Deficit alfa-1-antitrypsinu (a1ad) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

Deficit alfa-1 antitrypsinu ( A1AD nebo AATD ) je genetická porucha, která může vyústit v onemocnění plic nebo jater . Nástup plicních problémů je obvykle mezi 20 a 50 lety.

To může mít za následek dušnost , sípání nebo zvýšené riziko plicních infekcí . Komplikace mohou zahrnovat chronickou obstrukční plicní nemoc (COPD), cirhózu , novorozeneckou žloutenku nebo panikulitidu .

A1AD je způsobena mutací genu SERPINA1, která vede k nedostatečnému množství alfa-1 antitrypsinu (A1AT). Mezi rizikové faktory plicního onemocnění patří kouření cigaret a prach z okolí.

Základní mechanismus zahrnuje odblokovanou neutrofilní elastázu a nahromadění abnormálního A1AT v játrech. Je autosomálně ko-dominantní , což znamená, že jedna vadná alela má tendenci vést k mírnějšímu onemocnění než dvě vadné alely.

Diagnóza je podezřelá na základě příznaků a potvrzena krevními testy nebo genetickými testy .

Léčba plicních onemocnění může zahrnovat bronchodilatátory , inhalované steroidy a v případě infekce antibiotika . Mohou být také doporučeny intravenózní infuze proteinu A1AT nebo při transplantaci plic při závažném onemocnění .

U pacientů se závažným onemocněním jater může být transplantace jater jednou z možností. Doporučuje se vyhýbat se kouření. Doporučuje se také očkování proti chřipce , pneumokokům a hepatitidě .

Očekávaná délka života u těch, kteří kouří, je 50 let, zatímco u těch, kteří nekouří, je téměř normální.

Tento stav postihuje přibližně 1 z 2500 lidí evropského původu. Těžký nedostatek se vyskytuje asi u 1 z 5 000. U Asiatů je to neobvyklé. Asi 3% lidí s CHOPN se předpokládá, že mají tento stav. Nedostatek antitrypsinu alfa-1 byl poprvé popsán v 60. letech.

Příznaky a symptomy

U osob s A1AD se může během třicátých nebo čtyřicátých let rozvinout chronická obstrukční plicní nemoc ( emfyzém ), a to i bez anamnézy kouření , i když kouření toto riziko značně zvyšuje. Mezi příznaky patří dušnost (při námaze a později v klidu), sípání a tvorba sputa . Příznaky mohou připomínat opakující se respirační infekce nebo astma .

Mezi závažnější formy A1AD patří porucha funkce jater, která vede k cirhóze a selhání jater (15%). U novorozenců může nedostatek alfa-1 antitrypsinu vést k časnému nástupu žloutenky s následnou prodlouženou žloutenkou. Je to hlavní důvod pro transplantaci jater u novorozenců.

Stavy spojené s nedostatkem alfa-1 antitrypsinu, ke kterým dochází v důsledku nedostatku AAT v oběhu umožňujícího neinhibovaný zánět v plicích a akumulace mutovaného AAT v játrech

Kromě CHOPN a chronického onemocnění jater, alfa 1 antitrypsin nedostatek byl spojován s nekrotizující panikulitidu (stav kůže) a s granulomatóza s polyangiitis , ve kterém zánět krevních cév, může mít vliv na řadu orgánů, ale především plic a ledvin.

Genetika

Inhibitor serpinové peptidázy, klade A, člen 1 ( SERPINA1 ) je gen, který kóduje protein alfa-1 antitrypsin . SERPINA1 byla lokalizována na chromozomu 14q32. Bylo identifikováno více než 75 mutací genu SERPINA1 , z nichž mnohé mají klinicky významné účinky.

Nejběžnější příčinou závažného deficitu, PiZ, je substituce jednoho páru bází vedoucí k mutaci kyseliny glutamové na lysin v poloze 342 (dbSNP: rs28929474), zatímco PiS je způsobena mutací kyseliny glutamové na valin v poloze 264 (dbSNP : rs17580).

Byly popsány i jiné vzácnější formy (viz OMIM ).

Patofyziologie

Mikrofotografie jaterní biopsie od pacienta s nedostatkem alfa-1 antitrypsinu. PAS s diastázovým barvivem ukazuje diastázově rezistentní růžové globule, které jsou charakteristické pro toto onemocnění.

A1AT se produkuje v játrech a jednou z jeho funkcí je chránit plíce před neutrofilní elastázou , což je enzym, který může narušit pojivovou tkáň. Normální hladiny alfa-1 antitrypsinu v krvi se mohou lišit podle analytické metody, ale obvykle se pohybují kolem 1,0-2,7 g / l. U jedinců s piss, PiMZ a Piszi genotypů , krevní hladiny A1AT se sníží na hodnotu mezi 40 a 60% normální hladiny; to obvykle postačuje k ochraně plic před účinky elastázy u lidí, kteří nekouří. U jedinců s genotypem PiZZ jsou však hladiny A1AT nižší než 15% normálu a je pravděpodobné, že se u nich v mladém věku vyvine panlobulární emfyzém . U 10 až 15% těchto lidí se rozvine jaterní fibróza nebo jaterní cirhóza , protože A1AT není vylučován správně, a proto se hromadí v játrech. Biopsie jater v takových případech odhalí PAS s pozitivním, diastase rezistentní granule. Na rozdíl od glykogenu a dalších mucinů, které jsou citlivé na diastázu (tj. Léčba diastázou znemožňuje barvení PAS), hepatocyty s nedostatkem A1AT se barví PAS i po léčbě diastázou – stav, který se tak označuje jako „rezistentní na diastázu“.

Cigaretový kouř je zvláště škodlivý pro jedince s A1AD. Kromě zvýšení zánětlivé reakce v dýchacích cestách cigaretový kouř přímo inaktivuje alfa-1 antitrypsin oxidací esenciálních zbytků methioninu na formy sulfoxidů , což snižuje aktivitu enzymu o faktor 2 000.

Diagnóza

Emfyzém způsobený nedostatkem alfa-1 antitrypsinu Počítačová tomografie plic vykazující emfyzém a bully v dolních lalocích subjektu s nedostatkem antitrypsinu typu ZZ typu ZZ. Existuje také zvýšená hustota plic v oblastech s kompresí plicní tkáně buly.

Nedostatek A1AT zůstává u mnoha pacientů nediagnostikovaný. Pacienti jsou obvykle označeni jako pacienti s CHOPN bez základní příčiny. Odhaduje se, že přibližně 1% všech pacientů s CHOPN má ve skutečnosti nedostatek A1AT. Testování se doporučuje u pacientů s CHOPN, nevysvětlitelným onemocněním jater , nevysvětlitelnou bronchiektázií, granulomatózou s polyangiitidou nebo nekrotizující pannikulitidou. Americké pokyny doporučují, aby byli testováni všichni lidé s CHOPN, zatímco britské pokyny to doporučují pouze u lidí, u nichž se CHOPN vyvine v mladém věku s omezenou anamnézou kouření nebo s rodinnou anamnézou. Počáteční provedený test je hladina A1AT v séru. Nízká hladina A1AT potvrzuje diagnózu a následně by mělo být provedeno další hodnocení pomocí fenotypizace proteinu A1AT a genotypizace A1AT.

Jelikož proteinová elektroforéza úplně nerozlišuje mezi A1AT a jinými vedlejšími proteiny v poloze alfa-1 (agarózový gel), lze antitrypsin přímo a konkrétněji měřit pomocí nefelometrické nebo imunoturbidimetrické metody. Elektroforéza bílkovin je tedy užitečná pro screening a identifikaci jedinců, kteří pravděpodobně mají nedostatek.

Budete mít zájem:  Jak Probíhá Protialkoholní Léčba?

A1AT se dále analyzuje izoelektrickou fokusací (IEF) v rozmezí pH 4,5-5,5, kde protein migruje v gelu podle svého izoelektrického bodu nebo náboje v gradientu pH. Normální A1AT se nazývá M, protože migruje směrem do středu takového gelu IEF.

Jiné varianty jsou méně funkční a jsou označovány jako AL a NZ, v závislosti na tom, zda probíhají proximálně nebo distálně od pásma M. Přítomnost deviantních pásů na IEF může znamenat přítomnost deficitu alfa-1 antitrypsinu.

Protože počet identifikovaných mutací překročil počet písmen v abecedě, byly k nejnovějším objevům v této oblasti přidány dolní indexy, jako u výše popsané Pittsburghské mutace.

Protože každý člověk má dvě kopie genu A1AT, heterozygot se dvěma různými kopiemi genu může mít při elektrofokusu dva různé pruhy, ačkoli heterozygot s jedním nulovým mutantem, který ruší expresi genu, bude vykazovat pouze jeden pás. Ve výsledcích krevních testů jsou výsledky IEF označeny jako např. PiMM, kde Pi znamená inhibitor proteázy a „MM“ je pásmový vzor této osoby.

Mezi další detekční metody patří použití enzymových imuno-sorbentových testů in vitro a radiální imunodifúze . Hladiny alfa-1 antitrypsinu v krvi závisí na genotypu.

Některé mutantní formy se nedokážou správně složit a jsou tedy zaměřeny na destrukci v proteazomu , zatímco jiné mají tendenci polymerovat , poté jsou zadržovány v endoplazmatickém retikulu .

Sérové ​​hladiny některých běžných genotypů jsou:

 • PiMM: 100% (normální)
 • PiMS: 80% normální hladiny A1AT v séru
 • PiSS: 60% normální hladiny A1AT v séru
 • PiMZ: 60% normální hladiny A1AT v séru
 • PiSZ: 40% normální sérové ​​hladiny A1AT
 • PiZZ: 10–15% (závažný nedostatek alfa-1 antitrypsinu)

Léčba

Léčba plicních onemocnění může zahrnovat bronchodilatátory , inhalované steroidy a v případě infekce antibiotika .

Mohou být také doporučeny intravenózní infuze proteinu A1AT nebo při transplantaci plic při závažném onemocnění .

U pacientů se závažným onemocněním jater může být transplantace jater jednou z možností. Doporučuje se také vyvarovat se kouření a očkování proti chřipce , pneumokokům a hepatitidě .

Lidé s plicním onemocněním v důsledku A1AD mohou dostávat intravenózní infuze alfa-1 antitrypsinu pocházejícího z darované lidské plazmy.

Předpokládá se, že tato augmentační terapie zastaví průběh onemocnění a zastaví jakékoli další poškození plic. Dlouhodobé studie účinnosti substituční léčby A1AT nejsou k dispozici.

V současné době se doporučuje, aby pacienti zahájili augmentační terapii až po nástupu příznaků emfyzému.

V roce 2015 působili ve Spojených státech, Kanadě a několika evropských zemích čtyři výrobci augmentační terapie. IV terapie jsou standardní způsob dodávky augmentační terapie. Vědci zkoumají inhalační terapie.

Augmentační terapie není vhodná pro lidi s onemocněním jater. Léčba poškození jater souvisejícího s A1AD se zaměřuje na zmírnění příznaků onemocnění. V závažných případech může být nutná transplantace jater.

Epidemiologie

Obyvatelé severní evropské a iberského původu jsou na nejvyšší riziko pro A1AD. Čtyři procenta z nich nesou alelu PiZ ; mezi 1 z 625 a 1 v roce 2000 je homozygot .

Další studie zjistila frekvenci 1 z 1550 jedinců a genovou frekvenci 0,026. Nejvyšší prevalence varianty PiZZ byla zaznamenána v zemích severní a západní Evropy s průměrnou frekvencí genů 0,0140.

Dějiny

A1AD objevil v roce 1963 Carl-Bertil Laurell (1919–2001) na švédské univerzitě v Lundu . Laurell spolu s lékařem Stenem Erikssonem objevili poté, co si všimli nepřítomnosti pásma α 1 na elektroforéze proteinu v pěti z 1 500 vzorků; Bylo zjištěno, že u tří z pěti pacientů se v mladém věku vyvinul emfyzém.

Souvislost s onemocněním jater byla učiněna o šest let později, když Harvey Sharp a kol. popsal A1AD v souvislosti s onemocněním jater.

Výzkum

Rekombinantní a inhalované formy A1AT jsou studovány. Další experimentální terapie jsou zaměřeny na prevenci tvorby polymerů v játrech.

Reference

externí odkazy

 • Nedostatek alfa-1-antitrypsinu v Orphanetu

Deficit alfa-1-antitrypsinu

Deficit (nedostatek) sloučeniny alfa-1-antitrypsinu je poměrně zajímavé geneticky podmíněné onemocnění, které svého nositele ohrožuje řadou komplikací včetně onemocnění plic a jater.

Příčiny: Podstatou nemoci je genetická porucha, která vede k poruše tvorby sloučeniny zvané alfa-1-antitrypsin. Tato sloučenina je tvořená jaterními buňkami a má v těle nezastupitelnou funkci – pomáhá tlumit aktivitu agresivních sloučenin tvořených bílými krvinkami a tím brání poškození našich vlastních tkání běžnou činnosti našeho imunitního systému.

Projevy: Narušení tvorby alfa-1-antitrypsinu má několik důsledků. Jeho nefunkční molekuly se mohou hromadit v jaterních buňkách a poškozovat je, což může časem vést k chronickému jaternímu zánětu, který může přejít do cirhózya tím se zvyšuje riziko vzniku rakoviny jater.

Zvýšená aktivita sloučenin produkovaných bílými krvinkami může poškodit řadu dalších orgánů, nejpostiženější jsou však plíce, kde dochází k rozpadu přepážek mezi plicními sklípky a ke vzniku rozedmy plic. To se projevuje námahovou dušností a nepříjemným chronickým suchým kašlem, u nemocných mohou vznikat bronchiektázie.

Stav se velmi rychle zhoršuje při současném kouření.

Diagnostika: Nejprve je nutno zjistit pacientovy obtíže a poslechnout si dýchání fonendoskopem. Nález bývá poměrně chudý, stejně tak může být relativně normální rentgen plic. Důležité je funkční vyšetření plic jako je například spirometrie – ta již ukáže narušení plicních funkcí.

Kromě toho můžeme z krve zjistit zvýšení jaterních testů, případně najít známky postižení jater včetně cirhózy. Souběžné postižení jater a plic u mladšího člověka je z hlediska diagnózy deficitu alfa-1-antitrypsinu již velmi podezřelé. Ze zobrazovacích metod je výtěžné CT vyšetření plic a ultrazvuk jater.

Ke speciálním a většinou neprováděným testům patří vyšetření koncentrace alfa-1-antitrypsinu v krvi, případně genetické vyšetření s nálezem přítomnosti některé z vyvolávajících genových mutací.

Léčba: Chybějící alfa-1-antitrypsin je možno podávat nitrožilně ve formě připraveného koncentrátu z lidské krevní plazmy, kromě toho se podávají léky na roztažení průdušek a zcela nezbytný je naprostý zákaz kouření a jeho rychlé odvykání.

Budete mít zájem:  Vitaminy Na Stres A Nervy?

V případě, že je stav komplikován infekčním zánětem průdušek, musí se podávat antibiotika a při zhoršení stavu i kyslík.

Příznaky jaterního onemocnění se léčí symptomaticky, při vzniku cirhózy se zhoršením jaterních funkcí může být jedinou možností transplantace jater.

Zdrojehttps://ghr.nlm.nih.govhttps://www.webmd.com

1-antitrypsinu příznaky, příznaky, diagnostika a léčba

Deficit Deficit alfa-1-antitrypsinu se vztahuje na autozomálně – Kodominantnist genetické onemocnění. Příčinou onemocnění – porušení ve hře na nedostatek alfa-1-antitrypsin, což má za následek snížení aktivity A1AT v plicích a krev, což vede zase k abnormální akumulaci proteinu v jaterních buňkách A1AT.

Existuje několik úrovní a formy deficitu, které závisí především na tom, kolik má pacient vadný gen.

U dospělých pacientů, ve většině případů, A1AT nedostatek s těžkou pórů vede k vývoji COPD nebo emfyzém panatsynarnoyu. Zvlášť, když se ocitnou pod vlivem jakýchkoliv rizik a tabákového kouře.

A1AT nedostatek se vyskytuje v jaterních onemocnění a jiných poruch u dětí, zřídka u dospělých.

Nemoc se zpracuje, obvykle bez dopadu škodlivé a nebezpečné faktory, respektive na průdušek a plic. Nicméně, jak asistenti jsou: vnutrishnovennainfuziya A1AT proteinu, plic a transplantace jater. Typicky, toto onemocnění se snižuje délku života a nízkou postižení.

Vyrobeno alfa 1-antitrypsinu v játrech a plic plotu enzymu elastázy, je jedním z mnoha funkcí. Normy pro hladiny v krvi, je 1,5 až 3,5 gramů / l.

V krvi u pacientů s A1AT fenotypu PiMZ, piss a Pisz – z 40% na 60% požadované úrovni. Pro ochranu plic před účinky elastázy – tyto parametry je dostačující. Ve stejných jedinců s A1AT fenotypu Pizz požadované úrovně – nižší než 15%.

Proto existuje obava, že se budou rozvíjet v mladém věku panatsiarna rozedma plic. A nejvíce znepokojující, že 50% z těchto pacientů ve skutečnosti se může vyvinout cirhóza. Tam byla způsobena podobné, A1AT se hromadí v játrech, protože není schopen správně stát. V takových případech bude jaterní biopsie odhalí PAS-pozitivní, amyláza odolný proti vzdělání.

Příznaky

Hlavními rysy tohoto onemocnění jsou: dušnost, dušnost, bolestivé suché šelesty v plicích. Tyto projevy nemoci, často podobné příznaky opakujících se infekcí dýchacích cest, jakož i onemocnění, jako je astma.

Diagnóza

Toto onemocnění je velmi obtížné zjistit. Obecně platí, že u pacientů s deficitem alfa-1-antitrypsinu léčených neúspěšně sezónu s nesprávnými diagnóz, jako jsou obstrukční chronické plicní onemocnění, astma.

Diagnóza je obvykle stanovena na základě stížností, historie, charakteristické příznaky: kašel, dušnost, respirační selhání. Navíc, tam je absolutně žádné pozitivní výsledky z probíhající léčbě onemocnění plic.

Jak je stanoveno v úrovni krve? 1-antitrypsinu. V této nemoci se sníží, normální 1,4-3,2 g / l, v závislosti na genotypu.

Při zkoumání genetické viditelné charakteristické mutace, které jsou kódovány různými způsoby, to vše závisí na stupni nedostatku? 1-antitrypsinu.

Doporučená poradenství pulmologem, gastroenterolog, lékařské genetiky.

Přes veškerý výzkum, nedostatek A1AT stále nejistý. Často choroba je spojena s COPD, které nemají vůbec žádný důvod. Ve skutečnosti, v CHOPN – 1,0% všech pacientů s deficitem A1AT. Proto testování by mělo být provedeno u všech pacientů s CHOPN, jaterní onemocnění neznámé etiologie, s nekrotické pannikulita a ireverzibilní obstrukce dýchacích cest.

Výzkum prováděný v minulosti za použití séra A1AT, což je poměrně nízká, potvrzení diagnózy. Všechny další analýzy určit genotyp a fenotyp A1AT, musel se spoléhat na předchozích analýz.

Elektroforéza proteinů a nezobrazuje přesný výsledek, což A1AT začal ukazovat cestu isoelektrické ostření v rozsahu pH 4,5-5,5.

Jiné metody deficitem alfa 1-antitrypsinu rozumí různými testy, včetně: imunitní, enzymu, klinický, sorbentnyh radiální imunodiffuzii.

Ne všechny mutantní formy fungovat v těle a projít procesem degradace a proeasomnoi, zatímco jiné jsou uloženy v ESR, s tendencí polymerovat.

Prevence

Techniky, zejména prevence nedostatku Deficit alfa-1-antitrypsinu existuje. Doporučujeme, aby se zabránilo progresi onemocnění vyloučit negativní účinky na játra a plíce.

Zde jsou některé z nich:

 • zbavit se závislostí, jako je kouření;
 • pokusit se eliminovat přímý kontakt se znečištěným ovzduším;
 • přesídlit k pobytu v nepříznivých podmínkách prostředí;
 • vyloučení alkoholu a stravy №5;
 • dechová cvičení s konkrétní dýchací rytmus;
 • omezení pohybové aktivity;
 • přerušovaný příjem hepatoprotektivní prostředky.

Léčba

Pacienti A1AD v Kanadě, Spojených státech a některých evropských zemí mohou obdržet extrahován z plazmy dárce vstupu deficitu alfa-1-antitrypsinu – intravenózně. Jako preventivní léčba, a to zejména se zaměřením na zpomalení nemoci a dále, aby nedošlo k poškození plic.

U pacientů s onemocněním jater, léčba je popsáno výše, je naprosto nevhodné. V těchto případech se léčba A1AD různý charakter – a to, úlevu od symptomů.

V závažných případech může potřebovat transplantaci jater.

K dnešnímu dni, dlouhodobé projekty týkající se účinnosti A1AT terapie – no. A realita je taková, že zvýšená léčba začíná až v souvislosti s nástupem emfyzému.

Dnes, o metodách léčby tohoto onemocnění, jsou aktivní oba profesionálové a laboratorní účely. Například, studujeme respirační a rekombinantní formy A1AT. Také vyvinuty další techniky, které by zabránilo tvorbě polymerů v játrech.

PGT Deficit alfa-1-antitrypsinu

 • PGT Deficit alfa-1-antitrypsinu
 • Test je vhodný
 • V rámci prevence pro každého, kdo aktivně pečuje o své zdraví a zajímá se o možnosti zlepšení kvality a délky svého života.Pokud se u Vás vyskytly tyto příznaky: 
 • dušnost
 • astma bronchiale
 • nespecifické plicní nebo jaterní problémy
 • panikulitida (nejasné zánětlivé i nezánětlivé změny podkožního vaziva a tuku podobné celulitidě)

Pokud se ve Vaší rodině vyskytlo či vyskytuje některé z těchto onemocnění:

 • astma bronchiale
 • chronická obstrukční plicní nemoc
 • rozedma plic
 • cirhóza jater neobjasněného původu i ve velmi mladém věku
 • karcinom jater neobjasněného původu
 • jiné nejasné plicní a jaterní problémy

Základní fakta

Budete mít zájem:  Pěstování a zpracování zeleného ječmene – co jste nevěděli

Deficit enzymu alfa-1-antitrypsinu (dále jen AAT) je relativně časté dědičné onemocnění. Vzniká na základě vrozených mutací v DNA, které se mohou vyskytovat v jedné nebo obou kopiích genu AAT a je charakterizováno nízkými hladinami enzymu AAT v krvi.

Hlavní funkce AAT v těle je vázat a tím inaktivovat jiný enzym – elastázu, která je zodpovědná za degradaci neboli odbourávání buněk i celých tkání. Nízká hladina AAT vede k nerovnováze mezi oběma enzymy a tím jednak k hromadění elastázy v plicích a jejich degradaci a jednak k hromadění AAT v játrech.

To pak vede k poškození plicní a jaterní tkáně, a pokud není uvažována možnost onemocnění deficitem AAT, může být diagnostika velmi zdlouhavá.

Časné příznaky onemocnění

Pro deficit AAT je známo poměrně velké množství různých příznaků – patří mezi ně zejména plicní projevy jako astma, dušnost a další plicní problémy nejasného původu, dlouhotrvající novorozenecká žloutenka, jaterní problémy, jaterní cirhóza mladistvých, ale i kožní problémy podobající se celulitidě. Deficit AAT může také vést ke vzniku plicního emfyzému neboli rozedmy plic, dále chronické obstrukční plicní nemoci a může též způsobit cirhózu nebo karcinom jater.

Prevence a léčba

PGT test odhalí, zda jsou přítomny mutace pro deficit AAT a pokud ano, může se pak v časných stádiích zahájit preventivní program. Na vznik klinických projevů má velmi významný vliv kouření, pobývání ve znečištěném prostředí, užívání alkoholu a celková životospráva. Například plicní projevy deficitu AAT se u kuřáků rozvíjí mezi 30. a 40.

rokem života, zatímco u nekuřáků až mezi 50. až 60. rokem života. Stejný vliv má požívání alkoholu u jaterních projevů. Zamezení vlivu těchto vnějších faktorů spolu s játra šetřící dietou proto může velmi významně oddálit dobu nástupu příznaků choroby. V případě, že se příznaky již objevily, umožní stanovení diagnózy zvolit správnou léčbu.

Léčba deficitu AAT v současné době spočívá v první řadě v úpravě diety, vyloučení alkoholu a kouření a vyhýbání se veškerým látkám poškozujícím játra. V některých případech je účinné dodávání chybějícího enzymu AAT. Další léčba je založena na tlumení klinických příznaků (podávání bronchodilatantů a kortikosteroidů), případně očkování proti určitým plicním infekcím.

V závažných případech je třeba přistoupit až k transplantaci postižených orgánů.

Zpět na Preventivní Genetické Testy.

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

Všechny jmenované součásti léčby jsou stejně důležité pro komplexní péči o pacienty s CHOPN, většina z nich se používá v kombinaci, některé jsou vázány na zvláštní situace či stádia onemocnění. Ačkoliv jsou všechna zmíněná opatření považována za přínosná, pouze některá z nich mají jasně prokázaný vliv na délku přežití nositelů tohoto onemocnění.

Komu je léčba určena?

Tento druh léčby je vymezen pouze pro jedince s těžkým deficitem alfa-1 antitrypsinu (AAT) s postižením plic, tedy pacienty s CHOPN na podkladě těžkého deficitu AAT. Na základě proběhlých studií a dosavadních pozorování je zřejmé, že je tato léčba prospěšná jen těm nemocným, kteří mají mírné až středně pokročilou rozedmu plic (CHOPN).

I když stále panují nejasnosti, jak nejlépe stanovit limity míry postižení plic k předpovědi nejlepšího efektu léčby, dosud platí poměrně konzervativní pravidla.

Ta jsou opřena o tíži obstrukční ventilační poruchy, tedy míry omezení rychlosti vydechovaného vzduchu, vyjádřenou hodnotou FEV1 (objem vzduchu vydechnutí během první vteřiny usilovného výdechu) v procentech normy. Druhým základním předpokladem je průkaz těžkého deficitu AAT, jednak jeho hladinou v krvi (pod 0,5 g/l) a pak i genetickým vyšetřením.

Posledním kritériem je objektivizované nekuřáctví. Tento požadavek nesmí být chápán jako diskriminující, protože je čistě odborný. Pokud pacient kouří, dochází totiž v plicích k inaktivaci AAT a celá léčba přichází vniveč.

Ve stručnosti jsou tedy kritéria pro náhradní léčbu následující:

 • a) FEV1 v rozmezí 30-60% normy b) hladina AAT v krvi pod 0,5 g/l
 • c) objektivizované nekuřáctví

Jak náhradní léčba AAT probíhá?

Náhradní AAT se podává v pomalé nitrožilní infuzi a dávka léku je určena hmotností pacienta. Vzhledem k tomu, že AAT podléhá spotřebování a degradaci, je nutné jej podávat opakovaně a dlouhodobě.

Léčba většinou trvá do dosažení kritérií k transplantaci plic nebo konečného stádia onemocnění, kdy podávání léku již nepřináší nemocnému prospěch. Intervaly mezi infuzemi jsou obvykle 1 týden, v některých případech mohou být prodlouženy na 2 týdny.

Každopádně je patrné, že léčbě musí každý pacient podřídit své další povinnosti či aktivity. Jen při zachování pravidelnosti podání je možné dosáhnout stabilní hladiny AAT v krvi a tak i léčebného účinku.

Náhradní léčba AAT je nesmírně nákladná, a proto je podávání léků pečlivě sledováno zdravotními pojišťovnami a v České republice soustředěno do jediného centra. V současné době pracujeme na umožnění domácího podání léků, které by značně usnadnilo léčbu pacientů ze vzdálenějších míst ČR.

Jakým způsobem je pacient sledován?

Je logické, že účinek takto náročné a nákladné léčby musí být pečlivě sledován. Pacient je v národním centru sledován v pravidelných intervalech. Kontroly klinického stavu pacienta a základní vyšetření funkce plic se provádí alespoň jednou za půl roku, každé 2 roky je prováděno zátěžové vyšetření a počítačová tomografie plic k hodnocení rychlosti poklesu hustoty plicní tkáně.

Všechny údaje jsou anonymně ukládány do národního registru pacientů s deficitem AAT jednak pro účely klinického výzkumu, ale také pro potřeby zdravotních pojišťoven.

Ostatní orgánová postižení u deficitu AAT

U izolovaného postižení jater nemá smysl podávat náhradní léčbu AAT, takoví jedinci jsou léčeni konzervativně, případně podstoupí transplantaci jater. V případě kožního postižení (panikulitida) je náhradní léčba sice v některých světových centrech podávána, ale dosud neexistuje všeobecně přijaté doporučení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector