Bude po mém, nebo…

Sbalit si jídlo na dva dny, v pátek hodit na záda batoh a celý víkend vandrovat po lese. Česká vášeň, které se v současné době říká bushcraft nebo survival, byla dříve označovaná prostě jako tramping.

Tahle záliba v lidech přežila těžké časy za nacismu i komunismu a pamatují na ni i naše zákony. Nemusíte tedy mít strach spát v lese, stačí znát svoje právo na rekreaci.

Bude po mém, nebo...

Bloumat lesem, slyšet zpěv ptáků, občas zahlédnout nějakou tu srnku, užít si výhled, sbírat houby či maliny, přinést si podzimní listí nebo se ponořit do tmy s hvězdným nebem nad hlavou – to vše jsou činnosti, které jsou považovány za pozitivní vedlejší účinky přírody, potažmo lesa. V dnešní době jsme se rozhodli některé přírodní oblasti chránit, jiné přešly do osobního vlastnictví. Pokud budete mít v plánu strávit noc v přírodě beze strachu z odhalení a trestu, bude se to velmi lišit v závislosti na tom, jak moc je území chráněno, případně komu patří.

Nejprve zdůrazněme, že vstup do lesa nelze bezdůvodně zakázat, a to ani v případě soukromého lesa. Jde o ochranu práv veřejnosti čerpat pozitivní vedlejší produkty přírody, což je rozdíl třeba proti USA, kde majitel může vstup nepovolaným osobám libovolně zakazovat.

V ČR je vstup veřejnosti možné omezit pouze dočasně v době páření zvěře nebo v případě, že v dané oblasti probíhá lov, lesní práce, či hrozí jiné nebezpečí (požár, polom).

Zvláštní kapitolou jsou chráněné oblasti jako národní parky, kde je pohyb umožněn pouze po značených stezkách z důvodu ochrany vzácných druhů rostlin či zvířat.

Nocuji, nebo už tábořím?

V lese můžete zůstat i přes noc a nikdo vás nemůže žádným způsobem omezovat. České zákony umožňují v přírodě volně “nocovat”.

Definice tohoto termínu se ustálila na tvrzení, že jde o jednorázové přespání bez znaků dlouhodobějšího pobytu.

Příkladem nocování je například položení karimatky a zalehnutí ve žďáráku, či přespání v hamace. Ráno na místě nelze najít ani stopu po mém pobytu.

Bude po mém, nebo...

Druhým termínem, který zákony zmiňují, je táboření. Tím je například vícedenní pobyt na jednom místě, kde si postavím stan, vykopu latrínu, založím ohniště a natáhnu šnůry na prádlo. Táboření je na většině míst zakázáno, případně k němu musíte mít souhlas majitele pozemku.

Hranice mezi těmito termíny není v zákoně úplně jasná, nicméně už fakt, že o nich víte, vám pomůže v případě jakýchkoliv problémů. Dá se ale říci, že postavením stanu či jiného pevného přístřešku se dostáváte na hranu oblasti nocování, ačkoliv chcete setrvat jen jednu noc.

Být viděn nebo splynout s okolím?

Nocujete v bivaku v houští, pořídili jste maskáčovou plachtu a snažíte se o maximální neviditelnost? Je to určitě dobrý způsob, jak se vyhnout nechtěné pozornosti.

Já jsem naopak od tohoto stylu přešel raději k řízené pozornosti.

Spím na dobře viditelném místě, používám svítivé barvy na provazy a někdy dokonce nechám na stromu opodál na výstrahu přes noc svítit čelovku.

Bude po mém, nebo...

Moje motivace je prostá. Vím, že nedělám nic zakázaného a moje zkušenost s “kontrolami” je jen dobrá – narazil jsem na rozumné muže. Ať klidně přijdou a popovídáme si, třeba mi dají nějaký dobrý tip na místo v okolí.

Kým chci být ovšem 100% viděn, jsou myslivci (potažmo prostě lovci). Pamatuji si tu hrůzu, když jsem spal v Brdech a celou noc se ozývaly výstřely, občas někdo kolem projel na čtyřkolce.

Distancuji se od novinových článků, které myslivce prezentují jako “opilce a vrahy”, nicméně se při lovu zvěře používají střelné zbraně a raději budu velice dobře vidět, než abych se náhodou ocitnul v něčím hledáčku.

Pokud takové riziko považujete za nereálné, čtěte tento případ, kde šlo jen o jednu ránu na tmavý bod uprostřed louky před rozbřeskem. Ano, správně hádáte, že tmavým bodem byl bivakující mladík…

Co rozhodně nedělat

Nerozdělávejte oheň, nedělejte hluk, nevyhazujte v lese odpadky, nekácejte stromy, neničte ani jiné rostliny. Zní vám to jako zákazy ze školky? Není to žádná věda, ačkoliv za každým zákazem je baterie legislativy, kterou si můžete načíst, a dělat alespoň to, co vám nikdo nezakazuje.

 • Rozdělávání otevřeného ohně je povoleno 50m od hranice lesa. V lese si tedy ani nezakouříte, uvařit si musíte vždy na povoleném místě (ohniště), s povolením majitele či na louce. A pozor na sucha! I tady je potřeba používat selský rozum – založením fatry uprostřed noci s proudem jisker až ke korunám stromů si koleduji o problém, pokud si uvařím jedno Adventure Menu na malém plynovém vařiči, jen těžko to někdo postřehne…
 • Je povoleno z lesa odnášet klestí do 7 cm v průměru (suché, bez kůry, na zemi ležící). Zapomeňte na kácení soušek či lámání větších větví – to vše je obchodovatelným materiálem, který náleží majiteli pozemku.
 • Biologický odpad se po sobě snažte zahrabat, vše ostatní si po sobě odneste. Skládky a vyhazování odpadků je zcela logicky pokutováno a upozorňuji, že plechovky nehoří úplně nejlépe, takže si je také odneste.
 • V CHKO či v soukromých lesích je povoleno sbírat lesní plody a houby. To ovšem nedělejte v Národních parcích nebo v případě, kdy sběrem dochází k ničení rostlin (obligátní hrábě na borůvky).

Bude po mém, nebo...

Jsem v CHKO, NP na pozemku obce nebo v soukromém?

Podle toho, na jakém pozemku se nacházím, se odvíjí množství zákazů, které se mě týkají. Je fajn si toto před výletem zjistit, takže hurá na iKatastr.

 • Národní park – v první zóně NP mi je nakázáno pohybovat se pouze po vyznačených stezkách a nocování bývá až na výjimky zakázáno úplně. Čistě teoreticky by sice  šlo nocovat přímo na stezce. Je to však otázka výkladu, se kterým byste nemuseli uspět, a proto v tomto ohledu doporučuji využívat vyhrazených “nocovišť” (například v NP Šumava) a strážce NP zbytečně neprovokovat.
 • Chráněná krajinná oblast – zde je situace přívětivější, přenocovat mohu prakticky kdekoliv. Dokazuje to i spor z roku 2008, kdy pan Hyťha žádal správu CHKO o povolení 10 let bivakovat na jejich územích. Po ujasnění definic mu bylo vyhověno a tímto se nám všem otevřely dveře ke klidnému spánku.
 • Přírodní rezervace a památky jakožto další typy chráněných oblastí ze svých plánů raději vypusťte. Pravidla tam jsou přísnější.
 • Území obce – obec může zvláštní vyhláškou zakázat táboření i nocování na celém svém území, ale obvykle se tak neděje. Než ale vyrazíte, zkuste se na obecním úřadě informovat.
 • Soukromý pozemek – pokud jde o soukromý pozemek (les, louka) máte povinnost si před tábořením(!) získat souhlas vlastníka. Vlastník vám nemůže zakázat vstup a zákony i postupy soudů naznačují, že k nocování žádný souhlas nepotřebujete. Ale vysvětlujte to uprostřed noci majiteli, který vás se svým dobrmanem Rexem přišel důrazně požádat o opuštění jeho pozemku. Nebo se s ním dohodněte předem, třeba si domluvíte i možnost postavení nějakého atypického přístřešku.
Budete mít zájem:  Šťastné kuře musí mít pohyb, poznáte to na chuti

Bude po mém, nebo...

Jak se bránit?

Pokud se nevyhnete nepříjemnému probuzení a budete si jistí, že děláte maximum proto, abyste dodrželi platné zákony, zkuste svoje jednání slušně vysvětlit.

Lesní stráž, strážce NP či majitel pozemku jistě rádi uslyší, že jste informovaní, přírodu nepoškozujete a ráno po sobě uklidíte a půjdete.

Výhrůžky soudem, stížností na zneužití veřejné pravomoci či přetahovačky o pokutě nebo správním řízení bych vždy nechal až na úplný konec a raději se domluvil. V nejhorším případě bych vše řešil pod dohledem policie, držel se tvrzení, že jsem zákony neporušil a odmítal pokutu.

Tip redakce: Na mapy.cz najdete krásné značky označené jako Přístřešek či Nocoviště. Zkuste si příští výšlap naplánovat podle nich, vždyť spát nemusíte jen na jehličí!

Bude po mém, nebo...

Tak strach stranou a hurá pod širák

Nemůžete-li se z jakéhokoliv důvodu vzdát spaní ve stanu, dělejte tak maximálně opatrně, využívejte primárně kempy a oficiální místa určená k táboření. Zajímá-li vás pobyt v přírodě na divoko, zkuste si odlehčit, vezměte jen plachtu nebo žďárák a s ohněm moc nepočítejte.

Na této planetě je nás stále více a já vás všechny, kdo jste tento článek dočetli až sem, prosím, važme si přírody a volnosti, kterou v přístupu k ní máme. Stačí málo a na procházku lesní pěšinou si budeme kupovat vstupenku.

Užitečné odkazy:

iKatastr katastr nemovitostí s přehledem Národních parků, přírodních rezervací atd…
mapy.cz asi nejlepší online turistické mapové podklady, včetně přehledu nocovišť
spaní v hamace obsáhlý průvodce výběrem hamaky a jejím následným používáním
seznam věcí na čundr přehled věcí, bez kterých byste neměli na čundr vyrážet

Autor: Matyáš Vejskal

Zdroje: archiv autora, ikatastr.cz, lidovky.cz, mapy.cz

Co jsou to cytostatika, co je to chemoterapie

Obsah:

Chemoterapie je název pro léčbu zhoubného onemocnění pomocí léků. Léky používané pro protinádorovou léčbu se nazývají cytostatika. Onkologická léčiva jsou zařazena ve slovníčku onkologických pojmů, nebo je najdete v databázi léčiv SÚKL. 

Na jakém základě účinkují cytostatika (chemoterapie)?

Cytostatika jsou léky, které ničí nádorové buňky. Cytostatika však nejsou specifická jen pro nádorové buňky, poškozují i některé zdravé buňky. Proto je chemoterapie doprovázena některými nežádoucími účinky. Tyto nežádoucí účinky se liší dle typu cytostatik. Některá cytostatika poškozují více ten, jiná zase onen orgán.

Protože některá cytostatika účinkují lépe v kombinacích než samostatně, chemoterapie se často skládá z několika léků. Tento způsob léčby nazýváme kombinovanou chemoterapií. Nechceme zde však informovat o všech cytostatikách a jejich nežádoucích účincích.

Pokusíme se uvést jen hlavní a zároveň nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky.

Jaký účinek může mít chemoterapie?

To záleží na druhu nádoru a na jeho rozšíření v organismu.

V závislosti na tom můžeme od chemoterapie očekávat:

 • vyléčení nemocného, zničení nádoru,
 • zabránění rozšíření nádoru,
 • zpomalení nádorového růstu,
 • zmírnění obtíží způsobených nádorem.

Chemoterapie je v léčbě nádorů velmi účinná. Pokud onemocnění nedokáže vyléčit, může nemocnému pomoci žít déle a s lepší kvalitou života.

Bude chemoterapie v mém případě jediným způsobem léčby nádoru?

V některých případech je chemoterapie jedinou léčbou, kterou nemocný dostane. Častěji je chemoterapie používána jako přídatná léčba po operaci nebo ozařování, tak zvaná adjuvantní chemoterapie. Ta má odstranit zbylé nádorové buňky, které ještě mohly v těle zůstat po operaci nebo ozařování, a tak zabránit vzniku vzdáleného rozsevu dceřiných nádorů metastáz.

Chemoterapie může být také použita před operací nebo ozařováním, aby došlo ke zmenšení nádoru a nádor se lépe operoval. Pro tento cíl se používá termín neoadjuvantní chemoterapie. Spolu s chemoterapií mohou být použity k léčbě i hormony nebo naopak látky, které činnost jiných hormonů zastavují.

Používají se i látky ovlivňující imunologické vlastnosti (obranyschopnost) organismu.

Která cytostatika budu dostávat?

O tom, která cytostatika jsou pro vaši léčbu nejvhodnější, může rozhodnout pouze odborný lékař, zabývající se touto problematikou. Rozhodnutí záleží na druhu nádoru, jeho rozsahu a vašem celkovém zdravotním stavu.

Lékař vám může navrhnout účast na klinické studii zahrnující i chemoterapii. Klinické studie jsou bezpečně navržená vědecká zkoušení nových způsobů protinádorové léčby.

Nemocný, který se zúčastní takové studie, může být první, kdo má zisk ze zlepšené léčebné metody. Úspěšné výsledky studie pomáhají mnoha dalším lidem.

Nemocný se takové studie zúčastňuje dobrovolně, po písemném souhlasu, a může studii v kterémkoli okamžiku ukončit a pokračovat v obvyklé léčbě.

Kde budu chemoterapii dostávat?

Chemoterapie může být podávána za hospitalizace v nemocnici, často ale také ambulantně ve stacionáři nebo doma.

Záleží to na druhu chemoterapie, zda je podávána v tabletách nebo injekcích, ale i na zvyklostech pracoviště nebo ošetřujícího lékaře.

Při prvním podání chemoterapie se dává, až na výjimky, přednost alespoň krátkodobé hospitalizaci, aby lékař mohl sledovat bezprostřední účinky léčby a v případě potřeby léčbu upravit.

Jak často se chemoterapie podává a jak dlouho celá léčba trvá?

To záleží na druhu nádoru a jeho rozšíření v organismu, na cílech léčby, úspěšnosti léčby, druhu cytostatika a na celkové reakci nemocného na léčbu. Můžete dostávat chemoterapii denně, jednou týdně nebo jednou měsíčně.

Chemoterapie se často podává v cyklech (sériích), které zahrnují většinou třítýdenní přestávku, během níž má organismus možnost se zotavit a vytvářet v orgánech a tkáních nové normální zdravé buňky. Ve většině případů trvá léčba nejméně tři měsíce a někdy celkově až tři roky.

Váš lékař dokáže odhadnout, jak dlouho bude potřeba chemoterapii podávat.

Jestliže byla chemoterapie zahájena, je velmi důležité dodržovat doporučené schéma léčby a časové intervaly mezi aplikacemi. Dodržení doporučených časových intervalů je podstatné pro úspěch léčby. Máte-li jakékoli obtíže, musíte je ihned sdělit ošetřujícímu lékaři

Jakým způsobem budu chemoterapii dostávat?

To záleží na druhu nádoru a na výběru cytostatik. Je celá řada možností:

Při nitrožilním podání napichujeme jehlou žílu obvykle na předloktí nebo na hřbetě ruky. Jinou, výhodnější možností je podání chemoterapie pomocí nitrožilního katetru, buď do výše uvedených žil (flexila), nebo do velkých žil na různých místech těla (například v podklíčkové nebo krční, případně tříselné oblasti). Tyto katetry mohou být v žilách ponechány po delší dobu.

Porty a katetry

Jinou možností opakovaného nitrožilního podání chemoterapie při špatné dostupnosti žil je použití takzvaných portů (do podkoží implantovaná komůrka napojená na katetr zavedený do velké žíly).

Budete mít zájem:  Artritické bolesti: pomůže síla magnetů?

Lék se pak podává do komůrky napíchnutím přes kůži, systém je použitelný dlouhodobě a nijak nemocného neomezuje v životních aktivitách. Chemoterapie také může být podávána pomocí katétrů do různých oblastí těla.

Různé druhy katétrů mohou být zavedeny například do mozkomíšní tekutiny, hrudní nebo břišní dutiny, močového měchýře nebo jater. Při podávání intravenózní nebo intraarteriální chemoterapie používáme s výhodou infuzní pumpy.

Obvyklé jsou pumpy zevní (externí), které mohou být trvale umístěny u postele, nebo přenosné, použitelné v ambulantní léčbě i doma. Zatím jen zcela výjimečně se používají vnitřní (interní) pumpy, které jsou chirurgicky umístěny nejčastěji pod kůži.

Obsahují malý rezervoár, který se pomocí katétrů doplňuje. Interní pumpy neomezují nemocného v jeho životních aktivitách.

Je chemoterapie bolestivá?

Obecně podání chemoterapie ať už ústy, podkožně nebo do žíly není pociťováno jinak než podání jakéhokoli jiného léku. Při intravenózním podání cítí někteří nemocní chlad nebo jiné neobvyklé pocity v oblasti vpichu, zvláště na začátku podání léku.

Výjimečně se vyskytuje i bolest nebo pálení v průběhu nebo po skončení intravenózního podání cytostatika. Všechny nepříjemné pocity musí nemocný ihned hlásit sestře nebo lékaři. Pokud se zavádí katétr do velkých žil nebo implantuje port, je oblast zavedení vždy předem místně znecitlivěna anestetikem.

Při jakékoli bolesti nebo nepříjemných pocitech v místě zavedení katétrů nebo portu je nutné tuto skutečnost ihned hlásit sestře nebo lékaři.

Mohu brát jiné léky v průběhu chemoterapie?

Užívání některých léků v průběhu chemoterapie není vhodné.

V každém případě musíte lékaře informovat o všech lécích, které pravidelně berete, a také s ním konzultovat nasazení jakýchkoli nových léků v průběhu cytostatické léčby.

Je nutné informovat opravdu o všech lécích, tedy i volně prodejných, jako jsou například některá projímadla, vitaminy, léky proti nachlazení a bolesti. Lékař rozhodne, které léky je nutné před začátkem chemoterapie vysadit.

Mohu v průběhu chemoterapie pracovat?

To záleží na více okolnostech, na vašem celkovém zdravotním stavu, druhu práce a způsobu chemoterapie. Celá řada lidí v průběhu chemoterapie může pokračovat ve své práci. Pokud užíváte pouze tablety, je situace o to snadnější.

V případě injekcí nebo infuzí podávaných ambulantně lze jejich podání přesunout například na odpolední hodiny podle přání nemocného.

Pokud se při chemoterapii cítíte velmi unavení, nebo máte jiné důvody, proč chcete práci dočasně přerušit, lékař vám zcela samozřejmě vypíše formulář pro pracovní neschopnost.

Jak poznám, že je chemoterapie účinná?

Lékaři a sestry mají mnoho možností jak zjistit, že chemoterapie je účinná a ničí nádorové buňky.

Budou vám provádět celou řadu klinických a laboratorních vyšetření, například vyšetření krve, rentgenová vyšetření včetně výpočetní tomografie, izotopová vyšetření a další.

Máte-li zájem, neváhejte a ptejte se ošetřujícího lékaře na výsledky vyšetření a testů i na účinnost probíhající léčby.

Jestliže klinické vyšetření a laboratorní testy mohou říci mnoho o účinnosti chemoterapie, výskyt nežádoucích účinků této léčby nemusí její účinnosti odpovídat.

Nežádoucí účinky chemoterapie, jako jsou například nevolnost nebo vypadávání vlasů, jsou způsobeny tím, že chemoterapie poškozuje v těle i normální rychle se množící buňky.

Občas se nemocní domnívají, že nemají-li nežádoucí účinky, chemoterapie není dostatečně účinná a jestliže mají značné nežádoucí účinky, chemoterapie funguje dobře. Není to pravda. Nežádoucí účinky jsou různé případ od případu, v závislosti na druhu použitého cytostatika, stavu nemocného i dalších okolnostech.

Přítomnost či nepřítomnost nežádoucích účinků chemoterapie tedy nic nevypovídá o její účinnosti na nádorové buňky. Jestliže se nežádoucí účinky dostaví, musíme jim co nejlépe čelit. V další kapitole se budeme zabývat popisem nežádoucích účinků chemoterapie a způsoby, jak je možné tyto nežádoucí účinky zmírnit nebo zcela odstranit.

Tento text čerpá z brožurky pro pacienty s názvem Chemoterapie a vy. Brno, 2013. 5. upravené a doplněné vyd., 35 s. Plný text tohoto vydání si můžete stáhnout také v databázi brožur na Linkos.

Polohové služby a soukromí

Polohové služby umožňují aplikacím a webovým stránkám společnosti Apple a třetích stran shromažďovat informace založené na aktuální poloze vašeho iPhonu nebo Apple Watch a využívat je k poskytování různých služeb závislých na poloze. Aplikace může například použít vaše polohová data a požadavek na vyhledání polohy k tomu, aby vám pomohla vyhledat kavárny nebo divadla ve vašem okolí, nebo může zařízení podle vaší aktuální polohy nastavit časové pásmo.

Chcete‑li tyto funkce používat, musíte na iPhonu zapnout polohové služby a každé aplikaci nebo webové stránce udělit svůj souhlas před tím, než bude moci začít vaše polohová data využívat. Aplikace si mohou vyžádat omezený přístup k vašim polohovým datům (pouze na dobu používání aplikace nebo přibližné polohy) nebo plný přístup (i v čase, kdy nepoužíváte aplikaci ani přesnou polohu).

 • V případě nouze může být poloha vašeho iPhonu použita k poskytnutí pomoci v reakci na vaše tísňové volání bez ohledu na to, zda jsou polohové služby zapnuté.
 • Polohové služby používají k určení přibližné polohy vašeho zařízení systém GPS a Bluetooth (tam, kde jsou k dispozici) spolu s crowdsourcovanými informacemi o umístění Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.
 • Apple Watch můžou využívat informace o poloze spárovaného iPhonu, pokud se nacházejí v jeho blízkosti.
 • Pokud jsou polohové služby zapnuté, váš iPhone periodicky posílá společnosti Apple geotagy s polohou okolních Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů (umožňuje‑li to použité zařízení) v anonymní a šifrované podobě za účelem rozšiřování crowdsourcované databáze poloh Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.
 • Zapnutím polohových služeb zapnete také další systémové služby závislé na informacích o poloze, například tyto:

• Trasy a provoz: Pokud jste v pohybu (například jdete nebo jedete), iPad bude též periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat polohová GPS data, informace o rychlosti vašeho pohybu a atmosférickém tlaku. Tato data jsou využívána k vylepšování crowdsourcované databáze provozu a korekcí atmosférického tlaku.

• Populární v mém okolí: Váš iPhone bude periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat informace o místech a časech nákupu nebo použití aplikací za účelem vylepšování crowdsourcované databáze, jež je používána k nabízení geograficky relevantních aplikací a dalších produktů a služeb společnosti Apple.

• Významná místa: Váš iPhone a zařízení připojená k iCloudu si budou udržovat přehled o místech, která jste v poslední době navštívili, včetně informací o četnosti a časech návštěv, aby se naučily rozpoznávat místa, jež jsou pro vás důležitá.

Tato data jsou šifrována mezi koncovými body a společnost Apple k nim nemá přístup pro čtení.

Tato data budou využívána k poskytování osobních služeb, například k vyhledávání tras na základě aktuálního provozu a k vytváření lepších vzpomínek v aplikaci Fotky.

Budete mít zájem:  Poslední letošní pravidelný trh v Tišnově

• Návrhy založené na poloze: Poloha vašeho iPhonu bude odesílána společnosti Apple, aby vám bylo možné poskytovat relevantnější návrhy.

Když polohové služby pro návrhy založené na poloze vypnete, společnosti Apple nebude odesílána vaše přesná poloha.

Je možné, že za účelem poskytování relevantních návrhů pro vyhledávání a zprávy odhadne společnost Apple vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy vašeho připojení k internetu, kterou přiřadí k zeměpisné oblasti.

• Polohově závislá upozornění: Váš iPhone a Apple Watch budou využívat vaši polohu za účelem poskytování geograficky relevantních upozornění. Například vám připomenou, že máte někomu zavolat, když dorazíte na určité místo, nebo vás v závislosti na vaší poloze upozorní, že je čas vydat se na další schůzku, či vám doporučí aplikaci nebo zkratku.

• Sdílet moji polohu: V některých aplikacích, například Zprávy nebo Najít, můžete dočasně nebo průběžně sdílet svoji aktuální polohu s dalšími uživateli.

• HomeKit: iPhone může na základě vaší polohy ovládat příslušenství v domácnosti, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte, například rozsvítit světlo, když dorazíte domů.

• Přizpůsobení systému: iPhone bude podle vaší aktuální polohy měnit vzhled, chování a nastavení systému, například po příchodu domů automaticky zapne optimalizované nabíjení baterie. Data související s tímto přizpůsobováním se nedostanou mimo vaše zařízení.

• Identifikace obchodníků v Apple Pay: iPhone bude při použití fyzické Apple Card využívat vaši aktuální polohu jako pomocný údaj pro přesnější určování jmen obchodníků.

Tísňová volání a SOS: Když zahájíte tísňové volání, váš iPhone nebo Apple Watch kromě informací o poloze, které už byly tísňovým službám poskytnuty, zpřístupní také doplňující data prostřednictvím služby Rozšířená tísňová data.

Součástí těchto doplňujících dat můžou být informace o domovní adrese, jestliže vaše aktuální poloha odpovídá adrese domova nebo zaměstnání, kterou máte uvedenou na osobní vizitce (Moje vizitka), nebo jejímu blízkému okolí.

V případě aktivování režimu Tíseň SOS bude vaše poloha po ukončení hovoru zaslána také vašim nouzovým kontaktům.

Crowdsourcovaná polohová data shromažďovaná společností Apple neumožňují vaši osobní identifikaci.

Tím, že na svých zařízeních zapnete polohové služby, vyjadřujete svůj výslovný souhlas s přenášením, shromažďováním, udržováním, zpracováváním a využíváním polohových dat a polohově závislých dotazů společností Apple, jejími partnery a poskytovateli licence za účelem poskytování a zlepšování služeb závislých na informacích o poloze a na informacích o silničním provozu.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout. Chcete‑li tak učinit, přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a klepnutím vypněte globální přepínač Polohové služby nebo jednotlivě nastavte přepínače pro všechny položky využívající polohu na volbu Nikdy. Polohové služby pro všechny webové stránky vypnete, nastavíte‑li na volbu Nikdy přepínač Stránky v Safari.

Systémové služby založené na poloze můžete vypnout klepnutím na Systémové služby, kde potom můžete klepnutím vypnout každou systémovou službu zvlášť. Kdykoli také můžete vypnout polohové služby svého HomePodu.

Otevřete na spárovaném zařízení s iOS nebo iPadOS aplikaci Domácnost, podržte na HomePodu prst, klepněte na ikonu Nastavení a potom klepnutím vypněte Polohové služby.

Pokud povolíte využívání své aktuální polohy aplikacím nebo webovým stránkám třetích stran, budou se na vás vztahovat jejich podmínky, pravidla a postupy ochrany osobních údajů. S podmínkami, pravidly a postupy ochrany osobních údajů takových aplikací a webových stránek byste se měli seznámit, abyste věděli, jakým způsobem vaše polohová a další data využívají.

S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na www.apple.com/privacy/

Jak očkování funguje: co se v mém těle stane? · Covid Portál

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Laicky lze říct, že vakcína tělo naučí virus rozpoznat a vyvolat odpovídající imunitní reakci, než stihne virus vyvolat onemocnění.

Dostupnost bezpečné a účinné vakcíny proti covid-19 je nutná za účelem zajištění ochrany před tímto onemocněním, především u zdravotníků a zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou senioři nebo chronicky nemocné osoby.

Jak vakcíny fungují a jak dlouho účinkují:

Vakcíny účinkují tak, že připraví imunitní systém (přirozenou ochranu organismu) dané osoby tak, aby dokázal rozpoznat konkrétního původce infekčního onemocnění a bránit se proti němu.

Výzkum vakcín proti covid-19 se zaměřuje na vyvolání odpovědi na část nebo celý protein na povrchu koronaviru (tzv. spike protein neboli protein S), který je pro tento virus jedinečný. Po očkování vakcínou se u dané osoby vyvolá imunitní odpověď.

Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná a protože již bude připraven proti němu bojovat, danou osobu před onemocněním COVID-19 ochrání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. Údaje ze studií imunogenicity a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování. 

Ochrana při mutaci viru:

Viry obvykle mutují (mění se jejich genetický materiál); u různých virů toto probíhá různě rychle, přičemž mutace nemusejí nezbytně ovlivnit to, jak bude vakcína proti viru účinkovat.

Některé vakcíny proti virovým onemocněním si zachovávají účinnost po mnoho let poté, kdy byly vyvinuty, a poskytují dlouhodobou ochranu. Tak je tomu např. u vakcíny proti spalničkám nebo příušnicím.

Na druhou stranu u takových nemocí, jako je chřipka, se kmeny virů mění tak často a v takovém rozsahu, že složení vakcíny se musí upravovat každoročně, aby bylo účinné.

Vědecká obec a regulační orgány sledují, zda se koronavirus Sars-CoV-2 bude v průběhu času měnit, a pokud ano, zda vakcína může lidi ochránit před nákazou novými variantami.

Jak vám bude po očkování a vedlejší účinky vakcíny:

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Není se čeho bát, nejedná se o příznaky nemoci. Očkováním se naše tělo a imunitní systém učí, jak bojovat s nemocí, proti které vakcína chrání. Tohle učení s sebou přináší i výše zmíněné nepříjemnosti.

Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost v místě vpichu, bolest svalů, únavu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku. Nejedná se o projevy nemoci a není důvod se bát. Právě tyto projevy se nazývají fyziologické reakce a dávají nám najevo, že náš imunitní systém pracuje tak, jak má. 

Ve velmi vzácných případech se může stát, že se objeví vážnější nežádoucí účinky. Statisticky je ale bezpečnější nechat se naočkovat. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector