Isoptin SR 240 mg – příbalový leták

Isoptin je u nás znám i jako Verapamil. Jde o tentýž lék, který je produkován rozličnými společnostmi. Jejich hlavní léčebnou složkou je Verapamili Hydrochloridum. Lék je předpisován k léčbě arytmií, ischemické choroby srdeční a vysokého…

Upozornění Léčba přípravkem Isoptin by měla být v pravidelných intervalech monitorována lékařem (zejména u pacientů v konečném stádiu selhání ledvin).

U pacientů užívajících Isoptin se mohou objevit nežádoucí účinky postihující vedení srdečního vzruchu (AV blok) …. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Využití: Isoptin se díky svým účinkům užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a může pomáhat snižovat nároky srdce na kyslík a tím pomáhat při angině pectoris, má i jisté účinky na prevenci některých poruch srdečního rytmu.

Isoptin›Obrázky

Isoptin 80 mg – zkušenosti už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti.

lekarna-bella.cz/zbozi/isoptin-sr-240mg-tbl-pro-100

V naší internetové lékárně nabízíme volně prodejné přípravky z kategorie vitamínů, potravinových doplňků, kosmetiky a přípravky pro péči o vaše zuby. Součástí sortimentu je také kojenecká výživa a různé produkty pro matky s dětmi, přírodní…

pribalove-letaky.cz/isoptin-40-mg

Isoptin je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) všech stupňů závažnosti: k samostatnému podání při lehčí a středně těžké hypertenzi, v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku při těžších formách.

cs.winesino.com/public-health-safety/medical-research

Isoptin jelék na předpis , které patří do skupiny známé jako blokátory kalciových kanálů . Pracuje efektivně relaxační svaly srdce a omezení počtu nervových impulsů . Přitom , Isoptin zpomaluje zkracování srdce a usnadňuje průtok krve…

farmaceutika.info/isoptin-40-mg

Příbalové letáky a jiné informace

Read about Isoptin. To make it easier to search for topic: Isoptin, we have prepared a list of links for search terms: Isoptin. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Isoptin.

ISOPTIN 40 MG – příbalový leták

 • a sukls282082/2018
 • Příbalová informace: informace pro uživatele
 • ISOPTIN 40 mg
 • ISOPTIN 80 mg

verapamili hydrochloridum

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 • 1. Co je přípravek Isoptin a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isoptin užívat
 • 3. Jak se přípravek Isoptin užívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Isoptin uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Léčivá látka přípravku – verapamil – omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, svalových buněk srdce, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. Tím dochází ke zvýšenému prokrvení srdečního svalu.

 1. Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě zachováno.
 2. Isoptin je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) všech stupňů závažnosti: k samostatnému podání při lehčí a středně těžké hypertenzi, v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku při těžších formách.
 3. Verapamil má výrazný antiarytmický účinek (ovlivňuje poruchy srdečního rytmu).

Selektivní blokátory vápníkového kanálu s přímým kardiálním účinkem, fenylalkylaminové deriváty.

Přípravek se užívá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále užívá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let věku.

 • 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ISOPTIN UŽÍVAT
 • – jestliže jste alergický(á) na verapamil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
 • (uvedenou v bodě 6)
 • – při srdečně-oběhovém šoku,
 • – po akutním srdečním infarktu s komplikacemi,
 • – při městnavém srdečním selhání,

– při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu), kromě pacientů s kardiostimu­látorem,

– při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom,

– pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin.

 1. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Isoptin pravidelně sledovat:
 2. – při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci,
 3. – při nízkém krevním tlaku,
 4. – při těžké poruše funkce jater.
 5. – při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu (mystenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá Duchennova svalová dystrofie)
 6. – při poruše funkce ledvin
 7. V době těhotenství a kojení může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné (viz níže).
 8. Před užitím přípravku Isoptin se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem.

Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je tento přípravek určen pouze pro dospělé, dospívající a děti od 3 let.

Účinky přípravku Isoptin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Před zahájením užívání přípravku Isoptin se poraďte se svým lékařem, jestliže užíváte některý z následujících lé­ků:

 • – beta-blokátory (léčiva užívaná k léčbě srdečních onemocnění)
 • – antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu) – při užívání těchto léků společně s přípravkem Isoptin může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a k výraznějšímu snížení tlaku krve
 • – chinidin (k léčbě srdečního rytmu)
 • – společné užívání s přípravkem Isoptin může u pacientů s kardiomyopatií – zbytněním srdce -vést ke snížení tlaku krve a plicnímu otoku
 • – antihypertenziva, např. prazosin (k léčbě vysokého tlaku krve)
 • – diuretika (močopudné léky)
 • – vazodilatancia (léky rozšiřující cévy používané k léčbě vysokého tlaku krve)
 • – digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)
 • – lithium (k léčbě duševních onemocnění)
 • – simvastatin, lovastatin, atorvastatin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)
 • – cyklosporin (používaný k potlačení imunitní reakce po transplantacích)
 • – theofylin (léčivo užívané k léčbě průduškového astmatu)
 • – rifampicin (léčivo užívané k léčbě tuberkulózy)
 • – karbamazepin, fenobarbital (k léčbě epilepsie)
 • – midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti)
 • – cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy)
 • – klarithromycin (k léčbě infekcí)
 • – kyselina acetylsalicylová (používaná ke snížení horečky nebo k léčbě bolesti)
 • – kolchicin (k léčbě dny)- současné užívání s přípravkem Isoptin se nedoporučuje
 • – přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum)
 • – dabigatran (lék na prevenci vzniku krevních sraženin)

Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek Isoptin:

 • – pokud máte podstoupit chirurgický zákrok (Isoptin může zesílit účinek myorelaxancií – léků k uvolnění svalů, používaných při narkóze)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Isoptin zesiluje účinek alkoholu. Při užívání přípravku Isoptin nepijte alkoholické nápoje. Během léčby by neměly být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit.

 • Těhotenství
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání verapamilu těhotným ženám, z tohoto důvodu by tento přípravek neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.
 • Kojení:
 • Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu při kojení je tedy možné.
 • Nicméně, z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by verapamil neměl být při kojení užíván, pokud to není nutné.

Kvůli svému antihypertenznímu efektu a v závislosti na individuální odpovědi pacienta může přípravek ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek.

To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu. Verapamil může zvýšit hladinu alkoholu v krvi a zpomalit jeho eliminaci. Z tohoto důvodu může být účinek alkoholu zvýšený.

V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování Isoptinu je individuální. Dávku určí lékař s přihlédnutím ke stavu pacienta.

 1. Pokud lékař nepředepíše jinak, je doporučovaná denní dávka:
 2. Dospělá populace
 3. 1 – 2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg 3 – 4 krát denně.
 4. Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg verapamilu (krátkodobé překročení této dávky je možné pouze na výslovné doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře).
 5. Pediatrická populace(pouze uporuch srdečního rytmu):
 6. do 6 let věku: 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně (80 – 120 mg za 24 hod)
 7. 6 – 14 let: 1 – 3 tablety Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně (maximální denní dávka do 360 mg).
 8. Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s omezenou funkcí jater může být, v závislosti na závažnosti tohoto onemocnění, zpomaleno vylučování léku a tím zvýšen a prodloužen účinek verapamilu. V těchto případech musí lékař nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamilu (např. u pacientů s cirhózou jater dávkou 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin musí být verapamil-hydrochlorid používán se zvláštní opatrností a pacienti musí být pečlivě sledováni.

Tablety se polykají celé, s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody, nesmí se zapíjet grapefruitovou šťávou!), nejlépe při jídle nebo krátce po něm. Tablety necucejte, nežvýkejte ani nedrťte.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Doba užívání přípravku není časově omezena. Tento přípravek lze užívat dlouhodobě.

Při vysazování přípravku, zejména pokud byl podáván dlouhodobě, je třeba postupovat s opatrností a dávku snižovat postupně.

Při předávkování m ů ž e d ojí t k nadm ě r n é m u s n í ž en í t l a k u kr v e , srdečnímu selhání a poruchám srdečního rytmu.

Budete mít zájem:  Prvni Priznaky Rakoviny Krku?

Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo lékařskou pohotovost nejbližší nemocnice.

Je důležité, abyste užíval(la) tento přípravek každý den, nejlépe ve stejnou dobu tak, jak určil lékař.

Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jestliže jste zapomněl(a) užít více tablet, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem přípravek nevysazujte. Léčbu, zejména po dlouhodobém podávání, je třeba ukončovat postupným snižováním dávek. Poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10)

 • – bolesti hlavy
 • – závratě
 • – zpomalení srdečního tepu
 • – návaly horka/zrudnutí v obličeji
 • – snížení tlaku krve
 • – zácpa
 • – nevolnost otoky končetin

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta ze 100

 • – bušení srdce
 • – zrychlení srdečního tepu
 • – bolest břicha
 • – únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000

 • – pocity brnění
 • – třes
 • – spavost
 • – zvonění v uších (tinitus)
 • – zvracení
 • – zvýšené pocení
 • – reakce přecitlivělosti (kopřivka, svědění, otoky na kůži a sliznicích, až závažné reakce jako vyrážka s tvorbou puchýřů, Stevens- Johnsonův syndrom, erythema multiforme, zúžení průdušek- bronchospasmus, zvýšení hladiny draslíku v krvi, dušnost, selhání ledvin).

Pokud se u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti (rozsáhlá vyrážka, otoky rtů, sliznic úst nebo hrdla, dušnost) vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc nejbližší lékařské pohotovosti.

 • – poruchy koordinace
 • – ochrnutí
 • – záchvaty závrať
 • – síňo- komorový blok I., II., III. stupně (porucha převodu vzruchu v srdci)
 • – srdeční selhání
 • – srdeční zástava
 • – nepravidelný rytmus (vynechání tepu)
 • – nepříjemné pocity v břiše
 • – změny na sliznici dásní v ústech
 • – neprůchodnost střev
 • – vypadávání vlasů
 • – zčervenání kůže
 • – bolesti kloubů a svalů svalová slabost
 • – poruchy erekce
 • – vylučování mléka u nekojících žen (galaktorea), zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi, zvětšení prsů u mužů
 • – zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • webové stránky: .
 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 • 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum 40 mg resp. 80 mg v 1 potahované tabletě.

Dalšími pomocnými látkami jsou: dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, sodná sůl karmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6000, hypromelosa 2910, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, mastek, oxid titaničitý.

Isoptin 40 mg: kulaté, bikonvexní, bílé, potahované tablety o průměru 7,2 mm, na jedné straně vyraženo 40, na druhé straně logo firmy.

Isoptin 80 mg: kulaté, bikonvexní, bílé, potahované tablety o průměru 10 mm, na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80, na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

 1. 20, 50 a 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru.
 2. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 3. Držitel rozhodnutí o registraci
 4. Mylan IRE Healthcare Limited
 5. Unit 35/36, Grange Parade
 6. Baldoyle Industrial Estate
 7. Dublin 13, Irsko

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo

FAMAR A.V.E. Anthoussa, 7, Anthoussa Avenue, 153 49, Anthoussa, Attiki, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 7. 2018.

7/6

Príbalový leták Isoptin SR 240 mg

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00420-TR, 2015/00423-TR, 2015/00418-TR, 2015/00417-TR

 • SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 • 1. NÁZOV LIEKU
 • Isoptin40 mg
 • filmom obalené tablety
 • Isoptin80 mg
 • filmom obalené tablety
 • IsoptinICHS retard
 • tablety s predĺženým uvoľňovaním
 • IsoptinSR240 mg
 • tablety s predĺženým uvoľňovaním
 • 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
 • Isoptin40 mg: verapamiliumchlorid 40 mg v jednej filmom obalenej tablete
 • Isoptin80 mg: verapamiliumchlorid 80 mg v jednej filmom obalenej tablete
 • IsoptinICHS retard: verapamiliumchlorid 120 mg v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním
 • IsoptinSR 240 mg: verapamiliumchlorid 240 mg v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. 3. LIEKOVÁ FORMA
 2. Isoptin40 mg
 3. filmom obalená tableta
 4. Biele okrúhle obojstranne vypuklétablety.
 5. Isoptin80 mg
 6. filmom obalená tableta
 7. Biele okrúhle obojstranne vypuklétablety.
 8. Isoptin ICHS retard
 9. tableta s predĺženým uvoľňovaním
 10. Biele okrúhle obojstranne vypuklétablety.
 11. IsoptinSR 240 mg
 12. tableta s predĺženým uvoľňovaním
 13. Svetlozelené oválne tablety.
 14. 4. KLINICKÉ ÚDAJE
 15. 4.1 Terapeutické indikácie
 16. Verapamiliumchlorid je indikovaný u dospelých, detí a dospievajúcich na liečbu ochorenia koronárnych ciev (stavy spojené s nedostatočným prísunom kyslíka do srdcovéhosvalu), vrátane:
 • chronickej stabilnej angíny pektoris;
 • nestabilnej angíny pektoris (akcelerovaná, pokojová angína);
 • vazospastickej angíny pektoris (Prinzmetalova angína, variantná angína);
 • angíny pektoris pri stavoch po infarkte myokardu u pacientov bez srdcového zlyhania, keď nie sú indikované betablokátory.

Liečba porúch srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardii, pri atriálnom flutteri/fibrilácii s rýchlym atrioventrikulárnym prevodom (okrem WPW syndrómu ) a liečba vysokého tlaku krvi (hypertenzia).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie verapamiliumchloridu je individuálne v závislosti od závažnosti ochorenia a celkového stavu pacienta. Mnohoročné klinické skúsenosti preukázali, že priemerná denná dávka pre všetky indikácie je 240 až 360 mg.

Pri dlhodobej liečbe nemá denná dávka prekročiť 480 mg, prechodné zvýšenie tejto dávky je možné. Dĺžka užívania verapamiliumchloridu nie je ohraničená. Po dlhodobom používaní sa verapamiliumchlorid nesmie prestať užívať náhle.

Odporúča sa dávku redukovať postupne.

U pacientov s poruchou funkcie pečene je metabolizmus lieku spomalený v závislosti od stupňa poruchy funkcie pečene, v dôsledku čoho sa účinok verapamiliumchloridu zvyšuje a predlžuje. Preto sa má u pacientov s poruchou funkcie pečene dávka určiť osobitne pozorne a liečba má začať malými dávkami.

Verapamiliumchlorid sa môže podať pacientom s angínou pektoris najskôr 7 dní po akútnom srdcovom infarkte.

Tablety Isoptinu 40 mg, Isoptinu 80 mg, Isoptinu ICHS retard a Isoptinu SR 240 mg sa majú prehltnúť celé bez žuvania alebo cmúľania a zapiť s dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo krátko po jedle (pozri časť 4.5).

 • Dávkovanie Isoptinu 40 mg, filmom obalené tablety (40 mg verapamiliumchloridu)
 • Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg
 • Ochorenie koronárnych ciev srdca
 • Odporúčaná denná dávka je (120 mg) 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 – 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg 3- až 4-krát denne, čo zodpovedá 120 – 160 mg verapamiliumchloridu za deň).

Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou alebo starší pacienti).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 240 – 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

Hypertenzia

Odporúčaná denná dávka je (120 mg) 240 – 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg 3-krát denne, čo zodpovedá 120 mg verapamiliumchloridu za deň).

Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou alebo starší pacienti).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 240 – 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo atriálny flutter

Odporúčaná denná dávka je (120 mg) 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 – 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg 3- až 4-krát denne, čo zodpovedá 120 – 160 mg verapamiliumchloridu za deň).

Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou alebo starší pacienti).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 240 – 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

 1. Osobitné skupiny pacientov
 2. Bezpečnosť a účinnosť verapamiliumchloridu bola stanovená u detí:
 3. Deti (len pri poruchách srdcového rytmu)
 4. Deti vyššieho predškolského veku do 6 rokov
 5. Odporúčaná denná dávka je 80 – 120 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 – 3 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg 2- až 3-krát denne, čo zodpovedá 80 – 120 mg verapamiliumchloridu za deň).
 6. Deti od 6 do 14 rokov
 7. Odporúčaná denná dávka je 80 – 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 – 4 jednotlivých dávok (1 – 2 filmom obalené tablety Isoptinu 40 mg 2- až 4-krát denne, čo zodpovedá 80 – 320 mg verapamiliumchloridu za deň, až 3 filmom obalené tablety Isoptinu 40 mg 3-krát denne, čo zodpovedá 360 mg verapamiliumchloridu za deň).
 8. Porucha funkcie obličiek

Údaje dostupné v súčasnosti sú opísané v časti 4.4. Verapamiliumchlorid sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek má používať opatrne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

 • Dávkovanie Isoptinu 80 mg, filmom obalené tablety (80 mg verapamiliumchloridu)
 • Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg
 • Ochorenie koronárnych ciev srdca
 • Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 – 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg 3- až 4-krát denne, čo zodpovedá 240 – 320 mg verapamiliumchloridu za deň).
Budete mít zájem:  Bylinky zaberou místo prášků na spaní i na nervy

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 – 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

Hypertenzia

Odporúčaná denná dávka je 240 – 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg 3-krát denne, čo zodpovedá 240 mg verapamiliumchloridu za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo atriálny flutter

Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 – 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg 3- až 4-krát denne, čo zodpovedá 240 – 320 mg verapamiliumchloridu za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 – 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

 1. Osobitné skupiny pacientov
 2. Bezpečnosť a účinnosť verapamiliumchloridu bola stanovená u detí:
 3. Deti (len pri poruchách srdcového rytmu)
 4. Deti vyššieho predškolského veku do 6 rokov
 5. Odporúčaná denná dávka je 80 – 120 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 – 3 jednotlivých dávok.
 6. Deťom vyššieho predškolského veku sú určené liekové formy s nižším obsahom liečiva.
 7. Deti od 6 do 14 rokov
 8. Odporúčaná denná dávka je 80 – 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 – 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta 80 mg 2-až 4-krát denne, čo zodpovedá 160 – 320 mg za deň).

Isoptin 80 mg sa používa, ak sa nedosiahol dostatočný liečebný účinok s liekovou formou s nižším obsahom liečiva (napr. 120 mg za deň).

Porucha funkcie obličiek

Údaje dostupné v súčasnosti sú opísané v časti 4.4. Verapamiliumchlorid sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek má používať opatrne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

 • Dávkovanie Isoptinu ICHS retard, tablety s predĺženým uvoľňovaním (120 mg verapamiliumchloridu)
 • Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg
 • Ochorenie koronárnych ciev srdca
 • Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 jednotlivých dávok (1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu ICHS retard 2-krát denne, čo zodpovedá
 • 240 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň).
 • Hypertenzia
 • Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 jednotlivých dávok (1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu ICHS retard 2-krát denne, čo zodpovedá
 • 240 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň).
 • Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo atriálny flutter
 • Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 jednotlivých dávok (1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu ICHS retard 2-krát denne, čo zodpovedá
 • 240 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň).
 • Porucha funkcie obličiek

Údaje dostupné v súčasnosti sú opísané v časti 4.4. Verapamiliumchlorid sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek má používať opatrne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

 1. Dávkovanie Isoptinu SR 240 mg, tablety s predĺženým uvoľňovaním (240 mg verapamiliumchloridu)
 2. Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg
 3. Ochorenie koronárnych ciev srdca
 4. Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 jednotlivých dávok (1/2 až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu SR 240 mg 2-krát denne, čo zodpovedá
 5. 240 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň).
 6. Hypertenzia

Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu v 1 – 2 jednotlivých dávkach (1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu SR 240 mg 1-krát denne ráno, čo zodpovedá 240 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň). V prípade nedostatočného účinku sa pridá 1/2 až 1 tableta večer (zodpovedá 360 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň).

 • Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo atriálny flutter
 • Odporúčaná denná dávka je 240 – 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2 jednotlivých dávok (1/2 až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu SR 240 mg 2-krát denne, čo zodpovedá
 • 240 – 480 mg verapamiliumchloridu za deň).
 • Porucha funkcie obličiek

Údaje dostupné v súčasnosti sú opísané v časti 4.4. Verapamilium chlorid sa u pacientov s poruchou funkciou obličiek má používať opatrne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

4.3 Kontraindikácie

Verapamiliumchlorid je kontraindikovaný pri:

 • známej precitlivenosti na verapamiliumchlorid alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1;
 • kardiogénnom šoku;
 • druhom alebo treťom stupni atrioventrikulárnej blokády okrem pacientov s funkčným kardiostimulátorom;
 • syndróme chorého sínusu okrem pacientov s funkčným kardiostimulátorom;
 • zlyhávanie srdca so zníženou ejekčnou frakciou na menej ako 35 % a/alebo s tlakom v pľúcnom zaklínení vyššom ako 20 mmHg (s výnimkou prípadov spôsobených supraventrikulárnou tachykardiou reagujúcou na liečbu verapamilom);
 • flutteri/fibrilácii predsiení u pacientov s bypassom so súčasným WPW syndrómom, LGL syndrómom. U takýchto pacientov je pri podávaní verapamiliumchloridu riziko vzniku ventrikulárnej tachyarytmie, vrátane ventrikulárnej fibrilácie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitnú pozornosť vyžaduje podávanie verapamiliumchloridu pri:

 • akútnom infarkte myokardu (používať s opatrnosťou pri akútnom infarkte myokardu komplikovanom bradykardiou, významnou hypotenziou alebo dysfunkciou ľavej predsiene);
 • prvom stupni atrioventrikulárnej blokády, bradykardie, asystoly;

Verapamiliumchlorid ovplyvňuje AV a SA uzly a zriedkavo môže spôsobiť AV blokádu 3. stupňa, bradykardiu a vo výnimočných prípadoch asystolu. Ich výskyt je pravdepodobnejší u pacientov so syndrómom chorého sínusu (ochorenie SA uzla), ktoré je častejšie u starších pacientov.

Asystolia u pacientov bez syndrómu chorého sínusu má obvykle krátke trvanie (niekoľko sekúnd alebo menej) so spontánnym návratom k AV uzlovému alebo normálnemu sínusovému rytmu. Ak k tonu bezprostredne nedôjde, okamžite sa musí začať s náležitou liečbou (pozri časť 4.8).

 • hypotenzii (systolický tlak < 90 mm Hg);
 • antiarytmikách a beta-blokátoroch (vzájomné potenciovanie kardiovaskulárnych účinkov – AV blokáda vyššieho stupňa, zníženie srdcovej frekvencie vyššieho stupňa, indukcia srdcového zlyhávania a zvýraznená hypotenzia). Asymptomatická bradykardia (36 tepov/min) s putujúcim kardiostimulátorom bola pozorovaná u pacientov používajúcich súčasne očné kvapky obsahujúce timolol (beta-adrenergný blokátor) a perorálne verapamíliumchlorid;
 • bradykardii (< 50 tepov/min.);
 • ťažkej poruche funkcie pečene (pozri časť 4.2);
 • ochoreniach, pri ktorých je postihnutý neuromuskulárny prenos (myasténia gravis, Lambertov-Eatonov syndróm, pokročilé štádium Duchenneovej muskulárnej dystrofie);
 • gravidite a laktácii (pozri časť 4.6);
 • srdcovom zlyhaní (pacienti so srdcovým zlyhaním s ejekčnou frakciou vyššou ako 35 % musia byť pred začatím liečby verapamilom kompenzovaní a musia byť po celý čas náležite liečení.

Digoxín

Pri súbežnom podávaní verapamilu s digoxínom je potrebné znížiť dávku digoxínu (pozri časť 4.5).

Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)(pozri časť 4.5).

 1. Porucha funkcie pečene
 2. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa má používať s opatrnosťou.
 3. Porucha funkcie obličiek

Aj keď sa vo veľkých porovnávacích štúdiách u pacientov v terminálnom štádiu obličkového zlyhania nepreukázal žiadny vplyv na farmakokinetiku verapamilu, niekoľko hlásených prípadov naznačuje, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má verapamil používať s opatrnosťou a za starostlivého sledovania. Verapamil sa nedá odstrániť hemodialýzou.

4.5 Liekové a iné interakcie

In vitro metabolické štúdie naznačujú, že verapamiliumchlorid je metabolizovaný enzýmami cytochrómu P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C18. Zistilo sa, že verapamil je inhibítorom enzýmov CYP3A4 a glykoproteínu-P (Pgp).

Klinicky významné interakcie boli hlásené s inhibítormi CYP3A4, ktoré spôsobujú zvýšenie hladín verapamiliumchloridu v plazme, zatiaľ čo stimulátory CYP3A4 spôsobili zníženie hladín verapamiliumchloridu v plazme, čo je dôvodom na monitorovanie pacientov z hľadiska liekových interakcií.

V tabuľke sú uvedené potenciálne liekové interakcie zapríčinené farmakokinetickými dôvodmi

Potenciálne farmakokinetické liekové interakcie súvisiace s verapamilom
Súbežne podávané liečivo Potenciálny účinok na verapamil alebo súbežne podávané liečivo Poznámka
Alfablokátory
Prazosín zvýšenie Cmax prazosínu (~40 %) bez účinku na polčas Aditívny hypotenzný účinok
Terazosín zvýšenie AUC (~24 %) a Cmax (~25 %) terazosínu
Antiarytmiká
Flekainid minimálny vplyv na plazmatický klírens flekainidu (

Isoptin SR 240 mg

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls198042/2015

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro pacienta

Isoptin SR 240mg tablety s prodlouženým uvolňováním

verapamili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Léčivá látka přípravku – verapamil – omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, svalových buněk, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě zachováno.

Indikační skupina Selektivní blokátory vápníkového kanálu s přímým kardiálním účinkem, fenylalkylaminové deriváty.

Přípravek se používá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále používá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Neužívejte přípravek Isoptin SR 240 mg:

 • jestliže jste alergický(á) na verapamil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
 • při srdečně-oběhovém šoku,
 • po akutním srdečním infarktu s komplikacemi,
 • při městnavém srdečním selhání,
 • při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu), kromě pacientů s kardiostimulátorem,při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom,
 • pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin.

Upozornění a opatření Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Isoptin SR 240 mg pravidelně sledovat:

 • při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci,
 • při nízkém krevním tlaku,
 • při těžké poruše funkce jater,
 • při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu (myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá Duchennova svalová dystrofie),
 • při poruše funkce ledvin.
 • V době těhotenství a kojení může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné (viz níže).
 • Před užitím přípravku Isoptin SR 240 mg se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem.
 • Děti a dospívající Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je tento přípravek určen pouze pro dospělé a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg.
 • Další léčivé přípravky a přípravek Isoptin SR 240 mg Účinky přípravku Isoptin SR 240 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
 • Před zahájením užívání přípravku Isoptin SR 240 mg se poraďte se svým lékařem, jestliže užíváte některý z následujících léků:
 • beta-blokátory (léčiva užívaná k léčbě srdečních onemocnění)
 • antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu) – při užívání těchto léků společně s přípravkem Isoptin SR 240 mg může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a k výraznějšímu snížení tlaku krve
 • chinidin (k léčbě srdečního rytmu) společné užívání s přípravkem Isoptin SR 240 mg může u pacientů s kardiomyopatií – zbytněním srdce – vést ke snížení tlaku krve a plicnímu otoku
 • antihypertenziva, např. prazosin (k léčbě vysokého tlaku krve)
 • diuretika (močopudné léky)
 • vazodilatancia (léky rozšiřující cévy používané k léčbě vysokého tlaku krve)
 • digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)
 • lithium (k léčbě duševních onemocnění)
 • simvastatin, lovastatin, atorvastatin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)
 • cyklosporin (používaný k potlačení imunitní reakce po transplantacích)
 • theofylin (léčivo užívané k léčbě průduškového astmatu)
 • rifampicin (léčivo užívané k léčbě tuberkulózy)
 • karbamazepin, fenobarbital (k léčbě epilepsie)
 • midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti)
 • cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy)
 • klarithromycin (k léčbě infekcí)
 • kyselina acetylsalicylová (používaná ke snížení horečky nebo k léčbě bolesti)
 • kolchicin (k léčbě dny) – současné užívání s přípravkem Isoptin SR 240 mg se nedoporučuje
 • přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum)
Budete mít zájem:  Vinařská turistika kvete díky moderním technologiím

Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek Isoptin SR 240 mg:

 • pokud máte podstoupit chirurgický zákrok (Isoptin SR 240 mg může zesílit účinek myorelaxancií – léků k uvolnění svalů, používaných při narkóze)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Isoptin SR 240 mg s jídlem, pitím a alkoholem Isoptin SR 240 mg zesiluje účinek alkoholu. Při užívání přípravku Isoptin SR 240 mg nepijte alkoholické nápoje.

 1. Během léčby by neměly být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit.
 2. Těhotenství, kojení a fertilita
 3. Těhotenství Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 4. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání verapamilu těhotným ženám, z tohoto důvodu by tento přípravek neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.
 5. Kojení: Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu při kojením je tedy možné.
 6. Nicméně, z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by verapamil neměl být při kojení užíván, pokud to není nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Kvůli svému antihypertenznímu efektu a v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu může přípravek ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu. Verapamil může zvýšit hladinu alkoholu v krvi a zpomalit jeho eliminaci. Z tohoto důvodu může být účinek alkoholu zvýšený.

V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování Dávkování verapamilu je individuální. Dávku určí lékař s přihlédnutím ke stavu pacienta.

Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg verapamilhydrochloridu, tj. 2 tablety přípravku Isoptin SR 240 mg (krátkodobé překročení této dávky je možné).

Dospělá populace Léčba anginy pectoris Doporučená dávka přípravku Isoptin SR 240 mg je 240 – 480 mg verapamil- hydrochloridu denně, užitých ve 2 dílčích dávkách. (tj. 1/2 – 1 tableta přípravku Isoptin SR SR 240 mg dvakrát denně, s časovým odstupem 12 hodin).

Léčba vysokého tlaku krve Doporučená úvodní dávka je 240 mg verapamil- hydrochloridu denně (1 tableta přípravku Isoptin SR 240 mg SR 240 mg), užitých ráno. U pacientů, u kterých je žádoucí obzvláště pomalý pokles krevního tlaku, je možno léčbu zahájit dávkou 120 mg denně (tj. 1/2 tablety přípravku Isoptin SR 240 mg).

V případě nedostatečného účinku může lékař dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku Isoptin SR 240 mg dvakrát denně, s časovým odstupem 12 hodin.

Léčba poruch srdečního rytmu Doporučená dávka je 240-480 mg verapamil- hydrochloridu denně užitých ve dvou dílčích dávkách (tj. 1/2 – 1 tableta přípravku Isoptin SR 240 mg dvakrát denně, s časovým odstupem 12 hodin).

Pacienti s poruchou funkce jater U pacientů s poruchou funkce jater může být, v závislosti na stupni postižení, zesíleno a prodlouženo působení verapamilu z důvodu zpomaleného odbourávání léku. V těchto případech musí lékař nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamilu.

Způsob podání Tablety se polykají celé, s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody, nesmí se zapíjet grapefruitovou šťávou!), nejlépe při jídle nebo krátce po něm. Tablety necucejte, nežvýkejte ani nedrťte.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Délka léčby Doba užívání přípravku není časově omezena. Tento přípravek lze užívat dlouhodobě.

 • Ukončení léčby Při vysazování přípravku, zejména pokud byl podáván dlouhodobě, je třeba postupovat s opatrností a dávku snižovat postupně.
 • Jestliže jste užil(a) více přípravku Isoptin SR 240 mg, než jste měla(a) Při předávkování může dojít k nadměrnému snížení tlaku krve, srdečnímu selhání a poruchám srdečního rytmu.
 • Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo lékařskou pohotovost nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Isoptin SR 240 mg Je důležité, abyste užíval(la) tento přípravek každý den, nejlépe ve stejnou dobu tak, jak určil lékař. Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji, jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít více tablet, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Isoptin SR 240 mg Bez porady s lékařem přípravek nevysazujte. Léčbu, zejména po dlouhodobém podávání, je třeba ukončovat postupným snižováním dávek. Poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10)

 • bolesti hlavy 
 • závratě
 • zpomalení srdečního tepu
 • návaly horka/zrudnutí v obličeji
 • snížení tlaku krve
 • zácpa
 • nevolnost
 • otoky končetin

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta ze 100)

 • bušení srdce
 • zrychlení srdečního tepu
 • bolest břicha
 • únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000)

 • pocity brnění
 • třes
 • spavost
 • zvonění v uších (tinitus)
 • zvracení
 • zvýšené pocení

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • reakce přecitlivělosti (kopřivka, svědění, otoky na kůži a sliznicích, až závažné reakce jako vyrážka s tvorbou puchýřů, Stevens- Johnsonův syndrom, erythema multiforme, zúžení průdušek- bronchospasmus, zvýšení hladiny draslíku v krvi, dušnost, selhání ledvin).

Pokud se u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti (rozsáhlá vyrážka, otoky rtů, sliznic úst nebo hrdla, dušnost) vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc nejbližší lékařské pohotovosti.

 • poruchy koordinace
 • ochrnutí
 • záchvaty, závrať
 • síňo-komorový blok I., II., III. stupně (porucha převodu vzruchu v srdci)
 • srdeční selhání
 • srdeční zástava
 • nepravidelný rytmus (vynechání tepu)
 • nepříjemné pocity v břiše
 • změny na sliznici dásní v ústech
 • neprůchodnost střev
 • vypadávání vlasů
 • zčervenání kůže
 • bolesti kloubů a svalů, svalová slabost
 • poruchy erekce
 • vylučování mléka u nekojících žen (galaktorea), zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi, zvětšení prsů u mužů
 • zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “Použitelné do”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Isoptin SR 240 mg obsahuje Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum. 1 tableta obsahuje 240 mg.

Dalšími složkami jsou: čištěná voda, zeleň laková (E 104/132), makrogol 400, makrogol 6000, magnesium-stearát, hypromelosa 2910, mikrokrystalická celulosa, upravený montanní vosk, natrium- alginát, povidon 30, mastek, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Isoptin SR 240 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Isoptin SR 240 mg jsou světle zelené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha a 2 loga, na druhé straně půlicí rýha. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

 1. Tablety jsou baleny v bezbarvých, průhledných PVC/PVDC-Al blistrech a krabičce.
 2. Velikost balení: 30 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním
 3. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce AbbVie Deutschland GmbH &Co. KG, Ludwigshafen, Německo

Famar A.V.E., Anthousa, Attiki, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector