Jak se zbavit stresu a být zase fit

Máte i Vy zdravotní problémy, které se pravidelně opakují a nikdo neví proč vznikají? Ať již tomu věříte nebo ne, příčinou Vašich obtíží může být dlouhodobé psychické rozpoloženípřítomnost stresu. Jak je to možné? Pojďme se na to v tomto článku společně podívat.

Jak se zbavit stresu a být zase fit Psychika – příčina fyzických obtíží

Je typické, že zdravotní obtíže vznikají na základě nevhodného pohybového chování, vadného držení nebo přetěžování těla a při nejrůznějších úrazech. Nesmíme však opomíjet ani psychickou složku, která v konečném důsledku může způsobit podobné, a dokonce i závažnější obtíže.

V dnešní době stoupá význam psychosomatiky (obor zabývající se tělesnými obtížemi, které jsou podmíněné duševním stavem) a holistického pojetí člověka (komplexní přístup k tělesnému i duševnímu zdraví v kontextu mezilidských vztahů, životních aktivit a životního prostředí). Mluví se o takzvaném bio-psycho-sociálním modelu osobnosti, což zjednodušeně znamená, že zdraví lidí závisí nejen na působení zdravotnické péče, ale také na životním stylu člověka, na prostředí, ve kterém žije, a na dalších ekonomicko-společenských okolnostech.

Lidské tělo a psychika jsou úzce propojené nádoby. Předpokládáme, že prvotní příčinou vzniku většiny onemocnění je faktor biologický (dlouhodobé jednostranné zatěžování nebo krátkodobá nevhodná tělesná námaha), při kterém se bolest objevuje.

Přidá-li se k bolestivému stavu faktor psychický (tendence k depresím, úzkostem…) nebo sociální (problémy v zaměstnání, rodině…), mohou se problémy fixovat, bolest se stává chronickou a standardní léčba už nebývá účinná.

Jak se zbavit stresu a být zase fit Akutní psychická reakce na stres

Že je psychika silným faktorem, jste se již zajisté v životě několikrát přesvědčili. Vnímání světa a úhel pohledu na problémy určují, jakým způsobem prožíváme svůj život a vše, co se v něm děje. Nejednou jste jistě zažili stav vypětí psychických sil ve stresové situaci.

Co jste při tom fyzicky cítili? Moc toho pravděpodobně nebylo, případně jste své tělo nevnímali vůbec. Silný psychický vjem totiž aktivuje hormonální systém a způsobí vyplavení adrenalinu, který organismu pomáhá zvládnout stresovou situaci.

Ten a další katalyzátory aktivují v těle mnoho procesů jako průvodní jev. Aniž bychom si to uvědomovali, tak se nám zrychlí tepová frekvence a zvýší krevní tlak, aby byly svaly zásobené kyslíkem a připravené na případnou akci. Dech se zrychlí a je mělký. Nastupuje pocení, až 5× vydatnější než při normálním prohřátí.

Svaly reflexně zvyšují své napětí a reagují ztuhlostí. Vnímání času je pro nás náhle komplikovanější. Dále se objevují příznaky jako úzkost, zlost či zoufalství. Jedná se o přechodnou reakci na psychický či fyzický stres, která běžně odezní během několika hodin či dnů.

Tyto projevy psychického stresu jsou výsledkem negativních nebo i příliš silných pozitivních vjemů. Stejně tak, jako jsou pro nás některé tělesné procesy spojené s příjemnými pocity velmi důležité, jsou pro nás i reálně nebezpečné ty, které jsou vyvolané negativními emocemi a stresem.

Důvodů může být mnoho, například reakce na živelnou pohromu, náročnou situaci v rodině nebo v zaměstnání, ztrátu blízkých osob, popřípadě také očekávání takové situace.

Skutečnost, že fyzické zdraví ovlivňuje naši psychickou pohodu, je známé. Ne nadarmo se říká „ve zdravém těle zdravý duch“. Platí to však i naopak a na to je třeba myslet.

Jak se zbavit stresu a být zase fit Psychosomatická porucha aneb jak daleko to může zajít

Reakce těla na stres mohou narušit funkci orgánů. Negativní psychické podněty typicky způsobují vznik žaludečních vředů, infarktu, vysokého krevního tlaku a dalších potíží.

A co se týče pohybového aparátu, věděli jste, že až 80 % chronických bolestí zad je psychického původu? Jak psychické napětí dokáže ovlivnit napětí svalů jsme již zmiňovali. Přetrvávající napětí však svalům neprospívá, ty se proto brání zkrácením a vytvořením reflexních změn – tzv. triggerpointů.

Změna napětí v některé oblasti může způsobit až opakující se blokády meziobratlových kloubů a žeber. Ty mohou zase ztěžovat dýchání. Problémy se na sebe nabalují a řetězí, dokud se neprojeví jako vážný strukturální problém.

Psychický základ mívají mnohé problémy, v tomto kontextu se nejčastěji objevují například bolesti krční páteře spojené s bolestmi hlavy, pískáním nebo hučením v uších, pocit ztuhlosti a omezení pohybu krční páteře, případně brnění, které vyzařuje až do rukou.

Mohou se objevit dýchací obtíže jako je pocit dušnosti, nemožnosti se plně nadechnout či vydechnout. Dále jsou pak typické bolesti v kříži spojené s pocitem ztuhlosti v bederní krajině a popřípadě opět brnění nebo pálení, které se tentokrát promítá do dolních končetin.

Mohou se vyskytovat problémy s trávením nebo také sexuální poruchy. U žen se může vyskytovat nepravidelná menstruace a nemožnost otěhotnění. V případě mužů jsou to potom bolesti varlat či poruchy močení.

Jak z toho ven?

Všechny výše zmíněné somatické problémy zpětně ovlivňují psychiku a stále dokola se objevují ty samé obtíže, a navíc se ještě přidávají další. Odpověď, jak ze začarovaného kruhu ven, v sobě každý může najít sám.

Problém většinou tkví v neustálém pracovním nasazení, které přenášíme i do osobního života a tak si problémy způsobujeme následně také tam. Nejdříve nejsme schopni odpočívat, tzv. vypnout. Tak jako je regenerace a odpočinek nutný pro správné fungování svalů, představuje nevyhnutný faktor také pro naše psychické zdraví.

Uvolnit napětí a ventilovat stres je v dnešní době mnohdy komplikované, až nemožné. Často se to musíme naučit a po určité době opět připomínat.

Jak se zbavit stresu a být zase fitZpůsobů, jak odbourat stres, je nekonečně mnoho. Vnímáním sebe samého můžete přijít na to, jaký způsob vyhovuje Vám. Někdo nejlépe kompenzuje psychický stres fyzickou aktivitou, při které je nutné se soustředit výhradně na ni nebo právě naopak poskytuje čas nemyslet na nic. Někteří zase používají dechová cvičení, která jsou velmi příjemnou technikou na oddych a harmonizaci napětí. Jiní zase preferují relaxaci v sauně nebo při masáži, kdy společně se škodlivými látkami ze svalů nechají odejít i všechny starosti. Nechte si čas pro sebe, který věnujete výhradně svým myšlenkám. Uvědomte si, že nikdo nemůže změnit Váš život lépe než Vy sami. Stačí se jen rozhodnout. Za vyzkoušení nic nedáte a svému zdraví můžete jen pomoci.

Možnosti terapie

Při potížích z oblasti psychosomatiky by měla být na prvním místě psychoterapie. Avšak i fyzioterapie má v této problematice široké pole uplatnění.

Nejčastěji se využívají takzvané relaxační techniky. Dochází při nich k uvolnění jak fyzickému, tak i psychickému, společně s harmonizací dýchání.

 • Kinestezie – zde se člověk učí uvědomit si své tělesné schéma a používání vlastního těla (s touto technikou pracuje Feldenkreisova metoda, Alexandrova metoda, jóga a další).
 • Autosugesce – tato technika spočívá v opakování pozitivních výroků. Bývá využívána například i v józe či Alexandrově metodě.
 • Ideomotorický trénink – tato technika je založena na aktivní duševní práci, práci v představě. Obraznými představami se pokoušíme vytvořit pozitivní řešení problému.

Závěrem

Vztah onemocnění a psychiky je mnohdy evidentní. Výzkumy udávají, že v případě vertebrogenních poruch (bolesti zad) je až u 50% pacientů rozhodujícím faktorem příčiny faktor psychosociální.

Není tedy možné léčit jen stránku tělesnou. Je nutné, aby přístup k našim obtížím byl komplexní, což zahrnuje i změnu postoje k sobě samému a ke světu, pozitivní myšlení a přiměřenost.

Související články:

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., PrahaZdroje: KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009,MOSTECKÁ, D. Bolest zad jako psychosomatické onemocnění: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Alena Herbenová

Jak najít rovnováhu mezi prací a soukromým životem

Dobrá práce přináší hodně peněž a za hodně peněz si můžete koupit hromadu hezkých věcí.

Co když se ale neustále točíte v koloběhu vydělávání a utrácení, pořizování zbytečných drahých věcí nebo naopak přehnaného šetření a hromadění? Obklopujete se věcmi, které k životu nepotřebujete a které vás nakonec přestanou činit šťastnými.

Setrváváte v zaměstnání, jež vás nenaplňuje, ba dokonce ho začínáte opravdu nesnášet, ale zůstáváte kvůli vidině vysokého výdělku.

Trávíte spoustu času v zaměstnání a domů se vracíte unavení. Neustále se cítíte podrážděně, pokaždé, když jdete spát, máte plnou hlavu myšlenek na práci a problémy, které budete muset následující den řešit. Vaše tvrdá dřina vás dokáže velmi dobře finančně zabezpečit, na úkor toho však strádá vaše emocionální stránka, v horším případě i ta zdravotní.

V práci vás tlačí termíny, šéf vyžaduje stále vyšší výkon, blíží se velké uzávěrky nebo přijde kolega, který potřebuje pomoci. A vy přece parťáka neodmítnete, i když máte sami spoustu své vlastní práce.

A tak se na vás valí další hora práce, která začíná být nekonečná. Domů přicházíte zdeptaní, vystresovaní a každá maličkost vás dokáže vytočit. Doma to nefunguje, děti skoro nevídáte.

Ale dokážete je finančně zabezpečit, to je přece hlavní, ne? Ano… i ne.

Nejčastější příčiny stresu:

 • strach ze ztráty zaměstnání, nejistota
 • touha po povýšení
 • velké množství přesčasů a nadměrné pracovní zatížení
 • očekávání dobře odvedené práce
 • očekávání plnění úkolů v termínech

Pokud máte zaměstnání, které vás časově zcela pohlcuje, nejspíš nemáte dostatek volného času na své vlastní zájmy.

V případě, že si najdete chvilku volného času, cítíte se nejistě a jste nervózní. Nedokážete se pořádně uvolnit a máte nutkání vracet se k práci.

Své vlastní zájmy – nebo často také rodinu a aktivity s ní spojené – odsouváte do pozadí a soustředíte se pouze na práci.

Dlouhé přesčasy a šibeniční termíny se mohou podepisovat nejen na vaší psychice, ale také na zdraví. Hektický životní styl organismu rozhodně neprospívá. Kromě syndromu vyhoření vás může potkat také selhání organismu z přepracování nebo v nejhorším případě dokonce infarkt nebo mrtvice.

Klára Kubáčková |6 minut čtení

Dlouhodobý stres se negativně podepisuje na lidském zdraví. Objevit se může například migréna, podrážděnost a nechutenství, ale také nezájem o fyzickou blízkost nebo sociální kontakt.

 • pocity úzkosti a deprese
 • fyzické vyčerpaní, únava, bolesti hlavy
 • bolest svalů a kloubů
 • problémy se soustředěním, apatie
 • žaludeční a zažívací potíže
 • podrážděnost
 • náklonnost k návykovým látkám (alkohol, cigarety apod.)

Workoholismus není sám o sobě špatný, ale nic se nesmí přehánět. Pokud je pro vás práce koníčkem, snáze si udržíte dobrou náladu a nenecháte se jen tak rozhodit. V opačném případě, kdy do zaměstnání chodíte pouze proto, že je dobře finančně ohodnocené, ale jinak vás nenaplňuje, se mohou s přemírou stresu objevit také zdravotní potíže.

 • pracujete více než 12 hodin denně a neustále řešíte jenom pracovní záležitosti
 • nemáte na nic čas; ve volném čase řešíte resty z práce
 • potřebujete mít o všem přehled, tak neustále voláte do práce a zjišťujete informace
 • když nemůžete pracovat, cítíte se nervózně, ve stresu, případně máte výčitky, že „nic neděláte“
 • práce a finance jsou pro vás na prvním místě
 • mimo práci se nedokážete na nic soustředit
 • neumíte vypnout a užívat si volného času
Budete mít zájem:  Zemřít na chřipku? Zas tak výjimečné to není

Stres na pracovišti je běžný, někdy dokonce vítaný. Ano, i když to zní možná podivně, stres v práci zvyšuje výkonnost a produktivitu. Ale jak se říká: všeho s mírou.

Psycholog práce Jan Urban je toho názoru, že někdy si člověk způsobuje stres sám.

Zbytečně si některé věci bere příliš osobně, vnímá pouze nepříznivé stránky věci, strachuje se z událostí, jenž nemusí nastat, nebo se naopak dlouze zabývá věcmi, které již nelze změnit.

Jan Urban doporučuje zvládat stres pomocí různých mentálních technik. Jednou z nich je metoda pozitivního myšlení nebo třeba autosugesce.

V každém případě je potřeba na sobě pracovat a najít si vlastní metody zvládání stresových situací. Chcete-li najít rovnováhu – přinášet domů dostatek peněz, ale zároveň se příliš nestresovat – zkuste zvolnit.

Neberte si kritiku v práci příliš osobně – myslete na to, že se nikdy nezavděčíte všem. Kritiku berte s nadhledem, poučte se z vlastních chyb, ale neshazujte kvůli ní celou vaši dosavadní práci. Neberte přesčasy za kolegy jen proto, že nedokážete říct ne.

Užívejte si volna s rodinou a nenechte se stresovat prací.

Pokud vám to podmínky dovolí, vypněte si o víkendu telefon, nebo alespoň ztlumte zvuky a zkontrolujte jej jednou za čas.

Pokud chcete i nadále setrvávat ve své současné práci, vyměňte některé vaše dosavadní návyky za takové, které vám pomohou lépe zvládat stres.

 • Svůj volný čas se pokuste trávit s rodinou, nebo dělejte to, co vás baví. Zkuste úplně vypnout a nemyslet na práci. Víkend si užijte po svém a prací se zabývejte zase až v pondělí.
 • Prémie za vynikající pracovní výsledky jsou velkým lákadlem pro každého, ale myslete na to, že zdraví si za peníze nekoupíte. Nemusíte omezovat svůj pracovní výkon, ale určete si hranice, které nebudete překračovat.
 • Pokud se vaše myšlenky neustále točí kolem práce, budete se muset naučit relaxovat a uvolnit mysl. Vyzkoušet můžete nejrůznější typy meditací nebo dechových cvičení, které vám pomohou zbavit se stresu.
 • Pravidelný spánek je důležitý nejen pro tělo, ale také pro mysl. Odpočinutý člověk dokáže lépe bojovat se stresem. Začněte pracovat na zdravých večerních návycích – v pozdních hodinách omezte příjem kofeinu a těsně před spaním se vyhněte počítačům a televizím, které vás udržují bdělé.
 • Stres a nevhodný jídelníček jsou jednosměrnou jízdenkou ke špatnému zdraví. Správná strava je velmi důležitá. Nebojte se zařadit do jídelníčku více zeleniny – obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, díky kterým může lépe fungovat nejen tělo, ale i mozek. Ryby zase dodávají tělu zdravé omega-3 mastné kyseliny. Naopak se vyhněte alkoholu a cigaretám.

Víte, jak hýčkat své neurony nebo jak se zbavit stresu? Pevnost poznání slaví Týden mozku

Pondělí 11. březen 2019, 10:48 – Text: OK

(Olomouc, 11. března 2019) – Jak porozumět řeči neuronů a co se skrývá uvnitř našeho mozku, prozradí interaktivní program 16. a 17. března v Pevnosti poznání.

Tým popularizačního centra Univerzity Palackého připravil aktivity pro všechny, kteří mají rádi hlavolamy, kvízy, optické klamy nebo se chtějí dozvědět, jak trénovat paměť, správně se soustředit při cvičení či se efektivně zbavit stresu.

Pro všechny zvídavé návštěvníky budou k dispozici interaktivní hry, pomocí nichž si osvěží svou mysl. Těšit se mohou na Pentomimo nebo karetní hru Set, u které si procvičí postřeh a schopnost rychlého uvažování.

K dispozici budou také dřevěné hlavolamy a optické klamy, které se zdají být na první pohled něčím jiným, než ve skutečnosti jsou.

Návštěvníci si vyzkoušejí nové exponáty: logický hlavolam s kolíky a kreslení podle zrcadla,“ řekla Jitka Doležalová, koordinátorka sekce Rozum v hrsti.

Nazpaměť 30 nebo 100 000 cifer Ludolfova čísla? Kdo to zvládne?

Tvůrci programu také připomenou slavné Ludolfovo číslo pí. Jedná se o fascinující číslo, které se doslova točí kolem lidstva po tisíciletí, a někteří jedinci lámou rekordy v učení se jeho cifer nazpaměť. „Bez jeho znalosti bychom nedokázali roztočit kola automobilů ani vyprojektovat oblouk mostu.“ doplnila Doležalová.

 V laboratoři budou připraveny zábavné pokusy, které všem zaručeně zamotají hlavu. Děti, které milují experimenty, budou tvarovat kuličky z vody, měnit vodu na víno nebo zkoumat látky, jež střídají barvu jako chameleon. Nebudou chybět ani chemické šifry na procvičení mozkových závitů.

Ve vědecké výtvarce se zase bude vyrábět originální mozek z papíru.

Workshopy na půdě Akademie věd ČR

Tematický program Pevnosti poznání se přidává k celosvětové kampani na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku (Brain Awareness Week).

Kromě programu v expozicích bude muzeum vědy prezentovat svoje aktivity také v prostorách Akademie věd České republiky v Praze, která se do kampaně zapojuje akcí s názvem Týden mozku. Animátoři tam budou mít 16 a 17. března workshopy zaměřené na matematiku a biologii.

Týden mozku je jedinečný v tom, že se na jednom místě sejdou přední čeští neurovědci a neurochirurgové, kteří se těší celosvětovému uznání. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

Přednášky v rámci akce Dny mozku v Pevnosti poznání

Jak ovládnout stres (přednáška) Termín: 16. 3. a 17. 3. 2019, 11:00, 15:00 a 17:00 (30 min.) Přednáší: Martin Král Místo: Pevnost poznání, Olomouc, 17. listopadu 7, přednáškový sál

Kupí se vám nedokončené úkoly, nic nestíháte a jste ve stresu? Toužíte uklidnit vaši rozbouřenou mysl? Nadechněte se a poznejte sílu okamžiku. Naučte se vypnout a relaxovat. Zvládněte svou úzkost, starosti, vztek a roztržitost.

Jak (ne)funguje náš mozek (přednáška) Termín: 16. 3. 2019, 14:00 (90 min.) Přednáší: Ivana Fellnerová Místo: Pevnost poznání, Olomouc, 17. listopadu 7, malý sál

Během devadesátiminutové přednášky se zábavnou formou dozvíte, jak funguje (nebo někdy také nefunguje) náš mozek, proč je zcela přirozené zapomínat a jak docílit toho, aby si mozek ochotněji zapamatoval, co potřebujeme.

Věřte, že si nejen zvednete sebevědomí, ale hlavně se přesvědčíte o tom, že pokud budete svému mozku servírovat fakta rafinovanou formou, dokážete neuvěřitelné. Za pouhou hodinu se vám v hlavě usadí např.

 celoroční kalendář, know-how, jak si zapamatovat stovku čísel, vlajky států či cokoli jiného, co vám zrovna usnadní každodenní život.

Co se ukrývá v mozku (prezentace) Termín: 16. 3. 2019, 12:30, 16:00 (30 min.) Přednáší: Ivana Fellnerová Místo: Pevnost poznání, Olomouc, 17. listopadu 7, expozice „Rozum v hrsti“

V expozici Rozum v hrsti se projdete temnotou obřího mozku. Představíme vám mozkové obaly, které jsou shora kryty lebkou a kůží. V půlhodinových vstupech autorky exponátu I. Fellnerové se dozvíte spoustu zajímavostí o neuronech, základních stavebních buňkách každého mozku.

Porozumíte „řeči neuronů“ a dozvíte se, jak si je „hýčkat“, aby vás vždycky poslouchaly. Poznáte, ze kterých částí je lidský mozek tvořen a jaké funkce jeho jednotlivé oblasti zastávají. Dozvíte se, v čem je unikátní mozek londýnských taxikářů či světových pianistů.

 A pokud vás zážitky unaví, můžete si odpočinout na obřích modelech červených krvinek.

Fit Pain Free (cvičení) Termín 16. 3. 2019, 17. 3. 2019, 10:00, 13:00 (45 min.) Cvičí: Lenka Fasnerová Místo: Pevnost poznání, Olomouc, 17. listopadu 7, Laudonův sál

Osvědčená, jednoduchá a velmi šetrná metoda cvičení podle amerického lékaře P. Egoscua, který je světovou jedničkou v oblasti „nelékařské“ úlevy od bolesti.

Tato metoda cvičení má míru úspěšnosti 94 % a pomohla už tisícům jednotlivců zjistit, jak funguje jejich pohybový systém a jak se aktivně zapojit do cvičení a samoléčebného procesu, a osvobodit se tak od chronické bolesti.

Podstatou cvičení je to, aby každý sval v těle pracoval správně. K tomu je potřeba zapojit také mysl a soustředit se.

O hlase a řeči (přednáška) Termín: 17. 3. 2019, 14:00 (45 min.) Přednáší: prof. Josef Pešák Místo: Pevnost poznání, Olomouc, 17. listopadu 7, přednáškový sál

Lidský mozek skrývá ještě bezpočet tajemství a mezi nimi je i příčina závažné vady řeči – koktavosti (balbuties). Touto vadou řeči je v současné době postiženo kolem šedesáti milionů obyvatel planety.

Podle odborníků se za posledních patnáct až dvacet let počet balbutiků zvýšil o jednu třetinu. Už po staletí si s ní láme hlavu řada vědců a snaží se přijít s vysvětlením a účinnou léčbou.

Univerzitní profesor Josef Pešák se věnuje výzkumu příčin a léčení vad řeči řadu let. Je přesvědčen, že koktání lze zmírnit inhalační terapií.

Kontaktní osoba: Martina Vysloužilová | vedoucí komunikaceCentrum popularizace PřF | Pevnost poznáníUniverzita Palackého v Olomouci

E: [email protected] | M: 603 359 126

www.pevnostpoznani.cz

Jak se zbavit stresu

Je nutné změnit na úrovni podvědomí reakce na stres a naučit se zvládat negativní emoce s tím spojené.

Ve výsledku na danou situaci, která vás dříve dráždila, budete umět zůstat v klidu. Samozřejmě, že to neznamená, že necháte věci být. Zůstanete v klidu a stresovou situaci umíte vyřešit s nadhledem. Všechny situace se tím budou řešit mnohem lépe, naučíte se být plní energie.

Postupem času zjistíte, že takových krizí vám celkově v životě ubylo. Pokud se objeví, zvládnete ji v klidu a naprostou vyrovnaností.

Zlepším vaše podvědomí a především z něj odstraním negativní emoce:

Zde pomůže správně fungující limbický systém, který zpracovává představy a emoce. Jeho důležitou součástí je amygdala.

Amgdala dostává informace od cortexu, což je část mozku, které řeší veškeré logické myšlení. Limbický systém zase rozumí představám, emocím, hudbě a intonaci.

 • V případě trvalého stresu a škodlivých látek v těle se veškeré systémy narušují, poškozují a nepracují správně.
 • Negativní emoce jsou základem všech nemocí.
 • Obojí lze cíleně detoxikovat a naprogramovat na specifickou myšlenku, ovšem to musí být v souladu s duší klienta.
 • Existuje preparát i na amygdalu, ten ovšem snižuje celou energetiku organismu, proto více škodí, než by pomohl, klientům jej tedy rozhodně nedoporučuji.

Jak se dá zbavit stresu a negativních emocí z podvědomí?

Každý má vědomou a nevědomou mysl.

Nevědomá mysl reaguje mnohem rychleji a automaticky. Rychlost nevědomé mysli je 400 miliard bitů za sekundu. Dá se nazvat podvědomím.

Budete mít zájem:  Je fluor v zubních pastách toxický a může nám vážně uškodit?

Rychlost vědomé mysli je mnohem pomalejší, tedy jen 2000 bitů za vteřinu. Ve vědomé mysli se informace rychle zapomínají.

Vědomý mozek má svojí největší přednost v tom, že má své představy.

Představy mají obrovskou sílu. Nevědomý mozek neumí rozlišit mezi tím, co je představa a co je skutečná realita.

Toho lze velmi efektivně využít pro zdraví i koučink a změnu podvědomí.

Jak to konkrétně probíhá v praxi:

 • Nevědomý mozek zpracovává obrovské množství informací, které vědomý mozek rozhodně nestihne zpracovat ani zachytit.
 • Takže to, co vidí vědomý mozek je něco jiného, než to co vidí nevědomý mozek. Tušili jste to? Kdo nebo co rozhodne o tom, které informace vědomě zachytíte?
 • Těch informací je přeci od nevědomého mozku k dispozici 400 miliard každou vteřinu.
 • Vědomý mozek si z nich vybere 2000 bitů každou sekundu?
 • To je opravdu malý zlomek a víte, podle čeho je vybere? Vybere je podle retikulárního aktivačního systému.
 • Když zlepšíte podvědomé programy, zlepší vám váš mozek i automatický výběr a bude se vám žít lépe, vyplatí se to.

Co je retikulární aktivační systém?

Jak se jednotlivá znamení nejlépe zbaví stresu

Každý si pod pojmem „dokonalý relax“ představuje něco jiného. Pro jednoho je představa knihy a šálku horkého čaje ideálem, pro druhého nuda k ukousání. A stejně tak pro někoho může obraz jízdy na kole ztělesňovat spíše peklo než způsob, jak hodit starosti za hlavu. Jaký způsob relaxace se hodí zrovna pro vás? Napovědět může i vaše znamení…

I když každý čerpá síly jinak, rozhodně bychom neměli odpočinek podceňovat. Zvláště v dnešní době, kdy je ke stresu snad víc příležitostí než kdy jindy. Naordinujte si pořádný relax – zjistěte, co vám pomůže od starostí, ať už jste Střelec, Lev nebo třeba Kozoroh.

Beran: Hlavně aktivně

Berani jsou od přírody soutěživí, a tak milují sporty, ve kterých mohou být nejrychlejší, nejvýkonnější, nejsilnější… Zkrátka a dobře, akční odpočinek je pro ně tím pravým šálkem čaje.

A pokud se při něm mohou poměřovat s druhými (ať už napřímo nebo třeba prostřednictvím aplikace v mobilu apod.), jsou ve svém živlu. Odreagují se třeba při jízdě na kole, běhu, při kolektivních sportech… Ostatně aktivní odpočinek skýtá spoustu výhod.

Díky pohybu se do těla vyplaví hormony štěstí endorfiny, jež jsou skvělým prostředkem proti stresu, a ještě sport prospívá zdraví (a postavě).

Býk: Relax jako z lázní

Zrozenci ve znamení Býka se rádi občas rozmazlí. Na přehnané sportování je příliš neužije, respektive v něm vidí spíše výzvu než odpočinek v pravém slova smyslu. Starosti a stres odbourávají spíše tím, že si dopřejí trošku „luxusu“.

Třeba v podobě masáže ztuhlých svalů (a nezáleží jim ani tak na tom, zda se jim věnuje profesionální masér nebo partner či partnerka). Když si k tomu ještě pustí ještě příjemnou relaxační hudbu, jsou v sedmém nebi. Ale občas jim stačí, i když si mohou v klidu číst a nikdo je nevyrušuje.

Zkrátka a dobře – potřebují spíše uklidnit mysl než unavit tělo.

Blíženci: V rychlém pohybu

Blíženci odpočívají tak, jak žijí – nesnášejí nudu a nicnedělání, pasivní relax sice nezavrhují, ale moc dlouho u něho nevydrží. Potřebují změnu, akci… A vůbec jim nevadí dát si pořádně do těla. I proto jim vyhovuje trénink typu HIIT apod.

Rádi vyrazí na pořádnou túru, dokonce i do míst, kam tradiční „turisté“ raději nechodí. A aby toho nebylo málo, po náročném výkonu se rádi odmění třeba něčím dobrým na zub. Ostatně i to je pro ně s relaxací silně spojené.

S knížkou v ruce je možná často nepotkáte, na cestě za dobrodružstvím rozhodně ano.

Rak: Mysl v pokoji

Lidé narození ve znamení Raka jsou emocionálně založení a silně intuitivní. I proto je pro ně odpočinkem spíše péče o mysl, nikoli o tělo. Skvěle si oddechnou při meditaci, případně zdánlivém „nicnedělání“.

Jen tak na chvíli zavřít oči, vychutnávat si ticho a nechat volně proudit myšlenky je pro ně tím pravým. Rozhodně ale nejsou líní! Jen potřebují načerpat síly a uklidnit svou psychiku. Skvěle u nich funguje, i když jsou ve společnosti člověka, jemuž důvěřují a mohou se mu svěřit se svými starostmi.

Nepotřebují mít okolo sebe desítky lidí. Mají rádi klid a prostředí s někým, s kým se cítí zcela bezpečně.

Lev: Výlet do říše snů

Lvi jsou přirozenými vůdci, velmi často na sebe přebírají odpovědnost za druhé, nesou jejich starosti… A to je velmi vyčerpávající. Jak tohle všechno ze sebe setřást? Zrozenci tohoto znamení se v otázce relaxace podobají do velké míry svým „předobrazům“ ze zvířecí říše.

Tak jako král zvířat po náročném výkonu ulehne ke spánku, tak i lidským Lvům prospěje krátký „šlofík“. Patří totiž k lidem, kteří díky spánku – byť trvajícímu několik minut – načerpají ztracenou energii a jsou zase připraveni vládnout.

Bohužel dnešní doba a nastavení společnosti odpolednímu zdřímnutí příliš nenahrává, a tak Lvi často dohánějí odpočinek po práci či o víkendech.

Panna: Pěkně kreativně

Lidé narození ve znamení Panny jsou od přírody velmi kreativní. A také organizovaní. Kromě toho jim nicnedělání nic moc neříká, takže pouhý odpočinek u televize by je starostí a stresu jen tak nezbavil. Panny moc rády něco tvoří, je mezi nimi i spousta kutilů.

Rády vidí, když jim pod rukama něco vzniká nebo vzkvétá. A tak milují zahánět chmury třeba při nejrůznějších DIY projektech, zvelebování svého příbytku a podobných činnostech.

Tím, že je jejich mysl zaměřena na tvorbu a mohou popustit uzdu své kreativitě, si úžasně odpočinou.

Váhy: Vše pro rovnováhu

Váhy celý život hledají rovnováhu. A to dokáže být – společně se vším dalším stresem – pořádně vyčerpávající. Nicméně i odpočinek je pro ně s rovnováhou většinou spjatý.

Tělu dopřávají často odpočinek procházkou v přírodě, kde nacházejí harmonii a klid, mysli pak třeba kreslením nebo poslechem hudby. Na adrenalin či soutěžení nejsou příliš stavěné, a tak pro ně není sport jako takový primárním zdrojem relaxace (i když se mu vysloveně nebrání).

Nicméně například jógu nebo protahovací cviky milují – ostatně právě jejich prostřednictvím nacházejí onu rovnováhu těla.

Štír: Slova a zase slova

Zrozenci ve znamení Štíra jsou sice velmi emocionální a vášniví, nicméně když dojde na mluvení o pocitech či o sobě, nejsou v tom zrovna mistry. A to může být zdrojem napětí v nich samých a tím i stresu. Nejvíce svému mozku uleví, když najdou někoho, komu se budou moci vypovídat. Doslova.

Ať už se jedná o někoho z rodiny, kamarádů nebo třeba o profesionálního terapeuta, jsou pro ně slova prostředkem, jak se vyrovnat se starostmi. Neznamená to, že by si Štíři neodpočinuli třeba při pohybu nebo nějaké kreativní činnosti, ale možnost „vypustit páru“ mluvením je pro ně jako požehnání.

Střelec: Po uši v písmenkách

Střelci jsou proslulí svou nezávislostí a rádi se ztrácejí ve vlastních představách o lepším světě. Ale klidně i ve světě, který pro ně vymyslel někdo jiný a kde neexistují starosti, s nimiž se musejí zrozenci tohoto znamení setkávat v každodenním životě.

A kde jinde tento dokonalý svět najít než v knihách! Navíc si Střelci díky knihám rozšiřují znalosti a obzory, což je pro ně stejně důležité jako touha po svobodě. Není tedy neobvyklé, když je najdete v pohodlném křesle, jak hltají jednu stránku za druhou.

A když není k dispozici knížka, vystačí si často i s dobrým filmem.

Kozoroh: Klid v pohybu

Dokonce i tak ambiciózní lidé, jako jsou Kozorohové, potřebují občas pořádně upustit páru. Kam vyrazí, když už je toho na ně až moc? Do přírody.

A nerozhoduje, zda se jen chvíli toulají lesem nebo si dají pořádně do těla při horské túře. Zkrátka a dobře si potřebují provětrat hlavu a vyčistit myšlenky. Doslova.

Nejenže je pro ně pohyb v přírodě relax, ale umožňuje jim také promyslet další plány. Na dlouhé lenošení je totiž neužije…

Vodnář: Pěkně k vodě

Zrozenci tohoto vodního znamení jsou k vodě tažení celý život. A není proto divu, že pro ně představuje skvělý relax – prakticky v jakékoli podobě. Pokud se chtějí Vodnáři věnovat aktivnímu odpočinku, baví je plavání.

Jestliže potřebují meditovat, skvěle na ně budou fungovat zvuky tekoucího potůčku v pozadí. Když si chtějí po náročném dni odpočinout, není pro ně snad lepší odměna než vana plná voňavé vody nebo horká sprcha.

Zkrátka a dobře, voda je pro ně zdrojem spousty potěšení, a tak není divu, že je také prostředkem, jak se zbavit stresu.

Ryby: Rozmazlení od hlavy k patě

Ryby jsou sice založením poměrně skromné znamení, ale přesto (nebo právě proto) jim dělá moc dobře, pokud je někdo rozmazluje. Případně pokud si ono rozmazlení mohou dopřát samy. A tak si skvěle odpočinou třeba při obyčejné masáži nohou nebo na pedikúře či manikúře.

Adrenalinové sporty jim jako relax nepřipadají, spíše si rády dopřejí trochu luxusu, který jim v běžném životě tolik chybí.

I tak ale stojí nohama na zemi a nepotřebují hned víkend ve welness centru (samozřejmě by se mu nebránily) – umí se totiž radovat i ze zdánlivých maličkostí, díky nimž zapomenou na stres a starosti.

Štítky: horoskop, odpočinek

Autor článku: Petra Chmelová

Jídlo jako náplast na bolavou duši

Zajídání stresu má své počátky již v samotném dětství.
Foto: Profimedia.cz

Psychika a mozek nám vládnou až magickou silou. A to ve všech oblastech našeho života. Radujeme se z úspěchů a stresujeme se nad neúspěchy i nejrůznějšími strachy. Pokud stres začneme „zajídat“, stává se v tomto našem jednání mozek snad ještě důležitějším orgánem než samotný žaludek. Co s tím? V první řadě je důležité si uvědomit, že za vyřešením přejídání stojíme především my sami.

Záchvatovité přejídání se řadí vedle anorexie, bulimie a obezity mezi poruchy příjmu potravy. Ty postihují jak muže, tak ženy, ale právě u žen jsou mnohem častější (až v 85 % případů).

Jídlo se v takovém případě (ať jde o noční přejídání, záchvatovité přejídání spojené s hladovkou, nebo o zajídání stesků) stává psychologickým nástrojem.

Lidé zahánějí svoje stresy jídlem a následně tloustnou.

V mnoha případech už nejde pouze o občasné přejedení, ale skutečně o psychickou nemoc, která by se měla odborně léčit. Chorobné přejídání vzniká pod tíhou mnoha faktorů (nízké sebevědomí, dospívání, negativní reklama, diety a hubnutí v rodině atd.).

„Přejídáním se snažíme zbavit úzkosti, stresu, strachu, smutku, osamělosti. Často se prostřednictvím jídla pokoušíme vyrovnat s nespokojeností se sebou sama, s neúspěchem. A po přejedení máme výčitky. Jenže přejíst se pomůže jen na chvíli a následně se objeví další nepřekonatelná touha se najíst a koloběh se pořád točí dál,“ vysvětluje nutriční specialistka Kamila Novotná ze Světa zdraví.

Budete mít zájem:  Ministerstvo povolilo podávat pacientům s covidem ivermektin, důkazy o jeho účinku nemá

Mnohdy se záchvatovité přejídání pojí se závislostí na určitých potravinách, kterou odborníci přirovnávají k závislosti na alkoholu. Tato psychická choroba se prokazuje pomocí pevně stanovených kritérií a nelze tvrdit, že každý, kdo se občas přejí, je opravdu nemocný.

Každý člověk má své oblíbené jídlo, takové, které mu přináší uklidnění a radost. „Ve chvílích, kdy máme nějaký stres, pak sáhneme nejčastěji právě po tomhle pokrmu nebo potravině. Na nějakou dobu se tak naše tělo i mysl uspokojí, problémy se utopí v čokoládě nebo hranolkách, ale rozhodně je to nevyřeší,“ varuje Novotná.

Častým přejídáním se naopak mohou deprese a úzkosti zvětšovat a prohlubovat. A to v návaznosti na vzhled, možnou obezitu a ohrožení zdravotního stavu. Většinou totiž saháme po takových potravinách, které nám slibují tu nejrychlejší slast – sladkých nebo tučných. Takovou situaci lze změnit jen ve chvíli, změníte-­li celý svůj postoj. Nejen k přejídání a hubnutí, ale k sobě samým.

„Výzkumy totiž ukazují, že především zdravá sebedůvěra je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje naši náklonnost k přejídání a potažmo obezitě. Touha po změně by měla vycházet z vašeho vnitřního já, ne z okolí nebo kvůli někomu,“ radí nutriční specialistka.

A jak vůbec poznám, že mám žravou depresi? Pokud si dáte jídlo jako odměnu nebo pro zlepšení nálady čas od času, nejedná se nutně o špatnou věc. Jde ovšem o to, zda jídlo ovládáte vy, nebo jídlo vás.

„Emoční hlad přichází náhle a nečekaně. Hlad vás jakoby zmanipuluje a je vám jedno, co zrovna přijímáte za stravu. Je to téměř nezastavitelný pocit. Fyzický hlad přichází postupně a není tak akutní a zoufalý. Dokážete ještě chvíli vydržet a posečkat, než se k jídlu dostanete,“ vysvětluje rozdíly terapeutka mezilidských vztahů Mgr. Lucie Mucalová.

Stresové přejídání vytváří tukové zásoby na horší časy. Ty nezdravé dobroty si totiž nedáváte kvůli hladu (vlastně je z fyziologického hlediska nijak akutně nepotřebujete), ale protože na ně máte chuť.

„Zajídání stresu má své počátky již v samotném dětství. Rodiče, aniž by si to uvědomovali, dítěti dávají dobrotu pokaždé, když má nějaké zranění nebo smutek. Jídlo si tak dítě snadno spojí s odměnou za bolest. Toto spojení se pak v dospělosti jen těžko vymazává,“ dodává Mucalová.

Touhu po jídle mohou nastartovat i zdánlivé maličkosti – hádka s kamarádkou, fronta v bance, když se vám něco nepodaří.

Často se tak setkáváme s tím, že při milostných trablech nebo velkém stresu v práci zapomínáme na zdravý životní styl. Člověk například přes den nejí nebo si dopřává jen nezdravé pochoutky. A večer, když už má konečně klid, se nají pomalu k prasknutí.

Touhu po jídle ale mohou nastartovat i zdánlivé maličkosti – hádka s kamarádkou, fronta v bance, když se vám něco nepodaří. „V takových chvílích je jídlo vlastně odměnou za prožité útrapy. Máte pocit, že si ho zasloužíte, že děláte něco pro utišení špatné nálady,“ vysvětluje Bc. Kamila Novotná.

Zvýšená či snížená chuť k jídlu se může pojit jak s dlouhodobou depresí, tak s krátkodobě zhoršenou náladou nebo s dočasně zvýšeným stresem. Pokud tento stav řešíme sladkostmi, měli bychom vědět, že sladké či jinak upravované a konzervované potraviny (hranolky, chléb obsahující sladidla a rafinované sacharidy…) se v těle mění v cukr a rapidně zvyšují jeho obsah v krvi.

Nové studie potvrzují, že cukr způsobuje v mozkových centrech potěšení podobně jako kokain a heroin. To způsobuje závislost a touhu po těchto jídlech, které často podlehneme. Není tedy divu, že se tetelíme blahem, když se nám ve stresu rozpouští na jazyku tabulka slaďoučké čokolády.

Přitom lepší náladu mohou bez nebezpečí podpořit například čisté kakaové boby nebo z nich vyrobená hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa (minimálně přes 70 %).

Kakaové boby jsou bohaté nejen na antioxidanty, ale i na látky, které jsou označovány jako přírodní antidepresiva. Dortíčky či jiné pamlsky na zahnání špatné nálady naopak, jak už bylo řečeno, doporučit rozhodně nelze.

Fungují jen velmi krátkou dobu a jejich vliv na zdraví je pouze negativní.

Hormony mají vliv na tělesné procesy jako hlad, žízeň, trávení, ukládání tuků, tvorbu svalů nebo sexuální touhu. Pokud je některého v těle víc, automaticky tím narušuje rovnováhu ostatních, a tím vzniká řetězová reakce. Stres ovlivňuje produkci hned několika hormonů, které mají na svědomí naši chuť k jídlu nebo sklon k přejídání. A to kortizolu spolu s leptinem a ghrelinem.

„Kortizol hledá v těle ve stresových situacích snadný zdroj energie a s jeho pomocí se také zvyšuje hladina cukru v krvi,“ říká nutriční specialistka.

Hladina kortizolu v krvi je vysoká u lidí, kteří jsou pod neustálým tlakem. Právě to zpomaluje metabolismus a objevuje se známý pocit únavy, deprese a neschopnost zhubnout či si udržet váhu.

Což ústí v další stres a nervozitu. Je to takový začarovaný kruh.

I nerovnováha hormonů leptinu a ghrelinu způsobuje v našem těle pořádnou neplechu. Ghrelin má na svědomí pocit hladu. Vytváří se v tenkém střevě, dvanáctníku a žaludku, odkud putuje do mozku a zvyšuje chuť k jídlu.

„Leptin, také známý jako hormon sytosti, pomáhá kromě jiného regulovat hmotnost. Jeho vysoká hladina signalizuje mozku, že jsme nasycení a můžeme se věnovat jiným záležitostem, než je jídlo. Pokud je leptinu nedostatek už v dětství, může nastat morbidní obezita,“ dodává Novotná. Jakmile je totiž jeho fungování něčím narušeno, člověk přestává cítit sytost, což ho nutí jíst stále víc.

Stručně – vyhýbáním se stresovým situacím, správným vnitřním postojem a vhodně zvolenou motivací ke změně. Správné hladiny hormonů můžeme podporovat a udržovat zdravým stravováním, denní půlhodinkou cvičení, pravidelnou konzumací omega­3 mastných kyselin a dostatkem spánku. Právě ve spánku totiž přirozeně stoupá hladina leptinu.

Přelstít ghrelin zase můžeme pomalým vychutnáváním jídla. Základem úspěchu při odbourávání záchvatů přejídání je ale přiznání. Tedy to, že si uvědomíte hlavního viníka – a to stres a vaši touhu se při něm uklidňovat jídlem.

„Zkuste rozpoznat kritické situace a pojmenujte je. Všímejte si, jaké při nich (i po nich!) máte chutě a pocity, a snažte se jim nepodléhat,“ radí Novotná a dodává, že snadněji to jde za přítomnosti odborníka, který může poradit a podpořit vás v případě, když se něco nepodaří.

Důležité je také vyhýbat se ve stresových situacích obloukem cukrárnám nebo stánkům s rychlým občerstvením. S nervozitou se snažte vyrovnat a nepokoušejte se ji obalit čokoládou. Ona totiž stejně zase vypluje na povrch.

Do komplexního zdravého životního stylu patří také pohyb. A i ten je vhodným bojovníkem proti nervozitě a žravé depresi. Nejenže díky němu vybijete účinně stres, ale spolu s ním se vyplavují také hormony štěstí – endorfiny. Ty budou jistě fungovat účinněji a na delší dobu než kuře od KFC. Pohyb navíc snižuje chuť k jídlu.

„Stačí třikrát týdně delší procházka spolu s nějakým aktivním pohybem a díky tomu můžete být fit, i když si občas dáte něco nezdravého,“ tvrdí nutriční specialistka.

Budete-­li o pomoc žádat odborníka, určitě pohyb zkombinujte s profesionální úpravou jídelníčku. Kousejte pomalu a naučte se jídlo vychutnávat. Zkuste se také naučit rozpoznávat hlad a jeho stupně.

„Kromě toho si také zapisujte, co jste snědli. Pro zpětnou kontrolu. Jezte pravidelně malé porce, a to častěji během dne, protože nárazové stravování způsobuje pokles hladiny cukru v krvi. Ideálně byste neměli vůbec zažívat pocit hladu,“ říká závěrem nutriční specialistka Kamila Novotná.

Podle terapeutky Mgr. Lucie Mucalové se za žravou depresí neschovává nic jiného než emoční přejídání.

„Je to celé o emocích, o nějakém vnitřním boji, smutku, marnosti a možná i pocitu prázdnoty. Jídlo jako náplast na rány na duši. To, co bolí duši, prostě „zalepíme“ právě velkým množstvím jídla,“ vysvětluje terapeutka. Jenže po krátké úlevě následuje komentář vnitřního kritika – tedy výčitky. A spustí ještě větší depresi.

Co dělat?
Založte si tzv. emoční deník, který vám pomůže odhalit příčinu přejídání (zapisujte si, co jíte, jak se cítíte v úsecích před a po jídle i během dne, je na vás, jak deník uchopíte).
Najděte si jinou lásku než jídlo. Věnujte větší pozornost něčemu, co vás vytáhne ze splínu a deprese.
Osvojte si návyky zdravého stravování, vyhněte se hladovění.
Zkuste absolutně přijmout sebe sama se všemi chybami a nedostatky.
Budujte lásku k sobě a do této lásky maximálně investujte.
Zajděte si za koučem nebo terapeutem, ukliďte si v životě to, co vás trápí, tíží a vhání do spárů deprese.

Tento dotazník vám pomůže zjistit, jestli jste „potravinový závislák“. Třeba na mouce, cukru a dalších typech upravených potravin (více na www.svet­zdravi.cz). Pokud sami sebe v těchto otázkách vidíte, neděste se, nejste v tom sami. Do pasti závislosti na jídle spadly milióny lidí po celém světě. Dobrou zprávou je, že můžete absolvovat detox a rozbít tak návykový cyklus.

 • Konzumujete určité potraviny, i když nemáte hlad, jen proto, že na ně máte chuť?
 • Bojíte se jisté potraviny omezovat?
 • Po přejedení se cítíte líní nebo vyčerpaní?
 • Kvůli své závislosti na jídle máte zdravotní nebo sociální problémy, které mají vliv na školu nebo zaměstnání? Přes negativní následky jídlo konzumujete dál?
 • Trávíte čas řešením negativních pocitů (např. výčitkami kvůli přejídání) místo s rodinou, kamarády, v práci či při rekreaci?
 • Při omezení určité potraviny jste měli abstinenční příznaky? (Nepočítají se kofeinové nápoje, jako je káva, čaj a energetické nápoje.)
 • Problémy spojené s jídlem snižují vaši schopnost efektivně fungovat při každodenní rutině, v práci nebo ve škole a při společenských či rodinných příležitostech?
 • Jídla, po kterém vás honí mlsná, potřebujete víc a víc, abyste zažili potěšení nebo snížili negativní emoce?

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector