Warfarin – jaká jsou jeho rizika, vedlejší účinky a přínosy?

Co je warfarin?

Warfarin je látka, která zpomaluje srážení krve a snižuje riziko vzniku krevní sraženiny (trombu) uvnitř srdce a cév nebo na povrchu náhrad z umělého materiálu (např. umělé srdeční chlopně).

Působí tak, že blokuje účinek vitamínu K, který je v těle mimo jiné nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů – tj. látek, které se podílejí na srážení krve (koagulaci).

Při vyšší dávce léku může dojít ke krvácení. Proto je důležité brát warfarin přesně podle doporučení lékaře.

Jak se warfarin užívá?

Warfarin se užívá většinou jednou denně, pokud možno vždy ve stejnou dobu. Dávka je individuální a určuje ji lékař. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte jak jste zvyklý(á).

Pokud od doby kdy jste měl(a) užít lék uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku. Nezapomeňte si poznamenat zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby.

Zapomenete-li více než jednu dávku, kontaktujte svého lékaře, který Vám určí další dávkování. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě.

 • Pokud jste si vzali omylem dávku léku navíc opakovaně nebo dávka, kterou jste vzali omylem, výrazně překročila Vaši běžnou dávku, kontaktujte, prosím, svého lékaře.
 • Dbejte na to, abyste měli dostatečnou zásobu léku, zejména pokud cestujete.
 • Monitorování během léčby warfarinem

Léčba warfarinem může být ovlivněna Vaším aktuálním zdravotním stavem, současně užívanými léky, složením stravy a řadou dalších faktorů. Proto jsou nutné pravidelné laboratorní kontroly krevní srážlivosti (tzv. Quickův test).

Výsledky tohoto testu jsou vyjadřovány hodnotou INR (International Normalized Ratio). Čím vyšší je hodnota INR, tím vyšší je účinnost léčby. Pro většinu pacientů je optimální rozmezí INR mezi 2-3, ale v některých indikacích může být i mezi 3-4.

Pokud se Vaše hodnoty INR budou nacházet mimo léčebné rozmezí, lékař Vám dávku warfarinu upraví.

Závažné vedlejší účinky

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem warfarinu je krvácení. Riziko krvácení se zvyšuje se zvyšující se hodnotou INR. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře.

 1. · krvácení z nosu (delší než 10 minut)
 2. · krev v moči, stolici nebo černá stolice
 3. · nadměrná tvorba modřin bez zjevné příčiny
 4. · zvracení s příměsí krve
 5. · neobvyklé bolesti hlavy
 6. · abnormálně silné menstruační krvácení nebo vaginální krvácení mimo cyklus
 7. Ošetření u zubního lékaře
 8. Ve většině případů může ošetření Vašeho chrupu proběhnout normálně, bez zásahu do antikoagulační léčby warfarinem.
 9. Před plánovanou kontrolou či stomatologickým zákrokem je ale vždy vhodné kontaktovat zubního lékaře, aby mohl případně včas nechat provést vyšetření srážlivosti krve.
 10. Plánované operace nebo jiné léčebné zákroky

Vzhledem k riziku krvácení je nezbytné informovat před plánovanými operacemi nebo jinými léčebnými zákroky o léčbě warfarinem příslušného lékaře. Ten rozhodne o její úpravě nebo krátkodobém přerušení.

Co může ovlivnit účinnost a bezpečnost léčby warfarinem?

Ostatní léky a doplňky stravy

Některé léky užívané současně s warfarinem mohou ovlivnit účinek či bezpečnost antikoagulační léčby. Proto tedy vždy, když začínáte nebo končíte s užíváním některého léku, oznamte tuto skutečnost lékaři. Je možné, že doporučí přeměřit hodnotu Vašeho INR i mimo plánovanou kontrolu a dávku warfarinu Vám případně upraví.

Pokud si plánujete koupit volně prodejný lék nebo doplněk stravy, sdělte vždy lékárníkovi či farmaceutickému asistentovi, že užíváte warfarin. Jen tak Vám může pomoci vybrat přípravek, který pro Vás bude vhodný.

Jaké léky jsou pro Vás bezpečné k tlumení bolesti či teploty?

Bezpečné jsou pro Vás přípravky obsahující paracetamol (např. Paralen®, Panadol®, Paramax® aj.) v dávce 1-2 tablety (à 500 mg) každých 4-6 hodin, maximálně však 2000 mg za den.

Neužívejte přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové (např. Acylpyrin®, Aspirin®, Anopyrin® aj.), pokud Vám je záměrně nepředepíše lékař.

Ani další léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek jako je ibuprofen (např. Ibalgin®, Brufen®, Ibumax® aj.) či diclofenac (např. Voltaren®, Veral®, Dicloreum® aj.) by při léčbě warfarinem neměly být užívány. Je to proto, že dráždí žaludek a zvyšují riziko krvácení. Zvlášť nebezpečné může být užívání těchto léků u lidí, kteří prodělali žaludeční či dvanáctníkový vřed.

Strava

Ačkoli většinou není nutné měnit Vaše stravovací návyky, měli byste vědět, že příliš vysoký, nízký nebo kolísavý příjem vitaminu K potravou může vést ke komplikacím léčby warfarinem.

Jestliže jste vegetarián, vegan nebo se stravujete jiným alternativním způsobem, proberte svůj jídelníček s lékařem nebo nutričním terapeutem. Pokud to bude nutné, poradí Vám, jak složení stravy vhodným způsobem upravit.

Držíte-li nějakou dietu nebo se k tomu chystáte, informujte o tom svého lékaře.

Neměňte výrazně složení ani množství stravy, dbejte na její pestrost a vždy jezte od každého druhu jídla spíše menší množství. Stejné doporučení platí pro nápoje.

Vyvarujte se potravin, které mají velmi kolísavý obsah vitaminu K jako je kysané zelí či jiná kvašená zelenina.

Potraviny s vysokým obsahem vitaminu K (špenát, kapusta, hlávkové zelí, hlávkový salát, zelené saláty, květák, brokolice aj.) nemusíte ze svého jídelníčku zcela vyřazovat, ale jejich příjem by měl být vyrovnaný.

Alkohol

Vyhněte se nepřiměřenému pití alkoholu, povolen je maximálně jeden alkoholický nápoj denně – tj. 20-30g alkoholu (0,5 l piva, 2 dl vína, 0,5 dl destilátu).

Těhotenství a kojení

Užívání warfarinu během těhotenství může být škodlivé pro plod. Plánujete-li těhotenství, domluvte se předem se svým lékařem na alternativě léčby warfarinem a individuálním léčebném postupu. Pokud otěhotníte během léčby warfarinem, kontaktujte ihned svého lékaře.

Warfarin se nevylučuje do mateřského mléka, kojení během léčby je tedy možné.

Jak předcházet možným komplikacím léčby?

· Vyhýbejte se aktivitám, u kterých by mohlo dojít k odřeninám, modřinám nebo řezným poraněním (např. kontaktní sporty, zahradničení, šití) nebo alespoň noste ochranné pomůcky.

 • · Používejte měkký zubní kartáček, voskovanou zubní nit.
 • · Dbejte na zvýšenou opatrnost při holení (používejte raději elektrický holicí strojek).
 • · Nechoďte naboso, nestříhejte si mozoly či kuří oka, manikúru a pedikúru provádějte velmi opatrně.
 • · Snažte se vyvarovat pokousání hmyzem, používejte ochranné repelenty.

· Pokud se říznete, přiložte na místo poranění suchý obvaz a pevně tiskněte minimálně 5 minut. Když se přesto krvácení nedaří zastavit, vyhledejte lékařskou pomoc.

· Jestliže se silně uhodíte do hlavy, proděláte autonehodu nebo utrpíte jakékoli vážné zranění, vyhledejte okamžitě lékaře. Vnitřní krvácení totiž nemusí být na první pohled patrné.

· Noste s sebou vždy dokument o tom, že jste léčen(a) warfarinem (nejlépe záznamovou kartu pro pacienty léčené antikoagulační léčbou). Je vhodné mít u sebe i seznam ostatních užívaných léků.

Budete mít zájem:  Kůže a psychika jsou úzce propojeny

· Vždy upozorněte ošetřujícího lékaře, že užíváte warfarin.

Informační materiál připraven Českou lékárnickou komorou s odbornou oponenturou Kliniky kardiologie IKEM Praha.

Warfarin

Pacienti užívající warfarin dostávají mnohdy mylné informace o tom, jak by měli např. upravit své stravování. Dávno již neplatí, že by se měli zcela vyvarovat příjmu zeleniny kvůli obsahu vitaminu K, jehož efekt warfarin blokuje. Důležité je, aby příjem daného vitaminu v dietě byl vyrovnaný, což je hlavním sdělením následujícího článku.

Warfarin je látka ovlivňující krevní srážlivost. Snižuje riziko vzniku krevní sraženiny (trombózy) v organismu u získaných (např. ateroskleróza, nádorová onemocnění, umělé srdeční chlopně) nebo vrozených stavů (některé trombofilie) s vyšší pohotovostí krve ke srážení.

Blokuje účinek vitaminu K, který je mimo jiné nezbytný pro tvorbu látek podílejících se na procesu srážení krve (koagulační faktory). Protože zasahuje do velmi citlivé rovnováhy procesu krevního srážení, musí jeho dávku lékař individuálně nastavit tak, aby byla dostatečná pro zabránění vzniku krevní sraženiny a zároveň významně nezvyšovala riziko krvácení.

 Efekt warfarinu je potřeba pravidelně monitorovat pomocí měření tzv. Quickova testu jehož výsledek je udáván jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr). INR zdravých osob je okolo 1,0. Projevem zpomalení srážení krve je stoupající INR (při INR 2,0 se plazma sráží zhruba 2x pomaleji než u neléčeného jedince).

INR je podle choroby pacienta lékařem nastaveno většinou na 2,0-3,5. Mnohé léky a doplňky stravy mohou ovlivnit účinnost warfarinu jak ve smyslu jejího zvýšení, tak i snížení, proto je nezbytné vždy konzultovat začátek i konec jejich užívání s lékařem nebo lékárníkem.

 Pacienti užívající warfarin by se měli vyvarovat léčivých přípravků i doplňků stravy s obsahem vitaminu K, pokud jim je nenaordinuje lékař, protože obsahují většinou několikanásobně vyšší dávky vitaminu K než běžná strava. Co se týká samoléčení běžných potíží (např. bolest, horečka) lze bez porady s lékařem či lékárníkem užít paracetamol (např.

Paralen®, Paramegal®, Panadol®) v dávce 500-1000 mg (1-2 tablety), při nutnosti opakovat dávku po 4-6 hodinách max. do celkové denní dávky 2000 mg. Látky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (např.

ibuprofen, diklofenak) by při jednorázovém nebo krátkodobém užívání nízkých dávek neměly léčbu warfarinem negativně ovlivnit, ale u pacientů s žaludečními či dvanáctníkovými vředy významně zvyšují riziko krvácení. Ti by se jim tedy měli úplně vyhnout. V případě, že jim jejich užívání naordinuje lékař, je na místě současné podávání léčiv chránících žaludeční sliznici (např.

lansoprazol, pantoprazol).  Při objevení se jakýchkoliv projevů zvýšené krvácivosti (např. nadměrná tvorba modřin, krev v moči či stolici, černá stolice, krvácení z dásní, nosu), neobvyklých bolestí hlavy, závratí, onemocnění s horečkou, průjmem či zvracením a v případě poranění s rizikem krvácení nebo silného nárazu do hlavy je nutné vyhledat lékaře.

Příslušný lékař musí být vždy včas informován o užívání warfarinu i před každým zákrokem s rizikem krvácení (např. operace, zubní ošetření). Podle zastaralých doporučení je někdy pacientům užívajícím warfarin nesprávně zakazována konzumace zeleniny kvůli obsahu vitaminu K.

Podle aktuálních poznatků je však správné stravování, které splňuje zásady racionální diety (omezený příjem živočišných tuků a jednoduchých cukrů, dostatečná konzumace ovoce a zeleniny) nijak významně neměnit a zajistit vyrovnaný příjem vitaminu K. Jeho obsah v některých potravinách uvádí tabulka níže.

 Pacienti užívající warfarin s dostatečným pravidelným příjmem vitaminu K mají vyrovnané hodnoty INR spíše než ti, kteří se vitaminu K úplně vyhýbají nebo u nich dochází ke krátkodobým extrémním zvýšením konzumace některých potravin s vysokým obsahem vitaminu K.Vitamin K je mimoto obsažen i v rostlinných olejích a mase.

Jeho ztráty při přípravě pokrmů jsou minimální, protože je odolný vůči teplu i oxidaci. Vitamin K vzniká v organismu i činností střevních bakterií, proto k jeho kolísání může dojít i při narušení střevní mikroflóry např. při užívání antibiotik. Kromě normálního fungování procesu krevního srážení se vitamin K účastní i tvorby kostní hmoty.

Jeho doporučený denní příjem pro dospělé je 70-80 µg. Obsah vitaminu K v dietě by neměl překročit 250 µg denně. Příjem vitaminu K vyšší než 300 µg denně již vyžaduje přísnou kontrolu a měl by být shodný každý den, respektive každé 2-3 dny (vzhledem k delšímu poločasu warfarinu může být vyšší příjem vitaminu K jeden den napraven jeho nižším příjmem den následující).

Příjem vitaminu K vyšší než 750 µg denně je již nebezpečný a velmi pravděpodobně povede k výraznému rozkolísání INR. Problémem je, že obsah vitaminu K v různých druzích zeleniny se liší v závislosti na zralosti, způsobu a místě pěstování nebo ročním období. U hovězího a drůbežího masa jeho obsah záleží na tom, čím byla zvířata krmena. Při krmení zelenou stravou je obsah vitaminu K v mase vyšší. Stejně tak je různá jeho dostupnost z různých zdrojů v závislosti na formě, ve které se v nich vitamin K vyskytuje (např. 100 µg vitaminu K v syntetické formě odpovídá 300 µg vitaminu K z brokolice). Velmi kolísavý je obsah vitaminu K v kysaném zelí nebo jiné kvašené zelenině. Těm je tedy vhodnější se při užívání warfarinu skutečně zcela vyhnout. Stejně tak je nezbytné vyvarovat se nadměrné konzumaci alkoholu. Povolen je maximálně 1

 • alkoholický nápoj (0,5 l piva, 0,2 dl vína, 0,5 dl destilátu) denně.
 • Obsah vitaminu K v µg ve 100 g vybraných druhů potravin
Potravina Obsah vitaminu K (µg/100 g) Potravina Obsah vitaminu K (µg/100 g)
Zelí kysané 62-1540 Petržel – nať 620-700
Zelí bílé 80-175 Jarní cibulka 207
Zelí červené 44 Máta 230
Kapusta (růžičková nejméně) 177-570 Řeřicha 57-300
Brokolice (syrová méně) 130-270 Sójový olej 193-542
Špenát 335-500 Olivový olej 55-400
Salát hlávkový 120-200 Slunečnicový olej 7-10
Salát ledový 35 Majonéza 41
Cizrna 264 Máslo 30-60
Rajčata 6-23 Pšenice-naklíčená 350
Okurka (oloupaná méně) 2-20 Žloutek 147
Zelené fazole 33-40 Hovězí maso 210
Zelený hrášek 24-39 Kuřecí maso 300

  Potraviny lze pro uživatele warfarinu rozdělit na bezpečné, které lze konzumovat v neomezeném množství, případně podle jiných dietních doporučení; kontrolované, které obsahují vitamin K v množství, jež může ovlivnit INR a jejichž dávku je potřeba hlídat a rizikové, v nichž je obsah vitaminu K vysoký a může kolísat.

Rizikové potraviny by tedy neměly být konzumovány v množství používaném např. pro přílohu, ale pouze k dozdobení nebo ochucení jídla. Rizikové bylinky a složky doplňků stravy by měly být užívány pouze po předchozí konzultaci s lékařem. Na rozdíl od běžné stravy, v níž není příjem např.

grepů, česneku nebo brusinek většinou problematický, obsahují totiž účinné složky ve vysokých

 1. dávkách.
 2. Bezpečné potraviny: brambory, kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel, ředkvičky), rajčata, okurky, papriky, kukuřice, cibule, houby, mléčné výrobky, cereálie, rýže, ovoce kromě níže uvedených druhů, řepkový a slunečnicový olej Kontrolované potraviny: sušené švestky, kiwi, mango, ostružiny, maliny, avokádo, papája, olivový a sójový olej, vaječný žloutek, luštěniny (sója, cizrna) Rizikové potraviny: listová zelenina (zelí, kapusta, špenát, čínské zelí, hlávkový salát, rukola, polníček, smetánka…), brokolice, květák, chřest, řapíkatý celer, fenykl, petrželová nať, kopr, řeřicha, zelená jarní cibulka, játra, drůbež, hovězí maso Rizikové bylinky a další složky doplňků stravy: ginkgo biloba, zelený čaj, kopřiva, třezalka, ženšen, česnek, brusinky, šalvěj, andělika čínská, koenzym Q10, sója, omega-3 nenasycené mastné kyseliny, enzymatické přípravky typu Wobenzymu®, glukosamin, chondroitin, heřmánek, echinace, vilcacora (kočičí dráp), některé směsi tradiční čínské medicíny, vyšší
 3. dávky vitaminů A, D, E, (≥ 400 IU/den), C (≥ 500 mg/den)…
Budete mít zájem:  Tipy, jak dětem podepisovat věci

Zdroje: Kohout P. a kol. Dieta při antikoagulační léčbě. 2007. [online]. Dostupné na www.warfarin.cz; Matýšková M. Warfarin, potrava a potravinové doplňky. Interni Med 2010;12(2):87–91; Grofová Z. Léčba warfarinem. Med. Pro Praxi 2009;6(6):341–343;

Petříková Holasová P a kol. Léčba warfarinem. Pharma News 2011;3-4:32-37.

Autor: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.

HIV-AIDS je podvod světového rozsahu – zbraň genocidy lidstva

Konvenční zdravotní péče není založena ani na zdraví ani na péči. Je založena na systému medicínských mýtů, který je hájen a praktikován těmi, kteří mají prospěch z trvalého stavu nemoci. Tento systém by také mohl být označen prostě jako lži, či utajování informací

Doktoři vůbec nestudují zdraví. Studují nemoci. Klasičtí lékaři se minimálně učí o výživě, zdravé životosprávě či prevenci nemocí. Pokud čekáte, že Váš lékař vám kvalitně poradí v otázkách zdraví, jste na omylu.

Pochopitelně jsou světlé vyjímky. Nicméně člověk, který o problému ví velice málo Vás nemůže poučovat. To neznamená, že lékaři nejsou inteligentní lidé.

Většina z nich má vysoké IQ, ale ani génius vás nemůže učit něco, o čem nic neví.

Nepravda č. 2: Léky předcházejí nemocem

Farmaceutické společnosti stále soustřeďují velký tlak na podávání léků zdravým lidem, jako by to byly výživné látky, které by nějak mohly zabránit nemoci.

Například nový tlak na léky proti cholesterolu: dávejte je všem, ať mají vysoký cholesterol nebo ne!

Léčiva nepředcházejí nemocem a léky nejsou vitamíny. Vaše tělo nepotřebuje biologicky žádná farmaceutika.

Lidé, kteří věří, že potřebují léky, jsou prostě oběťmi „uměle vzniklé dohody“ mezi chytrou reklamou farmaceutických společností a tlakem na veřejné mínění.

Nepravda č. 3: Vakcíny vás činí zdravými

Vakcíny se objevily jako největší a nejzáludnější mýtus vytvořený západní medicínou. Myšlenka, že vakcíny vás chrání před infekční nemocí, je zcela falešná, protože například injekce před rokem proti chřipce vás učinily náchylnějšími k chřipce v tomto roce.

Zdroj: www.naturalnews.com/028538_seasonal_flu_shot_vaccines.html

Vrcholem je, že i teoretická krátkodobá účinnost vakcín je ničím proti daleko účinnější ochraně poskytované vitamínem D a dalšími výživovými prvky podporujícími imunitní systém.

Zdroj: www.naturalnews.com/027385_Vitamin_D_swine_flu_vaccine.html (Dvacet důvodů, proč je vitamín D lepší než injekce proti chřipce)

Nepravda č. 4: Vy při svém vlastním léčení nehrajete žádnou roli

Lékaři, farmaceutické společnosti a zdravotnické instituce chtějí, abyste se domnívali, že vaše zdraví závisí na jejich zásazích. Pokud jim uvěříte, pak skutečně nehrajete při svém uzdravování žádnou roli – vše je řízeno jejich léky, vyšetřeními, chirurgií a zásahy.

Nepravda č. 5: Nemoc je způsobena smůlou nebo špatnými geny

Západní medicína chce, abyste věřili v mýtus spontánní nemoci – takové, která udeří bez příčiny. To je jako bychom řekli, že nemoc je jakési voodoo, černá magie, a že pacienti nemají žádnou možnost předcházet nemoc svou výživou či životním stylem.

To je legrační: západní medicína prohlašuje, že se řídí vědeckým racionálním myšlením, a přesto celý ten průmysl stále nedokáže přiznat, že chronické onemocnění má vždy svou příčinu, a většinou je ta příčina zcela spjata s výživovými nedostatky, s vystavováním toxickým chemikáliím a s nedostatkem pohybu.

Nemoc téměř nikdy není záležitostí smůly nebo špatných genů.

Nepravda č. 6: Vyšetření se rovná prevenci

Západní medicína nevěří v prevenci nemocí. Tento průmysl spíše věří ve vyšetření, kterému říká prevence. Ale vyšetření není prevence ani při nejdivočejší fantazii. Ve skutečnosti všechny populární vyšetřovací metody vlastně většinou podporují nemoci.

Například mamografie vydává tolik záření, že způsobuje desítky tisíc onemocnění rakovinou každý rok –

www.naturalnews.com/027558_mammograms_cancer_industry.html, (Rakovinový průmysl prosazuje mamografy, které škodí ženám). Zobrazující barviva používaná při radiologických scanech mohou způsobit hrozné vedlejší účinky, a vyšetření na psychologická onemocnění je jenom skryté získávání pacientů podle schématu vydávajícího se za medicínu. Existuje lepší řešení, více: ‚Termografie je bezpečnou alternativou k mammografii‘

Skutečná prevence nemocí musí obsahovat prevenci prostřednictvím výživy, poučení pacienta o příčinách nemoci a celoživotní změnu stravovacích návyků. Avšak západní medicína neučí vůbec nic z tohoto. Ba dokonce ani v tyto věci nevěří.

Nepravda č. 7: Zdravotní pojištění zajistí vaše zdraví

To je oblíbená lež těch, kteří nedávno bojovali za zdravotní reformu sponzorovanou farmaceutickými společnostmi, a prohnala se nedávnou celou Amerikou. Lež předpokládá, že pouze to, že máte zdravotní pojištění, zajistí jakousi magickou ochranu proti nemoci.

Ale ve skutečnosti vás zdravotní pojištění nečiní zdravými. To můžete udělat pouze vy sami svou volbou stravy, nevystavováním se toxickým chemikáliím, cvičením a pobytem v přírodě.

Zdravotní pojištění je ve skutečnosti sázka, že onemocníte.

Jak může sázka na nemoc poskytnout jakoukoli ochranu vašemu zdraví. Nemůže.

Osobně raději sázejte na zdraví, než na nemoc, a způsob, jak to udělat, je investovat do potravinových doplňků, organických výrobků, superpotravin, fyzické zdatnosti a netoxických hygienických prostředků.

Nepravda č. 8: Nemocnice jsou místa zdraví a uzdravování

Pokud chcete zůstat zdraví nebo se uzdravit, nemocnice je to poslední místo, kde byste měli být. Jsou to nešťastná, nezdravá místa, která jsou zamořena superbakteriemi odolávajícími antibiotikům.

V nemocnicích se většinou podává strava podporující nemoci a chybí tam zdraví posilující sluneční svit, a zdá se, že potenciálně smrtonosné chyby v léčebných a chirurgických postupech se stávají v amerických nemocnicích strašidelně běžnými.

Zajisté, jednotky intenzívní péče v nemocnicích hrají důležitou roli v naléhavé péči při zraněních a nehodách – a lékaři na těchto jednotkách intenzívní péče dokážou úžasné věci při záchraně životů – ale pro lidi s chronickými a degenerativními chorobami je nemocnice velmi nebezpečné místo. Pokud skutečně nepotřebujete okamžitou naléhavou péči, snažte se vyhnout nemocnicím.

Nepravda č. 9: Konvenční medicína je „moderní“ pokroková medicína

I když lékaři a zdravotnické instituce se snaží, aby západní medicína byla prezentována jako „pokroková“ a „moderní“, celý systém je v podstatě žalostně zastaralý a ustrnul dosud v bakteriální teorii nemocí. Západní medicína dosud ani neuznala roli výživy v prevenci nemocí – to, co je vědecky dokázáno již nejméně po několik desetiletí.

Budete mít zájem:  Volně Prodejné Léky Na Ředění Krve?

Západní medicína není schopna uznat medicínu těla a mysli a vesele se domnívá, že mysl při uzdravování nehraje vůbec žádnou roli. Právě tak západní medicína neuznává bioenergetické pole živých systémů, ani to, že transplantáty orgánů mají paměť, ani že živá strava je kvalitativně odlišná od mrtvé stravy.

To myslím vážně: konvenční lékaři stále věří, že mrtvá strava je přesně totéž jako živá strava. (A doporučená výživová pyramida to nerozlišuje…)

„Moderní“ medicína není tak moderní, jak se ukazuje.

Ve skutečnosti je beznadějně zastaralá a beznadějně potřebuje změnit svůj přístup ke zdraví a zdravému životnímu stylu, pokud chce přežít příštích sto let.

Nepravda č. 10: Je třeba větší výzkum, abychom našli „léčbu“

Tato lež je obzvláště legrační, protože západní medicína nevěří v žádné „vyléčení“ pro žádnou nemoc. Dokonce ani léčbu nehledá! Tato lež je opakována od r. 1960, kdy vědci zabývající se rakovinou prohlásili, že jsou jen krůček od vyléčení rakoviny.

Dnes, o pár desetiletí později, domníváte se, že existuje nějaká závažná choroba, kterou západní medicína umí vyléčit? Není ani jedna. Je to proto, že farmaceutické společnosti vydělávají na nemocných lidech, ne na uzdravených. Uzdravený pacient je ztracený pacient.

Takže když lékové společnosti a zdravotní neziskovky prohlašují, že zkoumají, jak vyléčit nějakou chorobu, ve skutečnosti si od vás berou peníze, aby financovaly další výzkum léků, které si dají patentovat a které ve skutečnosti nic neléčí.

Na to si vzpomeňte, až vás budou žádat, abyste přispěli na nějaký výzkum „léčby“.

Léčby již existují, spočívají ve výživě, rostlinných lécích a naturopatické medicíně, ale spolek farmeceutických společností a konvenční medicíny nemá zájem o skutečnou léčbu – chtějí pouze propagovat svou představu o léčbě, při níž pumpují do pacientů spoustu léků, které nic neléčí.

Co je v pozadí deseti nepravd?

Pokud jde o západní zdravotní péči, tak ta má samozřejmě více než deset nepravd, ale těchto 10 hlavních má možná největší význam pro to, až se budete rozhodovat pro své vlastní zdraví. Tím, že se nenecháte do nich vtáhnout, můžete sami převzít péči o své zdraví.

Je lépe vyhnout se zdravotní pseudopéči tím, že zůstanete zdraví!

Zůstat zdravý není tak těžké, jak si myslíte, a nevyžaduje to žádné zdravotní pojištění a žádná vyšetření nemoci.

Vyžaduje to pouze učinit informované a inteligentní rozhodnutí o tom, co jíst, co si mazat na kůži a jak získat více slunečního svitu a fyzické aktivity.

Jakmile učiníte tyto zásadní věci, zjistíte, že už nejste obětí systému zdravotní péče západní medicíny, který je založen na lžích a zastaralých medicínských mýtech.

Je čas pro revoluci v medicíně. Revoluci, která konečně překročí mentální bloky systému medicínských mýtů, který zůstal vězet v roce 1940. Systém medicíny v roce 1940 byl skvělý pro rok 1940.

Ale teď už není rok 1940, a teorie choroboplodných zárodků je beznadějně zastaralá, když jde o základní nemoci, které postihují dnešní populaci.

Avšak ti, kteří těží z našeho nečestného, zastaralého systému zdravotní péče, dělají vše, co je v jejich moci, aby nás fixovali v minulosti, založené na zacházení s tělem, jako by se jednalo o chemické bojiště, na němž se útočí na každou nemoc patentovaným lékem.

Tento článek by Vás měl motivovat k tomu, abyste zůstali zdraví a nenechali se zblbnout.

Většinu svého zdraví máme ve svých rukou – opravdu my sami!

Dietní doporučení při léčbě Warfarinem — mojeambulance.cz

Warfarin je lék s antikoagulačním účinkem, snižuje srážlivost krve. Předepisuje se k prevenci krevních sraženin. Většinou se užívá dlouhodobě, někdy dokonce doživotně.

Častou a chybnou informací je, že Warfarin ředí krev. Tento lék neovlivňuje hustotu krve, ale zpomaluje její srážení.

Používá se k prevenci a léčbě srdečně-cévních nemocí, po operacích srdce, po infarktu myokardu, při trombóze dolních končetin, u plicní embolie a po opětovném výskytu krevních sraženin.

Warfarin funguje tak, že blokuje účinky vitaminu K v organismu. Ten je mimo jiné nezbytným prvkem pro srážlivost krve, proto nestabilní příjem tohoto vitaminu může ovlivnit léčbu Warfarinem.

Dietní doporučení spočívá v udržení vyvážené hodnoty vitaminu K přijatého stravou.

 • Vysoká hladina vitaminu K tlumí účinek Warfarinu a zvyšuje tak riziko krevních sraženin.
 • Nedostatek vitaminu K vede k tvorbě podlitin a modřin, projevuje se zvýšenou krvácivostí dásní, krvácením z nosu, případně silnější menstruací nebo výskytem krve v moči a stolici.

Strava při léčbě Warfarinem vychází ze zásad zdravé výživy:

 • vyvážený příjem živin
 • pestrá strava
 • pravidelnost

Jediným rozdílem oproti racionální stravě je příjem vitaminu K. Ten musí být vyvážený, bez výrazných výkyvů, protože takto zajistíme stabilní účinek Warfarinu.

Strava při této léčbě by měla vycházet z dlouhodobých stravovacích zvyklostí každého pacienta. To znamená, že není na místě radikální změna k „lepšímu stravování“, například v preferenci drůbežího masa nebo rapidním navýšením příjmu zeleniny.

Pozor na:

 • potravinové doplňky obsahující vitamin K,
 • velké dávky zelených a bylinných čajů (především kopřivového),
 • větší dávky rostlinných olejů s přidaným vitaminem K (především sojového),
 • alkohol i v malém množství může ovlivnit účinek léku,
 • léky bez lékařského předpisu,
 • kouření může ovlivňovat metabolismus Warfarinu,
 • multivitaminové preparáty – velké dávky některých vitaminů ovlivňují účinek Warfarinu,
 • průjmové, horečnaté onemocnění – vždy vyhledat lékaře.

Obsah vitaminu K v potravinách

Potraviny se podle obsahu vitaminu K dají rozdělit na:

a) bezpečné b) kontrolované c) nestabilní

Bezpečné potraviny Kontrolované potraviny Nestabilní potraviny
houby bílé hlávkové zelí drůbeží maso
jablka, hrušky maliny, ostružiny, kiwi hovězí maso
kořenová zelenina sušené ovoce
brambory bylinky a zelené natě
mléko

Všeobecně vysokou hladinu vitaminu K obsahuje:

 • zelený čaj
 • bylinky
 • špenát
 • řapíkatý celer
 • brokolice
 • kapusta
 • zelí bílé a kysané
 • hlávkový salát
 • fazolové lusky

Všeobecně nízkou hladinu vitaminu K obsahuje:

 • kořenová zelenina
 • brambory
 • rýže
 • těstoviny
 • ovesné vločky
 • houby
 • cuketa
 • jáhly
 • pohanka
 • ryby
 • mléčné výrobky
 • ovoce
 • luštěniny
 • vejce

Závěr: „Warfarinová dieta“ neznamená vyloučit potraviny obsahující vitamin K, ale zařazovat pravidelně všechny potraviny tak, aby příjem vitaminu K byl stabilní. Důležité je vyvarovat se nárazově nadměrného příjmu vitaminu K.

Pokud v denním pokrmu navýšíte příjem potravin s vysokým obsahem vitaminu K, v dalším denním pokrmu tyto potraviny omezíte, nebo nahradíte potravinami s nízkým obsahem.

V případě potíží s vyváženou stravou se obraťte na specialistu. O všech změnách v životním stylu, jídelníčku, užívání léků, zdravotním stavu vždy informujte lékaře.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector