Flavonoid orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Mají velmi dobré výsledky při léčbě jak psychických (depresivní stavy, úzkost, strach, epilepsie, schizofrenie apod.), tak fyzických problémů (svalové napětí a křeče, bolesti kloubů, svalů, hlavy, revma, problémy se zažíváním a celková harmonizace těla). 

Za všemi těmito účinky ale nestojí čistě jen kanabinoidy, o kterých budeme mluvit ještě podrobněji za malou chvíli. Léčebné konopí má skutečně bohatých chemický profil a obsahuje řadu dalších sloučenin, jako jsou například terpenoidy,  flavonoidy, aminokyseliny, proteiny, cukry, enzymy nebo mastné kyseliny. 

Přední český specialista na oblast léčivého konopí, pan Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš řekl: “V konopí je známých hodně přes tisíc obsahových látek. Z nich dle mého názoru jsou v léčbě důležité kanabinoidy, kanabinoidní kyseliny, terpeny, terpenoidy, flavonoidy, flavonoidní glykosidy, polyfenoly a další bioaktivní látky.‘ Některé z těchto látek si v dnešním článku prostudujeme. 

Jak jsme již naznačili, látky obsažené v konopí, vykazují ještě o něco příznivější účinky, pokud se navzájem doplňují. Zejména se jedná o terpeny, kanabinoidy a flavonoidy, jež se navzájem doplňují a zesilují celkové pozitivní účinky léčebného konopí, ne jen, na lidský organismus. Díky tomuto propojení, by se mohla:

 • zvýšit schopnost látek, ovlivnit větší množství cílů v těle
 • zlepšit vstřebávání účinných látek
 • minimalizovat nežádoucí vedlejší účinky (Doposud nebyly zjištěny žádné specifické, pouze obecné- průjem, nevolnost, bolest hlavy. Účinky léčebného konopí se mění uživatel od uživatele.) 

Více než 1000, to je odhad množství účinných látek obsažených v jedné rostlině léčivého konopí, zdroj: pixabay.com

Kanabinoidy

Jedná se o zcela přírodní látky, jež se nacházejí zejména v konopných rostlinách. Nicméně látky podobné kanabinoidům, můžeme najít i jiných rostlinách, více zjistíte zde.

Uvádí se, že jedna rostlina konopí obsahuje až 500 různých přírodních sloučenin, z nichž přes 100 lze zařadit mezi kanabinoidy. Každý kanabinoid se svými účinky a vlastnostmi liší od jiného. Některé z nich mohou mít psychoaktivní účinky, jiné je zcela postrádají- poté mluvíme o konopí léčebném.

Kanabinoidy mohou být účinné při řešení řady problémů. Vykazují však velmi příznivé účinky také v případech, kdy od sebe nejsou zcela separovány. 

Jak jsme již poznamenali, kanabinoidů existuje opravdu velká řada. V současnosti jsou však v popředí zájmu široké veřejnosti zejména dva, a sice:

 • Tetrahydrocannabinol THC– jedná se o nejznámnější sloučeninu nacházející se v konopí. Ačkoliv má také léčivé účinky, je THC vysoce psychoaktivní  a může vyvolávat řadu nepříjemných a nebezpečných stavů, mezi nimiž můžeme zmínit úzkosti či paranoiu. THC v jakékoliv formě, je České republice nelegální. Ve výjimečných případech ho lze získat pouze na lékařský předpis, a to ve velmi omezeném množství. 
 • Kanabidiol CBD– se řadí mezi látky využívané v medicíně. Oproti známějšímu THC ma jednu nespornou výhodu, CBD není psychoaktivní kanabinoid, což znamená, že vám nehrozí pocit nepříjemné malátnosti a jiné nežádoucí účinky. Na lidský organismus, a ne jen na něj, má velmi pozitivní uklidňující účinky, dokáže ulevovat od bolestí různého původu, zmírňuje průběh nebo dokonce zastavuje šíření zánětů. Velmi dobré výsledky má také na neurologické problémy- migrény, deprese, úzkostné poruchy, nebo také nabízí potenciální snížení záchvatů u lidí s epilepsií. Opravdu oblíbený je ve formě extraktů a CBD olejů. 

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Léčebný kanabidiol CBD je velmi oblíbený ve formě extraktů nebo olejů CBD. 

Kanabinoidy spolupracují s vaším endokanabinoidním systémem, který pomáhá udržovat rovnováhu a stabilitu vašeho organismu a kromě toho, má zásadní vliv na životní funkce, včetně rozmnožování, emocí, spánku a příjmu potravy.

To vše díky receptorům CB1, které se nacházejí v mozku a nervový soustavě a receptorům CB2, které jsou součástí našeho imunitního systému. Má řadu relaxační a terapeutických vlastností, které by mohly mít pozitivní vliv na vaše zdraví.

Budete li číst dále, narazíte na jednu z mnoha studií demonstrující schopnosti CBD v oblasti psychického zdraví. 

Kanabinoidní kyseliny

Tyto kyseliny jsou v podstatě surové formy sloučenin, jež jsou po určitém později nazývané známějšími zkratkami, a sice THC a CBD.

V oné surové formě se jim říká THCA a CBDA a nacházejí se jak ve stále “živých” pěstovaných konopných rostlinách na poli, tak v již sklizeném a usušeném konopí.

Je však třeba poznamenat, že sušením se kyselé formy sloučenin stávají značně nestabilní a jejich účinky se lehce mění. 

Zajímavostí je například fakt, že THC, je ve své čerstvé formě, tedy THCA, nepsychoaktivní stejně jako například CBD. Při pěstování jsou tyto kanabinoidní kyseliny chráněny antioxidanty a mimo jiné také vonnými silicemi konopí, též nazývanými terpeny a terpenoidy. 

Proces přeměny kanabinoidních kyselin na kanabinoidy se nazývá dekarboxylace, při které se z molekuly kanabinoidní kyseliny oddělí oxid uhličitý. Poté vznikají již zmíněné sloučeniny THC a CBD. 

Terpeny

Z chemického pohledu lze terpeny definovat jako nenasycené uhlovodíky, ve většině případů jsou rostlinného původu.

Jinými slovy však lze říct, že se jedná o organické těkavé sloučeniny s velmi silnými aromatickými vlastnostmi. Terpeny se nacházejí v silicích rostlin, plodů, listů, květin či například kořenech.

V přírodě je rostliny produkují jakožto ochranu proti škůdcům, bakteriím, plísním či hmyzu. 

Kromě toho, že terpeny jsou zodpovědné za charakteristické aroma konopí, mají také řadu léčebných účinků.

Některé tyto vonné silice mají skutečně výraznou a specifickou vůni, díky níž je tak v některých případech velmi jednoduché rozpoznat konkrétní odrůdu léčebného konopí. Každý terpen se liší nejen vůní, ale také účinky.

 Více vlastností prokázaly studie, jež zkoumaly další role terpenů v různých rostlinách. Dle těchto výzkumů, jsou terpeny klíčové při tvorbě rostlinných hormonů, pigmentů, sterolů ale i kanabinoidů. 

Terpeny jsou tedy skutečně velmi podstatnou součástí léčebného konopí a existuje jich až 200. Některé skupiny terpenů působí terapeutickým účinkem a umí zmírnit stres. Další sloučeniny vás zenergizují a osvěží, nebo pomohou zbystřit smysly a soustředění. 

Mohou pomoci při psychických problémech– depresivních stavech, poruchách chování a nálad nebo úzkostech. Terpeny mají prokazatelně velkou schopnost zmírňovat nebo téměř léčit respirační virová onemocnění.

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Osvěžující a energizující terpeny jsou velmi oblíbené, dočtěte se o nich více zde. 

Terpenoidy se často zaměňují s terpeny, a v současnosti je už i odborná literatura bere jako synonyma.

Nicméně se jedná o jakousi podskupinu terpenů, mají velmi podobné účinky a vlastnosti, kterými disponují právě terpeny. Rozdíl je v podstatě jen v chemickém složení a vazbě.

Terpenoidy obsahují mimo C a H, ještě atomy kyslíku. K navázání atomu kyslíku dochází většinou vlivem denaturace (chemická změna, oxidace) při sušení rostlin.

Flavonoidy

Jedná se skutečně důležitou a jednu z největších skupin organických látek, které vědci doposud objevili, zahrnuje pravděpodobně více než 6000 látek. Flavonoidy se též nazývají bioflavonoidy nebo vitamín P a nacházejí se ve velkém množství různých rostlin, nikoliv pouze v konopí.

Ačkoliv faktem je, že v konopí se nachází asi 20 druhů flavonoidů, které se v jiných rostlinách nevyskytují, například flavonoid kannaflavin A a kannaflavin B, patří β-sitosterol, vitexin, isovitexin, kaempferol, luteolin a orientin.

Jsou známé díky svým antioxidačním a vysoce pozitivním účinkům na lidský organismus, konkrétně například na cévní soustavu, kterou dokáží regenerovat a zároveň zpevňují cévy

Velkou a známou předností flavonoidů jsou jejich silné protizánětlivé schopnosti. Co už však mnoho lidí neví, je fakt, že flavonoidy fungují jako zdroje mnoha výrazných barev.

Zejména ovlivňují barevnost bobulovitého ovoce (borůvky, aronie, jahody, maliny, ostružiny apod.), poté také dalších rostlin, mezi něž se dá zařadit i léčebné konopí.

Speciálně pro konopí slouží flavonoidy jako barvivo a ochrana před škodlivými účinky ultrafialového záření

Mezi nejznámější flavonoidy využívané v lékařství patří například rutin, využívaný ve formě tzv. ascorutinu, který například pomáhá zmírňovat krvácení z nosu apod., jelikož účinně působí na cévy a stahuje je. Flavonoidy nacházejí uplatnění též při léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Zajímavostí je, že flavonoidy fungují jako zdroje mnoha výrazných barev, a to zejména u bobulovitého ovoce, zdroj: pixabay.com 

Flavonoidní glykosidy

Flavonoidní glykosidy jsou velmi zajímavou skupinou látek kombinující účinky flavonoidů a glykosidů. Samotné glykosidy jsou ale neméně zajímavou a pestrou skupinou látek. Jedná se o tzv.

Budete mít zájem:  Alergie Anafylaxe Anafylaktický Šok?

deriváty sacharidů, organické sloučeniny s poměrně silnými účinky. Hojně je využívá lékařství a tvoří součást mnohých důležitých obsahových látek rostlin.

Glykosidy mají velké zastoupení v rostlinách, nicméně je lze naleznout také v živočišné říši. 

Jedná se o látky jež jsou většinou zcela bezbarvé, dobře rozpustné ve vodě a alkoholu. V závislosti na zdroji, tedy rostlině, ze které pocházejí, mohou obsahovat uhlík, vodík a kyslík, některé dokonce i dusík, draslík a síru. V rostlinách fungují jako jakási zásobárna energie, kterou rostlina využívá podle své potřeby.

Opět v závislosti na zdroji, působí glykosidy s obsahem flavonoidů, močopudně, také mohou rozšiřovat cévy nebo snižovat krevní tlak. Velmi zajímavou vlastností jsou například protikřečové schopnosti či posilující účinek vitaminu C v lidském těle. 

Polyfenoly 

Jedná se o skupinu rostlinných chemických sloučenin, jež se dělí například na lignany, již zmiňované flavonoidy a kondenzované taniny. Zatím nejvíce prostudovanými polyfenoly jsou právě flavonoidy a jejich sloučeniny, kupříkladu flavonoly, flavony, katechiny či isoflavonoidy.

Ačkoliv nejvíce informací máme o flavonoidech, nejhojněji se vyskytujícími polyfenoly jsou tzv. kondenzované taniny, neboli třísloviny.

Ty nalezneme v podstatě ve všech rostlinách, včetně konopí. Dle studií tvoří polyfenoly až 50% hmotnosti listů po usušení.

Největšími zdroji polyfenolů jsou bobuloviny, čaje, oblíbené pivo, kakao či čokoláda, a také většina zeleniny a ovoce.

Studie

Vybrali jsme pro vás studii, jež přibližuje účinnost kanabinoidů, zejména pak kanabidiolu CBD, na psychické zdraví a pohodu. V následujícím úryvku naleznete pouze to nejdůležitější, kompletní studii však naleznete zde. 

‚CBD jako potenciální lék k léčbě úzkostných poruch‘

“CBD, složka Konopí Setého, je farmakologický širokospektrální lék, který v posledních letech vzbudil rostoucí zájem o léčbu řady neuropsychiatrických poruch.

Zjistili jsme, že stávající preklinické důkazy silně podporují dosud známé účinky CBD, jako vhodnou léčbu generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy, sociální úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy a posttraumatické stresové poruchy. Některé důkazy ze studií na lidech podporují anxiolytickou (uvolňující) roli CBD.

Celkově současné výzkumy naznačuje, že CBD má značný potenciál v léčbě mnohočetných úzkostných poruch. Je však stále potřeba dalších studií, chronických a terapeutických účinků na pacientech s konkrétními poruchami. “

Zdroj:

Blessing, Esther M, et al. “Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders.” Neurotherapeutics : the Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Springer US, Oct. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/.

Acai Berry Thin

Acai jsou plody palmy podobný hroznovému vínu, které rostou v jižní oblasti v Amazonii a v oblasti Paraná. Pro tamní indiány je to „ovoce Bohů“, které sbírají pro jeho výživové a léčivé vlastnosti.

Acai jsou doslova plné antioxidantů různých skupin, které komplexně působí v těle proti volným radikálům a tím působí proti rakovině a dovedou dlouhodobě pozitivně ovlivňovat zdraví člověka. V Acai ale nejsou pouze antioxidanty. Nalezneme tam také vitamíny A, B1, B2, B3, C a E.

Vitamín A nejen příznivě ovlivňuje zrak, ale také pozitivně ovlivňuje kvalitu kůže, posiluje imunitu a působí protizánětlivě. Vitamíny skupiny B jsou odpovědné za zdravý nervový systém, pokožku a správnou krvetvorbu.

Vitamíny C a E jsou známy pro svůj antioxidační účinek, posilují imunitu a v neposlední řadě zkrášlují pleť. Z toho vyplývá, že všechny vitamíny v Acai jsou namíchány tak, aby posilovaly organizmus a navíc zkrášlovaly pleť.

V Acai nalezneme také minerály, bílkoviny, omega 3 mastné kyseliny. Bílkovin je v  Acai přibližně stejné množství jako v mléce, jsou však o mnoho zdravější, protože z rostlinných bílkovin se netvoří v těle škodlivý LDL cholesterol. Vraťme se ale ještě k antioxidantům.

V Acai nalezneme anthokyanin, který tvoří krásně červenofialové zabarvení ovoce. Je to velice silný antioxidant patřící do stejné skupiny, jako jsou flavonoidy, které se vyskytují i v červeném víně.

Prášek z Acai obsahuje také dalších dvanáct flavonoidům podobných sloučenin, včetně homoorientinu, orientinu, taxifolinu, deoxyhexosy, isovitexinu, scoparinu a proanthocyanidinu.

Kombinace všech těchto antioxidantů staví Acai téměř na vrchol testu ORAC, kde se nachází na 7. místě hned za kořením, kterého však příliš mnoho sníst nelze.

Acai pomáhá v hubnoucím procesu tím, že vyživí organizmus, tím uspokojí jeho nutriční potřeby a zároveň ho nabudí zdravou energií a Vy budete mít chuť pustit se do sportovních či jiných pohybových aktivit. Acai také působí proti tvorbě kyseliny mléčné ve svalech, která způsobuje bolest a únavu svalů po aktivitě.

Účinky granátové jablko – hubnutí

Granátové jablko je vhodným ovocem – doplňkem při zdravém hubnutí. Granátové jablko, obsahuje velké množství antioxidantů a zároveň potlačuje pocity hladu.

 •  Co obsahuje granátové jablko?
 • Voda, bílkoviny, tuk, sacharidy, vláknina, železo, zinek, vápník, selen, hořčík, měď, fosfor, mangan, draslík, omega 6 mastné nenasycené kyseliny, vitamíny B, C, E, kyselinu listovou a kyselinu pantotenovou
 • Účinky granátové jablko – zdraví

Nejléčivější a nejúčinnější částí maliníku jsou listy a větvičky. Díky nejnovějším technologiím jsou dnes výrobci schopni „přenést“ s rostliny všechny užitečné vlastnosti bylin a zkoncentrovat  je pouze do prášku –silného extraktu.

Jednou s účinných látek  extraktu  maliníku  je také rheosmin, neboli keton ,který dokáže in vitro zvyšovat metabolismus podporou enzymatické aktivity, spotřeby kyslíku a produkce tepla v některých tukových buňkách. Urychlením metabolismu těchto tukových buněk se může přispět ke snížení pravděpodobnosti uložení nadbytečného tuku v tělesných ‚zásobárnách‘ a ke zvýšení spotřeby již uložených tukových zásob.

Zlepšením metabolismu tukových buněk lze docílit snížení prozánětlivých buněčných faktorů, které se zřejmě produkují v tukové tkáni.

Klinicky se dá uvažovat, že lze pravidelným podáváním rheosminu získaného z malin či listů sníží  pravděpodobnost výskytu zánětlivých onemocnění souvisejících s obezitou.

S ohledem na kardiovaskulární systém je potřeba zmínit další efekt rheosminu, t.j. částečná blokace aktivity pankreatické lipásy, čímž zřejmě dochází ke sníženému štěpení a vstřebání tuků.

Kyselina ellagová  a ketony  s listů extraktu  maliníku,  podporují v člověku sekreci hormonu adiponektinu , který odbourává tuky.

Čím vyšší hladinu adiponektinu člověk v těle má, tím méně tuku se mu ukládá

Listy  maliníku- několikanásobně posílený  extrakt , může také přispět k normalizaci stolice, zušlechtit trávení, mohou zbavit tělo toxinů, toxiny a přebytečné tekutiny a zušlechtit  a tím nastartovat celkový stav organismu ,což je další dodatečný nástroj k hubnutí. Malinové listy  také prospívají trávení, močovému systému a posilují imunitní systém.Pozitivní je jejich  vliv na hubnut  a synergeticky s dalšími bylinami obsaženými v  Acai Berry Thin působí  proti ukládání tuků v těle.

Maliník další zdravotní účinky

Maliník obsahuje třísloviny, flavonoidy,karatenoidy,hlavně  vitamín C, dále A a E, minerály – hořčík, železo, mangan, vápník.  

Tyto antioxidanty chrání organismus před škodlivými účinky volných radikálů. Jsou bohaté zejména na flavonoidy zvané antokyany (ty jim dodávají barvu), které pomáhají zamezit růstu bakterií a vzniku plísní v trávicím traktu a je také prokázáno, že jsou prevencí proti srdečním onemocněním a demenci.

Ostatní důležité antioxidanty

 v malinách jsou např. vitamín C chránící před rakovinou a podporující imunitu, mangan, který mj. posiluje kosti a kyselina ellagová s antikarcinogenními vlastnostmi. Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Zelený čaj je bylina tradiční čínské medicíny používaná již více než 5000 let. Zelený čaj se používá jako přípravek proti stárnutí. Blahodárně působí na všechny tělesné orgány a soustavy. Povzbuzuje vylučovací soustavu, zklidňuje zažívací obtíže. V nových studiích bylo zjištěno, že zelený čaj působí preventivně proti neurodegenerativním onemocněním a rakovině.

Výjimečnou látkou, která se nachází v zeleném čaji je EGCG. Je bioaktivní polyfenol s velmi silným antioxidačním účinkem, který má silný protinádorový účinek a blahodárně působí na kardiovaskulární systém. EGCG tím, že je silný antioxidant pomáhá snižovat tělesnou hmotnost.

Co má na starosti extrakt ze zeleného čaje v Acai Berry Thin?

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Garcinia cambogia obsahuje pro nás cennou látku HCA (kyselina hydroxycitrónová), která zpomaluje tvorbu nového tělesného tuku a cholesterolu. Příznivě ovlivňuje přeměnu polysacharidů ze stravy na glykogen a glukózu, jejichž zvýšená koncentrace vyvolává v mozku pocit sytosti.

Můžeme tedy říci, že HCA pomáhá potlačit nadměrnou chuť k jídlu. V současnosti se garcinia považuje za nejčastěji doporučované přírodní netoxické anoretikum a spolu s chitosanem dovede účinně pomoci redukovat tělesnou hmotnost.

Ideálně působí, když se užívá 30 – 60 minut před jídlem.

Jak působí na tělo extrakt z garcinie?

 • Vyvolává pocit sytosti.
 • Zabraňuje vzniku tuku a cholesterolu.
 • Přírodní netoxické anoretikum.
 • Snižuje hladinu LDL cholesterolu.
 • Pomáhá snížit kalorickou hodnotu potravy.
 • Cenný pomocník při hubnutí.
Budete mít zájem:  Který ze sirupů je jen navoněná voda?

Je možné, že z počátku nebudete mít pocit, že Vám jde hubnutí tak, jak byste si to přáli. Nemusíte ale zoufat, jen vytrvejte ve svém úsilí minimálně 3 měsíce a výsledky se zaručeně dostaví. Není ani zdravé za měsíc shodit 10 – 15Kg, protože tím docílíte maximálně tzv. jojo efektu, kdy bude tělo zmatené a váha Vám bude skákat nahoru a dolů. Ideální je zhubnout 2 – 3Kg měsíčně a tuto váhu si udržovat. Jakmile nastartujete hubnoucí proces podpořený zdravým jídelníčkem a zdravým pohybem, tak kila dolů půjdou. Zároveň Vám ve Vašem úsilí budou nápomocny kapsle Acai Berry Thin, které redukci váhy účinně nastartují.

 1. Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?
 2. Piperin a hubnutí :

Piperin stimuluje sekreci trávicích enzymů, výrazně snižuje dobu průchodu trávicím traktem a urychluje tak trávení potravy. Tím zvyšuje vyměšování trávicích šťáv, usnadňuje a urychluje proces metabolismu. Redukuje tukovou tkáň a brání vytváření nových tukových buněk.

 • •  Stimuluje histaminové receptory přítomné v žaludku
 • •  Zvyšuje produkci žaludeční šťávy a urychluje metabolismus, čímž zlepšuje trávení
 • •  Zvyšuje také tělesnou teplotu a urychluje okysličování tukové tkáně.
 • •  Trvale redukuje  tukovou tkáň

Vysoká dávka piperinu může také snížit hladinu glukózy v krvi. Kromě toho, piperin snižuje i aktivitu genů, které řídí tvorbu nových tukových buněk, čímž snižuje jejich množství v krvi a zpomaluje tvorbu nových tukových buněk.

Piperin také zvyšuje vstřebávání některých složek, jako je například beta – karotenu, selenu, vitamínů skupiny B a rovněž usnadňuje vstřebávání koenzymu Q10. Díky této vlastnosti se často přidává do minerálně – vitaminových preparátů, čímž zlepšuje jejich stravitelnost.

Pokud je piperin, současně kombinován s některými jinými bylinkami, zvyšuje jejich vstřebávání a biologickou využitelnost. Tím má  schopnost zvýšit jejich účinnost až o 500%. Piperin je také účinný ‚požírač‘ volných radikálů, které přispívají nejen ke vzniku řady onemocnění, ale současně i urychlují stárnutí.

Díky antioxidačním vlastnostem zabraňuje piperin výskyt oxidačního stresu v těle. Oxidační stres je stav narušené rovnováhy mezi volnými radikály a antioxidanty. To může vést k ateroskleróze, srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici. K výskytu oxidačního stresu může mimo jiné přispět i strava s vysokým obsahem nasycených tuků.

Důležitá informace pro snadnější úbytek váhy

Nedostatek jodu může mít vliv na vaši tělesnou hnotnost

Štítná žláza je orgán specializovaný na produkci hormonů, které řídí především metabolismus. Při snížené hladině hormonů z důvodu nedostatku jodu dojde ke zpomalení metabolismu a může vzniknout částečná hypotyreóza neboli snížená funkce štítné žlázy, jež se projevuje na mnoha systémech našeho těla a to zejména také  nekontrolovatelným přírůstkem na váze.

Činnost štítné žlázy je přísně kontrolovaná hypofýzou, která pomocí hormonu TSH udržuje potřebnou aktivitu štítné žlázy. Hypofýza je orgán uložený v mozku, který funguje pro žlázu podobně jako řídicí centrum. K tomu, aby štítná žláza  fungovala tak jak má  je potřeba aby si vytvořila dostatek hormonu  T3 a T4 pro který  je důležitý a potřebný dostatečný přísun jodu v potravě.

V případě nedostatku použijte náš čistý přírodní jod (vegan kapsle bez pojiv a éček). Více informací o kvalitě a zpracování úřírpdního jodu naleznete zde: Chaluha bublinatá – Kelp

.  Možná, že je zrovna nedostatek jodu příčonou toho, co vám k docílení vaší redukce váhy chybí. Užíváním našeho jodu nic nepokazíte, jedná se o čistě  přírodní produkt s doporučenou denní dávkou 150 uq.

Nová formule 

Acai Berry Thin obsahuje ve 2 kapslích 50% DDD jodu.

Chaluhu bublinatou – Kelp můžete pro větší efekt bez obav kombinovat se všemi s našimi podpůrnými výrobky pro hubnutí jako je  Acai Berry Thin, Green Tea, Spirulina a další.

ACAI BERRY THIN S JEHO UNIKÁTNÍM PATENTOVANÝM SLOŽENÍM NALEZNETE ZDE DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz Zajímavé články o hubnutí:

Jak zhubnout s Acai?

K hubnutí je potřeba dostatek jódu v těle

 1. Země původu – vyrobeno:
 2. Česká republika

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví?

Orientin najdete třeba v bazalce posvátné

Léčivé rostliny i nadále hrají důležitou roli v moderních léčivech a obecně ve zdravotnictví. Spotřebitelé totiž obecně věří, že většina z nich způsobuje méně nebo mírnější nepříznivé (vedlejší) účinky než běžné moderní léky. Aby byly rostliny mohly být použity jako zdroj léčivých látek, extrahují se obvykle z rostlin bioaktivní sloučeniny. Proto je právě extrakce bioaktivních sloučenin z léčivých rostlin klíčovým krokem při výrobě léčiv pocházejících z rostlin.

Jedna z biologicky aktivních sloučenin izolovatelných z léčivých rostlin je právě orientin. Ten je často používán v různých studiích biologické aktivity – to zejména kvůli svým rozsáhlým prospěšným vlastnostem.

Dle výzkumů má orientin tyto léčivé vlastnosti:

 • antioxidační,
 • antiagingové (tj. proti stárnutí),
 • antivirové,
 • antibakteriální,
 • protizánětlivé,
 • vazodilatační a kardioprotektivní,
 • ochranné při radiaci,
 • neuroprotektivní,
 • antidepresivní.

Pojďme si orientin představit

Orientin je ve vodě rozpustný flavonoid C-glykosid, který je běžně extrahovatelný z některých léčivých rostlin. Dá se tedy extrahovat například z těchto rostlin:

 • Bazalka indická (či bazalka posvátná),
 • listy černého bambusu,
 • z rostlin druhu Passiflora (mučenka),
 • Dávivec bavlníkolistý (Jatropha gossypifolia),
 • Len setý (Linum usitatissimum ),
 • Křížatka obecná (Commelina communis),
 • Euterpe brazilská (Euterpe oleracea Mart.),
 • Ascarina lucida,
 • Celtis africana,
 • listy Croton zambesicus,
 • listy Kajanu indického (Cajanus cajan),
 • Penízek rolní (Thlaspi arvense).

Pro extrakci orientinu z léčivých rostlin je zapotřebí polárního rozpouštědla, jako je methanol, ethanol nebo voda.

Léčivé vlastnosti orientinu – jaké může mít účinky?

Pojďme se spolu podívat na účinky a vlastnosti orientinu.

Antioxidant a antiaging

Orientin byl široce studován pro jeho antioxidační vlastnosti.

Antioxidační vlastnost orientinu lze vysvětlit studiem jeho elektronové afinity, elektronegativity a adiabatického ionizačního potenciálu jeho vysoké aktivity zachycení radikálů, což je schopnost darovat elektrony.

Vliv orientinu na aktivitu β-galaktosidázy indukovanou peroxidem vodíku (H2O2-) také ukazuje antioxidační vlastnost orientinu.

Antioxidační aktivita orientinu byla také prokázána na zvířecích modelech (zdroj zde).

Antivirové a antibakteriální vlastnosti

Antivirové a antibakteriální aktivity orientinu jsou prospěšné pro budoucí vývoj antibiotik. Bylo prokázáno, že orientin má střední nebo silnou antivirovou aktivitu proti viru Para 3.

Kromě toho směs flavonoidů (orientin, rutin, kvercetin a kaempferol) při maximální netoxické dávce 0,048 μg / ml plně inhibovala Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2). To je velký průlom v lékařské oblasti, protože infekce HSV je známa jako život ohrožující nemoc.

Orientin kromě antivirových účinků také vykazuje antibakteriální účinky.

Studie ukazuje, že kombinace flavonoidů z Ocimum sanctum, orientin a vicenin synergicky inhibovala růst Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus cohnii, Klebsiella pneumoniae a Proteus, zatímco jednotlivé flavonoidy byly méně účinné než kombinované flavonoidy.

Protizánětlivé vlastnosti

Zánět je biologický obranný mechanismus tkáně před poškozením nebo infekcí.

Je dobře studováno, že například vývoj aterosklerózy silně souvisí s vaskulárním zánětem, proto je zde nutnost vyvinout protizánětlivý lék, který by prospěl při cévním zánětu.

Biomarkery vaskulárního zánětu, protein box-1 skupiny s vysokou pohyblivostí (HMGB1) a receptor C proteinu endoteliálních buněk (EPCR) byly zkoumány po léčbě orientinem. Ukázalo se, že orientin inhibuje hladinu HMGB1.

Vasodilatační a kardioprotektivní účinek

V současné době je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění hypertenze, která zvyšuje rizikový faktor městnavého srdečního selhání.

Nicméně maximální účinnost antihypertenziv je pouze 60% a typicky dvě nebo více léčiv z kategorií diuretik, blokátorů vápníkových kanálů, angiotensin konvertujícího enzymu nebo blokátorů receptorů, adrenergních léčiv a vazodilatátorů musí být kombinovány, aby se dosáhlo vysoké účinnosti.

Proto je vazorelaxant (vasodilatace = rozšíření cév k lepšímu prokrvení) nezbytným lékem pro pacienty s hypertenzí – pak dochází ke snížení jejich zvýšeného krevního tlaku a chrání je před kardiovaskulárními chorobami. Bylo zjištěno, že orientin má vazodilatační účinky.

Ochranný účinek při radiaci

Poškození DNA a proteinů zářením může mít za následek apoptózu, nekrózu, mitotickou smrt nebo přerušení buněčného cyklu na normálních tkáních. Hledání radioprotektivních sloučenin je proto zásadní pro ochranu člověka před zářením.

Dva flavonoidy izolované z listů Bazalky indické (Ocimum sanctum), orientin a vicenin, byly často studovány kvůli potenciálu na radioprotektivní účinek.

Budete mít zájem:  Nemajetková Újma Na Zdraví?

Při dávce 50 μg / kg tělesné hmotnosti orientinu nebo viceninu 30 minut před expozicí gama záření ukázalo u myší jistou ochranu před následky záření (ale následné ošetření orientinem nebo viceninem nebylo tak účinné jako při ošetření před expozicí).

Neuroprotektivní či antidepresivní účinky

Neurodegenerativní onemocnění jsou nevyléčitelné a oslabující stavy, kdy dochází k agregaci a ukládání špatně složených intracelulárních a extracelulárních proteinů, což vede k progresivním onemocněním centrálního nervového systému. Je takřka nutnost vyvíjet preventivní nebo léčebné neuroprotektivní léky. A právě orientin tyto vlastnosti může nabídnout.

Antiadipogenezní účinky

Adipogeneze je proces, kterým se nediferencované prekurzorové buňky diferencují na tukové buňky a dále vedou ke zvyšující se prevalenci obezity ve společnosti.

Bylo popsáno, že orientin spolu s některými dalšími flavonoidy vykazuje silnou antiadipogenezní aktivitu.

Orientin izolovaný z ethanolového extraktu Spirodela polyrhiza (Závitka mnohokořenná) vykazuje antiadipogenezi na akumulaci lipidů v buňkách 3T3-L1 (zdroj zde).

Vzhledem k antiadipogeneznímu mechanismu orientinu by to mohla být jedna z užitečných terapeutických látek pro pacienty s obezitou a diabetem 2. typu.

Na úlevu od bolesti

Účinek orientinu na úlevu od bolesti byl prokázán na modelech u myší. Orientin v dávce 6,5 mg / kg byl schopen redukovat bolest vyvolanou kyselinou octovou a bolest vyvolanou kapsaicinem a glutamátem.

Orientin byl překvapivě asi 20krát účinnější než typický lék proti bolesti, kyselina acetylsalicylová (aspirin) a 3,5krát dynamičtější než běžné protizánětlivé léky.

Orientin tak může být pro pacienty alternativní antinociceptivní léčbou.

Závěr

V této fázi většina biologických studií orientinu zahrnuje pouze in vitro studie a preklinická vyšetření. Klinické údaje dosud nejsou k dispozici, takže použití orientinu u pacientů není na pořadu dne.

Budoucí výzkum orientinu by se proto měl zaměřit na základní cesty, farmakokinetiku (ta se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiv v organismu, a to od jejich podání až po vyloučení a distribuci) tkání v lidském těle, aby se vyvinul vysoce účinný lék.

Co si dále přečíst na toto téma?

Zdroje článku a studie

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Flavonoidy

Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy.

Konkrétní problémy: zakomponovat přijatý text do článku

Flavonoidy, jinak nazývané také bioflavonoidy, či vitamín P, jsou látky náležející mezi rostlinné sekundární metabolity. Jsou známé pro své antioxidační působení.

Celkem k flavonoidům patří asi 60 látek, které mají obvykle kladný vliv na lidský organismus, zvláště pak na cévy.

Významné flavonoidy

 • Kvercetin tvoří strukturní kostru pro mnoho jiných flavonoidů, včetně rutinu, hesperidinu, naringinu a tangeritinu
 • Proanthocyanidiny
 • Epikatechin

Vliv na zdraví

V souvislosti s působením na lidské zdraví se flavonoidy často zmiňují u vína, jež je obsahuje ve větším množství. Flavonoidy jsou obsaženy též v čokoládě díky jejich přítomnosti v kakau. Proto je víno považováno za výborné pro lidi s kardiovaskulárními obtížemi.[zdroj?] Flavonoidy regenerují a zpevňují cévy.

Příkladem může být látka rutin, známá z přípravku ascorutin, běžně podávaného v nemocnicích. Tento lék lze koupit bez lékařského předpisu v lékárnách. Existuje také velké množství dalších léků tohoto typu. V závislosti na míře cévních obtíží mohou např. člověka s křečovými cévami již po 2 dnech přestat bolet nohy.[zdroj?] Rutin nalezneme také v borůvkách.

Dalším flavonoidem je např. citrín obsažený v blankách dužniny citrusových plodů, především ve vnitřní bílé slupce s nahořklou příchutí pod kůrou plodu.

Velké množství flavonoidů se nalézá též v plodech ostropestřce mariánského nebo aronie, tzv. černého jeřábu. Usušené plody můžeme zakoupit v bylinné lékárně a připravovat si z nich čaj či si sehnat tzv. aroniové víno.

Některé flavonoidy jsou silnými antioxidanty. Mezi nejsilnější patří flavonoidy ostružin, malin, malinoostružin, lékořice, aronie, černého rybízu, granátového jablka, červených grapefruitů, oliv a olivového oleje, červeného vína, kakaa, borůvek a rajčat.

Flavonoidy a jejich biologické působení

Nové výzkumy odkryly v novém světle i některé účinky dávno používaných rostlin v lékařství (šalvěj, rozmarýn, ale i čaj a řada dalších) na různé nemoci s tím, že jde např. o specifické účinky antioxidantů – často flavonoidů obsaženýchv těchto rostlinách. Jako nesmírně důležité se ukázalo, že právě flavonoidy např.

mohou napomáhat endogenním obranným antioxidantům v těle k deaktivaci vzniklých radikálů při oxidačním stresu, při nadbytku vzniklých radikálů a zabránit tak poškození životně důležitých látek jako jsou bílkoviny, lipidy nebo DNK, s kterými radikály jinak reagují a ničí je.

(Anebo, ještě spíše – zasahovat do signálních drah buněk a aktivovat je a regulovat tak biochemické reakce specifických a reversibilních kompartmentových systémů)!Ionty nebo molekuly mohou obsahovat atom s jedním nepárovým elektronem, což propůjčuje iontu nebo molekule osobité vlastnosti. Tak hovoříme o radikálech, o radikálových kationtech (+) (kationt – kladně nabitý ion. Např.

Na+) nebo radikálových aniontech (-).U neutrální molekuly „A“ vzniká přenosem jednoho elektronu na tuto molekulu radikálový anion „A- “ odtržením elektronu od molekuly radikálový kation „A+“.

Radikály jsou tedy charakterizovány lichým, nepárovaným počtem vazebných elektronů.Výsledkem vzniku radikálů (např. UV zářením nebo jiným způsobem) je poškození zmíněných důležitých specifických látek.

Má se zato, že alespoň v řadě případů – antioxidanty, jako jsou flavonoidy nebo vitamíny C, E a další látky – jejich suplementace, může pomáhat, alespoň částečně, deaktivovat, zhášet, neutralizovat, nadbytek vzniklých radikálů, tj ovlivnit vzniklý oxidační stres, bránit jejich nadbytku, (např. klasický, dávno známý případ – např. zhášení superoxidu– askorbátem) a tím znemožňují jejich následný destrukční vliv na příslušný oxidovatelný substrát. Nebo, mohou ovlivnit redox situaci určitého kompartmentu buňky, a tak se podílet na molekulární úrovni, na signalizaci v buňce především redox dependentním, ale i jiným způsobem.

Mnoho určitých flavonoidů – může mít – v závislosti na řadě okolností, jednak přímý antioxidační účinek a jsou (hlavně při vyšší koncentraci) účinné antioxidanty. Jednak působí přímo, tj. zháší volné radikály ve vodném, nebo organickém prostředí, jednak, se jejich působení může dít nepřímo, např.

aktivací nebo deaktivací, inhibicí, antioxidačních enzymů, nebo transkripčních faktorů. Nebo, mohou chránit poškození DNK, způsobené volnými radikály, nebo snižovat její poškození.

Vedle toho mohou potlačovat štěpení dvojité šroubovice DNK a mohou i chelatovat přechodové kovové ionty odpovědné za tvorbu ROS a proto bránit iniciaci lipogenázové reakci.Zároveň působí na různé signální cesty v buňce a mohou i ovlivnit např.

extracelulární signál regulující kinázy nebo jiné transkripční faktory a regulovat, modulovat – tak buněčnou signalizaci a projevovat tak své působení různým způsobem.Je známo i fyziologické působení flavonoidů, jejich ovlivňování kardiovaskulárních chorob nebo určitých nádorů, či jejich vliv na neurologické nemoci.

Např. červené víno je považováno za účinný zdroj flavonoidů. Jeho pravidelné užívání v malých dávkách by mohlo snížit kardiovaskulární choroby až o 40 % díky jeho antitrombotickým i antioxidačním vlastnostem.Rovněž častá konzumace ovoce, zeleniny nebo i čaje – tj.

látek s velkým množstvím flavonoidů, může přispívat k poklesu některých kardiovaskulárních chorob, nebo jejich prevenci (dilatace arterií). Současně příznivě ovlivňuje některé druhy nádorů ve smyslu jejich apoptózy nebo i vzniku Tj. vysoká konzumace této potravy, může modulovat prozánětlivé a onkogenní signály. Flavonoidy, např.

v extraktu 362 Ginkgo biloby, nebo v Kurkumě (Curcumin), se rovněž mohou podílet i na léčbě, nebo k prevenci různých neurodegenerativních onemocnění (Parkinsonova, Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba aj.) ve smyslu neuroprotektivní ochrany. To je dáno, jednak díky jejich konvenčním antioxidačním schopnostem, tj.

schopností reagovat přednostně s oxidačními činidly nebo (spíše) ovlivněním např. signální kaskády buňky, ovlivněním exprese genů a potlačením cest vedoucích k zániku neuronů.

Odkazy

Literatura

 • Karel VOLF, František ANDRS: Flavonoidy a jejich biologické působení – aktualizovaná verze 2019 – dostupné online
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.

Autoritní data: PSH: 6244Portály: Biologie | Chemie Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavonoidy&oldid=18065965“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector