Ambulantní Léčba Závislosti Na Pervitinu?

Ambulantní léčba je vhodná pro lidi, kteří mají sociální, rodinné zázemí, které je pro ně podporou či přinejmenším není ohrožující. Jsou motivovaní a jsou schopni větší sebekontroly v situaci, kdy jsou vlastně stále v kontaktu s okolím, prostředím, ve kterém drogy užívali.

Co je to ambulantní léčba?

Při ambulantní léčbě pacient/klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka kontaktu, frekvence kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho potřebám a zakotvená v jeho ústní či písemné dohodě (kontraktu) s terapeutem nebo se zařízením.

Jak léčit závislost na drogách?

Cílem léčby je úplné odstranění závislosti.

Nedá se ho dosáhnout najednou, léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení by mohly vzniknout zdravotní komplikace. Léčba by se také mohla minout účinkem. Často pomůže k vyléčení také víra, která musí být ale natolik silná, aby dovedla vytlačit drogu.

Co může pomoct v prevenci proti závislosti na drogách?

Primární prevence

 • vytváření povědomí a informovanosti o drogách a nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s jejich užíváním,
 • podpora protidrogových postojů a norem,
 • posilování prosociálního chování v protikladu se zneužíváním drog,
 • Jak probiha léčba závislosti?

  V rámci léčby závislosti na alkoholu je možné vyhledat dva typy služeb:

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

  Co je to ambulantní?

  Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.

  Co je to substituční léčba?

  Substituce je léčba, kdy se užívání původní návykové látky nahradí lékařsky předepsanou látkou s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky. Substituční léčba není prostředkem k tomu, aby závislý člověk začal v krátké době žít úplně bez návykových látek.

  Budete mít zájem:  Alergie Na Bílkovinu Kravského Mléka Novorozenec?

  Jak můžeme pomoci drogové závislému?

  Uspořádejte schůzku, kam pozvete lidi, kteří mají o daného člověka starost a chtějí mu pomoci. Vše by se mělo odehrávat v místě, kde se závislý cítí bezpečně, ve známém prostředí. Dejte mu volnost, nezamykejte ani mu nijak jinak nebraňte v odchodu. Když dorazí, vysvětlete mu, že jste všichni znepokojeni jeho chováním.

  Jak jednat s drogové závislým?

  Pokuste se závislého neobviňovat či soudit. Pokud je to jen trochu možné, nebuďte v diskuzi se závislým příliš negativní. Zesílené pocity viny ho mohou tlačit k dalšímu hledání útěchy v návykové látce. Vyjmenujte člověku na drogách změny v jeho chování a vzniklé problémy, které jste v souvislosti s drogou vypozorovali.

  Jak se zbavit závislosti na lécích?

  Při léčbě závislosti na lécích, která by měla být zahájena co nejdříve, je nutné jednak odstranit psychickou vazbu na drogu, jednak ulehčit překonání abstinenčních příznaků. V obou případech je u nás nemocnému umožněna účinná podpora a pomoc při hospitalizace nebo ambulantní léčbě ve specializovaných zařízeních.

  Jak bojovat proti drogám?

  Vhodně dítě zabavit a přitáhnout jeho pozornost opačným směrem od drog je základním krokem k úspěchu. Nejvhodnější je právě pravidelný sport, naopak přehnané trávení volného času u počítače či herních konzolí může také vést k závislosti.

  Jak odolat drogám?

  Odvykejte aktivně

  1. Činnost. Zaměstnejte mozek, aby méně toužil po chybějící droze. Baví vás čtení, sledování filmů nebo nějaký sport?
  2. Komunikace. Mluvte o závislosti. Nebojte se opakovaně hovořit i o svých pocitech.
  3. Dobrá nálada. Snažte se vnímat věci pozitivně.

  Jak se dělí drogová prevence?

  Základem je prevence primární, kdy je možnost zamezit vzniku problému s drogou – výchovou, nebo sekundární, což je schopnost odhalit problém a zahájit léčbu nebo terciární, kdy je třeba minimalizovat negativní dopady.

  Budete mít zájem:  Léky Na Růst Děložní Sliznice?

  Jak probíhá léčba v protialkoholní?

  V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce.

  Jak se léčit z gamblerství?

  Gamblerství je často spojeno se stresem. Důležitou součástí terapie jsou proto relaxační techniky. V ambulantní terapii se tedy klade důraz na psychoterapii (identifikace spouštěčů hraní, vytvoření splátkového kalendáře dluhů, opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům apod.).

  Jak to chodí v protialkoholní léčebně?

  Základní protialkoholní léčba na Patnáctce trvá tři měsíce a pokud už se rozhodneš ji nastoupit, vyplatí se absolvovat ji celou nebo si třeba i nějaký týden navíc přidat. Pokud budeš chtít odejít dříve, neuděláš dobře a ublížíš sám sobě.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector