DTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů, i ty pro děti

Ovocné čaje, aj detské, sú plné pesticídov!

Hlavná stránka › Zo života

Ponuka ovocných čajov je naozaj bohatá. Česká spotrebiteľská organizácia dTest si posvietila na čaje s príchuťou lesných plodov, ktoré bežne dostať v hociktorom obchode. Nakúpili 22 druhov ovocných čajov a nechali laboratórne overiť prítomnosť nežiadúcich látok. Plesne ani mykotoxíny se sice nenašli, zato pesticídov bolo v nich požehnane!

Pesticídy se používajú v poľnohospodárstve v boji proti škodcom a môžu sa dostať aj do potravinárských výrobkov. Keďže sú toxické, v mnohých potravinách sú stanovené legisaltívne limity.

Pri viaczložkových a rôznorodých čajoch to tak však nie je! Na detské a bio čaje sa legislatívne limity vzťahujú.

Nič to však nemení na realite, že aj laboratorium aj v nich odhalilo množství pesticídov.

dTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů, i ty pro děti

Z detských čajov boli sklamaním VeltaTea – Čaj Malé čarodějnice s príchuťou lesná zmes (čaj určený deťom od 9. mesiacov veku), babio – Dětský bio čaj lesní plody (čaj určený deťom od ukončeného 6. mesiaca veku) a Krtečkův čaj – Lesní směs (čaj určený deťom od 9. mesiaca veku).

Dostať ich aj na Slovensku, dokonca ich ponúkajú aj v lekárňach. „Zarazilo nás, koľko rôznych zvyškových pesticídov a v akom veľkom množstve obsahujú čaje určené deťom.

Pre tieto prehrešky sme podali podnet na prešetrenie situácie Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii,“

okomentovala závery Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

dTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů, i ty pro děti

Problém s mnohopočetnými nálezmi pesticídov malo ďalších sedem ovocných čajov, a to: Jemča Lesní plody, Penny/Tea Party Forest Fruit Tea, BioGena Lesní plody, Zlatý šálek Lesní směs, Mokate Minutka Ovocný čaj s příchutí ostružiny, maliny a borůvky, Grešík Lesní plody a Loyd Lesní plody. Tieto výrobky dostali od dTestu nedostatočnú známku. Hodnotenie vychádza z princípu predbežnej opatrnosti, podľa ktorej môžu nahromadené chemické lástky spôsobovať nevyspytateľný koktejlový efekt.

Prehľad testovaných ovocných čajov nájdete na stránke www.dtest.cz. Kompletné výsledky sú zverejnené vo februárovom vydaní časopisu dTest.

 • Prečítajte si tiež:
 • Detské balzamy na pery: Týmto sa vyhnite!
 • Ovsené vločky: nemusíte mať obavy z plesní ani pesticídov

Stanovisko k článku D test 2/19

Aktualizace 4. března 2019

Výsledky hodnocení SZPI a analýza nezávislé akreditované společnosti VŠCHT Praha

Vážení zákazníci, 

rádi bychom Vás informovali o oficiálním závěru z hodnocení SZPI (inkriminovaného výrobku KRTEČKŮV ČAJ – Lesní směs s malinou), které považujeme tímto za závazné. Na uvedený výrobek byl časopisem dTest podán podnět k prošetření situace Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Získané závěry tohoto šetření SZPI ze dne 27.2.2019 hovoří jednoznačně.

Provedenými rozbory bylo zjištěno, že předložený vzorek VYHOVUJE požadavkům uvedeným v Nařízení (ES) č. 396/2005, v platném znění.

Naší společností byla rovněž zadána analýza v nezávislé akreditované laboratoři VŠCHT v Praze ze stejné šarže výrobku, jaká byla předmětem hodnocení v únorovém článku dTestu. Předmětem rozborů byl čajový nálev připravený podle návodu, tedy forma, která je určená ke konzumaci. V samotném připraveném nápoji nebyla detekována žádná měřitelná rezidua pesticidů.

Závěr:

Ze strany MEDIATE s.r.o. jakožto výrobce předmětného výrobku, nedošlo k porušení platných právních předpisů a uvedený výrobek je nezávadný pro konzumaci a jeho prodej na spotřebním trhu. 

 • Hodnocení SZPI _strana_1
 • Hodnocení SZPI _strana_2

dTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů, i ty pro děti

Stanovisko firmy 20. února 2019

V souvislosti s hodnocením našeho výrobku v únorovém čísle D testu zaslala naše společnost výrobek Krtek lesní směs téže šarže, která byla předmětem testování D-testem (L0043 exp.

08/2020), na odbornou analýzu do akreditované laboratoře VŠCHT v Praze. Byla analyzována residua pesticidů ve výluhu, tedy ve formě, která je nabízena ke spotřebě (tj.

dle pokynů Vyhlášky 54/2004, týkající se potravin pro kojence a malé děti).

Výsledky testování můžeme doložit analyzačním protokolem. Analýza reziduí pesticidů v připraveném nápoji potvrdila náš předpoklad, že v samotném nápoji jsou rezidua pesticidů pod hranicí detekčního limitu.

Tyto výsledky jsou tedy v hrubém rozporu s tvrzením uveřejněným v únorovém D-testu, a následně citovaným v médiích, že náš výrobek nesplnil legislativní požadavky na výživu pro malé děti. Vzhledem k tomu, že D-testem byly hodnoceny výsledky získané rozborem suché čajové směsi, došlo k chybné interpretaci zákona.

Rádi bychom uvedli na pravou míru také tvrzení, které zaznělo v jedné z televizních reportáží, že pro obsah pesticidů v čajích neexistují zákonné limity.

V současné době jsou stanoveny maximální limity reziduí (MLR) pro 409 látek pro skupinu „Čaje, káva, bylinné nápoje, kakao a karob“ volně dostupné v databázi Evropské komise (EU Pesticides database).

Tato databáze je neustále aktualizována, jen od počátku letošního roku vyšlo 5 regulací.

Níže uvádíme oficiální stanovisko firmy Mediate k článku v časopisu dTest. 

dTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů, i ty pro děti

Každý druhý ovocný čaj je plný pesticidů, ukázal test. Propadl i bio čaj pro batolata

Spotřebitelská organizace dTest otestovala porcované ovocné čaje. U deseti z celkem 22 testovaných čajů nalezla pesticidy. Mezi nimi byly také tři čaje určené dětem, z toho jeden dokonce v bio kvalitě.

Pracovníci dTestu nakoupili v obchodech celkem 22 různých ovocných čajů s příchutí lesních plodů. V laboratoři je poté nechali otestovat na přítomnost cizích látek. Zatímco přítomnost plísní výsledky nepotvrdily, přítomnost pesticidů experty překvapila. Deset čajů tak v testu zcela propadlo.

Pokud výrobce prohlašuje čaj za bio, či vhodný pro děti, musí splňovat limity na pesticidy, upozorňuje dTest. Na klasické čaje se legislativní limity nevztahují.

Nepřípustné množství pesticidů laboratoř odhalila u tří vzorků. Jednalo se o VeltaTea – Čaj Malé čarodějnice s příchutí lesní směs, který je určen pro děti od devátého měsíce. Babio – Dětský bio čaj lesní plody (od sedmého měsíce věku) a Krtečkův čaj – Lesní směs (od devátého měsíce).

„Zarazilo nás, kolik různých zbytkových pesticidů a v jak velkém množství obsahují čaje určené dětem. Kvůli těmto prohřeškům jsme podali podnět k prošetření situace Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ komentuje závěry Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Problém s mnohačetnými nálezy pesticidů mělo dalších sedm ovocných čajů. Konrkrétně se jednalo o čaje: Jemča Lesní plody, Penny/Tea Party Forest Fruit Tea, BioGena Lesní plody, Zlatý šálek Lesní směs, Mokate Minutka Ovocný čaj s příchutí ostružiny, maliny a borůvky, Grešík Lesní plody a Loyd Lesní plody. Vyjmenované výrobky obdržely od dTestu nedostatečnou známku.

„Neporušily zákon, ale podle nás by je zákazníci neměli kvůli vysokému obsahu pesticidů vůbec pít,“ řekla pro Aktuálně.cz mluvčí dTestu Kristýna Kuncová.

V jednom případě bylo navíc na obalu problematické označení. „Mezi testovanými výrobky se objevil čaj BioGena Lesní plody, který evokuje bio kvalitu, ale nemá biocertifikaci. Běžný spotřebitel může snadno nabýt dojmu, že jde o bio výrobek z produkce ekologického zemědělství, ačkoli tomu tak není. Upozornili jsme na něj proto Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci,“ dodává Hoffmannová.

Pesticidy se používají v zemědělství v boji proti škůdcům a mohou se dostat do potravinářských výrobků. Kvůli jejich toxicitě pro ně existují v mnoha potravinách legislativní limity.

Není to poprvé, kdy se kontroloři zaměřili na čaje. Pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s celníky v červenci loňského roku nevpustili na evropský trh čínský čaj, který obsahoval nadlimitní množství nebezpečných pesticidů jako fipronil, hexaflumuron, pyridaben a tolfenpyrad.

O měsíc dříve odhalili celníci a pracovníci SZPI zásilku zeleného čaje z Číny na Letišti Václava Havla v Praze. Po pozitivním testu na vysoký obsah pesticidů nechali zásilku s 38 a půl kilogramy čaje zlikvidovat.

ekonomika Aktuálně.cz dTest čaj domácí pesticid

dTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů

Výrobci doporučují zařadit ovocné čaje do pitného režimu dětí už v prvním roce života. Rodiče právem očekávají, že přinejmenším dětské čaje budou v odpovídající kvalitě.

Foto: dTest Popisek: dTest

Spotřebitelská organizace dTest otestovala porcované ovocné čaje a přinesla nepříjemná zjištění – deset z nich propadlo kvůli četným nálezům pesticidů. Mezi nimi byly také tři čaje určené dětem, z toho jeden bio.

Ze široké nabídky si dTest posvítil na čaje s příchutí lesních plodů, které jsou běžně k dostání v českých obchodech. Nakoupil 22 druhů ovocných čajů a nechal v nich mimo jiné laboratorně ověřit přítomnost nežádoucích látek. Plísně ani mykotoxiny se sice nenašly, zato na pesticidy byly čaje bohaté.

Pesticidy se používají v zemědělství v boji proti škůdcům a mohou se dostat do potravinářských výrobků. Kvůli jejich toxicitě pro ně existují v mnoha potravinách legislativní limity.  To ovšem neplatí pro běžné, mnohasložkové a různorodé, ovocné čaje. Na dětské a bio čaje se legislativní limity vztahují.

Laboratoř odhalila, že tři čaje obsahují nepřípustné množství pesticidů, a to VeltaTea – Čaj Malé čarodějnice s příchutí lesní směs (čaj určený dětem od 9. měsíce věku), babio – Dětský bio čaj lesní plody (čaj určený dětem od ukončeného 6.

měsíce věku) a Krtečkův čaj – Lesní směs (čaj určený dětem od 9. měsíce věku). „Zarazilo nás, kolik různých zbytkových pesticidů a v jak velkém množství obsahují čaje určené dětem.

Budete mít zájem:  Léto pomalu končí, ale vosy zůstávají

Kvůli těmto prohřeškům jsme podali podnět k prošetření situace Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ komentuje závěry Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Problém s mnohačetnými nálezy pesticidů mělo dalších sedm ovocných čajů, a to: Jemča Lesní plody, Penny/Tea Party Forest Fruit Tea, BioGena Lesní plody, Zlatý šálek Lesní směs, Mokate Minutka Ovocný čaj s příchutí ostružiny, maliny a borůvky, Grešík Lesní plody a Loyd Lesní plody. Vyjmenované výrobky obdržely od dTestu nedostatečnou známku. Hodnocení vychází z principu předběžné opatrnosti, podle kterého mohou nahromaděné chemické látky způsobovat nevyzpytatelný koktejlový efekt.

V jednom případě bylo problematické označení na obalu. „Mezi testovanými výrobky se objevil čaj BioGena Lesní plody, který evokuje bio kvalitu, ale nemá biocertifikaci.

Běžný spotřebitel může snadno nabýt dojmu, že jde o bio výrobek z produkce ekologického zemědělství, ačkoli tomu tak není.

Upozornili jsme na něj proto Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci,“ vysvětluje Hana Hoffmannová.

Přehled testovaných ovocných čajů najdete ZDE. Kompletní výsledky testu přineslo únorové vydání časopisu dTest.í cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

V ovocných čajích pro děti objevili pesticidy! Nemáte je doma?

Nebezpečné ovocné čaje plné pesticidů odhalil test časopisu dTest. Mezi nimi byly také tři čaje, které jsou určeny dětem. Výrobci je přitom doporučují dávat do pitného režimu dětí už od jednoho roku.

Na porcované ovocné čaje si posvítili ve spotřebitelském testu časopisu dTest. „Nakoupili jsme 22 druhů ovocných čajů a nechali v nich mimo jiné laboratorně ověřit přítomnost nežádoucích látek,“ popsala Kristýna Kuncová z časopisu. Výsledky z laboratoře přinesly nepříjemná zjištění.

Plísně ani mykotoxiny se sice nenašly, zato byly plné pesticidů. „Pesticidy se používají v zemědělství v boji proti škůdcům a mohou se dostat do potravinářských výrobků. Kvůli jejich toxicitě pro ně existují v mnoha potravinách legislativní limity,“ vysvětluje Kuncová. To ovšem neplatí pro běžné ovocné čaje, na dětské a bio čaje se však legislativní limity vztahují.

Laboratoř odhalila, že hned tři čaje obsahují nepřípustné množství pesticidů. Jde o VeltaTea – Čaj Malé čarodějnice s příchutí lesní směs (určený dětem od 9. měsíce věku), Babio – Dětský bio čaj lesní plody (určený dětem od ukončeného 6. měsíce věku) a Krtečkův čaj – Lesní směs (určený dětem od 9. měsíce věku).

„Zarazilo nás, kolik různých zbytkových pesticidů a v jak velkém množství obsahují čaje určené dětem. Kvůli těmto prohřeškům jsme podali podnět k prošetření situace Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ komentuje závěry šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.

Problém s množstvím pesticidů mělo však i dalších sedm ovocných čajů: Jemča Lesní plody, Penny/Tea Party Forest Fruit Tea, BioGena Lesní plody, Zlatý šálek Lesní směs, Mokate Minutka Ovocný čaj s příchutí ostružiny, maliny a borůvky, Grešík Lesní plody a Loyd Lesní plody.

Tyto čaje obdržely v testu nedostatečnou známku. Nahromaděné chemické látky v těle totiž mohou způsobit koktejlový efekt. Jde o to, že přijímá v různých potravinách a nápojích velké množství chemických látek. Ty pak v kombinaci mohou mít vliv na zdraví.

ČTĚTE TAKÉ:

Pesticidy mohou způsobit mozkovou dysfunkci u dětí Velký test dětských pitíček: v lahvičce je až 20 kostek cukru!

pan TN.cz

Vývar z pesticidů. I bio ovocné čaje pro děti mohou být rizikem, zjistil dTest

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Redakce

Lidé, kteří se v rámci svého pitného režimu nevyhýbají ani takzvaným ovocným čajům, by se měli mít na pozoru. Jak totiž zjistila spotřebitelská organizace dTest, téměř polovina ovocných čajů obsahuje pesticidy v množství větším než malém. Výjimkou nejsou ani směsi určené nejmenším dětem.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Časopis dTest si posvítil na čaje s příchutí lesních plodů, které jsou běžně k dostání v českých obchodech. Do laboratoře poslal 22 výrobků. Plísně ani mykotoxiny se v nich sice nenašly, zato na pesticidy byly čaje bohaté.

Přečíst článek ›

Pesticidy se používají v zemědělství v boji proti škůdcům a mohou se dostat do potravinářských výrobků. Kvůli jejich toxicitě pro ně existují v mnoha potravinách legislativní limity, v případě čaje pak platí omezení u dětských a bio produktů.

Deset provinilců a bio, co není bio

Nepřípustné množství pesticidů obsahoval čaj Malé čarodějnice od firmy VeltaTea, Dětský bio čaj lesní plody a Krtečkův čaj. Ty jsou přitom určeny i miminkům od šestého, resp. devátého měsíce věku. „Kvůli těmto prohřeškům jsme podali podnět k prošetření situace Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ uvedla šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Přečíst článek ›

Problém s mnohačetnými nálezy pesticidů mělo dalších sedm ovocných čajů, a to Jemča Lesní plody, Penny/Tea Party, BioGena, Zlatý šálek Lesní směs, Mokate Minutka, Grešík Lesní plody a Loyd Lesní plody. Z testu si odnesly nedostatečnou známku, protože nahromaděné chemické látky způsobovat nevyzpytatelný koktejlový efekt.

Bezproblémové nejsou ani samotné obaly ovocných čajů. „Mezi testovanými výrobky se objevil čaj BioGena Lesní plody, který evokuje bio kvalitu, ale nemá biocertifikaci,“ upozornila Hoffmannová s tím, že i v tomto případě časopis dal podnět inspekci.

Přečíst článek ›
Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

7.2.2019

Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno v D Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Superb první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Volkswagen Touran servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Opel nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Superb koupeno v CZ Mini nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo + PRODAT AUTO Škoda Octavia Combi 1.6 TDI 77 kW 4×4 Ambiti Peugeot 5008 2.0HDi, 7 míst 120kW Škoda Octavia 1.6TDI 77KW,COMFORT,PARK. SENZ Škoda Octavia 1,6 TDI / 85 kW Ambition Plus Hyundai i30 1.0 T-GDI, COMFORT Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI, ČR,1.maj Kia XCeed 1,5 T-GDi 7DCT TOP (2021) Volkswagen Passat 2.0 TDI, Serv.kniha, Klima + PRODAT AUTO

PharmDr. Margit Slimáková

Oľga Pietruchová je významná slovenská lidskoprávní aktivistka a někdejší ředitelka Odboru rodové rovnosti při Ministerstvu práce.

V rozhovoru pro Novinky popisuje, jak se přes vánoční svátky doma vyléčila z covidu-19 mimo jiné za pomocí antiparazitika ivermektin. Ten přitom velká část lékařských kapacit odmítá pacientům nasadit.

„Člověk nemá co ztratit, zabralo to druhý den,” říká Pietruchová.

Pietruchové začalo být zle přes vánoční svátky. Z obavy z nákazy koronaviru si zašla na antigenní test, který jí ukázal negativní výsledek, což ji uklidnilo. Jenže poté jí vyskočila teplota.Po pár dnech bylo jasné, že to není chřipka, protože chřipka za pár dní odezní.

Tady to byla velká únava, bolesti kostí, nemohoucnost a nechuť k jídlu,“ popisuje. Když teplota neustupovala, poradil jí manžel Juraj Mesík, aby vyzkoušela pomocnou léčbu navrhovanou aliancí amerických lékařů FLCCC.

„Můj manžel je vystudovaný lékař a on podle těch zahraničních protokolů z Ameriky mi doporučil vysoké dávky céčka, déčka, béčka, zinku, aspirinu a dvě dávky ivermektinu,“ říká Pietruchová.

V období Vánoc nebyl ivermektin určený pro lidi na slovenském trhu dostupný. Manžel jí proto sehnal ivermektin určený pro zvířata, což například americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) nedoporučuje. Lék, který použila, byl určený pro koně.

Budete mít zájem:  Jak Léčba Zánětu Po Extrakci Zubu?

Dávkování dodržovala podle doporučení protokolu FLCCC, to znamená 0.2 mg na jeden kilogram váhy. Zlepšení zdravotního stavu podle svých slov pocítila hned druhý den. „Klesla mi teplota, stoupla saturace a už to šlo lepším směrem,“ vysvětluje.

Po týdnu od požívání ivermektinu zašla ke své lékařce pro test na protilátky, ze kterého vyplynulo, že covid opravdu prodělala. Podle Pietruchové nemají lidé s ivermektinem co ztratit, protože domácí léčba covidu-19 fakticky neexistuje. „Pošlou vás domů a pomozte si sami. A pak, když jste polomrtví, tak si zavolejte záchranku,“ stěžuje si.

Žádné vedlejší účinky nezaznamenala. „Neměla jsem absolutně žádné obavy, protože vím, že to je čtyřicet let odzkoušený lék, který berou miliardy lidí na světě a vedlejší účinky při správném dávkování vlastně nejsou.“ http://bit.ly/ProKone

Tak si to shrňme testování nefunguje, žádné léky pro terapii běžných lidí nemáme, očkovat nestíháme, ale levný, bezpečný lék, který zabírá za pár hodin a šlo by okamžitě používat bude česká vláda, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Státní ústav pro kontrolu léčiv ignorovat, někteří experti kritizovat – to vše za situace, kdy drahý, rizikový a neefektivní Remdesivit jsme urychleně bez dostatku studií nakupovali.

dTest: Ovocné čaje jsou plné pesticidů, i ty pro děti

Výrobci doporučují zařadit ovocné čaje do pitného režimu dětí už v prvním roce života. Rodiče právem očekávají, že přinejmenším dětské čaje budou v odpovídající kvalitě. dTest otestoval porcované ovocné čaje a přinesl nepříjemná zjištění – deset z nich propadlo kvůli četným nálezům pesticidů. Mezi nimi byly také tři čaje určené dětem, z toho jeden bio.

Dvacet dva druhů čajů prošlo laboratoří

Ze široké nabídky si dTest posvítil na čaje s příchutí lesních plodů, které jsou běžně k dostání v českých obchodech. Nakoupil dvacet dva druhů ovocných čajů a nechal v nich mimo jiné laboratorně ověřit přítomnost nežádoucích látek.

Plísně ani mykotoxiny se sice nenašly, zato na pesticidy byly čaje bohaté. Podobně jako při loňském testování. Tehdy v dTestu testovali bylinné čaje, i dětské, a třetina z nich právě kvůli přítomnosti pesticidů a jedovatého plevele propadla.

Pesticidy se používají v zemědělství v boji proti škůdcům a mohou se dostat do potravinářských výrobků. Kvůli jejich toxicitě pro ně existují v mnoha potravinách legislativní limity. To ovšem neplatí pro běžné, mnohasložkové a různorodé, ovocné čaje. Na dětské a bio čaje se legislativní limity ale vztahují.

Laboratoř odhalila, že tři čaje obsahují nepřípustné množství pesticidů, a to VeltaTea – Čaj Malé čarodějnice s příchutí lesní směs (čaj určený dětem od 9. měsíce věku), babio – Dětský bio čaj lesní plody (čaj určený dětem od ukončeného 6.

 měsíce věku) a Krtečkův čaj – Lesní směs (čaj určený dětem od 9. měsíce věku). „Zarazilo nás, kolik různých zbytkových pesticidů a v jak velkém množství obsahují čaje určené dětem.

Kvůli těmto prohřeškům jsme podali podnět k prošetření situace Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ komentuje závěry Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Problém s mnohačetnými nálezy pesticidů mělo dalších sedm ovocných čajů, a to:

 • Jemča Lesní plody
 • Penny/Tea Party Forest Fruit Tea
 • BioGena Lesní plody
 • Zlatý šálek Lesní směs
 • Mokate Minutka Ovocný čaj s příchutí ostružiny, maliny a borůvky
 • Grešík Lesní plody
 • Loyd Lesní plody

Vyjmenované výrobky obdržely od dTestu nedostatečnou známku. Hodnocení vychází z principu předběžné opatrnosti, podle kterého mohou nahromaděné chemické látky způsobovat nevyzpytatelný koktejlový efekt.

Hlásí, že je bio, přitom není

V jednom případě bylo problematické označení na obalu. „Mezi testovanými výrobky se objevil čaj BioGena Lesní plody, který evokuje bio kvalitu, ale nemá biocertifikaci.

Běžný spotřebitel může snadno nabýt dojmu, že jde o bio výrobek z produkce ekologického zemědělství, ačkoli tomu tak není.

Upozornili jsme na něj proto Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci,“ vysvětluje Hana Hoffmannová.

Přehled testovaných ovocných čajů najdete na webu www.dtest.cz. Kompletní výsledky testu přineslo únorové vydání časopisu dTest.

dTest: Maliny a ostružiny v ovocných čajích nehledejte, kupujete hlavně jablka

Ovocný čaj nezřídka podáváme i dětem od útlého věku. Je to bezpečné? Kolik je v něm skutečně ovoce a jak dopadlo 22 různých čajů typu lesní směs ve spotřebitelském testu?

„Podle vyhlášky musí ovocný čaj obsahovat minimálně 50 procent ovoce. Kromě něj může obsahovat i jiné části rostlin, například natě, květy a podobně,‟ vysvětluje Olga Šlesingerová z časopisu dTest.

V obchodech ale ovocný čaj složený z plné poloviny z nefalšovaného lesního ovoce neseženete.

Ve skutečnosti tvoří jahody, borůvky, maliny, brusinky nebo ostružiny jen minimum obsahu jakéhokoli sáčkového čaje.

Požadavek padesátiprocentního podílu ovocné složky totiž výrobci kompenzují jablky. Kromě složení na obalu proto redaktorka dTestu radí sledovat také cenu: „Můžete si vybrat, jestli si vyberete lesní čaj z jablek, který stojí 40 Kč, nebo lesní čaj z jablek, který stojí polovinu.“

Bio pesticidy?

V rámci analýzy složení čajových směsí odborníci v laboratoři zjišťovali i to, zda vzorky neobsahují zvýšené množství mykotoxinů, plísní nebo pesticidů. Přísněji přitom v testu hodnotili čaje určené dětem.

Sledované nežádoucí látky se mohou do rostlin dostat už při jejich pěstování, ale třeba i později při skladování.

„Pokud se jejich obsah v průběhu výroby nekontroluje, mohou se potom mohou objevit až v čajovém pytlíku,“ varuje Olga Šlesingerová.

Alarmující je, že například ovocný čaj Biogena lesní plody, který byl také zařazený do testu, dostal nedostatečnou známku a to právě kvůli vysokému výskytu pesticidů. Navíc jeho název klamavě evokuje čaj v biokvalitě, přestože bio certifikaci nemá. Redakce dTestu na tuto matoucí skutečnost upozornila Státní zemědělskou potravinovou inspekci.

Nevýrazné a kyselé

Kromě laboratorního složení prošly čaje i senzorickým testem a ani v něm nedopadly moc dobře. „Vlastně vyčnívaly pouze čtyři z nich – ovocný čaj Lord Nelson z Lidlu, Tesco Forest Fuit, Ahmad Tee Mixed berries a Apotheke premier Lesní směs.

Ostatním hodnotitelé najčastěji vytýkali, že jsou nevýrazné nebo příliš kyselé,“ dodává v pořadu Dva na Dvojce Olga Šlesingerová.

Čaje se podle ní mezi sebou výrazně lišily nejen v tom, kolik skutečného lesního ovoce obsahují, ale také v tom, co všechno za lesní ovoce výrobce považuje.

Výsledky testu

Nejvyšší známku z hlediska obsahu pesticidů získaly dva výrobky s biocertifikací – čaj Billa Naše bio a DM Bio. Dobře se umístil také čaj Lord Nelson z Lidlu, který uspěl nejen v laboratorním, ale i v senzorickém testu. Pouze těmto třem čajům časopis dTest udělil v hodnocení dvojku, tedy dobrou známku.

Naopak nedostatečných známek udělili odborníci necelé polovině testovaných vzorků. Nulu si bohužel odnesly výrobky, které jsou určené nejmenším dětem, včetně jednoho bio čaje. Bylo to ovšem zejména kvůli tomu, že byly hodnocené přísněji než čaje určené dospělým.

Slavíme Světový den spotřebitelských práv a máme pro vás dárek

13. března 2020

Světový den spotřebitelských práv připadá už od roku 1983 na 15. března.

Českým spotřebitelům pomáhá více než 27 let nezávislá spotřebitelská organizace dTest, a to zejména prostřednictvím poskytování objektivních informací a nezávislých testů výrobků a služeb.

Kromě toho ročně vyřídí desetitisíce stížností a dotazů spotřebitelů z nejrůznějších oblastí. Počty stížností naznačují, že lidé hledají kvalitní rady a za svá práva jsou připraveni bojovat.

Testujeme objektivně, nezávisle a bez reklam

Veškeré testy hradí dTest z financí získaných z předplatného a prodeje časopisu, ve kterém nenajdete žádnou reklamu.

„Každý předplatitel časopisu dTest tak pravidelně získává nejen kvalitní a ověřené údaje, ale přispívá k tomu, aby mohl časopis i nadále fungovat.

Jsem pyšná na to, že dTest je v České republice jeden z mála, který přináší českým spotřebitelům objektivní a nezávislé informace,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

V loňském roce dTest provedl více než sedm desítek testů, v rámci nichž otestoval 1740 výrobků. A výběr testovaných produktů byl skutečně široký. Testováním prošly třeba dětské autosedačky, ovocné čaje, travní sekačky, čističe koupelen, ale i pesticidy obsažené v citrusové kůře.

dTest každoročně do testování zařazuje i domácí spotřebiče, mobilní telefony a kosmetiku. Mezi nejvíce vyhledávané a čtené testy na webu www.dtest.cz patřily ty, které se věnují dětské tematice.

V roce 2019 návštěvníci webových stránek nejčastěji pátrali po informacích týkajících se dětských autosedaček (více než 62 tisíc návštěv) či obecně výrobků pro děti (dalších více než 57 tisíc návštěv).

Budete mít zájem:  Nádor V Uchu Příznaky?

Hned v závěsu byl test chytrých hodinek a náramků, test televizorů, test robotických vysavačů, „klasických“ vysavačů a test dětských opalovacích přípravků. Celkem jsme zaznamenali více než sedm milionů návštěv webových stránek s výsledky testů a dalšími užitečnými pomocníky.

Při testování dTest vždy spolupracuje s certifikovanými a nezávislými laboratořemi. Samotný nákup vzorků, který se nijak neliší od toho běžného nákupu každého z nás, vyjma množství nakupovaných produktů, bývá často zapeklitý.

„Třeba před testováním zubních past museli naši pracovníci v běžné maloobchodní síti pořídit 80 kusů od každého z 15 testovaných výrobků.

Kromě objemného nákupního vozíku se tak museli vypořádat i s nechápavými pohledy prodavačů,“ vypráví šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová a dodává, že čas od času mohou testování zkomplikovat i živelní katastrofy: „Do potíží jsme se dostali při dopravě turistických holí do zahraniční laboratoře.

Spediční společnosti, která naši zásilku měla na starost, shořel celý sklad včetně našich holí. Bylo proto nutné v rekordně krátkém čase udělat nový nákup, všechny vzorky označit příslušnými kódy, zabalit a znovu odeslat. Naštěstí jsme vše stihli a škodu pak proplatila pojišťovna.“

Spotřebitelská poradna je tu pro vás

Spotřebitelská poradna dTestu každoročně vyřídí více než čtyřicet tisíc dotazů a stížností veřejnosti a tyto služby poskytuje zcela zdarma. Nejvíce dotazů se stále týká potíží při vyřizování reklamací a také problematických e-shopů.

„Výjimkou však nejsou ani smlouvy uzavřené po telefonu či při podomním prodeji, kdy spotřebitel zpravidla ani netuší, že nějakou smlouvu uzavřel. Tyto praktiky využívají zejména takzvaní energetičtí šmejdi a cílí na nejvíce zranitelné skupiny osob – na seniory,“ vysvětluje Hekšová.

Mezi další typické problémy, které spotřebitelé s poradci dTestu řeší, patří vyúčtování za energie, nedodání objednaného zboží v termínu nebo podmínky pojistných či úvěrových smluv.

dTest nabízí celou řadu služeb od poradenství v oblasti spotřebitelského práva, přes databázi nebezpečných výrobků, vzorové dopisy až po praktické brožury. Spotřebitelská poradna je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin, a to na telefonní lince 299 149 009 nebo na adrese www.dtest.cz/poradna.

Online na síti

Nejen předplatitelé jsou spojencem dTestu v úsilí chránit zájmy a práva českých spotřebitelů. Řada lidí sleduje dTest i prostřednictvím sociálních sítí a tímto způsobem nejen získává, ale také předává důležité informace ze spotřebitelské oblasti.

Kristýna Kuncová

Nabídka dětských účtů na českém trhu je velká. Nabízejí je všechny velké banky, přidávají se postupně i ty menší. A zatímco v minulosti byla hranice pro založení účtu 15 let, dnes už jsou na trhu produkty i pro šestileté děti. číst dálChystáte se na dovolenou do zahraničí bez auta? Pokud si plánujete půjčit vůz v místní půjčovně, dejte si pozor, abyste nenaletěli. Důvěřiví turisté jsou snadným cílem nepoctivých půjčoven, protože neovládají místní jazyk ani legislativu.Za dveřmi salónu krásy právo na vrácení peněz nekončí. Zákazník nic nezkazí, pokud s sebou ke kadeřníkovi přinese fotografii vytouženého účesu.Nebezpečné ovocné čaje plné pesticidů odhalil test časopisu dTest. Mezi nimi byly také tři čaje, které jsou určeny dětem. Výrobci je přitom doporučují dávat do pitného režimu dětí už od jednoho roku.Česko – Výrobci doporučují zařadit ovocné čaje do pitného režimu dětí už v prvním roce života. Rodiče právem očekávají, že přinejmenším dětské čaje budou v odpovídající kvalitě. Spotřebitelská organizace dTest otestovala porcované ovocné čaje a př…Česko – Kuchyňské papírové utěrky jsou na jedno použití, přitom na jejich výrobu je zapotřebí spousta energie i materiálu. Výrobci argumentují jejich větší hygieničností ve srovnání s látkovými hadříky. Spotřebitelský časopis dTest otestoval celke…Čeští spotřebitelé se každoročně těší na povánoční slevy a výprodeje. Jak ale ukazují zkušenosti pozornějších zákazníků a šetření prováděná dozorovými orgány, deklarované slevy často žádnými slevami nejsou. Co je dobré mít na paměti, abychom „výho…J e to nemilé, ale může se stát, že dárek, který najdete pod stromečkem, nefunguje nebo má vady. Může reklamaci v obchodě řešit dárce i obdarovaný? Jak se zachovat, když dar pochází z výprodeje či ze slevové akce?Vánoční dárek od někoho blízkého potěší každého. Co ale dělat, když se stejných dárků sejde více nebo něco na dárku nesedí?Česko – Možností, jak vyjet za sněhem do zahraničí je několik. Komplexní služby obnáší zájezd organizovaný cestovní kanceláří. Další variantou je uzavřít smlouvu jen na ubytování a na hory se dopravit třeba vlastním autem. Pokud si dovolenou „sest… Miloš Forman – Režisér, scenárista a herec českého původu ŠKODA AUTO a.s. – Automobilová výroba a výroba dopravních prostředků

Tiskové zprávy

Společnost Jacobs Douwe Egberts (JDE) klade maximální důraz na dodržování vysokých standardů kvality i bezpečnosti všech svých produktů. Všechny naše výrobky musí dodržovat přísné normy, které vycházejí z mezinárodních zákonů a předpisů i nejnovějších vědeckých poznatků.

Zdraví a spokojenost našich spotřebitelů jsou pro nás tou největší prioritou. Proto jsme rádi, že dTest provádí nezávislé testování výrobků. Nejasně specifikovaná kritéria pro testování a následná interpretace vedou však často ke zmatení spotřebitelů.

dTest zařadil do testování čaje Pickwick Lesní ovoce a Zlatý šálek Lesní směs. Oba čaje byly v dTestu hodnoceny v několika kritériích, z nichž dTest vyhodnotil jako neuspokojivý obal obou produktů a pesticidy.

Obal produktů dTest hodnotil podle označovacího nařízení č. 1169/2011, jehož výklad do značné míry závisí na interpretaci. dTest tedy hodnotil pozitivně pouze ty výrobce, kteří zobrazili na obalu veškeré ingredience z obsahu.

Na obalu čaje Pickwick Lesní ovoce a Zlatý šálek Lesní směs je zobrazeno ovoce, které je pro čaj chuťově dominantní.

U všech graficky zobrazených složek je uvedeno v seznamu ingrediencí jejich procentuální zastoupení, což je plně v souladu s platnou legislativou a běžně používáno i jinými výrobci.

JDE tedy tímto prohlašuje, že čaje Pickwick a Zlatý šálek svým složením legislativně nepřekračují žádné platné dané normy a splňují veškeré požadavky bezpečnosti a kvality a jsou zdravotně nezávadné.

Vzhledem k faktu, že dTest blíže nespecifikoval, které pesticidy byly testovány, JDE není v tuto chvíli schopno poskytnout k tomuto přesné stanovisko. V závěrečné zprávě daného testu nejsou značky Pickwick a Zlatý šálek uvedeny jako problematické.

Kromě toho legislativa nestanovuje limity pesticidů pro ovocné čaje ale pro jednotlivé suroviny, které čaj obsahuje, a limity se tak liší pro každou čajovou směs. dTest hodnotil obsah pesticidů jako neodpovídající u těch čajů, které alespoň dvakrát překročily mez stanovitelnosti, ale nikoliv maximální limity.

Je třeba vzít v úvahu i technologický pokrok, kdy přístroje jsou schopny detekovat dříve nedetekovatelné pesticidy.

Praha, 10. dubna 2017 – Společnost JDE mění složení čajů Pickwick Ranní čaj, Ranní s citronem a Ranní Earl Grey. Vychází tak vstříc přáním svých spotřebitelů, jejichž preference společnost JDE dlouhdoobě sleduje.

V březnu jsme přistoupili u čaje Pickwick Ranní ke změně procentuálního zastoupení cejlonského čaje. Naše čaje Pickwick Ranní nadále obsahují čajovou směs s cejlonským čajem, který tvoří ve složení nadpoloviční většinu.

Spolu s ním je do čajů Pickwick Ranní nově zahrnuta směs kvalitních čajů z Číny a Indie

,“ říká Category Manager Tea CEU JDE Eva Dolejší  s tím, že díky čajům z různých zemí původu se společnosti JDE povedlo dosáhnout komplexnější směsi, která je chuťově pestřejší a zajímavější.  

Pro naši společnost jsou spotřebitelé vždy na prvním místě. Z toho důvodu jsme nechali nové složení čajů Pickwick Ranní ověřit v nezávislé laboratoři. Toto testování potvrdilo, že se jedná o kvalitní čajovou směs, která neobsahuje škodlivé látky.

Nové čaje Pickwick Ranní navíc podle testů 30 odborníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dosahují příjemnější vůně s vyšší intenzitou, také se podařilo výrazně snížit intenzitu trpké a svíravé chuti,“ dodává Category Manager Tea CEU JDE Eva Dolejší s tím, že čaje Pickwick Ranní podle testů neobsahují nebezpečné pesticidy či alkaloidy.

Čaje Pickwick Ranní se do České republiky tradičně dovážejí z továrny v Nizozemsku. Jsou exkluzivními produkty pouze pro české a slovenské spotřebitele, které si našly pevné místo na trzích dvou středoevropských zemí.

Naši spotřebitelé jsou o změně složení čaje informováni prostřednictvím obalu svého oblíbeného produktu.

„Našim zákazníkům jsme rovněž k dispozici na bezplatné zákaznické lince, která funguje PO-PÁ 8-17, na (telefonním čísle 800 401 701 nebo e-mailu [email protected]

com). Všem dotazům věnujeme mimořádnou péči,“ dodává Consumer Relations Manager CEU JDE Kristina Kindlová.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector