Ambulantní Protialkoholní Léčba Brno?

Nový způsob léčby závislostí – intenzivní péče

 • Veškeré služby poskytujeme pro klienty bezplatně a diskrétně.
 • Kontakt:
 • Společnost Podané ruce o.p.s.
 • Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji.
 • Hilleho 5, 602 00 Brno.
 • Jak se dělit protialkoholní léčbu?

  Protialkoholní léčbu můžeme dělit podle několika kritérií. Podle intenzity a stráveného času na ambulantní (docházka jeden nebo vícekrát týdně na terapii), stacionární (docházka na celodenní terapeutický program s přespáváním v domácím prostředí) a ústavní čili rezidenční, pobytovou léčbu (celodenní program s přespáváním v zařízení).

  Kde se pobytová protialkoholní léčba provádět?

  Podle poskytovatele se může pobytová protialkoholní léčba provádět ve státním nebo nestátním zdravotnickém zařízení (obvykle psychiatrická oddělení nemocnic nebo specializované psychiatrické léčebny) nebo v soukromém nezdravotnickém programu typu např. RESTART LIFE v Litvínově prezentovaném na stránkách www.zacitzit.cz.

  Jaké jsou typy léčby protialkoholní?

  Typy a proces protialkoholní léčby 1 Projevy závislosti na alkoholu. Závislost na alkoholu (F 10.2.) se projevuje silnou touhou (bažením) užít alkohol; 2 Délka léčby v různých zařízeních. Protialkoholní léčbu můžeme dělit podle několika kritérií. Podle intenzity a 3 Výhody a nevýhody různých typů léčby. Určitý druh léčby je vhodný pro určitý typ klientů (nebo pacientů pokud More

  Co je to ambulantní léčba?

  Při ambulantní léčbě pacient/klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka kontaktu, frekvence kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho potřebám a zakotvená v jeho ústní či písemné dohodě (kontraktu) s terapeutem nebo se zařízením.

  Jak probíhá ambulantní léčba alkoholismu?

  Jedná se o službu, kdy klient dochází do daného zařízení pravidelně na předem domluvenou službu – zpravidla v intervalu 1-3 týdnů.

 • známky škodlivého užívání alkoholu.
 • jsou dostatečně motivovaní k léčbě
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.
 • Jak se léčí závislost na alkoholu?

  Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře) nebo rezidenčně (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

  Budete mít zájem:  Léky Na Klouby Na Předpis?

  Kde se léčí drogové závislí?

  V České republice nabízí ambulantní péči AT poradny, což jsou ambulantní psychiatrická zařízení, která se zaměřují na alkoholové a drogové závislosti. Klient dochází po dohodě s lékařem zpravidla dvakrát či třikrát týdně na pohovor, v případě krizové situace může být kontakt častější.

  Co znamená slovo ambulantní?

  Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.

  Co je to substituční léčba?

  Substituce je léčba, kdy se užívání původní návykové látky nahradí lékařsky předepsanou látkou s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky. Substituční léčba není prostředkem k tomu, aby závislý člověk začal v krátké době žít úplně bez návykových látek.

  Jak probíhá léčba v protialkoholní?

  V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce.

  Jak probíhá léčba závislosti?

  Skládá se z detoxifikační a režimové části. Zabezpečuje komplexní léčbu od zvládání odvykacích stavů až po komunitní léčbu zaměřenou psychoterapeuticky s podpůrnou farmakoterapií. Přijetí na oddělení probíhá u většiny dobrovolně, ale v případě ohrožení života poskytujeme i nedobrovolné hospitalizace.

  Jak nastoupit do protialkoholní léčbu?

  K přijetí je potřebné doporučení ambulantního psychiatra nebo ošetřujícího lékaře oddělení, na kterém probíhala Vaše detoxifikace. Týden před plánovaným termínem přijetí je nutné nástup na léčbu telefonicky potvrdit.

  Jak dlouho trvá léčba závislosti na alkoholu?

  Pokud se rozhodnete pro léčení, můžete si tedy vybrat způsob, který vám vyhovuje. Často se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách, na psychiatrických klinikách a v poradnách. Léčba může probíhat buď ambulantně, nebo stále. Protialkoholní léčba trvá zhruba 3 měsíce.

  Budete mít zájem:  Androgenní Alopecie U Žen Léčba?

  Jak léčit kvartální alkoholismus?

  Léčba kvartálního alkoholismu

  Příčinou kvartálního alkoholismu je chronický stres a psychické vyčerpání. Léčba může probíhat formou abstinence nebo kontrolované konzumace.

  Jak léčit závislost na drogách?

  Cílem léčby je úplné odstranění závislosti.

  Nedá se ho dosáhnout najednou, léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení by mohly vzniknout zdravotní komplikace. Léčba by se také mohla minout účinkem. Často pomůže k vyléčení také víra, která musí být ale natolik silná, aby dovedla vytlačit drogu.

  Kde hledat pomoc při závislosti na drogách?

  Možností, kam se obrátit pro radu, je hned několik.

  1. Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
  2. Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.

  Jak jednat s drogové závislým?

  Pokuste se závislého neobviňovat či soudit. Pokud je to jen trochu možné, nebuďte v diskuzi se závislým příliš negativní. Zesílené pocity viny ho mohou tlačit k dalšímu hledání útěchy v návykové látce. Vyjmenujte člověku na drogách změny v jeho chování a vzniklé problémy, které jste v souvislosti s drogou vypozorovali.

  Jak se projevuje závislost na pervitinu?

  Příznaky jsou například zimnice, bolest celého těla, agresivita, stres, deprese, absolutní vyčerpání, halucinace. Typický je pocit viny po užití drogy, který jedinec řeší užitím další dávky, aby na pocit viny zapomněl.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector