Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba

Crohnova choroba nebo-li Crohnova nemoc (vyslovuje se jako „Kronova nemoc“) patří mezi zánětlivá onemocnění trávicího traktu. Zasáhnout může libovolné místo od úst až po konečník.

Počet pacientů s Crohnovou chorobou neustále přibývá, v současnosti jí trpí v Evropě a v severní Americe tři lidé z tisíce.

V Jižní Americe, Asii, taky v Africe se vyskytuje řidčeji, proto je toto onemocnění považováno spíše za problém rozvinutých zemí – Česko nevyjímaje.

Obsah článku:

Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba

Příčiny vzniku Crohnovy choroby

Přestože dosud není známa přesná příčina Crohnovy choroby, z výzkumů vyplývá, že jde o kombinaci nedostačné imunity, bakteriálních vlivů, životního stylu a také prostředí.

Toto onemocnění vyvolávají tehdy, pokud se tyto faktory setkají v těle lidí s genetickou predispozicí.

Vznik chronického zánětu nejčastěji postihujícího poslední úsek tenkého střeva před jeho přechodem do tlustého střeva – ileum, ale i různých úseků v tlustém střevě, se připisuje nerovnováze prozánětlivých a protizánětlivých mediátorů.

Na vzniku Crohnovy choroby se podílí genetika a vrozená snížena (nespecifická) imunita. S tímto zánětlivým onemocněním se pravděpodobně spojuje přes třicet genů, například mutace genu NOD2.

Podle posledních výzkumů se svým dílem účastní i narušená sekrece cytokinů, bílkovinných molekul sloužících v těle jako „poslové zpráv“, makrofágy. Ty jsou spolu odpovědné za správný průběh imunitní odpovědi v organismu.

Další studie se věnují úloze genů zodpovědných za oslabení schopností těla eliminovat invazivní bakterie při rozvoji onemocnění.

Úloha mikroorganismů v tomto komplikovaném zánětlivém procesu není přesně stanovena, ale někteří vědci se domnívají, že roli spouštěče sehrává bakterie Mycobacterium avium paratuberculosis, která také způsobuje Johnesovu nemoc u dobytka.

Jiní vědci, zkoumající Crohnovu chorobu, předpokládají její souvislost s výskytem bakterií rodů Yersinia a Listeria v trávicím traktu.

Faktorem podílejícím se na vzniku Crohnovy choroby může být i kouření, které zvyšuje riziko jejího vzniku až dvojnásobně, dále zvýšený příjem živočišných bílkovin, nebo užívání hormonální antikoncepce.

Crohnova choroba diagnostika

Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba

Ačkoliv se nemoc může vyskytovat také v ústech, nejčastější příznaky Crohnovy choroby jsou spojeny s trávicí soustavou a mezi její hlavní příznaky patří:

 • bolesti břicha a křeče,
 • průjmy,
 • zřídka krvavá nebo hlenovitá stolice,
 • nadýmání,
 • ztráta hmotnosti

Vyskytují se také příznaky spojené se zánětem jako jsou:

 • zvýšená teplota,
 • únava,
 • bolesti kloubů,
 • kožní vyrážky.

DIAGNOSTIKA CROHNOVA NEMOC

V diagnostice Crohnovy choroby se používá endoskopické vyšetření, krevní a radiologické testy, počítačová tomografie a magnetická rezonance pro určení rozsahu poškození střeva. Důležitá je diferenciální diagnostika, při které lékař dokáže vyloučit jiná onemocnění s podobnými projevy – například Behcetovu nemoc, či ulcerativní kolitidu.

CROHNOVA NEMOC LÉČBA

Léčba Crohnovy choroby vyžaduje dlouhodobé úsilí. Můžeme tak dosáhnout co nejdelší období výrazného ústupu zdravotních potíží, zmírnění a někdy až vymizení příznaků nemoci.

Léčba spočívá v kombinaci změny životního stylu, diet, vyžaduje dlouhodobější užívání antibiotik a přípravků na snižování zánětu a také podpůrnou léčbu přírodními prostředky.

Podle výzkumů i dostupné literatury může být při této nemoci přínosem zázvor, mrkev a mrkvová šťáva a zelený čaj.

Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Zpět do obchodu

Crohnova choroba

Crohnova choroba (colitis regionalis, ileitis terminalis) je chronické zánětlivé střevní onemocnění.

Zánět se vyskytuje ve kterékoliv části trávicí trubice a má segmentální charakter – mezi postiženými oblastmi jsou úseky zdravé sliznice. Nejčastěji postiženou oblastí je terminální ileum.

Zánět postihuje celou tloušťku stěny orgánu a vyznačuje se přítomností nekaseifikujících epiteloidních granulomů.

Epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

Crohnova nemoc se objevuje spíše u u mladších lidí. Největší prevalence je ve skupině 30-39 let [1]. 10 % pacientů je diagnostikováno před 17. rokem života [2]

 • Průměrná prevalence u dospělých je asi 130/100 000, incidence 5,6/100 000 obyvatel;
 • Incidence u dětí je na vzestupu, dosahuje až 9-10/100 000 zejména v severní Evropě [3] Incidence u dětí v ČR je 6,2/100 000[4].

Rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba Koloskopický nález postižení terminálního ilea u Crohnovy choroby, sliznice je zarudlá, edematózní

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Příčina onemocnění se zatím neví. Pravděpodobně se jedná o dysregulaci imunitní odpovědi na běžné bakteriální antigeny. Během autoimunitní reakce pak vzniká transmurální zánět, tj.

zánět, který postihne celou stěnu střeva, který často přejde i na mezenterium. Ve stěně střeva se tvoří epiteloidní granulomy, ulcerace a fisury.
Často vidíme i intramurální a intraperitoneální abscesy či píštěle (zejm. v anální oblasti).

Kvůli dlouhodobému zánětu pak může dojít k zúžení střeva zjizvením tkáně (jizevnaté striktury).

Pro Crohnovu chorobu je typické segmentální postižení GIT – tj. střídání zánětlivých a nepostižených úseků („skip lesions“). Mezi predilekční oblasti patří terminální ileum a vzestupný tračník, ale postižena může být kterákoli část GIT.[5]

 Podrobnější informace naleznete na stránce Crohnova choroba/etiopatogeneze.

Patologický obraz[upravit | editovat zdroj]

Sliznice střeva u Crohnovy nemoci v detailu

Postižena je celá střevní stěna a zánět je segmentální nebo plurisegmentální. Typicky se střídají postižené úseky s nepostiženými (na rozdíl od ulcerózní kolitidy).

 Podrobnější informace naleznete na stránce Nespecifické střevní záněty.

Makroskopický obraz[upravit | editovat zdroj]

Makroskopicky vidíme ztluštění střevní stěny a mesenteria. Regionální lymfatické uzliny jsou často zvětšené.
Sliznice je hypertrofická a edematózní.

Obraz se často přirovnává k dlažebním kostkám – protáhlé aftózní vředy nad lymfatickými folikuly obklápějící nepostiženou sliznici, navalitá ústí píštělí, pseudopolypy.
Postižení serózy vede ke srůstům, v nichž vznikají píštěle.

V dalším průběhu onemocnění následuje fibroprodukce, která vede ke vzniku stenóz.

Mikroskopický obraz[upravit | editovat zdroj]

V mikroskopu vidíme edém sliznice s polymorfonukleární infiltrací, následně fibroprodukce se vznikem tuberkuloidních granulomů (epitheloidní buňky a obrovské buňky Langhansova typu, na rozdíl od TBC nekaseifikují) v submukóze, subseróze i regionálních uzlinách.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Jako všechny autoimunitní choroby se i Crohnova nemoc projevuje ve více systémech. Typická manifestace je v trávicím traktu, ale postiženy bývají i oči, kůže a sliznice, játra, pankreas, ledviny a často je porušena i krevní homeostáza.

Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba Postižení Bauhínské chlopně u Crohnovy choroby, koloskopie

Intestinální manifestace[upravit | editovat zdroj]

Mezi časté projevy patří bolesti břicha a chronický průjem (vzácně s krví). Kolem konečníku se mohou vyskytnout fisury, perianální abscesy, píštěle a marisky (anální řasy – kožní výrůstky v oblasti přechodu análního otvoru a kůže).[5]

Mimostřevní projevy[upravit | editovat zdroj]

Mimostřevní příznaky se vyskytují u více než 40 % pacientů. Často předchází střevní projevy až o několik let. Jsou to většinou nespecifické příznaky jako recidivující horečky, anorexie, úbytek hmotnosti a opoždění růstu zvláště u dětí. Mezi hlavní systémy, které bývají postižené patří:

 • skelet: porucha růstu a osteoporóza (prozánětlivé cytokiny potlačují růst, tlumí tvorbu IGF-1, stimulují kostní resorpci; nedostatečný energetický příjem, malabsorpce, ztráty bílkovin a stopových prvků stolicí, chronická léčba kortikosteroidy);
 • kůže a sliznice: aftózní stomatitida, gingivitida, cheilitis granulomatosa, na bércích erythema nodosum a hnisavá pyodermie;
 • oči: iritida, uveitida, episkleritida; u dětí vzácné; terapie kortikoidy může vyvolat kataraktu a glaukom;
 • játra a pankreas: primární sklerózující cholangitida, cholecystolitiáza; pankreatitida po terapii azathioprinem nebo mesalazinem;
 • cévní systém: hyperkoagulační stav (trombocytóza, zvýšená koncentrace fibrinu, faktoru V a VII, snížení antitrombinu), které mohou způsobit hlubokou žilní trombózu, plicní embolii či CMP;
 • ledviny a močové cesty: píštěle, močové kameny.[5]

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Zánět se často šíří do okolí a tvoří píštěle (tj. kanálky spojující místa zánětu s jakýmkoliv jiným místem). Píštěle mohou být:

 • vnitřní: enteroenterické, enterokolické, enterovesikální, rektovaginální,
 • zevní (břišní stěny perinea).

Mezi další komplikace patří:

 • tvorba abscesů, které mohou být mezikličkové, pánevní, retroperitoneální, jaterní,
 • stenóza střeva, která je nebezpečná kvůli hrozícímu ileu,
 • perianální fisury,
 • perforace střeva a její komplikace: peritonitida,
 • masivní krvácení,
 • toxické megakolon,
 • zvrat v karcinom.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika onemocnění se klasicky opírá o anamnézu, fyzikální vyšetření, laboratorní a zobrazovací metody.

V anamnéze pacientů jsou často bolesti břicha, chronický průjem, opoždění růstu (může předcházet GIT projevům) a recidivující horečky.

Během fyzikálního vyšetření najdeme typické kožní změny, sliznic, oblasti konečníku a genitálu (píštěle, marisky) a můžeme nahmatat abdominální rezistenci.

Laboratorní diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Markery akutního a chronického zánětu: CRP, FW, hladina albuminu, krevního obrazu – anémie, leukocytóza, trombocytóza.
 • Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) pozitivní u více než 50 % pacientů.
 • Parametry funkce jater, ledvin, pankreatu – riziko postižení těchto orgánů.
 • Kalprotektin ve stolici – ukazatel zánětu sliznice (leukocytární cytosolový protein, který se uvolňuje z leukocytů po jejich aktivaci či lýze).
 • Okultní krvácení ve stolici.

Zobrazovací metody[upravit | editovat zdroj]

 • Ultrazvuk – ztluštění střevní stěny a břišní absces.
 • Enterografie pomocí MR, MR vyšetření pánevního dna.
 • Dříve enterografie (enteroklýza; pod RTG kontrolou do duodena sondou aplikována baryová suspenze a poté roztok methylcelulózy).
 • Irigografie (RTG vyšetření tlustého střeva po nálevu kontrastní látky konečníkem) – když není možné endoskopické vyšetření.
 • Fistulografie (nástřik píštěle kontrastní látkou pod RTG kontrolou).
 • CT – dg. břišních abscesů.

Endoskopické vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Kolonoskopie – umožňuje makro- i mikroskopické vyšetření sliznice (aftoidní léze, ulcerace, dlaždicový reliéf, striktury); u dětí v celkové anestezii.
 • Gastroskopie.
 • Kapslová endoskopie (miniaturní digitální kamera v plastové kapsli 11 x 26 mm) – umožňuje vyšetřit tenké střevo (úsek mezi gastroskopem a kolonoskopem); lze použít od cca 6 let věku, u malých dětí se zavádí gastroskopem do duodena.[5]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Léky užívané k léčbě Crohnovy nemoci
Mediakamentózní terapie

 • kortikosteroidy – k zahájení terapie při akutním zánětu; navodí remisi asi u 85 % pacientů;
  • systémově Prednison 1-2 mg/kg/den (maximálně 60 mg/den) po dobu 2-4 týdnů, poté postupné snižování;
  • popř. lokálně účinný budesonid – méně účinný, méně nežádoucích účinků;
 • imunomodulační léky – k udržení remise bez podávání kortikoidů
  • thiopuriny – nutnost sledovat krevní obraz, jaterní testy a amylázu; riziko alergické reakce;
  • metotrexát
 • antibiotika (ciprofloxacin, metronidazol)
 • 5-aminosalicyláty (sulfasalazin, mesalazin) – účinkují spíše při ulcerózní kolitidě.[5]

Cílená terapie (biologické preparáty)

 • infliximab (Remicade) – chimérická monoklonální protilátka (lidská+myší) proti TNF-α – při rezistenci na konvenční terapii;
 • adalimumab (Humira) – lidská monoklonální protilátka.[5]

Nutriční terapie

 • úplnou enterální výživou lze navodit remisi – úplná enterální výživa (elementární strava na bázi aminokyselin) po dobu 4-6 týdnů utlumí zánět (zejm. u dětí), ale bývá často relaps po ukončení.[5]

Chirurgická terapie

 • riziko recidivy i po úspěšné operaci;
 • indikována při komplikacích (perforace, krvácení, píštěle, abscesy, striktury, výrazná růstová retardace, tumory).[5]
 1. resekce s anastomózami nebo stomiemi,
 2. strikturoplastiky a balónkové dilatace stenóz,
 3. drainage abscesů,
 4. fistulotomie,
 • resekce by měly být co nejmenšího rozsahu (možnost opakovaných resekcí při recidivách, nutnost zachovat alespoň 60 cm tenkého střeva, spíše než resekcím se dává přednost strikturoplastikám), anastomosy end–to–end, stomie u akutních stavů nebo nejde-li rekonstruovat oblast rekta, při rekonstrukci v oblasti rekta nevytvářet pouch, výkony:
 1. segmentární resekce tenkého a tlustého střeva,
 2. ileocekální resekce s ileo-acendentoanastomózou,
 3. pravostranná hemikolektomie s ileo-transversoanastomózou,
 4. subtotální kolektomie s ileo-rektoanastomózou,
 5. proktokolektomie s ileostomií,
 6. abdominoperineální amputace s kolostomií,
 • není-li rektum postiženo, je výhodnější jej ponechat i při trvalé ileostomii (šetření nervových pánevních pletení – sexuální funkce, nevýhodou je nutnost opakovaných kontrol rekta, zda v něm nedochází ke vzniku zánětlivých lézí),
 • apendektomie znamená riziko tvorby píštělí, spíše se ale provádí, protože při recidivě tak můžeme apendicitidu jako příčinu potíží vyloučit.
Budete mít zájem:  Jaké Jsou Příznaky Rakoviny Tlustého Střeva?

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Není známá, protože důvod autoagresivity imunitního systému není vysvětlen.

Crohnova choroba vs. ulcerózní kolitida[upravit | editovat zdroj]

Crohnova choroba vs. ulcerózní kolitida

Crohnova choroba
Ulcerózní kolitida

lokalizace celý trávicí trakt, nejčastěji terminální ileum rektum a kolon
RTG břicha segmentární postižení (střídání zánětlivých a nepostižených úseků) kontinuální postup orálním směrem
ztluštění střevní stěny, stenózy vymizelá haustrace
endoskopie diskontinuální postižení, fokální afty, lineární vředy hemoragická sliznice, difuzní zánět, pseudopolypy
histologie zánět všech vrstev střevní stěny (transmurální) zánět sliznice a submukózy
typické epiteloidní granulomy, lymfocytární infiltráty kryptitida, kryptové abscesy
klinický obraz bolesti břicha, úbytek na váze, průjmy s krví a hlenem krvavé průjmy s tenezmy
komplikace tvorba píštělí, stenóz a abscesů zvýšené riziko vzniku karcinomu/megakolon[6]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ↑ BERNSTEIN, Charles N, Andre WAJDA a Lawrence W SVENSON. The Epidemiology of Inflammatory Bowel Disease in Canada: A Population-Based Study. The American Journal of Gastroenterology. 2006, roč. 7, vol. 101, s. 1559-1568, ISSN 0002-9270. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2006.00603.x.
 2. ↑ GHIONE, Silvia, Hélène SARTER a Mathurin FUMERY. Dramatic Increase in Incidence of Ulcerative Colitis and Crohn's Disease (1988–2011): A Population-Based Study of French Adolescents. American Journal of Gastroenterology. 

Jak se léčí Crohnova choroba

Crohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba

V dnešní době se dělíme na dvě skupiny. V první skupině najdeme ty, kteří se stravují zdravě, kteří dbají na to, co jedí. Druhá skupina je bohužel větší a je plná lidí, kteří se stravují v nezdravých rychlých občerstveních a kteří tak neprospívají svému zdraví. Jak jsme zmínili, druhá skupina je bohužel větší a počet lidí se v ní neustále zvyšuje. Pokud si však nebudeme dbát na to, co jíme, můžeme tím poškodit náš žaludek či trávení. Jednou z nemocí, která nás může postihnout, je Crohnova choroba. Že jste o ní doposud neslyšeli? Nyní se o ní dozvíte vše potřebné.

Závažných onemocnění střev je mnoho. Crohnova choroba se řadí k těm nejčastějším onemocněním, s nimiž se potýkáme. Jak se však tato nemoc projevuje, jak se léčí a co ji vlastně způsobuje?

Co je to Crohnova nemoc?

Nejdříve si nemoc pojďme představit. Tato nemoc vzniká na základě imunitních procesů nebo na základě genetiky. Jedná se o chronický zánět, který nepostihuje jen trávicí trubici, ale i tenké střevo, tlusté střevo či jícen a dutinu ústní.

Více jak padesát procent nemocných trpělo zánětem tenkého či tlustého střeva, jícen či ústní dutina je zasažena spíše ojediněle. Nejčastěji se vyskytuje u lidí, kteří spadají do věkové kategorie dvacet až čtyřicet let. Spouštěčem této nemoci je většinou infekce, a to buď bakteriální, nebo virová. Je velice zajímavé, že onemocnění se projevuje více u žen, než u mužů.

V poslední době se choroba vyskytuje čím dál častěji, na sto tisíc obyvatel spadá dvacet nemocných lidí.

Co chorobu způsobuje?

Jak jsme zmínili, spouštěčem je většinou infekce. Nemoc se však může projevit i u lidí, kteří konzumují nadměrné množství rafinovaných cukrů a na druhou stranu nemají dostatek vlákniny.

Onemocnění se může přenášet i geneticky.

Jestliže tedy máte či měli jste v rodině někoho, kdo trpěl tímto závažným onemocněním střev, vyhledejte lékařskou pomoc, aby nemoc mohla být zachycena včas a mohla se začít včas léčit.

Jak se Crohnova choroba projevuje?

Z počátku Crohnovu chorobu nerozpoznáte od klasické střevní chřipky. Vyskytnou se bolesti břicha, průjmy či teplota.

Že trpíte Crohnovou chorobou, poznáte tak, že začnete výrazněji hubnout a jste stále unaveni. Mezi méně časté příznaky se řadí krev ve stolici či zástava plynů.

Ve výjimečných případech se stává, že vás bolí klouby, ledvinové kameny nebo dostanete zánět duhovky.

Crohnova nemoc trápí i děti

Nejčastěji touto nemocí trpí lidé ve věku dvaceti až třiceti let, ale bohužel jsou mezi nemocnými i děti. U dětí se nejedná přímo o zánět trávicího traktu.

Je to spíše zánět kyčelníku, který je součástí tenkého střeva (tvoří jeho poslední část). U dětí je Crohnova choroba problematičtější a má trochu jiný průběh.

Zánět, i když začíná v poslední části tenkého střeva, se velice rychle šíří a může zasáhnout jakoukoliv další část, která vede od jícnu až ke konečníku dítěte.

Je zajímavé, že Crohnovou chorobou trpí celá řada dětí, ale nikdo to až do dospělosti nepozná. Je to z toho důvodu, že se jim příznaky projeví až v dospělém věku. Jen třiceti procentům nemocných dětí se onemocnění projeví v raném dětství.

Jak se Crohnova choroba u dětí projevuje?

Příznaky jsou zhruba stejné jako u dospělých. Také se vyskytne horečka či bolest břicha. Následuje chronický průjem a krvácení z konečníku, které však není jen při vyprazdňování. Dítě viditelně zhubne.

Jak probíhá Crohnova nemoc u dětí?

Průběh Crohnovy nemoci u dětí je poměrně stejný jako u dospělých. I dítě prochází dvěma periodami, které se neustále střídají. Při jedné je dětem zcela dobře, příznaky se neprojevují. Druhá je však mnohem bolestivější, protože se příznaky ukážou „v celé své kráse“.

Jaká jsou rizika?

Bohužel s dětskou Crohnovou nemocí přichází na scénu mnohá rizika. Jedná se například o ledvinové kameny, o žlučové kmeny nebo o kožní vyrážky, kterých se těžko zbavuje.

Děti mohou dostat zánět úst nebo zánět očí, na scénu může přijít i artritida. Výjimečným rizikem je chybná funkce hepatocytů (laicky řečeno: částečná dysfunkce jater).

K rizikům, které přináší Crohnova nemoc dětem, se řadí i anémie.

Jaká následuje dieta po Crohnově chorobě?

U dětí je velice důležitá dieta, která se nařídí v době léčby. U dospělých dieta není většinou nutná (nutná je hlavně u ulcerózní kolitidy).

Je třeba, abyste se poradili s ošetřujícím lékařem, který vám navrhne vhodnou formu jídelníčku. Jídla obsažená v jídelníčku by měla být plná živin a tělu prospěšných látek. Žádná potravina by neměla vyvolávat průjem.

Pokud dítě i během léčby trpí průjmem, něco je v nepořádku.

Obecně platí, že průjem se u dětí nesmí podceňovat. Může to být signál, jenž upozorňuje na nepříjemnou a často velice nebezpečnou nemoc. Dítě během léčby musí dodržovat pitný režim. Stejně jako u dospělých, tak i u dětí platí, že mnoho tekutin jde ven, proto musí jít tekutiny i dovnitř.

Jaké jsou příčiny vzniku Crohnovy choroby u dětí?

Bohužel nelze stoprocentně říct, co způsobuje Crohnovu chorobu v tak raném věku. Dosud nebyl zcela prokázán důvod vzniku. U čtyřiceti procent dětských pacientů je Crohnova choroba způsobena genetikou, tedy dědičností, ale proč se vyskytuje Crohnova choroba u zbylých šedesáti procent, to je otázka. Svou roli může hrát strava i slabý imunitní systém.

Lze předcházet tomuto onemocnění?

Pokud máte z Crohnovy nemoci respekt či strach, zkuste nemoci předcházet. Dětem dávejte kvalitní stravu, která je plná vlákniny a vitaminů. Zbytečně je nestresujte.

Jak se nemoc léčí?

Samozřejmě Crohnova choroba nepatří k onemocněním, jež nelze vyléčit, jen je léčba během na dlouhou trať. Léčba není jednoduchá, je skutečně zdlouhavá. Během léčby jsou předepsány léky, které je třeba brát tak, jak je doporučeno.

Po dobu léčby se pacient musí šetřit, fyzické aktivity jsou omezeny. Během léčby je třeba dodržovat vhodnou stravu, která obsahuje to, co tělo potřebuje a vyžaduje (zejména vlákninu, zdravé tuky či vitaminy).

Předepisuje se mesalazin či sulfasalazin.

Bohužel při léčbě nemoci může dojít ke komplikacím. Střeva se mohou ucpat, zánět se může i přes dostatečné množství léků rozšířit a může napadnout další orgány. V tomto případě není jiného řešení, než podstoupení operace, během které dojde k odstranění nemocné části střeva.

Dalo by se říct, že toto onemocnění je velice záludné a právě proto je velmi nebezpečné. Co je však pozitivní, tak je to, že medicína jde neustále kupředu, a to doslova sedmimílovými kroky. Nejen, že se vyvíjí léky na rakovinu, ale taky se vyvíjí biologická léčba Crohnovy choroby.

Můžu onemocnění předcházet?

Jak jsme zmínili, Crohnova nemoc je většinou způsobena infekcemi nebo za ni mohou geny. To však neznamená, že nemůžete udělat nic proto, aby vás nemoc nepostihla. Lékaři doporučují snažit se jíst lépe. Nemusíte z ničeho nic omezit přísun nezdravých potravin či přísun cukrů, stačí, když to nebudete s cukry či nezdravými jídly přehánět.

Více o tom, jak předcházet této nemoci, se nejspíše dozvíme za několik let. V současné době totiž probíhají výzkumy, které se zaměřují na vliv látek v potravinách, na vliv zlozvyků či jiných látek.

Jak se stravovat při Crohnově chorobě

Během léčby se doporučuje dodržovat jídelníček. Otázkou tedy je, co by se mělo po Crohnově nemoci jíst a co ne? Ne každému člověku je nařízena dieta. Většinou stačí, když do svého jídelníčku zařadíte větší množství vlákniny či vitaminů. Pacienti, u nichž se vyskytly nějaké komplikace, mohou mít nařízenou dietu. Co však dieta zahrnuje?

Znáte bezezbytkovou dietu?

Pro Crohnovu nemoc je tou nejlepší dietou takzvaná bezezbytková dieta. Jedná se o dietu, při níž konzumujete takové potraviny, které ve střevech a ve stolici zanechávají minimum zbytků (tedy látek, které střeva nestihla zpracovat nebo nestačila zpracovat). Díky tomu, že v těle zůstává minimum zbytků, nedojde ke dráždění sliznice či ke zvýšení peristaltice střev.

Tato dieta si klade za cíl to, že přinese do těla dostatečné množství bílkovin, vlákniny, vitaminů a že odbourá zbytečně velké množství tuků.

Při bezezbytkové dietě se tedy nesmaží, nerestuje ani nepeče na tuku. Omáčky ani polévky se zásadně nezahušťují jíškou a tuk se nikdy nepřepaluje. Potraviny se většinou dusí nebo vaří, povolený je kousek másla. Zamezuje se velké konzumaci solí či cukru, jí se více zeleniny a ovoce.

Jaké potraviny nejsou vhodné?

Při bezezbytkové dietě existuje mnoho potravin, které se nedoporučuje jíst. Na seznam tabu potravin se řadí následující potraviny:

 • pražená kukuřice
 • smažená jídla
 • pečivo se semeny
 • ovoce, zelenina se semeny
 • káva
 • obecně rajčata
 • čokoláda
 • alkohol
 • perlivé nápoje

Na co si dát pozor

Sice se doporučuje jíst větší množství ovoce a zeleniny, ovšem pozor si dejte na semínka. Pokud trpíte akutním zánětem střev, semínkům a zrníčkům se musíte vyvarovat. Mohou totiž vyvolat průjmy, protože se v trávicím ústrojí dokonale nestráví.

Navíc mohou způsobovat bolesti břicha. Proto se nedoporučuje jíst ani pečivo, které je plné semínek. Vyhněte se také kávě – kofein výrazně dráždí sliznici a může zhoršit toto onemocnění. Alkohol je naprosté tabu, stejně jako čokoláda.

Zakázané jsou bohužel i perlivé nápoje. Bublinky způsobují plynatost a dráždí sliznici. Perlivým nápojům se vyhněte i několik měsíců po léčbě, protože nemoc mohou vrátit (při léčbě ji mohou zhoršit). V seznamu najdeme i smažená jídla, což je logické. Obsahují vysoké procento tuku. Jestliže je přestanete konzumovat, budete se mnohem lépe cítit.

Crohnova nemoc | Příčiny, příznaky, diagnostika, léčba

Crohnova nemoc, nebo také Crohn, Crohnova choroba a regionální enteritida je zánětlivé střevní onemocnění. Je to jeden ze dvou hlavních typů zánětlivých onemocnění střev (IBD) spolu s ulcerózní kolitidou. Obě onemocnění spočívají v imunitní reakci proti střevnímu traktu.

 Crohnova choroba se často projevuje v tenkém střevě, což může způsobovat průjem a bolesti břicha. Můžete trpět menší chutí k jídlu a Crohnova nemoc ztěžuje tělu vstřebávání živin z jídla, které jíte. S Crohnovou chorobou může být těžké získat dostatek výživy a pro udržení zdravé tělesné hmotnosti.

Obsah článku:

 1. Co je Crohnova nemoc
 2. Crohnova nemoc příznaky a projevy
 3. Co způsobuje Crohnovu nemoc
 4. V jakém věku se u lidí rozvíjí Crohnova choroba
 5. Kdy navštívit lékaře
 6. Diagnostika Crohnovy choroby
 7. Komplikace Crohnovy choroby
 8. Dieta

Co je Crohnova nemoc (choroba)

Crohnova nemoc je zánětlivé střevní onemocnění (anglicky IBD – anglicky „Inflammatory Bowel Disease“). Způsobuje zánět trávicího traktu, který se poté může projevovat:

 • bolestmi břicha
 • silným průjmem
 • únavou
 • také i hubnutí
 • podvýživou

Zánět způsobený Crohnovou chorobou může u různých lidí postihnout různé oblasti zažívacího traktu. Zánět způsobený Crohnovou chorobou se často šíří hluboko do vrstev postižené střevní tkáně. Crohnova nemoc tak může být velmi bolestivá a oslabující. Někdy může vést k život ohrožujícím komplikacím.

Je nutný další výzkum Crohnovy choroby. Vědci si nejsou jisti, jak nemoc začíná, jakým způsobem se Crohn s největší pravděpodobností bude rozvíjet, nebo jak nejlépe omezit její vývoj. Přes velké pokroky v léčbě v posledních třech desetiletích zatím není k dispozici žádná léčba.

Kde a jak se Crohnova nemoc projevuje

Crohnova nemoc se nejčastěji vyskytuje v tenkém střevu a tlustém střevu. Může ovlivnit jakoukoli část vašeho gastrointestinálního (GI) traktu, od úst až po konečník. Může zasáhnout pouze některé některé části GI traktu a jiné naopak může přeskočit a působit potíže až v částech dalších.

I když tedy neexistuje žádná známá léčba Crohnovy choroby, terapie mohou výrazně snížit její příznaky a symptomy, a dokonce způsobit dlouhodobou remisi. Díky léčbě může velké procento pacientů s Crohnovou nemocí dobře fungovat a kvalita jejich života se zlepšuje.

Příznaky Crohnovy nemoci

U některých lidí s Crohnovou chorobou je postižen pouze poslední segment tenkého střeva (ileum). V jiných je nemoc omezena na tlusté střevo (nebo pouze část tlustého střeva). Mezi nejčastější oblasti postižené Crohnovou chorobou patří poslední část tenkého střeva a tlustého střeva. Jak se projevuje Crohnova nemoc?

Příznaky a projevy Crohnovy choroby mají různé podoby: od mírných po těžké. Obvykle se vyvíjejí postupně, ale někdy se objeví náhle, bez varování. Můžete také mít období, kdy nemáte žádné obtíže anebo příznaky.

Crohnova nemoc – příznaky:

 • únava
 • bolesti břicha
 • křeče břicha
 • průjem
 • snížená chuť k jídlu a hubnutí
 • horečka
 • krev ve stolici
 • vředy v ústech nebo afty
 • zánět kůže, očí a kloubů, zánět jater nebo žlučových cest
 • zpožděný růst nebo sexuální vývoj (u dětí)

Příčiny vzniku Crohnovy nemoci

Není jasné, co způsobuje Crohnovu nemoc. Dříve byl předpoklad, že je způsobena nezdravým stravováním a špatnými stravovacími návyky. Velká míra byla také připisována stresu. V současnosti se však více lékařů přiklání k názoru, že toto jsou pouze činitelé, které Crohnovu nemoc komplikují, ale že nejsou přímou příčinou vzniku choroby.

Následující faktory ovlivňují to, zda nemoc propukne:

 • imunitní systém
 • geny a dědičnost-je pravděpodobnější, že budete mít Crohnovu nemoc, pokud ji má blízký člen rodiny
 • bakterie anebo vir v žaludku
 • abnormální rovnováha střevních bakterií

Rizikové faktory propuknutí Crohnovy nemoci

Mezi faktory, které mohou zvyšovat riziko Crohnovy nemoci, patří:

 1. genetické faktory
 2. imunitní systém jednotlivce
 3. faktory prostředí
 4. kouření
 5. etnická skupina
 6. užívání protizánětlivých léků

Přibližně 3 z 20 lidí s Crohnovu nemoc má blízkého příbuzného s touto nemocí. Role může hrát bakterie nebo virus. Například bakterie E. coli byly spojeny s Crohnovou nemocí.

 Kouření je dalším rizikovým faktorem. Crohnova nemoc se častěji objevuje u bělochů než u jiných etnik.

 Mnohem více se Crohnova nemoc projevuje u lidí, kteří bydlí v průmyslových oblastech a velkých městech.

V jakém věku se u lidí rozvíjí Crohnova choroba

Podle nadace Crohn’s & Colitis Foundation se u většina lidí dozví o diagnóze Crohnovy choroby ve věku od 15 do 35 let. Průměrný věk diagnózy Crohnovy choroby je tedy 29,5 roku. Diagnóza nemoci může být zpožděná i o 1–5 let od jejího vzniku.

Někteří pacienti mohou již Crohnovu nemoc mít, ale ta jim nezpůsobuje žádné problémy. Tito jedinci nemusí mít vůbec žádné příznaky nebo mohou mít pouze příznaky syndromu dráždivého tračníku.

I v tomto případě je možné Crohnovu chorobu diagnostikovat: testováním na zánětlivého markeru nazývaného C-reaktivní protein nebo endoskopickým vyšetřením.

Kdy navštívit lékaře

Navštivte praktického lékaře, pokud máte Vy nebo Vaše dítě:

 • krev ve stolici
 • průjem po dobu delší než 7 dnů
 • časté bolesti žaludku nebo křeče
 • hubnete bez důvodu, nebo Vaše dítě neroste tak rychle, jak byste očekávali

Praktický lékař se pokusí zjistit, co způsobuje Vaše obtíže a může Vás doporučit k vyšetření na kontrolu Crohnovy nemoci.

Diagnostika Crohnovy nemoci

Lékař se Vás zeptá na Vaše příznaky, projevy a obtíže. Fyzické vyšetření (prohmatání oblasti břicha, žaludku a střev) může odhalit hrudku v břiše, způsobenou spojením smyček zanícených střev.

Při diagnostice Crohnovy nemoci mohou pomoci následující testy:

 • odběr vzorku stolice
 • odběr krve: krevní testyCrohnova choroba – co to je – příznaky, příčiny a léčba
 • biopsie
 • sigmoidoskopie, kde se ke zkoumání dolního střeva používá krátká ohebná trubice (sigmoidoskop)
 • kolonoskopie, kde se k prozkoumání tlustého střeva používá dlouhá, flexibilní trubice (kolonoskop)
 • endoskopie, pokud se objeví příznaky v horní části střeva. Dlouhý, tenký, pružný dalekohled (endoskop) prochází jícnem do žaludku
 • CT, které odhalí změny uvnitř střeva

Crohnova nemoc a její možné komplikace

Pokud jsou příznaky Crohnovy nemoci závažné a opakující se, je pravděpodobné, že bude i vyšší procento komplikací. Následující komplikace mohou vyžadovat operaci:

 • vnitřní krvácení
 • zúžení, což může způsobit hromadění jizev a částečné nebo úplné zablokování střeva
 • perforace, když se ve stěně střeva vznikne malá díra, ze které může unikat obsah střeva a může tak docházet k infekci nebo abscesu
 • píštěl, když se vytvoří kanál mezi dvěma částmi střeva
 • podvýživa: průjem, bolest břicha a křeče mohou pro vás obtížné jíst nebo pro vaše střevo absorbovat dostatek živin
 • anémie
 • jiné zdravotní problémy-kožní poruchy, osteoporóza, artritida a onemocnění žlučníku nebo jater

Mezi další komplikace Crohnovy nemoci patří přetrvávající nedostatek železa, problémy s absorpcí potravin. Dále je zde mírně vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.

Dieta

Co jíst při Crohnově chorobě? Kdy a jak? Jak jídla připravovat? K dipozici jsou různé články o dietních opatřeních při Crohnově chorobě. Faktem však je, že neexistuje žádná vědecky prokázaná dieta pro zánětlivé onemocnění střev.

Většina odborníků se však domnívá, že pacienti mohou pojmenovat konkrétní potraviny, které vyvolávají jejich gastrointestinální příznaky. Vyhýbáním se nevhodným potravinám může omezit příznaky Crohnovy nemoci jako jsou: plynatost, nadýmání, bolesti břicha, křeče a průjem.

Tyto jsou pak lépe zvládnutelné a zároveň dáte zaníceným střevům čas na uzdravení.

Nevhodné potraviny

Když se u Vás objeví příznaky Crohnovy choroby, je vhodné zcela vynechat:

 • pálivá nebo mastná jídla
 • celozrnné výrobky
 • ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vlákniny
 • ořechy a semena
 • kofein a alkohol 

Pokud trpíte problémy s absorpcí živin v důsledku Crohnovy nemoci, je důležité dodržovat vysokokalorickou stravu s vysokým obsahem bílkovin. Váš jídelníček a efektivní dietní plán pro Crohnovu chorobu konzultujte s odborníky.

Dbejte na pravidelnost stravování a vhodné potraviny. To Vám pomůže zajistit dostatek bílkovin, kalorií a živin. Kromě toho je vhodné užívat jakékoli vitamínové a minerální doplňky doporučené lékařem.

Tímto způsobem budete schopni doplnit potřebné živiny.

Příprava jídla a plánování jídla

Neexistuje žádné univerzální řešení, ale tyto rady tipy Vám mohou pomoci:

 1. Jezte čtyři až šest malých jídel denně.
 2. Pijte dostatečné množství tekutin, aby Vaše moč byla světle žlutá až čirá. Vhodné jsou: voda vývary, rajčatová šťáva nebo rehydratační roztoky.
 3. Pijte pomalu a nepoužívejte brčka (pití brčkem je často příčinou nadýmání – kvůli množství spolykaného vzduchu).
 4. Připravte si jídlo předem a nakupujte pouze potraviny, které dobře snášíte.
 5. Používejte jednoduché techniky vaření – vařte, grilujte, vařte v páře, duste.
 6. Díky potravinovému deníku můžete sledovat, co jíte a pijete, jaké potraviny Vám vyhovují, anebo jaké způsobují potíže.

Mohlo by Vás zajímat:

Crohnova choroba: příznaky, léčba (Crohnova nemoc)

DISKUSE, Popis, Prevence, Příznaky, Vyšetření, Léčba, Prevence

Crohnova nemoc je chronický zánět trávicí trubice,
nejčastěji tenkého střeva (50%), méně často
tlustého střeva (30%) a vzácně i jícnu
nebo ústní dutiny (5%).

Toto onemocnění vzniká na základě imunitních procesů a genetické
predispozice. Spouštěcím faktorem může být někdy bakteriální či
virová infekce. Projeví se obvykle mezi 20. až 40. rokem.

Výskyt byl prokázán více u žen než u mužů a vykazuje také značné
geografické rozdíly. Zejména v průmyslově vyspělých zemích severní
polokoule je Crohnova nemoc zřetelně častější.

V posledních letech
nepochybně přibývá i u nás, ze 100 000 obyvatel jí onemocní asi
20 lidí.

Prevence a rizikové faktory Crohnovy choroby

 • Proti tomuto onemocnění bohužel zatím neexistuje žádná zaručená
  prevence.
 • Uvažuje se o škodlivém vlivu stravy s nadbytkem
  rafinovaných cukrů a nedostatkem rozpustné vlákniny, která by tak mohla
  narušit složení přirozené střevní flóry.
 • Podobný efekt má časté užívání antibiotik.
 • Akutní zhoršení či nové vzplanutí nemoci působí
  kouření, užívání nesteroidních
  antirevmatik
  (Brufen, Acylpyrin, Diclofenak,…) a hormonální
  antikoncepce
  .

Lidé, v jejichž rodině se již Crohnova nemoc vyskytuje, by měli být
sledováni na gastroenterologických pracovištích, aby se případné
propuknutí nemoci zachytilo včas. Mají totiž mnohonásobně vyšší riziko
této nemoci.

Jediný způsob, jak zabránit těžšímu průběhu nemoci, je
všimnout si časných příznaků a nepodceňovat je. Plno pacientů totiž
přijde k lékaři až po několika letech, kdy mohou bez léčby vznikat
komplikace.

Příznaky a projevy Crohnovy choroby

Onemocnění probíhá většinou chronicky, střídají se období
vzplanutí s obdobími, kdy je pacient bez obtíží.

U většiny nemocných se období vzplanutí vyznačuje
mírnou až střední aktivitou nemoci.

Pacienti mívají bolesti
břicha
, vleklé průjmy, mírné
teploty, cítí se více unavení a
hubnou.

Může se objevit zvracení, křeče, zástava plynů a
zřídka krev ve stolici, ta je typická spíše pro jiné, ačkoliv velmi
podobné, zánětlivé onemocnění – ulcerózní kolitidu.

Pokud se tyto potíže po nějaké době několikrát opakují, není dobré
přisuzovat je nějaké chybě ve stravování nebo horšímu zažívání.
Raději navštivte svého lékaře a on vám doporučí některá vyšetření.
Lepší je na nemoc přijít včas a začít ji léčit nebo ji vyloučit a
zbytečně se tím netrápit.

U některých nemocných dominují projevy v jiných oblastech těla.
Může se jednat o bolesti kloubů, ledvinné
a žlučové kameny, zánět duhovky a
závěsného aparátu oka nebo kožní onemocnění zvané
erythema nodosum.

Vyšetření Crohnovy choroby

Úkolem lékaře v rámci diagnostiky bude rozlišit tuto nemoc od
ulcerózní kolitidy, která vypadá velmi podobně a
předpokládá se u ní i obdobný mechanismus vzniku. Ulcerózní kolitida
však nikdy nepostihuje tenké střevo.

Diagnostika se stanovuje především na základě klinických obtíží,
koloskopie a rentgenového snímku.
V ojedinělých případech (5-10%) postižení tlustého střeva se nepodaří
s jistotou určit, o kterou z těchto dvou nemocí se vlastně jedná.
Crohnova nemoc se může ve svých akutních počátcích jevit také jako
zánět slepého střeva, ten se však snadno odliší.

Léčba Crohnovy choroby

Co obnáší léčba Crohnovy nemoci? Především je to její dlouhodobost,
protože i období zlepšení stavu vyžadují udržovací dávky léků. Volba
léčebné strategie závisí na lokalizaci procesu, rozsahu postižení a
aktivitě nemoci.

Obecně se doporučuje šetřící režim s tělesnou
aktivitou podle individuálně posouzeného celkového stavu. Neznamená to, že
budete trvale upoutáni na lůžko, ale že se budete muset vyhnout sportovním
a fyzicky náročnějším činnostem. Někdy si díky tomu nemoc vyžádá
změnu zaměstnání.

Dále je to vhodná strava se zastoupením všech
nutričních složek a energeticky přiměřená vzhledem k omezení fyzické
aktivity.

V těžších případech vzplanutí nemoci se podává chemicky
definovaná potrava sondou přímo do tenkého střeva, aby nebylo zatěžováno
mechanickým zpracováním.

Krajní možností je parenterální výživa, kdy
se trávicí trakt úplně obchází a pacient tak dostává všechny živiny,
vitaminy a minerály do žilního řečiště.

U těch forem nemoci, které prostřednictvím zánětu zužují trávicí
trubici, musíte být opatrní na hrubé nestravitelné zbytky potravy (např.
dužinu z pomeranče, zrníčka, slupky). Je také dobré si vysledovat, které
potraviny vám potíže zhoršují a těch se vyvarovat. Pozitivní vliv mohou
mít naopak nenasycené mastné kyseliny obsažené
rybách.

Lékař obvykle předepisuje mesalazin (Asacol, Pentasa,
Salofalk), což je kyselina 5-aminosalicylová, která má protizánětlivý
účinek a zasahuje tak do imunitních procesů zodpovědných za vznik nemoci.

Působí hlavně lokálně, proto lékař zvolí takovou formu léku, aby se
účinná látka uvolňovala až v místě, kde je zánětlivý proces
lokalizován. Mohou to být tedy i čípky a
klyzmata, ale častější je podávání
tabletách.

Mesalazin se užívá v nižších dávkách
i při ústupu aktivity nemoci.

Někteří lékaři předepisují sulfasalazin (Salazopyrin,
Sulfasalazin), ale tento lék patří spíše minulosti, neboť byl prokázán
vyšší výskyt nežádoucích účinků.

Při těžším průběhu nemoci se podávají kortikoidy
(např. prednison) v nárazové vyšší dávce, která se postupně snižuje.
Vzhledem k širokému spektru vedlejších nežádoucích účinků nejsou
vhodné k udržovací léčbě.

Mohou se k nim přidávat
imunosupresiva (azathioprin, ciclosporin,…), díky nimž se
dávka kortikoidů snižuje.

Jejich účinek se však projeví až po
6-8 týdnech léčby, což je třeba mít na mysli, abychom nepočítali
s okamžitým léčebným efektem a zůstali trpěliví.

K udržovací léčbě vám lékař může předepsat také
probiotika (Mutaflor, Santax S, Enterol). Jsou to živé
mikroorganismy působící příznivě na lidské zdraví a v poslední době
se ukázal i jejich pozitivní účinek v léčbě střevních zánětů.

Pokud nastanou komplikace (ucpání střeva, šíření
zánětu prostřednictvím píštělí do jiných orgánů a další), nebo
nepomáhá jiná léčba, je třeba podrobit se operaci.

Chirurg odstraní postiženou část střeva, což někdy vyžaduje vyvedení
konce zdravého střeva přes břišní stěnu se zavedením
stomie, ale bohužel ani to nezaručuje vyléčení.

Operaci
během let nakonec podstoupí zhruba polovina pacientů.

Prognóza Crohnovy nemoci je tedy dosti nevyzpytatelná. Onemocnění se
může během let zhoršovat, nebo zůstává stabilní s mírnou aktivitou.
Někdy může dojít k úplnému uzdravení, jindy se nemoc objeví znovu.
Důležité je respektovat léčebná opatření.

Budoucnost léčby a prevence Crohnovy choroby

Co se týče vývoje nových léčiv, budoucnost patří biologické
léčbě
. Jejím prvním slibným kandidátem se stala
protilátka proti faktoru nekrotizujícímu tumor
(anti-TNF-alfa)
 – Ramicade či Humira, která už pomohla řadě
pacientů, u nichž jiné léky nezabíraly. Přesto zůstává 10-20%
nemocných, kterým ani tato léčba nepřinesla zlepšení.

Když není možné dosáhnout kontroly nad léčbou takové nemoci, vzniká
tendence zabývat se její prevencí a odstranit tak případné rizikové
faktory. Pozornost se v poslední době vedle léčby soustředí tedy i na
výzkum zevních faktorů jako je například kouření, které
podle nejnovějších studií zhoršuje průběh nemoci a souvisí s její
vyšší aktivitou.

Zkoumá se vliv konzervačních látek v potravinách, vliv insekticidů,
pesticidů a průmyslových exhalací, časté užívání antibiotik,
mikroklima. Výsledky těchto studií zatím nejsou jednoznačné.

Diskuse

Další názvy: Crohnova nemoc, ileitis terminalis, terminální ileitida, Crohnova choroba, chronický nespecifický střevní zánět, enteritis regionalis, regionální enteritida, ileokolitida, Crohnova kolitida, idiopatický střevní zánět, morbus Crohn

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zdravim, je mi 30 let a vždy jsem byl hubený. Nejvíc jsem v 16ti letech
vážil 66kg (187cm) kdy to ješte bylo v pořádku.
Nikdy jsem předtím nebral žádné prášky (ani na bolest) a nemocný jsem
byl jen 1× do roka s chřipkou.
Crohna mi našli zhruba před 7 lety. Začlo to abscesem u řitního otvoru
který vedl k objevení píštěle.

Vážil jsem asi 49kg.
Pak koloskopie, potvrzení crohna, sonda se stravou skoro na rok, kortikoidy
taky skoro na rok (Medrol po kterém sem se osypal až na zádech, Imuran).
Vzali mi 35cm přechodu mezi tenkým a tlustým střevem, to už jsem si zvykl
i na píštěl a toaleťák mezi půlkama.

Chodím na biologickou léčbu (Remsima, tento týden 32.aplikace/2 měsíce)
Po pár letech vážím 64 kg stabilně. Píštěl jsem si nechal zadělat až
za použití kmenových buněk neboť to nově hradí pojišťovna a je to
rychlejší a tolik to nebolí.
Nikdy jsem netrpěl bolestmi břicha, netuším jaká strava mi dělá dobře a
která ne.

Myslel jsem si že už mám vyhráno a nebude mě crohn tak obtěžovat
ALE…nemohl jsem se víc mýlit.
V pubertě jsem trpěl depresemi ale to spousta lidí. S prvním dítětem
před dvěma lety přišli další deprese a teď s druhým děckem znovu.

Jsou
to nejvíc stresové situace kdy je to v práci na hraně, potřebujete spoustu
času který není a přitom vám nezbývá žádný na sebe a kolikrát ani
nespíte. Stres stres a stres.

Znovu se mi rozjel crohn, zhubl jsem 4kg a hlavně mi začala artritida. Zánět
měkkých tkání, kloubů a šlach. Každý druhý den někde jinde.

Ráno
v pohodě a od půl páté odpoledne už se pomalu začínáte měnit na
devadesátiletého starce po operaci kyčlí. Nemohl jsem si skoro ani sednout
na wc. Každý pohyb byl utrpení a k tomu se musíte starat o dvě mimina.

Vždy záleželo na tom, co jsem ten den dělal v práci za činnosti a podle
toho mi večer nefungovali končetiny.

Léčba? Znovu po letech Medrol, stále Imasup a fresubin drinky.
Znovu jsem se osypal a vypadám jak feták. Ale teď kvuli covidu to přes
roušku není tak vidět.

Co mi pomohlo

Tentokrát jsem se rozhodl něco dělat, protože si nemůžu dovolit na to
kašlat kvůli dětem.
Zkusil jsem na doporučení dračí krev, CBD olej,kdysi dokonce kysané zelí
????…nic moc změna.

Přestal jsem kouřit úplně (už přes měsíc) a beru Medrol, Imasup,
Vápník a stále biologickou.
Omezil sem radikálně cukry a myšlení jak je všechno na h0*no.

A je mi mnohem líp. Po třech měsících pekla i ta artritida zmizela a
začínám přibírat. Nejhorší bylo utéct nikotinu a najít systém jak
řešit to, co člověka v životě trápí v jiných oblastech. Psychická
pohoda je nejdůležitější!

To v co nevěříte, vám nepomůže.

Ahoj,
Crohnovou chorobou trpím už od narození, to znamená, že momentálně už
16 let. Každý den jsem měla silné bolesti břicha, horečky a střevní
potíže. Měla jsem silně oslabený imunitní systém, takže jsem neustále
byla nemocná. Když mi bylo 9 let, začali jsme jezdit po doktorech protože
nám to nepřislo v pořádku. Trpěla jsem podvýživou.

V nemocnicích nám
říkali, že ze mě chtějí doma mít vysokou krásku a radili nám nesmysly.
V páté třídě jsem vážila 25 kg. V mých 10 letech se mé bolesti
začaly stupňovat, budila jsem se v noci s bolestmi břicha a že se mi
vracelo jídlo, neměla jsem vůbec hlad a nějakou dobu sem se i bála jíst,
protože by se mi mohlo udělat špatně. Tak jsme jeli do nemocnice v Praze.

Každý měsíc jsme tam jezdili na kontroly, odebrání krve. Na dva dny jsem
měla test PH metrie (zavedení sondy přes dutinu nosní až do jícnu).
Chvilku před mými 12. narozeninami mě poslali na menší zákrok (odřízli
mi kousek masa z břicha kvůli testům). Poté nám řekli, že mám mutagen
Cystické fibrózy a že mám prokázanou Crohnovu chorobu.

Bolesti mám stále
i po 16 letech a musím se hlídat, co jím.

 1. I s crohnem se dá ale žít, neříkám, že je to jednoduché, ale
  nejdřív se s tím můsíme smířit a příjmout ho.
 2. Co mi pomohlo?
 3. Nějakou dobu jsem brala Helicit (prášky na snížení kyselosti
  v žaludku), ale bohužel mi nezabraly, a tak mi v nemocnici vyrobili
  speciální léky se vším co potřebuji (každý to má individuální) a
  dieta (extrémní omezení všech mléčných výrobků).
 4. Přeji všem hodně štěstí a držím palce.

Ahij všem, já už tuhle nemoc mám od 11 let. Zjistili jsme to tak, že
jsem během 14 dnů zhubnul přes 15 kg. Bylo mi neustále blbě, tak jsme
šli do nemocnice, tam nevěděli, co mi je, tak jsme šli do další a tam to
samé, až jsem nakonec skončil v Ústí. Tam mě léčili, dělali
všelijaký vyšetření a každej rok jsem ležel na kapačkách, protože jsem
se nemohl ani hnout, jaký jsem měl křeče.

Potom mi doktor doporučil dobrou kliniku v Praze, Iscare. Tam mi začali
dávat kapačky, ale ani to nepomohlo. Pak jsem měl kolonoskopii a nedostali se
mi přes tenký a tlustý střevo, zachytily to včas.

Jít později na to
vyšetření, tak by se mi mohla ucpat střeva Už jsem 6 let po operaci,
40 cm střeva: 20 tenkého a 20 tlustého a od té doby nemám žádné
křeče a vše bez problémů. Jenom se mi občas dělají abcesy, ale s tím
se dá žít.

Za těch 11 let, co tu nemoc mám, jsem se s tím
naučil žít.

Klasické příznaky Crohnovy choroby – průjmy, bolest břicha,
chudokrevnost, nespavost kvůli bolestem, totální únava, podvýživa
Crohna jsem měl cca 5 let, než jsem šel k lékaři, nasadil mně
kortikoidy, které jsem odmítl brát, takže jsem se s tím dál přál
opět sám.

Vegetariánství, veganství, žádný lepek, žádné mléko – nic z toho
mně nepomohlo.
Léky jsem žádné nikdy nebral kromě na doplnění železa.

Co mi pomohlo

Pomohly tři věci, všechny 3 společně:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector