Lupénka se mění spolu s hormony

Toto časté chronické, neinfekční, zánětlivé autoimunitní onemocnění s velkým sklonem k recidivám postihuje asi 2 % středoevropské populace. Nejvíce jím trpí příslušníci bílé rasy, například u indiánů nebo inuitů je extrémně vzácné.

„Významným faktorem pro vzplanutí je dědičnost, která je podkladem manifestace u většiny případů lupénky, a to i tehdy, když se nemocných se psoriázou v příbuzenstvu nedopátráme,“ konstatuje prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a současně přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Nejde jen o kůži

Spolu s dědičností musí být také přítomné působení provokujících faktorů, které vznik choroby vyvolají, například poranění, užívání některých léků, hormonální změny, infekce nebo zvýšený stres. Celosvětové výzkumy prokazují, že lupénka ovlivňuje kvalitu života podobně jako revmatoidní artritida, hypertenze a srdečně cévní choroby.

Horší je jen deprese, ale ta lupénku často provází. Není to totiž zdaleka jen kožní onemocnění, i když nejviditelnější jsou projevy na povrchu těla. Je spojena s mnoha dalšími problémy, postiženy mohou být například také klouby, a to asi u třetiny pacientů.

Častá je obezita s metabolickým syndromem, ve srovnání se zdravou populací je vyšší i výskyt kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky.

Nevyléčitelná, ale léčitelná

Lupénka je dnes léčitelná, nikoli však vyléčitelná, protože vrozená dispozice i při úplném klinickém zhojení zůstává. Starší typy léčby spočívaly pouze v mírnění projevů, nová terapie působí i preventivně, čímž se daří lépe zvládat všechny projevy lupénky. Bez léčby se zhojí velice zřídka.

Ke každému pacientovi se musí přistupovat individuálně. Velkou roli hraje nejen medicínský postup, ale také důvěra nemocného k lékaři. „Díky intenzivnímu výzkumu příčin vzniku došlo v posledních letech k velkému pokroku v možnostech a úspěšnosti léčby psoriázy. Lze ji dělit do několika fází.

U nejmírnějších forem se aplikuje tzv. místní léčba, většinou v podobě mastí, s ní se často kombinuje fototerapie. Pokud tyto postupy nepřinesou kýžený efekt, lze volit tzv. systémovou léčbu.

Klasická včetně fototerapie ale může mít při dlouhodobém podávání nežádoucí vedlejší účinky a část nemocných tuto léčbu netoleruje nebo na ni neodpovídá,“ vysvětluje Vladimír Vašků.

Bioléčba nejsou bylinky

Jednou z nejmodernějších metod léčby pacientů s těžkou formou psoriázy (15 % všech pacientů), kterým předchozí terapie nepřinesla očekávaný účinek, je tzv. biologická léčba. Těžkým psoriatikům přináší zlepšení kožního nálezu až o 75 %. Je to léčba personalizovaná, tj. určená konkrétnímu pacientovi.

Před jejím zahájením musí nemocný absolvovat celou řadu molekulárně biologických a genetických vyšetření, která stanoví, zda je jeho choroba pro danou léčbu vhodná. Terapie, většinou podávaná injekčně, probíhá pod dohledem lékařů ve specializovaných centrech. „Ne pro každého je biologická léčba vhodná,“ zdůrazňuje Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

, MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady. „Není to odvar z heřmánku, nelze říct – já chci něco šetrnějšího než kortikoidy. Biologická léčba je drahá, ale účinná.

“ Za 35 let, které uplynuly od vzniku prvního léku připraveného biotechnologickými postupy – lidského inzulinu k léčbě cukrovky – byly vyvinuty stovky přípravků, aktuálně farmaceutické společnosti pracují na dalších devíti stovkách.

„K léčbě lupénky máme v současnosti k dispozici čtyři preparáty, ale v Evropě probíhá 218 klinických studií, na některých se podílí i Česká republika. Vývoj těchto přípravků je velmi nákladný, ale jejich přínos je i přesto neoddiskutovatelný. Pacienti, kterým jiná terapie nezabírala, se často po biologické léčbě doslova vracejí do života,“ říká Petr Arenberger. *

Síra léčí

Doplňkovou, ale rozhodně ne opominutelnou léčbu lupénky představuje balneoterapie. „Jen v našich lázních ročně léčíme zhruba pět set pacientů s lupénkou. Mnozí z nich poté dlouhodobě nemají žádné viditelné příznaky onemocnění,“ vysvětluje dermatoložka MUDr.

Kateřina Macháčková ze Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves. Efekt lázeňské léčby spočívá v psychickém zklidnění a relaxaci, s nimiž bezprostředně souvisí přeladění imunitní odpovědi organismu na podněty vedoucí k projevům lupénky.

Výhodou je i současná léčba kloubního postižení, kterou standardně nemocnice nenabízejí. Jde především o kombinace rehabilitace, elektroléčby, laseru, magnetoterapie, parafinových a rašelinových zábalů, plynových injekcí, masáží a terapie v sirnaté vodě.

Jejím působením dochází k uvolnění svalstva, zvýšenému prokrvení podkoží a následně i k navození hojivých procesů kůže.

Lupénka se mění spolu s hormonyZdroj: kvety.cz

Další informace o lupénce

Lupénka je chronické kožní onemocnění, které je charakteristické lézemi na místech, jako jsou lokty, kolena, kůže pod prsy a pas. Může se objevit v jakémkoliv věku života. Lupénkou na kůži to ale nekončí, v mnoha případech je psoriáza spojena s artritidou i s diabetem. Často bude mít za následek korekce jednoho syndromu i ústup druhého.

Zatímco konvenční léčba lupénky spočívá v použití krémů s obsahem hormonů a dalších lokálních léčiv, moderní nutriční výzkum přinesl mnohem bezpečnější a často trvalé způsoby, jak mít nemoc pod kontrolou a částečně se vyléčit.

Nedostatek zinku a lupénka

Těžkou lupénku mohou doprovázet artritické změny v kloubech, což vede k podezření, že nadbytek mědi a deficit zinku a síry může být jednou z metabolických faktorů zhoršujících onemocnění. Několik tisíc testů vlasů na obsah minerálů v těle ukazují, že koncentrace zinku je trvale nízká u jedinců trpících lupénkou.

 • Nedostatek zinku je dnes skoro již standardem. Existuje pro to několik důvodů:
 •     Stres jakéhokoliv druhu (způsobuje zvýšení vylučování zinku).
 •     Vysoký obsah cukrů a sacharidů, které přijímáme snižuje hladinu zinku.
 •     Vegetariánská strava, protože hlavním zdrojem zinku v potravě je maso (protein), zejména červené maso.
 •     Nízké hladiny zinku v půdě, kde jsou pěstovány konzumované potraviny.
 •     Rafinace, tedy průmyslové zpracování potravy.

Z výše uvedených důvodů může být řešením dodat tělu více než obvyklé množství zinku pro obnovení jeho hladiny, a to v séru obsahujícím 1000 mikrogramů. V některých případech lze zinek úspěšně do těla dodávat i pomocí masti.

Nedostatek kortizolu

Víme, že nedostatek zinku se podílí na mnoha kožních vyrážkách, včetně ekzémů, atopických ekzémů a ostatních nespecifických kožních vyrážek. Zinek je potřeba k normální funkci nadledvin, které produkují hormony.

Kortizol, protizánětlivý hormon nadledvinek, tělo vylučuje při reakci na stres, a běžně se používá k léčbě lupénky. Zinek je vyčerpán při stresu, a bylo zjištěno, že stres může vyvolat nebo zhoršit případ psoriázy.

Nedostatek kyseliny chlorovodíkové

Zinek je také zapotřebí pro výrobu trávicích enzymů a bylo zjištěno, že lidé trpící lupénkou mají často nízké hladiny žaludeční kyseliny chlorovodíkové. Nízké hladiny kyseliny chlorovodíkové jsou běžně spojeny s nízkou úrovní produkce nebo sekrece kortizolu.

Nadbytek mědi

Několik tisíc minerálních testů odhalilo, že velmi vysoké procento lidí s lupénkou má významně vyšší hladinu mědi v těle.

Je známo, že se nadbytek mědi podílí i na jiných onemocněních kůže, jako je akné a některé typy dermatitidy. Měď se podílí na syntézu bílkovin a kolagenu.

Matoucím aspektem je skutečnost, že v některých studiích byla zjištěna extrémně vysoká koncentrace mědi, a v některých naopak nízká. Nicméně, toto dilema bylo vyřešeno, když vědci pochopili dynamiku metabolismu mědi. Měď může být totiž přítomna v tělesných tkáních, a přesto je biologicky nedostupná.

To také vysvětluje vyšší hladiny mědi naměřené ve vyšší nadmořské výšce, i když je tam ve skutečnosti jen velmi málo mědi dostupné. Biologická dostupnost mědi je řízena nadledvinkami, které stimulují produkci ceruloplazminu v játrech.

Slabé nadledvinky mají za následek nedostatečnou syntézu ceruloplasminu, což zase vede biologické nevyužitelnosti dostupné mědi.

Nerovnováha přítomnosti mědi je dnes velmi běžná, a to z následujících důvodů:

Budete mít zájem:  Důvody, proč zastavit noční jezení – jak přestat jíst v noci?

   Nedostatečná činnost nadledvin

Nedostatečnost nadledvin může být způsobena chronickým stresem, nedostatkům ve výživě, nebo od narození slabými nadledvinkami. Asi sedmdesát procent lidí s extrémně nízkými hodnotami mědi mají do určité míry slabé nadledvinky.

  Zdroje mědi v okolním prostředí

Měď používaná ve stavitelství, zejména při klempířských pracích na nás působí po celý život.

Použití mědi ve stavitelství bylo oslavováno jako velký pokrok už v roce 1940 a tedy ještě dnes ji můžeme detekovat u většiny domů. Zejména v oblastech s kyselou vodou může být měď vyluhována z trubek.

Měď naleznete i ve vodních chladičích a mrazácích. Voda, která je umístěna v těchto jednotkách může obsahovat nebezpečně vysoké hladiny mědi.

Měď obsažená v nádobí, zejména v čajových konvicích a ostatním měděném nádobí může být zdrojem toxicity mědi, pokud se používá často v průběhu času.

Pitná voda. Některé oblasti mají ve vodě pro zásobování vysoké množství přirozeně vyskytující se mědi. Síran měďnatý je také přidáván do pitné vody, a to k zabíjení kvasinek a plísní.

Hormonální antikoncepce a nitroděložní tělíska. Jeden z vedlejších účinků antikoncepčních pilulek je zvýšení hladiny mědi v těle.

Několik set miligramů mědi za rok můžete také snadno absorbovat z měděného nitroděložního tělíska. Mnoho žen stále využívá nitroděložní antikoncepční zařízení obsahující měď, ačkoli již byla stažena z trhu.

To může být extrémně škodlivé zvláště pro ty ženy, které jsou náchylné k vysokým hodnotám mědi.

Vitamíny a minerální doplňky. Měď se často přidává do vitaminových doplňků. I když je to pro některé lidi výhoda, pro ostatní to může být škodlivé.

Přípravky, které se přidávají do bazénů. Modrá skalice se přidává do bazénů a může být použita i k ošetření ovoce a zeleniny, pro zpomalení růstu řas a plísní.

Vegetariánství a další diety. Mnoho diet dnes zahrnuje vysoký obsah mědi. Zejména vegetariánské proteiny, jako je sója, ořechy, semena, tofu, avokádo a obilí mají vysoký obsah mědi. Fast food hamburgery a další populární potraviny jsou často na bázi sóji.

Ostatní potraviny, které obsahují vysoký podíl mědi jsou čokoláda, vnitřnosti, měkkýši, pšeničné klíčky, otruby, kvasnice, kukuřičný olej, margarín a houby.

V ohrožení toxicitou mědi jsou také pracovníci v některých oborech, jako jsou zejména instalatéři, svářeči, obráběči, a jiní, kteří pracují s mědí.

Zubní výplně. Měď se používá ve slitinách zubních výplní, korunkách a dalších zubních implantátech.

Vrozená toxicita mědí. Tisíce dětí se dnes rodí s již získanou nerovnováhou mědi. Získávají tuto toxicitu od svých matek, což je dnes velmi závažný problém.

Zdraví začíná u čistých střev, využijte nenáročnou metody čištění střeva pomocí Dietaxu – bylinný přípravek pro správný průchod stravy. 

Souvislost mezi mědí a zinkem

Metabolismus zinku a mědi spolu úzce souvisí. Zinek je výsledkem činnosti nadledvinek, čímž řídí potřebu mědi. Zinek je považován za protichůdce mědi. V některých případech bylo zjištěno, že poměr zinku a mědi je dobrý indikátor k odhadu tendence k lupénce, než měření obou složek zvlášť.

Měděná osobnost

Někteří jednotlivci mají tendenci akumulovat měď ve svých tělesných tkáních jako obranný mechanismus, aby se vyrovnali s obavami a tlaky přicházejících z okolního prostředí. Tyto lidi označujeme jako tak zvané měděné osobnosti.

Dietní aspekty lupénky

Lupénka, ekzém a další podobná kožní onemocnění vyplývají podle všeho ze špatného využívání tuků. Lidé s touto abnormalitou mají obvykle nadměrné množství cholesterolu v kůži a krvi, a v době, kdy se jejich obsah cholesterolu v krvi sníží na normální, se jejich lupénka zlepší.

Shrnutí nutričních faktorů u psoriázy

Jakýkoliv faktor, který vyčerpává zinek nebo způsobí nerovnováhu mědi může mít za následek lupénku. Stres, nedostatek zinku v potravě, slabé nadledvinky a dokonce i vrozená slabost, to vše může přispět k lupénce.

Přirozená léčba lupénky

Nutriční terapie má za cíl obnovení hladiny zinku a současně opravuje přítomnou nerovnováhu mědi v organismu. Spolu s doplněním zinku jsou často podávány synergické živiny, jako je vitamin B6 a vitamín A. Obnovení činnosti nadledvin často vyžaduje vitamíny B-komplexu, mangan, vitamin C a vitamin E.

Chcete-li zvýšit hladinu energie pro rychlejší hojení, je důležité vyvážit všechny důležité úrovně a poměry minerálů. Výsledky mohou být vidět již za několik týdnů nebo měsíců, ale v některých případech je zapotřebí více času, abyste dokázali zvrátit dlouholeté nebo těžké nutriční nedostatky.

Trpělivost je zapotřebí, pak budete překvapeni velmi potěšujícími výsledky i v úporných případech.

O bóru

Jaké má účinky bór na naše tělo?

Borax a kyselina boritá mají v podstatě stejný vliv na zdraví. Bór má antiseptické, protiplísňové a protivirové schopnosti, avšak pouze mírně protibakteriální. V rostlinách, stejně jako ve zvířatech, je boron nutný, aby se udržovala správná pevnost a funkce pojivových tkání, včetně buněčných stěn.

Vyskytuje se v těle ve všech tkáních, ale především v přívěscích štítné žlázy, dále pak v kostech a zubech. Je nezbytný pro zdravou stavbu a funkci kostí a chrupavky. Dále reguluje absorpci vápníku, magnesia a fosforu díky svému vlivu na hormonální funkci přívěsků štítné žlázy.

Co je jód štítné žláze, to je boron přívěskům.

Nedostatek boronu způsobuje hyperaktivitu přívěsků štítné žlázy a nadbytečnou hormonovou produkci způsobující nadměrný obsah vápníku v krvi, který uvolňuje z kostí a zubů.

To vede s věkem k zavápnění měkkých tkání, především endokrinních žláz, hlavně šišinky, a také vaječníků, ke křečím a svalové ztuhlosti, k cévní skleróze, osteoporóze, zavápnění ledvin, ledvinovým kamenům a eventuálně k selhání ledvin.

Spolu s nedostatkem hořčíku je zásadní příčinou poškození kostí a zubů. Boron má vliv na metabolismus steroidních a zvláště pak sexuálních hormonů. Zvedá nízkou hladinu testosteronu u mužů a estrogenu u žen po menopauze.

Také aktivuje vitamin D, čímž mimo jiné zvyšuje příjem vápníku a jeho ukládání v kostech, oproti ukládáni v měkkých tkáních. Dále má příznivé účinky v případě potíží s cévním systémem, zrakem, rovnováhou, pamětí a vědomím a na lupénku.

Německý výzkumník Dr. Paul Gerhart Seeger prokázal, že rakovina běžně začíná zesláblostí buněčných stěn.

Vzhledem k tomu, že nedostatek boronu je dnes běžnou záležitostí, může být jednou z hlavních příčin vzniku růstu rakovinných nádorů.

Sloučeniny boronu mají protirakovinné vlastnosti a jsou potentním prostředkem proti osteoporóze, zánětům a nedostatku tuků v krvi. Dále je aktivní proti srážlivosti krve a nádorovým agentům.

Osteoporóza a sexuální hormony

Nedostatek boronu nesmírně zvyšuje vylučování vápníku a hořčíku močí. Doplněk boraxu snižuje vylučování těchto dvou minerálů až o 50%. Vzhledem k tomu, že většina této ztráty pochází z kostí a zubů, nedostatek boronu může být hlavní příčinou těchto ztrát a tím osteoporózy a kazivosti zubů.

Odhaduje se, že 55% populace přes 50 let trpí osteoporózou a že kolem 80% z toho jsou ženy. Celosvětově trpí touto nemocí třetina žen a dvanáctina mužů a je příčinou miliónů zlomenin každým rokem.

Krysy s vyvolanou osteoporosis byly krmeny přídavkem boraxu po 30 dní s tím výsledkem, že jejich kosti pak byly srovnatelné s kostmi zdravých krys kontrolní skupiny a skupiny doplňované ostradiolem (umělý estrogen).

Tento blahodárný vliv boraxu na kosti lze přisoudit dvěma vzájemným jevům. Vyšší obsah boronu v kostech je zpevňuje spolu s normalizací sexuálních hormonů, které stimulují růst nové kostní tkáně.

Nízké úrovně estrogenu po přechodu jsou považovány za hlavní příčinu osteoporózy u žen. Úbytek testosteronu u mužů probíhá daleko pomaleji a to se nejspíše odráží i v rozdílu výskytu osteoporózy mezi pohlavími.

Nedávný výzkum zjistil, že dodávání boronu u žen po přechodu zdvojnásobí nejaktivnější krevní estrogen, 17-beta oestradiol, na úroveň dosaženou hormonálním léčením. Stejně tak se vice než zdvojnásobila hladina krevního testosteronu u mužů.

Zatímco u konvenčních terapií dochází ke zvýšení rizika rakoviny prsů a dalších orgánů, toto není známo u hormonů pocházejících z vlastní produkce těla, byť i podpořené dodáváním boronu.

Prováděná studie u mužů 29 – 50 let zjistila, že hladina volného testosteronu (té nejdůležitější formy) se zvýšila o třetinu denním doplňkem 100mg boraxu po dobu jednoho týdne. To je speciálně zajímavé pro kulturisty.

Budete mít zájem:  Ve Švédsku autosedačky nikdo moc neřeší

Výzkum působení bóru také ukázal, že zvýšená hladina testosteronu je nápomocná při regresi nádorového růstu prostaty, snižování její zánětlivosti a snižovaní PSA markerů, oproti farmaceutickým a zdravotnickým preferencím chemického kastrování mužů s touto rakovinou.

Dále bylo zjištěno, že se po boronu významně zlepšila chápavost a paměť starších jedinců, možná právě díky vyrovnání hormonálních hladin a posílení buněčných stěn v mozku. (a možná taky odvápněním včetně šišinky)

Metabolismus vápníku a hořčíku

Zhruba polovina hořčíku obsaženého v těle se nachází v kostech a druhá ve tkáních. Pouze jedno procento se nachází v krvi a ledviny se snaží tuto krevní hladinu udržet odstraňujíce přebytky. Na druhé straně je 99% vápníku v kostech a zbytek v mezibuněčné míze (a krvi).

Svaly se stahují s přístupem vápníku do buněk a uvolní se vypuzením vápníku z buněk přičemž magnesium vstoupí (Říká teorie). Tato pumpa vyžaduje hodně energie a pokud jí mají buňky málo, vápník se může v buňkách hromadit.

Nedostatek energie může mít příčinu v napadení candidou, špatném metabolismu cukrů a tuků, v různých dalších nedostatcích a akumulaci jedů a zplodin. To vede k pouze částečnému uvolnění svalstva, k jeho ztuhlosti a ke křečím, ke špatné cirkulaci krve a mízy.

Čím víc vápníku se přesunuje z kostí do měkkých tkání, tím jsou problémy horší. Nervové buňky také mohou akumulovat vápník, což vede ke špatnému přenosu nervových impulsů. Dále zavápnění způsobuje oční katarakty, snižuje se hormonální produkce se zavápněním žláz a i další tkáně jsou hendikepované.

Zavápnění zároveň způsobuje nedostatek hořčíku v buňkách a ten je potřebný k aktivaci nespočetného množství enzymů. Jeho nedostatek způsobuje neefektivní produkci energie.

Další problém se zavápněním je poškozování buněčných stěn, což zaviňuje jejich špatnou průchodnost. Pokud zavápnění přeroste kritickou mez, buňka odumře. Zde můžeme vidět důležitost boronu coby regulátoru funkcí buněčné výměny, speciálně vyrovnanosti vápníku a hořčíku.

S nedostatkem boronu nemůže hořčík dovnitř a vápník ven. Toto je stav stárnutí a nedostatek boronu k němu přispívá. Při dobrém zdraví a hlavně v mladém věku je poměr vápník/hořčík 2:1 normální a prospěšný v běžné zdravé dietě.

S postupujícím věkem si však při nedostatku boronu pořídíme stav, kdy potřebujeme čím dál tím víc hořčíku a méně vápníku. Aby byl boron plně efektivní při nápravě zvápenatělých tkání, je třeba doplňovat spoustu hořčíku. Starším lidem doporučuji 400 – 600mg hořčíku spolu s boraxem během dne.

Nicméně ústní hořčík může být omezen svým projímavým účinkem a zde je možnost ho doplňovat přes pokožku při chronických kloubních onemocněních. Pochybuji, že je vůbec třeba doplňovat vápník.

Podle mého mají postižení dostatek vápníku uskladněného v měkkých tkáních, kam nepatří, a dodávaný bór a hořčík by ho měly přesunout kam patří, tudíž do kostí. Považuji zdravotnickou zaujatost s vápníkem za poukázku na urychlené stárnutí.

Zkušenosti ukazují, že bór s hořčíkem ve správném poměru užívaný denně jako potravinový doplněk má blahodárné účinky na klouby, kosti, šlachy, žlázy. Působí během dvou týdnů na bolesti způsobené usazujícím se vápníkem všude v organizmu např.

ostruhy na patách, osteofyty /vápenaté usazeniny na páteři způsobující bolesti zad/, karpální tunely atd. Uvolňují se ztuhlosti svalů a šlach a zvyšuje se tím hybnost bez zbytečných bolestí.

Poškozené kloubní chrupavky a nefunkční kloubní maz se obnovuje po delším užívání v řádu měsíců.

U každého člověka okolo 25-28 let nebo u některých i dříve vymizí růstový hormon. Tehdy začne degradace celého těla, zejména pohybového aparátu, kostí, šlach, svalů a kloubů.

Přiměřený sport nebo pohyb tento proces zpomaluje, ale bez důležitých prvků, jako je BÓR a HOŘČÍK je celá námaha zbytečná. Bez dostatku těchto látek dochází k vyvápění kostí, kloubů a zubů.

Dochází k nadměrnému opotřebování kloubů a usazování vápníku v měkkých tkáních.  

Bór s hořčíkem umožňuje organizmu zbavit se patologického zavápnění přirozenou cestou bez vedlejších účinků. Je potřeba mít na paměti, že to, co se usadí za 20 let, nezmizí za rok. Avšak pozitivní účinky se projeví za podstatně kratší dobu.

Vzhledem k absenci BÓRU v současné potravě, /Měl by být v ovoci a zelenině. Kvůli průmyslovému pěstování za účasti pesticidů, herbicidů a dalších chemických látek, rostliny nepřijímají životně důležitý BÓR obsažený v půdě. A pokud je například ovoce v sadech pěstováno tzv.

ekologicky-BIO pak stejně není spolu s hnojivy BÓR do vyčerpané půdy dodáván./ je nezbytné tento doplňovat. Nový produkt BORMAG OSTEO PLUS představuje přípravek, který obsahuje BÓR a HOŘČÍK přesně v potřebném poměru a formě podpořený vitaminem C.

Nedostatek této kombinace látek způsobuje mnoho zdravotních potíží a nemocí, kterým se jinak nevyhneme.

Očekávaný účinek a úspěch v nápravě zdravotních problémů se dostaví pouze při pravidelném a důsledném užívání doporučovaného dávkování /2 kapsle denně/. 

Odkaz na stránku o pěstování zeleniny.

https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/clanek/nejvetsi-vertikalni-farma-v-evrope-vznika-nedaleko-kodane-vyprodukuje-az-1000-tun-jidla-40344821#seq_no=2&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=RfDBfnWfdb9-202012140709&source=article-detail

Bór a Hořčík obsažený v BORMAGU jsou čistě přírodní látky!

BorMag Osteo Plus

BORMAG® je kombinovaný přípravek určený pacientům s nedostatkem minerálů BÓRU a HOŘČÍKU, který způsobuje nedostatečnou pevnost (kostí, zubů), hybnost a pružnost (kloubů), svalové křeče a zvýšenou míru únavy, psychického vyčerpání a sníženou imunitu. Jedno balení na dva měsíce!

Trudovitost, lupénka

Trudovitost (akné) patří mezi nejčetnější kožní problém ve světě.

Příčinou vzniku trudovitosti je zvýšená tvorba kožního mazu, hormonální výkyvy (v období puberty), vnější tlak, nevhodná strava, léky, dědičnost a další.

Nejčastěji se objevuje u mladisvých v době dospívání, ale vyskytuje se i v pozdějším věku u žen i mužů. Mezi nejčastější partie výskytu rudovitosti patří tvář, hruď, ramena, krk a záda..

Trudovitost  se obvykle objevuje s nástupem puberty a to ve chvíli, kdy nadledviny začínají produkovat hormony, kterými se aktivují mazové žlázy. Tímto mazivem se chrání pokožka, ovšem za určitých okolností, když se produkuje v nadměrném množství, může ucpávat póry a šířit růst bakterií.

Příčinou trudovitosti může být mimo jiné také nekvalitní make-up, vnější tlak, dědičnost, hyperaktivita, hormonální nerovnováha, léky, sluníčko či kouření.

 • základem je úprava jídelníčku a rozproudění lymfatického systému
 • pro vnější použití na pleť: arganový olej, konopný olej, lněný olej, kokosový olej
 • pro vnitřní použití: konopný olej, chia semínka, quinoa, losos, atd.
 • zde uvedené informace na webu s výrobkem nesouvisí a mají pouze informativní charakter (chcete-li)

Pokud váš jídelníček obsahuje mléčné výrobky (zejména kravské mléko), cukr (řepný a hroznový cukr, sacharózu, třtinový cukr), zpracované potraviny, lepek, tuky, kakao, kávu, silně kořeněná jídla a smažené věci, pak není divu, že se na vašem obličeji objevuje trudovitost.

Bylinky a potraviny vhodné při kožních zánětech trudovitost, lupénka, pásový opar):

Upozornění: níže uvedené informace (připisované vlastnosti bylinek či rostlin ve smyslu zabránění určité lidské nemoci, schopnosti zmírnit ji nebo ji vyléčit) nejsou schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU a nelze tyto účinky považovat za schválené lékařské účinky, jde tedy o neschválené nepotvrzené tvrzení, přestože byly převzaty z ‚odborné literatury‘ (např. Janča, Zentrich, Váňa, E. Havelka, W.D. Storch, Alena Hamplová atd.) či informačního a vyhledávacího portálu seznam.cz. Provozovatel stránek AWAshop.cz upozorňuje, že nezodpovídá za špatné vyložení uvedených informací.

 • fenykl obecný, má protizánětlivé vlastnosti, semena jsou vhodná při léčbě onemocnění kůže, jako je trudovitost
 • psyllium (vysoký obsah vlákniny, odvádí toxické látky z těla
 • kurkuma, indický šafrán – má protizánětlivé účinky, vyživuje a hydratuje pokožku (směs aloe vera a kurkumy aplikujte na pleť)
 • směs kurkumy a kokosového oleje (1 polévkové lžíce kokosového oleje a ¼ lžíce kurkumy)směs jedlé sody s vodou
 • potraviny bohaté na vlákninu
 • avokádo, zlepšuje vitalitu a hydrataci pokožky, zdroj vitamínu E a C (dužinu avokáda aplikujeme přímo na pokožku po dobu 3-5 min.)
 • rajčata, má antiseptické účinky (rozkrojeným rajčetem si potřete postižená místa)
 • rostlinné oleje vnější aplikace
 • potraviny se zdrojem omega kyselin (chia semínka, lněná a dýňová, sacha inchi semínka, quinoa, atd.)
 • černucha setá, olej z čenuchy seté je vhodný na plísně, ekzémy, opruzeniny, akné i lupénku

Co nám může signalizovat tělo vznikem rudovitosti?

 • nerovnováhu trávicího nebo respiračního systému
 • nerovnováhu hormonů v těle
 • problémy s vysokým krevním tlakem
 • bakteriální infekce
 • hromadění toxinů v těle

Které potraviny a faktory zhoršují průběh rudovitosti?

 • smetana do kávy, sýr, odtučněné mléko (tyto mléčné výrobky mohou obsahovat hormonální látky, jež přispívají k produkci mazu a tím mohou podporovat ucpávání pórů. Alternativou mohou být rostlinná mléka – mandlové, kokosové atd.
 • špagety, bílé pečivo a další nezdravé sacharidy (mají vysoký glykemický index a tím zvyšují hladinu glukózy v krvi, na což naše tělo reaguje zvýšenou produkcí inzulinu a tak podporují zánětlivé procesy – alternativou mohou být celozrnné pečivo i těstoviny, luštěniny
 • cukr – přispívá k narušení produkce kolagenu, čímž kůže ztrácí pevnost s pružnost, konzumace cukru má za následek větší míru tuku v těle, hormonální nerovnováhu, špatnou pokožku, únavu a mnoho dalšího. Cukr také stimuluje stimuluje produkci inzulinu v těle, který vyvolává tvorbu kožního mazu (podporuje vznik rudovitosti)
 • vázaná sůl – organismus zadržuje vodu a náš obličej pak vypadá otekle (důležitá je pravidelná zavodnění)
 • alkohol – způsobuje silnou dehydrataci, čímž přispívá k vysušování pokožky, jejímu stárnutí a vzniku vrásek a navíc toxiny a volné radikály, které po konzumaci alkoholu vznikají, přispívají k zánětům, a tedy i k akné
 • kořeněná jídla s chilli a rajčaty
 • vnější tlak
 • mužský plnovous dráždí a tře při konraktu s ženskou pletí a tak stimuluje produkci mazu na obličeji a vede tak k akné, říká britský dermatolog Lee Garrett z Londýna

Lupénka (psoriáza)

Lupénka (psoriáza) je chronické kožní onemocnění, které se vyznačuje rohovatěním povrchových vrstev kůže. Kromě pokožky může postihovat též nehty a klouby. Ohlašuje se svědivými ložisky pupínků a pokrytím loktů, kolen nebo vlasové části hlavy (šupinky). 

Psoriáza je tedy, přesněji řečeno, časté, neinfekční, zánětlivé, autoimunitní onemocnění. Odlupování pokožky, které je 7x rychlejší než u zdravé pokožky, je častou součástí lupénky.

Odborníci zastávají názor, že 70 % potíží je psychického původu. Žijeme-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc. Potíže spojené s naší psychikou jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.

Lupénka není nakažlivá, přesto lidi stále silně odpuzuje

Lupénka se může objevit kdykoli bez ohledu na věk nebo pohlaví. Foto: Profimedia.cz

Kožní projevy lupénky (psoriázy) jsou různé – od plošných výsevů až po trvalá ložiska, a to na hlavě, nehtech i kloubech. Její zákeřnost spočívá v tom, že se může objevit kdykoli, záleží pouze na aktivaci jejího spouštěče.

Zrudnutí a praskání pokožky, poruchy v činnosti mazových žláz, úporné svědění a odlupující se šupiny kůže už po propuknutí psoriázy nelze vyléčit, pouze zmírnit. Hojně užívaná léčba kortikoidy má zase háček v podobě nežádoucích účinků. Naděje ale přesto existuje.

„Lupénka neboli psoriáza patří k nejstarším popsaným chronickým kožním onemocněním. Její výskyt i průběh ovlivňuje mnoho faktorů od infekcí, zánětů a oslabení imunity přes hormonální poruchy, úrazy a psychický stres až po nezdravou životosprávu,“ soudí dermatoložka MUDr. Anna Jiráková z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dodává, že není infekční ani nakažlivá, může se objevit kdykoli bez ohledu na věk nebo pohlaví a stává se celoživotní průvodkyní svého nositele, nelze ji totiž zcela vyléčit. Její projevy je ale možné výrazně potlačit, a to hned několika způsoby.

První volbou pro zmírnění projevů lupénky mnohdy bývá místní léčba kortikoidy v podobě krémů, mastí a gelů. Ta s sebou ale přináší dva nežádoucí vedlejší účinky.

První z nich, kterým je ovlivnění růstu u dětí po vstřebání kortikoidů do krevního oběhu, je poměrně vzácný. Může k němu dojít při dlouhodobém používání přípravků s kortikoidy na velkých plochách kůže.

Druhým a relativně častým je zase nevratné ztenčení kůže na zasažených místech. V závažných případech dnešní medicína využívá biologickou léčbu, ta je však obtížně dostupná a finančně nákladná. Ani ta však lupénku nedokáže zcela odstranit.

V současné době lze proto vypozorovat příklon k mírnějším, avšak neméně účinným metodám, jako je používání přípravků na přírodní bázi.

„Léčbu lupénky volíme podle typu psoriázy, věku pacienta, lokalizace a rozsahu postižení a předchozí léčby. Z takzvaných přírodních metod máme velmi dobré zkušenosti s přípravky, které obsahují především ovocné kyseliny a esenciální oleje.

Na základě klinických studií, které byly provedeny v několika fakultních nemocnicích v České republice, přesahuje úspěšnost těchto přípravků v léčbě lupénky 80 procent jak u dospělých, tak i dětských pacientů,“ říká dermatoložka MUDr.

Anna Jiráková.

Kdo onemocní psoriázou, tomu nemoc mění život doslova od maličkostí. Ať už je to výběr oblečení, které zakryje ložiska lupénky, dlouhé hodiny strávené v koupelně anebo zcela nový životní rytmus a řešení problémů, o kterých se ostatním ani nezdá.

Samostatnou kapitolou je také intimní život, často spojený se studem, zranitelností, pochybnostmi o sobě a negativními myšlenkami.

Snadno se tak může stát, že psoriatik začne nenávidět své tělo jako zdroj depresí a překážku, která mu zabraňuje žít spokojeným životem. „Nejkritičtější období vzniku lupénky je dospívání, v němž hrají hlavní roli hormonální vlivy a zároveň do života jedince vstupují nové stresové faktory. Psychika je v těchto obdobích velmi křehká,“ zdůrazňuje doktorka Jiráková.

Podle ní stresy, netrpělivost, deprese a špatná nálada navíc mohou celkový stav nemoci ještě více zhoršovat.

„U dětí a mladistvých bývá nejčastějším spouštěčem akutní streptokokové onemocnění, jako např. angína, kdy se na kůži trupu a končetin objeví stovky červených skvrnek a pupínků, které mají na povrchu šupinky,“ vysvětluje profesorka MUDr. Jana Hercogová, přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce v Praze.

I v případě kožních onemocnění platí, že prevence je na prvním místě. A to především v oblasti životosprávy, tedy pestrého jídelníčku, dostatku čisté vody a také pohybu, který tělu přináší potřebné prokrvení a psychický odpočinek. Pokud však nemoc přesto propukne, je kromě volby vhodné léčby také nutné vyvarovat se rizikových faktorů.

Mezi ně patří pálivé pokrmy zahřívající organismus, cukr, sůl, ale i alkohol, káva či histamin. Ten se vyskytuje například v rajčatech, lilku nebo špenátu a hraje velkou roli při svědění, které je při léčbě projevů lupénky kontraproduktivní.

„Léčba je běh na dlouhou trať, a dokonce i přes všechny pokroky v dnešní medicíně se tato nemoc objevuje stále častěji. Jedním z možných řešení, jak proti ní bojovat, může být například celostní přístup kombinující správnou životosprávu s péčí o psychické zdraví,“ nabádá profesorka Hercogová.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector