Zdraví První Muž Nebo Žena?

Prvním projevem etikety jsou pozdravy. „Obecně platí, že vždy zdraví jako první mladší staršího, muž ženu, podřízený nadřízeného, zdravý zdravotně handicapovaného a obecně neznámá osobnost zdraví obecně známou osobnost,“ vysvětluje Alena Špačková z Teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Kdo zdraví první muž nebo žena?

Kdo koho zdraví

Pamatujme si, že muž zdraví ženu, mladší lidé starší osoby a podřízení nadřízené. Toto je zakotveno pevně.

Kdo podává první ruku žena nebo muž?

Při pozdravu si obvykle podáváme i ruku. Z hlediska etikety je situace trochu složitější při setkání osob opačného pohlaví. Pravidla totiž říkají, že zatímco muž jako první zdraví, žena jako první ruku podává.

Kdo zdraví první v obchodě?

Podívejme se nejprve na pevně daná pravidla stkáte-li se s druhou osobou například na chodbě v budově vaší firmy. Kdo koho zdraví první? Jako první zdraví vždy podřízený nadřízeného, mladší osoba osobu starší, společensky méně významná osoba osobu významnější, muž ženu.

Kdo zdraví první v práci?

Bez ohledu na společenské postavení zdraví jako první vždy ten, kdo vešel do místnosti. Na pracovišti a v celé budově včetně chodeb by se měli zdravit i neznámí lidé. Určitou výjimkou jsou velkokapacitní otevřené kanceláře nebo haly továren, kterými se prochází.

Kdo vchází první do restaurace?

Z restaurace odchází první ten, kdo inicioval pozvání.

Jak originálně pozdravit?

Některé jsou tradiční, jiné převzaté z cizích jazyků, některé dokonce dost exotické.

 • A doj – vychází z tradičního ahoj, zdraví se tak pouliční muzikanti.
 • Adios Amigos – pochází ze španělštiny, v originále „nazdar kamarádi“
 • Ahoj – původně námořnický pozdrav, verzí, jak vlastně vznikl je hned několik.
 • Na které straně chodí žena?

  Žena tedy jde po pravém boku muže, kromě následujích odchylek. Dříve existovalo pravidlo, že na čestném místě chodila žena svobodná nebo cizí, kdežto manželka chodila po levé straně.

  Budete mít zájem:  Pes Alergie Na Pyl?

  Kterou rukou se preje?

  Ačkoliv se jedná o nejrozšířenější formu pozdravu na celém světě, lidé často chybují v její technice. Při podání ruky se díváme protistraně do očí, tváříme se přívětivě a podáváme ruku pravou ve svislé poloze, až když jsme v dostatečné vzájemné blízkosti (ideální vzdálenost 60-70 cm).

  Koho první představit?

  Představuje se nejdříve muž a pak představuje svou partnerku, podle pravidla, že jako první musí zaznít jméno méně významné osoby (představuje se muž ženě, mladší staršímu, podřízený nadřízenému), a v páru je významnější žena. Vždy je však nejšikovnější, když se představování ujme třetí osoba.

  Kdo má pozdravit prvni?

  Jako první zdraví podřízený nadřízeného, společensky méně významná osoba osobu významnější, mladší osoba osobu starší, muž ženu. Při setkání dvou osob na stejné společenské úrovni, stejně starých a stejného pohlaví, zdraví první vždy ten „pohotovější“.

  Jak se pozdravit?

  – zdravíme slovně při setkání i loučení: Dobrý den, dobré odpoledne, dobrý večer, ahoj, čau, nazdar, na shledanou – na pozdrav vždy odpovíme!!! Málo se podle ní zdravíme také na pracovišti. Nejen, že by se spolupracovníci měli zdravit navzájem, ale chybí i pozdravy zaměstnanců vůči návštěvníkům úřadů a institucí.

  Kdo komu nabizi tykání v práci?

  Na druhou stranu tykání v zaměstnání (zejména mezi nadřízeným a podřízeným) může být někdy na škodu. Nadřízený by si měl ponechat jistý odstup. Kdo komu nabízí tykání Základním pravidlem je, že tykání nabízí vždy společensky významnější osoba, tedy žena muži, nadřízený podřízenému, starší mladšímu.

  Kdo v práci nabizi tykání?

  Většinou nabízí tykání starší mladšímu, nadřízený podřízenému nebo žena muži. „Tykání sice navrhuje společensky významnější osoba, ale s jednou výjimkou: tykání na pracovišti je jen v rukou šéfa, byť je mladší a muž,“ říká Ladislav Špaček.

  Budete mít zájem:  Léčba Akutní Infarkt Myokardu?

  Kdo podává ruku?

  Etiketa. Příležitosti, způsob a vhodnost podání ruky upravuje etiketa. V západních kulturách většinou platí: ruku podává (nabízí k pozdravu) jako první osoba starší nebo váženější, stejně tak žena ji nabízí jako první muži.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector