Ústavní Léčba Drogově Závislých?

Ústavní léčba závislostí se zaměřuje na dosažení a udržení abstinence a na co největší resocializaci pacienta. Program ústavní léčby je komplexně strukturován, obsahuje odpovídající terapeutické aktivity zdravotnické, psychoterapeutické, výchovně-režimové, resocializační i volnočasové.

Které organizace pomáhají drogové závislým?

 • Firma. Obor činnosti. Kontakt.
 • http://www.nemlib.cz. Advaita.
 • http://www.volny.cz/advaita. Terapeutická komunita pro.
 • [email protected]. http://www.volny.cz/abstinence.
 • Linka vzkaz domů určena dětem a mladým lidem na útěku.
 • krizová linka pro děti a studující Tel: 241 484 149.
 • Linka důvěry. Liberec.
 • nonstop. REP – občanské sdružení
 • Jak probíhá léčba drogově závislých?

  Doporučený průběh u závislého člověka, který má nějaké rodinné zázemí, je takový, že se nejprve spojí s ambulantní službou a poté si domluví pobytovou léčbu, která trvá zpravidla několik měsíců. Po jejím absolvování dochází ještě minimálně půl roku až rok do následné péče.

  Co je to ústavní léčba?

  Při pobytové neboli ústavní péči pobývá uživatel v chráněném prostředí ústavního zařízení. Důležitou složkou léčby je příjemné prostředí bez drog, neméně důležitý je v těchto zařízeníchale i pravidelný denní režim. Je vyžadováno dodržování určitých pravidel, jejichž porušení je sankcionováno.

  Jak se léčit z hazardu?

  Jak se léčit ze závislosti na hazardu svépomocí

  1. Plaťte pouze bankovní kartou – omezte hotovost v peněžence.
  2. Spravte své stravovací návyky a choďte dříve spát.
  3. Najděte si jinou volnočasovou aktivitu, ideálně skupinovou.
  4. Omezte příjem alkoholu a dalších návykových látek.
  5. Sledujte dokumenty o patologických hráčích.

  Které organizace v našem kraji pomáhají drogové závislým lidem?

  Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

  Kde se dá v případě závislosti hledat pomoc?

  Možností, kam se obrátit pro radu, je hned několik.

  1. Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
  2. Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
  Budete mít zájem:  Rodinný Praktický Lékař, S.R.O?

  Jak se léčí závislost?

  V rámci léčby závislosti na alkoholu je možné vyhledat dva typy služeb:

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

  Jak to chodí v protialkoholní léčebně?

  Základní protialkoholní léčba na Patnáctce trvá tři měsíce a pokud už se rozhodneš ji nastoupit, vyplatí se absolvovat ji celou nebo si třeba i nějaký týden navíc přidat. Pokud budeš chtít odejít dříve, neuděláš dobře a ublížíš sám sobě.

  Jak dlouho může ústavní ochranné léčení trvat?

  Délka ochranného léčení je stanovena individuálně, vždy však na dobu, po kterou to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné léčení může podle trestního zákoníku trvat maximálně dva roky.

  Kdo může nařídit ústavní léčbu?

  Ústavní ochranné léčení se vykonává zejména v psychiatrických léčebnách, většinou na specializovaných odděleních, např. sexuologických. Ambulantní forma znamená, že soud nařídí léčbu ambulantně a nedochází k omezení osobní svobody člověka.

  Jak dlouho trvá léčba alkoholismu?

  Protialkoholní léčba trvá zhruba 3 měsíce. Po protialkoholním léčení s hospitalizací je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je tu vysoké riziko exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti – pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie a další.

  Jak se vyhnout hazardu?

  Krátká intervence

  1. Jasné a přímočaré doporučení vyhnout se hazardu i všem prostředím, kde se provozuje, včetně určitých webových stránek.
  2. Svépomocné materiály.
  3. Lze také doporučit účast v organizaci Anonymních gamblerů, kontakty viz anonymnigambleri.cz.

  Jak přestat hrát?

  Analyzujte situace, pohnutky a zájem, který ve Vás vzbuzuje touhu přestat hazardně hrát. Naučte se odmítat nabídky ke hře. Pracujte, relaxujte a odpočívejte rovnoměrně, nepřepínejte se. Stres vyvolává bažení po hazardu!

  Jak se dostat z gamblerství?

  Gamblerství je často spojeno se stresem. Důležitou součástí terapie jsou proto relaxační techniky. V ambulantní terapii se tedy klade důraz na psychoterapii (identifikace spouštěčů hraní, vytvoření splátkového kalendáře dluhů, opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům apod.).

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector