Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte

DŮCHODY A DÁVKY

Krok po kroku vás provedeme vašimi finančními možnostmi v těhotenství. Kdy a jak si zažádat o rodičovskou a mateřskou? Jaké dokumenty potřebujete k vyřízení jednotlivých kroků?

Zjistila jste, že jste těhotná? Pro někoho překvapení, pro někoho dlouze očekávaná událost. My vám poradíme, na co všechno máte nárok a kdy se o jednotlivé dávky přihlásit.

Dvě čárky, pro jedny průšvih, pro druhé požehnání, pro třetí požehnaný průšvih.

Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte

Zdroj: Shutterstock

Před porodem – Jak vyřídit mateřskou?

Prvním krokem, který by vás měl zajímat je ten, jestli máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM, či lidově mateřská).

Hlavní podmínkou pro nárok na PPM je účast pojištěnce na nemocenském pojištění minimálně po dobu 270 kalendářních dní za poslední 2 roky před dnem nástupu na mateřskou. Tuto podmínku může splnit muž i žena.

Nárok na mateřskou ovšem má i pojištěnec, který nastoupí na mateřskou po skončení placení nemocenského pojištění. Pro tyto pojištěnce platí základní ochranná lhůta 180 kalendářních dní od zániku pojištění.

Na mateřskou nemají nárok nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci úřadu práce. Ovšem i na tyto osoby se vztahuje ochranná lhůta ve výši 180 dní.

Pokud tedy splníte podmínky pro PPM, tak na mateřskou nastoupíte šest až osm týdnů před předpokládaným termínem porodu. Žádost o mateřskou vystaví váš gynekolog a vy následně odevzdáte žádost zaměstnavateli (pokud jste zaměstnaní) nebo na Českou správu sociálního zabezpečení (pokud podnikáte).

 • Jestliže vám vaši žádost schválí, tak budete pobírat mateřskou celkem 28 týdnů (pokud máte dvojčata či vícerčata, tak po dobu 37 týdnů).
 • Výše mateřské činí 70 % z vašeho denního vyměřovacího základu.
 • Tip: Vypočítejte si snadno výši peněžité pomoci v mateřství
 • Jestliže se v průběhu těhotenství necítíte dobře, tak požádejte svého lékaře o vyšetření a můžete jít na nemocenskou.
 • Pokud nesplňujete nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak budete ode dne narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek.

Po porodu – Jak vyřídit rodičovskou dovolenou?

Jestliže ani jeden z rodičů nesplnil nárok na PPM v mateřství, tak si na Úřad práce pošlete žádost o rodičovský příspěvek, co nejdříve po porodu.

Přechod z mateřské na rodičovskou

Před koncem peněžité pomoci v mateřství, tedy přibližně kolem čtvrtého měsíce miminka, se zastavte na OSSZ, kde si vyřídítePotvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. Dále si na Úřad práce pošlete Žádost o rodičovský příspěvek.

Žádosti můžete podat osobně či elektronicky (nicméně budete potřebovat elektronický podpis nebo mít zřízenou datovou schránku).

V Žádosti o rodičovský příspěvek vyplňujete také jeho požadovanou výši a počet měsíců, ve kterých chcete RP pobírat. Nicméně pro toto rozdělení musíte splnit zákonné podmínky.

Rodičovský příspěvek má v současné době hodnotu 220 tisíc Kč. Takže pokud ho chcete pobírat například 2 roky, tedy 24 měsíců, tak váš měsíční rodičovský příspěvek bude činit 9 167 Kč.

Zákonodárci ovšem plánují růst rodičovské dovolené o 80 tisíc Kč od 1. ledna 2020.

Před nástupem na rodičovskou si ještě můžete vybrat zbývající dovolenou z vašeho zaměstnání.

Děti a daňový bonus

Nezapomeňte využít ve vašem daňovém přiznání či ročním vyúčtování daně daňové zvýhodnění na dítě, které měsíčně činí:

 • 1 267 Kč na první dítě
 • 1 617 Kč na druhé dítě
 • 2 017 Kč na třetí a další děti

Stačí doložit rodný list dítěte a budete si moci od daně z příjmů odečíst (i za měsíc narození) určitou částku. Pokud částka za vaše děti překročí vaši daňovou povinnost, tak dostanete tzv. daňový bonus.

Jestliže čisté měsíční příjmy vaší domácnosti nepřevyšují 2,7 násobek životního minima, tak budete mít nárok na porodné ve výši 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

Žádost o porodné se podává rovněž na Úřadu práce.

Otcovská

Na otcovskou má nárok otec, který odváděl nemocenské pojištění 3 měsíce bez přerušení před narozením potomka.

Otcovská dovolená trvá jeden týden bez přerušení a může se čerpat v prvních šesti týdnech po narození miminka. Táta miminka následně dostane vyplaceno 70 % z denního vyměřovacího základu mzdy.

Žádost o otcovskou odevzdáte svému zaměstnavateli (pokud jste zaměstnání) nebo na Českou správu sociálního zabezpečení (pokud podnikáte).

Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte – Měšec.cz

Jste-li budoucí maminka a zároveň pracujete jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nastoupíte počátkem 8. až 6. týdne před porodem na peněžitou pomoc v mateřství, lidově řečeno mateřskou. Tedy pouze za předpokladu, že jste v době jejího nástupu byla účastna nemocenského pojištění. Po půl roce pak začnete čerpat rodičovský příspěvek.

V případě, že v období nástupu na mateřskou nemáte práci a nejste tudíž účastna nemocenského pojištění, nárok vzniká pouze na rodičovský příspěvek, který vám ale svou výší trn z paty moc nevytrhne.

Tento příspěvek pak můžete čerpat od data narození vaší ratolesti, už si ale nemůžete vybrat variantu čerpání.

Automaticky musíte o dítě pečovat 4 roky a pobírat prvních 21 měsíců 7600 Kč a po zbytek doby do čtyř let 3800 Kč měsíčně.

Podmínkou je pojištění

Těhotné budoucí matky, které jsou bez práce, většinou nemají žádný nárok na mateřskou, protože jako nezaměstnané nejsou účastny nemocenského pojištění.

Ani registrace na úřadu práce nespadá do doby účasti na nemocenském pojištění. Výjimkou mohou být pouze OSVČ, které jsou si toto pojištění platí dobrovolně.

Čtěte také: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

Pokud žena není v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství  účastna na nemocenském pojištění, tj.

zaměstnána a ani jí neplyne ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání, nemá nárok na žádnou dávku z tohoto pojištění, tedy ani na peněžitou pomoc v mateřství, potvrdila serveru Měšec.

cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Stejný problém čeká také na studentky, protože doba studia neznamená účast na nemocenském pojištění, upozornila server Jana Buraňová z ČSSZ. 

Jiná situace by nastala pouze v případě, že studentka zároveň pracuje jako zaměstnanec, OSVČ ( a dobrovolně si nemocenské pojištění platí) nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

V případě, že by se studentka přihlásila na finanční úřad jako živnostník na vedlejší činnost nebo vykáže roční příjmy do výše 56 000 Kč, sociální pojištění platit nemusí.

Rodičovský příspěvek můžete čerpat ve třech variantách:

 • varianta rychlejšího čerpání příspěvku: je možné ji zvolit po pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM). Čerpá se ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte. Tuto verzi si ale může vybrat jen ten, kdo má nárok na PPM alespoň ve výši 380 Kč denně,
 •  varianta klasického čerpání příspěvku: čerpá se po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte. Žádat o ni může jen ten rodič, který má nárok na PPM,
 • varianta pomalejšího čerpání: příspěvek se čerpá po PPM nebo od narození dítěte, pokud nárok na PPM nevznikl. Do 21 měsíců věku dítěte rodič pobírá 7600 Kč a do zbylých 48 měsíců věku dítěte čerpá dávku ve snížené míře ve výši 3800 Kč.

O podmínkách čerpání jednotlivých variant a dalších užitečných informací čtěte v článku: Rodičovský příspěvek dostanete, s jeho výši to ale sláva není 

Další důležitou podmínkou, bez které nárok na mateřskou nevznikne, je také povinnost budoucí maminky účastnit se pojištění 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před dnem nástupu mateřskou. Přitom platí, že pojištění nemusí být nepřetržité. Nutné je jen, aby byl splněn počet dní.

Pro OSVČ platí ještě další podmínka, a to účast na nemocenském pojištění OSVČ minimálně 180 kalendářních dní před nástupem na PPM. I zde nemusí být doba pojištění nepřetržitá a určující je počet dní.

Čtěte také naši speciální přílohu o daních a sociálních dávkách.

Pokud si říkáte, že situace není tak horká a vy si budete platit jako nezaměstnaná nemocenské pojištění dobrovolně, jste vedle. Dobrovolnou účast na nemocenském pojištění právní úprava umožňuje pouze osobám samostatně výdělečně činným a tzv. zahraničním zaměstnancům.

Jiné osoby nemají možnost dobrovolné účasti na nemocenském pojištění, a to ani pokud jde o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce, sdělil serveru Měšec.cz Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ. Čtěte také: Důležité změny v sociálním pojištění k 1.

 lednu 2010

Zahraničním zaměstnancem se pro tyto účely rozumí zaměstnanec činný na území České republiky ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Ten musí mít sídlo na území jiného státu, s nímž navíc ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení

Co dělat?

V případě, že jsou splněny obecné podmínky pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství (doba pojištění), měla byste se jako budoucím maminka raději snažit si rychle najít práci nebo aspoň brigádu, abyste byla v době nástupu na mateřskou nemocenského pojištění účastna.

Toho docílíte buď klasickým pracovním poměrem nebo dohodou o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce totiž není pojištěnou činností. Uvedené zaměstnání, které zakládá účast na pojištění musí splňovat 3 podmínky.

Je to výkon práce na území ČR, zaměstnání musí trvat nebo mělo trvat alespoň 15 dní a sjednaná částka započitatelného příjmu musí činit alespoň 2000 Kč za měsíc, zdůraznila Fraňková.

Čtěte také: Jak na státní pomoc, když jste v nouzi

Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte

Další možností je přihlásit se na finanční úřad jako OSVČ. Tyto osoby si totiž dobrovolně hradit nemocenské pojištění mohou.

Stanete-li se OSVČ, vzniká vám ale také povinnost platit všechna ostatní pojištění. Můžete podnikat buď na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, které musíte přeložit úřadům (např.

licenční smlouva bude-li vaše samostatná činnost založena na autorských honorářích).

V případě, že nežijete s manželem, který by vás mohl podporovat a nacházíte se kvůli nedostatku příjmů v obtížné finanční situaci, můžete zkusit požádat také o další dávky, které jsou pro tyto situace určené. Jejich výčet shrnuje portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Čtěte více: Státní sociální podpora 2010

Mateřská dovolená :: Sociální dávky

Mateřská dovolená

Ø Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě a trvá 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Ø Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu.

Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů.

Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Ø Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Ø Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Kdo rozhoduje o datu nástupu na mateřskou dovolenou?

Ø O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnůpřed termínem porodu.

Ø Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Výše finanční částky během mateřské dovolené

Ø Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství(dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu.

 • Ø PPM se vypočítává jako 60 % z denního vyměřovacího základu
 • Ø Denní vyměřovací základ se upravuje takto
 • ·         z částky do 791,- se počítá 90%
 • ·         z částky od 791,- do 1186,- se počítá 60%
 • ·         z částky od 1 186,- do 2 371,- se počítá 30%
 • ·         k částce nad 2 371,- se nepřihlíží

·        Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.

·        Maximální výše PPM je23 490,- / měsíc (30 dnů).

·        Minimální výše PPM je 7 600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7 600,-.

·        Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.

Peněžitá pomoc v mateřství

Ø Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

·        Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.

·        Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

·        Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

·        Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

·        V péči o dítě – i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

·        Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) – pomalou čtyřletou variantu, tzn. 7 600,- do 21 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let.

Kdo mateřskou vyplácí a kde se o ní žádá

Ø Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Ø Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila.

Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory.

Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Ø Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) – mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná doba stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

Mateřská u studentek

Ø Nový zákon platný od ledna 2009 přinesl v tomto změnu – studentka se již nebere jako osoba nemocensky pojištěná ani pro nárok na PPM.

Ø Ode dne porodu má nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Ø Výjimkou jsou studentky, které úspěšně ukončily studium a počátek 6. týdne před stanoveným termínem porodu připadne do 270 dnů od jeho ukončení. V takovém případě se doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole do doby účasti na nemocenském pojištění započítává.

Ø Studentka: jiná situace by nastala pouze v případě, že studentka zároveň pracuje jako zaměstnanec, OSVČ ( a dobrovolně si nemocenské pojištění platí) nebo na základě dohody o pracovní činnosti.V případě, že by se studentka přihlásila na finanční úřad jako živnostník na vedlejší činnost nebo vykáže roční příjmy do výše 56 000 Kč, sociální pojištění platit nemusí.

Po mateřské následuje rodičovská dovolená

Ø rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

Ø V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte

Ø Jste-li v době těhotenství bez práce, nemusíte dostat mateřskou. Zbude vám pouze rodičovský příspěvek a oči pro pláč.

Ø Jste-li budoucí maminka a zároveň pracujete jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nastoupíte počátkem 8. až 6. týdne před porodem na peněžitou pomoc v mateřství lidově řečeno mateřskou. Tedy pouze za předpokladu, že jste v době jejího nástupu byla účastna nemocenského pojištění. Po půl roce pak začnete čerpat rodičovský příspěvek

Ø V případě, že v období nástupu na mateřskou nemáte práci a nejste tudíž účastna nemocenského pojištění, nárok vzniká pouze na rodičovský příspěvek, který vám ale svou výší trn z paty moc nevytrhne.

Tento příspěvek pak můžete čerpat od data narození vaší ratolesti, už si ale nemůžete vybrat variantu čerpání.

Automaticky musíte o dítě pečovat 4 roky a pobírat prvních 21 měsíců 7600 Kč a po zbytek doby do čtyř let 3800 Kč měsíčně.

Ø Podmínkou je pojištění: Těhotné budoucí matky, které jsou bez práce, většinou nemají žádný nárok na mateřskou, protože jako nezaměstnané nejsou účastny nemocenského pojištění. Ani registrace na úřadu práce nespadá do doby účasti na nemocenském pojištění. Výjimkou mohou být pouze OSVČ, které jsou si toto pojištění platí dobrovolně.

Peněžitá pomoc v mateřství ve vybraných zemí EU

Ø Německo: Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 6 týdnů před porodem a 12 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci dosahuje 100 % z vyměřovacího základu.

Ø Francie:Peněžitá pomoc v mateřství ve Francii je poskytována 6 týdnů před porodem a 10 po porodu u prvního dítěte, u dalšího dítěte 8 týdnů před porodem a 18 týdnů po porodu, u dvojčat 12 týdnů před porodem a 22 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 85 % z vyměřovacího základu, minimálně 8 EUR denně, maximálně 63 EUR denně.

Ø Velká Británie: Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 90 % z vyměřovacího základu pro prvních 6 týdnů. Následující týdny činí peněžitá pomoc v mateřství 99 EUR týdně pro všechny stejně.

 1. Ø Polsko: Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována 16 týdnů při narození prvního dítěte, 18 týdnů při narození druhého dítěte a 26 týdnů při narození dvojčat.
 2. Ø Rakousko: Peněžitá pomoc v mateřství je v Rakousku poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu (na příkaz lékaře až 12 týdnů), a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.
 3. Ø Slovensko: Výše peněžité pomoci v mateřství činí 55 % z vyměřovacího základu a je poskytována 6 až 8 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu.

Společnou cestou –

Dotaz ze dne 29. 10. 2014 15:20.

Dobrý den, jsem dlouhodobě nezaměstnaná a vedená na úřadu práce. Od doby co jsem dokončila nástavbové studium s maturitou nejsem zaměstnaná kromě cca.14dní. Buď jsem si platila zdravotní pojištění sama a nebo jsem byla vedená na ÚP. Takže nepobírám ani žádnou podporu.

Nyní jsem těhotná a s přítelem miminko chceme. Zajímalo by mě jestli mám nějaký nárok na mateřskou? Podporu? Příspěvky? Přítel je zaměstnán,někde jsem četla i možnost, že je mateřská spočítána na výměr přítelovi výplaty a pak se to přepíše na matku…? Prosím poraďte.

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

sama na sebe byste bez dalšího nárok na peněžitou pomoc v mateřství neměla, čerpat byste mohla na základě péče o dítě až rodičovský příspěvek a to (bez doložení nároku partnera), pouze v pevné variantě do čtyř let věku dítěte, kdy se od porodu do devíti měsíců věku poskytuje 7 600 Kč a poté až do čtyř let věku 3 800 Kč. Rodičovský příspěvek se poskytuje vždy pouze na nejmladší dítě v rodině, takže pokud by se v průběhu čerpání narodilo další dítě, nárok na čerpání na starší dítě Vám zanikne.

Předpokládám, že nepočítáte s tím, že byste ještě před porodem nastoupila do práce – v opačném případě by totiž bylo na místě řešit nárok na nemocenskou z důvodu blížícího se porodu. Pokud byste měla zájem o tyto informace, napište si.

V dotazu správně zmiňujete, že pro možnost čerpání dávek hraje roli rovněž to, zda je otec dítěte účasten nemocenského pojištění (popřípadě v ochranné lhůtě po jeho skončení).

Vyjdu-li z předpokladu, že by pro něj nebyl problém splnit podmínku aktuální účasti ani minulé účasti v rozsahu alespoň 270 dnů za poslední dva roky, mohl by požádat o čerpání peněžité pomoci v mateřství, pokud by po šestinedělí na základě dohody s Vámi převzal (třeba i jen dočasně – min.

na jeden týden) péči o dítě.

Pro peněžitou pomoc v mateřství by však nemohl v době výkonu práce vykonávat výdělečnou činnost ze které dávku čerpá, takže tato dávka pro Vás pravděpodobně nebude ekonomicky atraktivní – dávku peněžité pomoci v mateřství nelze převést na matku, která na peněžitou pomoc v mateřství nemá nárok (občas toto člověk zaslechne, ale to je důsledek nerozlišovaní mezi „mateřskou“ a rodičovským příspěvkem).

Pokud jde o rodičovský příspěvek, zmiňovali jsme, že na základě řádné osobní péče o dítě byste měla nárok na pevnou variantu do 4 let věku dítěte. Pokud byste si chtěla volit jinou rychlost čerpání rodičovského příspěvku, je třeba doložit nárok na vyměřovací základ pro nemocenskou z důvodu porodu, nebo peněžitou pomoc v mateřství který svědčil Vám nebo otci dítěte.

Dříve si musel žádat otec a pak se s Vámi vystřídat, ale to již v současnosti není nutné – při žádosti o rodičovský příspěvek si rovnou můžete požádat o příspěvek na sebe s tím, že vyměřovací základ dokládáte za druhého rodiče (k tomu slouží formulář – https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=XRodPM130401215M&SSID=MnkSmHTf4shtcqLP5l1HsYjrh1hQlyc4 raději ho začněte řešit včas, ať se zbytečně kvůli němu nezpozdí výplata příspěvku). Ohledně dalších podrobností a především pak rozepsání možností volby výše rodičovského příspěvku si dovoluji odkázat na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.

Je možné, že budete mít nárok i na další sociální dávky, ale neuvádíte nic bližšího ohledně svých ekonomicko-sociálních, bytových či zdravotních poměrů.

S narozením dítěte se může pojit porodné, přičemž záleží na výši rozhodného příjmu rodiny. V současnosti je hranicí 2,4 násobek životního minima rodiny, od 2015 se hranice posune na 2,7 násobek.

Další dávkou odvislou od výše příjmu je přídavek na dítě, hranicí je opět 2,4 násobek životního minima rodiny.

Rodina ovšem samozřejmě podle situace může mít nárok i na jiné dávky neodvislé od toho, že v ní jsou děti – příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky pro osoby se zdravotním znevýhodněním atd.

Vzhledem k tomu, že v tomto nemám od Vás žádné bližší informace, dovolím si zde odkázat na https://portal.mpsv.cz/soc s tím, že dle potřeby můžete samozřejmě svůj dotaz doplnit či upřesnit.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Mateřská a rodičovská dovolená

Položit dotaz

Dobrý den, prosím o radu. Před nástupem na první mateřskou jsem byla zaměstnanec, smlouva na dobu neurčitou stále trvá. Rodičovskou dovolenou mám se zaměstnavatelem domluvenou do tří let věku prvního dítěte. Ještě před prvním těhotenstvím jsem začala podnikat na vedlejší činnost.

V průběhu těhotenství jsem se stala neuvolněnou místostarostkou (odměna do 10. tis). Nyní čekám druhé dítě. Ročovský příspěvek mi bude vyplácen do 30.4. Na mateřskou mohu nastoupit 29.4. nebo 13.5.

Řeším, zda raději nastoupit na mateřskou dříve a přijít o „pár korun“ z nedočerpaného RP a nebo lze nastoupit později s tím, že bych musela alespoň na měsíc květen pozastavit živnost, abych se z pohledu OSSZ nestala OSVČ na hlavní činnost a nemusela zaplatit zálohu z minimálního VZ.

Když bude prodleva mezi čerpáním RP a PPM oněch 14 dní, vypočítá se PPM na druhé dítě ze stejného základu jako na první dítě? Předem velmi děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Dobrý den,

rodičovský příspěvek nijak neovlivňuje výpočet Vaší peněžité pomoci v mateřství (PPM). Pokud Vám trvá stále stejné zaměstnání jako u předchozí PPM a na další PPM nastoupíte do 4 let věku předchozího dítěte, porovná se aktuální denní vyměřovací základ z Vašeho zaměstnání se základem z Vašeho zaměstnání pro předchozí PPM a použije se vyšší základ.

Pokud zároveň splňujete podmínky pro nárok na PPM i jako OSVČ a požádáte o dávku i ze samostatně výdělečné činnosti, vyměřovací základy se sečtou a vypočítá se jedna výsledná dávka. Na PPM můžete nastoupit kdykoliv v rozmezí od počátku osmého do počátku šestého týdne před termínem porodu, klidně tedy 1. května.

 Vaše samostatně výdělečná činnost bude stále vedlejší činností.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat co mám dělat. V březnu mi skončila rodičovská dovolená a 15.6. mám termín druhého porodu. Musím se někde hlásit? A budu pobírat mateřskou nebo nastoupím rovnou na rodičovskou dovolenou? Jinak do práce bych nastoupit nemohla skrz těžkou práci a byla bych na nemocenské. Děkuji

Dobrý den, pokud jste zaměstnaná a skončila Vám v práci nahlášená rodičovská dovolená, byla jste povinna nastoupit zpět do práce, pokud nemáte od lékaře vystavenou pracovní neschopnost, nebo jste se nedomluvila se zaměstnavatelem na neplaceném volnu. Situaci tedy řešte se zaměstnavatelem co nejdříve. Pokud trvá pracovní poměr, máte nárok na další peněžitou pomoc v mateřství. Můžete na ni nastoupit nejdříve počátkem osmého týdne před termínem porodu, tedy nejdříve 20. dubna.

Dobrý den, mám dotaz ohledně přechodu z rodičovské znovu mateřskou. Od září 2019 jsem byla na nemocenské kvůli kloubum, v dubnu 2020 jsem zjistila, že jsem těhotná a od té doby jsem byla znovu na nemocenské tentokrát s rizikovým těhotenstvím. Pracovní smlouvu mam na dobu neurčitou. 7.11. 2020 jsem přešla na mateřskou a 29.11.

2020 jsem porodila. Na rodičák nastupuji 22.5. 2021. Druhé dítko bychom chtěli co nejdříve, tak že tak rok a půl po tomto porodu. Rodičák bych si nastavila podle dalsiho těhotenství. Jde mi o to, že už teď vím, že bych byla na rizikovém. Můj dotaz zní – budu mít nárok na nemocenskou a mateřskou či nikoliv ? Děkuji za odpověď.

S pozdravem Michalcová

Dobrý den, po dobu nahlášené rodičovské dovolené v zaměstnání není nárok na výplatu nemocenského. Pokud byste v době dalšího těhotenství pouze čerpala rodičovský příspěvek, ale už byste neměla v zaměstnání rodičovskou dovolenou, mohla byste čerpat nemocenské. Na další peněžitou pomoc v mateřství budete mít v trvajícím pracovním poměru nárok v každém případě.

Dobry den, chcela by som sa informovat. Momentalne som 6 mesiaci tehotenstva. V CR pracujem od 1.11.2017 doteraz takze s materskou by nemal byt ziadny problem.

Radu by som potrebovala ohladne rodicovskeho prispevku nakolko som sa docitala ze musi byt splnena podmienka 1 rok bud travleho alebo prechodneho pobytu. Prechodny pobyt mam od unora 2021.

Cize po skonceni materskej budem mat prechodny pobyt asi len cca 11 mesiacov. Je mozne to nejak riesit ?

Dakujem pekne.

Dobrý den, na rodičovský příspěvek byste měla mít nárok v České republice, jelikož tady bydlíte a pracujete. V rámci EU je za výplatu rodinných dávek primárně odpovědná země, ve které oba rodiče pracují. Pokud se jedná o více zemí, pak se posuzují další kritéria.

Úřad práce od Vás bude chtít pravděpodobně k žádosti doložit formulář Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU, ke kterému se dokládá také trvání pracovního poměru v ČR, doklad o zdravotním pojištění, případně doložit i přechodný pobyt, který ale není podmínkou. Někdy ÚP požaduje také potvrzení ze Slovenska, že Vám není vyplácen rodičovský příspěvek tam, i když by mělo stačit, že v žádosti o RP vyplníte, že jste dávky z jiného státu nečerpali (případné potvrzení si může vyžádat přímo ÚP od slovenských úřadů).

Dobrý den, rodičovský příspěvek na 1.dítě mi končí k 31.8.2021 a jsem podruhé těhotná. Termín porodu začátek listopadu 2021.Co bude pro mě lepší prodloužit pobírání rodičovského příspěvku nebo se přihlásit na úřad práce? Pracovní smlouva mi skončila během mateřské na 1.dítě. Děkuji za odpověď.

M. Houbová

Dobrý den, co je pro Vás lepší, to je subjektivní, to je na Vašem uvážení. Z hlediska zdravotního pojištění budete v obou případech státním pojištěncem.

Pokud si prodloužíte rodičovský příspěvek do konce října 2021 a další dítě by se narodilo už v říjnu, nebudete mít za říjen nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě.

Pokud se přihlásíte na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a v posledních 2 letech jste nečerpala podporu v nezaměstnanosti, budete na ni mít nárok.

Při evidenci na úřadu práce se však předpokládá, že hledáte práci a jste povinna plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Registrace na ÚP není podmíněna skončením rodičovského příspěvku. Státním pojištěncem můžete být také jako osoba celodenně pečující o dítě do 7 let, pokud dané dítě nenavštěvuje školku více než 4 hodiny denně.

Dobrý den Prosím vás jsem Slovenka žijící a pracující v CR (10let)ale nemam tady trvalý ani přechodny pobyt.Mam narok na RD?Vzala jsem si Cecha..Dekuji za odpověď

Dobrý den, rodičovský příspěvek můžete čerpat v České republice.

Úřad práce od Vás bude chtít pravděpodobně k žádosti doložit formulář Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU, ke kterému se dokládá také trvání pracovního poměru v ČR a doklad o zdravotním pojištění.

Někdy ÚP požaduje také potvrzení ze Slovenska, že Vám není vyplácen rodičovský příspěvek tam, i když by mělo stačit, že v žádosti o RP vyplníte, že jste dávky z jiného státu nečerpali (případné potvrzení si může vyžádat přímo ÚP od slovenských úřadů).

Hello, I am an Expat working in Brno for past 3 years. I am planning on giving birth in Germany , as my partner stays in Germany. After 4 months after the birth of the baby, me and the baby will be returning to Czech Republic. My employer and I , have agreed on 1 year of Parental leave. Am I still allowed to apply for Parental allowance in Czech republic ?

Good afternoon, you did not mention whether you are an EU citizen or a citizen of a non-EU country. If you are an EU citizen and will live in the Czech Republic with your child and have permanent employment here, you should apply for parental allowance in the Czech Republic.

If you are a foreigner from a country outside the EU, you and the child must have both actual residence and permanent residence in the Czech Republic or meet criteria for an exception from permanent residence pursuant to § 3 sect. 2) of the Law on State Social Support (Zákon o státní sociální podpoře). Where the child's father lives and works will also be assessed.

For more information in your specific situation, you can contact the Employment Office (Úřad práce).

Dobrý den, mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) u druhého dítěte v případě, že na první dítě jsem začala PPM čerpat v ochranné lhůtě? V současné době jsem ještě na rodičovské dovolené a nezaměstnaná.

Čerpání „rodičáku“ mi skončí ještě před narozením druhého dítěte. Pokud mi nárok nevznikne musím se na mezidobí registrovat na Úřadu práce? Vznikne mi nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenskou? Děkuji za opověď.

Petra T

Dobrý den, nárok na PPM u druhého dítěte mít nebudete, nejste nyní nemocensky pojištěná a nejste ani v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je maximálně 180 dní od konce pracovního poměru. Na úřadu práce se registrovat jako uchazeč o zaměstnání nemusíte, registrace je dobrovolná.

Pokud se zaregistrujete a nevyčerpala jste podporu v nezaměstnanosti v posledních dvou letech, budete mít na ni nárok. Podpora by byla ve Vašem případě zhruba 5300 Kč první 2 měsíce, následně se snižuje.

Na nemocenské nemáte jako nezaměstnaná nárok, nejste účastna nemocenského pojištění.

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na mateřskou dovolenou a kdy nám na ni na stoupit do listopadu 2020 jsem dělala v zaměstnání 5let a od prosince 2020 jsem začla dělat v nový práci a dělám rám pořád hned prosinci jsem zjistila že jsem těhotná práci o tom ví ale jde mi o to kdy mám na stoupit na mateřskou dovolenou když mám smlouvu do 21.6.2021 a v červenci mám rodit a jestli mám nárok na mateřskou dovolenou když mám smlouvu jen do června. Děkuju za odpověď Kubátová

Dobrý den, na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) můžete nastoupit v rozmezí od počátku osmého do počátku šestého týdne před termínem porodu, což Vám vychází ještě v době trvání pracovního poměru, nárok mít tedy budete.

Skončení pracovního poměru v průběhu čerpání PPM nemá na její čerpání vliv, PPM poběží dál. Mateřská dovolená je volno poskytované zaměstnavatelem, to Vám skončí s koncem pracovního poměru.

Po skončení pracovního poměru je potřeba oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů, že jste státním pojištěncem jako příjemce PPM.

Diskuze Nezaměstnaná x těhotná – prosím o radu!

Chtěla bych požádat o radu:

1,5 roku jsem nezaměstnaná, nepobírám žádné sociální dávky a
v říjnu mám nastoupit na mateřskou dovolenou.

Ani úřad práce, ani
lékařka, ani detašované pracoviště v místě bydliště (Slaný) mi
nejsou schopni říct, zda budu pobírat nějaké peníze na mateřské
dovolené.

Po půl roce je jasný rodičovský příspěvek, ale co do té doby.
Myslíte, že dostanu alespoň něco???
Nemáte s tím někdo vlastní zkušenost nebo neznáte někoho z okolí???

Moc prosím, dost mě to trápí, hlavně když na mě každý kouká jako na
póvl, že jsem nezaměstnaná a ještě si pořizuji dítě. A to nemluvím
o úřednících, ta ochota je opravdu otřesná. Pokaždé když jsem se
někoho dotazovala, byli velmi odmítaví a já to pak už venku na ulici
samozřejmě obrečela.

 • děkuji
 • Evulda

Velikost písma:

Ahoj Evuldo,

zkus si zavolat na Okresní správu sociálního zabezpečení (vyplácí
důchody apod.) v místě Tvého bydliště. Tam by Ti měli být schopni
říct, zda nárok na peněžitou pomoc v mateřství máš nebo ne.

Ale
vzhledem k tomu, že už jsi na úřadě práce evidovaná 1,5 roku jsem
přesvědčená o tom, že nárok máš. Stačí potom, abys lísteček od
lékaře dodala na tento úřad, který ti pak PPM bude vyplácet.

Hodně
štěstí v honbě za svými právy Ti přeje Katka

Ahoj Evuldo,
měla jsem trochu podobný příběh jako ty, byla jsem 1 a 3/4 v cizině a
3 měsíce před porodem jsme se vrátili do Čech … byla jsem tu
„mírně“ znechucená, protože všichni (jak lékaři, tak úředníci byli
zděšení, že jsem se vrátila v tak pokročilém stádiu těh.

a zaboha jsem
nikomu nemohla vysvětlit, že jsem i tam chodila na pravidelná vyšetření a
scenery … ale to je trochu jiný příběh … (jestli budeš chtít můžu Ti
napsat celý můj příběh …….. když si to vezmu zpětně tak je to docela
legrace, i když v tu danou dobu mi bylo do breku
před odjezdem jsem byla též na prac. úřadě a tam mi bylo řečeno, že až
se vrátím, tak si budu moci zpět zažádat a budu dostávat podporu(zbívalo
mi tam asi 3 měs.) , tak jsem se tam nahlásila a samozdřejmě mi nebyla
odklepnuta podpora a tak jsem si nechala napsat MD v gyn. por. a
s tím jsem šla na sociálku, kde mi řekli, že nenám z dův. neplacení
důch. pojištění nárok ( byla jsem totiž jako au-pair v Sev. Irsku), ale
také mi řekli a TO JE TO DŮLEŽITÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŽE MÁM NÁROK
NA ŘODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK ODE DNE PORODU !!!!

Takže hlavu vzhůru … tak jak mi to řekli tak to je a dokonce ještě
k tomu mi ta paní na sociálce pohohla vyplnit ty další hordy, opravdu hordy
to je strašný to papírování
a tak ještě k tomu mám přídavek na dítě+životní minimum 

Takže ještě že jsme s tím počítali a měli sme dost velkou částku
pro miminko, jinak opravdu nevím jak bysme to finančně zvládli …..

Měj se hezky ……. Zuzka&Natálka

Ahoj,

v listopadu 2010 mi skončila RD, měla jsem zkrácenou verzi-2roky- a
přerušené VŠ studium, nyní mi už je víc než 26let. V září 2010 jsem
se opět zapsala na studia – prezenční a dítě dala do jeslí. Vše
v pořádku. Ale v momentě, kdy mi skončila RD jsem šla na UP, abych se
zapsala, ale bylo mi řečeno, že pokud studuji denní formou VŠ není
možné, aby mě vzali do evidence úřadu práce ????

Tzn. žádné finanční prostředky, platba zdr. poj., atd.

Bylo mi
řečeno, že se musím obrátit na rodiče a na otce svého dítěte, aby mě
živili… Ve škole musím dodělat rok a jsem hotová, doufala jsem, že
nějakou občasnou brigádou si přilepším, ale kdybych žila v Praze, tak by
to bylo reálné, ale nyní jsem přestěhovaná do Znojma, i papírově, a zde
je to opravdu s prací/brigádou beznadějné. Vš studuji v Pze.

Na sociálce mi bylo řečeno, že si můžu od ledna 2011 zažádat, což
učiním. Nicméně „horší“ na tom je, že jsem před 14 dny zjistila,
že jsem opět těhotná.

A teď babo raď????

Dostanu RD přidělenou na 4roky nebo si budu moci zvolit aspoň tu 3 letou?
A Znamená to, že po porodu ihned nastoupím na RD? Nebo je zase všechno
jinak…?

Díky za odp.

Paolin píše:
Ahoj,

v listopadu 2010 mi skončila RD, měla jsem zkrácenou verzi-2roky- a
přerušené VŠ studium, nyní mi už je víc než 26let. V září 2010 jsem
se opět zapsala na studia – prezenční a dítě dala do jeslí. Vše
v pořádku. Ale v momentě, kdy mi skončila RD jsem šla na UP, abych se
zapsala, ale bylo mi řečeno, že pokud studuji denní formou VŠ není
možné, aby mě vzali do evidence úřadu práce ????

Tzn. žádné finanční prostředky, platba zdr. poj., atd.

Bylo mi
řečeno, že se musím obrátit na rodiče a na otce svého dítěte, aby mě
živili… Ve škole musím dodělat rok a jsem hotová, doufala jsem, že
nějakou občasnou brigádou si přilepším, ale kdybych žila v Praze, tak by
to bylo reálné, ale nyní jsem přestěhovaná do Znojma, i papírově, a zde
je to opravdu s prací/brigádou beznadějné. Vš studuji v Pze.

Na sociálce mi bylo řečeno, že si můžu od ledna 2011 zažádat, což
učiním. Nicméně „horší“ na tom je, že jsem před 14 dny zjistila,
že jsem opět těhotná.

A teď babo raď????

Dostanu RD přidělenou na 4roky nebo si budu moci zvolit aspoň tu 3 letou?
A Znamená to, že po porodu ihned nastoupím na RD? Nebo je zase všechno
jinak…?

Díky za odp.

nemuzes si volit.

Terezska a Kattka:

Ještě mě napadá, zdali by změnilo tu 4 letou rodičovskou, ten fakt,
že bych se nechala někde zaměstnat na DPP, alespoň na 4měsíce???

A když NEJSEM vedená na UP, protože jak jsem psala nesmím se evidovat,
pokud studuji VŠ denní formou, tak pro mě také platí ten fakt, že po
porodu nastoupím ihned na RD jako první verze a druhá verze, že bych se
nechala zaměstnat na to DPP, změnilo by to něco???? A když by to nic
nezměnilo je možné si při té 4leté rodičovské přivydělávat?

Holky moc děkuji za tak rychlé odpovědi!!! Ležím tady s chřipkou a tak
snad to se mnou miminko vydrží…

Musis mit za posledni 2roky odpracovano 270dni.Ano privydelat si muzes.
Takze do porodu neuvidis zadne penize.Az po po porodu 7600 9mesicu pote 3800

pokud jsi chtela triletou da se to udelat pres manzela-pritele.

ED píše:
Chtěla bych požádat o radu:

1,5 roku jsem nezaměstnaná, nepobírám žádné sociální dávky a
v říjnu mám nastoupit na mateřskou dovolenou.

Ani úřad práce, ani
lékařka, ani detašované pracoviště v místě bydliště (Slaný) mi
nejsou schopni říct, zda budu pobírat nějaké peníze na mateřské
dovolené.

Po půl roce je jasný rodičovský příspěvek, ale co do té doby.
Myslíte, že dostanu alespoň něco???
Nemáte s tím někdo vlastní zkušenost nebo neznáte někoho z okolí???

Moc prosím, dost mě to trápí, hlavně když na mě každý kouká jako na
póvl, že jsem nezaměstnaná a ještě si pořizuji dítě. A to nemluvím
o úřednících, ta ochota je opravdu otřesná. Pokaždé když jsem se
někoho dotazovala, byli velmi odmítaví a já to pak už venku na ulici
samozřejmě obrečela.

děkuji

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector