Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Pomáhám, jak to jde. 

Právní poradna na eMimino.cz nevyřeší Váš případ, ale pomůže alespoň v základních otázkách.

Spolupráce a pomoc mi dává velký smysl, ozvěte se mi.

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Váš osobní rozvodový právník online. Zkušenost z více než 93 rodinných případů mě obohatila  natolik, že Váš případ dokážu řešit jako nekompromisní šakal nebo vychytralá sova.

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Není nic horšího, než nemít informace a postupovat od začátku špatně. POMŮŽU od začátku až do konce. VYŘÍDÍM formality. PORADÍM s dokumenty.

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Prvně mě seznámíte se svou situací. Řekneme si, jaký bude ve Vašem případu nejlepší postup, jaké dokumenty musíme zpracovat a kolik to celé bude stát. Nezávazně a online.

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Navrhuji zítra ráno v 7h nebo pozítří v 21h. Na řešení těžké životní potřebujete klid a prostor mimo Váš běžný pracovní den. Proto mám online kancelář dostupnou od 6:30 do 22:00. Můžete psát, volat, skajpovat nebo třeba i fejstajmovat, pokud oceníte i online osobní kontakt. NESTYĎTE SE, ozvěte se hned. 

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

 1. Klikněte na černé tlačítko „Ozvěte se mi“ a začneme komunikovat přes Váš oblíbený nástroj (Whatsapp, Facetime, atd.). První konzultace zdarma.
 2. Na online/telefonní/osobní schůzce (zdarma) mi řeknete, co přesně potřebujete řešit, co je ve hře, probereme spolu souvislosti, návaznosti a jak postupovat úspěšně dál.
 3. Napíšu Vám nezávazný harmonogram, dílčí záležitosti k řešení a fixní cenu, kterou můžete hradit po částech. Například fixní cena bude 5.000 Kč a Vy můžete na začátku zaplatit 2.000 Kč a na konci celého řízení zbytek, tj. 3.000.
 4. Pokud Vám to bude dávat smysl a budete do toho chtít jít, tak podepíšeme smlouvu o spolupráci a pustíme se do práce. Od té chvíle budu Vaše problémy a starosti řešit já, a to za cenu jasnou a vstřícnou. 

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Muž: „Nemám čas to teď řešit.“ 

Advokát: „A kdo Vám s tím pomůže? Psycholog? Policie? Rodiče? NIKDO. Musíte začít Vy.“

Musíte být přes den v práci? Oceníte diskrétní právní služby online od brzkého rána do pozdního večera. Vaše problémy vyřešíme rychle. 

Vyberte si formu a čas, které Vám nejvíce vyhovují. Online od 6:30 ráno nebo třeba večer ve 22:00.

Potřeboval jsem vyřešit hlavně děti a majetek. Zavolal jsem a advokát mi poradil ihned jak mám postupovat a čeho se vyvarovat. Do týdne mi připravil všechny dokumenty a u soudu už to byla brnkačka. 

Pracuji denně 12 hodin, nemám volnou pracovní dobu a tak jsem neměl čas řešit rozvod přes den. A brát si kvůli tomu dovolenou, kdy není jistota, že to vše vyřeším? Konzultace a vyřešení všech náležitostí v časných ranních hodinách nebo pozdě večer mě přesvědčilo, že to je jediný způsob, jak rozvod rychle dořešit. Takže za mě skvělá služba a díky!

Plácal jsem se v tom. Rozhodoval se, ale neměl jsem všechny informace. Na internetu je toho hodně, ale stejně jsem byl zmatený.  Pak jsem zavolal právníkovi a vše šlo rychle a s minimem stresu. Právníkovi jsem dal za celý rozvod 4tis., což jsem teda nečekal:) 

Chtěl jsem se rozvést, ale pořád to odkládal kvůli tomu, že to bude hrozně drahé a zdlouhavé. Když jsem se konečně rozhoupal, kontaktoval na doporučení pan advokáta Dunu, za kterým jsem dokonce ani nemusel osobně jezdit, tak jsem byl mile překvapen, jak může být rozvod levný a rychlý. Škoda, že jsem to nevěděl o půl roku dříve. 

Na dotaz nebo rovnou rezervaci termínu odpovím během pár minut.

Rozvádíte se? Vzájemná dohoda vám ušetří čas i peníze

Rozvod manželství může být nejen psychicky náročná, ale také zdlouhavá a administrativně složitá záležitost. Nejrychlejší a nejlevnější variantou je, pokud se uskuteční na základě předchozí dohody manželů. V optimálních případech se rozvod v Česku dá vyřídit do tří měsíců od podání žádosti a za poplatek 2 000 korun.

Podle obecného pravidla může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů „hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení“. Samotný rozvod se pak v právnické terminologii klasifikuje podle způsobu řešení na nesporný, sporný a ztížený.

Nesporný rozvod

Nejjednodušší variantou je nesporný rozvod, protože u něj soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství. Předem se však manželé musí dohodnout na ukončení manželství rozvodem a splnit stanovené podmínky.

Mezi základní podmínky nesporného rozvodu patří dohoda o poměrech jejich nezletilého dítěte po rozvodu manželství a dohoda na úpravě svých majetkových poměrů a bydlení po rozvodu.Dohodu nestačí interpretovat ústně, soud vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Sporný rozvod

U sporného rozvodu soud zkoumá existenci a příčiny rozvratu manželství. Děje se tak proto, že si manželé sice rozvod přejí, ale nejsou schopni se dohodnout na podmínkách pro rozvod nesporný.

Ztížený rozvod

Ztížený rozvod je nejsložitější záležitostí pro soud i manžele. Řeší se v případě, že manželství je sice rozvráceno, ale rozvod manželství by byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů.

Dalším důvodem rozporu je zájem manžela/manželky, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Může to být například vážný zdravotní stav jednoho z manželů.

Čeká vás rozvod a budete se muset vystěhovat?

Přečtěte si, jak uzavřít nájemní smlouvu

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Vzor formuláře pro rozvod

Na internetu je možné si z mnoha komerčních a poradenských webů stáhnout vzor formuláře žádosti zdarma.

Zde opět platí tři obecné zásady pro práci s internetem. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Formulář žádosti o rozvod si můžete z internetu stáhnout i za poplatek. Podle povahy rozvodu (nesporný, sporný) zaplatíte za stažený formulář většinou od 200 do 600 korun.

Jak napsat žádost o rozvod

Pokud jde o to, jak podat žádost o rozvod, je třeba si nejprve ujasnit, o jakém typu rozvodu je vlastně vůbec řeč. Jinými slovy, klíčovým faktorem pro sepsání žádosti je, zda se bude jednat o rozvod nesporný, sporný nebo ztížený.

Jako návod pro nutné písemné podání mohou posloužit právě vzory formulářů z internetu, případně můžete využít služby advokáta.

Kromě obecných náležitostí procesních podání by měly být v žádosti o rozvod uvedeny okolnosti odůvodňující rozvrat manželství bez možnosti smíření a důkazy prokazující taková tvrzení.

Dobře zvažte: Každý rozvod je individuální záležitostí. Pokud se bude jednat o složitější případ, není od věci místo využití jednoduchých vzorů a formulářů z internetu požádat o služby advokáta. Cena žádosti o rozvod, respektive její sepsání se bude pohybovat od 1 000 korun výš. Záleží na tom, jakými dalšími službami advokáta bude doplněna.

Kde podat žádost o rozvod

 • Vlastní řízení rozvodu probíhá u soudu, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů.
 • Pokud by se takový soud ve společném bydlišti nevyskytoval, je příslušný k řešení rozvodu obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení.
 • Když by ani tato varianta nebyla možná, přichází na řadu obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení rozvodového řízení.
 • Soudní řízení o rozvod manželství se může zahájit na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů.
 • NAŠE RADA:

Jak změnit trvalé bydliště

Z dovolené rovnou k rozvodovému právníkovi

Rozvod dohodou

Samotný rozvod může být drahou záležitostí, zároveň však nemusí pro účastníky představovat ani vysokou finanční zátěž.

Nejlevnější variantou bude vždy rozvod po předchozí dohodě manželů. Do dohody bude každopádně spadat rozdělení majetku, péče o děti a výživné. V případě rozvodu dohodou se platí poplatek 2 000 korun.

Dohoda manželů pro rozvodové řízení musí být vždy vyhotovena písemně. Pokud chcete ušetřit a máte k tomu potřebné znalosti, můžete si dohodu sepsat sami. Jak již bylo řečeno, rozvodové papíry lze zdarma stáhnout z internetu. Nezapomeňte však, že dohoda musí být notářsky ověřena.

Pokud si na samostatné sepsání dohody netroufnete nebo si nejste v daném případě jistí, využijte služeb právníka.
Hodinová konzultace vás vyjde od 1 000 korun výš. Pokud požádáte přímo o sepsání žádosti o rozvod dohodou, budete platit většinou od 1 000 do 3 000 korun.

Jak dlouho trvá rozvod manželství dohodou?

Ani pro nejjednodušší variantu rozvodu neexistují nějaké pevně stanovené lhůty nebo termíny.

Bude záležet na příslušném soudu, jak velkou obhospodařuje agendu a v jakém regionu působí. Obecně se tedy můžete orientovat podle velikosti a adresy soudu.

Další faktory, především vytížení přiděleného soudce a nařízení líčení, již neovlivníte. Můžete pouze vycházet ze zkušeností předchozích klientů s rozvodem u daného soudu.

V optimálním případě může být manželství rozvedeno do tří měsíců od podání žádosti.

Změna příjmení po rozvodu

 1. Partner, který přijal příjmení svého druha, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

 2. To platí i tehdy, hodlá-li partner, který přijal příjmení svého druha s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

 3. V Česku lze oznámení o změně příjmení po rozvodu učinit písemně nebo sepsaným protokolem na kterémkoliv matričním úřadu.

Předepsané formuláře ani správní poplatky nejsou pro tento krok stanoveny. Podrobnosti ke změně příjmení po rozvodu se dozvíte na webových stránkách ministerstva vnitra.

Budete mít zájem:  Buďte v pohodě, ochráníte si mozek

Tři věci, které byste měli znát, než navštívíte rozvodového právníka

Při rozvodech se mění situace ze dne na den. Foto: Profimedia.cz

Rozvod je velmi emocionální záležitost, a i když budete sebevíce chtít, aby vše proběhlo rychle a v klidu, jen těžko se obejdete bez projevů emocí. Při výběru právního zástupce byste tak i emoce měli brát na zřetel. Bohužel ne každý rozvodový právník je schopen empatie, což může posléze hrát ve váš neprospěch.

„Může jít o sebeúspěšnějšího právního zástupce, který má skvělé právní zázemí, má za sebou spoustu vyjednaných dohod a dalších zkušeností, ale pokud nebude schopen empatie, v rodinném právu může pohořet,” upozorňuje na svém blogu rodinná právnička a mentorka Melissa Kucinski.

Při výběru právního zástupce je tak lepší než na úspěchy mimo rodinné právo hledět i na jeho osobnostní rysy a na způsob komunikace s vámi. Je velmi důležité, zda s vámi dokáže mluvit přímo, nepovyšuje se nad vás a projeví určitým způsobem i zájem o vás, tzn. že vám nebude jen prodávat svůj produkt, ale projeví nějakým způsobem i svou účast.

Dále byste měli mít vždy na mysli, že advokát se o vás během řízení dozví velmi mnoho informací, a to pozitivních i negativních, včetně těch nejintimnějších. Proto v něj od samého začátku musíte mít maximální důvěru.

Než půjdete na první schůzku s právníkem, popřemýšlejte i nad tím, jak to bude s dětmi a financemi.

Máte-li děti, pak přemýšlejte, jak spolu s druhým rodičem spolupracujete z pohledu výchovy, péče či každodenního běhu dne. Jak spolu v tomto směru komunikujete, jaká forma komunikace vám oběma vyhovuje a zda jste schopni o svých dětech nadále rozhodovat, pokud jde o jejich zdraví či vzdělání.

Velmi důležité je mít již dopředu jasno, jak by měla dál fungovat péče o děti po rozvodu i s ohledem na přání samotných dětí. Je důležité myslet na všechny praktické záležitosti – na školu, mimoškolní aktivity, potřeby, ale i jejich vztahy, přátele, i na to, jak budou reagovat, že budou mít najednou dva domovy.

Určitě nebude snadné si všechny tyto věci, jak budou fungovat, dopředu představit, ale je důležité, abyste byli schopni svému právnímu zástupci říct své představy, plány i cíle.

To samé platí i o finančních záležitostech. Je důležité si uvědomit, jaký hmotný i nehmotný majetek máte nyní, jaký je váš životní standard, jaké máte výdaje ve srovnání s příjmy apod.

Musíte si umět spočítat, jaký by byl váš život, pokud budete žít bez příjmů partnera.

Je důležité do toho započítat i případné hypotéky či úvěry, pokud byste museli řešit nové bydlení, případně jak byste museli řešit ty stávající.

Dobrá příprava na schůzku s rozvodovým právníkem zahrnuje i uvědomění si své situace, svých potřeb a nutnost stanovit si cíle. Zapomeňte v těchto případech na zkušenosti svých přátel či lidí na diskusních fórech na internetu. Každá interakce je odlišná, stejně tak vztahy v rodině či povahy jednotlivých aktérů rozvodu.

„Můžete mít pocit, že vaše situace je stejná či minimálně velmi podobná, ale každý rozvod je tak odlišný, že se nevyplácí hledět na zkušenosti druhých, ale vnímat jen svou vlastní situaci,” doporučuje právnička.

Při rozvodech se mění situace ze dne na den. Stačí, aby protistrana vyslechla názor někoho nového, a její postoje se mohou v okamžiku změnit.

„Můžete dostat soudce, který si sám prošel vlastním rozvodem a je možné, že bude reagovat úplně jinak než jiný soudce, který si tímto procesem neprošel apod.,” dodává odbornice.

Dost často se stává, že o vaší budoucnosti nakonec rozhodnou naprosté drobnosti, kterým vy nebudete přikládat důležitost, proto je tak důležité, abyste vy i váš právník byli připraveni reagovat na každou nově vyvstalou situaci.

Hlavní zprávy

Rozvodový právník v Praze – Diskuze Omlazení.cz

NikitaPha 12. 10. 2009 20:01

Zdravím všechny,

kamarádka se rozvádí a manžel jí dělá celkem peklo, prosím pokud by jste měli někdo tip na dobrého ale ne příliš drahého rozvodového právníka v Praze písněte prosím. Já bych jí ráda pomohla ale bohužel nebo bohudík nikoho takového neznám, jen vím že je určitě lepší dát na doporučení než zkoušet jen tak naslepo. Klidně písněte i do vzkazů kdyby jste to nechtěli napat veřejně.

vanilinka 13. 10. 2009 7:46

NikitaPhajestli je kamarádka na tom finančně hůře tak jsou i právníci, kteří zastupují klienta zdarma a jejim přidělen.Zeptejte se u vás na sociálce.

18904 13. 10. 2009 18:08

Jsem účastníkem občanskoprávního řízení v oblasti občanského, pracovního, rodinného práva, nemám advokáta, mám pocit, že bych jej potřeboval, ale nemám finanční prostředky na jeho zaplacení.

Řešení: Obrátím se na soudce, který soudí mou věc, a požádám jej s odvoláním na § 30 občanského soudního řádu o ustanovení zástupce. V takovém případě hradí náklady advokáta stát, není však povinen mé žádosti vyhovět. Učiní tak jen tehdy, vyžaduje-li to moje ochrana.

Delfi 14. 10. 2009 14:49

NikitaPhajá se rozváděla letos, bývalý mi taky dělal a dělá naschvály. Cítí se být silný v kramflecích, protože on je advokát. Co můžu doporučit, rozvod jako takový se dá provést bez advokáta.

Dobrého advokáta je potřeba mít pak na vyrovnání SJM. To pak jde hodně do tuhého. Kdo podal žádost o rozvod? Ona nebo on? Já měla advokátku, která mi to zvojtila, ale jsem rozvedená.

Teď mne čeká SJM a to si už sama ohlídám a nutně musím mít na to dobrého advokáta.

Iska 7. 9. 2010 15:33

méně než10 příspěvků

cervena_karkulka 20. 12. 2010 17:54

Co se týče rozvodu je opravdu terno mít právníka, který se za Vás rve a je Vám oporou, ono pak když na Vás ex vytahuje všechny hnusy….. a dělá vše proto, aby Vám to co nejvíce znepříjemnil a ještě pokud má on dobrého právníka……. Jednoznačně doporučuji JUDr. Filipa Svobodu z AK Svoboda, Praha 5 Smíchov!

LaArdilla 3. 1. 2011 19:10

Z Kladna manželé Stínkovi.

Iska 7. 2. 2011 22:56

Ahoj cervena_karkulko,

rozvodový právník JUDr. Filip Svoboda z AK Svoboda je přesně ten, kterého také měla sestřenka a nebýt jeho, tak by na tom dneska s dětma byla hodně špatně. Docela mne potěšilo, že máš také jen tu nejlepší zkušenost, tak na tom asi něco bude, že je jeden z nejlepších .

xTery 9. 2. 2013 20:39

Prosím holky, stejný problém, ráda bych tuto diskuzi zaktualizovala… hledám nějakého dobrého právníka na rozvody, už je to neúnosné….

méně než10 příspěvků

Doporučení 12. 6. 2015 12:08

Za sebe můžu všem doporučit advokáta v Praze v ul. Římská 31 – Mgr. Peter Nahodil. Mně hrozně pomohl a opravdu pečlivě se mi věnoval. Na internetu má číslo, telefon nezvedá, jen když opravdu nemůže. Hodně štěstí!

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.

Toto téma jsem založil/a, mohu ho tedy uzavřít.
Své téma uzavírejte vždy (!) po úspěšném prodeji v Bazaru. Děkujeme!

Jak je to s dětmi u rozvodu

Český statistický úřad uvádí na základě dostupných dat ohledně pohybu obyvatelstva v roce 2019 následující:

„Počet rozvodů byl v roce 2019 meziročně o necelých 200 nižší, celkově bylo registrováno 24,1 tisíce rozvodů. Polovina rozvodových řízení byla zahájena na základě společného návrhu manželů. Větší část rozvodů, 59 %, ukončila manželství, kde žily nezletilé děti. Celkem bylo zasaženo rozvodem 22,6 tisíce nezletilých dětí. Z pohledu délky trvání manželství bylo rozvodů nejvíce po 2 až 4 letech od uzavření manželství.“

Soudy v ČR pracují zásadně dle principu, že rozvodem musí být děti postiženy co nejméně. Na základě takových principů by měli fungovat i rodiče, a najít tak smírné řešení v podobě dohody a tím i nesporného rozvodu.

Tip: Přečtěte si, jak probíhá rozvodové řízení u soudu, pokud jde o manželství s nezletilými dětmi.

Nejdřív soud o děti, pak rozvod manželství

Pokud se nacházíte v nelehké situaci a řešíte rozvod manželství s nezletilými dětmi, musíte počítat s tím, že dřív než se dostanete k rozvodovému stání, proběhne soud o děti. Jeden z manželů tedy musí podat k soudu návrh na určení poměrů nezletilých dětí.

Samozřejmě ideální je, pokud se manželé předem dohodnou a soud potom už jen jejich dohodu schválí. Dohodu je také možné uzavřít kdykoliv během soudního procesu. Když se ale dohoda nepodaří, soudce rozhodne sám rozsudkem. Pamatujte na to, že veškeré rozhodování soudu se řídí zájmy dítěte.

Pokud by tomu vaše dohoda nebo podmínky neodpovídaly, může soud rozhodnout odlišně.

Tip: Vše, co potřebujete vědět o návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, jsme sepsali do článku o dokumentech potřebných k rozvodu.

„Dohodou ulehčíte start do života jak svým dětem, tak i sobě. Ušetříte si též dlouhé roky soudních sporů, stresů, plateb znaleckých posudků apod.

Pokud by bylo naprosto nemožné se dohodnout, nevyužívejte pro návrhy na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem obecné vzory kolující po internetu.

Stačí něco opomenout nebo nedodat veškeré informace a dokumenty, a celý proces se rázem může výrazně protáhnout. “

Budete mít zájem:  Notebook v posteli: vyměnil mě za počítač!

Lucie Petránková, rozvodový advokát

Péče o děti po rozvodu – výlučná, střídavá, nebo společná?

Soud, který rozhoduje o dětech, má v zásadě tyto tři možnosti jak rozhodnout v péči o nezletilé děti:

 1. Dítě po rozvodu může být buď svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebo i jiné osoby (např. pokud rodiče nežijí nebo nejsou schopni se o dítě starat). V tom případě má druhý z rodičů povinnost platit výživné.
 2. Při střídavé výchově pobývá dítě střídavě stejné množství času u jednoho či druhého z rodičů, zpravidla po týdnu či 14 dnech. Výživné se obvykle stanoví oběma rodičům. Bude záležet hlavně na tom, kolik budou rodiče vydělávat – pokud v tom není zásadní rozdíl, bude výživné stejně vysoké, takže v reálu platit ani jeden nebude. Každý z nich tedy bude dítě vyživovat v době, kdy ho bude mít u sebe.
 3. Nepříliš známou možností je společná péče. Občanský zákoník vyžaduje, aby se společnou péčí souhlasili oba rodiče. Počítá se proto s tím, že rodiče spolu dobře komunikují a nepotřebují mít detailně upraveno, kdo a kdy o dítě bude pečovat ani kdo ho bude živit. Tato varianta se volí ve chvíli, kdy spolu rodiče zůstávají žít v jedné domácnosti, nebo alespoň poblíž.

Mějte oporu a jistotu v advokátovi

V praxi vidíme, že manželé ve víru zraněných citů mnohdy opomínají to nejdůležitější. Rozvodový právník za vás vyřeší jak vyjednávání s partnerem, tak sepsání všech potřebných dokumentů a podání žádosti. Jeho cílem bude rozvést vás co nejrychleji s dosažením maxima možného.

Chci se rozvést co nejrychleji a v klidu

Musí soud řešit styk dítěte s druhým rodičem?

Ne, toto soud řešit nemusí. Záležet bude na tom, zda jsou rodiče schopni se domluvit. Když je dítě svěřeno do péče jen jednoho z nich, ten druhý má nárok na to se s dítětem pravidelně vídat, telefonovat, mít o něm informace. Soud však upravuje styk jen ve chvíli, kdy to mezi rodiči nefunguje, a oni o to soud požádají.

Tam, kde to nejde jinak, pak soud vydá podrobný rozsudek, kde se například uvádí, že matka dceru Aničku připraví se sbalenými věcmi každý lichý pátek v 15 hodin odpoledne na své adrese, kde ji vyzvedne tatínek a opět vrátí v neděli v 18 hodin večer. Zvlášť se pak upravuje styk o prázdninách a svátcích.

Co všechno se u soudu zohledňuje?

Hlavní je vždycky zájem dítěte. Proto je i u soudu sociální pracovnice, která zjistí situaci v rodině a má zájmy dítěte hájit.

Pro soudce je důležitá hlavně osobnost dítěte, zejména jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i citová orientace a zázemí dítěte, výchovné schopnosti každého z rodičů, stávající a očekávaná stálost výchovného prostředí.

Soud samozřejmě zohledňuje i citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům a dalším příbuzným a měl by rozhodnout tak, aby dítě o tyto kontakty v rodině nepřišlo.

Soudce se bude zajímat také o to, kdo se dosud o dítě převážně staral a bude zkoumat, kde má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.

Velmi důležitou otázkou je i to, jak spolu rodiče ohledně dětí vycházejí, zda jsou schopni se domluvit.

Ten rodič, který předávání dítěte bojkotuje a dělá různé naschvály, pak může být potrestán tak, že mu dítě svěřeno nebude, i když o to žádal.

Tip: Jak je to s právy prarodičů, co se vídání vnoučete týče, jsme rozebrali v samostatném článku.

Jak je to s výživným pro děti u rozvodu?

Výživné neboli alimenty zákon přímo nedefinuje, ale běžně se tím rozumí pravidelné platby, které platí rodiče svým dětem, pokud se o ně přímo fyzicky nestarají – například pokud je po rozvodu nemají svěřené do péče.

Každý rodič je ze zákona povinen své dítě vyživovat, tedy poskytnout mu bydlení, jídlo, oblečení, léky, školné, zkrátka všechny základní potřeby. Podle schopností, majetkových poměrů rodiče a jeho životní úrovně do výživného patří i platba různých kroužků, výletů, kultury, sportu, dovolených, případně i tvorba úspor.

Jak už jsme si ukázali výše, výživné bude záviset na tom, jaká bude zvolena péče o dítě. Pokud bude dítě svěřeno jen jednomu z rodičů, bude ten druhý platit (na účet prvního z rodičů) alimenty.

Pro rámcovou představu je možné použít doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti. Tabulky dělí děti do několika kategorií podle věku a výživné určují jako určité procentuální rozmezí z příjmu rodiče, který má výživné platit.

Například pro kategorii 6–9 let navrhují tabulky výživné v rozmezí 13–17 % z čistého příjmu rodiče.

Tabulky však nejsou závazné a soud podle nich nemusí rozhodnout. Naopak musí vždy zohlednit konkrétní situaci, jaké jsou potřeby dítěte, jaké jsou možnosti rodiče a samozřejmě i kolik času rodič s dítětem osobně tráví. Dítě se podílí na životní úrovni rodičů, a proto se výživné liší.

Tip: Nejčastější otázky ohledně alimentů, se kterými se v praxi setkáváme, jsme rozebrali do detailu ve speciálním článku o výživném.

Rozhovor: Martin Kornel – O rodinném právu s mezinárodní příchutí

V srpnu byl spuštěn provoz nového webu mezinarodnirozvod.cz, jehož obsahovou náplň tvoří rodinné právo se zaměřením na otázky vyvstávající při řešení rodinných krizí s mezinárodním prvkem. A právě tématu mezinárodního rodinného práva je věnován i následující rozhovor, v němž odpovídal hlavní garant tohoto webu a specialista na mezinárodní rodinné právo Mgr. Martin Kornel, Ph.D.  

S čím vším klientům uzavírajícím manželství či registrované partnerství s cizincem, kteří se na Vás obrací s žádostí o právní pomoc, pomáháte? Jinými slovy, jaká problematika tvoří agendu právníka, jenž se specializuje na mezinárodní rodinné právo? 

Nejčastěji nás lidé osloví v momentě, kdy je jejich manželství nebo svazek už delší dobu nefunkční a oni ho chtějí ukončit i formálně. Z právního pohledu to tedy jsou rozvody, vypořádání společného jmění, otázky výživného, péče o děti a režim porozvodového kontaktu s nimi. Méně často to pak bývá otázka určení nebo popření otcovství anebo mezinárodního únosu.

Jaká je průměrná délka rozvodového řízení před tuzemskými soudy a co patří k nejčastějším komplikacím, které mohou řízení prodlužovat?

Jde-li čistě jen o rozvod manželství, trvá rozvodové řízení v ČR v řádu měsíců. U většiny případů však rozvodu manželství předchází rozhodování o výživném a porozvodové péči o děti, a právě toto bývá u mezinárodních rozvodů často zdlouhavé.

Zejména pokud manželé už ztratili ochotu spolu komunikovat, nedokáží soudu předložit návrh dohody a tím mu usnadnit rozhodování. Když pak věc nechají na soudu, může se tím řízení prodloužit o měsíce až roky.

Například pokud dojde k ustanovení znalce-psychologa, který posuzuje zejména vztahy rodičů a dětí, může potřeba vyhotovit znalecký posudek řízení protáhnout bez problému o rok. 

Od ledna tohoto roku se ČR účastní na posílené spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Jaké novinky přinesl tento krok do rozvodového procesu před tuzemskými soudy a jakých otázek se posílená spolupráce konkrétně týká?

Posílené spolupráce se účastní 18 zemí EU včetně ČR. Spolupráce nám umožňuje jednodušší vzájemné uznávání rozhodnutí týkajících se majetkových poměrů manželů. Zároveň také stanoví pro tyto země jednotná pravidla pro to, jaké právo se má v daném případě použít. 

Zásadní novinkou z českého pohledu je možnost manželů dohodnout se na tom, jakým právem se bude jejich majetkový režim řídit, a také to, že podle použitelného práva se bude vypořádávat majetek bez ohledu na to, kde se nachází. Tedy například vypořádání nemovitosti nacházející se ve Španělsku může proběhnout podle českého práva.

Jaká kritéria jsou obecně rozhodná pro určení, zda budou k rozhodnutí o rozvodu smíšeného manželství příslušné české, či zahraniční soudy? Mohu-li být konkrétní, jaký soud by např. rozhodoval o rozvodu manželství mezi českou státní občankou, jejímž manželem je Němec, přičemž jejich společné bydliště se nyní nachází na Slovensku?

V tomto případě by se uplatnilo standardní pravidlo příslušnosti soudu podle společného bydliště manželů, tedy by rozhodovaly slovenské soudy. Rozvod samotný by pak řešil podle slovenského práva.

Nicméně z tohoto pravidla existují výjimky, například kdyby oba manželé podali návrh na rozvod společně k českému soudu a projevili tak shodu na tom, kde má být rozvod řešen, byly by příslušné české soudy.

Důležité ale je, že pro další otázky související s rozvodem může vše vypadat zcela jinak. Například otázka péče a výživného pro děti, výživné manžela nebo rozvedeného manžela nebo vypořádání majetkových poměrů manželů mohou řešit soudy jiných zemí a podle jiného práva.

Řadě potenciálních problémů v této oblasti lze však předejít pečlivou smluvní úpravou, například volbou práva pro otázky majetkových poměrů, to ale ostatně neplatí jen pro rodinné právo.

Rodinnému právu se hojně věnujete jak ve své advokátní, tak publikační praxi, zároveň působíte jako odborný asistent na katedře občanského práva PrF Masarykovy univerzity, kde vyučujete předmětům s rodinně-právní tématikou. S jakými ohlasy se ze strany studentů v souvislosti s tématem mezinárodního rodinného práva setkáváte? 

Klasické rodinné právo je u studentů podle mě poměrně oblíbený předmět. Zřejmě zejména proto, že řeší problémy „běžného života“, studentovi bližší než například přeshraniční fúze akciových společností.

Navíc typicky právě z oblasti rodinného práva dostávají často studenti první dotazy známých a příbuzných.

Oproti tomu mezinárodní rodinné právo je přeci jen komplikovanější obor, se kterým nemají studenti tolik možností se seznámit a kterému se ostatně ani v praxi nevěnuje řada advokátů, kteří běžné rodinně-právní případy řeší.

Budete mít zájem:  Správná pálenka se má prodávat v čiré lahvi

Byť jde dle Vašich slov o problematiku komplikovanou a v praxi ne až tak často řešenou, mají současní studenti o obor zájem? Nabízí fakulta např. nějaký fakultativní předmět přímo orientovaný na problematiku mezinárodních rodinně-právních vztahů? 

Jedná se o problematiku, která má mezi studenty své fanoušky, byť jich rozhodně nejsou davy.

Na naší fakultě v této oblasti získají studenti základní znalosti v rámci povinného předmětu Mezinárodní právo soukromé a mají možnost volby několika předmětů, které se vybraným aspektům rodinného práva v mezinárodním kontextu věnují. Například já vyučuji předmět, kde se studenty rozebíráme některé rodinně-právní případy Evropského soudu pro lidská práva.

Každá oblast práva je něčím specifická, má své nástrahy sui generis, s jejichž řešením se právník ve své praxi potýká. Nejinak je tomu jistě i v rodinném právu, navíc pokud je případ okořeněn cizineckým prvkem. Co pro Vás bylo v počátcích řešení mezinárodních rozvodových kauz nejtěžší a jiné od čistě vnitrostátních případů? 

Na začátku je zapotřebí vždy pečlivě analyzovat otázky rozhodného práva a mezinárodní příslušnosti pro každý aspekt případu. Náročné bývá také vysvětlit cizincům (ať už klientům nebo zahraničním advokátům, se kterými na případu spolupracujete) podstatné aspekty českého práva, které mohou být často zcela odlišné od jejich očekávání a zkušeností. 

Náročné také je, podobně jako u případů bez přeshraničního prvku, že v rodinně-právních věcech jsou klienti typicky velmi silně emočně angažovaní. Není proto výjimkou, že v soudní síni dojde na slzy a podobně. 

Jaké kroky Vás přivedly do mezinárodních rodinně-právních vod a co Vás na této oblasti nejvíce zaujalo? Vzpomenete si na svou první rozvodovou kauzu s mezinárodním prvkem? 

V soukromém životě mám rád výzvy a poznávání jiných kultur. A mezinárodní rodinné právo pro mě v sobě tyto aspekty spojovalo.

Výzvou byly často výrazně právně komplikovanější situace než v běžných vnitrostátních případech a pravidelná komunikace s cizinci zase umožňuje poznávat odlišnosti různých kultur.

První takový případ, který jsem řešil, byl rozvod občanů České republiky a Islandu před více než deseti lety. 

Dle statistik uveřejněních na nových webových stránkách převládá z pohledu občanství (nepočítáme-li Slovensko) u mužů Vietnam, Ukrajina, Tunisko, Velká Británie a Německo, a u žen pak Ukrajina, Vietnam, Rusko, Polsko, Bělorusko. S jakými národnostmi se Vy konkrétně v soudní síni setkáváte nejčastěji?

Nevedu si žádný přehled, ale v poslední době se poměrně často setkávám s případy, kdy manžel pochází ze zemí Severní Afriky a Blízkého východu.  

Dle účinného českého práva může být dnes právoplatně uzavřené manželství za života manželů skončeno zásadně soudním rozhodnutím, historicky však právo znalo různé formy zániku manželského svazku.

Jako příklad můžeme uvést institut pocházející z římské právo – tzv. repudium, tedy konec manželství „zapuzením“ manželky ze strany manžela pro její provinění.

S jakým nejkurióznějším způsobem zániku manželství dovoleném v zahraničí jste se prozatím setkal? 

Přiznám se, že mne osobně spíše vždy překvapovalo, když některé právní řády rozvod vůbec neumožňovaly (jako například Malta do roku 2011). Obdoba zapuzení – talaq, je však stále možná v některých jurisdikcích, kde se aplikuje islámské právo. Byť i v nich lze pozorovat odklon od této praxe (například v roce 2017 indický nejvyšší soud shledal takový rozvod v rozporu s ústavou).

Uveřejněno 10. 9. 2019 na serveru Právní prostor, redaktorka Karolina Drachovská, původní odkaz

Rozvod. Jak dělit majetek, dluhy a péči o děti

V roce 2016 se podle statistik Ministerstva spravedlnosti rozvedlo pětadvacet tisíc manželství. Zhruba o tisícovku míň než v roce 2015 a nejmíň od roku 2000. Důvody ovšem nejsou nijak romantické – nižší rozvodovost je důsledkem snižujícího se počtu sňatků.

Pokud je i u vás rozvod na spadnutí, pomůže náš přehled. Poradíme, co všechno je potřeba vyřešit a jak postupovat. Bez právníka se ale do rozvodu nepouštějte. I když se nestrhne rozvodová bitva, laik se ve všech lejstrech a paragrafech vyzná jen stěží.

Nejdřív děti

Kdo má děti pod osmnáct let, musí nejdřív ze všeho vyřešit, v čí péči po rozvodu zůstanou a kdo bude platit alimenty. Dokud není rozhodnuto o budoucí výchově potomků, soud manželství nerozvede.

V praxi existují tři varianty: výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče a společná péče. Společnou péčí se myslí model, ve kterém spolu bývalí partneři dál sdílejí domácnost a starají se o dítě.

Ideální je, když se rodiče na výchově i výživném dohodnou předem. Jejich dohodu ale i tak musí posvětit soud. Pokud se rodiče domluví na výhradní péči jednoho z nich, například matky, je zároveň potřeba dohodnout, jak často se bude dítě vídat s druhým rodičem. Dohodu o styku už soud odsouhlasit nemusí.

Když mezi partnery shoda nepanuje, rozhodne soud. I přes nesouhlas jednoho z rodičů může například nařídit střídavou péči – samozřejmě jen za předpokladu, že je střídavá péče ku prospěchu dítěte. Při rozhodování berou soudy v potaz osobnost dítěte, hmotné zabezpečení a bytové poměry rodičů i jejich výchovné schopnosti.

Jakmile soud rozhodne, vydá rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Teprve poté, co rozhodnutí nabyde právní moci, lze manželství rozvést. Péči o děti byste proto měli řešit nejpozději v momentě podání žádosti o rozvod.

Příslušné lejstro podává jeden z rodičů u okresního soudu, v jehož obvodu dítě žije.

Potřeba jsou tři vyhotovení – jedno pro soud, druhé doručí soud druhému rodiči a třetí poputuje k orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který nezletilé děti před soudem zastupuje.

Rozvod: sporný, nebo nesporný?

Žádost o rozvod (žaloba o rozvodu manželství) se podává rovněž u okresního soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště.

Za podání návrhu si soud naúčtuje správní poplatek dva tisíce korun. Uhradit ho můžete kolkovou známkou spolu s podáním žádosti nebo později bankovním převodem.

Pokud jste s financemi na štíru, můžete spolu s žalobou podat také návrh na snížení poplatku.

Co se samotného rozvodu týče, občanský zákoník rozlišuje mezi sporným a nesporným rozvodem. Za nesporný se rozvod považuje, pokud se manželé na podmínkách (dělení majetku, bydlení a péči o děti) předem dohodnou. Zároveň je potřeba, aby žádost o rozvod podepsali oba dva, jejich svazek ke dni podání žádosti trval alespoň rok a minimálně šest posledních měsíců žili odděleně.

Sporný rozvod přichází na řadu, jestliže není domluva možná nebo se jeden z manželů rozvádět nechce (rozvod pak přichází v úvahu, jen pokud spolu nežijete víc jak tři roky).

Před soudem navíc bude potřeba dokázat, že je manželství nevratně rozvrácené a nelze očekávat jeho obnovení. Počítejte proto s výslechem vás i vaší polovičky a předvoláváním svědků.

Důvod rozvratu manželství pak může hrát roli při vypořádání společného jmění manželů.

Majetek, dluhy a bydlení

Společné jmění manželů (SJM) zaniká spolu s manželstvím a proto se musí vypořádat. Jednání o vypořádání majetku může začít už během rozvodu. Do společného jmění spadá všechno, co během manželství nabyde jeden z partnerů. Výjimkou jsou dary a dědictví, majetek, který jste si pořídli ještě před svatbou a věci, které užívá výhradně jeden z partnerů (například holicí strojek).

Jestliže se na vypořádání majetku domluvíte, bude potřeba lejstro, ve kterém určíte, co komu připadne do výlučného vlastnictví. Dokument musí být opatřený ověřenými podpisy obou partnerů – příslušné razítko dostanete na kterékoli pobočce Czech POINTu.

Když se dohodnout nedokážete, vloží se do hry soud. Obecně platí: oba manželé mají nárok na stejně velký podíl společného jmění. Složitější situace nastávají, pokud má jeden z manželů majetek, který do společného jmění nespadá.

Třeba když manželka zdědila byt, který se později rekonstruoval ze společných peněz. V tom případě může manžel požadovat náhradu sumy, kterou do úpravy bydlení investoval.

Stejně tak, jestliže se ze společného jmění hradila úpravy nemovitosti, kterou jeden z manželů vlastnil ještě před svatbou. Svoje nároky ovšem musí každý z páru prokazatelně doložit.

Do společného jmění spadají i dluhy – například nesplacené spotřebitelské úvěry nebo hypotéka. Výjimkou jsou dluhy veřejnoprávní (dluhy na daních nebo pokutách) a dluhy, které si jeden z manželů pořídil bez vědomí druhého, aniž šlo o obstarání každodenních potřeb rodiny.

I dluhy se podle zákona dělí na polovic. Manželé si ale můžou domluvit, že společné závazky převezme pouze jeden z nich, třeba manžel. Pro manželku to ovšem neznamená, že se dluhům vyhne nadobro.

Pokud exmanžel přestane splácet, můžou věřitelé (banky, leasingové společnosti a další) požadovat doplacení dlužné částky po ní.

Řešit se samozřejmě bude i společné bydlení. V praxi dost záleží na tom, jakým způsobem jste bytové poměry ošetřili během manželství. Pokud je vlastníkem nemovitosti pouze jeden z manželů, může po druhém požadovat, aby domácnost opustil.

Když ale máte k bytu nebo domu právo společné, musíte se rozhodnout, kdo v nemovitosti zůstane po rozvodu. Pokud se nedomluvíte, soud odchod jednoho z partnerů nařídí, případně rozhodne o způsobu náhrady (například vyplacení určité finanční sumy). Přihlížet přitom bude především k tomu, který z partnerů má v péči děti.

Zároveň má odcházející partner právo ve společné domácnosti bydlet, dokud mu druhý z manželů nezajistí náhradní bydlení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector