Biologická Léčba Kronovi Nemoci?

Biologická terapie Crohnovy nemoci přestavuje v současné době nejúčinnější formu medikamentózní terapie u této choroby. Je vy-hrazena pro pacienty se střední a vysokou aktivitou nemoci, kteří neodpovídají na konvenční medikamentózní léčbu. V klinické praxi se v této indikaci používají imunoglobuliny namířené proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (anti TNF-α). Infliximab je monoklonální, chimérická protilátka a adalimumab je kompletní humánní protilátka. Efektivita biologické terapie je v klinické praxi relativně vysoká. Asi 80–90 % nemocných odpovídá na podávanou léčbu. Problémem je sekundární ztráta odpovědi, která vyžaduje intenzifikaci terapie. Vedlejší účinky nejsou časté, ale mohou být potenciálně závažné. Jde především o vznik oportunních infekcí. Trvalá a pečlivá monitorace všech nemocných na biologické léčbě je samozřejmou nutností.
Biologická neboli cílená terapie je nový druh medikamentózní (lékové) léčby, která se zaměřuje přímo na konkrétní buňky. Nejčastěji se jedná o protilátky proti jednotlivým buněčným strukturám, které způsobují zánět. Tím dochází k potlačení zánětlivé odpovědi a zklidnění projevů nemoci.

Co je biologická léčba?

Biologická léčba je nový, moderní způsob léčby řady různých onemocnění, včetně nádorových, autoimunitních či zánětlivých chorob, která využívá přirozenou sílu lidské imunity.

Jak funguje Biologická léčba nádorových onemocnění?

U nádorových onemocnění biologická léčba funguje buď tak, že cílí na specifické molekuly na nádorových buňkách a tyto buňky pak zničí nebo působí na bílkoviny, které umožňují či usnadňují růst nádorových buněk a tyto bílkoviny blokují, což vede ke zpomalení nebo zastavení růstu nádorů. Biologická léčba je dostupná v různých lékových formách.

Jaké jsou nežádoucí účinky biologické léčby?

Mezi časté nežádoucí účinky biologické léčby, mimo jiné, patří příznaky podobné chřipce, jako jsou zimnice, horečka, bolesti svalů, slabost, nechutenství, nevolnost, zvracení nebo průjem. U některých pacientů se může objevit vyrážka, krvácení a snadná tvorba modřin.

Budete mít zájem:  Alergie Na Soju Sojový Lecitin?

Jaké jsou účinky biologické léčby?

Nežádoucí účinky biologické léčby jsou naštěstí většinou krátkodobé a odezní po ukončení léčby. Dlouhodobé nežádoucí účinky biologické léčby zatím nejsou dostatečně prozkoumané, protože se jedná o poměrně nový způsob léčby a ještě nemáme k dispozici dostatek informací z probíhajících studií.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector