Kdy Může Lékař Vyřadit Pacienta Z Evidence?

A když je neplní, může ho doktor vyřadit ze své evidence, například když s lékařem nespolupracuje nebo odmítá péči. „Lékař o tom musí pacientovi ovšem vydat písemné potvrzení včetně uvedení důvodů,“ vysvětluje ředitel Balada. Lékař ale pacienta nesmí vyřadit z evidence bez jeho vědomí, jinak se vystavuje riziku pokuty.

Kdy může zubař vyřadit pacienta z evidence?

Konkrétně ustanovení § 48 odstavec 2 vyjmenovává důvody, za kterých může poskytovatel zdravotních služeb, zde tedy zubní lékař, vyřadit pacienta z evidence. Například jde o případ, kdy odmítnete veškerou poskytovanou péči nebo přestanete poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

Jak dlouho se Uchovavaji lekarske zaznamy?

98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Příloha č. 3 této vyhlášky uvádí, že zdravotnickou dokumentaci nebo její části je nutno v případě praktických lékařů (rovněž také PLDD a registrujících gynekologů ) uchovávat 10let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10let od úmrtí pacienta.

Jak dlouho se Uchovava zdravotní dokumentace?

Uchování zdravotnické dokumentace

Obecně platí, že zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let. Ovšem tato lhůta se mění podle toho, kdo zdravotnickou dokumentaci vede. Například praktický lékař včetně pediatra dokumentaci uchovává deset let. Zubař a gynekolog i další ambulantní specialisté ovšem jen pět let.

Jak dlouho trva prevod zdravotní karty?

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace zajišťuje dané zdravotnické zařízení, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato lhůta neplatí, jestliže jsou pořizovány za účelem zajištění návaznosti zdravotní péče.

Jak zrušit registraci u zubaře?

Registraci vypovědět není možné, ruší se registrací novou. Není ale problém nechat se ošetřit u jiného zubního lékaře, kterého jste si našla. Ten pak vykáže provedené výkony pojišťovně k úhradě běžným způsobem i u neregistrovaného pacienta.

Budete mít zájem:  Slunce je dobrý sluha ale zlý pán pro psoriatiky

Jak zrušit registraci u lékaře?

Lékař může zrušit pacientovi registraci jen ze zákonem stanovených důvodů. Jedním z nich je také situace, kdy pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Ukončením péče však nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Jak dohledat zdravotní dokumentaci?

Informaci by pacienti měli najít ve zdravotnickém zařízení, kde lékař působí, na veřejně přístupném místě, popřípadě na jeho webových stránkách. Lékař také zároveň musí požádat příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o zveřejnění informace na úřední desce.

Jak skartovat zdravotní dokumentaci?

Protokol o skartaci

Poskytovatel pořídí a uchovává písemný záznam, který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace společně s informací o tom, kdy, jak a kým byla zdravotnická dokumentace zničena; soupis obsahuje identifikační údaje pacienta. Písemný záznam se uchovává bez časového omezení.

Kdo má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace?

K zdravotnické dokumentaci mají kromě samotného pacienta nebo jeho zákonného zástupce přístup i další osoby v souladu s ust. § 65 zákona o zdravotních službách. Těmi jsou osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, osoby blízké zemřelému pacientovi.

Co je zdravotní dokumentace?

Zdravotnická dokumentace tedy obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnosti související s poskytováním zdravotních služeb. Zdravotnická dokumentace může být vedena jak v listinné, tak v elektronické podobě. o zdravotním stavu, které jsou velmi citlivými údaji, tudíž zaslouží zvýšenou ochranu.

Kdo nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci?

Přítomnost těchto osob při poskytování zdravotních služeb a nahlížení do zdravotnické dokumentace však můžete zakázat. Kromě vás má k dokumentaci přístup ten, koho jste určili jako osobu, které mohou být poskytnuty informace o vašem zdravotním stavu, a osoby, které k tomu výslovně zmocňuje zákon.

Budete mít zájem:  Zdraví 21 Co To Je?

Kde vyžádat zdravotní dokumentaci?

Nejprve si sežeňte nového praktického lékaře. Dokud ho nemáte, zůstává vaše dokumentace na úřadě. Ten v tu chvíli zastupuje lékaře a pokud je to nutné, musí vám z dokumentace vyřizovat i výpisy a kopie. Dál ale platí, že si musíte zvolit jiného lékaře.

Jak dlouho trva prechod k jinemu lékaři?

Co se týká změny lékaře registrujícího, to znamená lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo gynekologie a porodnictví, zde nejsou striktně stanovena data, jako je to u změny pojišťovny, jedno omezení zde však je – lékaře můžete měnit jen jednou za tři

Jak dohledat zdravotní kartu?

informace o tom, u kterých lékařů jste registrován, má vaše zdravotní pojišťovna. Přitom nelze být registrován u více než jednoho např. obvodního lékaře nebo zubního lékaře. Doporučujeme vám tedy vaši zdravotní pojišťovnu kontaktovat a ta vám potřebné informace sdělí buď telefonicky nebo ústně.

Jak dlouho trvá změna lékaře?

Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace. Pojištěnec má obecně (bez časové limitace) právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector