nazývá hruškovitý (gynoidní). Již Věstonická venuše naznačuje, že tento typ obezity se vyskytuje převážně u žen.

U obézních mužů je tuk nahromaděn převážně na hrudníku a uvnitř břicha, tvar těla připomíná jablko, a jde tedy o jablku podobný (androidní) typ obezity. Hromadění tuku v oblasti břicha signalizuje vyšší riziko chorob srdce, vysokého krevního tlaku, cukrovky a mozkových příhod.

Přestože je zdravotní hledisko pádnějším důvodem pro hubnutí mužů, snaží se hubnout především ženy. Proč tomu tak je? Důvodů je asi více, ale je zřejmé, že společenský tlak na hubnutí u žen je daleko silnější než u mužů.

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Podívejte se na sebe do zrcadla, vidíte hrušku, nebo jablko? Pokud si nejste jisti, změřte si obvod pasu (v polovině vzdálenosti mezi vrcholem kosti pánevní a posledním spodním žebrem). Vyšel-li vám obvod pasu vyšší než 80 cm (u žen) nebo 94 cm (u mužů), zamyslete se nad sebou, a pokud je vyšší než 88 cm (u žen) nebo 102 cm (u mužů), neváhejte se změnou životního stylu a s redukcí nadváhy.

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Lze hubnout jen v určitých částech těla? Při žádném redukčním režimu nedocílíte toho, abyste změnou stravování zhubli více tam, kde to právě chcete.

Také speciální cviky zaměřené na zhubnutí jen určité části těla pomohou jen málo.

Procvičováním určitých partií můžete dosáhnout toho, že místo „rozbředlého tuku“ máte svalovou hmotu, což je výborné, ale objem kritických partií tím příliš nezmenšíte.

Galerie: K čemu vede šílené hubnutí

Jde-li vysloveně o chorobu, kdy je zmnožení velké dávky tuku většinou na hýždích a stehnech neúnosné, lze přebytečný tuk odstranit pomocí tzv. liposukce. Tato metoda však asi nebude vhodná pro žádnou z našich čtenářek či čtenářů. Většinou totiž, i když jsou u žen disproporce dosti časté, nejde o chorobu.

Obzvláště dívky a mladší ženy prožívají subjektivně tyto disproporce hůře, než by jim příslušelo. V naší zemi by chtěly ženy většinou zmenšit hýždě, stehna, břicho, což je dáno současným tělesným ideálem. V některých kulturách jsou tyto nerovnoměrnosti či nadváha brány jako norma, a tudíž ani nepřekážejí.

Daleko menší procento černošek se například pokládá v porovnání s běloškami za obézní, ačkoli objektivně je jich více, ale černoši mají ke svému tělu pozitivnější postoj.

A co tedy dělat se zmíněnými nerovnoměrnostmi? Kde si tělo uloží tuk, závisí většinou na genetických a hormonálních faktorech, tělo tedy nemůžete nijak přinutit, aby si při hubnutí vzalo z určitých míst více tuku než z jiných.

Měli byste si proto najít optimální tělesnou váhu, při níž se zhruba blížíte k ideálu a disproporce jsou pro vás přijatelné. Snažte se za každou cenu vyhnout jojo efektu, protože při každém kolísání váhy se disproporce zvyšují.

Ke sledování svých úspěchů při hubnutí berte v úvahu kromě zhubnutých kilogramů také úbytek tukové tkáně. Zjistěte a zapište si své míry, které často posoudí objektivněji, jak dobře si vedete. Pokud máte možnost, sledujte vylepšování svých fyziologických parametrů, jako je glykemie, cholesterol apod.

Tabulky, povězte mi

Vzhledem k tomu, že ne vždy je možné tuk změřit, používají se k hodnocení obezity různé indexy. Nejběžněji používaný je index tělesné hmotnosti BMI (z anglického Body Mass Index).

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Podle tělesné hmotnosti (svislá osa) a výšky (vodorovná osa) můžete z grafu jednoduše a bez počítání zjistit svůj BMI. Tabulka platí pro ženy i muže.

BMI představuje orientační hodnocení obezity, nezachycuje ale podíl tuku a beztukové hmoty. Při stejném BMI mají ženy větší podíl tuku než muži a starší jedinci větší podíl tuku než jedinci mladší. U sportovců provozujících silové sporty (vzpěrači, kulturisté) může vyšší BMI odrážet zmnožení svalové hmoty a ne zmnožení tuku.

Budete mít zájem:  Opalovací krémy pro děti jsou „jiné“

Také různé etnické rasy mohou mít při stejném BMI odlišný podíl tuku. K BMI je dnes mnoho výhrad, ale stále zůstává nejjednodušším měřítkem obezity, podle něhož můžeme určit zdravotní rizika spojená s obezitou. Jestliže je výsledek BMI v rozmezí 18,5 až 25, je to ze zdravotního hlediska normální hodnota.

Přesáhne-li hodnotu 25, jedná se o nadváhu, přesáhne-li hodnotu 30, mluvíme již o obezitě.

Pro představu:

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Podle tabulky BMI si zjistěte, zda opravdu potřebujete hubnout. Jestliže se nalézá vaše váha v červeném či oranžovém pásmu, rozhodně se do hubnutí pusťte a konzultujte svoji redukci nadváhy také s lékařem. Pokud se nacházíte v pásmu žlutém a uvážíte, že potřebujete a chcete hubnout, můžete redukovat váhu i samostatně podle knihy.

Nalézá-li se váš BMI v zeleném pásmu, nebo je dokonce nižší, rozhodně hubnout nemusíte. Nadměrné hubnutí je stejně škodlivé jako kila navíc.

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Doktore, pověz mi

Obezita sama o sobě přispívá velkou měrou ke vzniku srdečně-cévních onemocnění, ke vzniku cukrovky 2. typu, dále k problémům s pohybovým aparátem a dalším nemocem a v neposlední řadě má i psychický dopad.

Redukce hmotnosti se projeví snížením krevního tlaku a úpravou hladin krevních tuků. Také cukrovka je typickým příkladem, u něhož má změna životního stylu neuvěřitelně pozitivní zdravotní dopad a je nedílnou součástí léčby. U pacientů s cukrovkou 2.

 typu může po úpravě hmotnosti dojít ke zlepšení hladin glykemie, a mnohdy je možné snížit dokonce dávky antidiabetických léků.

Vaší snahou z pohledu zdravotních ukazatelů by tedy mělo být si díky stravování (a samozřejmě také pohybu a nekouření) zlepšit následující parametry.

Mám nadváhu, jsem obézní, mám hubnout?
Autor: Smart Press

Dnes se někdy mluví o tzv. paradoxu obezity, protože v některých případech je z hlediska zdravotního výhodnější mít nějaká kila navíc (např. u osteoporózy). Též u zralých žen nevadí BMI v pásmu mírné nadváhy, pokud není k redukci váhy jiný důvod (např. artróza).

Stále však pro většinu lidí určitě platí, že pokud jsou v pásmu nadváhy či obezity, měli by se snažit přesunout alespoň o stupeň níže. Není však nutné usilovat o „ideální“ váhu. I částečný pokles hmotnosti – zhruba o 5 až 10 % – představuje významné snížení zdravotních rizik.

Není třeba zhubnout několik desítek kilogramů, přinejmenším ne „v jednom zátahu“. Tedy platí heslo „malými kroky k optimálním cílům“.

Duše, pověz mi

Pokud jste zjistili, že z hlediska zdravotních rizik potřebujete hubnout, vezměte v úvahu ještě svoji duši. Zvažte, zda je nyní k zahájení životní změny vhodná doba a zda jste dostatečně motivováni, ale o tom se dozvíte více až v první lekci.

Než se pustíte na dlouhou trať hubnutí, přece jenom zhodnoťte, zda nepatříte mezi ty, pro které redukce váhy není opravdu vhodná.

Pokud jste z předchozího grafu zjistili, že máte BMI v normě, s hubnutím opatrně – měli byste mít opravdu rozumný důvod. V pásmu nadváhy zvažte zisky a ztráty z hubnutí a podle toho se rozhodněte. Pokud máte BMI nad 30, neváhejte a do hubnutí se pusťte.

Kdo již shodil větší počet kilogramů

Vy, kteří jste byli hodně obézní, zhubli jste již větší počet kilogramů a dostali jste se do pásma nadváhy, buďte hrdí na to, co jste dokázali, a soustřeďte se spíše na udržení váhových úbytků než na další redukci váhy. Případně se do další redukce váhy pusťte až s časovým odstupem.

Kdo má podíl tuku v těle v normě

Pokud nemáte více než 25 % tuku (ženy), resp. více než 20 % (muži), není potřeba váhu redukovat.

Kdo chce hubnout kvůli disproporcím

Pokud vás trápí disproporce, vězte, že zhubnutím tento problém úplně nevyřešíte. Jako naschvál často zhubnete tam, kde to nepotřebujete (prsa, obličej), a pokud naberete, tak zase tam, kde už tuku máte hodně (hýždě, břicho). Pokuste se tedy držet si váhu stabilní, třeba i v pásmu mírné nadváhy. Je to lepší řešení než se stále pohybovat mezi váhou normální a obezitou.

Komu je shůry dáno více tuku

Všechny znaky včetně výšky, inteligence i váhy jsou rozloženy dle Gaussovy křivky. To znamená, že 50 % lidí je v daném znaku v průměru, 25 % v podprůměru a 25 % v nadprůměru.

To se týká i předpokladů k obezitě a je to jedna z příčin nespravedlnosti, proč si někteří dopřávají, co hrdlo ráčí, a jiní ne a ne zhubnout. Každému je dána do vínku nějaká biologická váha, a kam až to s váhou dovede, záleží samozřejmě na jeho životním stylu. Chroničtí dietáři vědí, o čem je řeč.

Pokud se vám při rozumném hubnutí váha zastaví na určitém bodu a níže to již nejde, nebojujte proti přírodě, i kdyby vaše váha byla v pásmu nadváhy.

Pro koho je hubnutí celoživotní náplní

Už jste za život zhubli desítky kilogramů? Zasvětili jste život problematice váhy a už při hubnutí se těšíte, až se zase pořádně najíte? Máte tzv.

černobílé myšlení (buď, anebo) a přemýšlení o váze a o jídle vám odčerpává mnoho životní energie? Pokud máte jen pár kilogramů navíc, pokuste se s nimi smířit a prožít i tak spokojený život.

Jestliže to nezvládnete sami, svěřte se do péče psychologa. Pokud jste v pásmu obezity, do hubnutí se pusťte pod odborným vedením.

Kdo má problémy s poruchami příjmu potravy

Máte-li nadváhu a v minulosti jste měli mentální anorexii či bulimii, prožijte raději spokojený život s pár kily navíc než s rizikem návratu nemoci.

Při úvahách o hubnutí zapojte kromě emocí též mozek, protože hlava je při hubnutí to nejdůležitější.

Shrnutí

Dospějete-li k tomu, že redukce váhy je pro vás vhodná, pusťte se do četby této knihy. Nesnažte se měnit všechny své nevhodné návyky naráz, ale pracujte metodou dílčích cílů. Nečtěte celou knihu najednou. Po úvodní části postupujte podle jednotlivých lekcí, na nácvik nového chování si vždy nechte alespoň jeden týden.

Ukázka z knihy

Iva Málková, Hana Málková, Martin Pávek: Já zhubnu – Zdravě a natrvalo

Vydalo nakladatelství Smart Press, www.smartpress.cz

Opravdu mám nadváhu? Kolik mám zhubnout?

Nejjednodušší cestou jak zjistit míru nadváhy a určit si cíl  je nechat si poradit od odborníka – například absolvovat půlhodinovou konsultaci (zdarma) v naší ordinaci.

Nejznámější je Brockův index – ideální hmotnost se vypočítá tak, že od výšky (v cm) se odečte 100. Například 172 (cm) – 100 = 72 (kg).

 • Pomůže vám i tato orientační tabulka, která vychází z tak zvaného Queteletova indexu hmoty těla – Body Mass Indexu (BMI).
 • BMI = váha v kg dělená výškou v metrech na druhou. Například člověk s výškou 168 cm a váhou 75 kg si BMI vypočítá takto: 75 : (1,68×1,68) = 26,57
 • BMI méně než 18,5 znamená podvýživu
 • BMI v rozmění od 18,5 do 24,9 znamená normální hmotnost
 • BMI mezi 25 a 29,9 značí nadváhu
 • BMI nad 30 je obezita
 • BMI nad 40 je těžká obezita.

Ke zjištění žádoucí váhy bez výpočtů můžete využit speciální tabulku. Nejprve si najdete na spodní či horní straně tabulky svoji výšku. Pak přejeďte prstem přes tabulku k vaší nynější hmotnosti. Bod setkání těchto kolmic ukáže, máte-li optimální váhu či se nacházíte v pásmu mírné, střední nebo těžké obezity.

Pokud jste obézní, nezoufejte, patříte ke třetině obyvatel republiky a je nejvyšší čas začít s tím něco dělat, například navštívit naší ordinaci, poradit se s lékařem a pod jeho vedením začít hubnout.

 Zhubnout znamená nejen se lépe cítit, ale výrazně snížit riziko zdravotních komplikací nadváhy, kam patří vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, cévní mozkové příhody, nádory, artróza, křečové žíly a další choroby.

Pomocí stejné tabulky můžete určit váhu, která bude vaším cílem. U většiny z vás se tato hmotnost nachází na čáře, dělící nadváhu od optimální váhy. Pokud cíl převyšuje 10 kg úbytku na váze, doporučujeme navštívit svého lékaře nebo naší ordinaci, aby došlo k úbytku hmotnosti bez zdravotních komplikací a bez jo-jo efektu (opětovného rychlého návratu k obezitě).

Váš individuální program hubnutí vypracuje lékař s ohledem na Váš zdravotní stav a cílovou ideální váhu. Cílem není jen zhubnout, ale zpevnit svaly a snížit riziko civilizačních chorob. Unikátní behaviorální metoda přináší trvalou úpravu váhy a předchází jo-jo efektu.

První etapa hubnutí, kterou prožijeme společně, je omezena horizontem 3 měsíců a počítá s úbytkem hmotnosti 6 až 10 kg. V ordinaci obdržíte i další doporučení, včetně grafu své hmotnosti tak, abyste mohli každý týden zaznamenávat úbytek váhy.

Před zahájením hubnutí pořiďte fotografii, abyste později mohli porovnávat svůj původní a výsledný vzhled. Bylo by dobře poznamenat i obvod pasu, což je dalším ukazatelem obezity s riziky zdravotních komplikací.

 Se zvýšeným rizikem zdravotních komplikací mohou počítat muži s obvodem pasu větším než 94 cm a ženy s obvodem pasu nad 80 cm. Velmi vysoké zdravotní riziko hrozí mužům s obvodem pasu nad 102 cm i ženám s pasem nad 88 cm.

Lékaři z naší ordinace velmi detailně posoudí zdravotní rizika pramenící  z obezity a Vašeho životního stylu a pomohou Vám nejen s hubnutím, ale i s dalšími potřebnými úpravami životního stylu tak, aby se předešlo mnoha civilizačním chorobám.

Nezapomínejte, že stejně závažným zdravotním rizikem jako obezita je i stav podvýživy. Pokud máte BMI nižší než 19, hubnout se nedoporučuje. Pokud BMI je nižší než  17 – 18, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc – ať už u svého praktického lékaře  nebo ve zdejší ordinaci.  

Dieta 2011: Mám nadváhu, nebo jsem obézní?

I v České republice přibývá lidí, kteří mají problémy s nadváhou. Nadbytečné kilogramy trápí podle posledního průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny každého třetího Čecha. Každý pátý je pak dokonce obézní. Z průzkumu VZP vyplynulo například, že za poslední tři roky vzrostl počet Čechů s obezitou v průměru o 5 % (což představuje zhruba 425 000 Čechů)!

Co je obezita?

Obezita je onemocnění, které je charakterizováno zvýšeným množstvím tukové tkáně v organismu. Hodnocena je podle tzv. BMI (Body Mass Index).

Jak BMI vypočítat?

BMI lze vypočítat jako podíl hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech umocněné na druhou. Žena vážící 90 kg a měřící 1,7 m si spočítá BMI takto: 90:(1,7×1,7) = 31,9. To znamená, že má obezitu 1. stupně. Jednodušeji se dopracujete k výsledku, když si své tělesné údaje zadáte do internetové kalkulačky a výsledek máte během okamžiku. Svůj BMI si spočítejte ZDE.

Stupně tělesné hmotnosti podle BMI

Podváha – méně než 18,5 Normální tělesná hmotnost – 18,5 – 24,9 Nadváha – 25,0 – 29,9 Obezita 1. stupně – 30,0 – 34,9 Obezita 2. stupně – 35,0 – 39,9

Budete mít zájem:  Prednison 5 Léčiva – příbalový leták

Obezita 3. stupně – Více než 40,0

Nejčastější zdravotní rizika obezity

 • Závažná metabolická a oběhová onemocnění:
 • •    Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu •    ateroskleróza mozkových tepen a cévní příhoda mozková •    ateroskleróza končetinových tepen nebo jiné projevy aterosklerózy
 • •    cukrovka a dna
 • Obézní lidé mívají zvýšený krevní tlak, zvýšené hladiny nebezpečného cholesterolu v krvi a nízkou hladinu »zdravého« cholesterolu.
 • Onemocnění pohybového aparátuZvýšená mechanická zátěž způsobuje vznik artrózy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů a hrudní a bederní páteře.
 • Jiné choroby obézních pacientů:
 • •    gynekologické problémy •    žlučníkové kameny
 • •    brániční kýla
 • •    opakované krátké zástavy dýchání ve spánku

•    karcinom dělohy, prsu prostaty, tlustého střeva

Když tlouštík zhubne

Po zhubnutí mohou obézní pacienti s metabolickými a oběhovými potížemi počítat se zlepšením svého zdravotního stavu. A to nejenže se sníží potřebné dávky léků, ale v mnoha případech si prodlouží délku života! Výrazně se sníží také riziko vzniku cévních onemocnění a klesne jim krevní tlak.

Chcete shodit nějaké to kilo, ale nevíte, jak na to? Zkuste omezit příjem kalorií. Že nevíte, jaké jsou nutriční hodnoty jídel, které doma připravujete? Začněte připravovat jídla podle našich chutných receptů. U každého z nich najdete rozpis nutričních hodnot. Zjistíte zde, nejen kolik kalorií obsahuje jedna porce, ale i kolik bílkovin, tuků, sacharidů a cholesterolu. A také tip tip, jak přijaté kalorie spálit. A navíc zde najdete i BMI kalkulačku, která vám prozradí, jak jste na tom s vaší váhou.

Diskuze Monstrozní obezita

Velikost písma:

@KlaraBoch ten mám
já většinu tuku mám na břiše ale snažím se a snad mi to hubnutí
půjde dál

Ahoj, moje váha v listopadu byla 105 kg na 175 cm (25 let)… BMI 33. Ty
máš BMI přes 40 a právě přes 40 už je to „morbidní obezita“
řečeno lékařskou terminologií. Od 30 do 35 je to jen „mírná
obezita“, pod 30 nadváha.

Gynekolog mi v létě říkal, že mám
„větší nadváhu“ a že „jiná antikoncepce mi pomůže zhubnout“,
kdybych chodila k takovému jako ty, tak asi řekne rovnou že jsem obézní a
mám zhubnout. Někteří lidi jsou prostě méně taktní.

Ale když jsem zjistila, že vážím 105 kg, tak už jsem se fakt začala
bát budoucích zdravotních problémů. Rodiče mají oba vyšší tlak. Taky
moje kondice byla v háji. Ale daří se mi hubnout.

Jinak doporučuju posilování a sportování vůbec a stránky stobklub.cz,
pomůže ti to uvědomit si, kolik bys měla denně čeho jíst.

@Anonymní píše:
Prosím o anonymitu…
Minulý týden jsem byla hospitalizová na gyndě kvůli zákroku a
v propouštěcí zprávě jsem se dozvěděla, že jsem monstrózně obézní a
že bylo těžké se dostat k rodidlům i přes roznožení atd.
Vím, že jsem dost při těle ale mám milujícího manžela který mě má
takovou rád, cítím se opravdu dobře a nikdo mi nikdy nic neřekl ani
praktický lékař.
výšku mám 164cm a váhu 110kg…
nikdy jsem neměla problém ani s muži před manželem… Otěhotněla jsem na
první pokus a taky vše bylo v pořádku.

Moje známá začala hubnout právě kvůli synovi – aby se mu děti ve
školce nesmály. Prý bez většího úsilí zhubla pod dohledem lékaře a rok
50 kg a teď má velikost 40/42..Má můj obdiv..Ať se k tomu postavíš
jakkoliv, hodně štěstí..

Diskuzi jsem nečetla, tak nevím, co přesně tady zaznělo. To co tam
napsal lekar je teda drsny.

Samozřejmě že se muzes citit dobre, ale po
zdravotni strance na tom do budoucna nebudes dobre a proto bych kvuli zdravi
chtela zhubnout. Už kvuli rodine. Obezita je opravdu vážná nemoc.

Pokud se
hybes a jis pravidelne a jsi stale stejna, tak nekde tu chybu delas a zcela
urcite ve strave. Mozna jis moc malo, tim padem vaha stagnuje.

@enyf
tak pokud jsi kupturistka, tak ten BMI hodně není, ale že člověk
s běžnou svalovou hmotou nevypadá při BMI přes 30 obézně si moc neumím
představit 

Diskuzi jsem nečetla, tak nevím, co přesně tady zaznělo. To co tam
napsal lekar je teda drsny.

Samozřejmě že se muzes citit dobre, ale po
zdravotni strance na tom do budoucna nebudes dobre a proto bych kvuli zdravi
chtela zhubnout. Už kvuli rodine. Obezita je opravdu vážná nemoc.

Pokud se
hybes a jis pravidelne a jsi stale stejna, tak nekde tu chybu delas a zcela
urcite ve strave. Mozna jis moc malo, tim padem vaha stagnuje.

@Králičice

Zakladatelko– co se týče dítěte, tak každé dítě se
dostane časem do fáze, kdy jsou rodiče trapní a nezáleží na váze ale děti a hlavně kamarádi dětí milosrdní
nejsou, s tím se musí počítat, ale spíš mě zaráží, že tě to tak
překvapilo celá tahle diskuze. Jakoby sis dodneška nemyslela, že jsi
tlustá. To tě vážně v ničem váha neomezuje? Můžeš jezdit na výlety
na kole? Můžeš jít na svižnou procházku, když dítě jede na odrážedle?
Chodíš bez problémů plavat, na hory, do heren, k vodě? Zkrátka běžné
rodičovské aktivity?

@Anonymní píše:
Nemám jiné problémy ani vys. tlak, je mi 25…

Ahoj..pracovala jsem několik let na obezitologické klinice..
„MONSTRÓZNÍ OBEZITA“ je lékařský termín, v současnosti se už
nepovažuje za „politicky korektní“ a užívá se spíš označení
„obezita x- tého stupně“. Asi tak, jako se dříve používalo „debil,
imbecil“ a teď se říká „mentální postižení“.

Jinak podle toho, co píšeš, hodně obézní opravdu jsi- a to, že nemáš
zatím žádné problémy, je velké štěstí- jsi hodně mladá a nejspíš
máš také dobré geny.. Je super, že se kvůli tomu netrápíš a máš se
ráda A také, že máš kolem sebe fajn lidi . Kdyby ses někdy rozhodla s tím něco
udělat, tak to je určitě lepší, než kdybys byla sama a nešťastná.
Nemusíš být Twiggy, ale třeba za 80 kg by Ti tělo bylo určitě vděčné
( vem si, že s touhle váhou se pravděpodobně nevejdeš třeba do
magnetické rezonance nebo do CT, neunese tě část operačních stolů a
pod… Kdybys potřebovala nějakou banální operaci jako třeba slepé
střevo, budeš s tím mít neskutečný problém- od toho, že se doktoři
budou bát Ti dát narkózu, pro Tvoje BMI už budou asi potřebovat speciální
vybavení pro narkózu, hůře se hojí rány, jizva je pak ošklivá a
vůbec..

@lpetra moje mamka to ma
takhle od prechodu, porad neco zkousi- ted naposledy nejakou zelenou kavu, ze
pry to ma spalovat tuk..Na cviceni cas nema, ale to je myslim prave zasadni.
Kdyz se tam ten tuk dostal, nejak se zase musi dostat pryc tak preji, at to jde co nejlip 

@G12 píše:
@enyf
tak pokud jsi kupturistka, tak ten BMI hodně není, ale že člověk
s běžnou svalovou hmotou nevypadá při BMI přes 30 obézně si moc neumím
představit

přesně tak. já mám BMI na hranici nadváhy-25 a tlustá vypadám.
Prostě mám špek a zadek. Není to žádná tragedie, ale vím že tlustá
jsem a i tak vypadám

@KlaraBoch tak já
mám za 6 týdnů dole 6 kg tak snad to půjde dál. A docílila jsem toho
jen stravou nemůžu zatím cvičit mám zdravotní problémy ale hned jak je
vyřeším budu cvičit. Ještě jsem si teda pořídila psa tak chodím na
procházky

@Agáta13 píše:
Ahoj..pracovala jsem několik let na obezitologické klinice.. „MONSTRÓZNÍ
OBEZITA“ je lékařský termín, v současnosti se už nepovažuje za
„politicky korektní“ a užívá se spíš označení „obezita x- tého
stupně“. Asi tak, jako se dříve používalo „debil, imbecil“ a teď se
říká „mentální postižení“.Jinak podle toho, co píšeš, hodně
obézní opravdu jsi- a to, že nemáš zatím žádné problémy, je velké
štěstí- jsi hodně mladá a nejspíš máš také dobré geny.. Je super, že
se kvůli tomu netrápíš a máš se ráda A také, že máš kolem sebe fajn lidi . Kdyby ses někdy rozhodla s tím něco
udělat, tak to je určitě lepší, než kdybys byla sama a nešťastná.
Nemusíš být Twiggy, ale třeba za 80 kg by Ti tělo bylo určitě vděčné
( vem si, že s touhle váhou se pravděpodobně nevejdeš třeba do
magnetické rezonance nebo do CT, neunese tě část operačních stolů a
pod… Kdybys potřebovala nějakou banální operaci jako třeba slepé
střevo, budeš s tím mít neskutečný problém- od toho, že se doktoři
budou bát Ti dát narkózu, pro Tvoje BMI už budou asi potřebovat speciální
vybavení pro narkózu, hůře se hojí rány, jizva je pak ošklivá a
vůbec..

ahojky když jsi pracovala na této klinice co by jsi mi poradila jak si
udržet váhu když mám nemocnou štítnou žlázu a tloustnu i když jsem
přestala jíst sladký a hýbat se taky snažím a nic pořád
přibírám 

@Anonymní píše:
Díky vám všem, je mi ještě hůř než mi bylo… prosím @admin o smazání pokud
možno… dozvěděla jsem se asi to co jsem měla…
hlavně to jak se za mě mé dítě bude stydět…

moje matka měa stejnu váhu jako ty v tvým věku do 30,let brala léky ne
vysoký tlak, v 35 cukrovka 2 stupně teď jí je 48 let a už bojuje
o nohu – ta pravda tady by ti měla otevřít oči a já osobně být doktorem
tak ti klidně řeknu do očí, že přes špeky nebylo možné provést zákrok
dostatečně kvalitně 

Cvičení je pro štíhlé. Jak mají hubnout tlustí? | Žena.cz

Choďte pěšky do schodů! Z této módní rady pro zhubnutí  vstávají skutečným odborníkům hrůzou vlasy na hlavě. Pokud máte vyšší nadváhu (plus potíže se srdcem, což je častá kombinace), napácháte na svém těle víc škod než užitku.

Problém je totiž v neúměrné zátěži, kterou takový pohyb představuje pro klouby. Nakonec si je zničíte a budou vás bolet tak, že už se nehnete vůbec. A to platí i pro mladé „otylky a tlustýny“.  Ze stejného důvodu byste neměli podléhat ani současné vlně běhání. Vhodná není ani třeba zumba nebo sporty s výskoky a dopady – basketbal, volejbal, squash a podobně.

Budete mít zájem:  Stravovací zvyklosti předních českých lékařů – co a kdy jí?

Hubněte v plavkách

Pro osoby s nadváhou či obezitou je vhodné volit fyzické aktivity, které nezatíží jejich pohybový aparát více, než jej zatěžuje už samotná váha. Je třeba myslet především na oběhovou a dýchací soustavu a nosné klouby. Jednou z nejvhodnějších pohybových aktivit je proto plavání. Takže hurá do vody, je přece léto!

Doporučujeme: Snažíte se a nehubnete? Kde jste udělali chybu?

Cvičení ve vodě totiž zapojuje celé svalové skupiny, aniž by výrazněji zatížilo páteř nebo klouby nohou. Podle odborníků také zlepšuje dechovou kapacitu. Je však třeba dbát na volbu teploty vody.

Pobyt v ledové vodě může tělu vyslat signál k uložení podkožního tuku, což by bylo pro osoby s nadváhou kontraproduktivní. Vhodné je proto cvičení v bazénu s vodou, která má 30 a více stupňů Celsia. Pokud je navíc geotermální, pomůže namáhanému organismu relaxovat a působí blahodárně.

 Například  Aqualand Moravia využívá jako jediný akvapark v ČR geotermální vodu a víc než polovina z 12 bazénů má teplotu nad 30 stupňů.

Věděli jste, že plaváním tělo spotřebuje až 5x více energie, než kdybyste stejnou vzdálenost urazili pěšky? Ovšem stylem „paní radová“, abyste si nenamočili účes, toho nedosáhnete. Musíte se i ve vodě trochu potit a zadýchat!  

Jděte na to!

Chůze podle vědců může být přesně tím faktorem, který rozhoduje o našem zdraví. Přesto nám všem velmi chybí. Pořiďte si krokoměr – budete překvapení, jak málo toho za den nachodíte.

Změňte to!  Léto a dlouhé večery zvou k procházkám. Přidávejte si každý den trošku a hýbejte se denně aspoň 30 minut – ale dodržujte to opravdu každý den.

Podle studie tak spálíte o 120 kalorií víc, což za rok představuje o pět kilo tuku méně

Je nejpřirozenějším pohybem a pro lidi s nadváhou je nejúčinnější. Je potřeba myslet na lehce uvolněná ramena, zatažené břicho, rovná záda a pokrčenýma rukama rytmicky doplňovat pohyb nohou. Dobré je při chůzi sledovat tepovou frekvenci, která by se měla pohybovat maximálně na 60 -70 % hodnoty, získané odečtením vašeho věku od čísla 220.

Při příliš vysoké frekvenci budete spalovat spíše cukry než tuk, čímž se rychleji unavíte. Netrénovaní lidé mají i v běžném životě rychlejší tep, takže ze začátku může vzrůst nad udávané maximum. Po určité době pravidelného chození se však upraví. A jako bonus vám klesne i krevní tlak!

Netrapte se hladem

Pokud chcete ke správnému pohybu přidat i dietu, neberte to příliš zostra, radí Susan Bowerman, expertka na výživu ve společnosti Herbalife. Tady je pět důvodů, proč není dobré až příliš snižovat počet přijímaných kalorií:

1. Můžete mít problém dodat tělu všechny živiny, které potřebuje. Musíte mu zajistit dostatečné množství vitamínů, minerálních látek, sacharidů, bílkovin a zdravých tuků.

2. Budete hladoví. Když máte velký hlad, všechno jídlo pak vypadá lákavě, a je tedy větší pravděpodobnost, že budete při dietě podvádět.

3. Nebudete mít dost fyzické energie. Svalům musíte poskytnut palivo, které potřebují. Výsledkem tak může být, že ztrácíte svalovou hmotu. Ztracená svalová hmota se nahradí tukem a vy budete vypadat ještě hůř než před zahájením hubnutí.

4. Nebudete mít dostatek psychické energie. Budete se cítit unavení a nesoustředění. V důsledku toho budete mít větší chuť na sladké, což je cesta do pekel.

5. Skončíte s dietou a propuknou orgie. Drastické snížení příjmu kalorií je omezující, takže nevydržíte dlouho. Zdravé stravovací návyky a cvičení, které si stanovíte během hubnutí, jsou ty, kterých byste se měli držet i po skončení diety nebo jakéhokoli hubnoucího procesu.

Rychlé hubnutí je nejen nebezpečné, ale také vede často ke známému jo-jo efektu, který veškeré vaše vynaložené úsilí a motivace rozcupuje na kousky. Ať už držíte jakoukoli dietu nebo se v jídle nějak omezujete, vždy se řiďte radou „pospíchej pomalu“.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Zkuste „sliz“: Dieta, která zaručeně zabere

 • Trhaný spánek: Spěte na „dvě šichty“, bude vám lépe
 • Viagra pro ženy konečně schválená! Brát se bude denně

Vstoupit do galerie | 6 Migréna: Tipy, jak ji zvládnout v práci
  Video Mohlo by Vás také zajímat: Pornografie z pomsty: Jsou to bolestné příběhy, které spojuje zrada, říká Patočková | Video: Martin Veselovský

Pichlerová: Hubnutí začíná a končí v hlavě

V České republice má nadváhu či je obézních 56 procent obyvatel, což nás řadí na první příčky v Evropě.

Dramaticky narůstá dětská obezita, varuje 

Češi patří mezi rekordmany, co do počtu obézních lidí v populaci.

Bojovat s obezitou a problémy s tím spojenými pomáhá svým pacientům také diabetoložka a obezitoložka Dita Pichlerová. Sama má se snižováním nadváhy zkušenosti, které shrnula i v knize o hubnutí a udržení si váhy.

„Vlastně mě k jejímu napsání tak trochu přiměli pacienti, kteří se chtěli objednávat k té doktorce, co bývala tlustá. Mysleli si, že jim budu víc rozumět, když jsem si tím také prošla.

V knize jsou tedy tipy a finty, jak se zbavit nadbytečných kil a jak si udržet váhu, a také můj osobní příběh.

Chtěla jsem je inspirovat tím, že když jsem to zvládla já, zvládnout to také,“ přiblížila svou knihu absolventka lékařské fakulty s tím, že je určena hlavně ženám.

Pochopení pro své pacienty určitě má. Jak říká, je moravské děvče a geny se nezapřou. Vždycky prý bývala baculatá a ráda jedla, a přestože ráda a dost sportuje, váhu si musí stále hlídat.

„Nejvíc, přes sto kilo, jsem vážila po druhém těhotenství, což byla katastrofa pro mě jako pro ženu i jako lékařku. Obézní diabetolog nedělá na pacienty nejlepší dojem. Nedařilo se mi ale nadbytečných kilogramů zbavit a musela jsem hodně bojovat. Nakonec se mi podařilo během tří let zhubnout asi třicet kilo a stále mě stojí velké úsilí si váhu udržet,“ podotkla Pichlerová.

Dobré jídlo má ráda, a i když přestala jíst celou řadu oblíbených lahůdek, nevyškrtla je z jídelníčku úplně. „To by přece znamenalo, že už si po zbytek života nic neužijete. To bych nevydržela a ani většina lidí, kteří mají s váhou problémy.

Někdy si tedy dopřeju sladké nebo třeba chlebíček nebo si ugriluju špekáček, ale znamená to, že pokud chci štíhlou postavu udržet, musím si ručičku váhy neustále úzkostlivě hlídat, a jak ukáže o kilo dvě víc, musím být na sebe zase chvíli přísnější,“ popisuje obezitoložka.

Lidé se sklony k nadváze s ní zkrátka musí bojovat pořád.

Psychika je u redukce váhy zásadní. Mám pacienty, kteří mají obrovské znalosti toho, jak si hlídat kila, ale z nějakého důvodu je na sebe neaplikují, vysvětluje Pichlerová.

Celé téma hodně souvisí s lidskou psychikou, a proto si letos dodělává doktorát z psychologie. Doufá, že jí to pomůže v práci s pacienty. „Lidé s nadváhou mají určité povahové rysy, třeba nadšení pro jídlo.

Psychika je ale zásadní především u redukce váhy. Hubnutí prostě začíná a končí v hlavě. Mám pacienty, kteří mají obrovské znalosti toho, jak si hlídat kila, ale z nějakého důvodu je na sebe neaplikují.

Prošla si tím také ona, zpočátku snahy o hubnutí odkládala a pak zase zkoušela radikální přístup, aby měla co nejrychlejší výsledky. Nakonec se přihlásila na kurzy hubnutí, které jí pomohly. S nadváhou bojovala především razantní změnou jídelníčku. Zafungovala pravidelná strava, přestala také jíst večer nebo u televize.

S rostoucím věkem je boj proti nadbytečným kilům stále náročnější, rozhodně se proto vyplatí do něj jít co nejdřív. Pichlerová navíc zdůrazňuje, že už snížení váhy o deset procent výrazně zlepší zdravotní stav člověka.

„Po shození deseti procent váhy začne lépe fungovat metabolismus, zlepší se hodnota cholesterolu, snižuje se hladina cukru, člověk se lépe pohybuje. Menší cíle jsou důležité také z hlediska motivace. Když do ordinace přijde člověk se 140 kilogramy, pro začátek se domluvíme, že shodí 14 kilo.

Když se mu to podaří, cítí se subjektivně lépe a má chuť pokračovat.“

Pomáhat pacientům ji hodně baví, medicína přitom nebyla vždycky její jasná volba. Na gymnáziu ji bavily humanitní i přírodovědné předměty a při vyplňování přihlášky na vysokou se rozhodovala, zda nejít raději na práva. „Obojí mě hrozně lákalo, medicína nakonec zvítězila, protože jsem v ní viděla větší možnost pomáhat lidem,“ říká dnes.

Výběru nelitovala, vše ji na studiu zajímalo a zvládala to přesto, že ve druhém ročníku se jí narodila dcera.

„Musela jsem napřít všechny síly, a když jsem udělala zkoušku z patologie, brala jsem to jako znamení, že mám ve studiu pokračovat.

Mateřství mi ale pomohlo třeba v tom, že jsem se přestala před zkouškami stresovat a měla jsem díky tomu dokonce lepší známky. Dcera byla důležitější a školu jsem tak brala s větším nadhledem,“ přiblížila svůj studentský život.

Kvůli dítěti ji to po studiích táhlo ke gynekologii nebo porodnictví. Když se ale po absolutoriu odstěhovala za manželem do Prahy, neměla na podobné místo štěstí.

Nakonec našla inzerát na místo na diabetologii v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kam se dostala, a práce hodně propojená s výzkumem se jí zalíbila.

Po atestaci z institutu odešla a začala se věnovat klinické praxi v diabetologii a obezitologii.

„Hodně se zabývám takzvanou bariatrickou chirurgií, což jsou různé zákroky na trávicím traktu od žaludku po střeva. Vyřazením části trávicího ústrojí z činnosti totiž dokážeme nejen snížit váhu obézních pacientů, ale především výrazně zlepšit jejich zdravotní stav. Například upravit cukrovku, vysoký tlak, cholesterol i výskyt zhoubných nádorů,“ popsala Pichlerová.

Práce určitě nemá málo, v České republice má nadváhu či je obézních 56 procent obyvatel, což nás řadí na první příčky v Evropě. I když u dospělých se nárůst zastavil, dětská obezita dramaticky narůstá. Roli v tom hrají špatné stravovací návyky a málo pohybu.

„Kroužky na dorovnání nedostatečného pohybu nestačí, hodin tělocviku je málo a také se po revoluci výrazně zvedla nabídka všemožných čokolád a dalších sladkých lákadel. Přestože se ale stát různě snaží například omezovat nabídku ve školních automatech na občerstvení nebo přidávat hodiny tělocviku, nejdůležitější je v tomto směru rodina,“ upozorňuje lékařka.

Ze své praxe zná řadu případů, kdy obézní rodiče přivedou do ordinace obézní dítě a chtějí, aby ho lékař „opravil“. Vlastní problémy s váhou, a tedy případné genetické predispozice či špatné návyky v rodině přitom často příliš nevnímají.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector