Betakaroten a jeho TOP 15 zdravotních přínosů – jaké jsou jeho zdroje?

Když cestujete autobusem, prohlédněte si blíže ostatní spolucestující. Na chvilku se pohledem zastavte u každého čtvrtého z nich. Podle údajů tito lidé zemřou na některé zhoubné onemocnění. Například v Maďarsku je čtvrtina úmrtí způsobená maligními onemocněními. Podobně jsou na tom i další státy Střední Evropy. Je to děsivé. Dávejte si pozor, abyste byli jen tím třetím.

Léčba maligních onemocnění bývá často neúspěšná a choroba se objevuje znovu. Kvocient úspěšného vyléčení je uspokojivý pouze v případě, že se choroba zjistí v prvním stadiu, ale i u těchto pacientů je vysoké riziko vzniku nového nádoru. Nejlepším prostředkem proti rakovině by proto mohla být prevence.

Měli bychom změnit svoji stravu a způsob života. Například nádory hlavy a krku jsou často důsledkem škodlivých účinků kouření. Těmto druhům nádorů se dá předejít tím, že se vyhýbáme cigaretového kouře a jiných karcinogenních látek.

Počet kuřáků se však téměř nesnižuje, zatímco jiní musí pasivně, proti své vůli, cigaretový kouř dýchat.

Je vysoce pravděpodobné, že nádory vznikají jako důsledek molekulárních procesů. Prvním krokem je vznik stavu prekancerózy, který se může vyskytnout v oblasti poškozené tkáně. Na molekulární úrovni je to proces, v průběhu kterého se změní rozhodující část DNA.

Krátce nato buňky tvoří papilomy nebo polypy a nakonec se vytvoří nádory. Nejlepší výsledky přináší detekce stavu prekancerózy, ale metody používané v současné době nejsou dokonalé, neboť i v normální tkáni je možno vystopovat určité deformity.

Bylo však prokázáno, že na molekulární úrovni se dá stav prekancerózy pozitivně ovlivnit.

V současnosti se v prevenci rakoviny pozornost zaměřuje hlavně na vitamin A a betakaroten. Vitamin A zabraňuje vzniku vazeb dědičného materiálu obsaženého v buněčném jádru s chemikáliemi, které podporují neomezené dělení buněk. Má rozhodující roli při léčbě deformit kůže. Nedostatek vitaminu A může způsobit inkontinenci (samovolné vylučování moče), a rovněž i vznik močových kamenů.

Projeví-li se nedostatek vitaminu A v oblasti dýchacích cest, může způsobit vysychání sliznic, které takto ztrácejí schopnost bojovat proti patogenům a ničit je. Lidé, kterým chybí vitamin A, snadněji prochladnou. Opatrný přísun vitaminu A zvyšuje obranyschopnost organismu. Opatrnost je na místě, protože vitamin A je rozpustný v tucích a při nadbytku se může ukládat a způsobit předávkování!

O betakarotenu se dlouhý čas vědělo pouze to, že je provitaminem vitaminu A. V současnosti je už dokázáno, že betakaroten nelze pokládat za pouhý provitamin vitaminu A, jeho význam je mnohem větší.

Podle švýcarských a amerických studií se dá prohlásit, že betakaroten je přírodní látka schopná snižovat riziko vzniku rakoviny, stejně jako i blokovat další rozšiřování už vyvinutého nádoru, či dokonce zvrátit jeho tvorbu. Na betakaroten je tedy možno nahlížet jako na ochranný faktor proti rakovině.

Při jeho nedostatku se zvyšuje riziko vývoje onemocnění. Nachází-li se však v organismu v dostatečném množství, zvyšuje se šance rakovině zcela zabránit.

Tato ochranná funkce betakarotenu je založena na následujících účincích.

 1. betakaroten je antioxidant a jako takový se váže na volné radikály v těle, čímž je neutralizuje. Volné radikály jsou agresivní molekuly s volným nábojem, které velmi rychle vstupují do reakcí s jinými molekulami. Mají tedy schopnost měnit buňky a způsobovat proliferaci.
 2. zvyšuje vlastní obranyschopnost organismu, mobilizuje fagocyty, jež ničí v těle vytvořené rakovinové buňky.
 3. napomáhá vazbě tzv. volného kyslíku (ozonu), který se tvoří účinkem ultrafialového slunečního záření a jeho sloučenina – pokud je nevázaná – může taktéž způsobit rakovinu. Národní institut proti rakovině v USA doporučuje na prevenci proti rakovině 6 miligramů betakarotenu.

Toto množství se nachází například ve 100 g mrkve, 120 g špenátu, 1200 g rajčat nebo v 6 kg jablek. Protože ne každý může zkonzumovat takovéto množství zeleniny a ovoce, je dobré, dá-li se betakaroten užívat i ve formě extraktu. Na rozdíl od vitaminu A je užívání betakarotenu zcela neškodné.

I kdybychom ho zkonzumovali příliš mnoho, organismus by z něho nevyužil více, než je potřeba. Přebytek by se uložil v tukové tkáni.

Pokud se některé oblasti kůže zbarví na žluto, je to známkou předávkování betakarotenem, ale je to naprosto neškodný  proces, který ihned po snížení dávky zmizí.

Přítomnost betakarotenu snižuje hladiny vitaminu E v buňkách, proto je při užívání betakarotenu potřeba vitamin E doplňovat.

Upozornění!
Organismus diabetiků dokáže zužitkovat méně betakarotenu, proto je třeba, aby se tito pacienti obrátili na svého lékaře ještě dříve, než ho začnouužívat!
Betakaroten se nachází ve všech žlutých a zelených rostlinách.

Nejcennějšími zdroji jsou: mrkev, špenát, růžičková kapusta, cukrový meloun, meruňky, tykev, červená řepa, brokolice, česnek, vojtěška, hořčičná semínka, olej z tresčích jater.
Jídlo je často kontaminováno chemikáliemi, látkami poškozujícími životní prostředí. Toto nebezpečí nehrozí v případě výživových doplňků.

Jste-li kuřák, pak se dříve, než začnete užívat betakaroten, poraďte se svým lékařem.

Zdroj: Nutritional Freedom Association 

Máme pro vás betakaroten vyrobený z mrkve, neobsahuje přidaná chemická barviva jako jiné na našem trhu. Ani nemusí, obsahuje totiž dostatečné množství účinné látky, tedy je dost červený sám.

Běžně se u nás prodává 6 mg Beta Carotenu v 1 tbl., která stojí průměrně 2,-Kč. (To nemluvím o tom, že přidané chemické barvivo ještě účinek sníží.) CV nabízí 18 mg v 1 tbl.

(stojí asi 2,50 Kč) – Beta Carotene

Betakaroten a jeho TOP 15 zdravotních přínosů – jaké jsou jeho zdroje?

Novinka – Betakaroten a jeho význam pro tělo

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

  • Lékárna AVE s.r.o. se sídlem na nám. 14.října 1307/2,  150 00 Praha – Smíchov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 139727. 
  • Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  • Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.
  • Právní vztahy prodávajícího výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
  • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Znáte nové Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, které brzy vstoupí v účinnost? Určitě jste o něm slyšeli, ale pro jistotu nás nechte udělat menší souhrn toho, co pro vás jako zákazníky lékárny AVE toto Nařízení znamená.

Naše transparentnost v oblasti ochrany soukromí

V lékárně AVE každý den pracujeme na tom, abychom vám zajistili ten nejlepší servis. Velmi důležitým prvkem této práce je i péče o osobní údaje, které nám poskytujete. Bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a zavázali jsme se k respektování vašich práv, neboť zájmy našich zákazníků jsou ve středu naší pozornosti u všeho, co děláme. Chceme, abyste si byli jisti, že vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Naším cílem je transparentnost vůči zákazníkům a jistota, že vědí, jakým způsobem užíváme jejich osobní údaje za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování. Z tohoto důvodu vás brzy budeme ještě kontaktovat, abychom vás informovali o nových zásadách ochrany soukromí a souborech cookies a dále o změnách, které jsme udělali v obchodních podmínkách a pravidlech používání spojených s klíčovými službami, které zákazníkům nabízíme. To nám zajistí, že s vámi budeme moci zůstat v kontaktu i po 25. květnu 2018.

1. Čeho se toto Nařízení týká?

Nové Nařízení Evropské unie „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR) vstoupí v účinnost 25. května 2018.

Budete mít zájem:  Potraviny a jídlo pro dobrou náladu – co si dát?

Vzniklo proto, aby vám dalo větší kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje společnosti shromažďují a nakládají s nimi. Jde o Nařízení EU, tedy platí pro všechny společnosti či organizace působící v rámci EU (jako např.

lékárna AVE) a také pro ty nadnárodní společnosti či organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU.

Transparentnost je klíčovou součástí a výsledkem této změny, protože byste měli vědět, jak se využívají osobní údaje, které se vás týkají, například když chcete využívat naše služby, jako je věrnostní program, nakupování na e-shopu nebo elektronický přímý marketing (tj. dostávání newsletterů).

GDPR přináší nová práva subjektům údajů, jako je právo na přenositelnost osobních údajů a právo na jejich výmaz. Přenositelnost osobních údajů je nové právo, díky němuž bude moci kdokoliv v EU převést své osobní údaje mezi společnostmi či organizacemi. Tato služba je bez poplatku a umožňuje zákazníkům změnit poskytovatele služeb. Funguje to tak, že dojde k elektronickému převedení a doručení dat ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu.Právo na výmaz (také známé jako „právo na to být zapomenut“) dá jednotlivcům možnost v některých případech zažádat o vymazání svých osobních údajů. Toto právo ovšem není absolutní a platí pouze za určitých okolností; například pokud osobní údaje nejsou už nezbytně nutné pro původní účel, pro který byly shromážděny a zpracovány, nebo když zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl jednotlivcem odvolán, a neexistuje žádný jiný právní titul pro zpracování.

Práva, která už v tuto chvíli máte na základě zákona o ochraně osobních údajů, jako například právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu, právo požadovat vysvětlení, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, vám zůstávají, a tedy je budete moci uplatnit i po 25. květnu 2018.

2. Jak lékárna AVE zajistí, aby bylo transparentní?

Dodržování soukromí u služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, bylo dosud obsaženo v několika různých zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies.

V některých případech byly zásady o ochraně soukromí a souborech cookies zahrnuty v obchodních podmínkách a pravidlech používání našich služeb (marketingové novinky, věrnostní program).

Pro větší přehlednost a zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové a jednotné Zásady o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž už naleznete všechny potřebné informace o tom, jakým způsobem je zajištěna ochrana vašeho soukromí a jak je nakládáno s vašimi osobními údaji, které nám poskytujete při komunikaci s námi nebo při užívání kterékoliv z našich služeb. Nezávisle na tom, zda jste členy a využíváte benefitů věrnostního programu, nebo využíváte služeb k nákupu náš e-shop, nebo odebíráte novinky, nebo jste prostě jen našimi zákazníky, najdete všechny užitečné informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů sloučené v jedněch zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž nebude chybět ani jednoduchý návod na to, jakým způsobem můžete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů. Především si chceme být jisti, že chápete, jakým způsobem vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování v lékárnách AVE.

K dosažení těchto cílů jsme vytvořili nové znění Zásad o ochraně soukromí a souborech cookies, které vám ozřejmí:

  • jak kombinujeme osobní data, která od vás nasbíráme, když u nás nakupujete online nebo v kamenném obchodě, k tomu, abychom vám mohli poskytnout takové služby a marketingovou komunikaci včetně online reklamy, o kterých si myslíme, že nejvíce odpovídají vašim zájmům,
  • jak sdílíme vaše osobní údaje s ostatními pobočkami,
  • jaká práva máte ve spojitosti s uchováváním vašich osobních údajů.

3. Jak změna ovlivní marketingovou komunikaci pomocí e-mailu?

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (jako jsou textové zprávy nebo e-maily), budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat.

V nadcházející zprávě, kterou vám brzy pošleme, najdete speciální odkaz, přes nějž se případně budete moci odhlásit z odběru této komunikace.

Pokud se rozhodnete zůstat s námi nadále v kontaktu i po 25. květnu 2018, pamatujte, že kdykoliv budete v budoucnu chtít, můžete se pomocí odkazu umístěného v každé naší komunikaci odhlásit z tohoto odběru.

III. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou uvedeny v Kč. U zboží, které je označeno symbolem AKCE je garantována CENA pouze do vyprodání zásob a prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo na změnu ceny.

V případě, že se změní cena u zboží nebo dojde k vyprodání, má e-shop právo objednávku stornovat.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. Objednávání

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář umístěný na webovách stránkách www.lekarnaave.cz, ujistí se, že zadal správné údaje a odešle jej pomocí tlačítka „odeslat objednávku“ . Prodávající následně posílá tzv.

rekaputulaci objednávky, zaslání rekapitulace objednávky ještě není ze strany prodávající považována za uzavření kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v momentě, kdy prodávající zašle elektronickou poštou na adresu kupujícího informaci ve znění – Potvrzení objednávky – objednávka č. …… je právě vyřizována.

Klient může zboží objednávat prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.lekarnaave.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Způsob dodání a platební podmínky

 Za objednané zboží v hodnotě přesahující 1 199 Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

Způsob dodání:

 • Zboží je zasíláno zásilkovou službou Česká pošta, PPL či Zásilkovnou
 • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce nad 1 199,- Kč
 • Cena poštovného a balného v ČR je od 35,-
 • Na dobírku při doručení zboží(hotovost přebírá od zákazníka přepravce)Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

Platební podmínky:

 Cenu zboží a případné poštovné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti, platební kartou či poukázkami na pobočkách prodávajícího při osobním odběru zboží;
 • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (Zásilkovna)
 • převodem na účet vedený u Creditas 0000000035/2250 
 • dobírkou při dopravení a převzetí dopravcem
 • platební bránou ComGate Při použití platební brány ComGate zadáváte do systému údaje, které jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci (proběhla/neproběhla), které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou Česká pošta, PPL a Zásilkovnou. Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem.

Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den.

Doba dodání se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst.

1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu [email protected] , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Za objednané zboží v hodnotě přesahující 1 199,- Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

Budete mít zájem:  Cviky Na Bederní Páteř?

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb. § 53 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 Reklamační řád:

  • Kupující má možnost vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená. Může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Kupující vrátí zboží i s fakturou, která bude stornována.
  • Část zásilky, kterou kupující objednal omylem, má možnost vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesílatele. Kupující zaplatí celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží mu budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů, převodem na účet. Hotovost či úhradu složenkou poskytnout nelze.
  • Pokud kupující u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží prodávajícímu vrátit – prodávající z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
  • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Při dodání zásilku překontrolujte před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči Obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti provozovatele.

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení (viz. Zvláštní podmínky „Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz“) se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem nebo Obchodníkem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

Pro účely jakékoli komunikace s provozovatelem je uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce http://www.lekarnaave.cz/kontakt Tyto podmínky jsou uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.2.2016. a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Podporuje beta karoten opálení?

Ochrana před slunečními paprsky je aktuální v každém ročním období, jenže v létě mají navrch módní trendy před varováním dermatologů. Přitom použití ochranných prostředků před UV zářením významně rozhoduje o tom, jestli bude naše pokožka po čtyřicítce vypadat jako opotřebované kožené křeslo.

Léto je obdobím, kdy se snažíme o různé odstíny pokožky, od bronzové až po čokoládovou, a využíváme k tomu stále důmyslnější prostředky. Kromě samoopalovacích krémů saháme po tobolkách s obsahem beta karotenu.

Ovšem můžeme věřit všemu, co výrobci tvrdí? Opravdu pomáhá beta karoten zhnědnutí kůže?

Řada výrobků v tobolkách slibuje díky obsahu beta karotenu snadnější opálení a ochranu pokožky před UV zářením. Na tomto tvrzení je pouze část pravdy. I kdybychom souhlasili s krásnějším opálením, pak totéž nemůžeme udělat s ochranou pokožky před UV zářením. Proč?

Pomáhají karotenoidy zabarvení pokožky?

Je to pravda, karotenoidy napomáhají zhnědnutí pokožky. Díky užívání beta karotenu a jiných karotenoidů se pokožka skutečně zabarví, avšak změna barvy nastane i bez působení slunečního záření. Zhnědnutí pokožky tedy není způsobeno aktivnějším pigmentem, ale díky nadměrnému ukládání beta karotenu v organizmu. Je tedy mylné se domnívat, že je tím pokožka lépe chráněna.

Chrání karotenoidy pokožku před spálením?

Karotenoidy mají obrovskou ochrannou kapacitu, ale neumí chránit pokožku před spálením.Podívejme se, jak to vlastně je. Beta karoten patří do skupiny karotenoidů, které jsou silnými antioxidanty a jejich hlavní funkcí je chránit kožní buňky před poškozením volnými radikály.

Tyto volné radikály jsou produkovány ultrafialovými paprsky a bývají příčinou spálení pokožky, v nejhorším případě i rakoviny kůže. Antioxidanty však působí až v hlubších vrstvách kůže, kam UV záření nepronikne.

Úkolem antioxidantů je tedy napravovat škody, které v pokožce napáchaly sluneční paprsky, ale rozhodně nedovedou samotnému poškození nebo dokonce spálení kůže zabránit.

Přírodní nebo v tabletách?

Nejlepším zdrojem beta karotenu a dalších karotenoidů jsou potraviny, červené, žluté a oranžové ovoce a zelenina (mrkev, rajčata, paprika). Dostatek těchto látek obsahuje však i brokolice, špenát nebo petržel.

Rovněž přípravky z lékáren obsahují karotenoidy, a to buď z přírodních zdrojů a nebo syntetické. Přírodní zdroje jsou pro organizmus přínosem, naopak umělé formy mohou být nebezpečné, hlavně pokud je uživatel kuřák.

Zvažte proto důkladně výběr přípravku, který kupujete. Správně by na výrobku mělo být napsáno, z jakých zdrojů látky pocházejí. Novinkou na trhu je Neobotanics Sun Complex, který obsahuje látky a směs karotenoidů z čistě přírodních zdrojů.

Kromě krásnější barvy kůže pomáhá pokožce zvládat nápor UV paprsků, díky karotenoidům bojuje proti pigmentovým skvrnám a obsahuje látky proti předčasnému stárnutí kůže. Antioxidanty ze zeleného čaje, kůry borovice přímořské (pycnogenol), výtažky z granátového jablka a vinných hroznů působí uvnitř kožních buněk a pomáhají napravovat škody po UV záření.

Směs karotenoidů (beta karoten, lykopen, lutein) je obohacena o vitamin C a koenzym Q10, které se významně účastní boje proti stárnutí pokožky.

Jak poznáme nedostatek karotenoidů?

Karotenoidy příznivě působí na stav a zdraví pokožky, vlasů, očí a zubů. Při vystavení UV záření mají ochranné účinky proti vzniku jaterních a starobních pigmentových skvrn, což je z kosmetického hlediska opravdu velmi žádoucí.

V případě jejich nedostatku je pokožka suchá, drsná, vrásčitá, objevují se kožní problémy, suché a popraskané rty, nebo dokonce vypadávání vlasů, zvýšená náchylnost k infekcím a poškození zraku.

Jejich pravidelná konzumace má tedy obrovský význam.

Doporučené dávkování doplňků stravy s obsahem karotenoidů:

 • Beta karoten: 5 –15 mg denně
 • Lutein: 100 mikrogramů až 5 mg denně
 • Lykopen: 50 mikrogramů až 15 mg denně
 • Zeaxanthin: 100 – 300 mikrogramů denně.

Chcete-li tedy i po létě vypadat svěží a krásně, vsaďte na komplexní ochranu a kromě doplňku stravy si pořiďte i kvalitní kosmetiku s UV faktorem a vhodným lehkým oblečením.

Neobotanics Sun Complex je skvělá volba a mezi kosmetikou rozhodně dominují značky jako např. Daylong, Bioderma, Linola či kvalitní přírodní kosmetika.

Beta karoten (Provitamín A)

V textu najdete:
Popis doplňku,
Účinky doplňku,
Dávkování doplňku,
Nedostatek doplňku,
Předávkování doplňkem

Budete mít zájem:  Lékaři se nechtějí očkovat, úřady je přemlouvají

Popis Beta karotenu

Beta karoten, který ovoci a zelenině způsobuje jeho charakteristické
žlutočervené zabarvení (např.: mrkev, meruňky, jahody), je pro člověka
jedním z důležitých antioxidantů. Jako takový
neutralizuje nebezpečné volné radikály, které vznikají v lidském těle
při metabolických procesech.

Volné radikály mohou poškodit lipidy buněčných membrán a samotný
genetický materiál, což může ve svém důsledku vyústit až v rakovinu.

Tyto velmi reaktivní molekuly můžeme jednak sami vytvářet, nebo je můžeme
přijímat z vnějšího okolí.

Zvlášť prospěšný je beta karoten
při opalování, kde napomáhá k ochraně před rakovinou
kůže (doporučují se opalovací krémy s obsahem beta karotenu).

V žádném případě však užívání beta karotenu rakovině
nezabrání, jeho účinky jsou hlavně preventivní. A právě díky těmto
svým antioxidačním vlastnostem je našemu tělu beta karoten velmi
prospěšný.

Účinky Beta karotenu

Dalšími důležitými funkcemi spojenými s účinky beta karotenu je
zvýšení celkové obranyschopnosti organismu a prevence před
kardiovaskulárním onemocněním. Beta karoten také podporuje
správnou funkci zraku
, je preventivní v oblasti šerosleposti,
zajišťuje mladistvý vzhled pleti, oddaluje proces tvorby
vrásek
a samotné stárnutí pleti.

Beta karoten také slouží jako jakási zásobárna vitamínu A. Vitamín
A vzniká v těle z beta karotenu biochemickou přeměnou v případě, že
zásoba vitamínu A tělu nepostačuje.

Organismus při nedostatku vitamínu
A zahájí jeho dodatečnou výrobu z beta karotenu, ale pokud ovšem tělu
chybí i vitamín A, beta karoten není schopen tento nedostatek nahradit a
organismu tak hrozí vážné zdravotní komplikace.

Dávkování Beta karotenu

„Děti, papejte mrkvičku“, říkala babička… a měla pravdu. Běžně
konzumované ovoce a zelenina v našich zeměpisných šířkách poskytuje
dostatečnou dávku betakarotenu potřebnou pro lidský organismus.

Mrkev,
petržel, špenát, paprika, rajčata – nejběžnější zelenina
obsahující beta karoten. Správně by měla být podávána s tuky, jelikož
beta karoten spadá do látek, které souhrnně nazýváme
karotenoidy a ty jsou rozpustné v tucích.

Organismus tak
dokáže vstřebat a zužitkovat vyšší množství tohoto vitamínu
z potravy.

Doporučená denní dávka je 15 miligramů.

Nedostatek Beta karotenu

Pokud jste kuřák, častěji si dopřáváte
alkohol
, pracujete v prostředí, kde se namáhají oči (práce
s počítačem, za nedostatečného osvětlení), či jste žena
používající antikoncepční pilulky
– vaše tělo potřebuje
dostatek beta karotenu. Pokud jej není možné doplnit zeleninou, doporučuje
se užívat volně prodejné potravinové doplňky obsahující beta karoten,
nebo užívat samotný beta karoten.

Pokud je tělo krátkodobě vystaveno vyšším nárokům
(opalování), je možné i vyšší dávkování než je doporučené. Vždy
je však nutné dodržet doporučené dávkování na konkrétním
přípravku!

Nedostatek beta karotenu by ve výše zmíněných
případech vedl k vyšší pravděpodobnosti výskytu rakoviny
kůže
, náchylnosti k šerosleposti a celkově
oslabení obranyschopnosti organismu.

Předávkování Beta karotenu

 • Při vyšším dávkování než je doporučené se nadbytek beta karotenu
  ukládá do svrchních vrstev kůže, což má za následek její
  naoranžovělé zabarvení, které je tak vyhledávané
  v letních měsících.
 • Na rozdíl od vitamínu A nemá předávkování beta karotenem
  tak vážné následky.
 • Beta karoten, který se v nadbytku do organismu dostane, je z části
  zpracován (biochemickou reakcí na vitamín A), z části se uloží do
  svrchních vrstev kůže a zbytek je bez užitku vyloučen.

Tip na závěr

Pokud ráno posnídáme mrkev a chléb s máslem, naše tělo vstřebá
daleko více beta karotenu, než při požití samotné mrkve. Jezte vhodně
upravenou čerstvou zeleninu – karoteny jsou citlivé na skladování a
úpravu (sušení, smažení) – nesprávným zpracováním ztrácejí svoji
účinnost!

Užívání provitaminu beta-karotenu a rizika rakoviny plic u kuřáků

Přednosti

Mnoho potenciálních vitamínových doplňků, jako je beta-karoten, nemusí být vždy prospěšné a může způsobit zvýšené riziko rakoviny plic u současných kuřáků a lidí, kteří mají významnou historii kouření.

Ve velké studii, která zkoumala klinická data více než 100,000 XNUMX subjektů, bylo prokázáno, že užívání provitaminu beta-karotenu, součásti mnoha multivitaminových doplňků, je významně spojeno se zvýšeným rizikem rakovina plic u současných kuřáků.

Rakovina plic u kuřáků

I když je protikouřová revoluce ve Spojených státech mimořádně úspěšná v tom, že kouření je „neochlazené“ a drahé kvůli vysokým daním, které vláda ukládá na cigarety, rakovina plic postihuje ve Spojených státech více než 200,000 XNUMX lidí ročně (American Lung Association) ). A kouření je zjevně hlavní příčinou tohoto typu rakoviny.

Co je beta-karoten?

Beta-karoten, pigment a také provitamin, je k dispozici ve formě doplňků stravy. Beta-karoten je také přítomen v mnoha multivitaminových doplňcích dostupných na dnešním trhu. Tělo převádí tento pigment na vitamín A, který je nezbytný pro zdravou kůži a oči. Beta-karoten lze také přirozeně nalézt v různých druzích ovoce nebo zeleniny. Mrkev je bohatá na alfa a beta-karoten.

Obecné zdravotní přínosy doplňků beta-karotenu

Níže jsou uvedeny některé z potenciálních přínosů beta-karotenových doplňků pro zdraví:

 • Má silné antioxidační vlastnosti
 • Pomáhá zlepšit zdraví pokožky a očí
 • Pomáhá zlepšovat kognitivní funkce
 • Může zlepšit zdraví dýchacích cest

Beta-karoten může být také prospěšný pro specifické typy rakoviny. Zvýší však užívání beta-karotenu kuřáky riziko rakoviny plic? Pojďme zjistit, co říkají studie!

Potraviny k jídlu po diagnostice rakoviny!

Žádné dva druhy rakoviny nejsou stejné. Jděte nad rámec běžných pokynů pro výživu pro všechny a s důvěrou přijímejte osobní rozhodnutí o potravinách a doplňcích.

Užívání betakarotenu zvyšuje u kuřáků riziko rakoviny plic

Příjem multivitaminů lidmi ze všech prostředí roste, protože to považují za nejlepší způsob, jak uspokojit a doplnit všechny své nutriční potřeby. Zatímco u současných kuřáků není pravděpodobné, že by užívali multivitamíny, mnoho z nich používá tyto doplňky, aby se pokusili přejít na zdravější životní styl.

Některé nedávné studie překvapivě zdůraznily, že potenciální doplňky jako beta karoten mohou u současných kuřáků a lidí, kteří mají významnou historii kouření, způsobit zvýšené riziko rakoviny plic.

V jedné takové studii vědci z Thoracic Oncology Program v Moffitt Cancer Center na Floridě studovali toto spojení prostřednictvím zkoumání údajů o 109,394 XNUMX subjektech a dospěli k závěru, že „mezi současnými kuřáky bylo zjištěno, že suplementace beta-karotenem je významně spojena se zvýšeným rizikem rakovina plic“ (Tanvetyanon T a kol., Cancer. 2008).

Vědci vědecky předpokládají, že je to kvůli schopnosti beta karotenu zhoršit oxidační poškození DNA buňky a modifikovat buněčné dráhy spojené s propagací rakoviny.

Personalizovaná výživa pro genetické riziko rakoviny | Získejte užitečné informace

závěr

Dnes je každý, kdo kouří v USA, dobře informován o souvisejících rizicích, která s sebou přináší jeho jednání, ale často není schopen přestat kvůli své závislosti na nikotinu.

Tento blog je však dalším příkladem nezamýšlených důsledků, které může mít zdánlivě neškodný zdravý produkt, jako jsou multivitamíny, pro konkrétní podskupinu lidí. Klíčovým bodem je, že jinak neškodné doplňky mohou být škodlivé v různých kontextech, pokud jsou přijaty v nadměrném množství.

I v případě kuřáků je beta karoten nezbytnou součástí vyvážené stravy. Problém spočívá v nadměrném příjmu tohoto pigmentu pomocí multivitaminových doplňků.

Jaké jídlo jíte a jaké doplňky přijímáte, je vaše rozhodnutí. Vaše rozhodnutí by mělo zahrnovat zvážení mutací rakovinového genu, rakoviny, probíhající léčby a doplňků, alergií, informací o životním stylu, hmotnosti, výšky a návyků.

Výživové plánování rakoviny z addonu není založeno na internetovém vyhledávání. Automatizuje pro vás rozhodování na základě molekulární vědy implementované našimi vědci a softwarovými inženýry. Bez ohledu na to, zda vám záleží na porozumění základním biochemickým molekulárním drahám nebo ne – pro plánování výživy rakoviny je toto porozumění potřeba.

Začněte HNED s plánováním výživy zodpovězením otázek na název rakoviny, genetické mutace, probíhající léčbu a doplňky, jakékoli alergie, návyky, životní styl, věkovou skupinu a pohlaví.

Potraviny k jídlu po diagnostice rakoviny!

Žádné dva druhy rakoviny nejsou stejné. Jděte nad rámec běžných pokynů pro výživu pro všechny a s důvěrou přijímejte osobní rozhodnutí o potravinách a doplňcích.

Pacienti s rakovinou se často musí vypořádat s různými vedlejší účinky chemoterapie které ovlivňují kvalitu jejich života a hledají alternativní terapie rakoviny. Užívání správná výživa a doplňky založené na vědeckých úvahách (vyhnout se dohadům a náhodnému výběru) je nejlepší přírodní lék na rakovinu a vedlejší účinky spojené s léčbou.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector