Konference České Asociace Ergoterapeutů 2015

Konference České Asociace Ergoterapeutů 2015 Konference České Asociace Ergoterapeutů 2015

Ve středu 9.12.2015 jsme pořádali v Americkém centru na Praze 1, v pořadí již desátou odbornou konferenci, věnující se problematice lidí po poranění mozku. Letošní ročník konference byl věnován často opomíjenému tématu situace nejbližšího okolí lidí se zdravotním postižením.

„Právě rodiče našich klientů nás k tomuto tématu inspirovali. S agresivním chováním v mezilidských vztazích se bohužel setkáváme velmi často, avšak medializovat tuto problematiku je obtížné.

Klasické psychologické teorie nám pomáhají tento typ chování docela jednoduše odvodit, ale jak se s ním vypořádat v běžném životě už tak jednoduché být nemusí.

Přednášející a jejich příspěvky byli zvoleni tak, aby bylo toto široké téma, co nevíce poodkryto a pro každého účastníka byl čas strávený na konferenci, co nejužitečnějším.“, říká Anna Plachá, vedoucí projektu, který se pečujícím a blízkým lidem se zdravotním postižením věnuje. 

Se svými příspěvky na konferenci vystoupili: Mgr. Ivana Janišová (klinická psycholožka), doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (klinický psycholog), doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D (psychiatr) a Mgr. Roman Pešek (KBT terapeut).

Ačkoli je toto téma převážně psychologického rázu, příspěvky našich přednášejících přesahovali i do dalších oborů, jelikož se ve svých profesích věnují i dalším tématům (politika, sociální práce, …).

Během konference byla také představena činnost Dílen tvořivosti a speciálně Program podpory rodin, v rámci kterého byla tato konference pořádána. 

Na konferenci se sešli zájemci z oboru psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neurologie a další, kterým je tato problematika blízká. Byla koncipována tak, aby zde bylo místo pro předávání informací mezi účastníky a stejně tak je zde prostor pro diskuzi.

Cílem bylo zviditelnění problematiky agresivity u různých cílových skupin, sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v oblasti práce s lidmi s postižením a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými obory. Odborným garantem akce se stala Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, Csc.

Prohlédněte si také celý program a fotografie z konference.

Partneři konference: Ovocný Světozor (Hájek a Boušová, spol. s.r.o.)a Trojanka catering, s.r.o.. Akce byla realizována v rámci Programu podpory rodinných příslušníků a blízkých lidí se zdravotním postižením, který v roce 2015 podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. města Prahy, Nadace ČEZ, Rohde &Schwarz – Praha, s.r.o. a Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář.

Konference byla zařazena do kreditního systému vzdělávání Asociace klinických logopedů ČR (4 kredity), Asociace klinických psychologů (4 kredity), České asociace ergoterapeutů (4 kreditníbody) a má zažádáno o akreditaci u České asociace sester a Unie fyzioterapeutů.

Konference 2014

Ve středu 19. 11. 2014 se opět konala Americkém centru na Praze 1 v pořadí již devátá odborná

 • konference, věnující se problematice lidí po poranění mozku.
 • Tento ročník konference byl věnován citlivému tématu intimního života osob po poranění mozku či osob se zdravotním postižením obecně a nesl název „Sexualita osob po poškození mozku“.

Sexuální život, navazování vztahů a rodičovství jsou přirozenou součástí každé lidské bytosti. Po poškození mozku může dojít k sexuálním dysfunkcím, ale sexuální touhy u lidí s handicapem přirozeně přetrvávají.

Jejich neuspokojení může vést k poměrně závažným problémům a negativně působit na mezilidské vztahy – v rodině, mezi přáteli, s pečujícím personálem.

Důležitou roli hraje otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými, tedy lidmi s handicapem, odborníky a pečujícími osobami.

Se svými příspěvky vystoupili:PhDr. Martina Venglářová na téma: „Sexuální dysfunkce u lidí po CMP“, MUDr. Zlata Mistorelová s příspěvkem „Než jsem dostal odvahu… 3 příběhy cesty k sexuologovi“,Mgr. Barbora Antonová osvětlila obor „Sexuální asistence v ČR“ a

Jan Dohnálek, který si připravil přednášku „Reálný život po iktu“.

Cílem tohoto ročníku byla, kromě tradičního předávání mezioborových zkušeností a navazování spolupráce, také snaha prolomit tabu v oblasti intimních potřeb osob s postižením a nabídnout prostor pečujícím o tomto tématu otevřeně hovořit. Toto poslání bylo splněno a celá konference získala od účastníků velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Konference byla realizována za finanční podpory – MČ Praha 11, MČ Praha 13, MHMP, Rohde &Schwarz – Praha, s.r.o. a Nadace ČEZ.

Program konference

Tisková zpráva

Konference 2013

Ve středu 27. listopadu 2013 jsme v prostorách Amerického centra v Praze uspořádali multidisciplinární konferenci s názvem „Efektivní rodinná intervence po poranění mozku“.

Pozvání na konferenci přijali tradičně odborníci z oborů logopedie, psychologie, ergoterapie, dále zdravotní sestry, učitelé a letos i rodiče pečující o člověka s poraněním mozku. Rozmanitost oborů přispěla k podnětné diskuzi a navázaní spolupráce. Sál Amerického centra byl tento rok zcela zaplněn.

Za Dílny tvořivosti konferenci zahájila paní Ing. Věra Roubalová – Kostlánová s příspěvkem „Podpůrná skupina pro pečující se zdravotním postižením v Dílnách tvořivosti“, v němž použila video s hranými scénkami přibližující obsah jednotlivých sezení a nejčastější témata.

V příspěvku „Na pomoc pečujícím s využitím informačních technologií“ lékařka MUDr. Tamara Tošnerová pracující na ambulanci pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady mimo jiné představila užitečný internetový portál http://www.pecujici.cz/.

Po krátké přestávce Petr Sedláček, kouč, terapeut a lektor provedl v přednášce „Problematika pečujících – netradiční úhel pohledu“ velmi netradičním způsobem osobností samotného pečujícího, jaké úskalí ho čekají a jak se jim vyhnout. Přednáška vzbudila velké emoce a měla rozporuplné hodnocení, ale nejvíce zaujala.

Staniční sestra Bc. Helena Dvořáková, DiS. nás v přednášce „Rodinná intervence u lidí po poranění mozku v oblasti primární zdravotní péče“ seznámila ve velmi emotivním příspěvku s přístupem k rodinám a okolí pacientů po úrazu mozku v primární péči na Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Na závěr promluvila Mgr. Hana Čížková o technice reminiscence (Využití metody reminiscence u lidí po poranění mozku v domácí péči) a možnostech jejího využití v terapii u poškození mozku, techniku mohli všichni účastníci také vyzkoušet sami na sobě.

Přínos konference dokládají i kladné ohlasy účastníků: „Výborná příprava a zajištění ve všech ohledech.“, „Vytvoření přátelského setkání.“, „Konference velmi dobře zorganizovaná, přednášky kvalitní, zajímavé. Super, že diskuse byla vždy hned po (popřípadě během) přednášky.“, „Kladně hodnotím aktivní účast posluchačů, bylo to velmi příjemné a inspirativní.“

Konference opět poukázala na to, že jsou pro všechny odborníky důležitá obdobná témata, která se v mnoha příspěvcích prolínala: potřeby osob po poranění mozku a jejich blízkých – komunikace na všech rovinách (mezi klientem či pacientem a odborníky, mezi pacienty či klienty a jejich blízkými, mezi blízkými a odborníky, mezi odborníky navzájem).

Konference se uskutečnila i díky podpoře partnerů, mezi které patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Americké centrum v Praze, Městské části Prahy 11 a 13, DMA zdravotnické potřeby a Smetanová cukrárna. Děkujeme také schopným dobrovolníkům z České spořitelny a Vyšší odborné školy Jabok, kteří pomáhali při organizaci konference.

Konference získala akreditaci u České asociace sester, Asociace klinických logopedů, České asociace ergoterapeutů a Asociace klinických psychologů ČR.

Prohlédnětě si pozvánku a program konference.

Konference 2012

3. listopadu 2012 se v prostorách Amerického centra v Praze uskutečnil již sedmý ročník multidisciplinární konference s názvem „Vliv pozitivních rituálů při péči o osoby po poškození mozku“, určené pro odborníky z řad logopedů, psychologů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů i sociálních pracovníků.

Konference získala akreditaci od Unie fyzioterapeutů, České asociace ergoterapeutů, České asociace sester, Asociace klinických logopedů a Asociace klinických psychologů. Příspěvky související s problematikou lidí po poranění a poškození mozku přednesli zástupkyně Dílen tvořivosti Mgr.

Lada Marešová („Mapování potřeb osob po poranění či poškození mozku“), psychoterapeutka a muzikoterapeutka PhDr. Marina Stejskalová, CSc. („Hudba jako pozitivní rituál“), MUDr. Helena Vašulínová a Eva Ščučková, DiS.

, z Odborného léčebného ústavu Paseka („Úspěchy metody basální stimulace u lidí po závažném poškození mozku“), terapeut a lektor Mgr. Miroslav Snášel („Biografie člověka a její význam při individuální práci s ním“), logoped Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. („Logopedická intervence u osob po traumatu CNS“), psycholožka Mgr.

Alice Pulkrábková z Ústřední vojenské nemocnice („Psychické změny po poškození mozku aneb když se z nemocnice vrátí někdo jiný…“). Více o konferenci se dozvíte na stránkách www.navraty.info.

Konference 2011

Dne 30.11.2011 se uskutečnila multidisciplinární konference s názvem „Současný pohled na komplexní / koordinovanou péči“. Zde naleznete prezentace přednášejících dle programu konference.

Konference 2010

3. listopadu 2010 se uskutečnila konference „Case management – most mezi zdravotní a sociální péčí“. Program této konference „Pohled na case management ze strany Dílen tvořivosti“, prezentace přednášejících a krátké shrnutí příspěvků najdete v odkazech:

Konference 2009

4. 11. 2009 odborná konference „Výzvy života po poranění mozku“

 • Pozvánka na konferenci
 • Program konference
 • Přihláška na konferenci
Budete mít zájem:  Probuzení Hadí Síly Příznaky?

Konference 2008

V říjnu 2008 jsme v budově Starého purkrabství v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad připravili odbornou interdisciplinární konferenci s názvem Kvalita života lidí po poranění mozku.

Konference je určená lidem z oboru neurologie, neuropsychologie, psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie a všem, kteří pracují s cílovou skupinou.

Konference byla zařazena do kreditního systému České asociace ergoterapeutů, Unie fyzioterapeutů ČR a Asociace klinických psychologů ČR. Program konference naleznete zde.

Konference České Asociace Ergoterapeutů 2015

Minulý týden proběhla v Ostravě již 27. celostátní konference ergoterapeutů. S kolegyní Hankou Šámalovou, nejlepší dětskou ergoterapeutkou, kterou znám, jsme společně přednesly příspěvek o spolupráci našich dvou odborností.

Byly jsme unikátní nejen tím, že jsme přednášely obě zároveň, ale jako jediné jsme mluvily o konkrétní spolupráci mezi fyzio a ergoterapeuty. Součástí našeho sdělení bylo komentované video, na kterém mohli účastníci sledovat, jak v našem zařízení pracujeme s dětskými klienty.

Ráda bych poděkovala Hance za její úžasný přístup k našim dětským klientům a za pomoc při tvorbě přednášky. Mamince Honzíka děkuji za ochotu nechat Honzíka natočit a prezentovat a samozřejmě nemohu zapomenout na Honzu, který byl naprosto úžasný a vydžel hodinu a půl (!) terapie.

Pro lepší představu dodávám abstrakt našeho sdělení.

Spolupráce fyzio a ergo u dětského pacienta s DMO aneb Pojďte pane, budeme si hrát

Mgr. Veronika Kristková, Fyzio Beskyd s.r.o.

Hana Šámalová, Dis, KLR FN Ostrava

Terapie u pacientů s neurologickým postižením hybnosti by měla být vždy funkčně (prakticky) založená, zaměřená na pohybové aktivity, které se vyskytují v běžném denním životě. U dětí je hlavní náplní jejich dne hra, proto se i u našich dětských klientů snažíme o terapii formou hry.

Pracujeme především podle pravidel Bobath konceptu, jednoho ze světově nejuznávanějších konceptů v dětské rehabilitaci. Bobath koncept využívá vlastní aktivity dítěte, kterou terapeut pouze svým vedením modifikuje a za použití specifických technik dítěti umožňuje prožití normálního pohybu.

Tyto techniky mají především optimalizovat tonus pacienta a umožnit dítěti provést pohyb co nejekonomičtěji, bez nežádoucího úsilí a patologických kompenzačních vzorů. Terapeut neprovádí pohyb za dítě, pouze mu nabízí možnost získat novou senzomotorickou zkušenost a naučit se tak další pohybovou dovednost.

Jedním ze základních znaků Bobath konceptu je týmová práce, kdy ve středu pozornosti a jedním z hlavních členů týmu je dítě a jeho rodina. V naší zemi se jedná nejčastěji o spolupráci rodiny a dítěte s ergo a fyzioterapeutem.

V našem sdělení bychom proto rády ukázaly, jakým způsobem mohou obě odbornosti spolupracovat a na komentovaném videu bychom chtěly demonstrovat specifika terapeutické intervence i společnou práci obou odborností.

Konference České Asociace Ergoterapeutů 2015

Ergoterapeut v adiktologii – Kazuistická studie

Souhrn | Ergoterapie je profese založená na procesu „zaměstnávání se“. Využívá smysluplné činnosti jako nástroje k dosažení terapeutických cílů. Ve světě je běžně ergoterapeut součástí interdisciplinárního týmu na psychiatrických a adiktologických odděleních.

V České republice je tato profese často zaměňována s pracovním terapeutem.

Ergoterapeut je zdravotnický pracovník, který pracuje bez odborného dohledu na základě indikace lékaře, a to hlavně v oblastech aktivit denního života, kognitivních funkcí ve vztahu k běžným denním činnostem, v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí, poskytuje poradenské služby v otázkách adaptace, kompenzace a substituce poruch a onemocnění, v oblastech ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace, bezbariérovosti, ale i zájmů a smysluplné struktury dne klienta. Cílem článku je seznámení s možnostmi uplatnění ergoterapeuta v adiktologii. Ukázky práce ergoterapeuta vycházejí z literárních zdrojů a následně jsou v rámci podrobné kazuistické studie prezentovány na konkrétním případu klientky. Tato případová studie dokazuje, že ergoterapeutická intervence pomohla zvýšit klientce kvalitu života díky tomu, že se jí povedlo najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce a zapojila se do volnočasových aktivit.

1 VÝCHODISKA A ÚVOD

Cílem článku je seznámení s možnostmi uplatnění ergoterapeuta v adiktologii. Ukázky práce ergoterapeuta vycházejí z literárních zdrojů a následně jsou prezentovány na konkrétním případu klientky.
Užívání návykových látek má vliv na zdraví klienta (fyzické i psychosociální).

Závislost a užívání návykových látek ovlivňuje i kognitivní schopnosti klienta, snižují výkon v životních aktivitách, které člověk potřebuje pro své role v životě (Hoxmark, 2012). Snižuje se hlavně kvalita života a „well-being“. Ke zlepšení kvality pak může vést smysluplné trávení volného času, návrat do práce, plnění životních rolí a uznání okolí.

Se všemi těmito faktory ergoterapeut pracuje, což může být účinným nástrojem proti závislosti.

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti“ (ČAE, 2008).
Jde tedy o rehabilitační obor, který se snaží navrátit osobě s disabilitou kvalitu života v co nejvyšší možné míře a využívá k tomu aktivit, které jsou pro klienta důležité (Švestková et al., 2017).
Ergoterapie se v České republice běžně vyskytuje na rehabilitačních klinikách, rehabilitačních ústavech a všude tam, kde se vyskytují lidé s fyzickým postižením. Na pracovištích, kde se pracuje s klienty s adiktologickou problematikou, se v praxi častěji objevuje pracovní terapeut. Zatímco cílem pracovního terapeuta v praxi je zabavit klienta a odvést jeho myšlenky od problému – většinou pomocí rukodělných a kreativních činností, cílem práce ergoterapeuta je zlepšit aktivity denního života (Švestková, Svěcená, 2013).
Obě profese – ergoterapeuta i pracovního terapeuta – definuje vyhláška č. 55/2011, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Zatímco ergoterapeut je vysokoškolský pracovník, který je definován jako zdravotnická profese, která pracuje bez odborného dohledu na základě indikace lékaře, a to hlavně v oblastech aktivit denního života, kognitivních funkcí ve vztahu k běžným denním činnostem, v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí, poskytuje poradenské služby v otázkách adaptace, kompenzace a substituce poruch a onemocnění, v oblastech ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace, bezbariérovosti, ale i zájmů a smysluplné struktury dne klienta, tak pracovní terapeut je „absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou“ (vyhláška 55/2011, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů).
U klientů s různým typem závislosti se mohou objevovat nedostatky a zhoršení provádění či prožitku v soběstačnosti, práci a volnočasových aktivitách, což jsou hlavní domény práce ergoterapeuta. To potvrzuje Kiepeková (2016), která uvádí konkrétní oblasti: soběstačnost – zvládání domácnosti (příprava jídla, výživa sebe sama, sebesycení), oblastí finančního managementu a práce s penězi, starání se o své zdraví (docházení do zdravotnických zařízení), produktivitu – zvládání pracovních aktivit, zvýšené riziko úrazů, rodičovství a péče o dítě, apod., volný čas – naplnění aktivit volného času (snížení zájmu o tyto aktivity) a prožitku těchto aktivit, struktura dne klienta, stýkání se jen s určitými sociálními skupinami apod.
U ergoterapeutického vyšetření je velmi podstatné, jak uvádí Stoffelová a Moyersová (2004), zjistit u klienta, jaké užívá návykové látky a jaký to má vliv na jeho každodenní rutinní aktivity, od toho se pak odráží nastavení samotné ergoterapie.
Mezi aktivity denního života kromě základní běžné soběstačnosti patří i instrumentální aktivity – např. zvládání péče o domácnost, funkční komunikace pomocí moderních technologií, pracovní aktivity, transport do práce apod. Ergoterapeut se v ideálním případě zaměřuje též na návrat klienta do domácího prostředí z ústavní péče – jeho zvládání pobytu doma, struktura aktivit během dne, pracovní aktivity klienta a jeho návrat do práce. Ve spolupráci s psychologem ergoterapeut vyšetřuje a trénuje kognitivní funkce a jejich vliv na aktivity denního života. Např. klient, který je má výrazněji postižené, může mít problémy v některých pracovních aktivitách, ale i v aktivitách denního života typu vaření či nakupování (zapamatování si ingrediencí, soustředění se na více aktivit při vaření, nezapomenout vypnout spotřebič, orientace místem při cestě do obchodu, zapamatování si surovin apod.).

Pro naplnění cíle článku, byla zvolena případová studie neboli kazuistika, protože tento způsob práce pomůže nejnázorněji ukázat detailní práci s konkrétním případem (Hendl, 2016), autorky se tedy pokusí ukázat jednotlivé oblasti práce ergoterapeuta u klientky se závislostí.

2 POPIS PŘÍPADU

Případ je tvořen pomocí záznamů z dokumentace. Tyto záznamy jsou mírně upraveny tak, aby nebylo možné identifikovat klientku.

2.1 Vstupní vyšetření ergoterapeutem
V srpnu 2018 byla na základě indikace lékaře objednána klientka s diagnózou poruchy způsobené sedativy, hyp­notiky – syndrom závislosti, na vstupní ergoterapeutické vyšetření a na následné terapie. Jednalo se o cizinku, která se přestěhovala do Prahy.

Klientka byla před nástupem na ergoterapii hospitalizovaná v psychiatrickém zařízení, poté několik týdnů ve stacionáři pro odvykací stav a úzkosti. Klientce je 56 let, hovoří lámanou češtinou. Ve své rodné zemi zanechala přátele, veškeré sobě blízké věci, včetně svého psa. Do České republiky se přestěhovala za svými dětmi před rokem.

Na ergoterapii přichází s cílem řešit svou pracovní situaci.

V den vstupního ergoterapeutického vyšetření klientka od pohledu působí plačtivým, nešťastným dojmem. Během sezení klientka komunikuje, spolupracuje, odpovídá spíše tišším hlasem, často je plačtivá.

Anamnestické údaje
Nynější onemocnění: Stěžuje si na mnoho komplikací po vysazení benzodiazepinů – úzkosti, záškuby, panické stavy, je extrémně citlivá na zvuky. Selhávání v běžném životě, obava ze selhání v práci.

Pocity: Celkově stížnosti na špatnou náladu, pocity bezmoci, přecitlivělosti, bezcennosti, ztracenosti, selhává v běžném životě, depresivní stavy, potíže se spánkem, strach z neúspěchu, který jí brání cokoli udělat, strach, aby se něco nestalo blízkým, pocity, že někoho obtěžuje.

Anamnéza návykových onemocnění: Před 18 lety jí zemřel manžel po úrazu a od té doby užívala benzodiazepiny pro nespavost a úzkost. Po domluvě s lékařem léky vysadila. Během pobytu v Dobřanech pobírala 3 léky denně, poté vysadila, již pět měsíců abstinuje. V léčbě jen „přečkávala“. Ve stacionáři měla náplň dne, ale nebylo jí dobře.

Nyní, několik týdnů po stacionáři, nemá náplň dne – obchází lékaře a čeká, až skončí den.
Psychiatrická anamnéza: Dlouhodobě léčena pro poruchy nálad, proběhla i hospitalizace na psychiatrii v její rodné zemi – nevysadili benzodiazepiny. Celkově vyzkoušela mnoho antidepresiv.
Sociální anamnéza: Bydlí v Praze v malém bytě (1.

patro bez výtahu – zvládá samostatně). Má dvě děti, (dcera 31 let, syn 28 let), je rozvedená – manžel po rozvodu měl úraz a zemřel (měl závislost na alkoholu); od dcery má jednoho vnuka (2 roky), s dcerou se vídá každý den, pomáhá starat se o vnuka. Očekává u dcery v říjnu návrat do práce, se synem se vídá méně – občas jí volá.

Tlak od dětí na návrat do práce, pocity, že děti zklamala, časté výčitky od dětí.
Zájmy: V tuto chvíli neuvádí žádné zájmy, na opakované a motivační dotazy jen krčí rameny. Uvádí jen chůzi. Ke konci vyšetření mimovolně dodává, že ji na škole bavila organizace školních soutěží; v průběhu vyšetření si vzpomněla, že umí háčkovat a vyšívat.

Školní anamnéza: Vystudovala gymnázium, poté nadstavbu ženské sestry.
Pracovní anamnéza: Po škole pracovala jako ženská sestra po dobu jednoho roku, poté v léčebně, poslední roky pracovala v ambulanci pracovního lékaře.

V České republice nastoupila na kliniku, podle slov klientky to byla velmi náročná práce – podala výpověď (pocity, že nevychází s ostatním personálem, nedokáže vysvětlit důvod). Klientka sama udává potřebu vrátit se do práce (naplnění času a chybějící finance). Nyní má v jednání dvě žádosti o práci – pozice zdravotní sestry (zkrácený poloviční úvazek, docházela by od pondělí do pátku na omezený počet hodin).
Další pracovní dovednosti: Řidičský průkaz nemá, zvládá uživatelsky práci na počítači.

Denní režim: Nevidí rozdíl mezi všedním dnem a víkendem; klientka se snaží vstát co nejdříve – okolo 8:00 každý den. Všední den – vyřizuje povinnosti (zubař, cizinecká policie), odpoledne jde k dceři, kde je do cca 18:00–20:00 hodin. Volno a víkend – bývá doma. Celkově sama neumí naplnit svůj čas a čeká, až uplyne doba, kdy např. může jít za dcerou.

Odbornost terapeutů :: Centrum Kaňka

 • Nejvyšší dosažené vzdělaní:
 • 1997 – Institut pedagogiky volného času – obor Pedagogika volného času sociálně handicapovaných /ukončeno osvědčením)
 • 2002 – Univerzita Karlova Praha – Doplňující pedagogické studium (ukončeno osvědčením)
 • Členství v Muzikoterapeutické asociaci od roku 2013
 • Odborné kurzy, konference, semináře:

2013 Kurz muzikoterapie I.II. (Mgr. Markéta Gerlichová)

 1. 2013 Muzikoterapie a životní cesta (Mgr. Matěj Lipský)
 2. 2014 Muzikoterapie -psychoterapie v odlesku rehabilitace (Mgr. Matěj Lipský)
 3. 2015 Rozvoj dítěte s PAS s využitím strukturovaného učení
 4. 2016 Spolu a jinak v sociální práci
 5. 2017 Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 6. 2017 Základní kurz aromaterapie
 7. 2017 Základní kurz Bazální stimulace
 8. 2018 Nástavbový kurz Bazální stimulace
 9. 2018 Verbálně nekomunikující – úvod k metodám AAK
 10. 2019 Pohybová a taneční terapie v práci s klientem
 11. 2019 Podpora v soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním
 12. 2019 Plánování zaměřené na člověka, Kruhy podpory, Základy facilitace, Mapa – tvoříme akční plány (QUIP)

Alena Vaníčková – canisterapie

 • Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • 2001 – 2005 Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium v Brně
 • Odborné kurzy, konference, semináře:
 • 2007 Šamanské inspirace v muzikoterapii
 • 2009 Konference Pravda o zooterapii

2010 a 2017 Výcvikové sdružení Hafík, z.s. – Osvědčení canisterapeutického týmu pro dobrovolníka a jeho psa

 1. 2017 Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho vývoje
 2. 2018 O výchově a nevýchově (PhDr. Zdeněk Martínek)
 3. 2018 Verbálně nekomunikující – úvod k metodám AAK
 4. 2019 Podpora rozvoje řeči u dětí s těžkým kombinovaným postižením
 5. 2019 O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
 6. 2019 Podpora v soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním 

Mgr. Lucie Smíšek – logopedie

 • Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • 2009 – 2012 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní obor: speciální pedagogika, specializace: logopedie a surdopedie
 • Odborné kurzy, konference, semináře:
 • 2007 – 2009 Kurz českého znakového jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé (Hradecký spolek neslyšících, Hradec Králové)
 • 2008 Seminář o problematice neslyšících (Hradec Králové)
 • 2010 Konference „Praktické aspekty vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ (Hradec Králové)
 • 2011 Konference „Možnosti podpory edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (Hradec Králové)
 • 2012 Konference „Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (Masarykova univerzita)

2014 Kurz „Základy vedení rozhovoru s dítětem“ (Velký vůz Sever, o.s., České Budějovice)

2015 Dítě s postižením v rodině – aktuální trendy sociální a zdravotní péče

2015 Opožděný vývoj řeči a vývojová disfázie

Mgr. Irena Lintnerová – logopedie a AAK

 1. Nejvyšší dosažené vzdělání:
 2. státní zkouška 2005 – FTVS UK – Speciální výchova zdravotně postižených, obor – TV a PV ZP
 3. závěrečná zkouška 2008 – Edukační muzikoterapie – PF UK Praha, katedra Speciální pedagogiky – postgraduální studium
 4. Odborné výcviky:
 5. 1995 – 1996 – Neverbální techniky – Dr. Jitka Vodňanská – základní psychoterapeutický výcvik
 6. 1995 – 2002 – několik zážitkových výcviků muzikoterapie
 7. 1997 – studijní stáž v Holandsku

2002 – 2003 – výcvik Reiki I. a II. stupeň

 • 2003 – 2005 – výcvik Arteterapie, Didaktika arteterapie – PhDr. Jana Jebavá
 • 2006 – 2007 – Kurz efektivního řízení NNO – manager v NNO – Agnes
 • 2010 – základní kurz konceptu Bazální stimulace
 • 2012 – nástavbový kurz konceptu Bazální stimulace
 • 2013 – 2014 akreditovaný výcvik Edukativní rodičovská terapie
 • Lektorka

Bc. Kateřina Říhová – logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2015 – Univerzita Jana Amose Komenského – Speciální pedagogika – obor „speciální pedagogika – vychovatelství“, státní závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie, psychopedie a speciální pedagogiky. Bakalářská práce – Výchova a vzdělávání jedince s Downovým syndromem.

Odborné kurzy a semináře:

2015 – kurz Muzikoterapie I., II. (Mgr.Markéta Gerlichová, PhD.)

 1. 2015 – kurz Montessori – práce s dětmi od 0 do 6 let
 2. 2015 – kurz Montessori – oblast geometrie – práce s dětmi od 6 do 12 let
 3. 2015 – Kurz Alternativní a augmentativní komunikace (Quip, kvalita v sociálních službách,Praha)
 4. 2017 – osvědčení – Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického spektra (APLA Jižní čechy)
 5. 2017 – osvědčení – Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele (Akreditovaná vzdělávací instituce pro MŠMT, Tábor)
 6. 2017 – osvědčení – Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (MIMONI, Tábor)
 7. 2017 – kurz Komunikační systém VOKS – Výměnný komunikační systém (NÚ pro vzdělávání , školské poradenské zařízení a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků – Praha)
 8. 2017 – osvědčení – Základní kurz Bazální stimulace (IBS)
 9. 2018 – osvědčení – Nástavbový kurz Bazální stimulace (IBS)
 10. 2018 – osvědčení – Možnosti reedukace SPU – Dyskalkulie (Dyscentrum – Strakonice)
 11. 2019 – osvědčení – Možnosti reedukace SPU – Dysgrafie (Dyscentrum – Strakonice)
 12. 2019 Mezinárodní konference ECER – AAK (Bratislava)
 13. 2019 – seminář „Poruchy řeči a komunikace“ (Asteria, centrum vzdělávání)
 14. 2019 – seminář „Rozvoj komunikativních dovedností dětí“ (Asteria, centrum vzdělávání)

Eva Šimáková, DiS., rehabilitace – fyzioterapie

 • Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • 2000-2004 Vyšší odborná škola Brandýs nad Labem,obor Diplomovaný fyzioterapeut
 • Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu z roku 2009,č. registrace 024-0122-4254
 • Certifikované kurzy:
 • 2006 Manuální lymfodrenáž
 • 2009 Taping-prevence poruch pohybového aparátu
 • 2011 Základní kurz Bazální stimulace
 • 2012 Cvičení na míči,labilních plochách a s overbally
 • 2012 Kinesiology Taping by K-Active- basic course-mezinárodní certifikát
 • 2012 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi

2017 Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (RL-Corpus s.r.o. Olomouc, číslo osvědčení 6829-747/17)

 1. Odborné kurzy, konference,e-learning:
 2. 2008 konference-Práce fyzioterapeuta u nemocných v bezvědomí
 3. 2008 konference-Syndrom bolestivého ramene
 4. 2011 konference- Mutidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA)
 5. 2012 konference- Ambulantní služby v teorii a praxi
 6. 2012- odb.kurz – Jak pomáhat a nevyhořet
 7. 2011-e-learning-Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek
 8. 2011- e-learning-Teoretický vhled do Vojtovy metody
 9. 2013 Akreditovaný seminář – Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)
 10. 2013 Studium pedagogiky-asistent pedagoga

Mgr. Simona Kostlánová – arteterapie

 • Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • Pedagogická fakulta JČU – obor učitelství pro ZUŠ, atelier arteterapie u Dr. Milana Kyzoura
 • Odborné kurzy, semináře, přednášky:
 • 2019 – Letní keramický seminář Besednice, akreditováno MŠMT
 • 2018- Základní kurz Bazální stimulace 
 • 2013 kurs pořádaný APLA- „Žák s Aspergerovým syndromem – specifika přístupu ve vzdělávání“
 • 2013 vzdělávací program “ Tajemství barev“, akreditováno MŠMT
 • 2012 vzdělávací program „Užitá tvorba pro děti“, akreditováno MŠMT
 • 2012 vzdělávací program „Asertivita v denní praxi“, akreditováno MŠMT
 • 2012 odborný seminář „O dětech pozorných a nepozorných“, akreditováno MŠMT
 • 2012 odborný seminář „Písmo jako výtvarný prostředek“, akreditováno MŠMT
 • 2011 „Psychologické základy práce s dětmi a mládeží“ – akreditováno MŠMT
 • 2011 přednášející na workshopu v Centru Kaňka, téma „Základní výtvarné techniky arteterapie v denní praxi“
 • 2011 kurs „Kresba pravou mozkovou hemisférou“- 20 hodin
 • 2010 prezentace na celostátním odborném semináři „Problematika aktivizace v sociálních službách“ – Vyškov
 • 2010 prezentace na 2. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře – odborný workshop na téma arteterapie v denní praxi

Bc. Pavlína Vaverová (roz. Adamová) – ergoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2005 – 2009 VŠ v Plzni, o.p.s.; později Západočeská univerzita v Plzni, fakulta zdravot. studií – obor Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie, (akademický titul Bc. – 29. 6. 2009)

 1. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut pod registračním číslem: 007 – 0125 – 6754 (od r. 2009)
 2. Členství v České asociaci ergoterapeutů od roku 2009
 3. Odborné kurzy:
 4. 2004 – 2005 Základy znakové řeči I. (ČB, Jihočeská univerzita v ČB, teologická fakulta, program celoživotního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
 5. 2007 Základní symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)
 6. 2008 Nástavbové symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)
 7. 2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu)
 8. 2008 Reflexologie nohy (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
 9. 2008 Reflexologie ruky (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)

2008 Reiki – I.stupeň podle dr. Mikao Usui a základy Vysokého duchovního učení (Plzeň, Reiki Mistr Kristina Kohoutová, alternativní léčba, certifikát)

2010 Muzikoterapie (Praha, Mgr.Markéta Gerlichová, osvědčení o absolvování kurzu)

2011 Základy výrazových – arte technik (Praha, Gracent – Zdeňka Rusnoková, osvědčení o absolvování akreditovaného studia MŠMT)

2011 Medical Taping Concept (Ostrava, Centrum tejpování s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)

2012 Manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem (Praha, Diakonická akademie s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)

 • 2012 NDT – Basic Bobath v pediatrické praxi (Ostrava, kurz celoživotního vzdělávání – dle kritérií Europen Bobath Tutors Association (EBTA) ve spolupráci s Českou asociací dětských Bobath terapeutů (ČADBT), 360 vyučovacích hodin, zakončeno mezinárodním certifikátem EBTA a ČADBT)
 • Další vzdělávání – odborné přednášky, konference, školicí akce:
 • 2009 Pedopsychiatrické minimum (Dětská psychiatrická léčebna Opařany – školicí akce)
 • 2009 XV. Opařanské dny (DPL Opařany – odborná konference)
 • 2010 22. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů (ČAE, konference)

2010 Prvky muzikoterapie v denních činnostech (Kaňka, o.s. – školicí akce)

2010 Alternativní a augmentativní komunikace u dětí a mládeží s postižením (Kaňka, o.s. – školicí akce)

2010 Screeningová diagnostika dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška)

2010 Individuální plánování a úloha klíčového pracovníka (Kaňka, o.s. – školicí akce)

2011 Možnosti ambulantních služeb (Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR – odborná republiková sekce)

2011 Sebeobsluha u dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška)

2011 Specifika přístupu k sexualitě mentálně postižených (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška

2011 Historicky IV. mezinárodní kongres Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace a Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR – mezinárodní kongres)

2012 Aspergerův syndrom (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška)

2012 Ambulantní služby v teorii a praxi (Asociace poskytovatelů soc. služeb – odborná konference)

2013 Akreditovaný seminář – Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)

O mně :

 • Vzdělání:
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
  Labem, Fakulta zdravotnických studií, bakalářské studium, Obor: Ergoterapie ( 2019 )
 • Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická
  fakulta, navazující magisterské studium, obor: Speciální pedagogika pro učitele (2011)
 • Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická
  fakulta, bakalářské studium, obor: Speciální
  pedagogika ( 2009)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, celoživotní
  vzdělávání, obor: Tanečně pohybová
  terapie (2010)
 • Absolvované
  kurzy, semináře a školení:
 • Aktivizační techniky (2012)
 • Augmentativní a alternativní komunikace (2018)
 • Baby motýlí masáže (2018)
 • Bazální stimulace – nástavbový kurz (2012)
 • Bazální stimulace – základní kurz (2012)
 • Efektivní začlenění žáka se speciálními vzdělávacími
  potřebami (2019)
 • Elementy v Bobath konceptu u dětí
  s kombinovanými vadami (2013)
 • Genetická onemocnění – nemoci těla a duše (2014)
 • Hra (2013)
 • Komunikace s klienty s problémovým chováním
  (2012)
 • Komunikace ve znakovém jazyce (2005)
 • Kousák – speciální logopedické pomůcky (2020)
 • Krizová intervence (2009)
 • Kurz augmentativní a alternativní komunikace a nácvik
  gest jazykového programu MAKATON (2015)
 • Manipulace s imobilním klientem (2014)
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje
  orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením
  (2012)
 • Míčková facilitace (2012)
 • Neuro-vývojová stimulace v školní praxi (2020)
 • Práce s hyperaktivním dítětem a jeho rodinou
  (2013)
 • Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami
  zrakového vnímání (2019)
 • Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením
  (2009)
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním
  postižením (2010)
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí
  moderního interaktivního multismyslového konceptu (2018)
 • Speciálně pedagogická péče o děti se zdravotním
  postižením (2013)
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence (2007)
 • Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (2010)
 • Taneční pohybová terapie (2008)
 • Úvod do neuro-vývojové stimulace (2018)
 • Úvod do senzorické integrace (2020)
 • Úvod do Systému Body-Mind Centering a jeho
  využití pro práci s dětmi
  s postižením (2015)
 • Vedení poradenského rozhovoru (2014)
 • VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém (2011)
 • Využití polohovacích pomůcek v praxi ( 2018)
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným
  postižením (2012)
 • Znak do řeči (2012)
 • Naplánovaná účast na kurzech v roce 2021:
 • – kurz BASIC BOBATH NDT
 • – Kurz PAnat se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neurovývojovou poruchou, s vrozenými vadami a po CMP a neurotraumatech
 • Účast
  na konferencích:
 • Rehabilitace u dětí s DMO ( Ostrava, 2017)
 • Mezinárodní konference Slezské diakonie „Mezi rezorty aneb podpora rodin dětí
  s postižením v Jihomoravském kraji“ (2019)
 • Lektorská
  činnost:
 • Nadační fond Rytmus, Studium pro asistenty pedagoga,
  Brno, Ostrava (od roku 2012)
 • Nakladatelství Portál, seminář pro pedagogické
  pracovníky, Praha (od roku 2019)
 • Publikační
  činnost:

Bulletin
Asociace rané péče České republiky, z.s. [online]. Ergoterapie v naší poradně [cit. 25.3. 2021]. Dostupné z:https://www.arpcr.cz/res/archive/001/000193.pdf?seek=1551738763

MAZÁNKOVÁ, M. Inkluze
v mateřské škole. Praha : Portál, 2018. 152s.

ISBN 978-80-262-1365-9.

Trisomie
21[online]. Dítě s Downovým
syndromem z pohledu poradkyně rané péče [cit. 25.3. 2021].Dostupné z: https://www.trizomie21.cz/?page_id=1723

Členství v profesních organizacích:

Česká asociace ergoterapeutů

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector