V Maďarsku schválili přísný zákaz kouření

Již brzy bude Poslanecká sněmovna hlasovat o tom, zda od ledna 2015 vstoupí v platnost novela zákona týkající se zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování v celé ČR. A rok nato se možná nebude smět kouřit už ani v hospodách, barech a na diskotékách. Kde v Evropě už platí zákaz kouření?

Momentální stav je takový, že od ledna 2006 se nesmí kouřit ve školách, kinech a divadlech, sportovních halách, budovách státních úřadů a ve veřejné dopravě. Restaurace musí být od července 2010 označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké, či mají oddělené prostory pro kuřáky.

Zatímco další vývoj situace v naší zemi je v tomto ohledu momentálně nejistý, v některých jiných zemích je už dávno rozhodnuto. Které to jsou a jak to tam s omezením kouření mají přesně?

V Maďarsku schválili přísný zákaz kouření

Irsku už prvenství nikdo neodpáře

S úplným zákazem kouření nejen v restauracích, ale na všech veřejných místech přišlo jako první Irsko, a to v březnu roku 2004. Vyloučeny ze zákazu jsou jen hotelové pokoje, věznice, psychiatrické léčebny a některé typy budov.

V Andoře je od roku 2004 zakázáno kouřit ve vládních budovách, vzdělávacích zařízeních, nemocnicích, uzavřených sportovních zařízeních a autobusech.

Od prosince 2012 platí zákaz kouření na všech veřejných místech. Nicméně existuje výjimka pro bary a restaurace, které mohou mít speciální kuřácké místnosti.

Ty však musí splňovat přísné podmínky – mj. v nich nemohou být poskytovány potraviny a nápoje.

Od února 2007 platí zákaz kouření ve Francii, a to na veřejných místech (zastávky, muzea apod.). Od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích, barech, trafikách a na diskotékách.

Ve Spojeném království je situace následující – ve Skotsku platí zákaz od března 2006 a vztahuje se na všechna uzavřená veřejně přístupná místa; totéž zavedli v dubnu 2007 ve Walesu a v Severním Irsku a v červenci téhož roku v Anglii.

Belgie začala v lednu 2006 zákazem kouření na pracovištích. V současnosti tam nemají zapálené cigarety či doutníky co dělat už ani ve školách a v restauracích včetně barů a kasín. Úplný zákaz kouření platí také ve všech vlacích a uzavřených prostorách vlakových stanic. Autobusy a tramvaje jsou rovněž nekuřácké.

V Bulharsku platí od června 2012 zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a na pracovištích. Kouřit je možné pouze v kuřárnách na letištích.

V Maďarsku schválili přísný zákaz kouření

Výjimky existují ve více zemích

Od dubna 2007 platí zákaz kouření v Dánsku, a to ve všech veřejných budovách včetně škol, restaurací, hospod a barů. Ze zákazu jsou vyjmuty bary a kluby pod 40 metrů čtverečních. Na uzavřených pracovištích jsou tolerovány oddělené a uzavřené kuřárny.

Od června 2007 vstoupilo mezi „nekuřáky“ také Finsko. Zákaz platí v restauracích, barech, kavárnách a hospodách.

Již od roku 1995 se nesmělo kouřit pouze na pracovištích, ve veřejných budovách s výjimkou pohostinských zařízení a v hromadné dopravě.

Kouření v barech je i nadále povoleno v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití. Mnoho menších barů nebylo schopno zřídit takové prostory a kuřáci tudíž musí kouřit venku.

V Chorvatsku platí zákaz kouření v restauracích, na pracovištích a úřadech, a to od května 2009. Zapálit si cigaretu je dovoleno jen ve vymezených kuřárnách či na terasách restaurací. V září 2009 byly – na několik měsíců – částečně zrušeny předpisy omezující kouření v barech a kavárnách.

Majitelé podniků do 50 metrů čtverečních, které splňovaly velmi přísné podmínky, si mohli vybrat, zda chtějí povolit kouření. Jednou z podmínek byl ventilační systém, který je schopen vyměnit vnitřní ovzduší nejméně 10 krát za hodinu. V březnu 2010 pouze 16 (ze 16 000!) zařízení v celém Chorvatsku pravidla splnilo a bylo v nich povoleno kouření.

Větší podniky musejí mít vyhrazené a samostatně větrané místo pro kuřáky.

V Itálii mají oddělené kuřárny

Na Islandu je kouření a používání jiných tabákových výrobků zakázáno ve většině veřejných prostranství. Patří sem všechny uzavřené prostory ve společném vlastnictví, všechna zařízení pro děti, veškerá veřejná doprava a veškeré služby včetně restaurací, barů, klubů a kaváren.

Itálie zakázala kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách a na všech pracovištích od ledna 2005. Výjimka platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické parametry.

Kouření v Lucembursku je od září 2006 zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách, jako jsou nemocnice, nákupní centra, školy a restaurace. Nicméně kavárny a bary, které podávají pouze lehké občerstvení, byly ze zákony vyjmuty.

V kavárnách, v nichž se podávají jídla, platil zákaz kouření pouze od 12 do 14 hodin a od 19 do 21 hodin.

Od ledna 2014 se už zákaz kouření také vztahuje na všechny kavárny a bary, s výjimkou oddělených větraných kuřáckých místností schválených Ministerstvem zdravotnictví.

V Maďarsku schválili přísný zákaz kouření

Maďarsko zakázalo kouření i v podchodech

Od ledna 2012 platí zákaz kouření v Maďarsku, a to v uzavřených veřejných prostorách včetně barů a restaurací, stejně tak – a bez výjimky – na pracovištích a ve vozidlech městské hromadné dopravy. Zákaz se vztahuje mimo jiné i na podchody a otevřená dětská hřiště.

V Nizozemsku vyhlásili zákaz kouření v restauracích, kavárnách, barech, festivalových stanech a nočních klubech od července 2008. Na pracovištích, ve veřejných budovách a veřejné dopravě se nesmí kouřit již od ledna 2004.

V Polsku je kouření zakázáno ve školách, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a ve veřejné dopravě (vozidla, zastávky i stanice). Od ledna 2011 se nesmí kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách včetně barů, kaváren, restaurací a diskoték. Uzavřené prostory pro kuřáky jsou však v těchto zařízeních povoleny.

Zákaz kouření na všech veřejných místech včetně barů a restaurací platí od ledna 2009 v Rakousku.

Nejedná se však o úplný zákaz – restaurace a kavárny do 50 m2 se musejí rozhodnout, zda budou kuřácké, či nekuřácké, a označit to viditelně.

Větší podniky musejí být buď nekuřácké, anebo mít stavebně oddělenou kuřáckou a nekuřáckou část. Pokuta pro hosta je až 1000 €, pro provozovatele dokonce až 10 000 €!

Řekové nesmějí kouřit na osobních lodích

V Řecku platí zákaz kouření od července 2009 ve všech veřejných prostorách včetně barů, kaváren, restaurací a pracovišť. Za jeho porušení hrozí pokuta ve výši až 500 €.

Malé podniky do 70 metrů čtverečních si však mohly vybrat, zda budou celé nekuřácké, anebo kuřácké.

Od září 2010 platí nový zákon zakazující kouřit a užívat tabákové výrobky na všech pracovištích, zastávkách, osobních lodích (ve vlacích, autobusech a letadlech již bylo kouření zakázáno) a ve vozidlech taxislužby, stejně jako ve všech uzavřených veřejných místech včetně restaurací, nočních klubů atd., a to bez výjimky. Kasinům a barům větším než 300 m2 bylo poskytnuto osm měsíců k uplatňování zákona. Vymáhání práva je údajně slabé, většina majitelů kaváren, hospod a restaurací prý kouření toleruje.

A jak je na tom Slovensko? Zákaz kouření tam platí od dubna 2009 ve veřejných prostorách, kam se řadí zdravotnické, kulturní, školní a sportovní zařízení, dětská hřiště, zastávky, letiště a nádraží. Tam, kde se podává jídlo, musí být vstupní část nekuřácká a navíc stavebně oddělena.

V Maďarsku schválili přísný zákaz kouření

Menší kluby mají často na výběr

Parlament v Srbsku schválil nový zákon o kouření na veřejnosti v listopadu 2010. Je zakázáno kouřit ve všech vnitřních pracovních nebo veřejných prostorách a ve všech vnějších prostorách, jež jsou funkční součástí zařízení, která slouží pro zdravotní péči, vzdělání nebo péči o dítě.

Tento zákon stanovil velmi vysoké pokuty pro zaměstnavatele a majitele restaurací, kteří nemají uveřejněné oznámení o zákazu kouření. Podniky (bary, kavárny, restaurace, noční kluby atd.

) menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda chtějí zakázat kouření, a podniky větší než 80 metrů musejí mít oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky.

V lednu 2006 začal ve Španělsku platit zákaz kouření na všech pracovištích, barech a restauracích o velikosti více než 100 metrů čtverečních. Menší podniky si mohly vybrat, zda povolí kouření.

Jelikož se starý zákon minul účinkem, je díky novému zákonu od ledna 2011 kouření zakázáno ve všech interiérech veřejně přístupných míst, a to včetně restaurací, barů a kaváren.

Hotely mohou mít 30 procent kuřáckých pokojů; psychiatrické léčebny, věznice a domy pro seniory mohou mít veřejné kuřácké místnosti, kam zaměstnanci nesmějí vstoupit. Venkovní kouření je zakázáno u zařízení péče o děti, v dětských parcích a kolem škol a nemocničních zařízení.

Zákaz kouření platí i ve Švédsku

Ve Švédsku panuje zákaz kouření od června 2005 ve všech provozovnách prodávajících jídlo nebo pití, vyjma členů neprofitových organizací. Kouření v nově vytvořených kuřárnách a venku je povoleno, zato ve veřejné dopravě a většině veřejných míst je zakázáno již od roku 1983.

Švýcarské federální shromáždění schválilo v roce 2008 zákon na ochranu před pasivním kouřením, ten vstoupil v platnost v květnu 2010. Zákon zakazuje kouření v uzavřených, veřejně přístupných prostorách a místnostech, které jsou pracovištěm pro více osob.

Existují výjimky pro bary a restaurace, jež mohou umožnit kouření v oddělených, větraných místnostech, nebo pro zařízení menší než 80 metrů čtverečních. Díky federální zákonu, který ve Švýcarsku vstoupil v platnost, musely všechny kantony přijmout své vlastní nekuřácké vyhlášky.

V červnu 2009 měly všechny tyto územní celky (výjimkou byly pouze Curych, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Jura, Obwalden a Schaffhausen) omezeno kouření v uzavřených veřejných prostorách. Restaurace jsou od zákazu osvobozeny v kantonech Lucern a Nidwalden.

Podrobnosti o omezeních se poněkud liší a v několika kantonech předpisy vstoupily v platnost po určitou přechodnou dobu mezi lety 2009 a 2012. Zákaz v kantonu Ženeva vstoupil v platnost v říjnu 2009.

V Maďarsku schválili přísný zákaz kouření

Jaká je situace na Maltě?

 • V Černé Hoře platí zákaz kouření ve veřejných budovách včetně barů, restaurací, škol a kin.
 • Na Gibraltaru je kouření zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách, a to od října 2012.
 • V Makedonii je kouření na veřejnosti dovoleno jen venku s výjimkou sportovních, kulturních a zábavných veřejných akcí, a to od ledna 2010.
 • Co se Malty týče, tam je od října 2004 zákonem zakázáno kouření ve všech veřejných místech včetně barů, nočních klubů a restaurací, i když prostory pro kuřáky jsou povoleny.
 • V Monaku platí od listopadu 2008 protikuřácký zákon zakazující kouření ve veřejných vnitřních prostorách včetně barů, restaurací a nočních klubů.
 • V Norsku platí od června 2004 zákaz kouření v barech, klubech a restauracích.

Trajekty jsou z obliga

Zákaz kouření ve veřejných prostorách Slovinska platí od srpna 2007, přičemž v barech a restauracích lze kouřit jen na speciálních místech.

Rusko zakázalo od června 2013 kouření na pracovištích, nádražích, dětských hřištích a plážích a také v metru a přístavech. Od června 2014 se nesmí kouřit i v hotelích, restauracích, barech, kavárnách, obchodech a ve vlacích na dlouhou trať.

S výjimkou dýmkových a cigaretových klubů se od ledna 2007 nesmí kouřit v Litvě.

V Lotyšsku je od května 2010 zcela zakázáno kouření v restauracích a barech. Omezeno je v parcích a na deset metrů kolem vchodů do veřejných budov, stejně jako na zastávkách veřejné dopravy. Kouření ve veřejné dopravě je zakázáno s výjimkou pro trajekty.

Na Ukrajině platí od prosince 2012 zákaz kouření v uzavřených veřejných místech včetně restaurací, diskoték a nočních klubů, dále na vnitřních pracovištích a ve všech státních a kulturních institucích.

Kouření ve veřejných prostorách omezuje většina zemí v Evropě

Prakticky všechny země v Evropě nějakým způsobem alespoň částečně omezují kouření ve veřejných uzavřených prostorách. Průkopníkem se na tomto poli stalo Irsko, které v roce 2004 zavedlo jako první země světa celostátní zákaz na všech uzavřených pracovištích. Rakouští poslanci schválili zákaz kouření v restauračních zařízeních, který začne platit od 1. listopadu.

Země, kde platí úplný zákaz (řazeno abecedně):

ALBÁNIE – Od května 2007 je v zemi zakázáno kouření ve veřejných prostorách, zakázána je i reklama na tabákové výrobky. Od roku 2013 se nesmí kouřit ve všech restauracích i barech. Zákon však není příliš dodržován.

 • BELGIE – Od ledna 2006 zakázala kouření na pracovištích, v restauracích a barech, částečné výjimky byly zrušeny v roce 2011.
 • BULHARSKO – Úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů i pracovišť, platí od července 2012.
 • BRITÁNIE – Od roku 2007 platí zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách v Anglii (výjimku zde tvoří soukromé kluby), Walesu i Severním Irsku; ve Skotsku podobný zákaz platí již od března 2006.
 • ČERNÁ HORA – Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách, včetně barů, restaurací a kin.

ČR – Od 31. května 2017 platí v zemi absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Loni v dubnu provedl Ústavní soud v protikuřáckém zákoně dílčí škrty. A loni v květnu zamítla Sněmovna poslanecký návrh, který měl provozovatelům umožnit vybudování oddělených kuřáren.

 1. FRANCIE – Od února 2007 platí zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích; od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích a barech, kromě alespoň částečně otevřených teras.
 2. IRSKO – Jako první v Evropě zakázalo od března 2004 kouření ve všech veřejných prostorách, včetně barů a restaurací.
 3. ISLAND – Od června 2007 je zakázáno kouření ve všech veřejných prostorách, včetně restaurací a barů.
 4. KYPR – Od ledna 2010 platí zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, kde se smí kouřit jen na zahrádkách.
 5. LITVA – Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech, včetně barů, restaurací či diskoték.
 6. LOTYŠSKO – Kouření v restauracích i barech je zakázáno od května 2010.
 7. MAĎARSKO – Zakazuje kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a klubů; platí od ledna 2012.
 8. MONAKO – Od listopadu 2008 je zakázáno kouření ve všech veřejných místech včetně barů a restaurací.

NIZOZEMSKO – Od července 2008 platil v Nizozemsku zákaz kouření v restauracích a barech, po dvou letech byl zmírněn na kouření v menších barech. Ale loni v únoru soud v Haagu zakázal kouření ve všech barech i restauracích.

 • NORSKO – Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004 kouření i v restauracích a barech.
 • RUMUNSKO – Od prosince 2015 začal platit zákon, který zakázal kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně zábavních podniků a v blízkosti dětských hřišť.
 • RUSKO – Země zakázala kouření na pracovištích, nádražích nebo dětských hřištích v červnu 2013, v restauracích a barech platí zákaz od června 2014.

ŘECKO – Od září 2010 platí úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně barů. Řecko je státem s největším podílem kuřáků v Evropě a vymáhání dodržování zákona je zde slabé, takže některé bary a restaurace kouření tolerují.

 1. SEVERNÍ MAKEDONIE – Od ledna 2005 začal platit zákaz kouření ve veřejných vnitřních prostorách.
 2. ŠPANĚLSKO – Kouření je zakázáno od ledna 2011 ve všech uzavřených veřejných prostorách, tedy například v barech, restauracích a na diskotékách.
 3. TURECKO – Zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách byl zaveden v květnu 2008; od července 2009 byl rozšířen na restaurace a bary.
 4. UKRAJINA – Zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách platí od prosince 2012.
 5. Země umožňující výjimky:
 6. =====================
 7. ANDORRA – Kouření je zakázáno ve všech veřejných prostorách od roku 2012, existují výjimky pro bary a restaurace, které mohou mít speciální kuřácké místnosti.
 8. BĚLORUSKO – Určitá omezení kouření platí ve veřejných prostorách a restauracích, například v hotelových prostorách je kouření povoleno.

BOSNA A HERCEGOVINA – Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách od roku 2007. V uzavřených místnostech však k úplnému zákazu nedošlo.

DÁNSKO – Zákaz kouření ve veřejných prostorách začal platit v roce 2007, později se přidal zákaz kouření na nástupištích. Výjimku tvoří bary a kluby pod 40 metrů čtverečních rozlohy.

ESTONSKO – Od roku 2005 je zakázáno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, na restaurace a bary byl zákaz rozšířen v roce 2007, ovšem umožňuje oddělené kuřácké místnosti. Kouření je zakázáno také ve vězeních.

FINSKO – Zákaz kouření platí v restauracích, kavárnách a hospodách od června 2007. Kouření je povoleno pouze v barech v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití.

CHORVATSKO – Od května 2009 byl zaveden zákaz kouření na pracovištích a úřadech (s výjimkou kuřáren) i v restauracích (s výjimkou zahrádek). Omezení pro restaurace byla asi po půl roce zmírněna – menší podniky mohou být za splnění určitých podmínek kuřácké, větší podniky musí mít pro kuřáky oddělené prostory.

ITÁLIE – Od ledna 2005 zakazuje kouření v uzavřených veřejných zařízeních, včetně restaurací a barů, všude ale mohou být speciální kuřácké místnosti.

NĚMECKO – Od září 2007 platí v Německu zákaz kouření ve všech spolkových institucích a veřejných dopravních prostředcích; dále si pravidla určují samy spolkové země. Od července 2016 tu 40 procent z nich zakazuje kouření v barech a restauracích bez výjimky, zbytek má výjimku v podobě oddělených kuřáckých místností.

POLSKO – Od ledna 2011 je zakázáno kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách, existují však výjimky pro restaurace, které mohou mít uzavřené prostory pro kuřáky.

PORTUGALSKO – Od ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech veřejných prostorách, velké restaurace mohou vyčlenit kuřárny.

RAKOUSKO – Kouření je zakázáno na veřejných místech včetně barů a restaurací od ledna 2009. Menší podniky do 50 metrů čtverečních se dosud mohly rozhodnout, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké. Větší podniky musí mít oddělenou kuřáckou část. Od 1. listopadu 2019 bude kouření zakázáno ve všech restauracích, barech, diskotékách a hospodách bez výjimky.

SLOVINSKO – Od roku 2007 zakazuje kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, umožňuje však zřízení kuřáren.

SLOVENSKO – Od dubna 2009 je omezeno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, včetně restaurací, kde musí být od září 2009 oddělené místnosti pro nekuřáky, nebo musí být restaurace zcela nekuřácká. Tam, kde se prodávají jen nápoje, je na rozhodnutí majitele, zda bude jeho podnik kuřácký, či nikoli. V červnu 2013 byl zákaz kouření rozšířen také na obchodní domy.

SRBSKO – Zákon o zákazu kouření na veřejnosti byl schválen v listopadu 2010, podniky menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké, větší podniky musí mít oddělené prostory pro kuřáky.

ŠVÉDSKO – Od června 2005 platí zákaz kouření uvnitř budov, kde se servíruje jídlo a pití. Restaurace mohou mít zvláštní kuřácké místnosti, kde se ale jídlo ani pití podávat nesmí. Od července 2019 je v zemi zakázáno kouření i před restauracemi a na dalších veřejných místech.

ŠVÝCARSKO – Od května 2010 platí federální zákon zakazující kouření v uzavřených veřejných prostorách a na pracovištích pro více osob. Restaurace a bary mohou zřídit kuřácké místnosti. Některé kantony mají příslušný zákon přísnější.

Holanďané ruší zákaz kouření v barech, platil dva roky

Majitelé menších podniků uspěly se svými protesty

Amsterdam – Nizozemská vláda se rozhodla zrušit dva roky starý zákaz kouření v barech a kavárnách. Jde tak proti celoevropskému trendu, kdy řada zemí jen během letošního roku zákazy kouření ve veřejných prostorách zpřísnila.

Kabinet oznámil, že se jedná pouze o částečnou zpátečku. Kouření bude povoleno v barech, které nejsou větší než 70 metrů čtverečních. Přesto by se mělo nové opatření týkat několika tisíc podniků v zemi.

Pro velké restaurace zůstane zákaz kouření v platnosti.

Vláda ustoupila protestům

Vláda uvede změnu v život pouhou novelou platného zákona. Ten byl v Nizozemsku přijat v létě 2008 a setkal se s ostrou kritikou majitelů malých podniků.

Ti tvrdili, že kvůli zákonu přicházejí o zákazníky. Zákaz byl proto z velké části ignorován.

Vláda upozornila, že novela zákona nebude amnestií, pokuty, které byly za nedodržování zákona uloženy, budou muset být zaplaceny.

Nizozemská vláda se svým rozhodnutím vydává proti evropskému trendu.

Brusel chce celoevropský zákaz

Před necelým měsícem vyšlo najevo, že Evropská komise chystá dokonce celoevropský zákaz kouření ve veřejných prostorách.

Podle serveru Euobserver.com komise chystá na příští rok zákaz kouření na veřejných místech v celé Evropské unii. Mělo by jít o opatření, závazné pro všech sedmadvacet členských zemí Evropské unie.

„Potřebujeme totální zákaz kouření na všech veřejných místech, v dopravě a na pracovištích,“ uvedl eurokomisař pro zdravotnictví John Dalli.

Kouření vykázaly různým způsobem z veřejných míst všechny evropské státy.

Španělské a bavorské příklady

Naposledy v druhé polovině října dolní komora španělského parlamentu schválila návrh přísného protikuřáckého zákona, který nařizuje, že ze všech barů, restaurací a hospod se musejí stát nekuřácké zóny.

V červenci obyvatelé Bavorska schválili v referendu kompletní zákaz kouření v pohostinských zařízeních a na diskotékách. Zákaz se týká i slavného Oktoberfestu, kde se v tamních stanech mohlo kouřit naposledy letos.

Jak je to v Česku

Česká právní úprava patří v Evropě k nejbenevolentnějším. Pravidla se měnila naposledy na začátku července. Restaurace musí být u vstupu povinně označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké či zda mají oddělené prostory pro obě skupiny.

Vzhled i velikost nálepky definuje zákon. Za neoznačení podniku předepsaným způsobem hrozí pokuta až 5000 korun. A jestliže provozovatel podniku umožní kouření v prostoru, kde je to zakázáno, může dostat pokutu od pěti do deseti tisíc korun.

Rakousko zavádí přísný zákaz kouření. Švédsko vyhání kuřáky i ze zahrádek

nové zákazy kouření

NOVÉ Švédsko zakázalo kouření před hospodami. Foto:

FOTO: Shutterstock

Zákaz kouření měl v Rakousku původně platit už od loňského 1.

května, ale nyní už neexistující koalice lidovců (ÖVP) a FPÖ loni v březnu v parlamentu prosadila zrušení příslušné části protikuřáckého zákona schváleného předchozí koalicí lidovců a sociálních demokratů (SPÖ). Návštěvníci rakouských restaurací, hospod či barů si nyní budou smět zapálit pouze na letních zahrádkách a v podobných prostorech.

Švédové jdou v omezování kouření ještě dál.

Kromě prostranství před hospodami, kde se po zákazu kouření uvnitř restauračních zařízení scházely hloučky lidí závislých na nikotinu, se nesmějí Švédové nově svému zlozvyku oddávat ani na veřejných hřištích, zastávkách autobusů, nástupištích na nádraží a některých dalších místech. Vláda premiéra Stefana Löfvena si vytkla za cíl, aby se Švédsko do roku 2025 stalo zemí bez kuřáků.

Výjimky existují i na Slovensku

Švédský zdravotnický úřad uvedl, že považuje nový tabákový zákon za důležitý milník v boji za veřejné zdraví. Snížit je totiž podle něj třeba nejen počet kuřáků aktivních, ale i těch pasivních.

Rakouský zákaz se bude vztahovat i na elektronické cigarety či vodní dýmky. Kouřit se od listopadu nebude smět ve všech veřejných prostorech, kde se vyrábí, zpracovává, podává nebo konzumuje jídlo a pití. Platí to i pro hasičské bály, slavnostní stany, víceúčelové prostory či školní zařízení.

Rakouští Svobodní, kteří se označují za bojovníky za zájmy majitelů restaurací, však tak nadšení nejsou. „Zdá se, že puritáni, farizejové a hlasatelé politické korektnosti dlouhý zápas vyhráli,“ konstatoval poslanec FPÖ Peter Wurm. Kdo si bude v hospodě chtít i v budoucnu zapálit, musí podle něj 29. září ve volbách do Národní rady hlasovat pro jeho stran

Rakousko se nyní stalo čtyřiadvacátou zemí, kde je zákaz kouření striktní. Jako první kouření zakázalo Irsko v březnu roku 2004, Norsko je následovalo hned o tři měsíce později. V Česku pak platí od 31. května absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Loni v dubnu provedl Ústavní soud v protikuřáckém zákoně dílčí škrty.

Výjimky jsou naopak povolené například v Itálii, Německu, Portugalsku či na Slovensku. Obvykle se jedná o možnost mít ve svém zařízení zavedenou speciální místnost pro kuřáky. Na Slovensku má zase majitel podniku, kde se podávají pouze nápoje, možnost se rozhodnout, zda jeho zařízení bude kuřácké, nebo nekuřácké.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde

DÁLE ČTĚTE: Region Krušnohoří a Kladrubský hřebčín se dostaly na seznam UNESCO

Maďarsko – systém BIREG

Od 1.1.2021 platí pro dopravce povinnost registrace do systému BIREG. Během ledna platí přechodné období, během kterého nejsou ukládány sankce za nedodržení povinnosti.

 • 01 dubna 2021

  Ruská federace – rekonstrukce hraničního přechodu Burachki

  Země: Ruská federace Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace Od března 2021 probíhá rekonstrukce hraničního přechodu Burachki (Terechovo na lotyšské hranici) Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 01 dubna 2021

  Německo testy, testy na D5, podpora BUS, nálepky ve Francii, silniční daň

  Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa  Akce ČESMAD BOHEMIA Do kdy je nutné předkládat testy řidičů při jízdě do Německa. Nové testovací místo na D5. Jednáme o podpoře autobusových dopravců. Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 01 dubna 2021

  Označení mrtvého úhlu ve Francii

  Země: Francie Štítky: Nákladní doprava  Legislativa Upozorňujeme, že od dnešního dne (1. 4. 2021) platí ve Francii povinnost na vozidlech nad 3,5t označit samolepkami tzv. mrtvý úhel.

 • 01 dubna 2021

  Potvrzeno – Nizozemí je z pohledu Německa zařazeno mezi vysoce rizikové země

  Země: Nizozemsko Štítky: Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa Německo zařadilo Nizozemska do skupiny vysoce rizikových oblastí Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 31 března 2021

  Prodloužení hraničních kontrol mezi Německem a ČR

  Země: Německo Štítky: Autobusová doprava  Dopravní informace  Legislativa Kontroly na hranicích budou probíhat i začátkem dubna Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 01 dubna 2021

  Velká Británie – povinné testování pro řidiče při vjezdu do země

  Země: Velká Británie Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa Povinné testování bude platit od 6. dubna 2021 pro pobyt na území UK nad 48 hodin Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 28 března 2021

  Německo – pozor, testy stále povinné

  Země: Německo Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa Upřesnění situace s předkládáním testů u profesionálních řidičů Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 28 března 2021

  Německo zařadilo ČR mezi země s vysokým rizikem

  Země: Německo Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Legislativa Změna platí od neděle 28. 3. 2021 0:00h Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 24 března 2021

  Výjimka ze zákazu jízdy ve Španělsku

  Země: Španělsko Štítky: Nákladní doprava  Zákazy jízd pro nákladní vozidla  Dopravní informace Výjimka byla udělena pro dny nadcházejících svátků. Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 24 března 2021

  Výjimka ze zákazu jízdy v Itálii

  Země: Itálie Štítky: Nákladní doprava  Zákazy jízd pro nákladní vozidla  Dopravní informace Vyhláška ruší zákaz jízdy nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 t v následujících dnech: Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 23 března 2021

  Aktualizace zákazů jízd 2021

  Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Zákazy jízd pro nákladní vozidla Souhrnný přehled zákazů jízd platných v jednotlivých evropských zemích.

 • 23 března 2021

  Slovensko – výjimka pro dojezd

  Země: Německo Štítky: Nákladní doprava  Zákazy jízd pro nákladní vozidla  Dopravní informace Pro nadcházející svátky byla nákladním vozidlům udělena výjimka pro dojezd. Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 23 března 2021

  Omezení pro nákladní dopravu v roce 2021 v Bělorusku

  Země: Bělorusko Štítky: Nákladní doprava  Zákazy jízd pro nákladní vozidla  Dopravní informace V Bělorusku neplatí zákazy jízd pro nákladní dopravu během státních svátků, nicméně na jaře a v létě dochází úpravou zákona o silničním provozu k omezení provozu nákladních vozidel. Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 29 března 2021

  Německo – registrační formulář

  Země: Německo Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa Jak vyplnit formulář v případě tranzitu přes Německo Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 22 března 2021

  Velká Británie a Irsko již nejsou z pohledu Německa oblast s mutací viru

  Země: Velká Británie Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa Institut Roberta Kocha zařadil obě země do kategorie „normální“ rizikové oblasti Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 18 března 2021

  Ruská federace – odpovědnost za porušení pravidel silničního provozu

  Země: Ruská federace Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa Nóta č. 864/2021 ze dne 2.3.2021 o změně zákona č. 398-FZ týkajícího se státního dohledu na přeshraniční automobilovou dopravu a odpovědností za porušení pravidel provozu. Novela zákona vstoupila v platnost dne 8. prosince 2020 s tím, že některé předpisy uvedeného zákona vstoupí v platnost až dne 7. června 2021.

 • 18 března 2021

  Pozastavení činnosti servisního místa Manston

  Země: Velká Británie Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace Činnost bude ukončena v neděli 21. března 2021. Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 18 března 2021

  Dotace pro busy, expirace mýtných OBU, servisní značka

  Země: Česká republika Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa  Akce ČESMAD BOHEMIA Připravují se nové obecné dotační programy. Pozor na expirace palubní jednotky po delší době nečinnosti. Obsah článku je určen pro registrované členy.

 • 17 března 2021

  S Truckjobsem inzerujete nově také na Bazoši

  Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava Truckjobs se neustále snaží dostat inzeráty mezi co největší počet řidičů. Od března letošního roku byla rozšířena spolupráce s inzertním portálem Bazos.cz. Inzeráty, které vystavíte na Truckjobsu se tak nově zobrazí také na tomto inzertním portálu.

 • 17 března 2021

  Pokyn k vyplňování ruských povolení

  Země: Ruská federace Štítky: Autobusová doprava  Nákladní doprava  Dopravní informace  Legislativa

Rakouský ráj kuřáků padl. Zapálit si v restauraci nebo baru je odteď pod pokutou

 • 1) Země, kde platí úplný zákaz kouření (řazeno abecedně):

  =========================================

  ALBÁNIE – Od května 2007 je v zemi zakázáno kouření ve veřejných prostorách, zakázána je i reklama na tabákové výrobky. Od roku 2013 se nesmí kouřit ve všech restauracích i barech. Zákon však není příliš dodržován.

  • BELGIE – Od ledna 2006 zakázala kouření na pracovištích, v restauracích a barech, částečné výjimky byly zrušeny v roce 2011.
  • BULHARSKO – Úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů i pracovišť, platí od července 2012.
  • BRITÁNIE – Od roku 2007 platí zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách v Anglii (výjimku zde tvoří soukromé kluby), Walesu i Severním Irsku; ve Skotsku podobný zákaz platí již od března 2006.
  • ČERNÁ HORA – Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách, včetně barů, restaurací a kin.

  ČESKO – Od 31. května 2017 platí v zemi absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Loni v dubnu provedl Ústavní soud v protikuřáckém zákoně dílčí škrty. A loni v květnu zamítla sněmovna poslanecký návrh, který měl provozovatelům umožnit vybudování oddělených kuřáren.

  1. FRANCIE – Od února 2007 platí zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích; od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích a barech, kromě alespoň částečně otevřených teras.
  2. IRSKO – Jako první v Evropě zakázalo od března 2004 kouření ve všech veřejných prostorách, včetně barů a restaurací.
  3. ISLAND – Od června 2007 je zakázáno kouření ve všech veřejných prostorách, včetně restaurací a barů.
  4. KYPR – Od ledna 2010 platí zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, kde se smí kouřit jen na zahrádkách.
  5. LITVA – Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech, včetně barů, restaurací či diskoték.
  6. LOTYŠSKO – Kouření v restauracích i barech je zakázáno od května 2010.
  7. MAĎARSKO – Zakazuje kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a klubů; platí od ledna 2012.
  8. MONAKO – Od listopadu 2008 je zakázáno kouření ve všech veřejných místech včetně barů a restaurací.

  NIZOZEMSKO – Od července 2008 platil v Nizozemsku zákaz kouření v restauracích a barech, po dvou letech byl zmírněn na kouření v menších barech. Ale loni v únoru soud v Haagu zakázal kouření ve všech barech i restauracích.

  NORSKO – Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004 kouření i v restauracích a barech.

  RAKOUSKO – Kouření bylo zakázáno na veřejných místech včetně barů a restaurací od ledna 2009. Menší podniky do 50 metrů čtverečních se ale mohly rozhodnout, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké. Větší podniky musely mít oddělenou kuřáckou část. Od 1. listopadu 2019 je kouření zakázáno ve všech restauracích, barech, diskotékách a hospodách bez výjimky.

  RUMUNSKO – Od prosince 2015 začal platit zákon, který zakázal kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně zábavních podniků a v blízkosti dětských hřišť.

  RUSKO – Země zakázala kouření na pracovištích, nádražích nebo dětských hřištích v červnu 2013, v restauracích a barech platí zákaz od června 2014.

  ŘECKO – Od září 2010 platí úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně barů. Řecko je státem s největším podílem kuřáků v Evropě a vymáhání dodržování zákona je zde slabé, takže některé bary a restaurace kouření tolerují.

  • SEVERNÍ MAKEDONIE – Od ledna 2005 začal platit zákaz kouření ve veřejných vnitřních prostorách.
  • ŠPANĚLSKO – Kouření je zakázáno od ledna 2011 ve všech uzavřených veřejných prostorách, tedy například v barech, restauracích a na diskotékách.
  • TURECKO – Zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách byl zaveden v květnu 2008; od července 2009 byl rozšířen na restaurace a bary.
  • UKRAJINA – Zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách platí od prosince 2012.
  • 2) Země umožňující výjimky:
  • =====================
  • ANDORRA – Kouření je zakázáno ve všech veřejných prostorách od roku 2012, existují výjimky pro bary a restaurace, které mohou mít speciální kuřácké místnosti.
  • BĚLORUSKO – Určitá omezení kouření platí ve veřejných prostorách a restauracích, například v hotelových prostorách je kouření povoleno.

  BOSNA A HERCEGOVINA – Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách od roku 2007. V uzavřených místnostech však k úplnému zákazu nedošlo.

  DÁNSKO – Zákaz kouření ve veřejných prostorách začal platit v roce 2007, později se přidal zákaz kouření na nástupištích. Výjimku tvoří bary a kluby pod 40 metrů čtverečních rozlohy.

  ESTONSKO – Od roku 2005 je zakázáno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, na restaurace a bary byl zákaz rozšířen v roce 2007, ovšem umožňuje oddělené kuřácké místnosti. Kouření je zakázáno také ve vězeních.

  FINSKO – Zákaz kouření platí v restauracích, kavárnách a hospodách od června 2007. Kouření je povoleno pouze v barech v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití.

  CHORVATSKO – Od května 2009 byl zaveden zákaz kouření na pracovištích a úřadech (s výjimkou kuřáren) i v restauracích (s výjimkou zahrádek). Omezení pro restaurace byla asi po půl roce zmírněna – menší podniky mohou být za splnění určitých podmínek kuřácké, větší podniky musí mít pro kuřáky oddělené prostory.

  ITÁLIE – Od ledna 2005 zakazuje kouření v uzavřených veřejných zařízeních, včetně restaurací a barů, všude ale mohou být speciální kuřácké místnosti.

  NĚMECKO – Od září 2007 platí v Německu zákaz kouření ve všech spolkových institucích a veřejných dopravních prostředcích; dále si pravidla určují samy spolkové země. Od července 2016 tu 40 procent z nich zakazuje kouření v barech a restauracích bez výjimky, zbytek má výjimku v podobě oddělených kuřáckých místností.

  1. POLSKO – Od ledna 2011 je zakázáno kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách, existují však výjimky pro restaurace, které mohou mít uzavřené prostory pro kuřáky.
  2. PORTUGALSKO – Od ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech veřejných prostorách, velké restaurace mohou vyčlenit kuřárny.
  3. SLOVINSKO – Od roku 2007 zakazuje kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, umožňuje však zřízení kuřáren.

  SLOVENSKO – Od dubna 2009 je omezeno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, včetně restaurací, kde musí být od září 2009 oddělené místnosti pro nekuřáky, nebo musí být restaurace zcela nekuřácká. Tam, kde se prodávají jen nápoje, je na rozhodnutí majitele, zda bude jeho podnik kuřácký, či nikoli. V červnu 2013 byl zákaz kouření rozšířen také na obchodní domy.

  SRBSKO – Zákon o zákazu kouření na veřejnosti byl schválen v listopadu 2010, podniky menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké, větší podniky musí mít oddělené prostory pro kuřáky.

  ŠVÉDSKO – Od června 2005 platí zákaz kouření uvnitř budov, kde se servíruje jídlo a pití. Restaurace mohou mít zvláštní kuřácké místnosti, kde se ale jídlo ani pití podávat nesmí. Od července 2019 je v zemi zakázáno kouření i před restauracemi a na dalších veřejných místech.

  ŠVÝCARSKO – Od května 2010 platí federální zákon zakazující kouření v uzavřených veřejných prostorách a na pracovištích pro více osob. Restaurace a bary mohou zřídit kuřácké místnosti. Některé kantony mají příslušný zákon přísnější.

 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector