Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Rubrika: Mytologie Autor: Rezonance

Jednoho rána se Bůh zadíval na svých dvanáct dětí a napadlo jej, co by jim tak asi mohlo ještě scházet. Znenadání se jeho tvář rozzářila myšlenkou, že by je mohl obdařit lidskou vůlí. Jeho synové před něj předstupovali jeden po druhém, aby obdrželi tento božský dar…

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Tobě dávám, Berane, mé první semínko, které můžeš s úctou šířit. Za každé semínko které zasadíš se ti dostane na milión jiných semínek.

Nebudeš mít ani čas pozorovat jak semínka rostou, protože vše co zasadíš bude vydatně dávat plody. Budeš prvním kdo zaseje mou Myšlenku do lidské mysli.

Není ale tvojí povinností obhospodařovat tuto myšlenku. Tvým životem je čin a jediným tvým úkolem je donutit člověka, aby si uvědomil mé Stvoření. Ten kdo naplní svůj úkol tomu se dostane ctnosti respektu vůči sobě samému.

Beran se v tichosti vrátil zpět na své místo. Byla mu věnována energie počátku.

Má bleskové myšlenky, někdy geniální, a rád by stíhal více věcí v jeden okamžik. Většinou je ale nesplní. Beran je první hvězdné znamení obdařené vědomím své vlastní existence.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Ty, Býku, budeš obdařen silou proměňovat semínka v podstatu. Tvá práce je božská a vyžaduje trpělivost.

Je třeba abys dokonal vše, co již bylo započato, jinak semínka odfoukne vítr. Nikdy nezapochybuješ o své moci, nikdy nezměníš názor v půli cesty a nebudeš závislý na nikom, aby jsi mohl dokončit svoji práci. Nabízím ti sílu, používej ji moudře!

A Býk se vrátil na své místo. Byla mu nabídnuta energie stability a velká síla činit. Důvěra a trpělivost jsou to, díky čemuž může naplnit každé jednání.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku 

Tobě, Blíženče, jsou dávány nezodpověditelné otázky abys ukázal ostatním, co může člověk vidět a cítit kolem sebe. V průběhu tvého hledání hlubokých významů světa objevíš můj dar: poznání.

Blíženec odešel zahloubán. Dostalo se mu daru uvažování, spontánnímu porozumění věcem a bytostem.

Velmi zvědav studuje, vyhledává nové informace a osvojuje si vědomosti, které chce sdílet s ostatními, takže i oni mohou mít z jeho poznání užitek.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Tvým úkolem, Raku, bude učit lidi o citech. Dokážeš je rozesmát i rozplakat. Takto vše co uvidí či o čem budou přemýšlet jim dá buď nespokojenost nebo vnitřní radost.

Pro toto dostáváš dar rodiny, kterou můžeš rozšiřovat.

Rak nesměle ustoupil. Byl mu nabídnut dar vnímavosti. Dokáže přimět lidi uvědomovat si své rozpoložení a myšlenky.

Je velmi přitahován rodinným a společenským životem kvůli jeho potřebě rovnováhy a citového bezpečí.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku 

Ty, Lve, máš za úkol ukázat celému světu mé zářící Stvoření. Dej si pozor na svoji hrdost a nikdy nezapomeň, že i ty jsi mé stvoření a že Stvořitel je jenom jeden.

Lidé tebou pohrdnou pokud na to zapomeneš. Vše budeš činit se zanícením a vše co uděláš bude také přínosem pro ostatní.

Pro toto potřebuješ ušlechtilost, kterou ti tímto propůjčuji.

Lev se na své místo vrátil impozantně. Lev, jasné znamení vytvářené Sluncem, obdržel energii ušlechtilosti, vlastnosti králů.

Obdařen vitalitou, pevnou vůlí a autoritativností splní vždy své úkoly a je vždy odměněn pro jeho přednosti.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Ty, Panno, budeš zkoumat vše co člověk ve světě vytvořil, co jsem mu nabídl. Budeš pečlivě sledovat jeho stezku a v případě že udělá chybu, budeš jej varovat.

Takto může díky tobě být Stvoření dokončeno. Pro toto dostaneš čistotu mysli.

Syn, Panna, odešel pečlivě se dívajíc kolem. Dostalo se mu energie příčiny a rozdílného zacházení. S použitím své vynalézavosti má Panna praktický efekt na vše co dělá. Jeho tendence lpění na detailech vychází z jeho přání dělat všechny věci perfektně.

 • Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku
 • Tvým úkolem, synu ve znamení Vah, je pomoci člověku uvědomovat si jeho povinnosti k ostatním.
 • Takto bude moci žít s pocitem bratrského vztahu a naučí se pronikat do skrytých aspektů svých činů.
 • Pakliže někde propukne hádka, budeš tam vyslán a pro tvoji nekonečnou snahu ustanovit pořádek a mír ti nabídnu lásku.

Syn, Váha, se pokorně vrátil na své místo. Váha je symbolem rovnováhy mezi myslí a srdcem. Byl mu nabídnut dar energie lásky.

Obdařen láskyplným temperamentem a citlivostí se instinktivně snaží vnést harmonii všude kam přijde.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Tobě, Štíre, byl přidělen opravdu náročný úkol. Budeš obdařen schopností pronikat lidskou myslí, ale není ti dovoleno mluvit o svých objevech.

Často budeš cítit zklamání nad tím, co se ti podaří odhalit. Přiblíží tě to ale ke Mně a ty nikdy nezapomeneš, že to nejsem Já, co jsi objevil, ale pouze odlesk mé Myšlenky.

Odhalíš tolik lidí co žijí jako zvířata a budeš s jejich instinkty bojovat natolik urputně, že někdy sejdeš z Cesty. Dříve či později se však navrátíš ke Mně a to je důvod proč se ti dostane nejvyššího daru rozhodování.

Štír se na své místo vrátil s odhodláním. Je znamením, které má nejsilnější propojení s podvědomím.

 1. Může se přiblížit jak k božským, tak i k zvířecím aspektům podvědomého světa, což je důvod proč neustále osciluje mezi vrcholy a propastmi.
 2. Je obdařen mentálními schopnostmi a silou přímočarého myšlení, takže dříve či později se nakonec spojí s Bohem skrze nejvyšší akt vůle.
 3. Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku 

Tvým posláním, Střelče, je umět rozesmát lidi v okamžicích, kdy jsou zamračeni, mdlí a tvrdohlaví po té, co nesprávně porozuměli mé Myšlence. Tvůj smysl pro humor jim dá sílu znovu doufat a takto Mě budou moci opět hledat.

Čeká na tebe mnoho zkoušek a v žádném ze svých životů si příliš neodpočineš. Dávám ti dar nekonečné hojnosti, abys mohl všude šířit zářivé světlo.

Střelec ustoupil s projevem radosti zpět. Má obrovskou sílu duchovní transformace.

 • Je obdařen všemi vlastnostmi, které usnadňují mezilidskou komunikaci: oblíbeností, výřečností a shovívavostí.
 • Vede život svůj i životy ostatních ke krajní otevřenosti vůči Vesmíru.
 • Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Po tobě, Kozorožče, žádám, abys mi obětoval své úsilí a pot, protože máš naučit lidi pracovat. Není to snadný úkol, na svých ramennou poneseš pracovní sílu všech. Ale, pro toto tvé břímě, dám ti úplnou lidskou zodpovědnost.

A Kozoroh se oddaně vrátil na své místo. Kozoroh si dobývá vysoká sociální postavení a své milostné vztahy stabilizuje skrze neústupnou disciplínu, vůli založenou na plnění svých povinností a skrze výjimečný smysl pro zodpovědnost.

Je pro ostatní vzorem respektu a ohleduplnosti díky svému pečlivě naplánovanému jednání.

Ty, Vodnáři, se staneš pro lidstvo vizionářem. Tvé oči jsou schopny uzřít všechny boží možnosti. Budeš ale žít v osamění, protože vize ti nedovolí ztělesnit moji Lásku.

Dostalo se ti daru svobody, takže můžeš lidem ukazovat nové šance a můžeš posloužit lidstvu kdykoliv je to třeba.

Vodnář s uvěřením pokročil zpět. Je velmi vynalézavý a originální a proto reprezentuje budoucnost.

Jeho potřeba rozvoje ho nabádá pokoušet se zlepšovat materiální i duchovní životy ostatních. Jedná nezávisle, se svobodou ducha, nepokračuje v metodách ustanovených svými kolegy či nadřízenými osobami.

Tato vlastnost u něj často vzbuzuje hořkou iluzi toho, že život je plný křivd a že námaha na ně reagovat se nevyplatí.

Tobě, synu ve znamení Ryb, náleží nejtěžší úkol. Žádám tě, abys na svá ramena vložil všechno lidské utrpení. Tvé slzy budou mými Slzami. Tato bolest je důsledkem mylného porozumění mým Slovům, ale jsi tu ty, abys poskytl člověku slitování.

Pro toto ti poskytnu dar z nejvzácnějších. Jsi jediným z mých dětí, kdo mi může porozumět. Schopnost porozumět božskému je pro tebe cestou k lidem, cestou k šíření víry.

A rozechvělý syn, Ryba, se navrátil na své místo. Ryby žijí ve znamení nekonečna, víry a mystiky. Jsou plni lásky a porozumění, vždy se snaží ulevit lidskému utrpení. Sloveso, které je pro ně charakteristické je „věřím“.

Bůh pravil: Každý z vás má v sobě jiskru ze Mne. Nesmíte ale vydělovat část z celku, nesmíte ji zanedbávat nebo ji zaměňovat se Stvořitelem. Všech vás dvanáct jedno jste. Ale Stvořitel je něco mnohem víc než jen toto.

Řekl jim: Každý z vás považuje dary ostatních za vzácnější, než je ten jeho. Proto vám dovoluji si je měnit.

Každého ze synů se zmocnilo nadšení, když si představili všechny možnosti vyplívající z tohoto nového poslání.

Ale Bůh se zasmál a pravil: Častokrát se ke Mne budete navracet, abych vás osvobodil od vašeho úkolu a Já vám pokaždé vyhovím. Budete žít mnoho životů, dokud nesplníte své původní poslání. K tomu vám poskytnu nezměřitelný čas, budete se Mnou ale moci pobývat až tehdy, když úspěšně završíte své poslání.

 • INFORMACE
 • RADOST
 • TRANSFORMACE

Tweet

klidná hlava, jasná mysl, děti, zdraví, domácí zázemí, zrcadlení, zodpovědnost, odpuštění, kurz 7 semínek k harmonii života

V poslední době toužím po stále jednodušším životě. Nic složitého mě neuspokojuje. Nic zdlouhavého mě nebaví. Ráda jdu k věci. Sedím tady a přemýšlím nad tím, co je vlastně pro mě v životě důležité. Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že toho člověk k životu moc nepotřebuje.

Uvědomuji si to o to více, když vidím, jak z mého života odcházejí lidé navěky do jiné dimenze. Odcházejí nazí a vše, co vybudovali, nechávají tady. Uvědomuji si to také díky svým dětem, které jsou zahlcené vším možným a stále po něčem novém touží. Jsou to dva veliké rozpory, mezi kterými hledám zlatý střed.

Budete mít zájem:  Cukrovku má 1 z 500 českých dětí. Může za to hygiena?

Cestu, která je pro mě reálná, přijatelná, snesitelná. Přemýšlím nad tím, co je vlastně důležité.

Žít tady a teď a ….

1. mít klidnou mysl

Když je mysl klidná, netěká, je vše tak nějak v proudu. Není nic pohodovějšího, klidnějšího pro člověka, než když věci plynou. Když je klidná mysl, je klidné i naše srdce. Láskou totiž vše začíná i končí.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

2. mít srovnanou minulost

Cítím, že potřebuji mít vymeteny všechny skříně a vytahané kostlivce neodpuštění. Je to důležité právě proto, abych měla klidnou mysl. Jak na to? Je fajn si projít všechny situace z minula, ve kterých jsem se necítila fajn, nacítit se na ně a odpustit. Nic jiného nejde. Minulost se už nevrátí. Situace se už nevrátí.

Ovšem neřády z minula v nás někdy zakotví a nechtějí se pustit. Způsobují pak ale problémy, ne-moci. Ale my můžeme. Jediná cesta, jak z toho ven,  je odpuštění. Sobě i druhým. Pak ten koráb může zvednout kotvy a odplout na širé moře. Mysl bude klidná a bude méně přemýšlet. Nebude v podstatě už o čem. Křivdy a bolístky odplynou.

Hlava se uvolní a srdce se zaplaví láskou.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Kde najdeš kurz? Klikni tady: 7 semínek k harmonii života. Je na něm teď i příjemná sleva necelých 1000,- Tak toho využij a zlepši svůj život.

3. méně přemýšlet

4. nesrovnávat se

S nikým a s ničím. Krásné na tom světě je, že jsme individuality. Někdo větší, někdo menší. Nikomu nemůže jít vše tak, jak to jde druhému. Když jsem si pojmenovala, že jsou věci, do kterých se už nechci pouštět, protože mi nejdou, ulevilo se mi. Takže nesrovnávejte své životy schopnosti s jinými lidmi. A …

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

5. nehodnotit ostatní

To, co je pro jednoho v pořádku, pro druhého být nemusí. Neznamená to, že je ale něco špatně. Každý máme svou cestu. Je dobré si uvědomit, že cesta někoho jiného nemusí být pro nás ta správná. Je to prostě tak. Někdo potřebuje prostě v ten čas být takový, jaký zrovna je. A je to jeho.

Dopracovala jsem se také k tomu, že:

6. není nutné být za všechno a za všechny na světě zodpovědný

Jednou mi můj dobrý přítel řekl: “ nemůžeš zachránit všechny.“ Byla to ta nejdůležitější rada, kterou jsem v životě dostala.

Dnes to mám tak, že pomoc nabídnu, když jsem si jistá, že to zvládnu a na druhé straně je, jak si to schroustá. Když pomoc přijme, pomohu.

Když ne, přestože vím, že bych mohla něco pomoci změnit, řeknu si tuto kouzelnou větu: „nemůžeš zachránit všechny.“ Rada nad zlato. Oni si ti druzí musí projít tu cestu sami.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Velmi se mi také ulevilo, když mi došlo, že je mi vlastně jedno, co si o mě druzí myslí.

7. to, co si druzí o mně myslí, není moje, ale jejich

Už jenom po přečtení této věty musíš cítit úlevu. Jsem svobodná bytost se svobodnou myslí, žiji tak, abych se za sebe nemusela stydět a co si o mém životě myslí druzí, je mi upřímně jedno. Stejně jako jim může být jedno, co si o nich myslím já.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

A co je pro mě dále důležité?

8. Nejdůležitější pro mé srdce jsou mé dvě děti.

9. Naše domácí zázemí, vědět, že když přijdu, mám tady útočiště, své křeslo, svou postel, svůj hrneček na čaj…

10. Má práce v apatyce a centru Harmony – jo to mě naplňuje hodně. Hlavně příběhy zdravých spokojených lidí.

11. Stromy, květiny, ptáci, příroda kolem, v ní nacházím naprostý klid a potěšení. Rozplývám se nad každým opeřencem, každou kytičkou, obdivuji stromy.

12. Zdraví,  tolik otřepaná fráze, že bez něj nejsme nic, ale to je to, bez čeho se neobejdu.

13. Dobrá kniha. Utěší, zažene chmury, zpříjemní čas, poučí. Miluji si číst zachumlaná do deky ve svém ložnicovém křesle. Na stolečku vedle sebe voňavý čaj, tlumené světlo lampy, já a kniha. Skvělá kombinace.

A to je asi všechno, co k životu ve spokojenosti potřebuji.

Jak to máš ty? Napiš mi dolů pod článek, co je to tvoje, co nezbytně nutně potřebuješ k životu.

 • Krásné prosluněné dny.
 • Renáta
 • Ještě jednou posílám odkaz na kurz, abys ho v článku nemusel hledat:

7 semínek k harmonii života

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku

Teď se nebudeme bavit o nakličování semen, jaro je ještě daleko. I když! Nakličovat semena můžete celoročně a ti, kdož tak činí, jistě vědí, že tímto procesem ze semen získávají to nejlepší, co v nich je.

Vše, co člověk potřebuje k životu, je v jediném semínku
Autor: Photl.com

Semínka lněná, dýňová, konopná, sezamová, slunečnicová… každé je nabité pro organismus prospěšnými látkami

Semínka jsou velmi populární především u strávníků, kteří upřednostňují zdravou výživu. Bodejť by ne. V jednom malém semínku najdete všechno to, co člověk potřebuje k životu. Zdá se, že v tomto případě neplatí žádná přímá úměra, právě naopak. Čím menší potravina, tím je pro výživu cennější.

Pojďme si tedy jednotlivá semena představit. Možná, že vás zaujmou natolik, že je rádi zařadíte do svého jídelníčku. Ale všeho s mírou. Pokud to s nimi přeženete, vaše stolice bude po nějakou dobu velmi rychlá, a je také dobré vědět, že semena nejsou vhodná ani stravitelná pro některé typy potravinových alergií a nesnášenlivostí, a především při onemocnění jater, slinivky a střev.

Přečtěte si: Jarní klíčení – co se hodí a jak na to

Lněné semínko stále vede

Asi neznámějším a nejpoužívanějším semínkem je semínko lněné, které najdete snad v každém kvalitním chlebu. Je ceněno především pro svůj vysoký obsah omega 3 mastných kyselin, ale obsahuje také řadu minerálů, například hořčík, draslík, vápník, jód a vitamín E. Kromě tuků v něm procentuálně najdeme až 23 % bílkovin a 29 % sacharidů.

Lněné semínko působí proti zácpě, upravuje trávení a napomáhá správné stolici. Je výbornou prevencí proti rakovině tlustého střeva. Léčí záněty trávicí soustavy, zejména střev, také žaludeční a dvanácterníkové vředy. Užívá se rovněž na podporu urychlení porodu.

Zevně se používá k horkým obkladům na bolestivá místa. Nejúčinnější je v mletém stavu, lze také popíjet odvar. Oblíbený je i lněný olej, který je možno buď užívat po lžičkách nebo přidávat do vhodných pokrmů. Olej i mletá semena je potřeba rychle spotřebovat, neboť po čase rychle žluknou.

Samotný olej je většinou potřeba uchovávat po otevření v lednici.

Sezame, otevři se

Pohádkové semínko je vhodné především pro posílení nervového systému a zharmonizování psychiky. Je ideální pro těhotné a kojící ženy, také malé děti či ženy v klimakteriu, seniory a sportovce. Má vysoký obsah vápníku a hořčíku, také draslíku a zinku, vitamínů skupiny B.

Pomáhá při menstruačních křečích i zavinování dělohy po porodu. Působí při křečích jakéhokoli druhu, tedy i tetanii, epilepsii a podobně. Pro svůj obsah se doporučuje také ženám v klimakteriu trpící osteoporózou. Konzumuje se při nervových vypětích, stresu a depresích.

Posiluje imunitu, uklidňuje a napomáhá správné srdeční činnosti.

Čtěte dále: Během fyzické aktivity jezte, radí profesionálka

Je známé jako posyp nejrůznějšího pečiva, ale koupíte-li si celý sáček, můžete si se semínky doma zakouzlit. Oblíbené jsou sezamové tyčinky s medem, tzv. sezamky, nebo také chalva z mletého sezamového semínka, která může být výbornou svačinou do školy nebo na hory. Je sladká a kalorická, dodá energii a potřebné živiny a navíc skvěle chutná.

Sezamová pasta z praženého mletého semínka, často také s přidanou mořskou solí se prodává ve sklenicích ve zdravých výživách jako tahini. Pastu lze natírat na pečivo, přidávat do pokrmů nebo jen tak mlsat na sladko s přidaným medem či rýžovým sirupem. Někdo kupuje tahini pro výrobu klasického východního pokrmu s názvem hummus. Ale nebojte, není to žádný humus.

 • 250 g cizrny
 • 100 g pasty tahini
 • 1–2 dcl vody
 • 0,5 dcl citrónové šťávy
 • 0,5 dcl olivového oleje
 • 1 stroužek česneku
 • mořská sůl
 • pepř

Sušenou cizrnu přes noc namočíme, ráno slijeme vodu a uvaříme více než do měkka. Po vychladnutí dobře rozmixujeme, přidáme další přísady a vše důkladně rozmícháme. Skladujeme v chladničce a můžeme konzumovat buď v misce jako dobrotu k opečeným kousíčkům celozrnného toustu nebo přímo mazat jako pomazánku na pečivo. 

Slunečnicová semínka nejsou jen pro ptáky

Oblíbená a to nejen u ptáčků jsou slunečnicová semínka, která jsou velice výživná a tučná, s vysokým obsahem kyseliny linolové a vitamínu E.

Jsou vhodná jako prevence kardiovaskulárních onemocnění, užívají se při vysoké hladině cholesterolu v krvi, podvýživě nebo lupénce či ekzémech.

Obsahují vitamín B1 – thiamin a solidní množství železa, vápníku, hořčíku a fosforu. Ideální je konzumovat je loupaná v syrovém stavu.

Dýňová semínka na prostatu i cizopasníky ve střevech

O dýňových semínkách se traduje, že obsahují vysoké procento zinku a jsou vhodná na močové cesty a zvětšenou prostatu u mužů. Obsahují také hodně železa a mědi, i některé vitamíny skupiny B. Zajímavostí je, že dokážou účinně zlikvidovat parazity ve střevech. Nejčastěji se konzumují syrová.

Budete mít zájem:  Podzimní plody jako lék

Čtěte dále: Můžou za všechno červi v našem těle?

Konopné semínko v sobě ukrývá poklad a není to THC

Konopné semínko netřeba představovat. Kdo nesázel, jistě sklízel. Málokdo však ví, že kromě účinků marihuanového kouře se od konopí dá čekat i nutričně nabité semeno, a to bez obsahu THC, jak se někteří neznalí konzumenti obávají.

Semínko obsahuje řadu cenný látek a živin, vitamínů a minerálů, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny a také všechny esenciální aminokyseliny. Je vhodné naprosto pro každého a především i pro nemocné a oslabené jedince.

Konzumuje se nejlépe v pomletém stavu, ve kterém se také někdy prodává. Celá semínka je nutno nejprve pomlít nebo namočit.

K dostání je rovněž konopné mléko nebo za studena lisovaný konopný olej, který má zevně vynikající účinky na atopickou pokožku a konzumuje se především pro svůj vysoký obsah mastných kyselin.

Co se týká esenciálních aminokyselin obsažených v semínku, existuje výrobek zvaný konopný protein, který je k dostání ve zdravých výživách a je určen primárně pro všechny ty, kteří potřebují zvýšit příjem kvalitních bílkovin, například potravinoví alergici či vegani. Konopný protein doporučuje také odborník na vegetariánskou výživu, MUDr. Zbyněk Luňáček.

Přečtěte si: Každý nemocný má mít své konopí

Chia semínka jsou u nás novinkou

Chia semínka se těší čím dál tím větší oblibě. Co jsou zač? Jedná se o drobounká semena šalvěje hispánské, která pochází z Jižní Ameriky. Užívají se samotná nebo ve směsích s obilovinami, rozemletá nebo rozmočená v různých kaších, jogurtech, obilných mlékách a přesnídávkách.

Pokud se semena namočí,  vytvoří se gel, který se snadněji konzumuje. Semínka obsahují omega 3 mastné kyseliny, železo, hořčík, zinek, antioxidanty, mají vysoký obsah vlákniny a bílkovin.

Nutričně jsou velmi bohatá a mají také spoustu zdravotních účinků, například snižují hladinu cukru v krvi.

Co lidé potřebují k životu? – EPALE – European Commission

Co potřebuje k životu? Nebo, abychom to postavili trochu jinak, co je pro člověka nezbytné, aby měl dobrý život? Tím nemáme na mysli materiální věci nebo vnější faktory.

Dům, auto nebo cokoli jiného, po čem člověk touží, například jachta – to vše může být příjemné vlastnit, ale pro dobrý život nejsou nezbytné. A navíc, tyto komodity jsou spíše výsledkem nežli vlastní podmínkou našeho snažení.

Ptáme se tedy na gramotnosti, které jsou nezbytné, abychom mohli žít dobrým životem a abychom si mohli výše zmíněné věci koupit.

Jsou to ty gramotnosti, které člověk potřebuje k získání dobrého zaměstnání, nebo přinejmenším k získání šance na takové zaměstnání. Kromě toho potřebuje rozumět tomu, jak funguje společnosti a svět, sice nikoli do detailu, ale do té míry, která mu umožní zapojit se do společnosti a navazovat sociální vztahy. 

Základní dovednosti

  Ve třetím čtvrtletí se EPALE věnuje tématu základních dovedností a jejich osvojení.

Ptáme se tedy: jaké gramotnosti jsou ty úplně nejzákladnější? My jsme došli k závěru, že jsou to ty následující: čtenářská/komunikační gramotnost, zdravotní gramotnost, finanční gramotnost, matematická gramotnosta základní digitální gramotnost. Důležitost těchto gramotností je sice dostatečně známa, ale neškodí se na ně v krátkosti podívat:

  –    Čtenářskákomunikační gramotnost – ve světě, kde značná část komunikace probíhá v psané podobě, je schopnost číst a psát naprosto klíčová.

Zde je třeba ovšem zdůraznit tu složku komunikace, která je interakcí – tedy zahrnuje dvě strany. Pokud jedna strana nechápe text, neumí jej správně interpretovat, pak komunikace ztrácí smysl.

Smlouvy, bankovní dokumenty, faktury, to vše je v písemné podobě. V naší společnosti není udržitelné, aby člověk nedokázal interpretovat tyto texty. 

–    Zdravotní gramotnost – to spojení možná není na první pohled patrné, ale pro člověka je nesmírně důležité alespoň základně rozumět tomu, jak určité chování ovlivňuje lidské zdraví, psyhické i fyzické.

Příkladem je chování kuřáka, který si uvědomuje, že kouření má následky pro jeho vlastní zdraví i zdraví ostatních. To se týká i konzumace alkoholu, nebo na druhé straně fyzického cvičení, vliv výživy a souvislost s mentálním zdravím.

Spektrum je velice široké. 

–    Finanční gramotnost– ta je vlastně o získání kontroly nad vlastním životem. Finanční gramotnost je vědomí o tom, že výdaje by dlouhodobě neměly převyšovat příjmy, vědomí o nezbytnosti konkrétních výdajů a jejich rozložení v čase.

Tato gramotnost také znamená znalost toho, jak funguje náš svět, systém daní, finanční mechanismy bankovnictví, hypotéky, úvery atd.

Ne každý z nás se proto musí stát bankéřem nebo účetním, ale základní vědomí o tom, že když si půjčíme, zaplatíme více na úrocích, je základ přežití v naší džungli. 

–    Matematická gramotnost – úzce souvisí s gramotností finanční. Vědět, že výdaje by neměly převyšovat příjmy, je celkem ničemu, když je nedovedeme spočítat. Čísla jsou a budou součástí našich životů.

–    Základní digitální gramotnost – o tom netřeba diskutovat: svět se přesouvá do digitálu.

Faktury jsou elektronické, schůzky se čím dál častěji uskutečňují ve virtuálním prostředí, obrovské sumy dat lze získat pouze přes internet – pokud víte, jak jej používat. To má samozřejmě blahé důsledky na životní prostředí, šetříme papír, snižujeme emice CO2 atd.

Na druhé straně to znamená, že potřebujeme změnu u lidí, jejich chování a návyků. Dnes je pro člověka naprosto nezbytné mít přístup k internetu a umět s ním pracovat. 

O čem to tedy vlastně je?

Teď vlastně nejde tolik o vlastní gramotnosti, ale o to, jaké podmínky musí být vytvořeny, aby si je člověk dokázal osvojit. Nikdo se s těmito gramotnostmi nerodí. Samozřejmě závisí na intelektuální kapacitě daného člověka, jak snadno či obtížně si tyto gramotnosti osvojí.

Inteligence je vrozená, ale podmínky k učení nikoli. Ideálně si tyto gramotnosti člověk osvojí ve škole, školství je osvědčený koncept – a navíc relativně mladý – například v Německu existuje  povinné školství teprve od r. 1919, ačkoli veřejné školství existuje již od 13.

století a koncept přenosu znalostí a dovedností od učitele k žákovi přinejmenším od 4. tisíciletí před Kristem. Školství ovšem není samospásné. Řada lidí si ve škole prostě nedokáže osvojit základní gramotnosti.

A navíc, co s těmi staršími, kteří chodili do školy před dávnými lety? Zde pak přichází na řadu vzdělávání dospělých. 

Vůle ke změně..

V neustále se měnícím světě se musí neustále měnit i člověk. Rozvíjet se, reagovat na podněty a výzvy. Člověk musí nepřetržitě získavat nové informace a ty zastaralé obměňovat. Je zřejmé, že pro dospělého člověka je těžší učit se novým věcem. Ale není to naštěstí nemožné. Dnes existuje řada nástrojů a možností, jak může dospělý člověk rozvíjet sám sebe.   

Každé vzdělávání předpokládá určitou vůli. Vzdělávání dospělých zatím není povinné. Je to spíše nabídka, možnost – a sektor vzdělávání dospělých nabízí vhodné prostředí a nástroje. Ale v důsledku nejvíc záleží na naší vůli…

O autorovi: Cedric Dümenil pracuje od r. 2018 v národní agentuře Erasmus+ , v tzv. Jugendbüro (Úřad pro mladé) v německy mluvícím regionu Belgie. Zde se věnuje evaluaci a projektům školního a odborného vzdělávání. Zároveň studuje právo na univerzitě v Trier. Ve volném čase se zajímá o jazyky a literaturu.

Od téhož autora:

Oblíbené citáty

Anna 13

 • Autoři 50
 • Série 14
 • Žánry 13
 • Seznamy
 • Citáty 4421
 • Uživatelé 3

„- U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají. – Nenalézají … – odpověděl jsem. – A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody… – Ano – odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Důkazem, že malý princ skutečně existoval je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka, je to důkaz, že žije.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Svět slz je tak záhadný.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„Cíl bez plánu je jen přání.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost květině, ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí… A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit: stačí závan větru a lampa shasne…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk je sám i mezi lidmi“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Jedině děti vědí co hledají.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Krása je totéž jako štěstí.“

— Antoine de Saint-Exupéry

Budete mít zájem:  S lupénkou je manželství ve třech

„Nikdy nejsme spokojeni, tam kde jsme.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Předpokládáme, že ostatní myslí stejně jako my. A z toho důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože se domníváme, že nás ostatní budou soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. Ještě dříve, než nás mají příležitost zavrhnout jiní, zavrhneme se sami.“

— Miguel Ángel Ruiz Macías

„Když cítíte lásku sami k sobě, nežijete už svůj život v závislosti na názorech jiných lidí. Nepotřebujete, aby vás druzí lidé přijímali nebo vám říkali, jací dobří jste, protože vy víte, kdo jste.“

— Miguel Ángel Ruiz Macías

„„Gatsby věřil v to zelené světlo, v šílenou vzrušující budoucnost, která před námi rok za rokem ustupuje. Teď nám unikla, ale to nevadí – zítra poběžíme rychleji, ještě víc rozpřáhneme paže… A jednoho nádherného rána – Tak se potácíme kupředu, jako lodě proti proudu, bez přestání odnášeni zpět do minulosti.““

— Francis Scott Fitzgerald

„A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Až někdy dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že ne všichni lidé na tomhle světě měli takové výhody jako ty.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Potom ji políbil. Když se jejich rty setkaly, rozkvetla pro něj jako květina a vtělení bylo úplné. (Velký Gatsby, s. 94)“

— Francis Scott Fitzgerald

„Člověk je sám i mezi lidmi.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nestojím o učenost, důstojnost ani vážnost. Chci tuhle hudbu a tohle svítání a teplo tvojí tváře.“

— Džaláleddín Balchí Rúmí

„Víš, ty jsi přece jen trochu složitá.“ „Ale ne,“ ujistila ho spěšně. „Ne, to opravdu nejsem – jsem jenom – jsem jenom spousta všelijakých jednoduchých lidí dohromady.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Život začíná vždycky znova, když zvadne.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Mládí je sen, forma chemického šílenství.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Budoucí matka by měla vidět hvězdy. A darovat mu v myšlenkách všechny hvězdy a všechny planety, svému překrásnému dítěti.“

— Vladimir Nikolajevič Puzakov

„Nic nemůže být tak ohnivé a tak svěží jako to, co člověk dokáže nahromadit v příšeří svého srdce.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Minulost se nedá opakovat.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Na trávníku a na cestě se kupily tváře těch, kdož spřádali teorie o tom, jak je Gatsby zkažený, a on stál na těch schodech, kynul jim na rozloučenou a skrýval před nimi svůj nezničitelný sen…“

— Francis Scott Fitzgerald

„Myslel jsem na Gatsbyho úžas, když poprvé spatřil zelené světlo na konci Daisyiny loděnice. Gatsby věřil v to zelené světlo, vzrušující budoucnost, která před námi rok od roku ustupuje…“

— Francis Scott Fitzgerald

„Věděl, že když tuto dívku políbí a navždy zasnoubí své nevyslovitelné vidiny s jejím smrtelným dechem, nebude se jeho mysl už nikdy lehce vznášet jako mysl boží.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Svět slz je tak záhadný.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Je to opravdu užitečné, protože je to hezké.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Co je důležité, je očím neviditelné…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Jedině děti vědí, co hledají. Ztrácejí čas pro hadrovou panenku, panenka se stane hrozně důležitá, a když jim ji někdo vezme, pláčou… Mají štěstí.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„V noci rozum spí a věci prostě jen jsou. Ty, na kterých opravdu záleží, nabudou zase své podoby, přežijí pustošení denních analýz…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Krásu může člověk poznat a zamilovat se do ní během hodiny, a přestane ji milovat ještě rychleji. Ale duši se člověk musí naučit znát.“

— Lev Nikolajevič Tolstoj

„Žena krásná a věrná je tak vzácná jako dokonalý překlad poezie. Překlad obvykle není pěkný, když je věrný, a není věrný, když je pěkný.“

— William Somerset Maugham

„Zapomínám většinu toho, co jsem četl, stejně jako to, co jsem jedl; vím však, že obojí přispívá k uchování mého ducha i těla.“

— Georg Christoph Lichtenberg

„Klíčem k verši je lidský vzlyk.“

— Boris Leonidovič Pasternak

Co potřebujete k životu, abyste byli spokojení

To, že dům, auto, chata a dovolená v Jugoslávii ke štěstí nestačí, ba dokonce ani není potřeba, zjišťuje stále více lidí. Dokonce existuje i mnoho psychologických průzkumů, které to potvrdily. Co ale ve skutečnosti ke štěstí potřebujeme a kde to vzít a nekrást?

Co lidé potřebují

Otázkou, co lidé v životě potřebují se už pár desítek let zabývá humanistická (tj. na člověka zaměřená) psychologie a psychoterapie. Jejími otci zakladateli byli Carl Ransom Rogers, Eugene Gendlin a Abraham Harold Maslow.

Jeho stěžejní dílo, vědecký článek A Theory of Human Motivation (Teorie lidské motivace), z Psychological Review ročník 1943, obletěl svět a v mnoha částech světa se stále cituje a vyučuje i dnes – hovoří se v něm o tzv. Maslowově „pyramidě“ potřeb (ve skutečnosti je to hiearchie).

Jenže Maslow svou vědeckou kariéru nezakončil ve svých 35 letech, kdy mu tento článek byl publikován. Pokračoval v ní až do své smrti v roce 1970. A tak s přibývajícími lety, znalostmi i moudrostí svou teorii neustále rozšiřoval, upřesňoval a doplňoval.

Poslední a nejvyšší potřebu doplnil až pár měsíců před smrtí. O tom ale až za chvíli.

Čtyři dimenze života

V Česku nepříliš známý terapeutický směr zvaný Person-Centered Experiential Therapy (na člověka zaměřená prožitková terapie), za kterým stojí Eugene Gendlin, staví na pojetí člověka jako bytosti zakořeněné ve čtyřech dimenzích najednou – fyzické, sociální, psychologické (či někdy také osobní) a spirituální.

Fyzická dimenze zahrnuje vše, co má co do činění s hmotnými statky, které můžeme vnímat našimi smysly. Je to dimenze těla a věcí. Jsem dvoumetrový muž s hnědýma očima, je mi 36 let, jezdím tím a tím autem, jezdím na kolečkových bruslích. To je fyzická dimenze.

Sociální dimenze se zaměřuje na vztahy s ostatními lidmi a pozici ve společnosti. Jsem single, rád trávím čas s přáteli, často si povídám se svojí babičkou, jsem studentem té a té školy. To je to, oč tu běží.

Psychologická či osobní dimenze si všímá osobnostních charakteristik, názorů, intelektuálních schopností, a to primárně ve vztahu k sobě. Jsem upřímný, citlivý, rád si čtu odborné knihy, miluju poslech hudby.

A konečně spirituální dimenze se věnuje tomu, co nás přesahuje, a to nejen ve smyslu našeho chápání zákonitostí tohoto světa, ale i ve smyslu našeho ega.

Gendlin třeba hovořil o „energii k dalšímu životu“, někdo jiný hovoří o Bohu (či arabsky Allahovi), Jung zase o kolektivním nevědomí, řada pozitivních psychologů jako např. Dacher Keltner zase hovoří např. o úžasu z přírody.

Zkrátka je to dimenze, která přesahuje nás samotné, ale patří do našeho života, pocit, že existuje něco víc.

No a tyto čtyři dimenze by měly být v rovnováze, protože když v rovnováze nejsou, může se snadno stát, že jedna z nich převáží.

A tak pak můžeme vše přepočítávat na peníze, veškerou pozornost soustředit jen na svůj fyzický vzhled, svůj svět začít stavět čistě okolo existence konkrétních vztahů („obětovala jsem Ti celý svůj život“), být zahledění výlučně do sebe a pro prožitky ve svém nitru doslova nevidět trávu růst, anebo skončit odtrženi od fyzického světa, přátel i sebe samotných jen zahleděni do víry, která nemusí být nutně původně ani naše, ale v jejímž jménu klidně sami sebe obětujeme. Zkrátka stát se doslova nevyrovnanými.

Do rovnováhy či ještě lépe harmonie, která je podmínkou nutnou pro spokojený a naplněný život, je můžeme dostat jedině my sami. Stejně jako je sami můžeme dostat mimo rovnovážný stav – ať už vědomě, či nevědomě. Co ale pro rovnoměrné naplnění všech těchto čtyř dimenzí můžeme udělat?

TIP: Přečtěte si také článek o tom, proč byste na první místo měli stavět sebe.

Podmínky nutné ke spokojenému životu

Tady si pomůžeme dalším otcem zakladatelem – Abrahamem Maslowem. Ten se na naše potřeby díval poněkud z jiného úhlu pohledu než Gendlin a viděl v nich jistou hierarchii.

Ze všeho nejdůležitější je podle něj zajištění biologických a fyziologických potřeb – dýchání, spánku, jídla, pití, sexu a řadil sem i fyzickou bezpečnost. Zejména spánek je extrémně důležitý pro naši fyzickou i psychickou kondici.

Přitom spánku se čím dál tím více lidem nedostává. Však si sami odpovězte – spíte aspoň těch 6,5 až 8 hodin denně? Někteří se dnes dokonce chlubí tím, že spí jen 4 hodiny denně. Málokdy však uslyšíte říkat tohle někoho, kdo je v životě šťastný.

A samozřejmě nejen „vyspinkání dorůžova“ je potřeba ke štěstí. Kdo občas býváte hladoví, tak asi víte, že je lepší vás nechat nejdřív najíst. Aspoň u mě to platí dosyta!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *