Co je ayahuasca a jaké má účinky?

O tajemné ayahuasce se hlavně v posledních letech napsalo dost. Přestože v Čechách není pití lektvaru z této lijány s psychoaktivními účinky legální, v jiných zemích se pořádají obřady, které účastníkům slibují, že jim rostlina, která má podle amazonských šamanů vlastní inteligenci, pomůže vyléčit nejrůznější fyzické i psychické problémy.

A zatímco jedna skupina lidí považuje tuto „lijánu duše“ za nebezpečnou drogu nebo v lepším případě podvod, ostatní věří, že má obrovský potenciál.

Doktor Eduardo Ekman Schenberg je jedním z nich, léčivé účinky rostliny ostatně už téměř 20 let studuje a mnohokrát si je prý vyzkoušel na vlastní kůži.

Tento neurovědec dnes končí návštěvu České republiky v rámci přednáškového a diskuzního bloku s názvem Science Meets Tradition, která probíhala v Praze a dnes se koná v Ostravě.

V budoucnu budou navíc zřejmě potvrzeny i další účinky, jako je například pomoc při léčbě autoimunitních onemocnění, a dokonce i rakoviny.

Eduardo nám odpověděl nejen na otázky, které se týkají potenciálu a rizik užívání ayahuascy, ale dostalo se také na jeho osobní zkušenosti s medicínou. A zmínil i závažný problém volby nového brazilského krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara a to, jak jeho politika může ohrozit nejen život tradičních obyvatel Amazonie, ale celý svět.

Studiem ayahuascy se zabýváte téměř 20 let. Můžete vysvětlit, jaký je její zdravotní potenciál?

Ayahuasca má pestrou škálu využití. Všeobecně ale můžeme říct, že se jedná o jakousi duchovní medicínu Amazonie. Z tohoto pohledu je jejím největším nedoceněným potenciálem to, že dokáže lidi „naladit“ na živou přírodu, a to nejen v tom smyslu, aby ji ochraňovali, ale také k tomu, aby se ji snažili obnovovat. 

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Terapeutický potenciál ayahuascy je mnohem větší, než jsou současní vědci ochotni uznat, říká Eduardo Ekman Schenberg

Kromě toho má i mnoho dalších terapeutických možností využití, zejména pomáhá lidem, kteří trpí různými psychickými problémy, jako jsou třeba úzkost, deprese, nebo závislosti a další neurózy. V budoucnu budou navíc zřejmě potvrzeny i další účinky, jako je například pomoc při léčbě autoimunitních onemocnění, a dokonce i rakoviny.

Jak ayahuasca působí na lidský mozek a mysl?

Ayahuasca dokáže na určitou dobu měnit fyziologii některých mozkových obvodů, a tak ovlivňuje způsob, jak člověk uvažuje, myslí a chová se. Má vliv i na to, co vnímáme, a to nejen z vnějšího okolí, ale i ze sebe sama. Předběžné výzkumy s buňkami v laboratořích naznačily, že také může podpořit tvorbu nových neuronů i jejich větvení.

Terapeutický potenciál ayahuascy je mnohem větší, než jsou současní vědci ochotni uznat.

Je tedy možné, že i v dlouhodobém horizontu způsobuje v mozku fyzikálně prospěšné změny.

Fakt, že někteří šamani mají výjimečně dobré zdraví a dožívají se úctyhodného věku, může být v tomto ohledu také zajímavý.

Na druhé straně samozřejmě existuje mnoho dalších proměnných v jejich životním stylu, které mohou k dobrému zdraví přispívat, jako málo soli a cukru nebo každodenní intenzivní fyzická aktivita.

Ayahuasca je v současnosti nepopiratelně kontroverzní téma. Jaké jsou největší výzvy, před kterými její současný výzkum stojí?

Myslím, že největší výzvou je epistemologie, tedy způsob, jakým jsou výsledky výzkumů uznány za platné či neplatné. Existuje mnoho faktorů souvisejících s užitím ayahuascy jako duchovní medicíny, což tyto tradiční farmakologické přístupy spíš omezuje.

Západní vědci jsou všeobecně velmi přezíraví nejen k hlubokým znalostem tradičních léčitelů z Amazonie, ale i k tomu, jak tihle šamani své poznatky získávají.

Dokud nebude nastoleno upřímné a vyrovnané partnerství, myslím, že lidé na Západě budou hodně tratit, protože terapeutický potenciál ayahuascy je mnohem větší, než jsou současní vědci ochotni uznat. Tento problém se má pokusit napravit naše chystaná expedice.

Chceme budovat znalosti společně s tradičními léčiteli. Je to lepší, než abychom o nich jen shromažďovali informace.

Vy sám máte s užitím ayahuascy téměř dvacetileté osobní zkušenosti. Jak vás ovlivnila?

Pití ayahuascy mi přineslo mnoho pozitivních věcí, které dodnes přetrvávají. Například jsem trpěl na silné bolesti v břiše, které způsobovaly až mdloby, a žádnému lékaři se ani s výsledky endoskopie nepodařilo určit diagnózu.

Pomohl mi až peruánský léčitel, který mi po krátkém ayahuaskovém rituálu doporučil, abych se vzdal kávy, a problém byl vyřešen. Na konci svého doktorandského studia jsem trpěl depresemi a klasická antidepresiva mi nejen nepomohla, ale naopak způsobila značné vedlejší účinky.

Postupně jsem je tedy vysadil a následně odjel na desetidenní léčebný pobyt se dvěma sezeními ayahuascy pod hvězdnou oblohou v brazilském Cerradu, které vedl jeden kolumbijský léčitel se svou ženou.

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Zážitky s ayahuaskou mají lidé různé. Její léčivý potenciál je ale neoddiskutovatelný

Problémy během pobytu zmizely, o dvacet dní později jsem dostudoval a antidepresiva už jsem nikdy nemusel znovu brát. Pak jsem začal postgraduálně studovat ayahuascu.

Ta medicína ale ovlivnila moje zdraví a psychiku i jinak, změnil jsem například způsob stravování, nemám takové úzkosti a ta rostlina mi taky pomohla zlepšit mou roli jakožto otce. Vlastně celkově změnila můj náhled na svět.

Pomohla mi oprostit se od současných konzumních norem, které jsou založené na egu a způsobují nám problémy.

Ayahuasca může pomoci lidem k tomu, aby žili zdravěji, což je v mnoha ohledech v rozporu se současnými standardy moderního života.

Myslím, že vztah, jaký si většina lidí v moderní společnosti vyvinula k sobě samým, ke svému okolí i ekosystému, je pro život na této planetě patologický.

Ayahuasca může pomoci lidem k tomu, aby žili zdravěji, což je v mnoha ohledech v rozporu se současnými standardy moderního života. Ale není to tak jednoduché, rostlina pouze ukáže cestu, ale člověk po ní musí jít sám.

Integrace zkušenosti z obřadů do běžného života je zásadní.

Zkušenosti lidí s ayahuaskou se od sebe hodně liší. Čím je to způsobeno?

Na to má vliv mnoho faktorů, od koncentrace složek při přípravě nápoje, až po to, co nazýváme set a setting, což je vnitřní nastavení konkrétního člověka a prostředí, ve kterém se právě nachází.

Ale tato variabilita není překvapivá, vzhledem k tomu, že lidé mají všeobecně velmi rozdílné životní zkušenosti. Představte si například potápění nebo létání s padákem.

Někteří jedinci tyhle aktivity milují, jiní nenávidí a další z toho mají takový strach, že by se k nim nikdy nenechali přemluvit. A i ti, kteří se jim věnují pravidelně, mají různorodé zážitky.

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Lektvar připravují zkušení šamani. Záleží na prostředí i na tom, jak je člověk zrovna naladěný

Některé ponory jsou úchvatné, jiné už méně a během některých se mohou vyskytnout problémy. Lidské zkušenosti se liší, protože lidé jsou rozdílní, a na to, co se nám děje, můžeme reagovat mnoha způsoby. Jinými slovy, zkušenost s ayahuascou není předvídatelná, neděje se nějaké netečné umělé inteligenci nebo tvorovi bez vůle.

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Neurovědec specializující se na vývoj nových psychiatrických terapií asistovaných psychedelickými substancemi s praxí v základním a klinickém výzkumu.

Je členem Brazilské společnosti pro neurovědu a chování (SBNeC), jedním ze zakládajících členů Internatiol Society for Research on Psychedelics (ISRP) a členem redakční rady Journal of Psychedelic Studies.

Zakladatel Instituto Plantando Consciência, neziskové organizace zaměřené na vědecký výzkum a Phaneros, biotech start-upu zaměřeného na zlepšování psychiatrických zdravotních služeb.

Je to změna lidského vědomí a mají na ni vliv i další faktory, například tanec a zpěv, stejně jako míra odhodlání a koncentrace, které je schopen daný člověk během obřadu dosáhnout. To, co s námi ayahuasca udělá, je stejně důležité jako to, co my uděláme s ní.

Má užití rostliny nějaká rizika?

Ano, ale vzhledem k extrémní intenzitě zážitku, které je možné dosáhnout, jsou rizika překvapivě minimální. Přesto tam nějaká jsou, stejně jako u jakékoli jiné látky nebo lidské aktivity, a v tomto případě se týkají především psychiky.

Lidé, kterým byla diagnostikována psychóza nebo schizofrenie, by se měli zkušenosti s ayahuascou zcela vyhnout.

Nedostatečná příprava a pak následná integrace zpět do reálného světa zásadně k těmto náročným zkušenostem přispívají. A tyhle zkušenosti mohou být pro některé lidi traumatizující. Ale děje se to velmi vzácně. Každopádně lidé, kterým byla diagnostikována psychóza nebo schizofrenie, by se měli zkušenosti s ayahuascou zcela vyhnout.

Jaký je váš názor na nového brazilského prezidenta Bolsonara, který plánuje povolit v Amazonii průmyslovou těžbu? Jak podle vás může jeho politika ovlivnit život tradičních komunit a výskyt tak vzácných rostlin, jako je právě ayahuasca?

Brazílii se doposud nepodařilo zajistit, aby byla ústavní práva domorodého obyvatelstva v praxi skutečně respektována, a bohužel situace se s každou novou vládou spíše zhoršuje, přičemž řadoví obyvatelé se o tyto otázky nezajímají.

Budete mít zájem:  Jak souvisí mikrospánek a chrápání?

Naopak bych řekl, že Brazilci jsou vůči domorodým lidem spíš rasističtí, navíc ignorují ekologické problémy dneška i fakt, že tuto planetu nevlastníme, a cokoli zde uděláme, se nějak projeví.

Pokud vezmeme v potaz, že podle Mezinárodního panelu pro změnu klimatu máme 12 let na záchranu planety před klimatickým kolapsem, pak nejnovější prohlášení vlády ohledně Amazonie a jejího obyvatelstva by měly ostatní země brát jako velkou hrozbu.

Jak prorokoval yanomamský šaman Davi Kopenawa v knize The Falling Sky, pro naše vnoučata už tu možná žádný svět nebude. Všechny padlé civilizace udělaly tu samou chybu. Zabily své lesy, a tím samy sebe zničily.

Svět už nemůže důvěřovat brazilské vládě v tom, že bude respektovat Amazonii a její lidi. Proto je na čase, aby každý, kdo má tu možnost, vzal toto jako nejvyšší prioritu.

Doufám, že nám ayahuasca bude pomáhat, abychom tuhle destruktivní mentalitu změnili.

foto: Archiv Eduarda Schenberga, Pedro Luz, zdroj: Eduardo Schenberg

Co je to Ayahuasca a jak je to v ČR s legislativou?

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Co je to Ayahuasca a je v čr legální?

Ayahuasca – je ayahuasca legalni? – je v čr ayahuasca legální – co je to ayahuasca

Jednoduše řečeno se jedná o halucinogenní nápoj, který byl objeven šamany v Jižní a Střední Americe.

Dnes je tento nápoj již celosvětovým fenoménem a lidé pro cestu za tímto rituálem neváhají utratit i desetitisíce korun. Abychom byli ale přesní, je nutno zmínit, že v dnešní moderní době, se nemusí nutně jednat pouze o nápoj.

Ayahuasca se připravuje třeba  ve formě gelu a existuje dokonce i varianta v kapslích

Ayahuasca se skládá ze dvou hlavních složek.

Liány s názvem Banisteriopsis caapi a další rostliny obsahující psychoaktivní látku DMT (dimethyltryptamin) nejčastěji Chacruna (Psychotria viridis).

Rostliny obsahující DMT jsou ve většině zemí včetně ČR nelegální. Proto se za “pravou” Ayahuascou jezdí až do Jižní a Střední Ameriky, kde už zákony tak přísné nejsou. 

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

No, ano i ne, záleží na tom kde. Jak už jsme si řekli výše, v České republice je “pravá” Ayahuasca nelegální kvůli obsahu látky DMT.

Jediná vyjímka v Evropské Unii je Holandsko, kde se rituál s Ayahuascou smí provádět pro náboženské účely. To, že je Ayahusca v ČR nelegální samozřejmě neznamená, že se zde tyto rituály nekonají.

Jak se říká, kdo hledá, ten najde. Na internetu se takzvaní šamani, kteří rituály provádějí, dají celkem jednoduše najít. Jako vhodnou alternativu můžete také zvolit tzv.

free Ayahuascu, která látku DMT neobsahuje. Její psychoaktivní účinky jsou ale jen velmi malé.

Ayahuasca je zcela legální například v Brazílii, Mexiku, Peru či Kolumbii. A právě tam se za tímto rituálem lidé vydávají nejčastěji. A jaké má Ayahuasca vlastně účinky a jak ji připravit? To si řekneme v dalším článku.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., O seznamech návykových látek. Dle judikátu Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, spisová značka: Tpjn 301/2013, publikovaného pod č. 15/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Trestní část, není dovoleno držet více než 0,60 g DMT v práškové nebo krystalické formě a 0,5 litru ayahuasky. Držení tohoto „většího množství než malého“ je jen přestupek. 

Má to ovšem svoje “ALE”. 

Jakákoliv manipulace s touto látkou, respektive přípravkem, tedy i jejich předání či prodání, a to bez omezení množstvím, je považováno za trestný čin (viz Trestní zákoník 40/2009 Sb., § 283–287). Držení nebo pěstování rostlin obsahujících DMT v malém množství je zakázáno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 30/1 j, k pod trestem až do výše 15 000 Kč.

Ayahuasca bez DMT – skrytý potenciál liány duše

Ayahuaskové rituály, při kterých se popíjí odvar připravený pouze z liány bez dalších přísad, si spirituální turisté příliš neoblíbili. Domorodí léčitelé i nové výzkumy to však vidí zcela jinak.

Výrazem ayahuasca obecně označujeme odvar z liány Banisteriopsis caapi a keře Psychotria viridis. V peruánské Amazonii se ale termínem ayahuasca (tj. doslovně liána duše či smrti) často označuje jen samotná liána.

Řada domorodých kmenů totiž při svých rituálech používá zředěný odvar připravený čistě z liány bez jakýchkoli dalších přísad.

Peruánský kmen Aguaruna ho například využívá v rámci přechodového rituálu, během kterého se z dětí stávají dospělí.

Čistý odvar z liány se přitom mezi turisty a dobrodruhy, kteří do Amazonie míří za šamanským léčením, příliš velké oblibě netěší. Jen málokteré ayahuaskové centrum nabízí rituály, kde je k dostání vývar z liány bez obsahu vyhlášeného vizionářského alkaloidu dimethyltryptaminu (DMT).

Užívání samotné liány se přitom dosud nevěnovalo ani příliš mnoho odborných studií. Někteří vědci se dokonce domnívají, že jedinou či hlavní funkcí ayahuaskové liány je její schopnost potlačit tvorbu určitého střevního enzymu, který brání efektivnímu vstřebávání DMT, čímž dochází k psychedelickému účinku.

 Skutečnost je ale mnohem zajímavější.

Ve stínu DMT

DMT je bezpochyby fascinující látka, v žádném případě bychom ale ayahuasku neměli považovat za DMT v tekuté podobě. Několik průkopníků v oboru etnofarmakologie nyní začalo znovu zkoumat léčebný i psychedelický potenciál ayahuasky.

Jejich výzkum ukazuje, že liánu jsme dosud zbytečně přehlíželi. Například Dennis McKenna (bratr legendárního psychonauta a spisovatele Terence McKenny, více viz hlavní rozhovor v tomto čísle a viz též Legalizace č. 39 – pozn.

redakce) jako první tvrdil, že beta-karboliny, což jsou alkaloidy obsažené v liáně B. caapi, fungují pouze jako inhibitory monoaminoxidázy (MAO), které umožňují vstřebávání DMT do krve.

Nyní již však uznává, že beta-karboliny vykazují mnoho zajímavých vlastností i samy o sobě a že si jejich výzkum zaslouží více pozornosti, neboť by vědcům mohl nabídnout řadu důležitých poznatků.

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Tradiční kultury z amazonského deštného pralesa odedávna zdůrazňovaly, že právě duch liány hraje mezi ostatními přísadami ayahuaskové směsi zcela zásadní roli.

Doufám, že jejich učení konečně začneme přisuzovat nějakou váhu.

Co takhle na chvíli zapomenout na okázalé „hollywoodské“ vizuály, které nám nabízí DMT, a zaměřit se na léčivé účinky liány, již domorodci považují za svého „rostlinného učitele“?

Někteří lidé mohou prožívat po požití čistého vývaru z liány silnější účinky.

Při nedávné výzkumné výpravě do odlehlého městečka Santa María de Nieva ležícím v teritoriu kmene Aguaruna jsem měl příležitost se od místních šamanů dozvědět, jak důležité je užívat i odvar ze samotné B. caapi. Liána totiž slouží jako nástroj k „hledání vizí“, ve kterých můžete spatřit svou budoucnost a životní poslání.

V centru pro léčbu drogové závislosti Takiwasi ve městě Tarapoto se při očistných rituálech podává čistý odvar z liány B. caapi zvaný „purgahuasca“.

Tento typ obřadů je přitom čím dál rozšířenější, protože terapeuti i pacienti považují čistý odvar za bezpečnou a účinnou variantu ayahuasky.

Purgahuasca má v rituálním kontextu tak velký léčebný potenciál zejména díky kombinaci katarze, očistných účinků a psychologických prožitků ve specificky změněném stavu vědomí.

Po stopách tradičního léčitelství kmene Aguaruna

Aguarunové jsou hned po kmeni Ašaninka druhým nejpočetnějším etnikem v peruánské části Amazonie. Tento kmen obývá především oblast přiléhající k hranicím Ekvádoru.

Kmenu Aguarunů se díky tomu, že sídlí v tak odlehlých a obtížně dostupných oblastech, podařilo udržet si značný odstup od západní civilizace.

Zachovali si tak svůj vlastní jazyk i tradice, jež zahrnují užívání psychoaktivních látek, mezi nimi i ayahuasky. Posvátnou liánu využívají především v rámci tradičního léčitelství.

Kultura etnika Aguaruna v rámci tradičního léčitelství uctívá čtyři hlavní psychotropní rostliny:

  • tabák neboli tsaág (Nicotiana rustica), který domorodci běžně užívají ve formě odvaru;
  • ayahuasku neboli datem (Banisteriopsis caapi);
  • toé, také známý jako baikúa či tsúwak (Brugmansia suaveolens);
  • yaji (Diplopterys cabrerana), což je nejčastější přísada používaná Aguaruny při přípravě ayahuaskového lektvaru.

Šaman zvaný iwišin dokáže u svých pacientů poznat, jaké nemoci je trápí a co je způsobuje. Onemocnění pak z člověka dokáže vytáhnout tak, že je nasaje do „kouzelných šipek“ zvaných tséntsak. V rámci tohoto rituálu šaman pije ayahuaskový lektvar s příměsí datem a yaji, jeho pacienti přitom zůstávají zcela střízliví.

Banisteriopsis caapi – liána ayahuasca

V domorodých komunitách hraje důležitou roli i takzvaný tsuwájatin, což je léčitel, který ayahuaskový odvar nepije, ale podává ho pacientům v rámci purgahuaskového rituálu, při němž se popíjí čistý a nepříliš koncentrovaný odvar z liány. Cílem tohoto rituálu je zejména to, aby pacienti navázali spojení s vyšší bytostí zvanou Ajútap.

Budete mít zájem:  Zácpa U Psa Léčba?

Ayahuasku, tabák i toé domorodci užívají kvůli vizím, které by jim měly zaručit dlouhý život plný úspěchů či vítězství nad nepřáteli. Muži z kmene Aguaruna psychedelické rostliny tradičně využívali na lovu a v boji. Ženy jejich prostřednictvím zase získávaly znalosti ohledně zemědělství a léčivých rostlin.

Posvátné rostliny se většinou konzumovaly v obřadním domě nebo poblíž vodopádů, které Aguarunové považují za posvátné. Většina mužů začínala užívat tabák, ayahuasku a toé již v dětství. Ayahuasca jim dodávala sílu, zdraví a vytrvalost.

Dle aguarunské kosmologie se veškeré nemoci dělí do dvou skupin dle jejich příčin: přirozená onemocnění (játa), která vznikají například v důsledku nehody či zranění, a nadpřirozená zranění (jínamu), způsobená zlovolnými kouzly ve světě duchů.

V tradičním aguarunském léčitelství najdete dva druhy brujos (šamanů): ty, kteří nemoci vyvolávají (wáwek či tunči), a ty, kteří je léčí (iwišin). Psychoaktivní rostliny, jako je ayahuasca, přitom v této kosmologii hrají klíčovou roli.

_____________________________

Léčebný potenciál alkaloidů obsažených v B. caapi

Vědci již začali zkoumat, zda by se z beta-karbolinových alkaloidů, které jsou obsaženy i v liáně Banisteriopsis caapi, daly vyrábět nové léky.

Původně se předpokládalo, že v ayahuaskovém lektvaru tato rostlina hraje pouze roli inhibitora monoaminoxidázy (MAO). Halucinogenní účinky se pak přisuzovaly alkaloidu DMT, který se získává z jiných rostlin.

Řada nových studií však naznačuje, že při psychiatrické léčbě mají značný potenciál i dosud opomíjené beta-karboliny.

Vědci předpokládají, že tyto alkaloidy, jež se v ayahuaskové liáně vyskytují ve velkém množství, by mohly sloužit zejména při léčbě depresivních poruch.

Beta-karboliny vykazují sedativní, antidepresivní, anxiolytické (tlumí úzkost), hypnotické a antikonvulzivní účinky (zmírňují křeče a záchvaty).

Pomáhat mohou i při léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba.

Současný výzkum tedy upozorňuje, že liána ayahuasky má mnohem větší význam, než jsme dosud předpokládali. V souladu s názory tradičních léčitelů nejde jen o látku, která by zlepšovala vstřebávání tak opěvovaného DMT, ale o komplexní lék, který má význam i sám o sobě.

_____________________________

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 60, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Ayahuasca – PSYRES foundation

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

“Neurobiologie efektu ayahuasky užité v tradičním rituálním prostředí: behaviorální a EEG studie”

  • zaměření na mozkovou činnost, synchronizace v mozku a dlouhodobé účinky na náladu a blahobyt, souznění s přírodou a mezilidské propojení

Mezinárodní projekt spolupráce Dr. Tomáše Páleníčka, PhD., s jeho týmem z Národního ústavu duševního zdraví ČR a Eduarda Ekmana Schenberga, PhD. Instituto Plantando Consciência, z Brazílie s indiány kmene Huni Kui z Amazonského pralesa, s technologickou podporou firmy ANT-Neuro z Německa.

Expedice má za cíl zkoumat úlohu tradičního kontextu rituálu s užitím nápoje Ayahuasca v Amazonii z hlediska akutních účinků na lidský mozek a dlouhodobých účinků na náladu, prožívání, vztah k přírodě a mezilidské vztahy. Současně cílem expedice je umožnit vznik populárně-vědeckého dokumentu.

Projekt získal v České republice podporu jako “Expedice Neuron” od stejnojmenné nadace  (https: //www.nfneuron. cz / cs).

Ayahuasca je tradiční halucinogenní nápoj, který po tisíciletí užívají domorodí lidé z Amazonie za účelem léčení a duchovních rituálů. V jazyce kmene Huni Kui se ayahuaska nazývá Nixi Pae.

Ayahuaska se připravuje z různých rostlin, hlavní ingrediencí je však liana Banisteriopsis caapi a rostlina Psychotria viridis jinak nazývaná chacruna. Zatímco halucinogenní látky (zejména dimethyltryptamin, DMT) jsou obsaženy v P. viridis, B. Caapi pak obsahuje jejich aktivátory a látky vyvolávající zvracení.

DMT patří mezi tzv. serotoninová psychedelika, je příbuzné například psilocybinu obsaženému v halucinogenních lysohlávkách a vyskytuje se v nízkých koncentracích i přirozeně v lidském mozku.

Nedávno byly v klinických podmínkách prokázány terapeutické účinky ayahuascy u depresivních pacientů rezistentních (odolných) vůči zavedeným léčebným postupům. K dnešnímu dni však nebyly hlášeny žádné vědecké informace o akutních a dlouhodobých účincích ayahuascy podané v tradičním kontextu.

Plánovaná studie se zaměří na neuropsychologické a neurobiologické účinky ayahuasky vyhodnocované pomocí psychometrických stupnic a elektroencefalogramu – EEG) .

Dobrovolníci do studie budou osloveni přímo mezi účastníky ceremonií, kteří za tímto účelem do Amazonie přijeli a účastní se tradičních rituálů. . Během ceremonií bývají podávány různé druhy Ayahuasky, některé jsou více psychoaktivní, jiné méně, některé obsahují P. viridis jiné ne.

Díky znalosti složení podávaného druhy Ayahuasky budeme moci studovat psychoaktivní účinky podobně jako v placebem kontrolované studii. Porovnány budou pak účinky ayahuasky s obsahem P. viridis oproti nápoji bez této rostliny, tedy halucinogenní verze nápoje.

Výzkum nese také zcela originální záměr, kterým je měřit přímou interakci mezi subjekty a šamanem pomocí tzv. inter-brain-synchrony (synchronizaci mezi mozky)

Hlavními cíli jsou 1) zhodnotit akutní účinky ayahuasky na aktivitu mozku a propojení účastníků ceremonie a šamana pomocí EEG a za 2) zhodncení dlouhodobého vlivu na náladu, prožívání, vnitřní spokojenost, propojení s přírodou a na vztahy mezi lidmi.

Očekáváme, že ayahuasca, která obsahuje P.Viridis vyvolá výraznější změny v mozkové aktivitě, entropii a konektivitě a bude mít i znatelnější pozitivní účinky na pohodu, náladu, souznění s přírodou a propojenost.

Dále předpokládáme, že se během obřadu zvýší propojení mezi účastníky a šamanem (zvýší se inter-brain-synchrony) a toto zvýšení bude výraznější při požití psychoaktivní formy nápoje. Studie se rovněž zaměří na význam tradičního kontextu v souvislosti s intenzitou a účinky ayahuascy.

Tyto nové poznatky mohou být klíčové pro to jakým způsobem se tyto tradiční “medicíny” mohou uplatnit v praxi při léčbě duševních poruch.

Účinky psychedelik jsou do značné míry závislé na dvou proměnných: na nastavení mysli jednotlivce a na prostředí, ve kterém je látka užita (setting). Je známo, že nedostatečný důraz na set a setting může  vést k nepříjemným zkušenostem s dlouhodobými negativními důsledky, jako je např. úzkost (Dominguez-Clave et al., 2016).

Bezpečné, řízené nastavení, správa psychedelických zkušeností v tradičním rituálním kontextu obvykle naopak vykazuje dlouhodobé pozitivní účinky. Toto tvrzení podporuje nedávná studie, kdy se depresivním pacientům podával psilocybin, a ukázalo se, že čím nižší úzkost během zkušenosti tím lepší antidepresivní účinek (Carhart-Harris a kol., 2016).

Změněné stavy vědomí vyvolané psychedelickými látkami mohou vést ke změně pohledu na život, realitu a osobní problémy a mohou dokonce vyvolat dlouhodobé změny osobnostních rysů (nedávná studie naznačuje zvýšení „otevřenosti“) (MacLean et al., 2011).

Mnoho tradičních posvátných rituálů využívajících různé formy změněných stavů vědomí se zachovalo dodnes, zejména v zemích střední a jižní Ameriky (Ekvádor, Peru, Brazílie, Mexiko atd.

) a řada odborníků souhlasí s tím, že kromě farmakologických účinků těchto látek hraje významnou roli i tradiční přístup šamanů, zpěv rituálních medicínských (modlitebních) písní zvaných icaros a samozřejmě již zmíněný setting. Právě tyto faktory nás vedou ke studii účinků ayahuascy v tradičním prostředí. Naším cílem je rovněž získat údaje o možných terapeutických využití ayahuascy v léčbě neuropsychiatrických poruch.

[fc id=’5′][/fc]

Údaje pro platbu:Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PRO VÝZKUM PSYCHEDELIKČíslo účtu: 115-7402030247/0100 IBAN: CZ7801000001157402030247 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Co je Ayahuasca a jaké má účinky?

Zápisky z Expedic

Na konferenci Psychedelic Science 2017 v Oaklandu jsem náhodou potkal kolegu Eduarda Schenberga – Brazilce, který pracoval na prestižní Imperial College v Londýně pod vedení Robina Carharta-Harrise.

Eduardo je velmi šikovný neurovědec, který se dlouhodobě věnuje výzkumu ayahuasky.

Během našich diskuzí se Eduardo zmínil,  že úzce spolupracuje s jedním velmi otevřeným šamanem, a že otec tohoto šamana je prý hlavní představitel jedné domorodé komunity kmene Huni Kui v srdci brazilské Amazonie. A ten šaman by s námi do našeho výzkumu šel!

Šaman má v kmeni nezastupitelnou pozici. Aby se někdo mohl stát šamanem, musí podstoupit několikaletou pečlivou přípravu – podobně jako se v západním světě připravuje během dlouholetého studia doktor. Šamani jsou v kmeni vážení mimo jiné proto, že znají tajemství léčebné síly rostlin džungle.

Slovo dalo slovo. Původní projekt, který směřoval do Peru, jsme podstatně rozšířili o Brazílii. Změny jsme hned nechali schválit etickou komisí v NUDZ, přeložili do angličtiny a do brazilské portugalštiny, a rozeslali na schválení na různé instituce v Brazílii.

Tím také ale bohužel skončila svižná část vyřizování a začalo byrokratické jihoamerické peklo: etická komise chtěla razítko od komise na ochranu indiánů, ty zase souhlas všech zastupitelů indiánského kmene, další povolení a razítka od ministerstva vědy atd… Po nekonečném běhání od čerta k ďáblu a stozích lejster nám místní ministerstvo vědy dalo zelenou.

Na další konferenci v Bernu téhož roku se mi pak podařilo setkat se s majitelem firmy ANT-Neuro. Ten slíbil, že nám na náš výzkum zapůjčí profesionální mobilní EEG určené pro extrémní podmínky.

To nám značně uvolnilo ruce i rozpočet – jeden takový přístroj totiž stojí asi 40 tisíc euro. Nakonec ho myšlenka výzkumu nadchla natolik, že se rozhodl vydat se do džungle s námi, a navíc s sebou vzít EEG přístrojů rovnou sedm.

Prý abychom mohli nahrát všechny účastníky ceremonie včetně šamana.

Budete mít zájem:  Top 8 mýtů o spánku, které mohou poškodit vaše zdraví

Paráda.

Na cestě k jednacímu stolu

Konečně nadešla chvíle vydat se do terénu. Téměř s ročním zpožděním, ale přece, jsme se v lednu 2018 společně s Eduardem a šamanem vypravili do Rio Branco, hlavního města brazilského státu Acre.

Zde jsme se seznámili s Ninawa Inu Huni Kui, prezidentem FEPHAC – zastřešující organizace kmene Huni Kui v Brazílii.

Tento kmen, podobně jako i řada dalších, drží již po staletí v rukou tajemství přípravy a užívání ayahuascy, medicíny, kterou dodnes neumí západní věda uspokojivě popsat.

Pro lid z kmene Huni Kuin hraje ayahuasca klíčovou roli v jejich kultuře. Podle pověsti přinesl kmeni znalost ayahuascy jejich první bájný šaman – Yube. Ten se prý hluboce zamilovat do ženy – anakondy natolik, že s ní vkročil až na dno jezera. Právě tam mu prý odhalila tajemství, která se skrývají v rostlinách džungle.

Poté, co spolu Yube a žena – anakonda vychovali děti, se Yube vrátil zpět do své vesnice a svému kmeni přinesl tajemství vzácné medicíny.

Ayahuasca samotná se vyrábí smícháním dvou různých rostlin – jen kombinace těchto konkrétních rostlin ve správném poměru a správné zpracování odemyká psychedelické – a pro některé i vizionářské – účinky nápoje.

Představili jsme prezidentu Ninawovi náš projekt a požádali ho o svolení začít s výzkumem v jejich kmeni. Po zkušenostech z předchozích fází jsme samozřejmě byli připraveni na to, že rozhodnutí nepřijde okamžitě. A opět jsme se přesvědčili o tom, že Jižní Amerika má prostě jiný rytmus než my, zpovykaní Evropané.

Prezident Ninawa se nejenže nevyjádřil, ale vyžádal si svolání zástupců kmenů ze všech 12 regionů. Ti všichni pak měli o věci společně rozhodnout. Tento neplánovaný sněm nás zaskočil nejen časově, ale zejména finančně – doprava, ubytování a strava hostů šla kompletně na naše náklady.

Náš smysl pro pohostinnost prošel dalším jihoamerickým testem.

Musí se poradit… prostě se musí více rozmyslet…

Když nemůže hora k Mohamedovi…

Ve snaze situaci opravdu rozhýbat, jsme se rozhodli k zásadnímu kroku. Na konci roku 2018 jsme uspořádali v Praze akci Science meets traditions s cílem dostat brazilské indiány k nám.

Chtěli jsme, aby promluvili o svém pojetí ayahuascy, aby se s projektem více seznámili a poznali na oplátku naše prostředí.

Jaké bylo naše překvapení, když se v chladném listopadovém podvečeru skutečně objevil v letištní hale sám prezident Ninawa, v tradičním oděvu kmene Huni Kui a s obrovskou čelenkou na hlavě… 

Akce dopadla výborně. Prezident Ninawa absolvoval několik setkání, přednášku pro studenty, výlety po ČR. Jako projev dobré vůle si nechal nahrát EEG a dokonce během toho užil Rapé a zpíval. Vrcholem a zároveň důkazem toho, že se přístrojů nebojí, bylo absolvování vyšetření hlavy v magnetické rezonanci.

Na cestě k výzkumu?

Je březen 2019 a my se za měsíc chystáme opět do Rio Branco. Tam se opět setkáme se zástupci celého kmene Huni Kui. Věříme, že po čtyřletém intenzivním vyjednávání, nespočtu schůzek i vzájemných návštěv bude kmen souhlasit s realizací výzkumu.

Ale už jsme poučení, takže na zpáteční cestě se pro jistotu zastavíme v Peru, kde projevilo zájem o spolupráci s námi centrum Mayantuaycu. Přece jen, štěstí přeje připraveným.

Přečtěte si o další fází expedice z května 2019 a skvělému průlomu ve výzkumu ayahuascy!

Ayahuasca – liána smrti – Vitalia.cz

Ayahuasca neboli liána duše, přezdívaná také liána smrti nebo mrtvých je v současné době velmi populární šamanská halucinogenní „droga“, která se užívá za účelem osobnostního růstu anebo léčby drogových závislostí či duševních traumat a bolestí. Slovo droga jsem záměrně ozdobila uvozovkami, protože se vlastně o žádnou drogu nejedná. Ayahuasca totiž nezpůsobuje žádnou závislost, ale naopak může s léčbou závislosti pomoci.

Šamanský turismus a zkušenost na celý život

V současné době je velice populární cestovat do Peru a jiných států Jižní Ameriky, kde je možné ochutnat nápoj sestávající ze speciálních halucinogenních přísad. Ty člověku umožní podívat se do samotného nitra jeho podstaty, vyřešit psychické bloky a traumata a především změnit svůj život.

Lidé obvykle necestují jen za senzací a kvůli ukojení vlastní zvědavosti, ale především chtějí řešit vážné osobní problémy. Vynikající českou spisovatelku a novinářku Hanu Andronikovu k této cestě dohnala až vážná nemoc a své zkušenosti popsala v biografickém románu Nebe nemá dno.

Na téma ayahuasca a šamanské rituály existuje také několik knih a článků, které napsali většinou odborníci zabývající se výzkumem nebo lidé, kteří si prošli vlastní zkušeností s liánou.

Jedním z odborníků je Veronika Kavenská, která se zabývala výzkumem léčby drogových závislostí právě pomocí pití ayahuascy. Tomuto tématu věnovala také svou doktorandskou práci a publikovala řadu zajímavých článků.

V době studií strávila stáž v jihoamerickém centru Takiwasi, kam se jezdí léčit drogově závislí z celého světa, o které pečují lékaři, psychologové i zasvěcení curanderos.

Ve své domovině je ayahuasca považována za národní kulturní dědictví a je možné ji za určitých podmínek legálně konzumovat i vyvážet ze země.

Řada lidí z různých zemí, a u nás i stovky Čechů, podléhají šamanskému turismu a účastní se organizovaných výprav do Amazonie za účelem sebepoznání.

Šamanské seance s pitím ayahuascy se rovněž pořádají na území některých evropských států, legálně povolené jsou však pouze ve Španělsku, Švýcarsku a Nizozemí, kam je možné suroviny pro přípravu koktejlu beztrestně dovážet.

Do České republiky není možné ayahuascu legálně přivézt, to však ale neznamená, že se u nás žádná sezení nikdy nekonala. Obřad by měl vést pouze iniciovaný šaman, který má za sebou minimálně čtyři roky osobních zkušeností a práce na svém egu, ale pravdou je, že i v Peru ayahuascu nabízí kdekdo.

Vyzvracet se z podoby – pod nánosem je poklad

Šamanská sezení nejsou pro každého. Pití ayahuascy má své indikace, kontraindikace i nežádoucí účinky. Jedním z nežádoucích účinků je úporné zvracení po požití nápoje, které by se však dalo i považovat za žádoucí. Uvádí se, že tímto procesem dochází k celkové očistě organismu a přirozené regulaci při nadměrném požití většího množství účinné látky.

Zároveň tak probíhá jakási duševní očista. Ayahuasca však může také ublížit. Kontraindikacemi jsou schizofrenie, epilepsie a vážná somatická onemocnění, například pokročilý diabetes nebo vysoký krevní tlak. Nápoj rovněž není vhodný pro osoby, které užívají antidepresiva, zejména inhibitory MAO, protože psychoaktivní odvar sám o sobě podobné látky obsahuje.

Celý proces vyžaduje jistý obřad se zasvěcenými osobami za doprovodu šamanských písní, které jsou určeny k vyvolání ducha rostliny. Proto sezení nemůže pořádat jen tak někdo a je třeba dobře vědět, kde a s kým se takového sezení účastníte. I v těchto případech existují lidé, kteří se snaží zneužít posvátnou moc liány a obohatit se na důvěřivosti druhých.

Přečtěte si: Lékaři, léčitelé a šamani

Léčivá rostlina na drogovou závislost – podobné se léčí podobným

Podle statistik centra Takiwasi se až 70 % pacientů, kteří úspěšně dokončí léčbu, spokojeně vrací zpátky do života. Ayahuasca nejen pomáhá zpracovávat nevyjádřené emoce a traumata, ale dokáže člověka zbavit i závislosti na drogách či alkoholu.

Nabízí se otázka, jak je to možné, když sama ayahuasca obsahuje alkaloidy a psychoaktivní látky. Okamžitě jsem si vybavila Stanislava Grofa, který léčil duševní nemoci, traumata i drogovou závislost pomocí kyseliny lysergové – LSD.

Tohle není jediný případ, kdy se v přírodě využívá léčby podobného podobným.

Čtěte dále: Na tripu s LSD

„Na ayahuasce psychická ani fyzická závislost nevzniká. Čím delší dobu se odvar nevábné chuti popíjí, tím nižší dávka je potřebná k dosažení stejného efektu, což je opačný efekt než ten, který pozorujeme při užívání drog.

Navíc se jedná o velice nepříjemné fyzické i psychické stavy, které nikdo nevyhledával pouze za účelem zábavy.

Nedochází tak ani ke vzniku závislosti, ani k dezintegraci osobnosti – naopak se osobnost postupně integruje a stává se ucelenou a komplexní,“ říká Veronika Kavenská, která se dnes také věnuje výzkumu šamanského turismu.

Máte-li osobní zkušenosti s ayahuascou a rádi byste se zapojili do výzkumného projektu, neváhejte se ozvat na [email protected].

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector