Lupénka má ráda stres

Lupénka je neinfekční zánět kůže. Nejčastěji postihuje kůži nad lokty, koleny, v křížové krajině nebo ve kštici, kde se tvoří červené ohraničené vyvýšené plochy kryté bělavými šupinami.

Lupénka však může mít i projevy na nehtech a může postihovat rovněž klouby (u 5–35 % pacientů). Lupénka je onemocnění, které se nepravidelně dědí a považuje se za chorobu svázanou s imunitními změnami, které mohou být nastartovány provokujícími faktory.

Patří mezi nemoci významně zhoršující kvalitu života.

Mohu lupénkou onemocnět?

Lupénka se vyskytuje často, a to u 1,5–7 % osob v Evropě i v USA. Některé typy lupénky jsou častější u žen. Psoriáza začíná buď do 40 let věku a její výskyt je v rodině pacienta častější, nebo se první příznaky objevují po 40. roce a potom rodinný výskyt lupénky nebývá patrný.

Dědičnost. Pravděpodobnost výskytu lupénky u dítěte v případě postižení jednoho rodiče je 8–30 %, mají-li psoriázu oba rodiče, je tato pravděpodobnost 41–75 %. Provokující faktory vnější a vnitřní. Vnější mohou být fyzikální (tření, tlak, poranění), chemické (podráždění kůže detergenty).

Ke vzniku lupénky mohou vést také některé kožní nemoci (alergický kontaktní ekzém). Vnitřní provokující faktory zahrnují infekční nemoci, metabolické vady (obezita), léky (glukokortikosteroidy, antagonisté beta-receptorů, soli lithia aj.), dále alkohol, kouření, stres.

Jak lupénka vypadá?

Lupénka postihuje nejčastěji kůži (psoriasis vulgaris), u části pacientů se může rozvinout onemocnění kloubů (arthritis psoriatica).

Lupénka na kůži (psoriasis vulgaris)

Podle vzhledu je možné projevy lupénky rozdělit na:

  • Typická, chronická psoriáza – je nejčastější formou lupénky (trpí jí až 95 % pacientů). Základním projevem na kůži jsou vyvýšená červená ložiska krytá šupinami. Nalézají se na kůži trupu a končetin, kštice, na dlaních a ploskách nebo v místech kožních záhybů a na genitálu.
  • Akutní psoriáza je častá u dětí a mladých osob. Základním projevem na kůži jsou pupínky, neštovičky nebo drobná červená ložiska postihující kůži trupu a končetin symetricky, někdy mohou splývat a vést k zarudnutí celého povrchu těla. Nejzávažnějším, vzácným, ale život ohrožujícím typem lupénky je stav, kdy kůže náhle zarudne, pálí, po několika hodinách se začnou na celém povrchu těla tvořit drobné, splývající neštovičky a mokvavé plochy. Tento typ lupénky doprovázejí celkové příznaky – horečka, únava, zimnice, zrychlený tep a dech, za 2–3 měsíce může dojít k výpadu vlasů. Příznaky: lupénka může svědit (nejvíce projevy ve kštici a na genitálu), někdy projevy pálí.

Lupénka nehtů (psoriasis ungium)

Lupénka nehtů bývá na palcích nohou nebo na nehtech rukou. Projevuje se jako dolíčkování, ztluštění a žlutě hnědé skvrny pod nehtovou ploténkou (tzv. olejové skvrny). Doprovází často postižení kloubů, artropatickou psoriázu.

Lupénka na kloubech (psoriatická artritida)

Je vzácná před 20. rokem života. Může se však vyskytnout i u osob, které nemají patrné příznaky lupénky na kůži.

Psoriatická artritida má několik klinických typů, zánět může postihovat drobné klouby rukou a nohou, úpony šlach, klouby páteře (krční, bederní), kyčle. Postižené klouby jsou oteklé, zarudlé.

Časté jsou současné kožní změny na bříškách prstů nebo kolem nehtů a změny na nehtech.

Co je vhodné při lupénce vyšetřit?

Vyšetření vzorku kůže – histopatologie: v místním znecitlivění injekcí se po dezinfekci kůže odebere malý vzorek postižené kůže (obvykle kruhovým nožem v průměru 4–8 mm). Vzniklá ranka se nechá sama zhojit nebo se uzavře stehem.

Vzorek se vyšetří mikroskopicky, výsledek je obvykle známý do týdne. Vyšetření krve: doporučuje se u akutní lupénky a u lupénky kloubů vždy, u chronické lupénky kůže se provádí v rámci pátrání po event. doprovodných nemocech.

Důvodem vyšetření krve není stanovení diagnózy lupénky, ale zjištění celkového zdravotního stavu a včasné odhalení přidružených nemocí. Diagnostika lupénky

Lupénku kůže diagnostikuje kožní lékař na základě klinického obrazu, event. potvrzeného histopatologickým vyšetřením. Při stanovení diagnózy je třeba odlišit nemoci, které mohou lupénku připomínat (např. reakce po podání léku, syfilis, ekzém). Lupénku kloubů diagnostikuje revmatolog.

Léčba lupénky

Vždy je nutné pátrat po provokujících faktorech a zajistit jejich odstranění. Všechny nemocné s lupénkou musí vyšetřit kožní lékař, který musí stanovit diagnózu a doporučit praktickému lékaři terapeutický postup. Praktický lékař se stará o nemocné s chronickou lupénkou, která nepřesahuje 5 % tělesného povrchu.

Léčba všech ostatních typů lupénky kůže patří výhradně do rukou dermatologa. Místní léčba je základem v péči o pacienty s lupénkou. Zahrnuje promazávání kůže (emoliencia) a léčebné koupele, dále kožní lékař předepisuje léky, které tlumí zánět a normalizují poruchu rohovění kůže (tzv. antipsoriatika).

Jsou to hlavně vitamín D, vitamín A, dehet. Při zahájení léčby se tyto léky kombinují obvykle s hormonálními léky (kortikosteroidy). Celková léčba je vyhrazena pro těžké formy lupénky. Využívají se jednak klasické léky – cyklosporin A, retinoidy (deriváty vitamínu A) a metotrexát nebo tzv.

biologika (adalimubab, etanercept, infliximab, ustekinumab). Biologika se indikují v případech, kdy předchozí léčba selhala nebo ji nelze použít z jiných důvodů. Biologika jsou omezena na použití v Centrech biologické léčby při fakultních či krajských nemocnicích.

Fototerapie využívá ultrafialové (UV) světlo, nejúčinnější vlnová délka je od 308 nm do 314 nm, tzv. úzkopásmové UVB. Používají se k tomu speciální lampy pracující na podobném principu jako solária. Někdy se léčba světlem kombinuje s podáváním léčiv zcitlivujících kůži k záření (PUVA).

Doporučuje se aplikovat fototerapii UV zářiči přímo na kožní projevy, nikoli na zdravou kůži. Fototerapii provádějí kožní lékaři ve zdravotnických zařízeních přístroji k tomu schválenými.

Další možnosti léčby

Lázeňská léčba lupénky je možná v lázních v ČR a SR.

Během 4týdenního lázeňského pobytu je pacient léčen obvykle fototerapií a místními léky, současně je mimo pracovní a domácí prostředí, má dietní stravu a potká se stejně postiženými nemocnými.

Pobyt v lázních tak proto působí na celkový zdravotní i psychický stav pacienta. Lázeňská léčba buď navazuje na léčbu v nemocnici nebo na ni přijede pacient z domova, lázně může předepsat ošetřující lékař (kožní nebo praktický lékař).

Přírodní produkty jsou vhodné mezi obdobími vzplanutí lupénky nebo jako doplněk léčby místními i celkovými léky.

Psychoterapie má velký význam, neboť lupénka významně zhoršuje kvalitu života, pacienti jsou vystaveni trvalému tlaku okolí, mívají deprese.

Dieta má význam u obézních pacientů, u akutních stavů a u pacientů s přidruženými chorobami – doporučuje se středomořská dieta, tj. strava bohatá na zeleninu, ovoce, bílá masa, ryby, nenasycené mastné kyseliny, zákaz alkoholu a kouření.

Fyzická aktivita je důležitá pro žádoucí redukci hmotnosti.

Průběh lupénky

Průběh lupénky je nepředvídatelný, obvykle chronický, po působení provokujících faktorů dochází ke vzniku nových projevů nemoci. Méně často se může u někoho lupénka objevit jednou za život, nebo naopak jsou projevy přítomny trvale.

Prevence

Udržovací terapie (promazávání kůže, užívání léčebné kosmetiky) a prevence vzniku provokujících faktorů – zdravý životní styl (dieta, pravidelný životní rytmus, dostatek spánku, žádný stres, alkohol a kouření, duševní hygiena aj.), předcházení vzniku infekcí a jejich důsledná léčba.

U všech nemocných s lupénkou jsou vhodné kontroly krevního tlaku a odběr krve ke stanovení hladin cukru, tuků, zánětlivých parametrů. Pacienti léčení celkově podávanými léky musejí být kontrolováni pravidelně, nejméně po 3 měsících.

Budete mít zájem:  Do lázní pro zdraví kloubů

Pacienti léčení fototerapií by měli být pravidelně dvakrát ročně vyšetřeni pro zvýšené riziko kožních nádorů – počet ošetření UV zářením by za život neměl přesáhnout 250.

Léčba psoriázy patří výhradně do rukou kožního lékaře (dermatologa). Seznam kožních lékařů včetně specialistů na léčbu lupénky naleznete zde.

Lupénka má ráda stres

Mapa zdravotních zařízení.

Lupénka nemá ráda stres

Lupénka (psoriáza) je chronická zánětlivá kožní choroba, v jejímž průběhu se střídají období klidu a vzplanutí. Nejčastěji vzniká v mladém a středním věku, v 75 % případů se přihlásí do čtyřiceti let věku člověka. Nejde sice o onemocnění ohrožující život, ale trvá celý život a ve fázi vzplanutí je hodně nepříjemné a zjevné. To má samozřejmě negativní vliv na život pacienta.

Postižený mívá nejen potíže tělesné – svědění, bolestivost, praskání kůže, bolesti kloubů, poruchy spánku, ale i psychické, sociální a ekonomické. Trpí pocity studu, méněcennosti, depresemi, může ale také být zlostný či agresivní. Pro dobré výsledky terapie je důležitá změna postoje k nemoci, smíření s osudem a dodržování naordinované léčby.

Lupénka se projevuje červenými ložisky se stříbřitými šupinami. Vznikají kvůli urychlenému růstu a nedokonalému rohovatění kůže. Normálně se kožní buňka od nejhlubší vrstvy kůže dopracuje ke kožnímu povrchu asi za měsíc, u lupénky jsou to jen 3 až 4 dny.

Onemocnění má podobně jako cukrovka či revmatismus autoimunitní charakter. Imunologické i kožní změny souvisejí s genetickou výbavou člověka. Až u třiceti procent nemocných lze zjistit nějaké postižení v rodině.

Nedědí se však choroba, ale sklon k lupénce. Při postižení jednoho rodiče je pravděpodobnost vzniku u dítěte 30 %, při postižení obou je to už 70 %,‘ uvádí primářka MUDr.

Nina Benáková z pražského Sanatoria Achillea, které se specializuje na lupénku.

‚Na vzájemném působení genů a provokačních faktorů záleží, zda se choroba projeví zjevně. Provokační faktory dokážou lupénku probudit z klidového stadia do aktivní fáze. Jsou také příčinou jejího úporného průběhu.

Může se dokonce stát, že ačkoli má pacient předepsanou správnou léčbu a provádí ji pečlivě, na stavu onemocnění se to nijak neprojeví.

Proto je nezbytné po provokačních faktorech pátrat a snažit se je odstranit či alespoň omezit,‘ dodává primářka Benáková.

Psoriatické geny má každý pacient různě nakombinovány, a tak stejně vypadající lupénka reaguje na stejné léky jinak. To také znamená, že co pomáhá jednomu, nemusí být účinné u druhého.

Mezi nejčastější komplikace léčby patří stres, infekce, záněty, poranění a některé léky. Dále jsou to vlivy počasí, typické je zhoršení na podzim a na jaře a zlepšení v létě.

Její průběh ovlivňuje také špatná životospráva a vnitřní choroby. Hormonální vlivy ji mohou vyvolat například v pubertě, po porodu, v období přechodu či po vysazení hormonální antikoncepce.

Obezita, alkohol a kouření mají na svědomí až 3x vyšší nárůst onemocnění.

Lupénka je sice choroba léčitelná, ale dosud nelze stoprocentně zabránit výsevu nových ložisek. Nejdůležitější je mít ji pod kontrolou, proto je třeba léčit ji dlouhodobě. To klade velké nároky na pacienta, jeho okolí a na lékaře. Velmi důležitá je vzájemná spolupráce pacienta s lékařem, správně zvolená a pečlivě prováděná léčba.

Ta se stanovuje individuálně pro konkrétního pacienta a pro aktuální stav jeho kůže. U lehčích a středně těžkých forem, což představuje asi 70 %  lidí s lupénkou, se zvládne zevní léčbou. U středně těžkých a těžkých forem se přidává světloléčba a celková terapie,‘ vysvětluje primářka.

**Docházet pravidelně na kontroly. Pokud nelze přesně dodržet instrukce lékaře, je třeba ho o tom informovat. Jinak se může domnívat, že léčba nezabírá, a bude hledat jiné léky.

**Udržovat kůži dobře hydratovanou a vláčnou zmírní svěděni i šupinatění. Kůže se musí ošetřovat i v období relativního klidu. Pacient by se neměl škrábat a násilně odstraňovat šupiny, tím se psoriáza aktivuje.

**Dodržovat zásady zdravé výživy a správný životní styl. Důležitý je pravidelný pohyb a dostatek spánku. Onemocnění zhoršuje obezita, alkohol a kouření.

**Je lepší se vyhýbat klimatizovaným místnostem a místům, kde je horko a sucho.

**Nepoužívat silná mýdla a odmašťovací prostředky, ale mycí přípravky změkčující kůži.

**Doporučuje se nosit bavlněné, hladké a volné oblečení a pohodlnou obuv.

**Tělesná i duševní rovnováha a pohoda znamenají zdraví.

**Sport prospívá, ale je třeba si vybrat takový, při kterém nedochází k poranění kůže. Pomáhají také protistresové techniky (jóga, autogenní trénink, relaxační hudba).

**Získat co nejvíce informací. Najdeme je na internetu, v příručkách, svépomocných organizacích, např. ve Společnosti psoriatiků a atopických ekzematiků.

**Kontakt s jinými nemocnými a svépomocnými organizacemi. Poskytnou cenné rady, pomoc, podporu a dodají sílu i odvahu.

**Když má nemocný pocit, že situaci sám nezvládne, měl by vyhledat pomoc profesionála – psychoterapii u psychodermatologa či psychologa.

Hlavní zprávy

Lupénku nepodceňujte. Z kůže se zánět může rozšířit do celého těla, připomíná lékař

Lupénka neboli psoriáza je chronické kožní onemocnění, zánětlivé, ale neinfekční. „Je podmíněné imunitním zánětem, to znamená, že v pozadí je zánět bílých krvinek. Zánět se z kůže může přenést do všech orgánů těla. V tom je lupénka zákeřná, a proto je potřeba ji včas podchytit a léčit,“ zdůrazňuje.

Je lupénka dědičná? Lupénka je minimálně z 50 procent geneticky přenosná, dědíme dispozice k ní. To, jestli onemocníme, záleží na řadě spouštěcích mechanismů. Nejčastěji se „probouzí“ mezi 20. a 30. rokem věku, dále kolem 40.

roku, později méně, u malých dětí se vyskytuje výjimečně. Jsou společenství, kde se vyskytuje minimálně, a jiná, kde je lupénky podstatně víc – to je zejména v Evropě a v severní Americe. Minimálně ji zaznamenáváme u Eskymáků, Indiánů a Japonců.

Roli tu hraje dědičnost, životní styl, stravování, prostředí i stres.

Jak lupénku poznáme? Pro lupénku jsou typické kožní šupinky, pod nimiž jsou živá červená ložiska, jsou vyvýšená, plastická. Nejčastěji ji najdeme v kštici, na loktech, kolenou, v křížové oblasti, ale mohou být i drobná ložiska po celém těle, v místech zapářky, tedy v podpaží, v podkolení, v tříslech, mezi hýžděmi a podobně. Může jít i o nehtové postižení.

Hrozí nákaza lupénkou? Ne. Jak bylo řečeno, onemocnění je neinfekční, předsudky jsou zbytečné. Nelze se nakazit.

Jak se lupénka projevuje uvnitř těla? Kvůli aktivaci buněk zánětu, lymfocytů, dochází k uvolňování jakýchsi vektorů zánětlivé reakce do těla. To znamená, že zánět se rozšíří.

Uchytit se může na nejrůznějších místech, mohou to být klouby, srdce, cévy, oči, nervový systém, střeva. Postupně může docházet ke změnám na těchto orgánech, a tím se snižuje délka života.

Onemocnění tedy nesmíme podceňovat.

Co je to psoriatická artritida? Jde o zánět kloubů, který vzniká na podobném mechanismu jako kožní lupénka, ale je při něm postižena kloubní výstelka plus okolí – úpony a šlachy.

Pacient si všimne bolestivosti, ztuhlosti, ranních otoků malých kloubů na rukou či nohou, typické jsou „buřtíky“ na rukou, včetně začervenání. Zánět ale může být i na velkých nosných kloubech a na páteři.

  Postižení páteře trvá často řadu let, než jej lidé začnou vážně řešit. A to je problém.

Budete mít zájem:  První pomoc při bolesti v krku

Jak bychom měli postupovat, zaznamenáme-li příznaky? Nejprve se vypravit k praktickému lékaři. Je rozdíl mezi zánětlivým onemocněním a opotřebením, za které může stáří. To praktik pozná a podle toho nás směřuje dál.

Jak vypadá léčba lupénky? Léčba má řadu forem a měla by být systémová. Primárně promašťujeme ložiska na kůži. Dále se podávají léky, případně injekce. Pokud taková léčba nedostačuje, lze uvažovat o biologické léčbě.

Ta je na vrcholu všech možností, určitě není volbou číslo jedna. Musíme při ní zvážit řadu hledisek, především vyloučit jiná onemocnění, která by biologická léčba mohla ovlivnit.

Tlumí totiž zánět na kůži a na kloubech, ale mohla by ovlivnit i reakci na jiné záněty, třeba na nepoznanou tuberkulózu. A to by nebylo žádoucí.

Lze lupénku vyléčit zcela? Lupénka má nevyzpytatelný průběh, může se objevit, může se zase ztratit. To dopředu nevíme. Léčbou můžeme odstranit nebo zlepšit příznaky. Můžeme jí člověka i zbavit, dispozice k lupénce ale zůstává. Stres, včetně fyzického, může onemocnění znovu odstartovat.

Co může pacient udělat pro to, aby se mu lupénka nerozvinula? Aby pacient podchytil lupénku na samém počátku, je třeba věnovat příznakům pozornost a vyhledat lékařskou pomoc.

Prevencí proti rozvinutí onemocnění je pak především nekouřit, nebýt obézní, nezatěžovat zbytečně játra. Obezita a kouření jsou rovněž přímo odpovědné za spuštění lupenkového zánětu.

Další informace a rady najdou lidé na webu cistakuze.cz.

Lupénku vyléčit nelze, umíme ji ale dostat pod kontrolu, říká olomoucký lékař

Jaké možnosti nabízí nemocným s lupénkou moderní medicína? A jak se experti dívají na alternativní terapie, například pomocí tuku z pštrosa?

„Psoriáza je nevyléčitelným onemocněním, ale díky moderním metodám léčby je onemocněním velmi dobře léčitelným, kdy jsme schopni projevy velmi výrazně a dlouhodobě potlačit,“ vysvětluje v rozhovoru pro regionální Deník vedoucí lékař Kliniky chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc Jan Šternberský.

Pane doktore, můžete vysvětlit, co je to lupénka? Zánět kůže?Ano, lupénka neboli psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se může vyskytovat na kterékoliv části kůže včetně nehtů a kštice.

Kromě kůže ale může lupénka postihovat také klouby v rámci tzv. psoriatické artritidy a při delším trvání onemocnění se mohou projevit i další zdravotní komplikace lupénky (tzv.

přidružená onemocnění) – vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru a tuku v krvi, obezita, deprese.

Jak člověk včas pozná, že má lupénku, a ne jiné kožní onemocnění, že se nejedná například o klasickou suchou kůži?Správnou diagnózu určí kožní lékař většinou na základě typického vzhledu – obvyklé příznaky jsou červené fleky pokryté většími bílými šupinami, které se odlupují (tzv. šupinatění). Pokud jsou projevy méně obvyklé, tak diagnózu může pomoci upřesnit odebrání vzorku kůže s následným histologickým vyšetřením.

Má lupénka specifické (pří)znaky? Je na těle místo, kde se nemoc začne projevovat?Typické jsou červené fleky s bílými šupinami na povrchu. Tyto projevy mohou svědit, pálit či bolet, ale mohou být také zcela asymptomatické.

Nejčastější lokalitou postiženou lupénkou bývá kštice, kolena a lokty. Méně časté, ale ne neobvyklé, je postižení dlaní a chodidel.

U 40 až 80 procent pacientů je pozorována lupénka nehtů, které mohou mít nepravidelný, zvrásněný povrch, mohou se snáze třepit a na nehtech se objevují žluté či hnědé (tzv. olejové) skvrny.

Na kliniku bez objednáníKlinika chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc se ve čtvrtek 31. října otevře všem nemocným s lupénkou, kteří se léčí, ale i lidem, kteří by lupénkou trpět mohli, ale diagnózu zatím nemají potvrzenou.

Zájemcům nabízí možnost konzultovat své obtíže a zeptat se specialistů na možnosti léčby. Přijít mohou bez předchozího objednání nemocní. Ambulance bude otevřena od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.

Den otevřených dveří pořádá klinika při příležitosti světového dne lupénky, který připadá na 29. října.

Stres může nemoc ‚rozjet‘

Může se lupénka objevit nejprve uvnitř organismu, tedy na kloubech, a až poté na pokožce? Jsou tyto případy spíše výjimečné/v menšině?Přidružená onemocnění se většinou objevují až postupem času, ale tzv. psoriatická artritida, tedy postižení kloubů, může být i prvním projevem onemocnění předcházejícím kožním příznakům.

Hraje roli věk? Přesněji, je vysledováno, že se v nějakém období života člověka objeví první projevy lupénky častěji?První projevy se většinou objevují do 22. roku života, ale mohou se objevit v jakémkoli věku, např. až kolem 50 nebo 60 let.

Co je příčinou vzniku tohoto onemocnění? Lze sdělit, jak významný vliv má dědičná zátěž?Přesná příčina onemocnění není známa, ale byla identifikována celá řada genů, které souvisí s tímto onemocněním, tzn.

že dědičnost hraje klíčovou roli, ale k samotnému spuštění onemocnění je potřeba tzv. provokující faktor. Takovýmto spouštěčem může být stres, přehnaná fyzická námaha, infekce, spálení od slunce nebo zranění.

Onemocnění mohou zhoršit také některé léky nebo kouření.

Kolik pacientů trpících tímto onemocněním eviduje vaše klinika?Naše klinika eviduje 700 až 800 pacientů s psoriázou.

Zvyšují se meziročně počty lidí trpící lupénkou – počty na klinice/v Olomouckém kraji?Pozorujeme pokračující meziroční nárůst pacientů s psoriázou dispenzarizovaných na naší klinice.

Jak významnou roli hraje již zmíněný stres – při vzniku onemocnění, ale také samotné léčbě?Stres může zapříčinit propuknutí lupénky a až z 80 procentech ji může zhoršit.

Pacienti mají obvykle obavy z reakce svého okolí, což má výrazný vliv na jejich spokojenost a sebevědomí.

Z tohoto pohledu je výhodná lázeňská terapie, která jednak zaručuje omezení působení stresového faktoru a také nabízí možnost sdílení svých problémů s pacienty, kteří trpí stejným onemocněním.

Pro úspěch léčby lupénky je nutné upravit životní styl, a jakým způsobem? Je důležitý pohyb, zdravá strava?Nezdravý životní styl je faktorem, který může zhoršovat průběh onemocnění. Důležité je tedy udržovat si optimální tělesnou hmotnost, mít vyvážený jídelníček, pravidelně cvičit, vyhýbat se alkoholu, kouření a stresu.

Přečíst článek ›

Úplné vyléčení? Hudba budoucnosti

Pokud jde o léčbu, můžete připomenout, jak vypadala třeba před 20 lety?Před 20 lety se hojně používaly různé masti, zejména s obsahem dehtu, jejichž hlavní nevýhodou je, že špiní oblečení a zapáchají. I přesto se ale stále používají, protože mají celou řadu jiných výhod. Výrazná změna v terapii lupénky je ale zejména v celkové léčbě, kdy máme v dnešní době celou řadu možností, jak dostat lupénku pod kontrolu.

Co nabízí pacientům s lupénkou moderní medicína?U mírnějších forem se používá lokální léčba v podobě krémů, mastí, roztoků a pěn obsahujících kortikoidy, případně kombinované preparáty obsahující kortikoidy a deriváty vitamínu D.

Pokud tato léčba nezabírá, přistupuje se k fototerapii (léčba pomocí UV záření) nebo balneoterapii (lázeňská terapie).

Pacientům se závažnějším typem lupénky se doporučuje celková (systémová) léčba, která je ve formě tablet, infuzí nebo podkožních injekcí, jimiž se léčivá látka dostává do celého organismu. Nejmodernější celkovou léčbou je léčba biologická.

Budete mít zájem:  Jak Dlouho Jsou Léky V Krvi?

Biologické přípravky v podobě infuzí nebo injekcí cílí na úzce specifikované oblasti imunitního systému, kde blokují vybrané komunikační signály, které hrají klíčovou roli u psoriázy či psoriatické artritidy.

Je nákladná biologická léčba dostupná každému?Biologická léčba je hrazená zdravotní pojišťovnou u pacientů s těžší formou lupénky (minimálně 10 procent povrchu těla postiženého lupénkou), kteří již absolvovali alespoň dvě metody tzv. standardní (konvenční) systémové léčby, a žádná z nich nebyla účinná.

Je zde šance na úplné vyléčení?Psoriáza je nevyléčitelným onemocněním, ale díky moderním metodám léčby psoriázy je onemocněním velmi dobře léčitelným, kdy jsme schopni projevy onemocnění velmi výrazně a dlouhodobě potlačit.

A do budoucna?Dá se očekávat další vývoj na poli biologických léků, umožňujících čím dál efektivnější terapii. Ale úplné vyléčení je zatím asi hudbou daleké budoucnosti.

Přečíst článek ›

Mořská voda pomáhá

Nemocní se uchylují i k alternativní léčbě? Jaký je váš názor například na terapii pomocí tuku z pštrosa?S alternativními metodami terapie se v dermatologii setkáváme hodně, a to zejména v podobě různých domácích mastí s obsahem bylinek či živočišných tuků.

Obecně vzato lupénka je onemocněním charakterizovaným tvorbou šupin, a tak prosté promazání může alespoň částečně pomoci zlepšit kožní nález.

A jestli použijete k promazání drahý kosmetický přípravek nebo mast od tetičky je už jen vaše volba, ale samozřejmě u kosmetických přípravků máte jistotu stran složení a účinků daného přípravku.

Ale pobyt u Mrtvého moře byste doporučil…Ano, výzkumy dokazují, že slaná mořská voda má na pokožku léčivé účinky, stejně tak sluneční záření. Ovšem nic se nesmí přehánět, i vlivem nadměrného působení slunečního záření může dojít ke zhoršení lupénky.

I když lupénka není infekčním onemocněním, setkávají se pacienti i v dnešní době s odporem okolí kvůli nemocné kůži?I když lupénka není nakažlivá, obecné povědomí lidí není úplně dostatečné. Takže je bohužel obvyklé nepochopení nebo nepříjemné reakce okolí, které ve svém důsledku ztěžují pacientův stav. Pacienti s lupénkou mnohem častěji trpí depresí a častěji konzumují alkohol.

Stěžují si na to i lékařům v ambulanci?Ano, je to velmi častým steskem pacientů.

Děje se i to, že by je třeba nepustili na koupaliště či do lázní…?V lázních jsou na pacienty s psoriázou zvyklí, ale na koupališti mohou být reakce rozpačité a nezřídka si pacienti u mě v ambulanci stěžovali, že byli vykázání z plaveckého bazénu kvůli stavu své kůže. Ostatně jeden z mých pacientů komentuje svůj výborný stav kůže vlivem biologické terapie slovy: „Tak teď už to je na bazén!“

Jak se mohou pacienti takové diskriminaci bránit?Velmi obtížně, proto je právě nutná edukace široké veřejnosti o tomto onemocnění.

Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2018 evidovala v Olomouckém kraji 2 236 klientů s lupénkou a za jejich léčbu vydala 20,6 milionu korun. V průměru vloni VZP zaplatila za léčbu jednoho klienta s lupénkou 11 143 korun.

‚Více než dvacetinásobně dražší je ovšem péče o obzvláště komplikované případy, které si vyžádají nasazení nejmodernější biologické léčby,‘ informoval mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Zatímco vloni bylo takových případů v celé republice 1 238, letos jen za první pololetí jich pojišťovna eviduje již 1 301.

Přečíst článek ›

Lupénka: příčinny, biologická léčba, stres

Pacientům s těžkými stavy pomůže biologická léčba • Autor: shutterstock.com

Špatnou zprávou by mohlo být, že lupénka prozatím není definitivně vyléčitelné onemocnění, tou dobrou zprávou však je, že je poměrně dobře léčitelná. Její průvodní příznaky lze maximálně potlačit, a tak je pacientům umožněn návrat k běžnému životu. 

Za úspěchy v léčbě stojí zejména moderní postupy v čele s biologickou léčbou. „Lupénka je autoimunitní onemocnění a tak jako u ostatních chorob, u kterých dochází k nesprávné funkci imunitního systému, přesnou příčinu skutečně neznáme. Předpokládáme však, že jde o geneticky podmíněné onemocnění (40 až 60 procent pacientů má lupénku v rodinné anamnéze).

 Jedná se tedy o genetickou predispozici, která však může i nemusí propuknout – záleží na dalších faktorech, jako je mechanické či chemické podráždění kůže, prodělaná infekce nebo těžká angína, ale vliv může mít i stres nebo užívání některých léků,“ říká na úvod přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady prof. MUDr.

Petr Arenberger.

Při tomto onemocnění dochází k nadprodukci kožních buněk, které se obnovují až 7x rychleji než u zdravých lidí. Staré buňky se proto „derou“ na povrch, kde se hromadně odlupují a vytvářejí na první pohled znatelná zánětlivá ložiska s pevně lpícími šupinami rozesetými po těle. Nejčastějšími místy výskytu jsou lokty, kolena, bedra či vlasy.

Lupénka mnohdy získává formu chronickou, kdy se střídají fáze klidu s recidivami, tedy „vzplanutím“ onemocnění s výraznou aktivitou. Asi desetina psoriatických pacientů má též postiženy klouby (psoriasis arthropathica). První příznaky lupénky se zpravidla objevují mezi 15. a 25. rokem věku, onemocnění postihuje obě pohlaví zhruba stejným dílem.

Kožní zánět může vést i k infarktu

Lupénka neboli psoriáza (psoriasis vulgaris) je závažné neinfekční onemocnění (postihující zejména kůži). Týká se asi 2-3 % populace.

Příčiny vzniku nejsou zcela jasné, podle dosavadních zkušeností se zde „podepisují“ zejména faktory dědičné, autoimunitní a rovněž vliv vnějšího prostředí.

Pokud lupénka není včas léčena (zejména u pacientů se středně těžkou až těžkou formou nemoci), může spolu s přidruženými chorobami vést k doživotní invaliditě daného člověka!

„Lupénka je systémové zánětlivé onemocnění, proto pokud se neléčí, může se kožní zánět, který způsobuje, přenést do dalších orgánů těla a přispět k rozvoji přidružených chorob, jako je psoriatická artritida (zánětlivé onemocnění kloubů), vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka či kardiovaskulární nemoci včetně infarktu myokardu. Svou roli zde však sehrává vliv tohoto onemocnění na psychiku pacientů – polovina z nich trpí úzkostmi či depresí,“ vysvětluje profesor Arenberger.

Biologická neboli cílená léčba je vhodná pro pacienty s těžkými stavy lupénky, kteří ji mají na více než 10 procentech povrchu těla a u kterých selhaly minimálně dva standardní léčebné postupy (fototerapie UV zářením nebo standardní systémová léčba acitretinem, methotrexátem či cyklosporinem A). Před zahájením léčby navíc pacienti musejí absolvovat řadu molekulárně biologických a genetických vyšetření, která stanoví, zda jsou pro danou léčbu vhodní. Biologická léčba dokáže projevy lupénky utlumit na maximum, příčinu onemocnění však vyléčit nedokáže. Pacienty, kteří na ní úspěšně setrvají (87 procent léčených), dokáže navrátit do kvalitního života tak, jak jej znali před propuknutím lupénky. V současnosti biologickou léčbu využívá přibližně 1200 nemocných, vhodná by mohla být pro dalších několik stovek indikovaných,“ popisuje dermatolog. 

Snažte se žít vyrovnaný život bez emočních výkyvů, naučte se zvládat stres a hlavně se pokuste vyhnout všemu, co by mohlo zavinit nárůst či znovuvzplanutí onemocnění, ať již jde o kosmetiku, chemické a čisticí látky či jiné faktory (každý reaguje na něco jiného, věnujte proto potřebný čas na vypozorování možných spouštěčů právě u vás). V každém případě nezůstávejte se svou nemocí sami a včas vyhledejte odbornou pomoc.

Článek vyšel v původním znění v tištěném magazínu Moje zdraví.

Autor: Helena Míková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector