Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Uvítání a představení webové stránky pro pacienty

Stránka věnovaná Bechtěrevově nemoci byla vytvořena ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze a Českou revmatologickou společností. Cílem tohoto webu pro pacienty je rozptýlit mýty, jež kolem onemocnění panují, a soustředit na jednom místě všechny podstatné informace o ankylozující spondylitidě.

Odborným garantem webové stránky je revmatolog a imunolog prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., vedoucí vědeckovýzkumného centra Revmatologického ústavu. Jeho záštita nad projektem je zárukou toho, že se k pacientům a široké veřejnosti dostanou jen přesné a vědecky ověřené informace o této nemoci ve srozumitelné formě.

Ankylozující spondylitida (AS), někdy také označovaná jako Bechtěrevova nemoc, se projevuje především bolestmi a ztuhlostí páteře. První příznaky se obvykle objevují mezi 20. a 30. rokem života.Ankylozující spondylitida se projevuje tzv. zánětlivou bolestí zad, která začíná postupně, obvykle je nejhorší v noci nebo po ránu a zmírňuje se při pohybu. Tato zánětlivá bolest je většinou chronická a trvá déle než tři měsíce. Někteří nemocní mohou mít také další projevy onemocnění, mezi které patří především bolesti pat, otoky a bolestivost kloubů nebo oční zánět, který se projevuje bolestí, zarudnutím a neostrým viděním.Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!Pokud trpíte bolestmi zad, které trvají déle než tři měsíce, mají zánětlivý charakter a začaly ve věku do 45 let, pak je vhodné navštívit svého praktického lékaře.Praktický lékař by měl na základě vašich obtíží zvážit doplnění dalších vyšetření a následně zvážit odeslání na revmatologii.Otestovat se →Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Ankylozující spondylitida je v současné době nevyléčitelná, to ale není důvod k zoufalství. Léčba se vždy odvijí podle průběhu nemoci, který je u různých lidí různý. Cílem léčby je úleva od příznaků, zachování funkčních schopností a předcházení komplikacím.

Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Není možné poskytnout jednotný a jednoduchý návod na léčbu tohoto onemocnění, protože jeho projevy jsou velmi pestré a mnohotvárné. Kombinují se zde příznaky postižení pohybového aparátu, především bolesti v zádech, a příznaky postižení periferních částí skeletu, kam patří klouby a šlachové úpony.

Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Může strava ovlivňovat Bechtěrevovu nemoc? Co pracovní a sociální problematika? Nemocní s ankylozující spondylitidou mohou mít také vyšší sklon k rozvoji dalších onemocnění. K nejčastějším přidruženým onemocněním patří kardiovaskulární onemocnění a osteoporóza.

Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Klub bechtěreviků České republiky z.s. je volným a dobrovolným sdružením zdravotně postižených občanů Bechtěrevovou chorobou (diagnóza ankylozující spondylitida), rodinných příslušníků a všech příznivců a zájemců o zlepšení životních podmínek takto zdravotně postižených občanů.

Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

„Jsme pomocníkem pro všechny revmatiky – informujeme, podporujeme, sdílíme, aktivizujeme a spojujeme se se silnými partnery. Spolu vše zvládneme lépe.‘

Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Publikace je určena pro všechny s Běchtěrevovou nemocí a jejich nejbližší. Jako jedna z mála knih je zaměřená na komplexní přístup k léčbě ankylozující spondylitidy (axiální spondyloartritidy) a jejích časných forem.

Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!Mám Bechtěreva. A přesto řídím auto!

Letecký lékař AME MUDr. David Melechovský

Otázka: Dnes jsem potkal jednoho svého kamaráda. Říkal mi že byl doktora ve věci prodloužení medical kartičky, aby mohl letos opět poletovat s kluzákem. Povídal mi hotové horory, kterým se zdráhám uvěřit, zvlášť když jsem nic podobného od nikoho jiného zatím neslyšel. Ale prvního apríla už bylo, tak nevím.

Otázkou je co z toho co mi povídal je pravda, a co třeba pramení z nedorozumění nebo nesprávného pochopení některých informací ať už ze ztrany doktora, nebo pacienta.Takže co jsem se zhruba dověděl: (před každý bod si doplňte slovo ‚údajně‘)- nově tyto prohlídky spadají pod UCL, konkrétně jeho část tzv.

Letecko-lékařskou inspekci a jsou stejne komplexní pro GLD jako pro PPL.- je třeba absolvovat mnohem více vyšetření a to taky za poněkud delší peníze, než jsme byli dosud zvyklí.- jsou přísnější kritéria. Na mírně zvýšený tlak nebo cukr už medical nedostanu.

No, povídal mi toho asi víc kecali jsme asi půl hodiny, mluvil o několikastránkových formulářích a kdoví o čem ještě, ale hlavně řekl jednu věc, která se mi nelíbila a přinutila mne zeptat se zde na fóru jak to vlastně je.

Řekl mi totiž, že se už něklik hodin zabývá myšlenkou pověsit plachtění na hřebík, a přejít k ULL, kde jsou prý podmínky jednodušší a klacků pod nohy méně.Mám na prodloužení ještě rok času, ale přesto bych rád věděl, jak je to doopravdy. Už kvůli němu.

Odpověď:Zdravím účastníky diskuzí na Gliding.cz ,děkuji Tomášovi za dotaz na změny, které postihly vydávání Osvědčení zdravotní způsobilosti pilotům kluzáků. Když jsem se o těchto změnách dozvěděl před asi měsícem, ihned mi došlo, že vyvolají vlnu nevole mezi plachtaři. Myslím, že je třeba vysvětlit, co se vlastně stalo.

Až do nedávna byl průkaz pilota kluzáku “národním průkazem”. To znamená, že byl platný pouze v České republice a jeho uznání v zahraničí záleželo na libovůli ostatních států. 

V posledních letech se ale Evropská unie snaží vytvořit nová společná pravidla v civilním letectví. Koncem roku 2011 vydala Evropská komise své nařízení 1178/2011, které nahradilo staré předpisy řady JAR-FCL. Motoráři tyto předpisy znají velmi dobře.

Pověstný byl především JAR-FCL3, který reguloval zdravotní způsobilost pilotů. Byl k pilotům obludně krutý, byl beznadějně zastaralý vzhledem k moderní medicíně, byl to kostlivec ve skříni leteckých lékařů.

Nový “doktorský” předpis Part-MED, který je součástí nařízení Evropské komise 1178/2011, hodnotím jako velmi kvalitní a vstřícný vůči pilotům i leteckým lékařům.

Umožnil například létat po laserových operací očí, je tolerantnější k obézním pilotům, k těhotným ženám a přinesl mnoho dalších drobných vylepšení ve jménu pokroku. Mně osobně například umožnil získat pověření ÚCL pro obnovování 1. třídy zdravotní způsobilosti profesionálním pilotům. Předpis najdete na mých webových strákách.

Novinkou je, že nařízení EU 1178/2011 reguluje také vydávání pilotních průkazů pilotům kluzáků. Výhodou je, že takový průkaz je platný v celé Evropské unii. Pro piloty kluzáků zavádí dokonce dva různé průkazy – SPL (sailplane pilot licence) a LAPL(S) – (light aicraft pilot licence for sailplane). Průkaz SPL je požadavky na výcvik pilota přibližně na úrovni dnešního PPL.

Průkaz LAPL(S) je na nižší úrovni. K těmto průkazům musí mít pilot odpovídající Osvědčení zdravotní způsobilosti. Pro průkaz SPL musí mít Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy stejné, jako mají motoráři. Pro průkaz LAPL(S) musí mít Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL. Takové Osvědčení pro LAPL je požadavky na vyšetření a kvalitu zdraví pilota pod úrovní 2. třídy.

Až sem je to myslím bez problému a věci fungují dobře. Potíž nastává s tím, že Česká republika získala odklad platnosti všech ustanovení nařízení EU1178/2011, které se týkají průkazů SPL a také LAPL. Důvodem je rozložit administrativní nápor na ÚCL a odsunout výměnu všech plachtařských průkazu do doby, až vymění všechny průkazy motorářů. Odklad je do 8.4.

Budete mít zájem:  Kyselina Hyaluronová Na Klouby?

2015, kdy začnou platit nová pravidla pro vydávání pilotních průkazů pro piloty kluzáků. Nicméně ČR nepožádala o odklad ustanovení o zdravotní způsobilosti Part-MED pro všechny včetně plachtařů. To znamená, že pilotní průkazy mají piloti kluzáků dosud podle starých pravidel, ale Osvědčení zdravotní způsobilosti mají už podle nových pravidel.

A protože v České republice zatím neexistuje průkaz LAPL, musí mít z rozhodnutí ÚCL všichni plachtaři Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy stejného typu, jako mají motoráři, a to podle předpisu Part-MED. Tato “legislativní nehoda” bude platit až do 8.4.2015, kdy bude zavaden průkaz LAPL.

Pro ty, kterým bude stačit pilotní průkaz LAPL(S) bude stačit podstatně jednodušší Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL. Pravda je, že Úřad uvažuje o zkrácení termínu zavedení LAPL.

K této nemilé legislativní zápletce se přidává další okolnost, která se týká leteckých lékařů. Aby mohl letecký lékař vydávat Osvědčení podle nového Part-MED i pro plachtaře a získal pověření ÚCL podle Part-MED, musí se doškolit.

Doškolení prováděl Ústav leteckého zdravotnictví a cenu třídeního školení si stanovil na 20.000 Kč. Je to mimochodem dvojnásobná cena stejného školení, jaké se provádí ve Velké Británii na Kings College v Londýně a kde jsem školení prodělal já.

Je to také přibližně trojnásobná cena školení, jaké se provádí v Německu na Deutschen Akademie für Flug- und Reisemedizin ve Frankfurtu. Tuto cenu musel letecký lékař zaplatit ze svých peněz, pokud si chtěl udržet kvalifikaci pro motoráře i plachtaře.

Nelze mít kolegům za zlé, že se snaží, aby se jim vynaložené prostředky alespoň částečně vrátily v ceně vyšetření.

Zdravotní prohlídky spadaly pod ÚCL vždy. Odbor, který se tím na ÚCL zabývá, se jmenuje “Letecko-lékařská inspekce”. Tvoří jí dva lékaři, MUDr. Miroslav Rada a MUDr. Dana Horešovská. Jsou to zkušení letečtí lékaři a rozumní lidé.

Pravda je, že že ÚCL pečlivěji dohlíží na kvalitu provedených vyšetření a dodržování standardů. Je to jeho povinnost. Přispěla k tomu nemilá událost. V minulé roce přicestovala do České republiky skupina 40 německých parašutistů. Lékařská prohlídka každého z nich českým lékařem trvala průměrně 2 minuty.

Následně při seskocích dva parašutisté zahynuli. Kolega přišel o jmenování leteckým lékařem, udělal si ostudu a vrhnul špatné světlo na letecké lékaře. Ministerstvo dopravy a ÚCL si samozřejmě takové excesy nepřeje. Nikdo z nás nechce ve sportovním letectví vidět umírat lidi.

Zcela jistě někteří z Vás v minulosti zažili situaci, kdy lékař prodal razítko do mediklu za dvě stovky jen mezi dveřmi ordinace bez řádného vyšetření. Pokud by to takto nyní dělal dál, s velkou pravděpodovností přijde o své jmenování a také prostředky vynaložené za vzdělání a jmenování Úřadem.

Mimo to takto prodávat razítka je neslušné. Ve skutečnosti se nezměnil počet a složitost vyšetření, nyní se ale musí provádět poctivěji a podle požadovaných standardů.

Jinou otázkou je, zda pilot kluzáku potřebuje lékařskou prohlídku. To je otázka pro zákonodárce, v tomto případě EASA, nikoli pro lékaře. Nedávno jsem studoval v USA, kde jsem v FAA získal pověření vydávat Medical card podle FAA pro ty, co létají v USA nebo s americkými letadly.

Je pravda, že v USA stačí pilotovi kluzáku pouze řidičský průkaz. Pravda také je, že pokud požádá o Medical card pro soukromého pilota a nezíská jej, nesmí už létat ani s kluzákem. Kluzák neobsahuje palivo a jeho hmotnost je relativně malá.

Při nehodě ohrožuje pilot kluzáku nejvíce sám sebe, svého cestujícího a své letadlo. Ukázala to také loňská nehoda z Medlánek, kde pilot zamlčel před lékařem své záchvatovité onemocnění. Dokonce nebral asi své léky. K dovršení arogance si vzal cestující na palubu. Za letu upadnul do bezvědomí.

Cestující bez letecké zkušenosti si vlastní odvahou zachránila život a pilot byl obviněn z veřejného ohrožení.

Zásady letecké medicíny ale nevymýšlí zákonodárce, ale určuje je biologie našeho těla. Obor letecké medicíny je sice relativně mladý, ale mnoho vědců v něm už bádalo. Na základě krví zaplacených zkušeností z letectví a na základě statistik a epidemiologických studií došli k závěrům.

Zjistili, které nemoci jsou za kniplem relativně bezpečné a které už ne. Naprostá většina laiků i lékařů o tom neví téměř nic. Nevědomost vede k podceňování rizik. Já jako pilot jsem si vždycky byl sebejistý svým zdravím a způsobilostí létat.

Až při studiu letecké medicíny jsem se začal drbat na hlavě. Ono to zas tak jednoduché není…. Nehoda při náhlém selhání ze zdravotního důvodu má u dopravního pilota větší následky na více životech a majetku. U pilota kluzáku a sportovního pilota je ale pravděpodobnost nehody při selhání větší.

Sedí totiž ve svém letadle sám, v dopravním letadle jsou obvykle borci dva. 

S léčeným vysokým krevním tlakem létá mnoho i profesionálních pilotů. Povinností leteckého lékaře je pouze ověřit, že je správně léčen a léky nemají nebezpečné vedlejší účinky (závratě, kolapsy). Vysoký krevní tlak přináší riziko mozkové a srdeční mrtvice. Je jedním z hlavních rizikových faktorů náhlého selhání oběhu. Zde se nic nemění.

Cukrovka také není pro létání problém, pokud je léčena dietou nebo metforminem (Glucophage) a některými dalšími moderními léky. Nepřijatelný zůstává inzulín a sulfonylurea, protože přináší riziko hypoglykémie s náhlým bezvědomím. Ani zde se pro piloty nic nemění.

Ještě poznámka k ceně vyšetření. Jsme zvyklí, že lékařská péče je zadarmo. Jenže ona není. Ve skutečnosti je hrazená zdravotními pojišťovnami. Zdravotní prohlídku pilota pojišťovny nehradí a musí jí uhradit pilot. Stejně jako majitel buřtstánku musí Váš lékař ze svého zaplatit svoje náklady a pracovat tak, aby se uživil.

Zkuste si sami odhadnout, jaká je spravedlivá cena za vyšetření. Když provádí lékař prohlídku poctivě, musí Vám pomoci vyplnit formulář, který je skutečně o něco více komplikovaný, než jsme byli zvyklí. Ve skutečnosti pilot vyplňuje jednu stránku formuláře a lékař vyplňuje druhou stránku formuláře. Formulář najdete na mých webových stránkách.

Vlastní prohlídka trvá asi půl hodiny včetně EKG. Několik minut potřebuje na to, aby vystavil průkaz, protože nově musí být na oficiálním formuláři tištěný laserovou tiskárnou. Dál už to pilot obvykle nevidí, ale lékař si musí vzít dokumentaci a dát ji “do pořádku”. Potom jí musí odeslat jí na ÚCL, to znamená dát jí do obálky a jít s ní na poštu.

Časová náročnost prohlídky dramaticky narůstá, pokud se musí při zdravotních problémech pilota žádat o schválení ÚCL. K tomu patří další byroktatické povinnosti, ale nechci Vás unudit k smrti. Pokud lékař chce splnit standardy, musí Vaší prohlídce věnovat asi hodinu a půl času, i když s Vámi v ordinaci stráví jen část.

Prosím, porovnjte cenu Vaší prohlídky s cenou, kterou platíte například svému automechanikovi. 

Druhou stranou mince je, že by jste po svém leteckém lékaři měli chtít, aby odvedl stejně kvalitní práci, jako Váš automechanik. To znamená, že by si měl na Vás udělat dostatečně času, chovat se vhodně a být vstřícný. Vyšetření by nemělo být nepříjemné a stresující. Měl by být dostatečně vzdělán.

Budete mít zájem:  Otevírací doba na Vánoce 2021: oproti loňsku nás čekají změny

Měl by rozumět základům letectví, druhům letadel a požadavkům kladeným na piloty. Ideálně by měl být sám pilot. Měl by vědět, jak Vás vyšetřit. Měl by mít dostatečné vybavení, aby Vás vyšetřil sám a neproháněl Vás po dalších čekárnách. Musí umět posoudit, jaká případná další vyšetření Vašich specifických nemocí jsou nezbytná, ale neměl by Vás honit po zbytečných vyšetřeních.

Měl by umět samostatně posoudit, jaké nemoci jsou pro pilota rizikem, jaké léky by měl pilot užívat a jak léčit Vaše nemoci. Měl by Vám vysvětlit svá rozhodnutí, případná zdravotní rizika a omezení. Měl by Vás poučit o Vašem právu se odvolat k ÚCL.

A hlavně by Vás neměl zbytečně posílat “výš” na ULZ, kdykoli zjistí u pilota jakýkoli zdravotní problém a zbavovat se tak svých povinností. Je vaše právo na tomto všem trvat, buďte sebevědomí a nedejte se.

Srdečně zdraví

David Melechovský, letecký lékař

Poradna lékaře

Jaké kroky následují poté, co lékař vysloví podezření na roztroušenou sklerózu? Jaká vyšetření je obvykle třeba udělat? A co lze od těchto vyšetření čekat?

Jaké jsou podtypy autoimunitní nevyléčitelné nemoci – roztroušené sklerózy (RS) – a proč je toto dělení důležité? A jaký se dá u jednotlivých typů choroby očekávat vývoj?

Přesná příčina roztroušené sklerózy nám zatím není známa. V hledáčku vědy je však hned několik hlavních podezřelých. Co s vysokou pravděpodobností stojí za tímto onemocněním?

Mnoho jedinců, kteří se potýkají s roztroušenou sklerózou, se zároveň dočká vlastních potomků. Péče i výchova v těchto rodinách však bývají v některých ohledech specifické. Jak přistoupit k informování dítěte? Je dobré dítě zapojovat? A do jaké míry je roztroušená skleróza dědičná?

Jana Vlčková je usměvavá maminka tří dcer. Ačkoliv trpí roztroušenou sklerózou (RS), její optimistický přístup k životu je obdivuhodný. Přesto přiznává, že když se dozvěděla o své diagnóze, i ona musela zahánět černé myšlenky.

V první chvíli si roztroušenou sklerózu automaticky spojila s invaliditou. Po konzultacích se svou ošetřující lékařkou ovšem získala všechny relevantní informace a zjistila, že její situace je mnohem příznivější, než původně předpokládala.

Současná medicína umí pacientům s roztroušenou sklerózou poskytnout léčbu, která vývoj nemoci dokáže významně pozitivně ovlivnit.

Přesná příčina roztroušené sklerózy nám zatím není známa. V hledáčku vědy je však hned několik hlavních podezřelých. Co s vysokou pravděpodobností stojí za tímto onemocněním?

Kolísavý průběh roztroušené sklerózy snadno svede k tomu, že hledáme pomoc nejen u lékařů a ve zdravotnických zařízeních. Je nutné být velmi obezřetný. Zatímco některé metody alternativní medicíny mají efekt pouze v provětrání vaší peněženky, jiné mohou být prospěšné.

Kolísavý průběh roztroušené sklerózy snadno svede k tomu, že hledáme pomoc nejen u lékařů a ve zdravotnických zařízeních. Je nutné být velmi obezřetný. Zatímco některé metody alternativní medicíny mají efekt pouze v provětrání vaší peněženky, jiné mohou být prospěšné.

Pokud vám lékař sdělí diagnózu chronického a nevyléčitelného onemocnění, vždy se jedná o šok a těžkou životní zkoušku. Jak se vyrovnat s touto novou skutečností a kde hledat odpovědi na své otázky?

Léčbu roztroušené sklerózy dodržujete důsledně, ale s preventivními prohlídkami a léčbou jiných nemocí jste na štíru? Pozor! Průběh tohoto autoimunitního onemocnění významně ovlivňují i přidružené choroby. O které nemoci jde a co konkrétně vyvolávají?

Léčba roztroušené sklerózy prošla v posledních 20 letech obrovským vývojem. Víte, jaké jsou současné možnosti terapie této chronické nemoci?

Víte, co je to roztroušená skleróza? Jaké jsou její projevy a co dělat při podezření na toto onemocnění?

Roztroušená skleróza patří mezi onemocnění s velmi různorodými projevy. I z toho důvodu mnoho pacientů řadu let tápe, potýká se s nespecifickými potížemi a navštěvuje různé lékaře, než se dočká potvrzení diagnózy. Podobně tomu bylo i u 41leté Štěpánky. Této pacientce navíc „nesedělo“ více léčivých přípravků, což v průběhu let komplikovalo a stále komplikuje léčbu.

Jak je to s těhotenstvím u roztroušené sklerózy? Je při tomto onemocnění ovlivněna plodnost? A připadá v úvahu metoda asistované reprodukce?

Únava u pacientů s roztroušenou sklerózou je jedním z velmi častých příznaků, které negativně ovlivňují jejich každodenní život. Úkony, které zdravý jedinec zvládne v podstatě mimochodem, mohou být pro nemocné velmi zatěžující. Pacienti navíc zůstávají nepochopeni – míru únavy totiž nelze změřit ani vidět. Je možné tento paralyzující stav zlepšit?

Byla vám sdělena diagnóza klinicky izolovaného syndromu (CIS) a nevíte, co to znamená? Jak souvisí CIS s roztroušenou sklerózou a proč je toto označení důležité?

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které se projevuje tělesnými i psychickými potížemi. Pohybová aktivita je může pozitivně ovlivnit. Možností, jak se hýbat, je mnoho. Například lze zvolit poněkud netradiční cvičení, při kterých si zlepšíte fyzickou kondici a zároveň si odpočine hlava.

Život s roztroušenou sklerózou skýtá četné překážky. S jejich překonáním vám může pomoci i stát. Co vám může nabídnout úřad práce? K čemu se hodí průkaz osoby se zdravotním postižením?

Užívám Lithium,Ketilept i přesto mám již delší dobu manické stavy – poradna, diagnózy

 • Zde je poradna o tématu: Užívám Lithium,Ketilept i přesto mám již delší dobu manické stavy. Naleznete zde odpovědi doktorů, dotazy lidí a další info
 • V běžném stavu jsme tzv. při vědomí, tedy vigilní a bdělí. Může však dojít i narušení vědomí, které může být různého charakteru a tíže. Jednou…Více info
  Otázka zkrácení pobytu v nemocnici je v dnešní době velmi aktuální. Moderní medicínské poznatky, vývoj v operační technice a v… Více info
  Rodiče mají právo být s dětmi v nemocnici po celou dobu jejich hospitalizace. Novinářům to řekla ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (Strana zelených). Matky a otcové by také měli mít lepší přístup ke zdravotnické dokumentaci svého potomka. Detaily projektu ‚Nezůstat sám‘, který ministryně podpořila, dnes novinářům představili manželé Markéta a Jiří Královcovi ze sdružení Klíček.Více info
  Lidé s Bechtěrevovou chorobou mají oproti zdravé populaci ztížené životní podmínky. Protože jim jejich onemocnění neumožňuje hýbat…Více info
  Budete mít zájem:  Páteř Je Složena Z?
  Dobré jídlo sice není na vánočních svátcích to nejdůležitější, ale určitě k nim patří. Pravidla stravování pacientů s nespecifickým…Více info
  Různé způsoby léčby alergií se rozhodne vyzkoušet řada lidí. I mnoho odborníků se domnívá, že některé alternativní přístupy stojí…Více info
  V posledních letech získávají oblibu u lidí s artritidou nejrůznější typy diet. Doposud však neexistuje žádná taková, u které…Více info
  Nadměrná konzumace alkoholu může způsobit selhání jater, poruchy slinivky břišní, demenci, poškození srdečního svalu a dalších tkání. Existuje několik zeleninových šťáv, které mohou pomoci ozdravit tyto orgány. Je však nutno pořídit si kvalitní odšťavňovač a pravidelně kupovat větší množství zeleniny pro přípravu čerstvých šťáv.Více info
  Neexistuje žádné jednoznačné spojení určité diety se zlepšením lupénky. Nicméně mnoho lidí a také menších studií tvrdí, že změna…Více info
  Pro některé jedince s psoriázou znamená podzimní a zimní období zhoršení projevů jejich nemoci. Není však nutné rezignovat a trpět…Více info
  Pokožka každého člověka postupně stárne. U někoho tento proces začne dříve, u jiného později, vrásky máme ale nakonec všichni….Více info
  Dnešní mladí hemofilici žijí v době, která klade důraz na moderní léčbu „šitou“ na míru konkrétnímu jedinci. Jejich dědové a pradědové…Více info
  Vánoční stravování často končí nevolností nebo zhoršením dlouhodobých zdravotních obtíží. Sytá jídla, cukroví a velké množství…Více info
  Je až s podivem, jak málo pozornosti se věnuje předcházení rakovině prostaty. Zvlášť když ze statistik vyplývá, že tato nemoc…Více info
  Pak je velice pravděpodobné, že i vy trpíte syndromem syndrom suchého oka. Tento syndrom je jednou z hlavních obtíží, která přivádí pacienty do ordinací očních lékařů. Projevy se liší, ale v zásadě všechny vyvolávají pocit očního diskomfortu.Více info
  Až 40 % Evropanů trpí pylovou alergií, jejíž sezóna právě nastala. Kýchající, slzící a smrkající lidi tak v tomto období potkáme… Více info
  Po tisíce let lidé hledají prostředky k upevnění svého zdraví a k vyléčení různých nemocí v přírodě, pomocí léčivých rostlin. Celý ten čas se lidstvo snaží nalézt všelék, a tato snaha prolíná všemi civilizacemi. Za celou tu dobu byly vyzkoušeny stovky látek, ovšem pouze málo z nich obstálo při moderním vědeckém zkoumání.Více info
  Šťáva z celých listů aloe vera Forever Young je stabilizován za studena jedinečným patentovaným postupem, aby mohl vzniknout výrobek nejvyšší kvality. Výhody celolistové, za studena vyrobené aloe jsou následující:Více info
 • Již delší dobu mám bolest tlak a někdy i nafouknutí a ztvrdnutí v levé části břicha pod žebry.Byla jsem i u lékaře na obvodu a bylo mě řečeno že je to plynatost .bolesti se zvyšují a nevím co s tím Jistě plynatost se takto projevuje, ale v levém podžebří a nakonec i na tlustém střevě, které máme na… Více info
  Zdravím, již 25 roků se lečím s bipolární poruchou.Užívám Lithium,Ketilept i přesto mám již delší dobu manické stavy.Co může být příčinou a proč k těmto stavům dochází ? Děkuji SM Dobrý den, u bipolární afektivní poruchy se typicky střídají období depresivní a manickými, jejich trvání… Více info
  Dobrý den, Mám již delší dobu problém s bolením a svěděním penisu. Vše začalo svěděním, ale po čase se to zhoršilo. Dnes mě bolí i dolní partie zad a podbřišek a na konci močové trubice se mi udělala taková zduřelina. Pořád mám pocit, že mám i nějaký výtok z penisu, ale zdá se být suchý. Byl jsem u… Dobrý de, vyšetření ve Vašem případě pravděpodobně nemusí být tak rychlé. Na obrázku nic nesvědčí pro… Více info
  Dobry den, již delsi dobu me brni prsty na obou rukách vzdy nějaký jiny a dnes me zacal bolet prstenicek vzdy kdyz se něčeho dotknu, začne mravencit a hned poté co prst oddelam uz neboli. O co se muže jednat? Mam strach ze je to neco vážného jako RS i kdyz zadne jine příznaky nemam, dekuji. Dobrý den, příznaky jsou pro RS velice nespecifické. Spíše by jsem se zajímala o to, v jakém stavu je… Více info
  Dobrý den, již delší dobu mě, obvzlášť v práci,přepadá několika sekundový mikrospánek. Mám sedavé zaměstnání při němž řežu síťky do automobilů. Je to jednotvárná a klidná práce a mikrospánek nemohu překonat, přichází nečekaně. Při řízení automobilu jsem zatím nic takového neměla, jezdím jen menší vzdálenosti,… Dorý den, je určitě potřeba tyto Vaše mikrospánky, jak je Vy popisujete, řádně vyšetřit. Příčin může… Více info
  dobrý den. již delší dobu mě trápí zácpa a bolí mě břicho.použvám glukasol. ten mi pomůže,ale musím si ho brát častěji. děkuji. a Dobrý den, zácpa je porucha střevní motility, obtížné vyprazdňování tuhé stolice až nemožnost spontánní… Více info
  Dobrý den,mám již delší dobu nízký tlak a vysoký tep(100/64 tep přes 90/100),bušení srdce a občas stav kdy jsem musela i hodinu ležet než byl tep (150)v pořádku a nemotala se mi hlava.Dnes jsem byla na ekg,je v pořádku preskrtla čas výsledné analýzy a ekg?děkuji Dobrý den, z tohoto přiloženého záznamu nejsem schopná nic zásadního vyvodit, pro každého lékaře je směrodatná… Více info
  Dobrý den, již delší dobu mně trápí bolesti v krku, pocit cizího tělesa a větší zahlenění. V říjnu po sobě 4x antibiotika na zánět mandlí, hrtanu.. Do toho stres, úmrtí tatínka a zkoušky. Vynechala jsem z jídla lepek a mléčné výrobky ale stále mně o trápí. Jím 3x denně,, jsem vegan, a naposledy jím cca… Dobrý den, nález na gastroskopii určitě neodpovídá jenom minimálnímu refluxu a myslím si, že určitě může… Více info
  Dobrý den, už delší dobu mě trápí dávení se, neboli pokus o zvracení a následné plivání. (protože nic nevyzvracím) Občas se teda stane že zvracím, stává se to tehdy, když mám sucho v krku, napití se vody a nebo z ničeho nic, špatně se mi dýchá a mám pocit jako bych měl ucpaný krk a mírně mě bolí pod… Dobrý den, mně z Vašeho popisu není jasné, zdali se dávite, poté zvracíte cíleně, úmyselně, toto Vy vyvoláváte,… Více info
  Dobrý den, už delší dobu mám na penisu bílé pupínky trojího druhu: – na spodní části hrany žaludu ( na fotu 1 jsou vidět 3 v řadě) – na zadní straně penisu (zhluk bílých teček na fotu 2) – na varlatech a větší části penisu (zbytek fotek). Někdy nejsou tak výrazné (foto 6) a viditelné jen při zmáčnutí… Milý Jane, nejedná se o žádné onemocnění, jde o velmi často se vyskytující běžný nález zvýrazněných… Více info
 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector