Kde zjistíte, zda je voda ke koupání

V průběhu koupací sezóny je sledována kvalita vody na přírodních i umělých koupalištích. Zda je voda v daném místě bezpečná ke koupání, nebo jsou v ní sinice či jiný problém, zjistíte snadno pomocí internetu.

Krajské hygienické stanice kontrolují v průběhu letní sezóny,  zhruba od května do září, kvalitu vody na vybraných přírodních koupalištích (koupací místa ve volné přírodě). V období letních prázdnin se zabývají také hygienickou úrovní dětských táborů.

Na základě práce odborníků z krajských hygienických stanic (KHS) a techniků z Koordinačního střediska rezortních zdravotnických informačních systémů (KSRZIS). Byli pro veřejnost zprovozněny nové webové stránky:

www.koupacivody.cz

Kvalita vody je posuzována z pohledu mikrobiologického, fyzikálně-chemického a z hlediska výskytu sinic. V místech, kde byl zaznamenán výskyt sinic, což je naprostá většina koupacích ploch u nás, se kontrola provádí častěji, obvykle jednou za čtrnáct dní, v ostatních případech jednou za měsíc.

Na základě odborných rozborů probíhají vyhodnocení kvality vody a dané místo je označeno jedním ze symbolů kvality vody.

Legenda je jednoduchá: při kliknutí na polohu vyznačeného koupacího místa se zobrazí roletka se základními informacemi o názvu místa a kvalitě vody rozlišené pomocí barevných „smajlíkú“ do pěti kvalitativních úrovní. Dále zde naleznete datum posledního odběru vody k analýze spolu s doplňkovými informacemi o vybavení místa (stravování, WC, vybavení pro děti apod.).

 • Voda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
 • Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
 • Zhoršená jakost vody: mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců (těhotné ženy, děti, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem) by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
 • Voda nevhodná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
 • Voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
 • Neměřeno nebo nedostatečná data pro stanovení kvality.

Zdrojem údajů je celostátní centrální registr kvality pitných a rekreačních vod PiVo a dále údaje na jednotlivých stránkách krajských hygienických stanic (KHS).

REKLAMA
Kde zjistíte, zda je voda ke koupání

Léto je v plném proudu. Kam za koupáním do přírody?

Slunečné počasí láká k vodě. Budete-li na dovolené v místě, které neznáte a nevíte, kam za koupáním, můžete najít blízké koupaliště i přírodní nádrže na několika specializovaných webech. K dispozici jsou na internetu i informace o kvalitě vod v některých z nich.

Lidé toužící v letním parnu zchladit své tělo koupáním mají několik možnosti, kam zamířit. Tou první jsou umělá koupaliště s upravovanou a kontrolovanou vodou podle přísných předpisů.

Pro ty, kteří se nebojí se trochu nepohodlí, mají smysl pro letní romantiku a obejdou se bez komfortu bazénů, jsou tu koupaliště, řeky, pískovny a nádrže ve volné přírodě.

V okolí svého domova už máte pravděpodobně nalezená oblíbená místa, kde v letním horku zchladit své tělo. Budete-li ale na dovolené v místě, které neznáte a nevíte, kam za koupáním, můžete najít blízké koupaliště i přírodní nádrže na několika specializovaných webech.

Nejčastěji vyhledávaná místa pro koupání a jejich stručný popis a jejich umístění na mapě obsahuje například databáze serveru koupani.cz nebo kdesekoupat.cz. Druhá zmiňovaná existuje také v podobě stejnojmenné aplikace pro mobilní telefony. O něco stručnější jsou informace na webových stránkách plavcik.

cz, dohledáte na nich však i nejvíce míst ke koupání na Slovensku.

Koupání v přírodě má několik podob. Přírodní koupaliště, neboli jazykem zákona „koupaliště ve volné přírodě“, má provozovatele zodpovědného za sledování jakosti vody, úklid a zázemí koupaliště.

Předpisy na kvalitu vody jsou však oproti umělým koupalištím mírnější. Tím se liší od tzv.

koupacích oblastí, které žádného provozovatele nemají, protože je ale využívá ke koupání velké množství lidí, kvalita jejich vody je sledována krajskými hygienickými stanicemi.

Stručné, ale jasné informace o tom, zda je voda na přírodních koupalištích a v koupacích oblastech vhodná ke koupání, obsahuje mapka na serveru koupacivody.cz. Podle barvy a výrazu smajlíků přiřazených k jednotlivým nádržím snadno zjistíte, kde ve vašem okolí je voda bezproblémová.

Jakost vody na koupališti ve volné přírodě a na koupací oblasti se sleduje v koupací sezóně, tedy obvykle od začátku června do konce srpna, ve čtrnáctidenních intervalech.

V případě, že jsou limity překročeny a hrozí ohrožení zdraví, vydá hygienická stanice zákaz koupání.

Seznam sledovaných míst a odkazy na krajské hygienické stanice vykonávající kontrolu v daném místě najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Samozřejmě je možné se koupat i na jiných místech – v podstatě kdekoli, kde to není zakázáno. Koupání na takových místech ale probíhá na vlastní riziko, kvalita vody tam totiž není nikým kontrolována.

Sinice nebo řasy?

Koncem léta začíná být kvalita vody ohrožena sinicemi. Tyto drobné organismy obsahují a produkují látky, které mohou vyvolat různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek. V případě, že se koupající člověk vody z množstvím sinic napije, mohou se dostavit i střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy nebo dokonce vážnější jaterní problémy.

Zda jsou ve vodě sinice, nebo řasy, lze podle SZÚ poměrně dobře rozeznat. Stačí k tomu lahev, kterou naplníme vodou z nádrže a necháme alespoň 20 minut na světle odstát.

Budete mít zájem:  Bělení zubů není pro každého

V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek vytvořený zelenými organismy ve tvaru „sekaného jehličí nebo zelené krupice“ a voda přitom zůstane čirá, jedná se z největší pravděpodobností o sinice.

Jestliže zůstane voda zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy.

Ještě jednodušší je test při vstupu do vody. Když tak budeme činit opatrně, tak, aby se nezvířily usazeniny ze dna, můžeme pozorovat, zda se kolem nás ve vodě nevznášejí drobné zelené částečky. Když ano, jedná se pravděpodobně o sinice, uvádí SZÚ.

V případě, že touha po osvěžující koupeli bude obrovská a ani voda obsahující sinice nás od koupání neodradí, doporučuje SZÚ netrávit ve vodě více času než 10 minut. To je zhruba doba, po které začne lidské tělo přijímat z vody více látek a je tudíž zranitelnější.

Nepřímo lze maximální dobu bezpečnou ke koupání odvodit také podle začínající „rozmočené kůže prstů“.

Je-li to možné, je podle SZÚ vhodné se po koupání v takto znečištěné vodě osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní během koupání ulpěly.

Státní zdravotní ústav ale zároveň dodává, že největší riziko koupání nepřestavuje ani tak kvalita vody, jako nebezpečné chování vedoucí k úrazům nebo dokonce utonutí. A v letních měsících bychom si u vody měli dávat pozor také na sluneční paprsky.

reklama

Kvalitu koupacích vod pravidelně sledují krajské hygienické stanice (pouze vybraná místa) a provozovatelé koupališť. Na těchto stránkách naleznete přehled takto sledovaných koupacích vod v mapě.

U každé koupací vody je uveden název koupacího místa, podrobnější údaje o lokalitě, datum posledního stanovení kvality vody, symbol kvality vody a popřípadě historické údaje o kvalitě vody.

Na základě pětistupňové škály je tato kvalita definována následujícím způsobem:

 • Voda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
 • Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
 • Zhoršená jakost vody: mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců (těhotné ženy, děti, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem) by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
 • Voda nevhodná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
 • Voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
 • Neměřeno nebo nedostatečná data pro stanovení kvality.

Zdrojem údajů je celostátní centrální registr kvality pitných a rekreačních vod PiVo a dále údaje na jednotlivých stránkách krajských hygienických stanic (KHS).

Jak vybrat vhodné místo ke koupání

© smietek – Fotolia.com

Vydáno: 11.8.2020   

Srpen přinesl pravé letní počasí, které přeje koupání a pobytu u vody. Ať už si jdete zaplavat do přírody či na umělé koupaliště, zjistěte si, zda je daná lokalita bezpečná. Kde se dozvíte, zda je voda vhodná pro koupání a kdo kontroluje kvalitu a zdravotní nezávadnost koupacích ploch?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Koupat se můžete kdekoliv, kde to není zakázáno. Je potřeba však mít na zřeteli, že jakost vody není na všech místech kontrolována. Rozlišuje se několik druhů vodních ploch, které se od sebe liší požadavky na kvalitu vody a subjektem, který kontrolu provádí.

Nejpřísnější požadavky na jakost vody musí splňovat umělá koupaliště, kam patří plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata či brouzdaliště.

Pokud voda nesplňuje požadovanou jakost, provozovatel je povinen provoz koupaliště či jeho části zastavit, dokud závadu neodstraní a voda nebude opět vhodná ke koupání.

Zároveň je povinen návštěvníky informovat o zastavení provozu, a to u všech pokladen při vstupu na koupaliště. Upozornění musí být snadno čitelné, nesmazatelné a mělo by obsahovat výhradně informaci o znečištění vody.

Navštívit můžete také přírodní koupaliště. Řadí se sem stavby povolené k účelu koupání, nádrže ke koupání, kde je voda obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody.

Patří sem dále biotopy, tedy stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody, a další povrchové vody, které mají svého provozovatele.

Ten zajišťuje kontrolu jakosti vody, ale také další služby, především sběr odpadků v okolí vodní plochy, provoz toalet a údržbu ploch na koupališti. Zpravidla zde bývá vybíráno vstupné.

Pokud dojde ke znečištění vody v přírodním koupališti a voda přestane splňovat požadovanou jakost, provozovatel má povinnost o této skutečnosti informovat veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být vyvěšena u všech pokladen při vstupu na koupaliště.

Pokud zde pokladny nejsou, je třeba upozornění umístit na viditelném místě v blízkosti koupaliště. Upozornění musí být snadno čitelné, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat další informace kromě údajů o znečištění vody, stejně jako je tomu v případě koupališť umělých.

Výsledky kontroly kvality vody v přírodních koupalištích jsou uveřejňovány na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

Další kategorií vodních ploch jsou koupací oblasti, tedy povrchové vody využívané ke koupání. Tyto vodní plochy byly ministerstvem zdravotnictví spolu s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství zařazeny na seznam sledovaných míst.

Budete mít zájem:  Koronavirus – záhada, která zabíjí na dovolené

Na rozdíl od přírodních koupališť nemají provozovatele, zpravidla se zde nevybírá vstupné. Jinak jsou však podobné přírodním koupalištím. Kontrolu jakosti vody zde provádí krajská hygienická stanice.

Pokud zjistí překročení limitů, které by mohlo plavcům způsobit zdravotní problémy, vydá zákaz koupání. Nad jeho dodržováním však nevykonává dozor.

Informace o zákazu koupání jsou k dispozici na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí tvořících její správní obvod.

Na ostatních přírodních vodních plochách není kvalita vody kontrolována, koupání je zde zcela na vašem uvážení.

Ministerstvo zdravotnictví vydává každoročně seznam míst, na nichž je v průběhu koupací sezóny monitorována jakost vod. Do tohoto seznamu jsou zařazena přírodní koupaliště a povrchové vody využívané ke koupání.

Informace o kvalitě vody v jednotlivých koupalištích jsou poté zveřejněny na webové stránce koupacivody.cz, kde naleznete mapu s vyznačenými monitorovanými vodními plochami.

Kontrola je prováděna krajskými hygienickými stanicemi či provozovateli koupališť alespoň jednou měsíčně. V rizikových lokalitách, kde hrozí rozmnožení sinic, je jakost vody posuzována častěji. Koupací sezóna probíhá zpravidla v období od 30. května do 1.

 září nebo v období, během kterého lze očekávat velký počet koupajících se osob. Pro rok 2020 je koupací sezóna stanovena na tradiční období, tedy právě od 30. května do 1. září.

Koupaliště a kvalita vody

Mapa koupacích vod níž v článku.

aktualizováno • 28. 8. 2020 15:58

Seznam Zprávy ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravily mapu kvality koupacích vod v České republice.

Koupaliště v České republice si podle posledních dostupných dat hygieniků zachovávají většinou čistou vodu.

K vodním nádržím, které hygienici sledují, se tak lidé nemusí obávat vyrazit, některým je ale lepší se kvůli zdraví nebezpečným sinicím raději vyhnout.

Hygienici momentálně nedoporučují vstup do devatenácti českých koupališť, která představují zdravotní riziko. Pět z nich pak označili za nebezpečná a platí v nich zákaz koupání.

Známka pět neboli zákaz koupání stále platí pro rybník Pod Hradem – Bohušov v Moravskoslezském kraji.

Jako nebezpečnou hodnotí hygienici také vodu v koupališti vodní nádrže Orlík u veřejného tábořiště Podolsko. Takové hodnocení není pro koupaliště v druhé polovině léta neobvyklé.

Voda je ve většině místních koupališť hodnocena jako zhoršená a i v rybníce Kachlička hygienici zakazují koupání.

Dalším koupalištěm, které hygienici hodnotí pětkou, jsou Chabařovice v Ústeckém kraji, kde byl dokonce ukončen provoz, a koupání zakazují také na dvou místech v Karlovarském kraji, konkrétně ve Velkém rybníce a vodní nádrži Skalka u Autokempu Podhoří.

Zmíněná koupaliště mají společný problém, a sice nadlimitní výskyt sinic. Voda je kvůli nim nebezpečná ke koupání a hrozí akutní poškození zdraví.

Dále také platí, že třináct koupališť ohodnotili hygienici čtyřkou. Patří mezi ně například vodní nádrž Brušperk a Těrlická přehrada v Moravskoslezském kraji. Obě dvě z důvodu přítomnosti cerkárií. Mikrobiologické znečištění má pak za následek to, že hygienici nedoporučují koupání v koupališti Chrastava v Libereckém kraji.

Na jihu Čech hygienici dále nedoporučují koupání také ve Staňkovském rybníce navzdory tomu, že aktuálně kvalita vody vyhovuje. „S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezony je voda souhrnně hodnocena jako nevhodná ke koupání,“ píše se v hodnocení.

Hodnocení čtyři si udržela také Vodní nádrž Trnávka. Problémem zde jsou sinice, které trápí i písník Bakov nad Jizerou ve Středočeském kraji, nebo vstup do vodní nádrže Orlík z autokempu Radava.

Následující mapa ukazuje kompletní data Ústavu zdravotnických informací a statistiky o kvalitě koupacích vod v České republice. Pro detaily klikněte na koupaliště, které vám ukáže, kdy byla provedena poslední kontrola a jaký byl její výsledek. Legenda výsledků kontroly je pod mapou. Načítání dat může trvat déle.

 • 1 = Voda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
 • 2 = Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
 • 3 = Zhoršená jakost vody: mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců (těhotné ženy, děti, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem) by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
 • 4 = Voda nevhodná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem.
 • 5 = Voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Verze této mapy je k nalezení i na webu Koupacivody.cz.

Předpověď počasí podle Windy.com.

Kvalita vody v ČR: Jak vybrat vhodné místo ke koupání? Víme, kde je bezpečná voda

Koupat se můžete kdekoliv, kde to není zakázáno. Je potřeba však mít na zřeteli, že jakost vody není na všech místech kontrolována. Rozlišuje se několik druhů vodních ploch, které se od sebe liší požadavky na kvalitu vody a subjektem, který kontrolu provádí.

Budete mít zájem:  Zemřít na chřipku? Zas tak výjimečné to není

Umělá koupaliště

Nejpřísnější požadavky na jakost vody musí splňovat umělá koupaliště, kam patří plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata či brouzdaliště.

„Pokud voda nesplňuje požadovanou jakost, provozovatel je povinen provoz koupaliště či jeho části zastavit, dokud závadu neodstraní a voda nebude opět vhodná ke koupání,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a doplňuje: „Zároveň je povinen návštěvníky informovat o zastavení provozu, a to u všech pokladen při vstupu na koupaliště. Upozornění musí být snadno čitelné, nesmazatelné a mělo by obsahovat výhradně informaci o znečištění vody.“

Přírodní koupaliště

Navštívit můžete také přírodní koupaliště. Řadí se sem stavby povolené k účelu koupání, nádrže ke koupání, kde je voda obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody.

Patří sem dále biotopy, tedy stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody, a další povrchové vody, které mají svého provozovatele. Ten zajišťuje kontrolu jakosti vody, ale také další služby, především sběr odpadků v okolí vodní plochy, provoz toalet a údržbu ploch na koupališti.

Zpravidla zde bývá vybíráno vstupné.

O stavu vody musí informovat provozovatel

Pokud dojde ke znečištění vody v přírodním koupališti a voda přestane splňovat požadovanou jakost, provozovatel má povinnost o této skutečnosti informovat veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. „Informace musí být vyvěšena u všech pokladen při vstupu na koupaliště.

Pokud zde pokladny nejsou, je třeba upozornění umístit na viditelném místě v blízkosti koupaliště. Upozornění musí být snadno čitelné, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat další informace kromě údajů o znečištění vody, stejně jako je tomu v případě koupališť umělých,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Výsledky kontroly kvality vody v přírodních koupalištích jsou uveřejňovány na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

Koupací oblasti

Další kategorií vodních ploch jsou koupací oblasti, tedy povrchové vody využívané ke koupání. Tyto vodní plochy byly ministerstvem zdravotnictví spolu s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství zařazeny na seznam sledovaných míst.

Na rozdíl od přírodních koupališť nemají provozovatele, zpravidla se zde nevybírá vstupné. Jinak jsou však podobné přírodním koupalištím. Kontrolu jakosti vody zde provádí krajská hygienická stanice.

Pokud zjistí překročení limitů, které by mohlo plavcům způsobit zdravotní problémy, vydá zákaz koupání. Nad jeho dodržováním však nevykonává dozor.

Informace o zákazu koupání jsou k dispozici na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí tvořících její správní obvod.

Na ostatních přírodních vodních plochách není kvalita vody kontrolována, koupání je zde zcela na vašem uvážení.

Kontrolu provádí hygiena

Ministerstvo zdravotnictví vydává každoročně seznam míst, na nichž je v průběhu koupací sezóny monitorována jakost vod. Do tohoto seznamu jsou zařazena přírodní koupaliště a povrchové vody využívané ke koupání.

Informace o kvalitě vody v jednotlivých koupalištích jsou poté zveřejněny na webové stránce koupacivody.cz, kde naleznete mapu s vyznačenými monitorovanými vodními plochami.

„Kontrola je prováděna krajskými hygienickými stanicemi či provozovateli koupališť alespoň jednou měsíčně. V rizikových lokalitách, kde hrozí rozmnožení sinic, je jakost vody posuzována častěji. Koupací sezóna probíhá zpravidla v období od 30. května do 1.

září nebo v období, během kterého lze očekávat velký počet koupajících se osob. Pro rok 2020 je koupací sezóna stanovena na tradiční období, tedy právě od 30. května do 1. září,“ uzavírá Hekšová.

Kvalita v přírodních koupalištích se zhoršuje

Kde všude je problémová voda  kde byste se rozhodně neměli koupat?

Zákaz koupání platí kvůli masivnímu výskytu sinic v osmihektarové nádrži Kachlička u obce Skála na Havlíčkobrodsku, kde byla voda pro rekreanty nevhodná už minulý týden. Také vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku by se měli lidé vyhnout. Zákaz koupání tam platil do 6. srpna, poté se kvalita vody zlepšila, nyní ji ovšem hygienici znovu označili za nevhodnou ke koupání.

Zakázané je nadále koupání v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku. V Moravskoslezském kraji ale hygienici nedoporučují koupání ani na několika místech Slezské Harty či v nádržích Těrlická přehrada a Brušperk. Důvodem jsou kromě sinic i cerkárie. Riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou nelze vyloučit ani při koupání ve Vrbickém jezeře.

V Karlovarském kraji zůstává zákaz koupání na Skalce u Chebu a Velkém rybníku u Hroznětína. Aktuální rozbory vzorků ukázaly zhoršenou jakost vody i na přírodním koupališti Rolava v Karlových Varech, které je proto rovněž nevhodné ke koupání. Stejně na tom je i největší vodní nádrž v kraji v Jesenici u Chebu.

Zdravotní potíže hrozí rekreantům i na některých místech Ústeckého kraje. Jde o kemp U Hráze na nechranické přehradě na Chomutovsku a jezero Chmelař na Litoměřicku. Chabařovické přírodní koupaliště na Ústecku, kde vzorky odhalily vysoký obsah sinic a řas představující akutní zdravotní riziko, pak ukončilo letošní sezonu předčasně.

Ke koupání je nevhodné například i jezírko v areálu Škodaland v Českém údolí v Plzni, biotop v Dobřanech na Plzeňsku, vodní nádrž Orlík u autokempu Radava, Staňkovský rybník na Jindřichohradecku nebo písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

Dobrá zůstává kvalita vody v koupalištích v Praze nebo Libereckém, Královéhradeckém či Pardubickém kraji.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector