Z Karviné do Havířova

Po vyhodnocení pilotního projektu Zaměstnanecká mobilita se Moravskoslezský kraj rozhodl tento program vyhlásit znovu.

Z Karviné do Havířova Ilustrační foto: Archiv

Lidé z Karviné, Havířova a Orlové, kteří se do něj přihlásí, budou moci zadarmo dojíždět za prací mimo své bydliště.

„Cílem našeho programu je zastavit vylidňování aglomerací Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení v těchto částech Moravskoslezského kraje. V pilotním kole programu zaměstnanecké mobility jsme rozdali téměř sto ODIS karet. Pro potenciální zájemce máme nyní připraveno 209 ODISek,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Projekt Zaměstnanecká mobilita spustil Moravskoslezský kraj v září 2017. V jeho rámci nabídl městům Karviné, Havířovu a Orlové celkem 300 ročních karet ODIS, které umožňují lidem žijících v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností dojíždět do práce mimo bydliště zadarmo.

Účastníci projektu pak k ODISkám přidávali další benefity. Od loňského března se okruh příjemců ODIS karet rozšířil, žádat o ně mohli také lékaři, farmaceuti, zdravotní sestry, nutriční terapeuti a další zdravotničtí pracovníci, kteří začali pracovat v kterémkoliv zdravotnickém zařízení na území Karviné, Havířova či Orlové.

„I když jsme se snažili maximálně vyjít vstříc žadatelům, nekomplikovat celý proces zbytečnou byrokracií, nabídku cestovat do práce rok zadarmo využila zhruba třetina lidí. O ODISku projevilo zájem 92 žadatelů. Polovina z nich byla z Havířova.

Zdravotníků z toho bylo 24, absolventů 41.

Těch, co se přistěhovali do Karviné, Havířova nebo Orlové z jiných měst a řekli si o bezplatnou veřejnou dopravu, bylo 39,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že v nastartovaném projektu se Moravskoslezský kraj rozhodl pokračovat.

„Projekt jsme prodloužili s mírně pozměněnými pravidly. Nebude nás to stát žádné peníze navíc. Pořád je ve hře nějakých 200 ODISek, které nám zbyly, a administrativu už máme ‚zmáknutou‘.

Nabídku jsme rozšířili i pro cizince, kteří k nám jezdí pracovat ze Slovenska, Polska nebo Ukrajiny, mají pracovní povolení a získají trvalé bydliště v Karviné, Orlové nebo Havířově.

Pokračujeme v něm i proto, aby nová vedení radnic, která vzešla z podzimních komunálních voleb, měla možnost se aktivněji do projektu zapojit a nabídnout lidem zajímavé benefity,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upozornil, že partnerem programu Zaměstnanecká mobilita je také společnost RESIDOMO, která nabízí lidem, kteří splní podmínky projektu, slevy na nájemném ve vybraných bytech.

O roční „ODISku“ zdarma mohou zájemci žádat až do konce roku 2021, případně do vyčerpání vyhrazeného pročtu těchto karet. Lidé, kteří ji už využívali v předchozím programu, už o další ODIS kartu žádat nemohou. Informace o projektu: www.mobilita.msk.cz, Kateřina Plesníková, 770 194 950, [email protected]

Podmínky účasti v programu Zaměstnanecká mobilita a získání ODIS karty

Žadatel musí být zaměstnán, a to alespoň na poloviční úvazek. Tato podmínka platí pro všechny tři níže uvedené skupiny žadatelů.

První skupinou potenciálních žadatelů o ODIS karty jsou absolventi střední, vyšší či vysoké školy.

Ti musí mít trvalé bydliště v Karviné, Orlové či Havířově a v době podání žádosti nesmí od jejich absolutoria uběhnout více než 1 rok.

Jinými slovy, všichni absolventi, kteří ukončili studium například v obvyklém červnovém termínu loňského roku, mohou o kartu požádat až do června roku letošního.

Druhou skupinou jsou ti, kteří se do jednoho ze tří měst (Karviná, Orlová či Havířov) přistěhovali, avšak až po 1. lednu 2019. Před tímto datem musel mít žadatel místo trvalého pobytu mimo území těchto měst.

Oproti prvnímu programu Zaměstnanecké mobility do této skupiny spadají navíc také cizinci. Ti, kromě toho, že se přistěhovali do těchto měst po 1. lednu letošního roku, pracují na poloviční úvazek, musí doložit také oprávnění k pobytu na území České republiky.

Poslední skupinou jsou zaměstnanci pracující v lékařském či zdravotnickém povolání. Žádat tak může lékař, zubní lékař, farmaceut či zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb.

Ti, na rozdíl od předchozích dvou skupin, nemusí mít trvalý pobyt v jednom ze tří uvedených měst. Pro ně však platí podmínka, že musí být zaměstnáni ve zdravotnickém zařízení na území města Havířova, Karviné či Orlová a jejich pracovní smlouva je uzavřena až od 1. ledna 2019.

Karviná, Havířov a Orlová: Jezdit do práce zadarmo může od září více lidí (Moravskoslezský)

Projekt Zaměstnanecká mobilita, díky kterému mohou i letos obyvatelé Karviné, Havířova a Orlové získat ODIS kartu na jeden rok zdarma, změnil od září podmínky. Tak, aby to bylo pro občany Moravskoslezského kraje výhodnější.

Cílem programu je zastavit vylidňování Havířova, Karviné a Orlové, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení v této části Moravskoslezského kraje.

„Možnost získat ODIS kartu zdarma v rámci Zaměstnanecké mobility mají obyvatelé Havířova, Karviné a Orlové od roku 2017, kdy byl spuštěn pilotní program. Za tu dobu jsme rozdali 209 ODISek.

Lidé tak mohli ušetřit na cestování do práce i tisíce korun ročně,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že začátkem nového školního roku došlo v projektu k důležité změně.

„Stávající podmínky umožňovaly získat zdarma tuto kartu jen těm občanům, kteří mají trvalé bydliště v Karviné, Havířově nebo Orlové, případně v těchto městech pracují ve zdravotnických zařízeních.

Vyslyšeli jsme hlasy lidí a program rozšířili.

Cestovat do práce zadarmo budou nově moci nejen obyvatelé těchto tří měst, ale i ti, kteří bydlí v 9 okolních obcích,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

O ODIS kartu na rok zdarma tak mohou žádat také obyvatelé obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Doubrava a Petřvald. I po zářijové změně pravidel zůstává v platnosti základní podmínka: Na ODIS kartu mohou dosáhnout pouze ti, kdo jsou zaměstnaní, a to na minimálně poloviční úvazek.

Nemění se ani skupiny osob, pro které je ODISka určena, tedy absolventi SŠ, VOŠ a VŠ nejdéle do 1 roku od ukončení studia, a také ti, kteří se do vybraných měst a obcí přistěhovali po 1. 1. 2019 a zdravotničtí pracovníci, kteří tu pracují ve zdravotnickém zařízení.

Pro absolventy a „přistěhovalé“ navíc platí podmínka mít v Karviné, Havířově, Orlové či okolních obcích trvalé bydliště.

„Od začátku letošního roku jezdí s naší ODIS kartou zdarma více než 80 obyvatel kraje. Největší zájem o ODISky evidujeme v Karviné, pro tamní obyvatele bylo vydáno 28 karet.

O kartu nejvíce žádají absolventi a cizinci, kteří u nás pracují a mají trvalý pobyt.

Snad i tento krok dokáže pomoci dotčeným městům opustit poslední příčky v hodnocení kvality života, které v minulých dnech vyvolalo poměrně značné rozhořčení,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

9. září 2019

Kontakty

Přejít k obsahu

PŘIDAT OBLÍBENÉ

19 Spr 479/2021

Opatření předsedkyně okresního soudu

V souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. února 2021 č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN vydávám následující opatření:

 • Do budovy Okresního soudu v Karviné a Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově je umožněn s účinností od 1. března 2021 vstup pouze osobě s ochranou dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének; veřejnosti pak rovněž po provedení dezinfekce rukou.
 • Všem osobám se zakazuje pobyt a pohyb v budovách soudu bez ochranných prostředků specifikovaných v bodě 1 s výjimkou zaměstnanců a soudců po dobu výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby
 • Povinnost mít ochranu dýchacích cest se nevztahuje na soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době (konkrétního) soudního řízení.   Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2021 a současně se k uvedenému datu ruší opatření vydané pod 19 Spr 438/2021 ze dne 23. února 2021. Karviná 1. března 2021 JUDr. Pavlína Jurášková předsedkyně okresního soudu
Budete mít zájem:  Rýže - lehce stravitelné jídlo pro miliardy

VIDEOKONFERENCE

 • Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově lze zarezervovat pouze ve středu od 12:00 do 16:00 a pátek od 7:00 do 13:00 hodin.
 • Kontaktní osoba: Renáta Blaniková
  Tel: 596 498 440
 • Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné lze zarezervovat bez omezení.
 • Kontaktní osoba: Monika Vašková
  Tel: 596 390 124

Okresní soud v Karviné

Ulice: park Bedřicha Smetany 176/5
Obec: Karviná-Fryštát
PSČ: 733 31
Tel: 596390111
Fax: 596312491
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově

Ulice: Dlouhá Třída 1647/46a
Obec: Havířov-Podlesí
PSČ: 736 01
Tel: 596 498 111
Fax: 596 498 150
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově

 1. Vedení soudu
 2. Informační oddělení
 3. Sekretariát soudu
 4. Elektronické podatelny
 5. Pobočka v Havířově
 6. Ostatní
 • EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 • INVESTICE DO VLASTNÍ BUDOUCNOSTI

Vývoj portálu byl podpořen z fondů regionálního rozvoje Evropské unie v rámci projektu „Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály“ ©2017 Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Z Havířova do Karviné

Trasy • Pěší trasa • Střední náročnost

Havířov Asfalt 0,0 km
Dolany Asfalt 4,4 km
Životice – hájenka Asfalt 5,1 km
Suchá – Kouty Asfalt 5,8 km
Horní Suchá Asfalt 7,4 km
Křivý Důl Asfalt 9,0 km
Lázně Darkov Asfalt 13,5 km
Karviná 15,6 km

Z vlakového nádraží v Havířově půjdeme po zelené východním směrem kolem kostela a přes lesy k hájovně v Životicích. Od hájovny jdeme severovýchodním směrem po červené přes les kolem východního okraje obce Horní Suchá a kolem areálu dolu 9. květen na rozcestí Křivý důl. Východně od tohoto rozcestí se rozkládá malá vodní plocha.

Z Křivého dolu se vydáme stále po červené severovýchodním směrem přes osadu Amerika a severní částí obce Stonava do městské části Karviné do Darkova. Do areálu lázní v Darkově dojdeme přes Darkovský most přes řeku Olši, který je chráněn jako technická památka. Kolem areálu lázní pokračujeme k rozlehlému městskému parku v Karviné.

V západní části parku je vybudován malý rybník s půjčovnou lodiček. Nedaleko něj je malý zoologický koutek. Cestou budeme procházet kolem dětského hřiště v severovýchodní části parku, které připomíná indiánskou osadu a je postavený většinou z dřevěných kůlů.

Z parku pokračujeme dále k železniční stanici v Karviné či k zastávce autobusu.

Poslední aktualizace: 23.11.2005

Z Havířova do Karviné na mapě

Sdílet s přáteli

Najít vlak ze stanice Karviná do stanice Havířov

Najděte nejlevnější jízdenku pro váš výlet

DNES

ZÍTRA

STŘEDA

Získejte levný pronájem automobilu v

S virail můžete porovnávat ceny vlaků od Karviná do Havířov v mrknutí oka. To, co potřebujete, je jen vybrat datum, kdy jste v plánu odejít, a pokud chcete, třídit a filtrovat výsledky podle ceny a času. Chcete-li si objednat ideální cestu, bude virail vás přesměruje přímo na internetových stránkách poskytovatele, za mimořádně bezpečný nákup.

Vlaky od Karviná do Havířov: které firmy můžete cestovat s?

Se dostat do Havířov vlakem, můžete se spolehnout na , jediný příklad mezi všemi našimi partnery.

Vlaky ze stanice Karviná do stanice Havířov

Cdcz

05:00 – 06:09

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 9 min
2 změny

Cdcz

06:04 – 07:09

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 5 min
2 změny

Cdcz
07:56 – 09:09

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 13 min
2 změny

Cdcz

09:56 – 11:11

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 15 min
2 změny

Cdcz

10:59 – 12:09

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 10 min
2 změny

Cdcz

12:56 – 14:09

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 13 min
2 změny

Cdcz

13:59 – 15:09

Karviná Hl.n. – Havířov

44 Kč

1 hod 10 min
2 změny

Bude trvat dosáhnout Havířov. Nejdříve Vlak odjíždí Karviná na , přičemž poslední z nich odchází na .

Které stanice slouží k železniční trati Karviná – Havířov?

Můžete jet vlakem do Havířov na Karviná Hl.n., která dorazí Havířov.

Nezapomeňte si koupit jídlo a pití předem, pokud je budete potřebovat: nádražích nemají vždy obchody, zatímco na palubě kavárně s nejsou vždy k dispozici a často velmi drahé.

V případě, že jízdní řád se nevejde do svého plánu nebo rozpočtu, autobusu a sdílení automobilů může poskytnout nějaký čas a cenových alternativ, aniž by se podstatně mění dobu trvání cesty.

 • virail »

 • Časy vlaků Česká republika
  »

 • Vlaky Karviná – Havířov

 • Časy vlaků Česká republika

 • Autobusové časy Česká republika

 • Jízdní řády vlaků v zahraničí

 • Mezistátní vlaky

 • Mezistátní autobusy

 • Mezistátní lety

Archiv aktualit uveřejněných na webu pcrkarvinsko.cz v období duben – červenec – Policie České republiky

Naši policisté testují novou ruční svítilnuNa dobu jednoho měsíce testují naši policisté zapůjčené osobní ruční svítilny u nichž budou ověřovat jejich funkčnost v praxi.

Občané tyto nové svítilny mohou vidět u policistů zařazených u Obvodních oddělení PČR Karviná 7, Karviná 1, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Dětmarovice a Oddělení hlídkové služby.

V porovnání s dosud používanou svítilnou policisty je u nově testované možnost spuštění stroboskopického blikání či přepnutí na pomalé informativní blikání, a to vše v bílé či červené barvě. V případě, že se nové svítilny během měsíčního testování osvědčí, budou těmito postupně vybaveni všichni policisté v rámci celé správy Sm. kraje do konce roku 2008.

Stop kriminalitě na KarvinskuV  rámci projektu STOP kriminalitě na Karvinsku proběhla v pořadí již  pátá akce v  obchodním centru. Tentokrát dne 17. 7. 2008 policisté OŘ  PČR Karviná z Týmu podpory kvality, Dopravního inspektorátu a obv. oddělení  Bohumín navštívili  prodejnu Albert v Bohumíně na ul. Čs armády.

Preventivní akce  proběhla nejen v samotných prostorách obchodu, ale i na přilehlém  parkovišti.  Zákazníci měli možnost seznámit se s preventivní  činnosi na úseku páchání  majetkové trestné činnosti, zejména krádeže věcí ze zaparkovaných motorových vozidel, krádeže  na osobách, krádeže kabelek z nákupních vozíků.

Řidiči  motorových vozidel byli rovněž oslovováni, aby si vozidlo řádně  zabezpečili, ve  vozidle nenechávali žádné cenné věci a  už vůbec ne na viditelném místě.  Nepřítomným řidičům, kteří měli takovéto věci viditelně ve vozidle, byly za  stěrači  ponechány létaky zaměřené na předcházení krádeži věci  ve  vozidlech.

Přítomní policisté občanům vysvětlovali  problematiku související s  trestnou činnosti a zároveň je  požádali o spolupráci při předcházení této  trestné činnosti.

Paramedici na KarvinskuPo vzájemné dohodě vedení Rychlé záchranné služby Ostrava a okresního ředitelství Policie ČR Karviná bylo přistoupeno k realizaci projektu „Paramedici na Karvinsku“. Jedná se o dlouhodobý projekt plánovaný do konce roku 2008.

Posluchači-policisté pod odborným lékařským dozorem  projdou teoretickou výukou, kde si osvěží a prohloubí znalosti v oboru zdravovědy. Po takto získaných vědomostech přeházejí na praktickou část, na modelových situacích a figurínách si vyzkoušejí poskytnutí první pomoci.

Již léta poznanou samozřejmostí je vychovávat policisty především prakticky. Proto účelem celého projektu je vzdělávat policisty a odborně je připravit na nové trendy v oblasti první pomoci, která je zapotřebí pro záchranu lidského života. Prvního teoretického dne výuky, která proběhla dne 11.7.

2008 v Ostravě Zábřehu v budově Integrovaného záchranného systému, se zúčastnilo celkem 15 policistů, především ze služeb s celookresní působností. Jednalo se o 10 příslušníků z oddělení hlídkové služby a 5 z dopravního inspektorátu.

Velkou výhodou k získání zkušeností pro některé policisty bude i jejich zařazení přímo do týmu výjezdu RZS, kde uvidí  profesionální týmové nasazení a teorii si vyzkoušejí v praxi.

Prázdniny dětem – Poznejme seS myšlenkou zpestření prázdnin pro děti ze sociálně slabších rodin v Havířově přišel primátor města František Chobot. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, složkami Městské policie a Policii České republiky bylo dohodnuto, aby se v okrajových částech města  Havířova, v období letních prázdnin, realizoval zábavný a poučný program.

Samotný projekt pod názvem „Poznejme se…“ proběhl celkem třikrát. Poprvé dne 14.7. v Havířově Šumbarku na ul. Jarošova-Anglická. Úvodní slovo přednesli  náměstci primátora města Ing. Eduard Heczko a Ing. Zdeněk Osmanczyk. Rovněž ředitel Městské policie Havířov Ing. Bohuslav Muras společně s ředitelem okresního ředitelství v Karviné  plk. Ing. Martinem Hrinkem, Ph.D.

připomněli dětem, že společná akce je skutečně o vzájemném poznání. Další setkání proběhla dne 16.7. na náměstíčku ul. Moravská rovněž v městské části Šumbark a v pátek 18.7. v Havířově Prostřední Suchá, ve dvorové části ul. Hornické. Policisté a strážníci se dětem představovali vždy v době od 10 do 16 hodin.

Akcí se zúčastnily převážně děti, které nemají možnost trávit prázdniny jiným způsobem než v okolí svého bydliště. Pro ně zábavnou formou byla prezentována práce policejních složek, měli možnost vidět modelovou situaci zadržení pachatele na místě činu, práce cyklohlídky i výcvik služebních psů městské policie.

Pro všechny účastníky byla připravená laserová střelnice, stálá ukázka výzbroje a výstroje policistů a strážníků, rovněž bylo k nahlédnutí i služební vozidlo pořádkové služby policie.

Setkání v HolešověDne 8.7.2008 se setkal ředitel s posluchači Střední policejní školy MV ČR Holešov v sídle školy, kteří jsou služebně zařazeni na policejních odděleních karvinského okresního ředitelství.

Celkem se zúčastnilo setkání 38 policistů, kteří nastoupili do základní odborné přípravy ve třech nástupních termínech a do konce roku, po absolvování studia, nastoupí na mateřské útvary.

Předmětem setkání bylo vzájemné poznání se, předání aktuálních informací o personálních stavech, aktuálním dění na Karvinsku i preventivních aktivitách jejich kolegů v praxi, vývoji na úseku veřejného pořádku a kriminality, diskuse o změně vnímání policejní služby po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR, úrovni a podmínkách studia na policejní škole, komunikace aj.

Medaile za věrnostPolicistům, zaměstnancům a spolupracovníkům policie byly slavnostně předány medaile jako ocenění jejich dlouholeté práce.

Medaile Policie ČR Za věrnost má tři stupně a uděluje se policistům a zaměstnancům policie za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební nebo pracovní činnosti ve spojení s dobou trvání služebního nebo pracovního poměru v délce 30 let u medaile Za věrnost I. stupně, 20 let u medaile Za věrnost II. stupně a 10 let u medaile Za věrnost III. stupně.

Čestná medaile Policie ČR se uděluje příslušníkům zahraničních policejních sborů, pracovníkům veřejné správy nebo pozůstalým po policistovi nebo zaměstnanci policie, který zemřel při výkonu povolání. Plaketa Policie ČR se uděluje zahraničním a domácím osobnostem, právnickým osobám a občanům za spolupráci s Policií ČR. Medaile Za věrnost I. stupně předal plk.Mgr.

Tomáš Kužel, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku při příležitosti Dne Policie 22.6.2008 v Ostravě. Medaile Za věrnost II. stupně byly předány na školícím středisku OŘ Karviná a medaile Za věrnost III. stupně jsou postupně předávany zaměstnancům a policistům jejich přímými nadřízenými.

Metodické cvičení IZSDne 18. června 2008 ve 20.30 proběhlo metodické cvičení IZS. Za Policii ČR – okresní ředitelství Karviná se této akce zúčastnilo oddělení hlídkové služby. Cvičení bylo zaměřeno na záchranné a likvidační práce mimořádné události.

Tou byla srážka autobusu a dvou osobních vozidel. Autobus byl po nehodě vyvrácen na bok včetně obou osobních vozidel. Celé cvičení se odehrálo na silnici 2. třídy u vodní plochy, křižovatka ulic Osvobození a Solecká poblíž obce Horní Suchá.

Cílem akce byla prověrka činnosti příslušníků záchranných složek při DN s větším počtem zraněných, zvládnutí techniky první pomoci, koordinaci jednotlivých složek, řízení dopravy v místě vzniku MU, zabezpečení místa zásahu a jiné.

Policisté při této zkoušce obstáli velmi dobře a kromě záchranářů je zapotřebí vyzvednout přístup figurantů, kteří sehráli roli zraněných.

Noví policisté složili slavnostní slib1.7.2008 byl prvním dnem ve služebním poměru pro několik nově příchozích policistů. Tento den by měl mít slavnostní charakter. Proto jsou nováčci přijati okresním ředitelem ve školící místnosti, je jim formou prezentace představeno okresní ředitelství a na závěr slavnostním aktem složí služební slib.

Policejní konference v HavířověDen 27. června 2008 byl pro karvinské policisty ve znamení prevence. Právě v tento den, po několikaměsíčních přípravách, uspořádali policisté mezinárodní konferenci s pracovním názvem „Community policing aneb zpět k policejní práci“, jenž byla s ohledem na projednávanou tématiku zatím největší svého druhu v ČR.

Podařilo se. Konference proběhla v havířovském KD Radost pod záštitou karvinského okresního policejního ředitele a primátora města Havířova. Jak vyplývá z názvu, cílem konference byla výměna zkušeností a hledání způsobů řešení kriminality na místní úrovni v duchu filozofie Community policing.

Vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem většiny popisovaných modelů je policista na základním útvaru, jehož úkolem je systémová péče o přidělenou lokalitu, tvořili většinu účastníků konference policisté – okrskáři, z obvodních oddělení a dopravního inspektorátu karvinského okresního ředitelství.

Jednotlivé postupy, které z této filozofie vycházejí, jsou založené na otevřené spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací i veřejných institucí, proto byli na konferenci pozvání i představitelé samospráv na Karvinsku.

Z těch nejznámějších, jenž přijali pozvání a konference se zúčastnili, uveďme primátory měst Havířov – Františka Chobota a Karviná – Tomáše Hanzela, dále starosty všech obcí, úředníky na úseku prevence, ředitelé obecních policií a zástupce justice na Karvinsku.

Na konferenci přijali pozvání i zvlášť významné osobnosti, jejichž přítomnost jen podtrhla význam a vážnost konference. V našem případě se jednalo o náměstka policejního prezidenta plk. Ing. Mgr. Ivana Bílka, ředitele služby pořádkové a železniční policie plk. Mgr. Petra Sehnoutku, zástupce ředitele správy plk. JUDr.

Karla Třetinu, ředitele Vězeňské služby a justiční stráže plk. JUDr. Jána Lazára, ředitele Celní služby plk. Ing. Dalibora Kubína a mnoho dalších. Celkově se zúčastnilo konference 100 účastníků. Jak už to bývá, úroveň každé konference je měřena kvalitou příspěvků a přednášejících.

Proto byli organizátory pečlivě vybrání přednášející, jejichž přednášky byly po úvodním slovu uvedených hostů a příspěvku karvinského policejního ředitele, seřazeny sestupně ze všech úrovní policejní hierarchie – pol. prezídium (pplk. Mgr. Osvald, pplk. Ing. Bureš), krajská správa (kpt. Bc. Teplík), okresní ředitelství (nprap. Bc.

Viačková) a obvodní oddělení (npor. Bc. Šikola), dále představitelů samosprávy – primátora statutárního města Karviná, externího subjektu – ProPolice o.p.s. (Mgr. Tošovský) a zahraničního hosta – zástupce krajského vedení polské policie z Katovic (ml.insp. Mgr. Taborowsky). Do průběhu konference se aktivně zapojili se svou reakcí na probíhající příspěvky také plk.

Ing. Mgr. Bílek, JUDr. Jarnot – OSZ Havířov, JUDr. Chmiel – OS Havířov, a plk. JUDr. Třetina. Ústředním motivem konference bylo, mimo jiné, nalézt praktické způsoby zavádění nových preventivních prvků filozofie Community policing do policejní praxe, a využít možnosti proaktivní spolupráce policie s externími partnery, jejíž smyslem je předcházet trestné činnosti, navrhovat vhodná opatření, identifikovat problémy a delegovat zodpovědnost na co nejširší občanskou veřejnost. Cíle byly splněny, a nyní, … zpět k policejní práci… policisté na Karvinsku!

Stop kriminalitě na KarvinskuOchránci zákona v rámci projektu STOP kriminalitě na Karvinsku dne 25.6.2008 v době od 9.00 do 12.00 hodin navštívili hypermarket TESCO v Havířově – Městě na ul. Železničářů.

Den policie v Karviné

Jízdní řády v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Ostrava Hranečník

Od 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové a městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic. Iniciátorem a přímým zadavatelem výstavby dopravního terminálu je statutární město Ostrava.

Organizace dopravy po příjezdu autobusů na terminál

Autobusové linky 22, 23, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 97, 271, 383, 440, 441, 442, 531, 551 a 752 dojedou do terminálu Hranečník, kde budou ukončeny (vyjma linky 38 v pracovní dny).

Výstup z autobusů těchto linek bude probíhat u nástupiště shodného s nástupištěm pro tramvaje a trolejbusy směřující do centra města. Přestup z autobusu na tramvaj či trolejbus tedy bude obnášet pouhý cca 10m pěší přesun z jedné hrany nástupiště na protější.

Stejný princip přestupu bude aplikován v opačném směru, kdy výstup z tramvají resp. trolejbusů bude realizován na nástupišti shodném resp. sousedním s nástupištěm pro odjezd autobusů ve směru z Ostravy.

Pro nástup do autobusů směrem z Ostravy budou určena dvě stanoviště, z nichž jedno pro linky směrem na východ (Michálkovice, Petřvald, Orlová, Karviná) a druhé směrem na jih (Bartovice, Šenov, Havířov).

Návazné linky MHD do centra města

Z terminálu Hranečník pojedou směrem do centra a dalších částí Ostravy tramvajové linky 4, 12, 14, trolejbusové linky 101, 107, 110 a v pracovní dny také autobusová linka 38. Všechny tyto linky směrem do centra Ostravy budou odjíždět od jednoho nástupiště, k jehož protější hraně budou přijíždět zde ukončené autobusové linky.

Další vybavení terminálu

Součástí dopravního terminálu bude objekt sociální vybavenosti s vytápěnou čekárnou a toaletami, a také parkoviště P+R. Celý prostor dopravního terminálu včetně objektu sociální vybavenosti je vybaven kamerovým systémem s dohledem Městské policie.

 • Příměstské autobusové linky ze směru ORLOVÁ a KARVINÁ
 • 531  Hranečník – Petřvald – Orlová – Karviná
 • Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník, zbylá část trasy zůstává beze změny.
 • 532  ÚAN – Petřvald – Orlová – Karviná

Linka bude v Ostravě Vítkovicích vedena přes zastávky Bivojova, Mírové náměstí a Hlubinská. Na zastávce Ostrava, Kunčice, Vratimovská budou zajištěny NÁVAZNOSTI na linku 445 do Ostravy Poruby.

535 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Petřvald – Ostrava,  linka bude k 28. 2. 2016 zrušena.

Část trasy mezi Orlovou a Karvinou přes Dětmarovice bude nahrazena spoji linky 539. Spojení z Orlové a Karviné do Ostravy Poruby bude zajištěno návaznostmi linek 532 a 552 na linku 445 na zastávce Ostrava, Kunčice, Vratimovská.

551  Hranečník – Petřvald – Orlová

Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník a bude zrušeno zajíždění na zastávku Orlová, Město, náměstí. Vybrané spoje budou mít na zastávce Petřvald, pošta zajištěny návaznosti na linku 532 do/z zastávky Ostrava, ÚAN.

552  ÚAN – Petřvald – Orlová

Linka bude v Ostravě Vítkovicích vedena přes zastávky Bivojova, Mírové náměstí a Hlubinská. V Orlové bude linka vedena přes zastávku Město, náměstí. Na zastávce Ostrava, Kunčice, Vratimovská budou zajištěny NÁVAZNOSTI na linku 445 do Ostravy Poruby.

TARIFNÍ VÝJIMKA pro cestující z Karviné a Orlové pro rok 2016: Cestující, kteří budou mít v příslušném dni prostřednictvím ODISky zakoupenou jednotlivou jízdenku ze spoje linky 531 nebo 551 z Karviné nebo Orlové do zastávky Hranečník, budou moci na tuto jízdenku cestovat také linkami 38, 71, 101, 107 nebo 110 v úseku Hranečník > Most M. Sýkory / Nám. J. Gagarina.

 1. Příměstské autobusové linky ze směru HAVÍŘOV
 2. 440  Hranečník – NH Zářičí – Šenov – Havířov, Šumbark
 3. NOVÁ LINKA zajistí přímé spojení šumbarských sídlišť s areálem ArcelorMittal a terminálem Hranečník.
 4. 441  Hranečník – Šenov – Havířov, Podlesí
 5. Stávající zastávková linka spojující Havířov s Ostravou:

Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník. Linka pojede celotýdenně přes den v intervalech 20 min, v brzkých ranních a večerních hodinách v intervalech cca 30 min.Nově bude v obou směrech obsluhovat zastávky Havířov, Šumbark, bazén a Havířov, Šumbark, u nádraží.

 • 442  Hranečník – Havířov, Podlesí
 • NOVÁ LINKA zajistí v době přepravní špičky pracovních dnů NEJRYCHLEJŠÍ možné spojení z centra Havířova do terminálu Hranečník v intervalech cca 20 min.
 • 443  ÚAN – Havířov, Podlesí
 • Stávající zrychlená linka spojující Havířov s Ostravou:

Linka bude nově ve směru do Ostravy zajíždět k železniční stanici Havířov, zbylá část trasy zůstává beze změny. Linka bude v provozu v době přepravní špičky pracovních dnů v intervalech cca 20 min. Její provoz bude rozšířen o spoje v pracovní dny večer, směnové spoje celotýdenně a víkendové noční spoje.

444  NH jižní brána – NH Zářičí – Havířov, Podlesí

Stávající linka spojující Havířov s areálem ArcelorMittal:

Dojde k úpravě jízdního řádu linky s ohledem na vytíženost spojů. Nově bude linka v Havířově Podlesí obsluhovat zastávky Okrajová u garáží, Hotel Merkur, Nad Terasou a U Fontány Jitřenka (na místo zastávky Úřad práce).

445  Poruba – Zábřeh – Havířov, Podlesí

Linka spojující Havířov s Ostravou Porubou bude beze změny trasy. Provoz linky bude rozšířen o ranní pár spojů na 6. h do Poruby a zpět. Na zastávce Ostrava, Kunčice, Vratimovská budou zajištěny NÁVAZNOSTI na linky 532 a 552 pro zajištění spojení KARVINÉ a ORLOVÉ s Ostravou Porubou.

735  ÚAN – Havířov – Těrlicko – Třanovice – Český Těšín

Bude beze změny. Linka bude nově zařazena do ODIS i v úseku Ostrava – Havířov.

752  Hranečník – Havířov – Těrlicko – Český Těšín – Třinec – Jablunkov

V úseku Havířov – Jablunkov bude linka beze změny trasy. O víkendech budou spoje ukončeny na zastávce Havířov, Město, žel. st. V pracovní dny bude z této zastávky většina spojů pokračovat nejrychlejší možnou trasou do terminálu Hranečník. Linka bude nově zařazena do ODIS i v úseku Ostrava – Havířov.

NOVINKA V JÍZDNÉM pro pravidelné cestující: Cestující, kteří dojíždějí pravidelně v trase Havířov – Ostrava, budou moci nově na všech výše uvedených linkách využít čipovou kartu ODISka a dlouhodobé časové jízdenky ODIS, čímž mohou na jízdném ušetřit až 300 Kč měsíčně.

Integrace linek ČSAD Havířov do ODIS a změny v jízdném

Od 28. února 2016 dojde také k zapojení zbývajících linek dopravce ČSAD Havířov do integrovaného dopravního systému ODIS. Kromě linek 440, 441, 442, 443, 444 a 445 souvisejících se spuštěním terminálu Hranečník půjde o linky:

 1. 446  Havířov – Šenov;
 2. 451  Havířov – Orlová – Dětmarovice;
 3. 452  Havířov – Orlová;
 4. 453  Havířov – Rychvald – Bohumín;
 5. 455  Havířov – Karviná, Doly;
 6. 456  Havířov – Orlová, Lazy;
 7. 457  Havířov – Stonava;
 8. 459  Havířov – Stonava;
 9. 466  Těrlicko – Albrechtice – Stonava.
 10. Na všech výše uvedených linkách dopravců ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ARRIVA MORAVA bude platit jízdné dle tarifu ODIS pro jednotlivé jízdenky v tarifní oblasti REGION, jednotlivé jízdenky v tarifní oblasti OSTRAVA XXL i dlouhodobé časové jízdenky.
 11. Do ODIS budou zapojeny také linky MHD Havířov mimo úseky v tarifní zóně 40, které již součástí ODIS jsou.
 12. Příměstské autobusové linky z dalších směrů
 13. 271  Hranečník – Poruba – Hrabyně – Opava
 14. Bude beze změny.
 15. 383  Hranečník – Šenov – Kaňovice
 16. Většina spojů bude prodloužena do terminálu Hranečník.
 17. Městské autobusové linky
 18. 22  Hranečník – Heřmanice – Most Miloše Sýkory

Všechny spoje v pracovní dny cca od 4 do 18 h jsou vedeny až do centra města. Ostatní spoje jsou ukončeny na zastávce Důl Heřmanice s návazností na l. 106.

 • 23  Hranečník – Michálkovice – Rychvald – Záblatí
 • Bude beze změny trasy.
 • 28  Hranečník – Šenov – Václavovice
 • Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník, zbylá část trasy zůstává beze změny.
 • 29  Hranečník – Radvanice – Šenov

Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník. Bude navýšen počet spojů do Šenova. Spoje v současné době dojíždějící až na zastávku NH Zářičí budou ukončeny na zastávce Šenov, náměstí s návazností na linku 440, která zrušený úsek nahradí.

30  Hranečník – Petřvald

Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník, bude zrušen závlek na zastávku Lihovarská, zbylá část trasy zůstává beze změny. Budou přidány noční spoje mmj. jako náhrada rušené linky 78.

38  Náměstí Republiky – Hranečník – Bartovice – NH Zářičí

Bude beze změny trasy. Víkendové spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník. Vedení autobusové linky v pracovní dny do centra města je dočasný stav, při čemž v nejbližší možné době by na linku měly začít být nasazovány nové parciální trolejbusy, které budou schopny úsek Hranečník – Bartovice obsloužit s bateriovým napájením.

 1. 71  Náměstí Republiky – Hranečník – Radvanice – Šenov – Václavovice   [noční linka]
 2. Linka bude nově zajíždět také na zastávky Radvanice, škola a Dalimilova a bude tvořit základní noční dopravní obsluhu Radvanic a Bartovic v intervalech 60 min se zajížděním vybraných spojů do Šenova a Václavovic shodně se současným stavem.
 3. 74  Hranečník – Hrabová, průmyslová zóna
 4. Bude beze změny.

78  Linka bude zrušena. Spoje budou převedeny do linky 30.

97  Hranečník – Michálkovice – Brazílie

Bude beze změny.

Jízdní řády všech linek budou zveřejněny od 15. 2. 2016 na www.idos.cz.

Datum zveřejnění/aktualizace: 22.2.2016

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *