Září není jen škola, ale i dětské kroužky

Vážení rodiče,

škola v pátek 25. 9. 2020 nebude omezovat svůj provoz. Dokud můžeme, učíme.

S přáním pevného zdraví

Luděk Doležal

Vážení rodiče,

s ohledem na situaci jsou v 1. pololetí  zrušeny všechny školou organizované sportovní kroužky. Ostatní školní kroužky budou otevřeny, účast na nich však bude možná pouze s rouškou.

 • Přihlášením na kroužek akceptujete podmínku nošení roušek během pobytu Vašeho dítěte na kroužku.
 • Pokud jste již za sportovní kroužek zaplatili, budou Vám peníze vráceny vedoucím kroužku.
 • S přáním pevného zdraví
 • Luděk Doležal

Vážení rodiče,

dle  zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů může škola přejít na distanční vzdělávání pouze v následujícím případě:

 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.“
 2. Z výše uvedeného vyplývá, že škola nemůže sama o své vůli, nebo na žádost zákonných zástupců přejít z denní na dálkovou formu vzdělávání.
 3. V případě nepřítomnosti žáků z nejrůznějších příčin postupujeme dle pravidel pro vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
 4. S přáním pevného zdraví
 5. Luděk Doležal

Září není jen škola, ale i dětské kroužky

Vážení rodiče,

dne 30. 9. 2020 se naše škola zapojí do celonárodní veřejné sbírky Českého dne proti rakovině prodejem žlutých kytiček. Pokud se budete chtít dané akce zúčastnit, minimální prodejní cena kytičky je 20 Kč. Plakát ke stažení.

S pozdravem, Mgr. Jan Makovský

Září není jen škola, ale i dětské kroužky

Městská část Praha 10 Vás zve na vlastivědné procházky, dětské workshopy a diskuzní odpoledne před KD Eden. Kompletní seznam akcí najdete v pozvánkách níže.

Dětské workshopy a divadla, Procházky s výkladem, Káva se členy Rady ÚMČ Praha 10

Školní rok začne 1. září ve školách pro všechny žáky

Září není jen škola, ale i dětské kroužky Ilustrační foto – Děti a učitelé ze Základní školy Komenského v Dačicích v ochranných štítech (na snímku z 25. května 2020). ČTK/Pancer Václav

Praha – Nový školní rok začne pro všechny žáky 1. září ve školách. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. Novinářům to po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) řekl šéf resortu školství Robert Plaga (ANO).

Podle Plagy do škol nastoupí všichni žáci a žačky. „Není v plánu ani v žádném ze scénářů, že by se dělily třídy, a 1. září se do škol vracejí všichni žáci ve standardních třídách,“ řekl Plaga.

„Chceme, aby školy fungovaly, jak nejnormálněji to půjde,“ řekl novinářům Vojtěch. Není podle něho na místě odkládat začátek školního roku nebo říkat, kdo do školy půjde a kdo ne.

Dál budou platit doporučení dodržovat přísnější hygienická pravidla, podobně jako na jaře. Ve školách by se tak podle Plagy mělo například dbát na zvýšenou dezinfekci rukou nebo častější větrání.

Manuály s doporučeními k fungování škol budou podle ministra k dispozici v týdnu od 17. srpna, aby se školy mohly na začátek školního roku připravit.

Doporučení by se měla týkat i škol v přírodě, fungování družin či kroužků.

Nošení roušek se bude řídit podle rozhodnutí hygieniků v jednotlivých krajích nebo v celé ČR. „Pokud v průběhu podzimu nastane povinnost nosit roušky v celé české společnosti, tak samozřejmě české školy nebudou výjimkou,“ uvedl.

Jinak by se podle něj tato povinnost měla shodovat s doporučenými opatřeními v takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví, který bude označovat riziko nákazy v jednotlivých okresech.

„To znamená, že pokud máme čtyři režimy semaforu, tak se dají předpokládat čtyři různé režimy opatření ve školách,“ řekl Plaga.

V případě, že by se ve škole vyskytla nákaza, měla by podle ministra o jejím případném uzavření rozhodovat krajská hygienická stanice podle konkrétní situace. Hygienická opatření či upravený režim jídelen ale podle něj budou směřovat k tomu, aby nebylo nutné zavírat celé školy, ale spíše jen jednotlivé třídy.

Stejně se vyjádřil Vojtěch, podle kterého by opatření měla být co nejvíce individuální a lokální. „Není důvod za každou cenu zavírat celou školu kvůli jednomu nakaženému žákovi nebo studentovi. Do karantény půjde třída, nikoli celá škola,“ uvedl.  

Pokud by se někde epidemie zhoršila na nejvyšší stupeň rizika, bylo by podle Plagy možné dočasné dvoutýdenní uzavření škol a přechod na on-line výuku.

Ministerstvo připravilo návrh zákona, který řeší možnost distanční výuky pro případ zesílení epidemie. Vláda ho zatím neschválila. Návrh počítá s rychlým legislativním přijetím. Ministr doufá, že ho Sněmovna projedná na podzim.

Rozpočet ministerstva se v souvislosti s potřebou dovybavit školy na výuku na dálku letos zvýšil o 300 milionů korun. Do konce srpna chce dát Plaga vládě návrh, jak by se peníze měly mezi školy rozdělit.

„Proplaceno to dostanou nejpozději v druhé polovině měsíce října,“ řekl.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953.000 dětí a do středních škol 424.000.

vláda školy koronavirus

 • Autor: ČTK

Zájmové kroužky 2020/2021

Kroužek je určen pro žáky první třídy, kteří se již angličtinu učili, i pro ty, kteří s ní začínají. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku je kurz Happy House 1, který děti vhodně připravuje na školní výuku angličtiny od 3. třídy a zároveň umožňuje těm, které se již angličtinu učily, aby si zopakovaly, upevnily a rozšířily již nabyté jazykové dovednosti.

Kurz Happy House je plný příběhů, písniček a her, obsahuje také lekce zaměřené na kulturu, reálie a mezipředmětové vztahy. Každé dítě bude mít svůj pracovní sešit se spoustou zábavných úkolů a audio CD s písničkami a příběhy z kurzu.

Rodiče tak budou mít o výuce přehled a také možnost opakovat si s dítětem i doma.

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 2 pro 2. ročník

Mgr. Marta Pasková   (cena 1200 Kč)

Pokračující kurz pro žáky 2. třídy, kteří v loňském roce navštěvovali kurz Happy House 1. Přidat se mohou i další druháci, kteří se už angličtinu alespoň trochu učili.

Čeká nás opět spousta zábavy se Spikem, Ruby a rodinkou z Happy House – další příběhy, písničky a hry, nová témata, a také o něco náročnější úkoly v novém pracovním sešitě s postupným uváděním do čtení a psaní v angličtině.

 

 • pondělí 13:00 – 14:00 (0. ročník)
 • úterý 14:30 – 15:30 (3.-4. ročník)
 • čtvrtek 13:00 – 14:00 (1.-2. ročník)
 • čtvrtek 14:00 – 15:00 (5. ročník)

Each hour lesson is catered to the specific needs of the children attending: age, level and size of class.

It is of utmost importance to have every lesson include classroom activities, interactive powerpoint games, songs, short video clips, whiteboard games and games (board games and cards). Occasionally there will be a small project, e.g.

, small science experiment/craft, creating a simple commercial, art craft or holiday gift, keeping in mind projects for the appropriate age level.

The beginning of the lessons start with a 10 – 15 minute introduction of the language aim and topic of the day. The rest of the lesson will allow time for the games or project. The end of the lesson will end with songs, short video clip (pertaining to the topic) or discussion. The students will be given a small notebook, in the beginning of the semester, to record their individual progress.

Září není jen škola, ale i dětské kroužky

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 A INFORMACE KE COVID-19

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání.

Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1.

Budete mít zájem:  Zánět Ve Střevech Příznaky?

stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova byla ukončena ke dni 14. 9. 2020. Nyní se obracejte přímo na lektory kroužků ([email protected]), případně na [email protected]

Upozorňujeme zákonné zástupce, že v zájmových útvarech, které nejsou součástí povinné výuky, bude docházet ke kontaktu žáků různých tříd či ročníků, proto zvažte účast svých dětí v zájmových útvarech.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA, prosíme všechny přihlášené a další zájemce registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou:

první skupina: pondělí 12:45-13:45 (60 min – lektorka Martina Krejčová) druhá skupina: pondělí 13:45-14:45 (60 min – lektorka Martina Krejčová) třetí skupina: středa 13:45-14:45 (60 min – lektorka Markéta Tučková)

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.)

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 15:30 – 16:30

druhá skupina: pondělí 15:30 – 16:30, čtvrtek 14:30 – 15:30

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka.

Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat.

Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

první skupina: pondělí 13:30 – 14:30

druhá skupina: středa 13:15 – 14:15

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v jednom z uvedených termínů: 1. termín: pondělí, 2. termín: středa

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka.

Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat.

Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 14:30 – 15:30

Kurz anglického jazyka zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 8. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Kurz: určeno pro žáky 5. – 8. tříd
Délka: 90 min

Obsah a vedení kurzu: Kurz by měl být veden rodilým mluvčím se zaměřením na konverzaci, případně s cílem složit na konci kurzu některý z mezinárodně uznávaných certifikátů. Pro žáky bude připraven vstupní online test a kontrolní výstupní test, aby mohli sledovat, kam se za dobu kurzu posunuli

 • Místo: na ZŠ Lupáčova či na některé ze ZŠ v Praze 3; předběžné přihlašování –>ZDEZDE–ZDE

Kroužky

Pravidelná činnost všech kroužků bude zahájena od pondělí 14. září 2020.

Stejně jako v předcházejících letech budete moci vyřídit veškerou administrativu spojenou s vyplněním přihlášky v pohodlí svého domova.

Ti z vás, kteří jsou již v systému registrováni, se do něj přihlásí svým uživatelským jménem (mailová adresa) a heslem (získali jste ho při registraci).

Pokud jste heslo zapomněli, můžete si prostřednictvím funkce Zapomenuté heslo nechat zaslat heslo nové.
Noví uživatelé se musí nejdříve zaregistrovat!

UPOZORNĚNÍ!
Během prázdnin není ještě objednávkový a rezervační online systém aktivní, je zveřejněna pouze předběžná nabídka kroužků.

Spuštěn bude ve středu 2. září 2020!
Až od tohoto data si budete moci kroužky objednávat!

Pro zobrazení nabídky kroužků na školní rok 2020/2021 klikněte ZDE

Ceník
– spontánní činnost 10 Kč (klub Poškolák a Páteční dopolední hernička v KDM Mnichovo Hradiště)
– jednodenní akce od 50 Kč
Cena kroužku je stanovena podle jeho náročnosti na materiál, vybavení a jeho délku

od 43 Kč/hod. (nejméně 30 schůzek za rok).

 • Bonusy k jednotlivým ZÚ za příplatek 100 Kč
  Pololetní balíček (platba ZÚ na půl roku) – spontánní činnost a vstup do Ekocentra Zahrada zdarma
 • Příplatek je splatný v hotovosti na jednotlivých pracovištích po zaplacení ZÚ.
 • Bonusy bez příplatku
  Při členství ve více kroužcích a proplacení alespoň jednoho ZÚ na rok – spontánní činnost, vstup do Ekocentra Zahrada a 2 jednodenní příležitostné akce zdarma
 • Dopolední programy pro rodiče s dětmi
  Klubové předplatné je u Klubů Šneček, Sluníčko a Korálek dočasně zrušeno kvůli situaci s onemocněním Covid.
 • Klubové předplatné na 10 návštěv 500 Kč, jednotlivě 60 Kč
  Klub Korálek (KDM Mnichovo Hradiště)
  Pro děti od dvou do čtyř let a jejich rodiče.
 • Mateřské centrum Sluníčko (KDM Mnichovo Hradiště)
  Pro děti od dvou do čtyř let a jejich rodiče.

Páteční dopolední hernička (KDM Mnichovo Hradiště)
Pro děti od jednoho do čtyř let a jejich rodiče.
Logopedie (KDM Mnichovo Hradiště)
Pro děti od čtyř let a jejich rodiče.
Šnečci (Ekocentrum Zahrada)
Dopolední program pro rodiče s dětmi od dvou let.

Aktuality – archiv

Milí rodiče a účastníci kroužků, od pondělí 7.12. se otevírají se pouze kroužky, které splňují předepsané podmínky a jejichž lektoři mohou vést účastníky prezenční formou. Zda se to bude týkat i vašeho kroužku, budete informování emailem.

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

, se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. – 30.10.

2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě nařízení vlády zůstává provoz DDM Prahy 6 i nadále přerušen. Vybrané kroužky probíhají on-line distanční formou.

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě nařízení vlády zůstává provoz DDM Prahy 6 i nadále přerušen.Vybrané kroužky probíhají on-line distanční formou.

Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.

Provoz DDM Praha 6 je i nadále na základě nařízení vlády přerušen (probíhají pouze individuální lekce). Další informace o znovuotevření kroužků a kurzů uvedeme během tohoto týdne. Všichni účastníci kroužků budou podrobně informováni emailem.

Vážení rodiče a účastníci našich aktivit od pondělí 21. 9. se rozjíždí většina našich kroužků. Rádi bychom Vás upozornili, že vstup do budov DDM Prahy 6 je umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem.

Rodiče (doprovod) mohou do budov doprovodit pouze děti mladší osmi let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v budově. Od 18.9.

 také platí nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého vyplývá povinnost nošení roušek i při konání zájmových útvarů, a to pro účastníky zájmového vzdělávání ze 2. stupně ZŠ a starší.

Výjimku mají tyto činnosti kroužků: sportovní (pohybové), pěvecké, hudební – například hra na dechové nástroje. Jestliže je skupina věkově smíšená a jsou v ní tedy účastníci z 1. i 2. stupně ZŠ, roušku musí mít všichni bez rozdílu. Děkujeme za pochopení Tým DDM Praha 6

Vzhledem k činnosti pracovníků na táborech a čerpání dovolených se může vyřízení vašich dotazů zdržet.

Chceš být v přátelském prostředí a baví tě práce s dětmi? Rád předáváš své schopnosti a cenné zkušenosti? Pokud máš nadšení k učení nových věcí, uspořádej si svůj vlastní kroužek v rámci DDM Prahy 6.

 Staň se lektorem s pozitivním přístupem k dětem. Nemusíš se bát, zkušení kolegové ti v začátcích rádi poradí a pomohou.

Zužitkuj to, v čem jsi opravdu dobrý, a užívej si benefity, které ti můžeme poskytnout.

Vážení rodiče, účastníci našich zájmových útvarů,od 28.05.2020 (do 30.06.

2020) si můžete požádat o vrácení poměrné části Vašich plateb za období neuskutečněných kroužků (v souvislosti s opatřením vlády ČR – Covid19 a uzavřením škol a školských zařízení).

Pokud nebude požádáno o navrácení části úplaty, bude tato částka použita na rozvoj DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků). Děkujeme za Vaši podporu.

Všechna hřiště školského zařízení Domu dětí a mládeže Prahy 6 budou do odvolání otevřena pouze pro účastníky a pedagogy zájmových útvarů DDM Prahy 6.

Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. DDM  Praha 6  znovu otevírá zájmové kroužky dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu. Pokyny pro obnovení :

Od pondělí 11. 5. 2020 zahájíme částečně svoji činnost. Aktuálně čekáme na Metodický pokyn MŠMT pro DDM. Sledujte tedy náš web nebo FB, budeme Vás informovat. Těšíme se na viděnou! Tým DDM Praha 6

Vážení rodiče, účastníci zájmových kroužků, v následujících dnech obdržíte na e-mail s postupem k podání žádosti na vrácení části úplaty za neuskutečněné schůzky kroužků v období uzavření našeho zařízení. Bude obsahovat i výši vratky.

Budete mít zájem:  Cukrovka 1. Typu Léčba?

Zájmové kroužky 2020/21

Vzhledem k epidemiololgickým opatřením bude počet kroužků omezen, není doporučeno v prostorách školy poskytovat prostor pro nehomogení skupiny, kde odchází k setkávání žáků jednotlivých ročníků. Také z důvodu prostorových kapacit neleze všechny kroužky možné realizovat.

V letošním školním roce je prostorová kapacita školy naplněna. Prostory jsou potřebné pro odpolední výuku, výuku ZUŠ, potřeby školní družiny, proto jsme bohužel neměli již prostory pro všechny kroužky a zájmové aktivity, které zde probíhaly dříve. Děkujeme za pochopení.

 

Gymnastika v TV Strančice

 • kurzy-gymnastiky
 •  Úterky: 16:30 – 18:30 
 • přihlášky a informace:

http://tvtmotion.cz/

[email protected]

Florbal

Plakát

FLORBAL STRANČICE- školní rok 2020/2021

Přihlášku vyplňte a pošlete scan na emailovou adresu nebo vytiskněte a přineste na první hodinu florbalu. Nicméně e-mailem či prostřednictvím SMS své dítě přihlašte včas, kapacita kroužku je omezena.

Kontakt na vedoucí:

Mgr. Ladislava Kočvarová, tel.: 777 625 232, e-mail: [email protected]

Kontakt na trenéra:

Adam Kočvara, tel.: 774 987 049, email: [email protected]

Letos začínáme v pátek 11. září 2020 a končíme 28. května 2021

 • Budeme trénovat vždy v PÁTEK v tělocvičně ZŠ Strančice
 •  (kromě školních prázdnin, dnů ředitelského volna na škole, svátků a mimořádných okolností)
 • ve dvou skupinách  

15:00 – 16:00 MLADŠÍ (1. – 3. třída), 16:00 – 17:00 STARŠÍ (4. – 9. třída)

CENA:   1900,-Kč na celý školní rok  2020-2021 nebo pololetně ve dvou splátkách 1150,- Kč

Způsoby platby:

 1.   Bezhotovostně na číslo účtu: 670100-2210681050/6210

Variabilní symbol  –  rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce  –  jméno dítěte + florbal Strančice

 1.   V hotovosti na některém z tréninků.

Formy a termíny platby:

 1.  Jednorázovou splátku 1 900,- Kč na celý školní rok uhraďte prosím do 25. září 2020.  
 2.  V případě, že zvolíte splátku na dvě samostatná období

(13. září  – 29. leden 2020 a 8. únor  – 28. květen 2020) uhradíte 2x 1150,- Kč.

První platbu do 25. září 2020 a druhou do 20. února 2021.    

DŮLEŽITÉ!!!  Pokud vaše dítě navštěvuje strančickou školní družinu, musíte družině oznámit,

 1. že bude chodit na florbal a že bude odcházet se mnou, či mými asistenty a že ho z družiny vyzvednu,
 2. následně kam se vrací, jestli zpět do družiny, nebo bude odcházet z florbalu domů, případně, že ho po
 3. florbalu vyzvednete vy- zákonní zástupci nebo někdo vámi určený.
 4. Těším se na spolupráci, Laďka Kočvarová.
 5. Přihláška zde:
 6. Florbal Strančice – platba přihláška 2020 21 (1).doc (53 kB)

Keramika

Martina Jírová

Kroužek keramiky probíhá na této škole přes deset let. Je to výborná forma relaxace pro tvořivé děti, uplatní zde svou fantazii, procvičí si jemnou motoriku a dokáží hlíně propůjčit svou osobitost. Inspirujeme se nejčastěji přírodou , ale i věcmi kolem nás. Čtyři lekce jsou tématické, každá pátá je lekcí volnou a je na každém, co vytvoří. Vypálené a naglazované výrobky si děti odnesou domů.

O prázdninách a dnech ředitelského volna se kroužek nekoná.

Pomůcky nejsou potřeba, děti si mohou nosit zástěru, ale není to nutné, vše s čím pracujeme se dá lehce vyprat. Je vhodné nosit tašku nebo sáček s hadříkem pro bezpečný odnos výrobků.

Úhrada je formou předplatného na 10 lekcí, cena jedné lekce je 150,- Kč. 

Kontakt:

 • Martina Jírová
 • 777 238 180

ZUŠ

Výuka ZUŠ Říčany  probíhá v rámci stanoveného rozvrhu, škola poskytuje pouze prostory

Drahé září. Platí se nejen škola, ale i kroužky

Iva Havlíčková

Ostrava /INFOGRAFIKA/ -Září není těžké období jen pro školáky, kteří po letních prázdninách znovu přivykají školnímu rytmu.Deník zjišťoval, covšechno musí rodiče školou povinných dětí v září zajistit, pořídit a kolik to vlastně všechnostojí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Radim Havlik

DENÍK ZAUJALO

Počátek školního roku spolkne častonejen běžné příjmy rodin. Sahat musejí i hluboko do úspor. Dobrá zpráva je, že ostravská střediska volného času ani další organizace letos cenu kroužků a školné většinou nezdražují.

„U nás cenu kroužků nezvyšujeme. Myslím si, že ekonomická situace pro rodiny s dětmi už je tak těžká,“ konstatovala ředitelka Střediska volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách Jana Secová.

Na jedno pololetí tu návštěva kroužku pro děti vyjde od čtyř set do osmi set korun. „Hodně populární je zumba pro nejmenší. Táhnou ale i tradiční kroužky. Třeba velmi populární je klub deskových her. Nebo keramika. Tu nabízíme už léta letoucí a zájem o ni pořád roste,“ vyjmenovala Secová s tím, že v nabídce mají přes sto kroužků.

Novinkou je například kroužek nazvaný Cukrárna pro děti, který se koná v sobotu. „Děti si k nám dopoledne přijdou něco upéct a maminky mezitím stihnou doma třeba uklidit,“ přiblížila Secová.

Také Rodičovské centrum Chaloupka v Moravské Ostravě nabízí řadu kroužků, od tanečních po hudební. Zaměřeny jsou hlavně na ty nejmenší děti. Také tady se ceny kroužků udržely stejné jako v loňském školním roce.

„Snažíme se maminky co nejméně zatěžovat. Stále ještě máme možnost čerpat dotaci, takže jsme zatím nemuseli zdražovat,“ uvedla Klára Merová z Chaloupky.

Kroužky už od stovky

Celou řadu nových kroužků letos nabízí Středisko volného času v Zábřehu. A stejně jako středisko v Mariánských Horách nezdražuje. Cena kroužků tu začíná už na sto korunách za pololetí.

„Snažíme se ceny udržet, to je naše priorita. Díky tomu, že máme nový sportovní areál, máme v nabídce nejen širší nabídku kroužků, ale děti tam mohou trávit volný čas. Máme také nové multifunkční učebny, kde zahajujeme například kroužek digitální fotografie,“ sdělila Anna Sekaninová ze Střediska volného času Zábřeh. Středisko nabízí mimo jiné také lezení na umělé stěně či výuku bicích.

Také v Základní umělecké škole Ostrava-Poruba letos nezdražili školné. „Ale jestli to přežijeme, to se uvidí.

Protože náklady, jako je voda či topení, všechno bude dražší,“ říká zástupce ředitele umělecké školy Karel Bednář.

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech, hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Pololetní školné tu začíná na 950 korunách, nejvyšší přijde na 1600 korun.

POSTŘEH BRONISLAVY SUPÍKOVÉ

Nákupní horečka?Ne, obalové šílenství

Tak nám začala škola. Po spolužácích se nejvíce ze všeho mé děti těšily na nákupy školních pomůcek. Asi bych měla dodat, že oba, dcera i syn, zatím chodí na první stupeň.

Bylo komické pozorovat je, jak důležitě v obchodě posuzují výhody a nevýhody jednotlivých pouzder, „znalecky“ hodnotí motivy na aktovkách a složkách… Já byla spokojená, stačil jeden výlet a všechno bylo v klidu. Nebylo. „Zítra dostaneme knížky. Jo, a mami, já už nechci balit knížky do balicího papíru ani do novin. Chci průhledný obal, jako mají všichni,“ oznámila mi hned prvního září po příchodu ze školy dcera, s pohledem, který říkal: Prostě musím zapadnout! Jak seženu obaly na všechny učebnice, když je každá jiná? Podle tatínka žádný problém. Vezmu si je prostě s sebou do papírnictví. „Budu vypadat jako idiot,“ vzdychla jsem. Omyl. „Zapadla“ jsem. Zpocených, uštvaných, ale snaživých rodičů, kteří chápou, jak může výuku znepříjemnit špatně padnoucí obal na knížce, se nás u regálu sešlo snad dvacet, možná i víc. Zoufalí rodiče zoufale hledající ten pravý obal na knížky, které si do obchodu přinesli s sebou. Někteří zcela zbytečně. Nenašli. I nám několik knih stále zůstává bez obalu. Nechápu to. Nechápu, v čem je problém stanovit normu, standard pro učebnice stejně jako pro sešity? Nebo dodávat obaly rovnou s učebnicemi… Naštěstí v Ostravě není o obchody se školními pomůckami nouze, takže se naděje nevzdávám.

Přečtěte si také:Školám se kupí žádosti o práci. Učitelů bez práce v Ostravě přibývá

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

 • Ostrava,
 • prázdniny,
 • volný čas,
 • Zábřeh,
 • Středisko volného času,
 • Mariánská hora (874 m),
 • školné,
 • rodina,
 • digitální fotografie,
 • umělecká škola,
 • dotace

Dělník ve výrobě stavebních hmot, 22 000 Kč Prodavač/ka smíšeného zboží, 18 500 Kč Všeobecný / všeobecná účetní, 25 000 Kč Operátor výroby, 18 000 Kč Řidič/ka MKD, 40 000 Kč Obchodní referent, přípravář stavební výroby, rozpočtář, 30 000 Kč Technolog na CNC soustruh + obsluha soustružnického a měřícího centra, 22 000 Kč Pracovník/ce internetového obchodu, 4 500 Kč + PODAT INZERÁT Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Ford Mustang první majitel, koupeno v USA Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Jaguar nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo + PRODAT AUTO

Budete mít zájem:  Kompresivní Zlomenina Obratle Léčba?

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 | Úvodní strana

Naše škola sídlí v historické budově, ale svým vybavením a svou činností  plně odpovídá potřebám současnosti. Prohlídka školy zde

 Pokud zalistujete naším vzdělávacím programem,  přesvědčíte se, že život na naší škole není úzce zaměřen jen na určitou oblast, ale je stejně pestrý, jako společnost kolem nás a jako život sám!

Velkou pozornost u nás věnujeme informatice – všichni víme, že bez počítačů to dnes prostě nejde, a naši žáci mají možnost využívat nejmodernější technologie nejen v hodinách informatiky v nově vybavené počítačové učebně, ale i v jazykových učebnách a kmenových třídách. Interaktivní tabule SMART se pro žáky stávají naprosto běžnou pomůckou  a vyučování je díky nim pestřejší a efektivnější.

Stejně jako ve všech ostatních školách je i u nás věnována pozornost výuce cizích jazyků, zejména angličtině a němčině . Děti mohou už od počátku školní docházky získávat znalosti z cizích jazyků .

Na naší škole se vyučuje anglický  i německý jazyk, jazykově nadaní žáci i všichni zájemci mohou navštěvovat kroužek španělštiny.

  Ve dvou moderně vybavených jazykových učebnách jsou vytvořeny dobré podmínky pro výuku.

Na naší škole rozvíjíme a podporujeme i umělecké obory, tradici u nás má divadlo – provozované aktivně i pasivně. Děti, které mají umělecké ambice, najdou uplatnění v dramatickém kroužku.

Nejen, že každý rok nastudují  divadelní představení, s nímž na konci roku vystoupí před svými spolužáky  a rodiči, ale především se tu učí správně zacházet s jazykem, gesty, mimikou… A také vystoupit před veřejností a dokázat ovládat trému. Užitečné pro život, že?

Tradiční jsou také pěvecké sbory. Po Uličnících, kteří zanikli nedávno, nastoupily sbory nové – ŠUMíci a ŠUM. Od září pravidelně zkoušejí a vystupují na městských akcích i vlastních koncertech. Navštivte jejich stránky, které jsou umístěny v sekci Kroužky. Přijďte i na jejich koncerty!

Za stejně důležité, jako umět umění vytvářet, je na naší škole pokládáno umět umění „konzumovat“ a porozumět mu. To dětem nabízí Kroužek divadelních diváků.

  Během školního roku děti navštěvují plzeňská divadla a shlédnou  představení  všech žánrů.

Velkým zážitkem pro ně bývá i to, že jde vždy o běžná večerní představení, nikoli o představení určená pouze pro školy, takže děti se nenásilnou formou učí společenskému chování, vhodnému oblékání, vidí i jiný typ zábavy, než je televize.

V množství zájmových kroužků na naší škole si každé z dětí vybere podle svých zájmů. Máme samozřejmě i kroužky zaměřené na pohybové aktivity jako turistický kroužek nebo sportovní hry.

Velkým plusem  naší školy je i menší počet žáků ve třídách. Všichni žáci a učitelé se navzájem dobře znají, při vyučování je prostor pro individuální přístup, ve škole vládne přátelská atmosféra, a to vše vytváří dobré podmínky pro práci.

Je ještě spousta dalších zajímavostí, které bychom Vám o naší škole mohli povědět, proto Vás zveme k podrobnější prohlídce našich webových stránek nebo k osobní návštěvě naší krásné školy!

Jsme na FB

Děti jsou zahlcené školou, o kroužky nemají zájem. V Lužánkách jich zrušili 500

Víc než pět set kroužků zrušili v druhém pololetí v brněnském středisku volného času Lužánky. Dětem nabízí už jen kroužky, které lze vyučovat online. „To je zhruba desetina, tedy asi šedesát kroužků,“ vyčíslila mluvčí Lužánek Kristýna Kolibová.

Online zůstanou například video lekce cvičení, jógy či žonglování nebo hudební, dramatické a jazykové kroužky. „Doplníme je o aktivity online. Lektoři a lektorky, kteří nemohou uskutečnit v druhém pololetí svůj kroužek kvůli omezení, se budou věnovat online balíčkům pro širokou veřejnost a také přípravě interaktivních tras v Brně a okolí,“ doplnila Kolibová.

Přečíst článek ›

Ve středisku volného času Znojmo klesá zájem o online kroužky. „Udělali jsme průzkum mezi rodiči o tom, kdo by měl o online zájem. Ozvalo se nám jen pár jedinců. Většina zastává názor, že když sedí celé dopoledne u počítačové obrazovky, odpoledne už nechtějí,“ poznamenala ředitelka střediska Hana Bílková.

Odhlašování zatím nebylo v takové míře, že by některý z kroužků zrušili. Zájem dětí ale upadá. „Ani výtvarníci nechtějí plnit úkoly, protože těch mají ze školy spoustu. Snažíme se je připravovat alespoň na přijímací zkoušky, ale to je jen pár lidí. Nehledě na to, že zájmové vzdělávání je především o setkávání,“ dodala.

S podobnými problémy se potýkají i další centra volného času v kraji, ale také základní umělecké školy, ze kterých se v pololetí odhlašují někteří žáci.

U tanečních oborů je problém

Největší odliv je u oborů, které se vyučují po skupinách. „Snažíme se, aby vše jelo. Distanční výuku nabídnout musíme, ve výtvarce a hudebních oborech ani problém nevidím, neměli jsme jedinou stížnost. Ale u tanečních oborů se rodiče ozývali, a někteří odešli,“ sdělila ekonomka základní umělecké školy ve Vranovské ulici v Brně Jana Kubíková.

Z pětatřiceti žáků tance nyní ve škole učí o deset méně. „Odešla necelá třetina, ale nemyslím, že by nás to ohrozilo. Teď navíc budeme dělat nábory, takže myslím, že volná místa zaplníme. Většina rodičů navíc hlásí, že teď končí, ale v září nastoupí,“ doplnila Kubíková.

Návrat v září slibují i rodiče žáků v Základní umělecké škole Adamov na Blanensku. Do schránky začaly odhlášky některých žáků chodit koncem prvního pololetí. Většině nevyhovuje online forma výuky. „Rodiče často píší, že až zase budeme fungovat normálně, děti přihlásí,“ popsal ředitel školy Jan Jiráček.

Přečíst článek ›

Jak dodal, rodiče často zapomínají, že základní umělecké školy nefungují na principu kroužku.

„Jsme škola a jsme součástí vzdělávacího systému, byť je to, zda rodič dítě přihlásí, dobrovolné a platí se úplata za vzdělávání. Často slýchám argumenty, že v jiných kroužcích jim vrací poměrnou část kurzovného.

V takových případech se však jedná obvykle o soukromoprávní subjekty na rozdíl od základních uměleckých škol,“ ujasnil Jiráček.

Výuka v základních uměleckých školách se řídí povinnostmi a pravidly jako vyučování na základní škole.

„Ačkoliv chápu všechny obavy a námitky rodičů a vzhledem k tomu, jak dlouho se v této nejisté situaci již ocitáme, jim naprosto rozumím a nedivím se jim, je třeba si uvědomit, že takové odhlašování žáků by do budoucna mohlo přinést základním uměleckým školám velké problémy,“ doplnil Jiráček.

Méně žáků by podle něj mohlo znamenat snižování úvazků učitelům a úbytek hodin. „Žáci by se tak tedy nemuseli mít kam vrátit. Navíc při opětovném přihlášení bude muset žák znovu dělat přijímací zkoušku a může jej předběhnout talentovanější žák. Odhlášený žák tak již nemusí být ke studiu znovu přijat,“ vysvětlil.

Děti jsou zahlcené školou

V letovické základní umělecké škole má úspěch hudební výuka, i zde je horší situace v hromadných předmětech. „V hudebních oborech, kde je vždy jeden žák a jeden učitel, se nám daří slušně.

S hromadnými předměty je o horší. Třeba výtvarná výuka, balet nebo literárně dramatická výuka.

Děti jsou zahlcené školou a stává se, že z různých důvodů se na výuku nepřihlásí,“ popsal ředitel školy Petr Křivinka.

Roli hrají i technické obtíže nebo to, že žáci nestihli dodělat úkoly do školy. „Stalo se nám, zatím ve třech případech, že nám rodiče telefonovali, že výuka není taková, jakou si ji představovali. Asi tři rodiče své děti odhlásili. Ale není to žádná tragédie,“ doplnil Křivinka.

Případné další odhlašování očekává u druhého pololetí právě u hromadných kurzů. „Posíláme žádosti o platby na další půlrok. Očekávám, že v individuální výuce to bude normální, ale v té hromadné někteří rodiče řeknou, že se znovu přihlásí v září. Chápu, že nápor ze základní školy i od nás je na ně moc,“ poznamenal Křivinka.

Přečíst článek ›

Kdy se situace vrátí do normálu, zatím není jasné. Už ve čtvrtém stupni PES by mohli žáci chodit na prezenční výuku jeden na jednoho.

„Ve výtvarném a tanečním oboru by byly povoleny pouze individuální konzultace a výuka by i nadále pokračovala na dálku.

I to by samozřejmě pomohlo, protože by teoreticky bylo možné zvát si žáky kolektivních oborů alespoň na krátkou konzultaci po jednom,“ poznamenal ředitel adamovské základní umělecké školy Jiráček.

Takové řešení by podle něj bylo organizačně velmi náročné. „Raději bychom uvítali, aby byla výuka možná alespoň ve skupinkách do deseti žáků. V kolektivních oborech by se mohli prostřídat, neboť přizpůsobit rozvrh tak, aby se v takových podmínkách dostalo na všechny žáky stejně, už je značně lépe zvládnutelné,“ sdělil.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector