Hledá se: Ideální chůva

Hledá se: Ideální chůva …chcete dítěti zajistit individuální péči a rozvoj. Hledá se: Ideální chůva …se chcete vrátit do zaměstnání či nerušeně pracovat z domova. Hledá se: Ideální chůva …nejste spokojeni s nabídkou školek či dítě nebylo do školky přijato. Hledá se: Ideální chůva …se zajímáte o alternativní způsob výchovy, jako je například Montessori. Hledá se: Ideální chůva …jednoduše potřebujete trochu času pro sebe či svého partnera.

Vysoké standardy, individuální a empatický přístup k rozvoji dětí!

živnost péče o dítě do 3 let

pojištění odpovědnosti do 10 mil. Kč

rodinná firma vedená ženami

Při výběru uchazeček o práci dbáme především na pozitivní přístup k dětem, dlouhodobou praxi a kladné reference.

Výběr chůvy je také podmíněn vzděláním v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, sociální péče, či vzděláním v příbuzném oboru.

V naší databázi máme více než 100 chův, mezi nimiž jsou i absolventky rekvalifikačních kurzů, poskytovatelky s praxí v sociálních službách, školských zařízeních či přímo v rodinách.

V databázi máme také poskytovatelky, které absolvovaly kurzy v oblasti Montessori vzdělávání, Waldorfské školy, kurzů Respektovat a být respektován, kurzy pro děti se speciálními potřebami, asistentů pedagoga, porodních asistentek a další. Chůvy navíc mluví cizími jazyky a mohou děti i doučovat.

Všechny známe osobně, a proto přesně víme, koho máme nabídnout. Během výběru uchazeček dochází ve dvoufázovém výběrovém řízení k ověření osobních dokumentů, kontrole výpisu z rejstříku trestů i k ověření referencí od předchozích zaměstnavatelů.

Zanechte vaši poptávku pomocí kontaktního formuláře níže. Detailně se s vámi pobavíme o vašich preferencích. Zodpovíme dodatečné dotazy. Po zaplacení 50% zálohy začneme s výběrem vhodné kandidátky. Zašleme vám portfolia nejvhodnějších kandidátek. S vašimi favoritkami organizujeme schůzku. Po schůzce je možné s vybranou chůvou absolvovat zkušební hlídání. V případě spokojenosti obou stran začíná spolupráce a doplácíte zbývající částku. Zanechte vaši poptávku pomocí kontaktního formuláře níže. Detailně se s vámi pobavíme o vašich preferencích. Zodpovíme dodatečné dotazy. Po zaplacení 50% zálohy začneme s výběrem vhodné kandidátky. Zašleme vám portfolia nejvhodnějších kandidátek. S vašimi favoritkami organizujeme schůzku. Po schůzce je možné s vybranou chůvou absolvovat zkušební hlídání. V případě spokojenosti obou stran začíná spolupráce a doplácíte zbývající částku.

Celý proces trvá v průměru 10 dnů, v závislosti na náročnosti poptávky.

Primárně zajišťujeme služby v Praze, jsme ovšem schopni zajistit chůvu i v okresech Praha-východ, Praha-západ či ve Středočeském kraji. Samozřejmě. Detailně definované požadavky jsou základním pilířem úspěšné spolupráce. V naší databázi máme poskytovatelky se zkušenostmi s dětmi se speciálními potřebami, dále můžeme poskytnout i chůvy hovořící cizími jazyky či využívající alternativní výchovné metody To není problém. Můžete se na nás kdykoliv obrátit pro poskytnutí náhradní chůvy. Budeme vám k dispozici

Hledá se chůva

  • Aktivity chůvy během dne
  • Výběr chůvy
  • Finanční ohodnocení chůvy 

Službu hlídání dětí využívá stále více rodin. V posledních letech je také pro mnoho rodin dostupnější.

Jedním z důvodů preference poptávky po chůvě, oproti umístění dítěte do školky, je upřednostnění osobního přístupu chůvy, která respektuje nejen způsob výchovy rodiny, ale navíc poskytuje dítěti individuální péči, jakou kolektivní zařízení (jesličky, dětské koutky či rodinná centra), poskytovat nemusí. Chůva během celodenního hlídání aktivně pečuje o dítě a aktivně ho rozvíjí. Zároveň rodina vyhledává chůvu na základě přesných požadavků, týkajících se časových či organizačních potřeb a plánů dne, což jí umožňuje časovou flexibilitu v případě zdržení v práci, pracovních večeří a pracovních cest.

Aktivity chůvy během dne

Hledá se: Ideální chůvaNáplň práce každé chůvičky je individuální na základě požadavků rodiny, nicméně mezi hlavní aktivity patří samozřejmě obstarání potřeb dítěte po celou dobu jejího působení v domácnosti. Rodina si s chůvou může sjednat to, jaké aktivity vyžaduje a jaká bude náplň její práce. Například vyzvedávání ze školy každé úterý ve 14 hodin, dopolední spánky dítěte, odpolední procházky či společné sportovní aktivity a podobně. Rodiny také stále častěji vyhledávají chůvy s nadáním, tedy takové, které ovládají určitou činnost a mohou ji dítě učit. Tím se rozšiřují možnosti individuálního rozvoje pro dítě, a to například v oblasti procvičování angličtiny či trénování sportu. Doučování i jiné vzdělávací aktivity mohou být součástí odpoledního hlídání na základě žádosti rodiče a vzájemné dohody s vybranou chůvou. Dobrá chůva se podílí na vzdělávacích a naučných aktivitách dítěte, které tak dítě rozvíjí. Naopak vidíme bezúčelné, aby chůva vykonávala pouhý dozor nad dítětem. Po dohodě s rodinou může rozvoj dítěte obsahovat asistenci na kroužku, spoluúčast v plaveckém bazénu a při jiném sportu nebo jiné rozvojové aktivitě.

Některé chůvy nabízí pomoc s úklidem dětského pokojíku či přípravou denních jídel, případně pomoc s běžným úklidem v domácnosti, přestože se už v tomto případě nejedná o klasickou aktivitu profesionální chůvy. Naopak, aktivity péče o domácnost, například přípravy jídla pro celou rodinu, s oblibou připravují takzvané náhradní babičky. Jedná se o ženy, které překročily padesát let věku a zajímá je péče o děti.

Výběr chůvy

Rodiče, kteří stojí před nutností najít pro své dítě hlídání, v podstatě rozhodují mezi možností oslovit agenturu, nebo si podat svůj vlastní inzerát, případně na soukromý inzerát odpovědět. Samozřejmě všechny dostupné varianty mají své klady i zápory. Mezi ty ryze praktické patří cena, ke které se dostaneme v závěru článku.

Co se týče kvality služeb, pak profesionální agentura za rodiče provede výběr chůvy na základě kvalifikace, předchozích zkušeností, rozšiřujících znalostí a dovedností. Rodiče tak mají záruku, že v případě potřeby chůva zvládne, například, dítěti poskytnout první pomoc. To však neznamená, že i přes soukromý inzerát nelze najít stejně kvalifikovanou chůvu.

Rodiče mohou například požadovat absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Do jeho obsahu patří dodržování bezpečnosti, první pomoc, péče o běžně nemocné dítě v domácnosti, zdravý životní styl, zvládání výchovně náročných situací a další.

Součástí kurzu je i absolvování praxe v rozsahu 50 hodin v zařízeních péče o děti.

Skvělou chůvou může být bezesporu mnoho žen, s praxí či bez praxe, se vzděláním v oboru či bez něj. Pokud ovšem chceme určitou záruku spokojenosti, spolehlivosti a profesionality, je praxe a vzdělání faktorem k zohlednění.

Chůvy, které mají pedagogické či zdravotnické vzdělání, stejně jako vzdělání v oblasti sociální práce či pečovatelství, psychologii a podobně, vědí nejen jak se o děti postarat, ale hlavně, což je mnohem důležitější, jak děti rozvíjet a aktivně s nimi trávit čas.

Pracuje-li zdravotní sestra s novorozeným dítětem či kojencem, může s ním ve volných chvílích cvičit a zároveň v případě jakékoli komplikace správně zareagovat. Zde je důležité zmínit, že absolvovaný kurz první pomoci je u jakékoli chůvy velkou výhodou.

Hledá se: Ideální chůvaPro rodinu by mělo být stěžejní získání referencí od předchozích zaměstnavatelů, u kterých chůva pracovala. Osobní zkušenost s chůvou během zkušebních hlídání je další zárukou, že si s rodinou porozumí. Co se týká doporučení a referencí, agentura, spolupracuje-li aktivně s chůvou, kterou doporučuje, může poskytnout upřímnější zpětnou vazbu na danou chůvu. Výhodou agentury je také skutečnost, že by měla být schopná poslat náhradu v případě, kdy jedna chůva například onemocní. Pokud si rodiče vyberou přes soukromý inzerát na hlídání například studentku, musí počítat s menší časovou flexibilitou a případnou nedostupností ve zkouškovém období či o prázdninách.

Vyhledávání chůvy přes agenturu umožňuje rodinám připravit si požadavky, preference a představy o ideální uchazečce, což oproti vyhledávání vlastními silami šetří čas strávený nevydařenými pohovory.

Žen na trhu práce poskytujících služby chůvy je mnoho, nicméně jen zlomek dokáže služby poskytovat na profesionální úrovni.

Kvalitní agentura kandidátky detailně informuje o veškerých požadavcích a pracovní náplni předem, aby na pohovor s konkrétní rodinou přišly pouze zájemkyně, které mají o danou nabídku vážný zájem a odpovídají požadavkům rodiny.

Zároveň při poptávce a výběru chůvy do dané rodiny přistupuje ke každému klientovi individuálně a s osobním přístupem, a snaží se reagovat i na složitější požadavky.

Cílem je, aby každá rodina získala ideální chůvu, která pro ně bude součástí rodiny, bude časově co nejvíce flexibilní a hlavně prospěje rozvoji dítěte. Agentury mohou hledání usnadnit službou vyhledávání chův „na míru“. Tímto způsobem jsou schopné reagovat také na neobvyklé, ovšem neméně důležité, požadavky rodičů. Například vyzvedávání dětí ze školek a škol, odvoz na kroužky, noční hlídání, zdravotní sestry k novorozencům, chůvy k dětem se speciálními potřebami či chůvy k dlouhodobě nemocným dětem.

Mnoho rodičů má strach či nedůvěru dítě svěřit do péče cizí osoby, byť se jedná o profesionální pracovnici. Na druhou stranu služby hlídání dětí mnoha rodinám umožňují organizaci času a jeho aktivní využití.

Spolupráci je tak vhodné začít takzvaným zkušebním týdenním hlídáním, při němž chůvě aktivně asistují rodiče, všechny strany se poznávají, chůva se stává součástí domácnosti a rodiny, buduje se vzájemná důvěra. Pro úspěšnou a dlouhodobou spolupráci je stěžejní, aby si, kromě profesních požadavků, chůva s rodinou sedla po osobní stránce.

Z toho důvodu je důležité, aby chůva měla podobný názor na výchovu dětí, na jejich stravování a aktivity, a aby si obě strany, respektive rodina a chůva, byly osobnostně a charakterově blízké.

Při výběru agentury je vhodné zaměřit se na její standardy. Prochází všechny chůvy osobním pohovorem a prověřením? Kontroluje agentura výpis z rejstříku trestů? Zkoumá prokazatelné zkušenosti v oblasti práce s dětmi, čímž mohou být reference z předchozích rodin a relevantní vzdělání
– zdravotnické, pedagogické, vzdělání v sociálních službách či rekvalifikační kurzy chůvy?

Některé agentury garantují rodinám výměnu chůvy v případě potřeby, v případě nespokojenosti, nebo z jiných důvodů. Rodina navíc může po uplynutí garance dále pokračovat ve spolupráci s chůvou bez závazků vůči agentuře.

Například Mary Poppins Agency na základě zpětných vazeb od klientů i od samotných chův může potvrdit, že spolupráce dlouhodobě pokračuje, v některých rodinách dokonce pátým rokem.

Vhodně vybraná chůva se tak stává součástí rodiny.

Chůvy plně odpovídají za svěřené dítě během působení v rodině. Tato zodpovědnost může být navíc zmíněna v dohodě či ve smlouvě mezi rodinou a chůvou, jako v každém jiném zaměstnání.

Doporučit lze také sjednání pojištění odpovědnosti, které chrání proti škodám na majetku i na zdraví.

V případě, že je chůva zaměstnankyní agentury a nejedná se jen o zprostředkování kontaktu, je za škodu způsobenou zaměstnankyní odpovědný zaměstnavatel. Ten je samozřejmě také řádně pojištěn.

Finanční ohodnocení chůvy

Otázka financí vždy závisí na možnostech konkrétní rodiny, je tedy velice individuální. Pro určení hodinové mzdy chůvy tím bývá, kromě finančních možností rodiny, také předběžná představa o finančním ohodnocení chůvy.

To závisí na vzájemné dohodě mezi rodinou a chůvou. Výše mzdy je určena především kvalifikací dané chůvy, zkušenostmi a typem úvazku.

V případě celodenního hlídání může být cena nižší než za zmíněné vyzvedávání, a to z důvodu, aby se chůvě práce na 3 hodiny denně v odpoledních hodinách finančně vyplatila.

Hledá se: Ideální chůvaCena za hlídání profesionální chůvou se pohybuje v rozmezí od 150 Kč do 250 Kč na hodinu, a to dle závislosti na profesionalitě chůvy, typu úvazku, pracovních činností i věku dítěte. Agentury, které zaměstnávají chůvy a následně vybrané poskytovatelky služeb posílají do konkrétních domácností, účtují v průměru 180 Kč/hod, a to včetně vlastní provize. Cena u mnohých agentur vzrůstá v případě objednávky na poslední chvíli, v případě hlídání více než jednoho dítěte (není pravidlem u všech agentur a chův), hlídání v cizím jazyce či hlídání nemocného dítěte. Vyšší hodinové ohodnocení je také třeba očekávat, pokud se jedná o skutečně specializované chůvy, například zdravotní sestru pečující o novorozené miminko. Mnohé agentury mají také příplatek v případě, že se jedná o místo vykonávání služby, které není dobře dostupné MHD. Rodina může počítat s dalšími náklady, a to v případě večerního či nočního hlídání, kdy je třeba buď chůvu bezpečně dopravit autem domů, či chůvě zaplatit služby taxi. Často až dvojnásobně je zvýšena cena za hodinové hlídání v případě státních svátků či víkendů. Aktuálním trendem je ovšem vyhledání vhodných kandidátek “na míru” za jednorázový zprostředkovatelský poplatek. V tomto zmíněném případě se chůva domlouvá na konkrétní finanční částce i typu pracovního poměru přímo s danou rodinou.

Chůvy čím dál častěji preferují hlavní pracovní poměr s paušální mzdou. Chůva je vyplácena stejnou částkou každý měsíc, byť některé dny pracuje méně a jiné více, ovšem tak, že hodinový rozsah se měsíčně příliš neliší.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Hledá se: Ideální chůva

Hledá se: Ideální chůva

Hledáte chůvu? Pak začněte kritériem, které je pro vás nejdůležitější. Může to být cena za její služby, ale zrovna tak časová flexibilita. Rozhoduje také to, zda hlídání potřebujete jen občas na hodinu či dvě, či zda půjde o celodenní službu, jak velké jsou vaše děti a zda třeba po chůvě budete chtít, aby případně potomky vodila ze školy či z kroužků.

Hledá se: Ideální chůva
Autor: SXC

Důležité také je, co od chůvy čekáte – zda chcete jen to, aby čas s dítětem nějak přečkala, nebo aby ho i něco učila, věnovala se mu, případně s ním absolvovala třeba i menší výlet a podobně.

Přes agenturu, nebo po vlastní ose?

Úplně nejdřív se musíte rozhodnout, zda zvolíte chůvu přes agenturu nebo zda si nějakou najdete sami. „Agenturní chůvy jsou vždycky dražší, ale máte záruku, že to s dětmi umí a navíc jim agentura platí pojištění a odvádí za ně daně,“ popisuje hlavní rozdíl Kateřina Samková, která agenturní chůvu občas využije.

Zároveň ale připouští, že si to může dovolit právě jen občas, když jdou s mužem na večeři či do divadla. „Určitě bych si ji nemohla dovolit na plný úvazek ani jen na několik dnů v týdnu.

Chůva mě stojí 160 korun za hodinu,“ popisuje s tím, že při měsíčním úvazku je hodinová sazba sice nižší, ale i tak pro ni a její rodinu nedostupná.

Kateřina Samková proto zatím částečně pracuje z domova a do práce se naplno hodlá vrátit, až vezmou mladší dítě do školky. 

Pokud si chůvu najdete sami, v ideálním případě byste s ní rovněž měli uzavřít smlouvu a platit za ní daně a pojištění, ale dělá to málokdo, zvláště pokud jde jen o pár hodin měsíčně. I tak se ale zajímejte alespoň o to, jaké zkušenosti měli s chůvou na předchozích místech. Je také dobré, když má chůva pojištění kvůli možné škodě na majetku.

Ať už budete shánět chůvu přes agenturu nebo po svém, předem si stanovte své požadavky a rozhodně z nich neustupujte. „Není dobré svěřit dítě někomu, o němž v některých ohledech pochybujete, i kdyby to měl být jen pocit, že si s ním například nebude umět hrát,“ dodává Kateřina Samková.

Člověk se však nemusí po mateřské vracet do práce, aby pomyslel na chůvu, takových situací je mnohem více. Kam se obrátit aneb kde ji najít v jednotlivých případech?

1. Potřebuji pravidelné hlídání, ale nebude to víc než pár hodin týdně

Vždycky se chůva lépe hledá, pokud ji potřebujete sice jen na pár hodin, ale vždycky ve stejný čas. Právě tady se bez obav můžete obrátit na agenturu, nebývá problém, aby ve svém portfoliu hlídacích slečen a paní nějakou našla.

Pozor, vyhýbejte se agenturám příliš levným – pokud nějaká slibuje, že vám dodá „hlídačku“ už za stovku na hodinu, dá se s úspěchem pochybovat o tom, že za ně skutečně odvádí všechny platby či že věnují čas a energii jejich výběru.

Proti mluví i fakt, pokud má agentura jediné sídlo v malé kanceláři a přitom nabízí chůvy ve více městech.

Kde by s nimi vedla pohovory a testovala je? Seriózní agentury přitom chůvy prověřují psychotesty a ještě je odborně školí, což by vám měly umět doložit.

Pokud jde o ceny, velká města bývají dražší než malá, nejdražší pak jsou služby agentur v Praze a Brně, cena za hodinu hlídání tu šplhá až ke 250 korunám, zatímco například na jižní Moravě či v severních Čechách uspějete už za 150 korun. „Soukromé“ hlídání vychází většinou v průměru o stovku méně než agenturní, ale většinou cena neklesne pod 70 korun za hodinu za jedno dítě. S větším počtem dětí cena mírně stoupá.

Umí první pomoc? Zeptejte se chůvy, zda by si věděla rady v případě, že by dítě potřebovalo první pomoc. Ví, jak reagovat v případě, že se dítě popálí nebo kdyby mu zaskočilo? Ideální je, kdyby za sebou měla kurz první pomoci, ale něco takového nebývá zdaleka samozřejmostí ani v případě chův, které si najmete prostřednictvím agentury. (Zásady první pomoci)

2. Potřebuji chůvu jen občas, zato nepravidelně

Hledá se: Ideální chůva
Autor: SXC

Velice těžko se hledá chůva v případě, že potřebujete její služby využívat nárazově a nikoli pravidelně. Přesně tak to je v rodině právničky Michaely, která většinou pracuje z domova a chůvu tak využívá jen v případě, že se jí nakupí zakázky nebo musí na soudní jednání. Michaela s přítelem to vyřešili tak, že pronajali část domku se samostatným vchodem mladému páru a využívají služeb dívky, která zatím studuje a až na výjimky se dokáže přizpůsobit Michaelinu pracovnímu režimu.

Podobně flexibilní jinak bývají snad už jen babičky. Anebo známé. Pokud však chcete takové hlídání využívat častěji, raději pečlivě zvažte, zda skutečně zvolíte babičku nebo známou.

„Budete babičce platit? Asi ne, ale známé ano – bude vám to příjemné? A ještě horší je, když se službami někoho takového nejste spokojení, vyčinit kamarádce je mnohem těžší než najaté chůvě,“ upozorňuje Lucie, která se se svou kamarádkou dokonce kvůli hlídání dcery nepohodla.

Bývalá spolužačka byla na mateřské a slíbila, že bude krom svého dítěte hlídat i Luciinu tříletou dceru. „Jenže holky jen posadila před DVD a tím její péče končila,“ popisuje Lucie, proč raději nakonec zvolila jinou hlídací slečnu.

3. Potřebuji chůvu na celé dny

Počítejte s tím, že chůva na plný úvazek vás nevyjde na méně než deset tisíc korun měsíčně. Pokud si ji sjednáte přes agenturu, bude to ještě o dost více. Zatím přitom není možné v podstatě narazit na profesionální živnost „chůva“, ministerstvo práce a sociálních věcí ji chce teprve zavést s chystanou novelou zákona o rodině.

U chůvy na celý den musíte být asi nejobezřetnější, protože je pravděpodobné, že bude s vaším dítětem alespoň nějaký čas trávit více času než vy a bude tak mít velký vliv na jeho výchovu.

Nenajímejte nikoho, aniž jste se s ním párkrát viděli – matka, otec i dítě, které si musí s chůvou padnout do oka. Je dobré domluvit si zkušební dobu například týdne či dvou, po níž se definitivně domluvíte na další spolupráci.

Nechte chůvu, ať se o dítě začne starat ještě před vámi, sledujte, jak zvládne jeho únavu či rozmrzelost. Pokud máte nějakou zásadní výtku, raději spolupráci ukončete hned. Může jít například o přílišnou přísnost či naopak benevolenci a podobně.

Pamatujte si, že i když bude chůva s vaším dítětem trávit většinu dne, pravidla hry a tím i výchovy určujete vy jako rodiče.

4. Potřebuji vyzvedávání dětí ze školy a kroužků

Tohle naopak dobře zastane studentka, která krom toho, že děti vyzvedne v družině a dovede je na kroužky či domů, se s nimi dokáže rovněž podívat na jejich domácí úkoly. Výhodou studentek je, že nebývají tak drahé, nevýhodou je až na výjimky nedostatek zkušeností s malými dětmi.

Rozhodně se vyplatí poptat se mezi známými se staršími dětmi, ty si nejspíš rády přivydělají, zatímco vy získáte služby někoho, kdo nebude tak úplně cizí. Tip: nebojte se ani kluků. Já sama měla svého času pro starší syny místo obvyklé hlídačky hlídače.

Nejenže zvládl zkrotit moje syny, ale ještě u nás při tom stačil poklidit.

Máte zkušenosti s chůvou nebo „chůvákem“? Jak jste je našli, a byli jste spokojeni?

Hledá se superchůva.Tituly, jazyky, bojová umění a jízda na koni výhodou

Nejlépe placené chůvy světa nikdy nejmenují, pro koho konkrétně pracovaly, většinou jim to zakazuje jejich smlouva s rodinou.

Zámožní většinou hledají pro své děti ženu nebo dívku, která má vysokoškolský diplom, velmi ceněné jsou ale i znalosti cizích jazyků (francouzština, standardní čínština – mandarínština, španělština patří k favoritům).

Velkým plusem je, pokud dokáže také skvěle vařit, čímž je myšlena příprava čtyřchodového veganského nebo bezlepkového menu.

Počítají se jakékoliv další speciální dovednosti: umíte hřebelcovat koně a jezdit na něm, navigovat jachtu, vyznáte se skvěle v umění nebo umíte třeba udržovat soukromou ledovou plochu? To jsou některé z požadavků, se kterými se za roky své praxe setkal Seth Norman Greenberg, viceprezident agentury Pavillion, která se zaměřuje na shánění domácích zaměstnanců pro nejbohatší newyorské rodiny.

Chůva jako bodyguard i symbol společenské třídy

Zdají se vám tyto požadavky přehnané? Když se po chůvě sháněla herečka Gwyneth Paltrowová, požadovala klasické vzdělání, plynulou znalost třech světových jazyků, hru na dva hudební nástroje, vášeň pro lodě, tenis a zálibu v bojových uměních nebo dějinách umění. Důraz na bojová umění je ve světě luxusních chův trendem posledních let, kdy si bohatí přejí mít také jistotu, že chůva jejich děti ochrání i před případným nebezpečím.

„Hodně rodin, zejména když přišly k penězům nedávno, si dělá starosti s tím, aby se jejich děti přiblížily dalším dětem ze zámožných kruhů.

Jak na to? Shání se po superstar chůvě, která už má hodně kontaktů a má zkušenosti s prací pro bohaté rodiny,“ uvedl Seth Norman Greenberg pro The New York Times Magazine. A přiznává, že chůvám pomůže i to, pokud dobře vypadají.

ostatně v tomto odvětví se určitý sexismus jistě drží i v tom, že chůvy jsou v naprosté většině ženy. Nejdůležitější ale nakonec stejně je, jak dobře to chůvy umí s dětmi, protože to je na jejich práci to nejpodstatnější.

Ovšem dobře vypadat neznamená, že se bude chůva předvádět. “Jedna klientka si mi stěžovala, že kromě toho, že byla jejich chůva krásná, tak se také na její vkus oblékala až moc okázale, když s rodinou plula na jachtě na jihu Francie.

A to přesto, že svým chůvám vždycky zdůrazňuji, že se musí oblékat konzervativně,“ vysvětluje Paola Diana, majitelka agentury Nanny & Butler (Chůva a komorník).

Mnoho bohatých žen si podle ní najímá chůvy proto, aby měly víc času na manžela, pokud se tedy jeho pozornost stáčí k chůvě, nejsou samozřejmě spokojené.

Mezi jedny z nejlépe placených chův světa patří třeba Zenaide Munetonová, která si ročně přišla na 180 tišíc dolarů, rodina jí hradila i nájem 3 tisíce dolarů za byt v Central Parku a k tomu ještě přidávala vánoční bonus.

Munetonová se přitom narodila před čtyřiceti devíti lety v chudé brazilské rodině, její osud ale změnilo setkání s mladou Američankou, kterou zaujala přirozenost, s jakou vycházela Zenaide s dětmi.

Poradila jí, aby se vydala jako chůva do Ameriky a tam se také za několik měsíců ocitla.

V roce 1990 vydělávala 100 dolarů měsíčně, její cena se zvyšovala se zkušenostmi a kupou výborných doporučení. Zenaide zná nekonečně mnoho písniček, říkadel a legračních tanečků, je přirozeně optimistická a veselá a má velmi milou povahu.

Nakonec pečovala o děti nejbohatší vrstvy, se kterými létala soukromými tryskáči do exotických destinací a na soukromé ostrovy.

Za roky práce si Munetonová vydělala na nemovitosti v Los Angeles, Miami a Brazílii, stejně jako na dům pro její matku, byt pro sestru a taxíky pro své bratry.

Bez obětí to nepůjde

Superchůva ale musí také něco obětovat, a není to úplně málo. Většina z nich žije s rodinou, o jejichž děti se starají, a musí být připraveny se kdykoliv časově přizpůsobit a cestovat s rodinou po celém světě. To znamená v podstatě nemožnost příliš bohatého osobního života nebo založení vlastní rodiny.

„S některými mými zaměstnavateli to bylo docela těžké, nesměla jsem mít přítele, nesměli mě navštěvovat žádní muži a musela jsem být doma do deseti hodin večer,“ popsala Phillipa Christianová, australská chůva, která pracovala pro prominentní rodiny v Americe, na Bahamách, v Indii nebo ve Spojených arabských emirátech.

Christianová je se svou prací velmi spokojena i proto, že se k ní zaměstnavatelé chovali slušně a oceňovali i oběti nad rámec její pracovní náplně. Když nemohla letět na své narozeniny domů za rodinou, zaměstnavatelé ji nechali hodinu nakupovat v luxusních obchodech bez nutnosti vytáhnout peněženku.

Velkorysost některých zaměstnavatelů si pochvaluje i Američanka Holly Bammertová. „Nejlepší léto jsem strávila v Londýně, kam s sebou zaměstnavatelé vzali i velké množství svých domácích zaměstnanců.

každému z nás pronajali apartmán s pokojskou službou nedaleko jejich pronajatého domu v jižním Kensigtonu.

A k tomu každému z nás zaplatili letenku pro někoho blízkého, kdo nás mohl navštívit, nebo letenku pro nás, abychom vyrazili kamkoli ve světě a k tomu ještě deset dní volna na cestování a poznávaní.“

Podivné požadavky a neskutečné dárky

Najdou ale bohužel i takové rodiny, ve kterých nebude zaměstnání žádným medem. To dokazují absurdní požadavky některých rodin, se kterými se obrací na agentury zprostředkovávající chůvy a další personál. Erin Maloney-Winderová, majitelka Abigail Madison Nanny and Household Staffing Agency vzpomíná na ty nejbizarnější, které byla nucena odmítnout.

Šlo třeba o rodinu z Park Avenue požadující pro svou dvouletou dceru chůvu profesionální kuchařku, která by pracovala 75 hodin a šest dní v týdnu. Nebo rodina z Manhattanu, která sháněla chůvu a domácí učitelku pro šest dětí za 450 dolarů na týden, když běžná cena za dvě děti bez vyučování v té době činila 800 dolarů.

Velmi podivné požadavky měla rodina, která po své chůvě chtěla, aby si na dvanáctihodinové pracovní služby nosila výhradně své vlastní jídlo, které si nesměla ohřívat v mikrovlnce. Měla také přísně zakázáno dojídat cokoliv z jídla po dítěti, i když to již mířilo do koše na odpadky.

Ne všichni zámožní lidé jsou ale skrblíci a podivíni, najde se mezi nimi i spousta velkorysých osob, kterým záleží na spokojenosti někoho, kdo tráví většinu času s jejich dětmi.

„Máme úžasné klienty, kteří nabízejí chůvám pět týdnů placeného volna, zdravotní pojištění a plat 65 tisíc liber ročně za 45 hodin týdně,“ popisuje Maloney-Winderová a pokračuje ve výčtu: „Máme také klienty, kteří zaplatí chůvě jakékoliv jídlo, co si objedná, kupují jim oteplováky Prada na společné lyžování, měli jsme i klienta, který zaplatil chůvě letenku za její nemocnou matkou.“

Pokud by se vám podobný životní styl líbil, můžete se zkusit přihlásit. Jedna rodina nedávno uveřejnila inzerát, ve kterém hledá chůvu pro čtyři děti, které se učí doma od soukromých učitelů. Doma je pro ně v rodinných sídlech v Londýně, na Barbadosu, v Kapském Městě a Atlantě a děti se občas přesouvají až třikrát týdně.

Rodina očekává vysokoškolské vzdělání v oboru dětské psychologie, 15 let praxe a žádné vlastní děti. Pokud chůva neovládá žádné bojové umění, rodina jí zajistí potřebný trénink.

Úspěšná kandidátka si bude moci půjčovat vozy z rodinné flotily porsche, range roverů a maserati, vychutnávat jídla připravovaná michelinským šéfkuchařem a dostane plat 100 tisíc liber ročně za práci šest dní v týdnu.

Ale i v českém prostředí si můžete jako chůva trochu užít života na vyšší noze. „Poměrně často lidi s vyšším rozpočtem poptávají, aby je hlídačky mohly doprovázet i na dovolenou, jezdívají například často k moři do Španělska, Itálie apod. a chtějí, aby i tam měli výpomoc s dítětem,“ uvádí Petr Šigut, spoluzakladatel Hlidacky.cz, serveru spojujícího rodiny s vhodnými chůvami.

„Za kompletní práci chůvy – tj. starost o děti a domácnost, pak mohou rodiny nabízet i vyšší desetitisíce,“ dodává Šigut. Nejčastějšími požadavky jsou podle něj pedagogické vzdělání nebo zkušenosti, řidičský průkaz a pokud je jeden z rodičů cizinec, pak i cizí jazyk.

domelie

Hledá se chůva pro předškolní dítě (200 Kč/hod): „Dobrý den, poptávám chůvu pro dceru svého šéfa. Jednalo by se o hlídání 4 leté dcery mého šéfa v Liberci.

Jednalo by se vždy o pátek a to v čase 9:00 – 15:00. Můj šéf by byl rád, pokud by v rámci hlídání bylo možné malou slečnu rozvíjet a případně také učit angličtinu.

Pokud byste měla řidičský průkaz, není problém zapůjčit i automobil. Těšíme se na Vaši odpověď.“

Lokalita: Liberec

Odpovídejte přímo u inzerátu zde: https://www.domelie.cz/nabidka-prace/hlidani-deti/16619

Dobrý den, poptávám chůvu pro dceru svého šéfa. Jednalo by se o hlídání 4 leté dcery mého šéfa v Liberci. Jednalo by se vždy o pátek a to v čase 9:00 – 15:00. Můj šéf by byl rád, pokud by v rámci hlídání bylo možné malou slečnu rozvíjet a případně také učit angli….

Страницы, которые нравятся этой Странице

Нравится: 1,4 млн

Meet the right person. Meetville means connecting, chatting and going out with the most amazing…

Нравится: 33 тыс.

Módní trendy, kosmetické vychytávky, rady v oblasti zdraví a psychologie či zdravý životní styl. To…

Нравится: 8,5 тыс.

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole.

Недавняя публикация Страницы

Dobrý den hledám hlídání pro syna.Za den 500,- 4x týdně nebo měsíčně 6000,-.Možné i jen dopolední. Ozvěte se.Děkuji.

Hledá se pomoc s hlídáním: „Dobrý den, slečnu či paní na hlídání akčního, 3,5 letého syna a malého miminka. Zpočátku mi jde zejména o hlídání malého miminka – vycházky s kočárkem na 1-2 hodiny, abych mohla trávit aktivní čas jen se starším synem.

Po delší době spolupráce by se jednalo i o hlídání obou dětí zároveň, vždy na kratší časový úsek 2 – 3 hodiny, podle toho, jak by se podařilo miminku nastavit režim. Jedná se o lokalitu Veltrusy.

Zpočátku bych preferovala hlídání v místě bydliště, po delší době by bylo možné děti na hlídání vozit i jinam.“

Odpovídejte přímo skrze inzerát: https://www.domelie.cz/nabidka-prace/hlidani-deti/17677

Dobrý den, slečnu či paní na hlídání akčního, 3,5 letého syna a malého miminka. Zpočátku mi jde zejména o hlídání malého miminka – vycházky s kočárkem na 1-2 hodiny, abych mohla trávit aktivní čas jen se starším synem. Po delší době spolupráce by se jednalo i o hlídán…

Нравится: 26 тыс.

Hlídačky.cz vznikly proto, aby si každý mohl jednoduše najít pomoc do domácnosti.

Нравится: 15 тыс.

www.domelia.sk Opatrovanie detí, ich doučovanie, starostlivosť o seniorov, pomoc v domácnosti.Подробнее

Нравится: 60 тыс.

Hledáš fajn brigádu ve svém městě? Najdi si ji u nás! Máme denně největší nabídku aktuálních a…

Нравится: 41 тыс.

Web osobního rozvoje s tématy: OSOBNÍ ROZVOJ, TRANSFORMACE, SPIRITUALITA, ASTROLOGIE, PSYCHOLOGIE,…

Нравится: 2,2 тыс.

Интерес

Нравится: 4,3 тыс.

Zabývám se chiropraxií, viscerální terapií, sportovní masáží, dornovou metodou, tejpováním,…

Aparthotel Svatý Vavřinec

Нравится: 6,3 тыс.

Horský designový aparthotel v srdci Pece pod Sněžkou. Ideální poloha pro Vaši dovolenou, relax,…

Нравится: 2,6 тыс.

Recenze dětského zboží, nezávislá hodnocení, soutěže

Нравится: 5,7 тыс.

Lidé zde mohou pomáhat zdravotně znevýhodněným lidem a seniorům tím, že jim budou pravidelně…

Nemocnice Brandýs nad Labem

Нравится: 1,5 тыс.

V dojezdové vzdálenosti od Prahy nabízíme pacientům profesionální lékařskou péči a krátké objednací…

Нравится: 15 тыс.

Česká přírodní kosmetika pro zdraví a krásu. Nejvýhodnější ceny přímo od výrobce naleznete na našem…

Нравится: 2 тыс.

INSIA je dynamická společnost poskytující kvalitní servis a zázemí pojišťovacím a hypotečním…

Hlídání dětí – inzerce

Nalezeno 55 inzerátů

  • Nejnovější >
  • Nejstarší
  • Nejlevnější
  • Nejdražší

$listGoldsPeriod
array(0) {
}

$listGoldsPpc

array(0) {
}

$listGoldsBottom

NULL

26.02. 08:11
| Poptávka
| Hlídání dětí

Ráda Vám pomohu. Nemáte čas uklízet, chcete se raději věnovat svým koníčkům či práci?Nabízím úklid Vašeho bytu nebo rodinného domu, mám dlouholeté zkušenosti jako…

120 Kč

Liberecký kraj

165 854x

1x

04.01. 11:23
| Nabídka
| Hlídání dětí

Jsem akreditovaná chůva a také vám nabízím kompletní služby pro vaši rodinu a domácnost.Absolvovala jsem rekvalifik . kurz pro profes. chůvy MPSV. Pohlídám děti od 2 let…

Neuvedeno

Mělník

1 530x

1x

17.12. 20:37
| Nabídka
| Hlídání dětí
TOP

¿Buscando Niñera? ¡Cuenta Conmigo!
Me presento mi nombre es Osleidy y yo tengo 25 anos, Atenta al cuidado, puntualidad y responsabilidad.. Es maravilloso para mi…

200 Kč

Praha

4 093x

29.09. 18:13
| Nabídka
| Hlídání dětí
TOP

nabízím spolehlivé hlídaní Vaší holčičky, kluka.
Jsem 54 l. aktivní, sportovní chůva. Mám SŠ vzděláni. Práce s dětmi mě velmi baví a těší. Jsem spolehlivá. U dětí, budu…

150 Kč

Praha

10 084x

16.10. 06:31
| Nabídka
| Hlídání dětí
TOP

Malá soukromá školka v Praze 3 – Žižkov (cca 10 dětí ve věku 2-4 roky) hledá novou kolegyni na dva dny v týdnu (nejlépe čtvrtek a pátek, od 8:00 do 15.30, občas i do 17…

160 Kč

Praha 3

11 949x

2x

08.09. 08:36
| Nabídka
| Hlídání dětí
TOP

Hledám práci jako chůva k dětem na plný úvazek.
Jsem certifikovaná a mám zkušenosti jak s vlastním tak s cizími dětmi.
Veškeré bližší informace o mé osobě pošlu, při…

20 000 Kč

Ústecký kraj

5 984x

1x

04.07. 00:00
| Nabídka
| Hlídání dětí
TOP

Hledáme aktivní, pozitivně naladěnou, milou a láskyplnou slečnu s ochotou pracovat pro naši rodinu – hlídání a péče o holčičky ( 4, 6 let). Momentálně žijeme v…

Neuvedeno

Praha 6

42 101x

1x

04.06. 15:29
| Nabídka
| Hlídání dětí
TOP

Hledáme zkušenou chůvu pro 3-5 syna. Ideálně pedagogické zkušenosti (není ovšem podmínkou, důležitá je celková zkušenost a pozitivní energie), ideálně ŘP. Hlavní náplň…

30 000 Kč

Praha 9

111 788x

06.01. 11:45
| Nabídka
| Hlídání dětí

Dobrý den, hledám práci jako chůva, ideálně na plný úvazek, ale není to podmínka. Jmenuji se Iva, je mi 43 let, vystudovala jsem střední pedagogickou školu, děti miluju…

Neuvedeno

Praha

7 924x

1x

26.08. 09:31
| Poptávka
| Hlídání dětí

s péčí o děti od 0 věku. Jsem spolehlivá, trpělivá,klidná, flexibilní, zodpovědná, empatická, komunikativní, vstřícná, SŠ, aktivní řidička.
Mám velmi ráda děti, nevadí…

Neuvedeno

Praha

8 343x

25.08. 20:49
| Poptávka
| Hlídání dětí

Hledáme učitelku, chůvu či zdravotní sestru s plnou kvalifikací do naší miniškolky v Praze 10. Nabízíme hezké prostory, milý kolektiv, malý kolektiv dětí, max.12 dětí.…

Neuvedeno

Praha 10

11 179x

1x

04.07. 15:30
| Poptávka
| Hlídání dětí

Hledáme chůvu na dlouhodobou a pravidelnou spolupráci pro 2 chlapce ve věku 3 roky a 4,5 roku. Hlídání by probíhalo kterékoliv 3 dny v týdnu (pracovní), od 17 do 22…

150 Kč

Praha 8

9 437x

12.04. 20:12
| Poptávka
| Hlídání dětí

Hledám chůvu na odpolední hodiny (nejčastěji 12-17h, ale není pravidlem) pro 2-3 kluky. Cena dohodou. V okolí Velešína, Českého Krumlova, Trhových Svinů. Řidičský průkaz…

Neuvedeno

Jihočeský kraj

6 860x

12.04. 19:51
| Nabídka
| Hlídání dětí

Hledám chůvu na odpolední hodiny (nejčastěji 12-17h, ale není pravidlem) pro 2-3 kluky. Cena dohodou. V okolí Velešína, Českého Krumlova, Trhových Svinů. Řidičský průkaz…

Neuvedeno

Jihočeský kraj

4 802x

12.03. 12:56
| Poptávka
| Hlídání dětí
TOP

Dobrý den,
Hledáme profesionální chůvu na dlouhodobý plný úvazek pro komplexní péči o našeho šmudlu. Syn měl dříve zdravotní komplikace, proto teď potřebuje vše…

Neuvedeno

Praha 9

67 057x

14.03. 16:13
| Poptávka
| Hlídání dětí

Hledám zodpovědnou a zkušenou chůvu a aktivní řídičku s vlastním autem. Pohonné hmoty budou propláceny. Jedná se o pravidelný odvoz po Praze každý den od pondělí do…

Neuvedeno

Praha

8 782x

21.02. 11:00
| Nabídka
| Hlídání dětí

Máte ráda děti a hledáte práci na částečný úvazek? Hledáme slečny a paní, které práce s dětmi baví. Práce na DPP, hodinová sazba od 120 Kč/hodinu. Našimi klienty jsou…

120 Kč

Praha

14 141x

1x

14.02. 17:50
| Poptávka
| Hlídání dětí

Dobrý den, hledám spolehlivou pomocnici do domácnosti – syn 8 let. Jedná se o jeho vyzvednutí ze školy, úkoly, dohled, příprava večeře.
Dlouhodobě, 2-3x týdně, 3-4h…

Neuvedeno

Praha – východ

10 042x

13.12. 19:36
| Poptávka
| Hlídání dětí

Hledám hodnou, spolehlivou a flexibilní chůvu k 15 měsíčnímu chlapečkovi na pravidelné hlídání od ledna. Jedná se mi vždy o cca 5 dní v jednom týdnu v měsíci od 7.30 do…

130 Kč

Beroun

30 162x

27.11. 22:56
| Poptávka
| Hlídání dětí
TOP

Dobrý den, hledám milou a zkušenou chůvu k 2,5 leté holčičce, která by byla k dispozici všechny pracovní dny od Po-Pá 6,45 až 16,30. Večer 3hod max. 1x/2 týdny a víkend…

22 000 Kč

Praha 4

36 258x

Další stránka

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *