Uvolnění Z Práce Lékař?

V případě, že zaměstnanec potřebuje vyšetření u lékaře v pracovní době, pokud návštěva mimo pracovní dobu není jinak možná, jedná se podle paragrafu 190 Zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. mu v takovém případě náleží pracovní volno s náhradou mzdy či platu.

Jak se vyplňuje propustka?

Potvrzení „propustka k lékaři“ by mělo obsahovat následující informace:

  1. označení „Propustka k lékaři“,
  2. jméno a příjmení zaměstnance,
  3. datum a hodina odchodu k lékaři a návratu do zaměstnání,
  4. potvrzení data a hodiny odchodu od lékaře,
  5. podpis nadřízeného,
  6. potvrzení zdravotnického zařízení (podpis a razítko lékaře).

Jak dlouho mohu být na propustce u lékaře?

Zapamatujte si: Propustka k lékaři se vystavuje jen na dobu nezbytně nutnou. Ta se posuzuje individuálně, může trvat několik hodin, ale například může být propustka k lékaři na celý den (pracovní dobu). Forma prokazování návštěv u lékaře není zákonem ani žádným jiným právním předpisem předepsána.

Kdo má nárok na doprovod k lékaři?

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu však náhrada mzdy nebo platu.

Co znamená placene volno?

Od roku 2021 počítá zákoník s tím, že po dobu maximálně jednoho týdne v kalendářním roce bude takové volno placené. Náhradu mzdy místo zaměstnavatele proplatí stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, a to maximálně do výše průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Co to je propustka?

Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším než 2 metry, která slouží k vedení vody pod úrovní koruny cesty či pod náspem.

Kdy plati propustka na celý den?

Propustka platí obecně na nezbytně nutnou dobu, kterou trvá vyšetření, přičemž to by mělo být provedeno ve zdravotnickém zařízení (které je ve smluvním vztahu k Vaší zdravotní pojišťovně) nejbližšímu pracovišti nebo bydlišti, a to za předpokladu, že vyšetření není možné podstoupit mimo pracovní dobu.

Budete mít zájem:  Příznaky Alergie Na Jídlo?

Na co má nárok zaměstnanec?

Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku po dobu prvních 14 dnů, a pokud se zaměstnanec nevrátí do práce, pak má od 15. dne nárok na nemocenské (§ 192 zákoníku práce).

Jak se plati doprovod k lékaři?

Pokud se jedná o doprovod manžela, druha, rodiče nebo dítěte, přísluší doprovázejícímu vedle pracovního volna také náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Toto však neplatí v případě, že má doprovázející již nárok na ošetřovné.

Co znamená pracovni volno?

Jedná se o takové situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby a zaměstnavatel mu poskytne pracovní volno.

Kdy mám nárok na volno?

Pokud se zaměstnanec žení nebo vdává, má nárok na jeden den placeného volna. V případě, že se svatba koná v pracovní den, může si vzít volno také následující den, tento den však už proplacený mít nebude. Nárok na den placeného volna vzniká také ve chvíli, kdy jde zaměstnanec na svatbu svého dítěte.

Kdo má nárok na volno na pohřeb?

Pokud zemře někdo z vašich příbuzných

V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna na pohřeb, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Maximálně tedy 2 dny placeného volna.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector