Léčba Drogově Závislých V Čr?

 • Terénní program. Kontaktní centrum. Detoxifikace (psychiatrické
 • léčebny a kliniky, AT ambulance) Substituční léčba. Ambulantní léčba.
 • (stacionáře, AT. ambulance, poradny) Střednědobá léčba (AT.
 • oddělení, psychiatrických. léčeben a klinik) Dlouhodobá léčba.
 • (terapeutické komunity) Doléčovací centra.
 • Jak probíhá léčba drogově závislých?

  Doporučený průběh u závislého člověka, který má nějaké rodinné zázemí, je takový, že se nejprve spojí s ambulantní službou a poté si domluví pobytovou léčbu, která trvá zpravidla několik měsíců. Po jejím absolvování dochází ještě minimálně půl roku až rok do následné péče.

  Jak léčit závislost na drogách?

  Léčení používá různých metod od farmakoterapie (např. v počátku léčby při detoxifikaci) přes poradenství, sociální práci až po psychoterapii skupinovou či individuální. Podle typu se rozlišují léčby ambulantní a rezidenční. Podle délky může být léčba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá.

  Jak se léčit ze závislosti?

  Léčba závislosti

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).
  3. Současně tyto dva typy služeb se také dělí dle provozovatele na:

  Kde hledat pomoc při závislosti na drogách?

  Možností, kam se obrátit pro radu, je hned několik.

  1. Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
  2. Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.

  Jak to chodí v protialkoholní léčebně?

  Základní protialkoholní léčba na Patnáctce trvá tři měsíce a pokud už se rozhodneš ji nastoupit, vyplatí se absolvovat ji celou nebo si třeba i nějaký týden navíc přidat. Pokud budeš chtít odejít dříve, neuděláš dobře a ublížíš sám sobě.

  Jak probíhá léčba v protialkoholní?

  V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce.

  Budete mít zájem:  Máta peprná – vůně, které léčí – jaké má léčivé účinky?

  Jak se projevuje závislost na pervitinu?

  Příznaky jsou například zimnice, bolest celého těla, agresivita, stres, deprese, absolutní vyčerpání, halucinace. Typický je pocit viny po užití drogy, který jedinec řeší užitím další dávky, aby na pocit viny zapomněl.

  Jak se vypořádat se závislosti?

  Léčba závislosti

  A také boj se závislostí, její léčba i doléčování a posléze trvalá abstinence mají stejný mechanismus. Druh léčení závisí na míře závislosti. Od léčby ambulantní, stacionární, pobytové, terapeutických komunit přes doléčování až po následné terapeutické skupiny, které podporují lidi v trvalé abstinenci.

  Jak zvládnout závislost?

  „Fyzické příznaky abstinence můžeme pomoci zvládnout podpůrnými nikotinovými prostředky, které malou dávku návykové látky do organismu dopraví,“ připomíná. „Ale tak jako tak si člověk musí projít nepříjemnými stavy, jako je nervozita, napětí, pocení, bažení.

  Jak se zbavit závislosti na lidech?

  Jděte sama na kávu, zajděte si sama do kina, začněte cvičit či si najděte nějaký nový koníček. „Možná to pro vás zprvu bude velmi těžké, trávit čas sama se sebou, ale je to ten nejúčinnější způsob terapie, jak se zbavit závislosti na druhých,“ upozorňuje Lacyová.

  Jak se pozná závislost na marihuaně?

  Závislost na marihuaně se projevuje typickými příznaky, jako jsou bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů (např. škola nebo práce) a pokračování v užívání, navzdory nepříznivým následkům v různých oblastech života.

  Jak pomoci Narkomanovi?

  Pokud se rozhodnete osobu na drogách podporovat finančně, nakupte konkrétní věci nebo zaplaťte služby, které potřebuje. Peníze jako takové by pravděpodobně použila na nákup omamných látek. Nezapomínejte sami na sebe. Chcete-li druhému pomoci, je třeba, abyste neztratili vlastní duševní rovnováhu.

  Kde najit drogy?

  Před dvěma lety uzavřeli policisté v USA Hedvábnou stezku, na níž si lidé mohli objednávat drogy a další nelegální věci. V současné době je i v České republice nakupování na takzvaných deep webech, kde se dá sehnat prakticky cokoli, čím dál oblíbenější.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector